HÀNH TRÌNH VỀ NHÀ CHA

“Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Gioan 14:2-3) 

 

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ HÀNH TRÌNH ĐI VỀ NHÀ CHA 

  

LỜI NGỎ 

Thưa quý vị, cuộc sống chúng ta ở cõi đời này thật ngắn ngủi.  Chúng ta không biết ngày nào hay giờ nào Chúa gọi chúng ta về.  Một số người chuẩn bị cho ngày từ giã cõi đời của thân nhân và của chính mình bằng nhiều cách khác nhau nhưng có bao nhiêu người nghĩ đến hay biết cần làm thế nào để mong giúp thân nhân chuẩn bị phần tâm linh trong giờ lâm tử? Nhận thấy đây là việc quan trọng và rất lợi ích cho các linh hồn, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN tại Bridgeport, CT gom góp tài liệu tổng hợp thành cuốn sách như cẩm nang trợ giúp tâm linh khi có người thân đau nặng, đang hấp hối hay mới qua đời. 


“Ta là Sự Sống lại và là Sự Sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời.”  (Gioan 11:25-26) 


CHUẨN BỊ CHO BỆNH NHÂN LÃNH NHẬN CÁC BÍ TÍCH 

Khi gia đình Qúi vị có thân nhân bệnh nặng ở nhà hay vào bệnh viện, dù bệnh tình có nguy kịch hay không, cũng nên thu xếp để mời một linh mục đến ban các Bí Tích cuối cùng như Xức Dầu, 

Hoà Giải... Sau đó, người nhà cũng cần lo liệu để bệnh nhân được rước Mình Thánh Chúa nhiều lần. Dưới đây là một số gợi ý mà người chăm sóc kẻ liệt có thể dùng để giúp cầu nguyện cho và với bệnh nhân được bình an và vững tin vào Chúa trong lúc hấp hối.  Phần này gồm có:  

- Kinh cầu cho người hấp hối và dọn mình chết lành. 

- Nghi thức phó dâng linh hồn người hấp hối. 

- Cầu nguyện cho tín hữu vừa tắt thở. 

 

GIÚP NGƯỜI HẤP HỐI LÃNH ƠN ĐẠI XÁ 

* Giờ nguy tử, dù không thể có Linh mục tới ban các Bí tích cuối cùng và phép lành Tòa Thánh, Giáo hội cũng ban đại xá (toàn xá) cho những ai trong đời sống đã có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp này, thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước lễ, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. 

Người nguy tử hôn kính tượng Thánh giá, giục lòng ăn năn tội để lãnh đại xá, dù hôm đó đã lãnh đại xá rồi). (Trích Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá do ĐTC Phaolô 6 ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967) 

Vì vậy thân nhân của người hấp hối cần giúp họ hôn kính Thánh Giá, giục lòng ăn năn tội với ý chỉ xin hưởng Ơn Đại Xá do Lòng Thương Xót Chúa ban qua Giáo Hội. 

Phần I:  CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI HẤP HỐI 

HÁT BÀI: “CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN”  

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng Ngôi Thánh đường. 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha.  Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người ban cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành 

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần / nguồn thiêng ân ái từ nhân/ hun đúc tim con tình yêu lai láng / cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

Xướng: Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Halleluia! Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên: Halleluia! Halleluia! Hãy ca tụng Chúa vì Người nhân lành, vì lượng từ bi của Người tồn tại muôn đời. 

Đáp: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 

 

KINH SÁM HỐI 

Xướng: Chúa rửa con, rửa trong nước thánh, hồn con nên khiết trinh. Chúa rửa con, rửa trong ơn thánh, hồn con được tái sinh. Con tha thiết xin Chúa thương xót con. Con tha thiết xin Chúa tha tội lỗi cho con. Lòng lân tuất Chúa vô bờ bến, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đáp: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 

 

LỜI NGUYỆN 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp (linh hồn...) 

Xướng: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho (…) 

Xướng: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện. 

Xướng: Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi xưa Cha đã gởi Sứ Thần đến an ủi Đức Giêsu, Con Cha, đang cầu nguyện trong vườn cây dầu, thì nay xin Cha sai Thánh Thần từ trời xuống, để nâng đỡ, canh giữ, chiến đấu, bảo vệ và bênh vực (…) đang trong giờ lâm chung. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


LỜI CHÚA TRONG SÁCH KHÔN NGOAN 

“Linh hồn những người đức nghĩa ở trong tay Chúa, và sự chết không làm gì được họ. Đối với con mắt người không hiểu biết gì, thì hình như họ đã chết, và việc từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thực ra, họ sống trong bình an; và trước mặt người đời, dù họ đã chịu khổ hình, nhưng lòng cậy trông của họ cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, họ sẽ được vinh dự lớn lao. Vì Chúa đã thử thách họ như thử vàng trong lửa, và chấp nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn họ, thì họ sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Họ sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia và Thiên Chúa sẽ ngự trong họ muôn đời. Họ tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an dành cho những người Chúa chọn.”  Đó là Lời Chúa. 

 

HÁT BÀI: “HƯỚNG VỀ CHÚA” 

ĐK:  Chúa ơi hồn con hướng về Chúa Tựa hoa hướng dương thắm mầu. Như nai vàng tìm đến suối trong. Hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu. 

1. Bơ vơ kiếp sống gian trần, hồn con đêm ngày thao thức. Chúa ơi, hồn con mong về bên Chúa. Tàn héo trong vũng lệ sầu, đời con ê chề muôn nỗi, khát mong nghỉ yên bên Chúa nhân hiền. 

2. Tim con mang vết thương tình, từ lâu in hình sao sáng, Chúa ơi, hồn con ghi tạc tên Chúa. Ngày tháng mơ ước Thiên Đường, trần gian như lò nung nấu, đến khi nghỉ yên trong Chúa nhân từ. 

3. Lang thang trong trong chốn lưu đầy, hồn con như đàn nai khát. Chúa ơi, hồn con mong về bên Chúa. Ngày tháng mơ suối diệu huyền, vượt qua muôn đường chai đá. Chúa ơi,hồn con mong Chúa đêm ngày.


TIN MỪNG THEO THÁNH GIOAN (Ga 12,23-26) 

Chúa Giêsu phán: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em,  nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quí mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quí trọng người ấy.”    Đó là Lời Chúa. 


LỜI NGUYỆN CẦU CHO NGƯỜI HẤP HỐI 

Xướng: Lạy Chúa! Vì yêu thương (…), nên Chúa đã sai Con Một Chúa, là Đức Giêsu Kitô, xuống thế để cứu chuộc (…). Giờ đây, xin Chúa cũng hãy thương nhìn đến (…) đang trong cơn hấp hối mà ban ơn cứu độ cho (…). Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng: Lạy Chúa! Xin Chúa gia tăng niềm tin cậy cho (…) đang cực lực chiến đấu với quyền lực sự ác. Xin Chúa thêm ơn can đảm để (…) có thể vui lòng vâng theo thánh ý Chúa, và khi từ giã cõi đời này không còn quyến luyến, hay còn bị ràng buộc bởi những sự thuộc về thế gian này. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng: Lạy Chúa! Xin Chúa cho (…) ơn vượt qua khỏi thế gian này, trong sự bình an và tin yêu đúng tinh thần Phúc Âm, mà (…) đã tin cậy và tuân giữ. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng: Lạy Chúa! Cậy vì Máu cực thánh Con Một Chúa đã đổ ra cho (…), xin Chúa cho (…) được ơn chết lành, và xin thương thứ tha mọi tội lỗi, thiếu sót của (…) từ lúc mới sinh cho đến giờ này. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng: Lạy Chúa! Khi đối diện trước Nhan Thánh Chúa, xin Chúa đón nhận (…) vào thiên đàng, mà (…) hy vọng đạt tới do lượng từ bi Chúa ban. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng: Trên thánh giá Chúa Giêsu đã kêu lên: Lạy Cha, Con xin phó dâng linh hồn Con trong tay Cha. Giờ đây, chúng con xin phó dâng linh hồn (…) trong tay Cha. Xin Cha đón nhận (…) vào chốn trường sinh muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

LỜI NGUYỆN 

Lạy Cha ! Chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương ban ơn cứu giúp con cái Cha, là (…) đang trong giờ lâm chung, xin Cha cho (…) được ơn cứu độ hướng phúc trường sinh bất tử lúc lìa bỏ đời này, và xin cho (…) thoát khỏi mưu chước kẻ thù, để được an nghỉ trong vinh quang của Cha muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen. 

 

LỜI NGUYỆN TẮT VỚI BỆNH NHÂN 

(LƯU Ý: Ghé sát tai bệnh nhân đọc chậm và tha thiết một trong ba lời nguyện sau: thư Rôma & Tin Mừng, sách Vượt Qua lời & cầu khẩn) 


LỜI CHÚA TRONG THƯ RÔMA và TIN MỪNG: 

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Đức Kitô? (Rm 8,35) 

Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. 

Chúng ta có một ngôi nhà vĩnh cửu trên trời. 

Chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn mãi. 

Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. 

Chúng ta đã được vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. 

Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa. 

Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con. 

Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. 

Hồn con khát mong tới Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. • Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. 

Chúa Giêsu phán: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa !” (Mt 25,34) 

Chúa Giêsu nói : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43) 

Chúa Giêsu nói : “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. 

Chúa Giêsu nói : “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,3) 

Chúa Giêsu thưa: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” (Ga 17,24) 

Ai tin vào Chúa Con, thì được sống muôn đời.(Ga 6,40) • Lạy Chúa, con phó thác hồn con trong tay Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con. 

- Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con. 

- Thánh Cả Giuse, xin cầu cho con. 

- Giêsu – Maria – Giuse, xin hiện diện bên con trong giờ lâm chung. Amen. 

 

CÁC CÂU TRÍCH TRONG SÁCH VƯỢT QUA: 

Con đặt hết tin tưởng vào Chúa, Chúa ơi ! 

Con tin tưởng vào Chúa, Lời Chúa là sức sống của con. 

Lạy Chúa, con tin cậy hoàn toàn vào Chúa. 

Con van lạy Chúa, xin nghe lời con thân thưa: xin tha tội cho con là.... 

Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa; xin làm cho con mến yêu Chúa nhiều hơn nữa. 

Con là kẻ tội lỗi, Chúa là Đấng xóa tội trần gian, xin thương tha tội cho con là.... • Từ nhỏ đến lớn, con đã phạm tội nhiều, nhưng lòng thương của Chúa còn nhiều hơn. 

.... xin lỗi tất cả mọi người, khi còn khỏe mạnh nếu như có làm phiền ai điều gì, giờ đây xin thứ tha cho ! 

Con tin tưởng vững mạnh, Đấng Cứu Thế hằng sống đang sẵn sàng chờ đón con. 

Tội con có đỏ như máu, đen như mực, Chúa cũng tẩy trắng như tuyết. 

Lạy Chúa ! Chúa là sự sống lại và là sự sống. Trong sự sống của Chúa, con sẽ sống mãi, vì Chúa tốt lành. 

Con chờ đón hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban cho con. 

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 

 

CÁC LỜI CẦU KHẨN: 

Xin Mẹ Maria cầu cho con bây giờ và khi con sinh thì. • Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Đấng đánh bại thần ác, xin đến phù giúp và bảo vệ con. 

Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho con ơn chết lành. 

Lạy Thánh Phanxicô, xin giúp con trong giờ phút này. 

Lạy Thánh Camêlô, bổn mạng kẻ hấp hối, xin đến đưa (…) về nhà Chúa. 

Lạy Thiên Thần bản mệnh hộ phù con, xin dẫn dắt (…) trong giờ phút nguy ngập này. 

Lạy Thánh… bổn mạng con, xin cầu cho con là (…). 

Lạy các Thánh nam nữ trên trời và các thánh Tử Đạo VN, xin cho con ra đi bằng an. 

Giêsu – Maria – Giuse, xin ba Đấng thương giúp con trong giờ lâm chung (3 lần). 

 

KINH CẦU CÁC THÁNH 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

 ------

- Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

- Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 

- Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

- Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

------

- Rất thánh Đức Bà Maria. 

- Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. 

- Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. 

- Đức Thánh Micae.  

- Đức Thánh Gabrie. 

- Đức Thánh Raphae. 

- Các thánh Thiên Thần cùng các thánh Tổng lãnh Thiên Thần. 

- Chín phẩm các thánh Thiên Thần.

- Ông thánh Gioan Baotixita.

- Ông thánh Giuse. 

- Các thánh Tổ Tông cùng các thánh Tiên tri.

- Ông thánh Phêrô. 

- Ông thánh Phaolô. 

- Ông thánh Anrê. 

- Ông thánh Giacôbê. 

- Ông thánh Gioan. 

- Ông thánh Tôma. 

- Ông thánh Giacôbê. 

- Ông thánh Philipphê. 

- Ông thánh Batôlômêô. 

- Ông thánh Matthêô.

- Ông thánh Ximong. 

- Ông thánh Tađêô. 

- Ông thánh Matthia. 

- Ông thánh Banabê. 

- Ông thánh Luca. 

- Ông thánh Matcô. 

- Các thánh Tông Đồ cùng các thánh Sử. 

- Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.

- Các thánh Anh Hài. 

- Ông thánh Têphanô. 

- Ông thánh Lorensô. 

- Ông thánh Vicentê. 

- Ông thánh Phabianô cùng ông thánh Xêbatianô.

- Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolô. 

- Ông thánh Côsimô cùng ông thánh Đamianô. 

- Ông thánh Giêvaxiô cùng ông thánh Photaxiô. 

- Các thánh Tử Vì Đạo.

- Ông thánh Xilivêtê. 

- Ông thánh Ghêgoriô. 

- Ông thánh Ambrôxiô. 

- Ông thánh Augutinô. 

- Ông thánh Giêrônimô. 

- Ông thánh Mattinô. 

- Ông thánh Nicôlaô.

- Các thánh Giám Mục cùng các thánh Tiến Sĩ.

- Ông thánh Antôn. 

- Ông thánh Bênêđitô. 

- Ông thánh Benađô.

- Ông thánh Đôminicô.

- Ông thánh Phanxicô. 

- Các thánh Chánh Tế cùng các thánh Phó Tế. 

- Các thánh Hiển Tu cùng các thánh Ẩn Tu. 

- Bà thánh Maria Mađalêna.

- Bà thánh Agata. 

- Bà thánh Luxia. 

- Bà thánh Anê. 

- Bà thánh Xêxilia. 

- Bà thánh Catarina. 

- Bà thánh Anataxia. 

- Các thánh Đồng Trinh cùng các thánh Thủ Tiết. 

- Các thánh Nam cùng các thánh Nữ. 

------

- Chúa hằng có lòng lành. 

- Chúa hằng có lòng lành. 

------

- Kẻo phải sự dữ. 

- Kẻo phạm tội lỗi. 

- Kẻo phải cơn Chúa giận. 

- Kẻo phải chết tươi khốn nạn. 

- Kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ. 

- Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ. 

- Kẻo phải lòng mê tà dâm. 

- Kẻo phải sấm sét bão táp. 

- Kẻo phải nạn tai đất động. 

- Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã. 

- Kẻo phải chết khốn nạn đời đời. 

- Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người. 

- Vì Chúa xuống thế. Vì Chúa sinh ra. 

- Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu. 

- Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh giá. 

- Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác. 

- Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 

- Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. 

- Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

- Đến ngày phán xét. 

------

- Chúng con là kẻ có tội. 

- Xin Chúa tha tội cho chúng con. 

- Xin Chúa tha thứ cho chúng con. 

- Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên. 

- Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh. 

- Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật Hội thánh hằng ở cho xứng bậc mình. 

- Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội thánh xuống. 

- Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên hòa thuận. 

- Xin Chúa cho các bổn đạo được bằng yên cùng hòa thuận yêu nhau. 

- Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa Giêsu.  

- Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn. 

- Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên Trời.

- Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc chúng con.

- Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con khỏi khốn nạn đời đời. 

- Xin Chúa cho chúng con được mùa cùng mọi sự lành. 

- Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời. 

- Xin Chúa khứng nhậm lời chúng con nguyện. 

------

- Lạy Con Đức Chúa Trời. 

- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

 ------

- Xin Chúa thương xót chúng con

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

- Xin Chúa thương xót chúng con

 

LỜI NGUYỆN 

Chúng con thân lạy các Thánh Nam nữ ở trên trời; chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này còn sợ chước ma quỉ. Các thánh đã vượt biển hiểm thế này, cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau cho chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen. 

 

KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH 

Lạy Chúa, con chắc thế nào cũng sẽ chết, nhưng không biết rõ ngày giờ, nên con muốn dọn mình sẵn cho được chết lành. 

Vậy con tuyên xưng rằng: con tin hết thảy các điều Hội Thánh dạy, nhất là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tin Ngôi Thứ Hai ra đời chuộc tội chịu chết cho loài người, sự có thiên đàng và hỏa ngục. 

Con tuyên xưng rằng: con kính mến Chúa trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Vì lòng kính mến Chúa, nên con thành tâm thống hối, ăn năn về hết các tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa, và dốc lòng từ rày về sau, thà chết chẳng thà phạm tội nữa. 

Con tuyên xưng rằng: vì lòng kính mến Chúa, con tha hết các lỗi cho những kẻ đã xúc phạm đến con, và thành thực xin Chúa ban ơn phúc cho họ. 

Con tuyên xưng rằng: con ước ao chịu các phép Bí tích lúc bình sinh và khi gần chết.  Con vui lòng chết và chịu hết các sự đau đớn trong lúc ấy. Con xin kết hợp sự chết của con và sự chết Chúa Giêsu đã chịu trên Thánh Giá vì con. 

Lạy Chúa, con lại xin nhận hết các sự khốn khó, gian nan mà Thánh ý Chúa đã định cho con phải chịu.  Chúa muốn cho con và các sự thuộc về con thế nào, con xin theo Thánh ý Chúa mọi đàng. 

Xin Chúa ban cho con được bền đỗ kính mến Chúa đến cùng. Con không xin sự gì khác nữa. 

Lạy Đức Bà Maria, là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ giúp đỡ con luôn, nhất là trong giờ sau hết. 

Lạy Thánh Giuse, Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Thiên Thần hộ thủ, xin hãy cứu chữa con trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến yêu, vì muốn cho con được chết lành, nên Chúa đã vui lòng chịu chết trên Thánh Giá, xin Chúa đừng bỏ con trong giờ chết. Con ôm lấy chân Chúa, để được chết với Chúa. Con cũng trông cậy Máu cực trọng của Chúa, để sẽ được chết lành và được Chúa chúc phúc, khi hiện đến phán xét con. Con phó linh hồn trong tay Chúa, xin Chúa ban cho con được tắt hơi trong lúc kính mến Chúa, và cho hơi thở sau cùng đời con thành ra một việc yêu mến Chúa, cùng đưa con lên Thiên Đàng ngợi khen Chúa đời đời. 

Lạy Chúa Giêsu, Đức Bà Maria, Thánh Giuse, xin giúp đỡ con trong lúc hấp hối. Lạy Chúa Giêsu, Đức Bà Maria, Thánh Giuse, con phó mình trong tay Ba Đấng: xin Ba Đấng thương nhận lấy linh hồn con trong giờ sau hết này. Amen. 

 

KINH CẦU CHẾT LÀNH 

Xướng:  Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đầy lòng từ bi lân tuất, con lấy lòng khiêm nhường quỳ trước Thánh Nhan Chúa, mà thống hối các lỗi lầm của con. Con đến nài xin Chúa bảo đảm giờ con tắt thở, và những gì đang chờ đợi con sau khi con tắt thở, từ biệt cõi trần. 

Xướng:  Lúc đôi chân con tê bại, không còn lê gót trên đường đời được nữa, và lúc hai cánh tay con lẩy bẩy, không cầm nổi Thánh Giá, mà đành bỏ rơi xuống trên giường đau khổ của con. 

Xướng:  Lúc miệng con, lần cuối cùng, cố cử động để kêu Thánh Danh Chúa, và lúc gương mặt con nhợt nhạt, mồ hôi trán nhễ nhãi báo trước thần chết sắp đến. 

Xướng:  Lúc tai con không nghe được tiếng người trần, là lúc con sắp phải nghe án công thẳng, định đoạt số phận muôn đời của con. 

Xướng:  Lúc con chìm đắm trong lo âu, lúc tâm hồn con xao động vì nhớ đến lời xưa, và nhớ đến sự công minh của Chúa, là lúc con phải giao chiến với thần dữ, luôn luôn làm con hoài nghi lòng nhân lành của Chúa. 

Xướng:  Lúc hai hàng lệ con nhỏ xuống, triệu chứng của cuộc đời con sắp kết thúc và con sắp rời người thân yêu. Xin Chúa hãy nhận lấy đôi dòng lệ đó làm lễ hy sinh để đền tội con. 

Xướng:  Lúc ngũ quan con tê liệt, thế gian xa con, là lúc con phải rên xiết trong lo âu và vật lộn với thần chết. 

Xướng:  Lúc linh hồn con lìa thân xác nhợt nhạt, lạnh lẽo và bất động, xin Chúa hãy nhận lấy sự hủy hoại của thân xác con, để kính dâng lên Chúa quyền linh. 

Xướng:  Sau cùng, lúc con ở trước nhan thánh Chúa, mắt vừa thoáng thấy hào quang chói lòa, thì xin Chúa đừng xua đuổi con, nhưng hãy đón nhận con hợp với Chúa, để ca ngợi Chúa muôn đời.  


LỜI NGUYỆN 

Lạy Chúa, xin Chúa nhân từ đoái thương dùng ơn thánh Chúa mà nâng đỡ tôi tớ Chúa, khỏi nhìn thấy kẻ thù lướt thắng, nhưng đáng được tiến vào cõi sống với các Thiên Thần Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

***Đặt Chuỗi Mân Côi vào tay người bệnh*** 

(Vừa đặt vừa cầu nguyện): Xin Mẹ Maria đón nhận Chuỗi Mân Côi cuộc đời của ____ và của chúng con cầu nguyện dâng lên Mẹ mà thương phù hộ cho ___.   

 

KINH DÂNG CUỐI CUỘC ĐỜI CHO ĐỨC MẸ 

Lạy Mẹ Maria! Con sấp mình xuống dưới chân Mẹ, ăn năn thống hối về những tội lỗi của con, nhưng tràn đầy tin tưởng vào lòng nhân ái của Mẹ. Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ hãy chấp nhận lời khẩn cầu, mà linh hồn con kính dâng lên Mẹ đây – đó là trong giờ sau hết của đời con, Mẹ sẽ dùng tình yêu của Mẹ để cứu giúp con. 

Ôi Mẹ Maria, Hiền mẫu của con! Con xin hiến dâng các giờ cuối cùng của đời con cho Mẹ. Xin Mẹ hãy đến bên cạnh con, để nhận lấy hơi thở cuối cùng của đời con. Và lúc sự chết đã chấm dứt chuỗi ngày của con ở trần gian này, thì xin Mẹ hãy dâng hiến linh hồn con cho Chúa Giêsu, và thưa với Ngài rằng: “Mẹ yêu thương linh hồn con”. Chỉ một lời đó mà thôi, cũng sẽ đủ cho con được sự chúc lành của Thiên Chúa, và được hồng phúc trông thấy Mẹ muôn đời trên thiên quốc. Con đặt hết tin tưởng vào Mẹ là Mẹ của con, và tin chắc điều này sẽ được thực hiện. 

Lạy Mẹ Maria! Xin hãy cầu bầu cho con là con của Mẹ và dẫn đưa con đến cùng Chúa Giêsu. Amen. 


(Cho bệnh nhân HÔN TƯỢNG CHÚA CHỊU NẠN) 

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha những tội lỗi con đã phạm bởi: 

Xướng:  MẮT con mê xem những điều phi nghĩa, thì mắt Chúa phải khóc lóc vì tội lỗi con. 

Xướng:  LỖ TAI con mê nghe những điều phi nghĩa, thì tai Chúa phải chịu nghe những điều sỉ nhục, nhạo báng, khinh dể, bỏ vạ mà đền vì tội con. 

Xướng:  MIỆNG con mê ăn, mê nói tục tĩu, thì Chúa phải uống giấm chua mật đắng mà đền vì tội con. 

Xướng:  MẮT con nhìn nhan sắc phương phi, thì mắt Chúa bị quân ô dồ xỉ vả mà đền vì tội lỗi con. 

Xướng:  TAY con làm những điều trái lẽ, thì tay Chúa bị trói, bị đóng đinh giang trên thánh giá mà đền vì tội con. 

Xướng:  CHÂN con đi đàng tội lỗi, thì chân Chúa bị đóng đinh mà đền vì tội lỗi con. 

Xướng:  LÒNG con tâm tình lo tưởng, mơ màng sự sung sướng thế gian, thì Trái tim Chúa chịu lưỡi đòng đâm qua mà đền vì tội lỗi con. 

Đáp: Xin Chúa tha tội cho linh hồn _______.  

Xướng:  TRÍ KHÔN con những mải vui chơi, ham sự an nhàn, khoái lạc, thì Chúa phải đội mão gai trên đầu thâu vào óc mà đền vì tội lỗi con. 

Đáp: Xin Chúa tha tội cho linh hồn _______.   

Lạy Chúa, con kể sao cho xiết sự thương khó Chúa rất hải hà, vô lượng; vì từ đầu đến bàn chân Chúa, chẳng nơi nào mà không thương tích, vì tội lỗi con người muốn phong lưu, an nhàn, thong thả chiều theo xác thịt. 

Lạy Chúa là Cha hay thương xót! Lẽ thì con phải chịu đau đớn, khốn cực hơn nữa, nhưng Chúa chẳng để quá sức con; con xin dâng mọi sự cực khổ con đang chịu bây giờ, hiệp làm một với công nghiệp Chúa cho Danh Cha cả sáng, mà đền vì mọi tội lỗi con.  

Lạy Chúa là Cha con, xin chớ bỏ con, xin đoái thương đến con như 

Chúa đã đoái thương người kẻ trộm xưa, thật rất có phước cho con! 

(ĐẶT TƯỢNG CHỊU NẠN trên ngực bệnh nhân) 

 

Ôi! Lòng con đã vô ân bội nghĩa cùng Chúa quá nhiều, vậy bây giờ, con chẳng biết làm sao; một nài xin Chúa mở lượng nhân từ, thứ tha mọi tội lỗi cho con. Con quyết một lòng kính mến Chúa. Lạy Chúa là Cha nhân từ! Xin chớ xét sự dại dột con đã làm, mà lấy lòng thương xót đoái xem linh hồn con. 

Lạy Đức Nữ trọn đời đồng trinh, là Mẹ cực khoan cực nhân, xin Mẹ bênh vực kẻ có tội, xin cứu lấy con trong giờ túng ngặt này. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con trong giờ lâm tử. Amen. 

Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng cầm quyền, xét đoán mọi loài! Nếu Chúa lấy phép công thẳng mà xét tội con, thì lẽ nào con dám đứng trước mặt Chúa! Vì những kẻ nhân đức còn khó rỗi, huống con là kẻ tội lỗi, toan đường nào cho khỏi mặt Chúa – là Đấng xét đoán –; song Chúa là Đấng Cứu chuộc con, con chẳng dám gọi là con Chúa, nhưng Chúa đã sinh ra con, lại Chúa đã phán: Hễ ai bỏ đàng tội lỗi mà trở lại cùng Chúa, Chúa liền bỏ quên tội lỗi nó đã phạm. Vậy xin Chúa chớ bỏ con, vì lòng con đau đớn và ghéi trên hết mọi sự ghét. 

Lạy Chúa, vì lòng lành vô cùng, hay thương kẻ có tội, thật con đã lỗi nghịch cùng Chúa, nên con cáo mình xưng tội ra trước mặt Chúa, con chẳng dám chữa mình, vì tội lỗi con chẳng kín trước mặt Chúa. Con hết lòng ăn năn, con quyết lòng kính mến Chúa hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn và hết mọi sự; con thà chết chẳng thà phạm tội nữa. Lạy Đức Chúa Giêsu hay thương xót, xin hãy tha tội cho con, hãy cứu lấy linh hồn con! Amen. 

 

KINH LẠY NỮ VƯƠNG 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 

 

KINH HÃY NHỚ 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy, than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. 

 

LỜI NGUYỆN 

Lạy Chúa! Vì lòng nhân hậu Chúa và lời cầu thay nguyện giúp của Đức Maria trọn đời đồng trinh, xin ban cho ___ đang trong giờ lâm chung được dưới quyền yên ủi của Mẹ Thánh Chúa, để khi phải lìa bỏ đời này thì không mang vết nhơ tội lỗi, và hân hoan an nghỉ nơi lòng yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

HÁT BÀI: “LẠY MẸ XIN YÊN ỦI” 

ĐK: Lạy Mẹ, xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin xóa những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc khắp trên con đường. 

1. Ơ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa, Lời Mẹ hứa khi ở bên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên, là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 

2. Khấn Mẹ giữ Linh hồn và xác con hằng trinh trong, lòng luôn hớn hở hát khen Nữ vương, quyết còn sống ngày nào, thờ kính Con Mẹ khoan nhân, và không quyến luyến thú vui thế trần . 

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban xuống cho chúng con những ơn, ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ luôn, Từ nay hết lo lắng hết chán phiền.

Phần II:  NGHI THỨC PHÓ LINH HỒN 

LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA  

Khi các con đọc chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót cho kẻ sắp chết, Cha sẽ đứng đó, không như quan toà công thẳng, nhưng như Chúa Thương xót. Dù tội nhân hết sức chai đá cứng lòng, nếu nó chịu đọc chuỗi hạt này một lần, nó sẽ được Cha thương xót. (NK.687). Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ ơn gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn Cha" (NK.1731). 

 

ĐỌC CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT

 Bắt đầu bằng: 

- Kinh Lạy Cha 

- Kinh Kính Mừng

- Kinh Tin Kính  

- và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau: 

- Mỗi hạt lớn đọc: 

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha, Mình, Máu, Linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: 

Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,  xin Cha thương xót linh hồn (…) và toàn thế giới. 

- Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây: 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót linh hồn (…) và toàn thế giới. (3 lần).


HÁT BÀI: “Ngợi Ca Lòng Thương Xót”

 Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài (con tín thác nơi Ngài).  

Chiều đồi núi Can-vê, năm nào Ngài chết treo thân thập tự; Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương, chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xoá đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. 


LỜI NGUYỆN TRƯỚC KHI PHÓ LINH HỒN 

Lạy Chúa! Chúng con phó thác tôi tớ Chúa là ___ cho Chúa và lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ trần gian, chúng con cầu xin Chúa: vì ___ mà Chúa đã thương xuống trần gian, thì xin lấy lòng từ bi đón nhận ___ vào hưởng niềm hân hoan trong nước Chúa. Dẫu ___ đã có nhiều thiếu sót trong cuộc sống, nhưng không chối bỏ mà vẫn tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vẫn trung thành tôn thờ Thiên Chúa, là Đấng tác tạo muôn loài.  Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 


KINH PHÓ LINH HỒN 

Giêsu, Giêsu, Giêsu, Maria, Giuse, con phó linh hồn__ở tay Chúa. -Xin Đức Chúa Giêsu cứu lấy linh hồn ____. 

Rất Thánh Đức Bà Maria cầu nguyện cho linh hồn ____. -Xin Đức Chúa Giêsu cứu lấy linh hồn ____. 

Rất thánh Đức Bà Maria là Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, cùng là Mẹ rất nhân lành, cứu lấy linh hồn ___cho khỏi tay ma quỷ, cùng chịu lấy linh hồn ____ đang khi sinh thì này. 

- Xin Đức Chúa Giêsu cứu lấy linh hồn ____. 


NGHI THỨC TIỄN BIỆT SAU KHI TẮT THỞ 

Chủ Sự: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con xin phó thác (…) vừa mới lìa trần. Từ nay, (…) không còn lui tới, ăn nói với chúng con nữa, nhưng được sống gần Chúa hơn. Trong khi còn sinh hoạt tại thế, vì yếu đuối, (…) có xúc phạm tới Chúa cách nào, thì xin Chúa tốt lành vô cùng thứ tha cho (…), nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Chủ Sự:: Cái chết làm cho chúng con đau buồn, hướng về với Thiên Chúa, chúng con ngậm ngùi, chưa biết cầu nguyện thế nào; nhưng noi gương Đấng Cứu Thế đã khóc thương Lazarô, đã xúc động trước đám tang của con một bà quả phụ thành Na-in, đã khẩn nguyện với Chúa Cha trong vườn Ghết-sê-ma-ni, chúng con dám nguyện rằng: 

Chủ Sự:: Tôi tớ Chúa là ______ đã từ biệt chúng con, Chúa biết chúng con đang thương tiếc ngần nào, xin Chúa củng cố đức tin chúng con trong cơn thử thách này. 

Chủ Sự: Nguyện cầu cho linh hồn ____ được ơn bình an trọn vẹn nơi Chúa. Nhân danh Đức Giêsu Cứu Thế, xin cho tôi tớ Chúa ____ được hưởng nhờ các ân xá. 

Chủ Sự: Chớ gì linh hồn ____ được chia sẻ hạnh phúc trường sinh của các bạn hữu Chúa. 

Chủ Sự:  Nguyện xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn ___ vào đoàn ngũ các tôi trung của Người. 

Chủ Sự: Bên chân thánh giá, Mẹ Chúa đầy đau thương. Giờ đây, chúng con đang đứng gần người thương yêu vừa mới mất, xin Mẹ giúp chúng con can đảm vâng ý Chúa mọi đàng. 

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ. Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mắt thương xem trong giờ lâm tử. Amen. 

Chủ Sự: Với tất cả lòng tin tưởng, chúng con dám xin Chúa cho linh hồn ____ mà Chúa vừa gọi ra khỏi thế gian, được sống gần Chúa, được hưởng niềm vui của Chúa trong ánh sáng huy hoàng, và trong an bình của Đức Kitô. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

 

KINH TỪ VỰC SÂU  

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (… tên …) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.


HÁT BÀI: “CHÚA TỪ BI VÀ NHÂN HẬU” 

1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không xử với ta như  ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. 

ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho Người công chính. 

2. Như Người Cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. 

3. Đời sống con Người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. 

4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái cháu chắt. Đối với những người trung thành với lời giao ước, và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.


Phần III: NGHI THỨC TẨM LIỆM,  NHẬP QUAN VÀ PHÁT TANG 

(Nghi thức này dành cho người mới qua đời và có thể cử hành tại gia hay tại nhà quàn) 

 

Nghi thức bao gồm:  

- NGHI THỨC ĐẶT BIỂU TƯỢNG VÀ KỶ VẬT         

- NGHI THỨC LÀM PHÉP QUAN TÀI - NGHI THỨC LÀM PHÉP XÁC 

 

1.  DẪN NHẬP-NGHI THỨC TẨM & NHẬP QUAN  

Chủ Sự: Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần 

Chủ Sự: Chúa ở cùng anh chị em 

Chủ Sự:  Anh chị em thân mến, giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tẩm liệm.  Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là linh hồn _____ mới qua đời.  Xin Chúa ban thưởng cho linh hồn ____ sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, được về quê vui hưởng cuộc sống đời đời.  Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan.  Tôi tớ Chúa là linh hồn ____   đã được chịu phép Rửa, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này.  Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn ____ , hy vọng linh hồn _____ được hưởng vinh quang Phục Sinh với Đức Kitô. 

 

2.  THÁNH CA:  “Ngày Về” 

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. 

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn, sống hoài giấc mơ triền miên. 

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kỳ công. 

3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa về, như dòng nước xuôi miền nam. 

4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng. Đi khóc lóc u sầu, sẽ về giữa muôn lời ca. 


3. LỜI NGUYỆN 

Chủ Sự: Lạy Cha, xin thánh hóa người anh (chị) em chúng con đây là _______, trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người anh (chị) em chúng con được sống lại như Cha.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 


4. LỜI CHÚA 

Chủ Sự: 

Thưa anh chị em, đứng trước thi hài người quá cố, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa để đức Tin, đức Cậy và lòng Mến của chúng ta luôn luôn được nuôi dưỡng và củng cố. 

Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Roma. (Rm 6, 8-9):   

Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.  Đó là niềm tin của chúng ta.  Vì chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, tử thần chẳng còn quyền chi đối với Người.  Đó là lời Chúa. 

 

5.   LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

Chủ Sự: Anh chị em thân mến, 

Ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. 

Xướng:  Lạy Chúa, linh hồn ____ là người thân yêu đã lìa bỏ chúng con, xin cho linh hồn ___ được mau về với Chúa. 

Xướng: Xin cho những việc tốt mà linh hồn ___ đã làm khi còn sống sẽ đem lại nhiều kết quả và còn được những người khác tiếp tục. 

Xướng: Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn ____ đã trót sai phạm vì yếu đuối của con người. 

Xướng: Xin cho hình ảnh tốt đẹp của linh hồn ____ luôn in sâu trong tâm hồn chúng con. 

 

Chủ Sự: 

Anh chị em thân mến, 

Trước cái chết của người thân yêu của chúng ta đây là linh hồn 

_______ đang làm cho chúng ta đau buồn, nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu. Cùng với Người, chúng ta hãy thưa lên rằng: 

(Chủ Sự rảy Nước Thánh trên thi hài) 

Chủ Sự: Đức Mẹ Maria cũng là người từng trải qua thử thách đau thương, nhất là khi Người đứng dưới chân Thánh giá Chúa.  Chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ.  Xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. 

Chủ Sự: Chúng ta cùng cầu nguyện, 

Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con.  Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh (chị) em tín hữu chúng con là T được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô, Đấng đánh bại thần chết, và xin cho linh hồn ____ được tham dự vào đời sống phục sinh của 

Người đến muôn thưở muôn đời. 

 

6.  LÀM PHÉP QUAN TÀI 

Chủ Sự:  Chúng ta cùng cầu nguyện, 

Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên.  Đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra (2Cr. 5, 1). 

Lạy Cha xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh (chị) em chúng con đây cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha.  

Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh (chị) em chúng con là đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 

(Chủ Sự rảy Nước Thánh trên quan tài.  Trong lúc đó Cộng Đoàn hát một bài chọn trong phần Thánh Ca.) 

 

7. NGHI THỨC ĐẶT CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ KỶ VẬT 

Một Thành Viên Trong Gia Đình Phát Biểu:  Kính thưa qúy vị, Gia đình tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm nhận và trân trọng tình thương yêu quí giá qúy vị dành cho tang quyến trong Nghi Lễ Phát Tang hôm nay. Nghi Lễ đặc biệt của các (con/ cháu/ chắt) của linh hồn ____ để tưởng nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành của (Ông/Bà và Cha/Mẹ) mình và cầu nguyện, cùng tạ ơn Thiên Chúa đã che chở linh hồn _____ trong suốt (60,70,80….) năm hành trình về nhà Chúa. 

Khi ra đi, linh hồn _____  đã để lại bao thương tiếc cho gia đình. Đồng thời, linh hồn _____ cũng để lại những gương mẫu sáng ngời trong cuộc sống đức tin. 

Qua các Bí Tích trong cuộc sống, qua việc siêng năng thực hành bác ái, qua các lời kinh nguyện hằng ngày. Các (con/ cháu/ chắt) đã cảm nhận được, đã học hỏi thật nhiều nơi linh hồn ___. Giờ đây, các (con/ cháu/ chắt) sẽ mang những kỷ vật mà linh hồn _____  luôn gìn giữ trân quí hằng ngày lên với linh hồn _____  như để biểu tượng cho lòng hiếu thảo muốn noi gương (Ông/Bà và 

Cha/Mẹ)  mình sống Tin Mừng Chúa Kitô và đồng thời muốn tỏ lòng thành kính dâng linh hồn ______ lên cùng Chúa. 

 

A. THÁNH GIÁ & CHUỖI MÂN CÔI: 

Xin mời người con là ..... mang đặt Thánh Giá và chuỗi Mân Côi trên áo quan. 

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, linh hồn ____  đã được ghi dấu ấn Thánh Giá và linh hồn ____  đã sống mạnh mẽ trong đức tin Công Giáo, tham dự vào việc cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, siêng năng lần hạt Mân Côi. 

Giờ đây, xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn tôi tớ Chúa là ____  vào hàng ngũ các Thánh của Chúa trên Trời. Và xin Mẹ Maria che chở và là trạng sư bầu cử cho linh hồn ___  trước tòa Chúa. Amen. 

 

B. SÁCH  KINH THÁNH: 

Xin mời người con ........ mang đặt Cuốn Kinh Thánh lên áo quan. 

Khi còn sống, linh hồn ______ đã đón nhận Tin Mừng của Đức Kitô. Giờ đây, xin Chúa Kitô tiếp nhận linh hồn ____  được vào Thiên Quốc để chính linh hồn ____  biết dùng lời hằng sống mà chúc tụng ngợi khen Chúa Cha trên trời.  Amen 

** Nếu là hội viên:  [Và cuốn thủ bản/huy hiệu của Hội (ví dụ: 

Cursillo hoặc Thủ Bản Đoàn Liên Minh Thánh Tâm hay Hội Các Bà Mẹ Công Giáo). Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của (ví dụ Trái Tim Chúa hoặc Thánh Nữ Monica) tiếp tục cho linh hồn ___  được chúc tụng Chúa luôn mãi trên Nước Trời hằng sống. Amen.] 

 

8. NGHI THỨC LÀM PHÉP XÁC 

Chủ Sự:  Chúng ta hãy cầu nguyện. 

Lạy Chúa, xin Chúa làm + phép thi thể của tôi tớ Chúa là linh hồn _____  với nước thánh, nhắc nhở bí tích Rửa tội như Thánh Phaolô viết: “Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Ngài. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Ngài, để như Đức Kitô - nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Ngài trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Ngài, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như vậy”. Trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa đã mặc lấy Đức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô đến.  Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

(Chủ Sự rảy Nước Thánh trên thi hài) 

  

9. NGHI THỨC LÀM PHÉP KHĂN TANG 

Chủ Sự:  Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa. 

Cộng Đoàn:  Là Đấng tạo thành trời đất. 

Chủ Sự:  Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa, Chúa đã thương ban cho con người có tổ tiên, có ông, có bà, có cha, có mẹ, và có người thân trong gia đình, để con người được sinh ra, tăng trưởng và lớn lên trong tình thương ấm cúng của gia đình. 

Vì thế, Chúa dậy chúng con phải thảo hiếu với cha mẹ và biết ơn các bậc tổ tiên khi các Ngài còn sinh tiền, cũng như khi các Ngài khuất núi. Chúa cũng dậy chúng con phải tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. 

Giờ đây, chúng con xin Chúa đoái thương làm phép + và thánh hóa những chiếc khăn tang này, mà (con cháu) và gia đình của linh hồn _____  sẽ mang trên đầu, làm dấu hiệu cho đạo hiếu thảo và lòng thương nhớ đến linh hồn ______. 

Xin cho (con cháu) và gia đình của linh hồn ______  khi mang khăn tang này, được kiên trì trong lời kinh nguyện cho người quá cố và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình đại gia đình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

 

10. KẾT THÚC 

Chủ Sự:  Lạy Cha, Cha đã gọi tôi tớ Chúa là linh hồn _____ ra khỏi thế gian này trở về với Cha. Xin cho người con Cha đây - ngay từ giờ phút này - được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 


Phần IV:  NGHI THỨC GIỜ CẦU NGUYỆN VÀ VIẾNG XÁC

1.  KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   

Xướng: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. 

Xướng: Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 

 

2.  KINH SẤP MÌNH 

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhậm lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. 

 

3.  KINH VÌ DẤU 

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

 

4.  KINH TIN 

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen. 

 

5.  KINH CẬY  

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. 

 

6.  KINH KÍNH MẾN 

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. 

 

7.  KINH ĂN NĂN TỘI  

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 

 

8.  KINH TIN KÍNH 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.   Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.    

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. 

 

9.  LẦN CHUỖI MÂN CÔI HAY CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (Chọn một) 

NĂM SỰ VUI  

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. 

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. 

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. 

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. 


NĂM SỰ SÁNG 

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. 

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. 

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. 

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. 

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. 

 

NĂM SỰ THƯƠNG  

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. 


NĂM SỰ MỪNG  

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. 

 

KINH CẬY VÌ (Sau mỗi chục kinh) 

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn (...) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 

LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 

“Khi các con đọc chuỗi hạt này (Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót) cho kẻ sắp chết, Cha sẽ đứng đó, không như quan toà công thẳng, nhưng như Chúa Thương xót. Các Linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho tội nhân, đó là hi vọng cuối cùng của họ. Dù tội nhân hết sức chai đá cứng lòng, nếu nó chịu đọc chuỗi hạt này một lần, nó sẽ được Cha thương xót.” (NK.687). “Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ ơn gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn Cha" (NK.1731). 

 

Bắt đầu bằng: 

- Mỗi hạt lớn đọc: 

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha, Mình, Máu, Linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: 

Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,  xin Cha thương xót linh hồn (…) và toàn thế giới. 

- Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây: 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót linh hồn (…) và toàn thế giới. (3 lần). 

Câu Kết:  

Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, linh hồn (…) trông cậy ở nơi Ngài (3 lần). 

 

10.  KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA  

Lạy CHA, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của CHA, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót của CHA – bởi vì Chúa là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, con chưa từng nghe có người nào tín thác vào CHA mà bị thất vọng. 

Lạy CHA từ bi, chỉ mình CHA mới phán xét con. CHA không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương Xót của CHA, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, Con Cha, đã bảo đảm với con rằng : “ Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác “ 

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng. Là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa Là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. 

 

11.  THÁNH CA  (chọn một bài trong phần Thánh Ca) 

  

12.  ĐỌC LỜI CHÚA  (Chọn một trong các bài trong mục các bài đọc)

 

13.  LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN: 

Xướng- Lạy Chúa, xin cho linh hồn ___, người thân yêu của chúng con, được hưởng phúc Thiên Đàng như lời của Chúa Kitô đã hứa. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng- Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazarô chết. Xin nâng đỡ và lau sạch nước mắt buồn sầu của gia đình chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng- Lạy Chúa, Chúa đã cho Giuse được ghi ấn tín trong nước rửa tội, xin đoái thương cho linh hồn X được vào sổ các Thánh và những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng- Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương tiếc tôi tớ Chúa, là linh hồn X đã qua đời, mà tha các hình phạt do các hành vi của X khi còn sống. Khi ở dưới trần, đức tin chân thật đã liên kết X với cộng đồng dân Chúa, thì trên Trời, xin Chúa cũng cho linh hồn X hợp với hàng ngũ các Thiên Thần và các Thánh. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

14.  KINH LẠY NỮ VƯƠNG 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.  Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 

 

15.  KINH HÃY NHỚ  

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. 

 

16.  KINH CẦU CHỊU NẠN 

Xướng:  Xin Chúa Thương Xót Chúng Con. 

Xướng: Xin Chúa Kitô Thương Xót Chúng Con. 

Xướng: Xin Chúa Thương Xót Chúng Con. 

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

-------

Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

- Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật. 

- Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

- Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

- Chúa Giêsu thương hết người thế. 

- Chúa Giêsu xuống thế làm người. 

- Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ. 

- Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu. 

- Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn. 

- Chúa Giêsu cho ông Lazarô chết bốn ngày sống lại. 

- Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt.

- Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát. 

- Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra. 

- Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ. 

- Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con. 

- Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha. 

- Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế. 

- Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. 

- Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó. 

- Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.

- Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết. 

- Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần. 

- Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc. 

- Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ. 

- Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian. 

- Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng đáng phải giết.

- Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn. 

- Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đối xét. 

- Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Hêrôđê. 

- Chúa Giêsu Hêrôđê chê rằng dại dột. 

- Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba. 

- Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình. 

- Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu. 

- Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hổ. 

- Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương. 

- Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đanh vác thánh giá. 

- Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết. 

- Chúa Giêsu chịu vác thánh giá nặng lắm. 

- Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào thánh giá. 

- Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ. 

- Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình. 

- Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau. 

- Chúa Giêsu còn trên thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười. 

- Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng. 

- Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan. 

- Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ. 

- Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ. 

- Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha. 

- Chúa Giêsu phán rằng khát nước. 

- Chúa Giêsu phán rằng đã đọan, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ. 

- Chúa Giêsu rằng con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha. 

- Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra. 

- Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ. 

- Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh. 

- Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm. 

- Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời. 

- Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.

- Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá. 

- Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên. 

- Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ. 

- Chúa Giêsu cho Thánh Tô-ma xem năm dấu mình. 

- Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội Thánh.

- Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo. 

- Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời. 

- Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét. 

 -------

Xướng: Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 

Xướng: Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 

Xướng: Kẻo gặp sự tai sự dữ. 

- Kẻo mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu. 

- Kẻo phạm tội nghe ma quỉ cám dỗ. 

- Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho. 

-------

Xướng:  Chúng con là kẻ có tội. 

Xướng:  Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.

- Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự. 

- Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con. 

- Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên. 

- Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh. 

- Chúa Giêsu cho chúng con khi hồn lìa xác khỏi tay ma quỉ. 

- Chúa Giêsu cho linh hồn (…) được phần phúc ở trên trời. 

-------

Xướng: Chúa Giêsu Chuộc tội cứu thế. 

Xướng: Chúa Giêsu Chuộc tội cứu thế. 

Xướng: Chúa Giêsu Chuộc tội cứu thế. 


Lời Nguyện :  Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng.  Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu 

Thánh ở trong lòng. Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen  

 

17.  KINH BỞI TRỜI 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn (…) đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự thật là nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. 

 

18.  KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.  Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn ______ được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn _____ cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. 


19.  KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các Linh hồn nơi lửa luyện tội, xin Chúa con nghe lời con kêu van cho linh hồn Ông Bà, Cha Mẹ, Anh em; xin Chúa con mở cửa Thiên đàng cho các Linh hồn ấy vào; xin cho các Linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen 

 

20.  KINH CÁM ƠN 

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh, mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen. 

 

21.  KINH TRÔNG CẬY  

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

Xướng - Lạy rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu  

Xướng - Lạy Trái Tim cực thánh cực tịnh rất Thánh Đức Bà Maria. 

Xướng - Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. 

Xướng - Các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam 

Xướng - Nữ Vương ban sự bình an 


22.  THÁNH CA  (chọn một bài hát trong phần Thánh Ca)

Phần V:  NGHI THỨC DI QUAN 

1.  MỞ ĐẦU TẠI NHÀ QUÀN 

Chủ Sự:   Nhân danh Cha và Con † và Thánh Thần. 

Chủ Sự:   Chúa ở cùng anh chị em. 

Chủ Sự:  Anh chị em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời xuống cứu chuộc chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của Người. 

Xin Chúa nhận người anh (chị) em chúng ta vào số các thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng  ta đang thương nhớ bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức 

Kitô khi Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. 

(Chủ Sự rảy nước thánh trên linh cữu và quan tài)

 

2.  LỜI NGUYỆN 

Chủ Sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.  Lạy Chúa, xin Chúa đoái nghe lời chúng con tha thiết khẩn cầu lòng thương xót Chúa, ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là T. mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, được vào chốn bình an và sáng láng, cùng đồng hưởng hạnh phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen 

 

3.  THÁNH CA  (chọn một bài hát trong phần Thánh Ca) 

Phần VI:  NGHI THỨC LỄ AN TÁNG

1.  TIẾP ÐÓN QUAN TÀI Ở CUỐI NHÀ THỜ 

Chủ Sự:   Nhân danh Cha và Con † và Thánh Thần. 

Chủ Sự:  Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta và của Ðức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.Chúa ở cùng anh chị em. 

Chủ Sự:   Chủ tế rảy nước thánh, rồi đọc: 

Xin Chúa làm phép thi thể của...., với nước thánh nhắc nhở bí tích Rửa Tội như thánh Phaolô viết: "Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa Tội trong Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết của Người. Và nếu chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy". (Rom 6:3-5) 

Trải một khăn trắng trên quan tài,  nhắc nhở chiếc áo trắng ngày chịu phép Rửa Tội: 

Chủ Sự:  Trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là... đã mặc lấy Ðức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Ðức Kitô lại đến. 


2. CA NHẬP LỄ 


3. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA: 

Bài Đọc 1, Đáp Ca, Bài Đọc 2, Bài Phúc Âm, Lời Nguyện Giáo Dân (Xin chọn trong các bài đọc trang trong sách). 

 

4. PHÓ DÂNG & TỪ BIỆT SAU THÁNH LỄ 

(Phần này có 2 mẫu A & B, xin chọn 1 mẫu) 

 

MẪU A: 

Chủ Sự: Anh chị em thân mến: 

Trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài của người thân yêu của chúng ta theo truyền thống Công Giáo, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa, là Đấng mà mọi vật đều phải trung thành sống cho Ngài. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài người tôi tớ Chúa là (ông, bà, anh, chị, em) đây, cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn hư nát, nhờ quyền năng Chúa và phẩm hàm chư Thánh, và xin cho linh hồn người thân yêu này được Chúa cho về hợp đoàn cùng các Thánh và những người trung thành với Chúa.   

Nguyện xin Chúa xót thương mở lượng nhân từ khi xét xử, để tôi tớ Chúa là ...... khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được Vị Mục Tử nhân lành vác trên vai, đưa về đoàn tụ cùng 

Vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các Thánh. 

 

Ca Đoàn hát bài ca từ biệt: (Chọn 1 trong 2 bài sau) 

 

1. “Lạy Các Thánh của Chúa”

1. Lạy các thánh của Chúa. Xin hãy đến cứu giúp. Lạy các thiên thần Chúa. Xin hãy đến gặp linh hồn ____. Xin hãy đón tiếp và dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 

2. Chúa Kitô là Đấng đã kêu gọi linh hồn (… ). Xin Người đón tiếp. Xin các thiên thần dẫn đưa vào lòng Ap-ra-ham. Xin hãy đón tiếp và dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 

3. Lạy Chúa xin cho linh hồn này được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Xin dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 


2. “Lạy Các Thánh Thiên Thần của Chúa”

 ĐK: Lạy các Thánh của Chúa xin hãy đến cứu giúp Linh Hồn___.  Lạy các Thiên Thần Chúa xin hãy đến gặp Linh Hồn ____ cùng dâng Linh Hồn  _____ lên trước Đấng Tối Cao. 

1. Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn tin trung cùng Chúa, nay xin Chúa cho Linh Hồn này được nghỉ yên muôn đời. 

2. Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn mến yêu Hội Thánh, nay xin Chúa cho Linh Hồn này được bước trong an bình. 

3. Vì nơi dương thế Linh Hồn này được dưỡng nuôi bằng Mình Máu Chúa, nay xin Chúa cho Linh Hồn này được sống vui miên trường. 

4. Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn sống theo một ý Chúa, nay xin Chúa cho Linh Hồn này hưởng phúc nơi quê Trời. 

5. Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn bước theo đường ngay chính, nay xin Chúa cho Linh Hồn này dược thấy Tôn Nhan Người. 


(Chủ Sự xông hương) 


Chủ Sự:  Chúng ta hãy cầu nguyện:  

Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người anh (chị) em này cho Cha với niềm hy vọng chắc chắn người anh (chị) em này, nhờ lòng từ bi và nhân ái, xin Cha thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối của con người.  Xin Cha cho linh hồn người thân yêu của chúng con được sống mãi hưởng vinh nhan Chúa trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô.  

Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha khi linh hồn ____ còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các Thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. 

Vậy, lạy Cha, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa Thiên đàng cho tôi tớ Chúa là linh hồn ____ sớm vào, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô và như vậy chúng con sẽ được cùng với người thân của chúng con đây là linh hồn _____ sống mãi bên Chúa.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.    

Chủ Sự:  Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi, được đến với Người. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa tới chân tổ phụ Abraham.  

Xin các Thánh đến phù trợ và dẫn đưa linh hồn này vào Thiên Quốc. Xin Các Thánh Tử Đạo VN đón tiếp tôi tớ Chúa vào thành thánh, thành Giêrusalem mới và vĩnh cửu. Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống muôn đời". 

Chủ Sự: Lạy Chúa, xin cho linh hồn__được nghỉ yên muôn đời.    


MẪU B:  

Chủ Sự:  Anh chị em thân mến: người thân yêu của chúng ta đã về an nghỉ trong bình an của Ðức Kitô. Với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện, phó thác người thân yêu này vào lòng từ ái của Chúa chúng ta. 

Người thân này đã trở nên con cái Chúa qua bí tích Rửa Tội, và đã được nuôi dưỡng qua Bàn Tiệc Thánh của Chúa. Xin Chúa nhận người thân này vào Bàn Tiệc con cái Người trong nước trời cùng với các Thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. 

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta nữa. Xin 

Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì chúng ta được gặp Ðức Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. 

  

ÐÁP CA  

Có thể thay thế bằng bài “Lạy Các Thánh của Chúa”

1. Lạy các thánh của Chúa. Xin hãy đến cứu giúp. Lạy các thiên thần Chúa. Xin hãy đến gặp linh hồn ____. Xin hãy đón tiếp và dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 

2. Chúa Kitô là Đấng đã kêu gọi linh hồn (… ). Xin Người đón tiếp. Xin các thiên thần dẫn đưa vào lòng Ap-ra-ham. Xin hãy đón tiếp và dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 

3. Lạy Chúa xin cho linh hồn này được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Xin dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 

Chủ Sự: Xin các Thánh của Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. Xin các Thiên Thần Chúa đến đón tiếp tôi tớ Chúa. 

Cộng Đoàn: Xin đón nhận linh hồn…, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Chủ Sự: Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi, được đến với Người. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa tới chân tổ phụ Abraham. 

Cộng Đoàn: Xin đón nhận linh hồn…, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. 

Chủ Sự: Lạy chúa, xin cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ muôn đời, và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. 

Cộng Đoàn: Xin đón nhận linh hồn…, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. 


KINH CẦU 

Chủ Sự: Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người. 

- Vì Chúa xuống thế. 

- Vì Chúa sinh ra. 

- Vì Phép Rửa cùng Chay Thánh Ðức Chúa Giêsu. 

- Vì Ðức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây Thánh Giá. 

- Vì Ðức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác. 

- Vì Ðức Chúa Giêsu sống lại. 

- Vì Ðức Chúa Giêsu lên trời. 

- Vì Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

- Vì Ðức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. 

- Ðến ngày phán xét. 


(Chủ Sự xông hương) 

 

Chủ Sự: Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn... cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hưởng vinh nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Chủ Sự đọc tiếp: Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn này vào Thiên Quốc. Xin các thánh tử đạo đón tiếp vào thành thánh, thành Giêrusalem mới và vĩnh cửu. Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống muôn đời". 

Phần VII. NGHI THỨC TẠI NGHĨA TRANG 

1. LÀM PHÉP HUYỆ̀T MỘ: 

Chủ Sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ ba ngày, Chúa đã thánh hóa các phần mộ của những người tin tưởng vào Chúa, để khi chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại.  Xin Chúa thương cho người thân của chúng con là linh hồn ------ được yên nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi 

Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh, và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng tôn nhan vĩnh cửu trong nước Chúa. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời.  

 (Chủ sự rảy nước thánh và xông hương trên quan tài) 

 

2.  LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN: 

Chủ Sự: Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin Ta, thì sẽ không phải chết muôn đời". Chúng ta hãy cầu xin cho người anh (chị) em của chúng ta đây: 

Xướng:  Chúa đã khóc thương Lazarô chết.  Xin Chúa thương lau sạch nước mắt chúng con, đặc biệt những thân bằng quyến thuộc của người quá cố. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin Chúa đoái thương ban cho người anh (chị) em chúng con là linh hồn ___ được sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm biết thống hối, xin Chúa đoái thương đưa linh hồn _____ vào Nước Trời. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Chúa đã cho người anh (chị) em chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc xức dầu Thánh, xin thương nhận linh hồn ___ được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là linh hồn ____ trong tiệc thánh Mình Máu Chúa.  Xin Chúa thương nhận người anh (chị) em chúng con vào bàn tiệc trong nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương cho chúng ta đang thương nhớ người anh (chị) em chúng con, được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậykhởi trong niềm hy vọng được sống muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. 

Mọi người đọc Kinh Lạy Cha 


3.  CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ MẶT 

Chủ Sự: Lạy chúa Giêsu, Ðấng cứu chuộc chúng con. Chúa đã tự hiến mình chịu chết, để mọi người được cứu rỗi, và vượt cõi chết đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà nhìn đến dân Chúa đang khóc thương và cầu nguyện cho người thân yêu là linh hồn _____ đã qua đời.  

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì ở trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các Thiên Thần.   

Xin đừng để người thân yêu chúng con xa lìa Chúa nhưng nhờ sức mạnh uy quyền Chúa ban, được hưởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước Chúa. Chúa là Ðấng hằng sống hằng trị muôn đời. 

Chủ Sự: Lạy Chúa, xin cho linh hồn ___ được nghỉ yên muôn đời.  


4.  HẠ HUYỆT 

Trong Khi Chôn Chủ Sự Đọc Lời Nguyện Sau:

Chủ Sự: Anh chị em thân mến, 

Thiên Chúa toàn nằng đã gọi người thân của chúng con là linh hồn ___ ra khỏi cõi đời này mà về với Chúa; vậy nay chúng ta xin gởi lại thi thể người anh (chị) em này cho lòng đất, để thân xác tôi tớ Chúa trở về nơi loài người đã được tạo dựng. 

Chúa Kitô là Đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người; vậy chúng ta xin trao gởi người anh (chị) em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác người anh (chị) em này được sống lại trong ngày sau hết. Chúng con cầu nguyện nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.  Amen 


5.  KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.  Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn ______ được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn _____ cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. 


6.  THÁNH CA:  (chọn một bài thích hợp phần Thánh Ca)

Phần VIII:  NGHI THỨC HỎA TÁNG 

Chủ Sự:  Anh chị em thân mến, chúng ta đến đây để cử hành nghi thức hoả táng cho người anh (chị) em của chúng ta đây là linh hồn ________.  Việc hỏa táng nhắc chúng ta nhớ đến thân phận mỏng dòn của con người.  Thiên Chúa dựng nên con người từ tro bụi, rồi lại cho con người trở về bụi tro, đợi mai sau thân xác sẽ được tái tạo trong trời mới, đất mới. 

 

(giữ thinh lặng trong giây phút) 

 

Chủ Sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên lửa và ban lửa cho chúng con.Lửa đã sưởi ấm khi chúng con sinh ra, đã tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng ngày, và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác này nên giống của lễ toàn thiêu xưa.  Xin Cha chúc lành và thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dung để hoả táng thân xác người anh (chị) em của chúng con là linh hồn ____.  Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. 

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

Chủ Sự:  Anh chị em thân mến, Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái 

(12:29) đã cho chúng ta biết: "Thiên Chúa là một ngọn lửa thiêu. Người đã cho ông Môsê được gặp Người qua bụi gai rực lửa. Người cũng hiện diện giữa dân Người qua cột lửa về ban đêm trong sa mạc.  Chính Thiên Chúa Cha đã cho Ðức Giêsu Kitô đến thanh tẩy chúng ta bằng lửa trong Thánh Thần, và đã ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi ấm linh hồn chúng ta.  Người cũng mời gọi chúng ta dâng hiến đời sống cho Người như lễ vật toàn thiêu.  Với những xác tín ấy, trong việc cử hành nghi thức hỏa táng hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin tha thiết, và đầy tin tưởng sau đây: 

Xướng:  Lạy Cha, Con một Cha là Ðức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian, và Người không ao ước gì hơn là thấy lửa ấy bừng cháy lên.  Xin cho ánh sáng Tin Mừng được thắp lên trong toàn Giáo Hội và trên khắp hoàn cầu.  Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thi hài tôi tớ Chúa đây là linh hồn ____, xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn nung nấu tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho người anh (chị) em con được làm người và được vinh dự làm con cái Cha.  Chúng con tạ ơn Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho tôi tớ Chúa trong suốt cuộc đời, và bây giờ Cha lại gọi người anh (chị) em này về với Cha. Xin Cha thương đón linh hồn ___ cùng với những việc lành cũng như mọi sự yếu đuối của linh hồn ___ trong cuộc sống làm người.  Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Cũng như thân xác của người anh (chị) em chúng con đây sắp thành những hạt bụi đất tan biến trong lòng đời, xin Cha cho mỗi người chúng con cũng biết quên mình, biết hy sinh trong cuộc sống phục vụ anh chị em.  Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng.  Xin cho thân nhân của linh hồn _____ nhận được mọi ơn lành của Cha, và được mọi người quý mến thiết tha như ngọn lửa an ủi sưởi ấm tâm hồn họ. Chúng con cầu xin Chúa. 

Chủ Sự: Và giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. 

(Tất cả đọc Kinh Lạy Cha, trong khi chủ sự rẩy nước thánh và xông hương) 


LỜI NGUYỆN KẾT 

Chủ Sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.  Lạy Cha, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn ____ cho tình thương của Cha, và chúng con hỏa táng người anh chị em chúng con như của lễ toàn thiêu dâng lên Cha. 

Xin cho lễ hiến dâng này, cùng với tình yêu của gia đình và giáo xứ chúng con, được kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá thành của lễ đẹp lòng Cha. 

Xin cho đời sống chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện được như hương trầm toả bay trước thánh nhan Cha, để cầu cho linh hồn ________, và mọi người đã chết trong ân tình Cha, được vào hưởng vinh quang Cha muôn đời.  Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Chủ Sự:  Lạy Chúa, xin cho linh hồn ___được nghỉ yên muôn đời. 

 

KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.  Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn ______ được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn _____ cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. 


THÁNH CA:  (Chọn một bài hát trong phần Thánh Ca). 

Phần IX:  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

BÀI ĐỌC, ĐÁP CA, PHÚC ÂM, LỜI NGUYỆN CHO TANG LỄ & LỄ GIỖ 

(Bản dịch do Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ VN) 

 

BÀI ĐỌC I - Chọn một trong những bài sau đây: 

  

Bài 1: Lời Chúa trong sách Gióp (G 19:1,23-27) 

Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: “Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời!  Tôi biết rằng Ðấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.  Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa.  Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Ðấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.  Lòng tôi những tha thiết mong chờ.”  

  

Bài 2: Lời Chúa trong sách Gióp  (G 14:1-3,10-15) 

Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất.  Tựa đoá hoa mới nở đã tàn, con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ, thế mà Ngài lại để mắt nhìn xem, còn bắt ra đối chất với Ngài.   Còn con người chết là nằm bất động, sẽ ở đâu khi tắt thở rồi?  Nước biển có thể biến mất, sông ngòi có thể cạn khô, cũng thế, con người nằm xuống ngủ yên rồi là không thức dậy nữa.  Bao lâu các tầng trời còn tồn tại, nó vẫn không thức giấc, không tỉnh dậy, không hết ngủ say.  Ôi, giả như Ngài giấu con trong âm phủ, cất con ở đó cho đến lúc cơn giận Ngài nguôi, cho con một thời hạn, rồi lại nhớ đến con?  Vì đã chết rồi, làm sao con người sống lại được?  Trong suốt cả thời gian khổ dịch con vẫn cứ đợi chờ, cho tới khi Ngài nâng con dậy.  Bấy giờ Ngài gọi, con sẽ xin thưa.  Bởi vì Ngài những khát khao mòn mỏi nhìn thấy công trình do tay Ngài làm nên. 

  

Bài 3: Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Giêrêmia (Gr 29:11-14) 

Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi - sấm ngôn của ÐỨC CHÚA -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.  Bấy giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi.  Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp - sấm ngôn của ÐỨC CHÚA. Ta sẽ đổi vận mạng của các ngươi và sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, từ mọi nơi Ta đã xua các ngươi đến - sấm ngôn của ÐỨC CHÚA, Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày. 

  

Bài 4: Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Đanien  (Đn 12:1-3) 

"Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Ðó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.  "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.  Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. 


Bài 5: Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Đanien  (Đn 10:2,11,12:1-3) 

Trong những ngày ấy, tôi là Ða-ni-en, đã ăn chay đền tội suốt ba tuần như thể chịu tang:  Người nói với tôi: "Hỡi Ða-ni-en là người được quý mến, hãy hiểu rõ các lời ta sắp nói với ngươi. Hãy đứng yên tại chỗ ngươi đang đứng, vì giờ đây ta được sai đến với ngươi." Trong lúc người nói với tôi điều ấy, thì tôi đứng run cầm cập.  "Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Ðó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.  "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. 

  

Bài 6: Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan  (Kn 3:1-6,9) 

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.  Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.  Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.  Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.  Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.  Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người.  Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.  Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. 

 

Bài 7: Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan  (Kn 4:7-15) 

Người công chính dù có chết sớm, cũng vẫn được an nghỉ.  Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi.  Ðối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ.  Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương.  Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác.  Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa.  Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác.   

Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài.  Tâm hồn họ đẹp lòng Ðức Chúa, nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác.  Người đời thấy thế mà không hiểu; họ không nghĩ được rằng đó chính là cách Người ban ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn, và viếng thăm các thánh của Người. 

  

Bài 8: Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan (Kn 5:15-16) 

Người công chính sẽ sống muôn đời.  Họ sẽ được Ðức Chúa ân thưởng và được Ðấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc.  Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả, và ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay Ðức Chúa.  Vì họ sẽ được tay hữu Người phù hộ và cánh tay Người như khiên thuẫn chở che. 

  

Bài 9: Lời Chúa trong sách Samuen quyển thứ nhất (1 Sm 2:1-

2,6-8) 

Bà An-na cầu nguyện và nói: "Tâm hồn con hoan hỷ vì ÐỨC CHÚA, nhờ ÐỨC CHÚA, con ngẩng đầu hiên ngang.  Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu  độ.  Chẳng có Ðấng thánh nào như ÐỨC CHÚA, chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài, chẳng có Núi Ðá nào như Thiên Chúa chúng ta.  ÐỨC CHÚA là Ðấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.  ÐỨC CHÚA bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao.  Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.  Vì nền móng địa cầu là của ÐỨC CHÚA, Người đặt cả hoàn vũ lên trên. 

  

Bài 10: Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaia (Is 25:6-9) 

Ngày ấy, trên núi này, ÐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.  Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.  Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.  ÐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. ÐỨC CHÚA phán như vậy.  Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Ðây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ.  Chính Người là ÐỨC CHÚA chúng ta từng đợi trông.  Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ." 

  

Bài 11: Lời Chúa trong sách Ai-Ca (Ac 3:17-26) 

Hồn tôi hết được bình an thư thái, tôi đã quên mùi hạnh phúc rồi. (18) Tôi tự nhủ: cuộc sống của mình nay chấm dứt, hy vọng nơi ÐỨC CHÚA cũng tiêu tan.  Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con, và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng.  Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng, khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi.  Ðây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông: Lượng từ bi ÐỨC CHÚA đâu đã cạn, lòng thương xót của Người mãi không vơi.  Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới.  Lòng trung tín của Người cao cả biết bao!  Tôi tự nhủ: "ÐỨC CHÚA là phần sản nghiệp của tôi, vì thế nơi Người, tôi trông cậy."  ÐỨC CHÚA xử tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa.  Biết thinh lặng đợi chờ, chờ ơn cứu độ của ÐỨC CHÚA, đó là một điều hay. 

    

Bài 12: Lời Chúa trong sách Huấn Ca (Hc 2:1-9) 

Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Ðức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.  Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.  Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời, con được cất nhắc lên. Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.  Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục.  Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.  Ðường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.  Hỡi ai kính sợ Ðức Chúa, hãy trông đợi lòng lân tuất của Người, đừng lìa xa 

Người kẻo ngã.  Hỡi ai kính sợ Ðức Chúa, hãy tin vào Người, và các bạn sẽ không mất phần thưởng.  Hỡi ai kính sợ Ðức Chúa, hãy đợi trông ơn lành, niềm vui không cùng và lòng thương xót. 

    

Bài 13: Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Êdêkien (Ed 37:12-14) 

Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: ÐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en.  Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ÐỨC CHÚA, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta.  Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là 

ÐỨC CHÚA, Ta đã phán là Ta làm. Ðó là sấm ngôn của ÐỨC CHÚA. 


Bài 14: Lời Chúa trong sách Macabê quyển thứ 2 (2 Mcb 12:43-36) 

Khi ấy, ông Giuđa Macabê quyên được khoảng hai ngàn đồng bạc, và ông gửi về Giê-ru-sa-lem, để xin  dâng lễ  đền tội, ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quí này, vì cho rằng người chết sẽ sống lại.  Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là một việc dư thừa và ngu xuẩn.  Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, nên ý tưởng của ông thật là thánh thiện và đạo đức.  Đó là lý do khiến ông đã dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. 

  

Bài 15: Bài Trích Sách Giảng Viên (Gv 3:1-8,11) 

Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:  

Một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để múa nhảy; một thời để quăng đá, một thời để lượm đá; một thời để ôm hôn, một thời để xa cách; một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi; một thời để xé rách, một thời để vá khâu; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; một thời để yêu thương, một thời để oán ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc.  Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. 



BÀI ĐÁP CA - Chọn một trong những bài sau đây : 


Đáp Ca 1: (Tv 22:1-6) Lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? 

(2) Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời! 

(3) Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. (4) Thế nhưng Chúa ngự nơi đền, vinh quang của Ít-ra-en là Ngài. 

(5) Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông, Ngài đã độ trì, (6) van nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài. 


Đáp Ca 2: (Tv 23:1-6) CHÚA chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

(2) Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. 

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành (3) và bổ sức cho tôi. 

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. 

(4) Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. 

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

(5) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Ðầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

(6) Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA 

ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. 

  

Đáp Ca 3:  (Tv 26:1,4,7-12) Xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa 

Lạy CHÚA, xin Ngài xử cho con, vì con sống vẹn toàn. 

Con tin tưởng vào CHÚA, không do dự. 

(4) Con không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, 

(7) để hát bài cảm tạ tri ân và tường thuật mọi kỳ công của Ngài. 

(8) Lạy CHÚA, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa. 

(9) Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân, chung vận mạng với phường khát máu. (10) Tay chúng gây tội ác tầy trời, riêng tay mặt đầy quà hối lộ. 

(11) Phần con đây, con sống vẹn toàn, xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa, (12) trên mặt đất bằng, chân con đứng vững, giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài. 

 

Đáp Ca 4: (Tv 25:6-7,17-18,20-21) Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. 

(6) Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. 

(7) Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. (17) Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả, và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. 

(18) Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. 

(20) Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. 

(21) Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa. 

 

Đáp Ca 5: (Tv 42:2-3,43:3-4) Linh hồn con khao khát Chúa, là Chúa Trời hằng sống. 

(2) Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. 

(3) Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan? 

(3) Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài, để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự. 

(4) Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. 

 

Đáp Ca 6: (Tv 62) Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang. 

(2) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. 

Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, 

(3) duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. (4) Tới bao giờ các ngươi còn xúm lại để xông vào quật ngã một người? 

Hắn đã như bức tường xiêu đổ, như hàng rào đến lúc ngả nghiêng. 

(5) Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ, chúng thoả lòng vì đã nói dối nói gian. Miệng thì chúc phúc cầu an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời. 

(6) Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. 

Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, 

(7) duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. (8) Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang, 

Người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. 

(9) Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu. (10) Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở, người quyền quý đều ví tựa ảo huyền, đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói. 

(11) Ðừng tin tưởng ở trò áp bức nữa, 

chớ hoài công cậy ngón bóc lột người! Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng chẳng nên gắn bó làm chi. 

(12) Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy, con nghe được hai điều, rằng: Ngài nắm quyền uy (13) và giàu lòng nhân hậu; rằng: Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. 

  

Đáp Ca 7: (Tv 63:2-6,8-9) Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. 

(2) Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. 

(3) Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. 

(4) Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. 

(5) Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. 

(6) Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. 

(8) Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. 

(9) Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì. 


Đáp Ca 8: (Tv 103:8,10,13-18) Ðấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.     (Bài hát #14 ở phần Thánh Ca) 

(8) CHÚA là Ðấng từ bi nhân hậu, 

Người chậm giận và giàu tình thương, (10) Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. 

(13) Như người cha chạnh lòng thương con cái, CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. (14) Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

(15) Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, (16) một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. 

(17) Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. 

Người xử công minh cả với đời con cháu, 

(18) cả những ai giữ giao ước của Người và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban. 

  

Đáp Ca 9: (Tv 121) Ơn phù hộ tôi đến từ ÐỨC CHÚA là Ðấng dựng nên cả đất trời. 

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? 

(2) Ơn phù hộ tôi đến từ ÐỨC CHÚA là Ðấng dựng nên cả đất trời. 

(3) Xin Ðấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. (4) Ðấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành! 

(5) Chính CHÚA là Ðấng canh giữ bạn, chính CHÚA là Ðấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. 

(6) Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. 

(7) CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. 

(8) CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. 

  

Đáp Ca 10: (Tv 130:1-8) Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA, (2) muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

(3) Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? 

(4) Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. 

(5) Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. 

(6) Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, 

(7) trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi, bởi CHÚA luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 

(8) Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 



BÀI ĐỌC 2 - Chọn một trong những bài sau đây: 

  

Bài 1:  Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Rôma (Rm 5:5-11) 

Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.  Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Ðức Ki-tô đã chết vì chúng ta.  Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng.  Thế mà Ðức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Ðức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.  Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của 

Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy.  Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Ðấng nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa. 

  

Bài 2:  Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Rôma (Rm 5:12,17-21) 

Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Ðức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. 

Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.  Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.  Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.  Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

  

Bài 3:  Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Rôma (Rm 6:3-9) 

Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?  Vì được dìm vào trong cái chết của 

Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Ðức Ki-tô nhờ được chết như 

Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại.  Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Ðức Ki-tô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.  Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.  Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta.  Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Ðức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.

 

Bài 4:  Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Rôma  (Rm 8:35,37-39) 

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?  Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. 

Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

  

Bài 5:  Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Rôma  (Rm 14:7-12) 

Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình.  Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.  Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em? Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người anh em? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước toà Thiên Chúa, vì có lời chép rằng: Đức Chúa phán: Ta lấy sự sống Ta mà thề: mọi người sẽ quỳ gối lạy Ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa.  Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. 

  

Bài 6:  Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Ðồ (Cv 2:14, 22-28) 

Bấy giờ, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: "Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây.  "Thưa đồng bào Ít-ra-en, xin nghe những lời sau đây. Ðức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó.  Theo kế hoạch Thiên 

Chúa đã định và biết trước, Ðức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi.  

Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi.  Quả vậy, vua Ða-vít đã nói về Người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Ðức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng.  Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng.  Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát.  Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan. 

  

Bài 7:  Lời Chúa trong Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Côrintô (1 Cr 15:20-22,26) 

Nhưng không phải thế! Ðức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.  Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.  Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Ðức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.  Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 

  

Bài 8:  Lời Chúa trong Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Côrintô (1 Cr 15:51,53-57) 

Ðây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi.  Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Ðây giờ chiến thắng!  Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi?  Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật.  Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

  

Bài 9:  Lời Chúa trong Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Côrintô (2 Cr 5:1,6-7,9-10) 

Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.  Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa...Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người.  Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. 

  

Bài 10:  Lời Chúa trong Thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Ðồ (1 Pr 1:3-9) 

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại,  để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em,  là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.  Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách.  Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Ðức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.  Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người. 

  

Bài 11:  Lời Chúa trong Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Thêxalônica (1 Tx 4:13-14,17-18) 

Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng.  Vì nếu chúng ta tin rằng Ðức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Ðức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Ðức Giê-su.  Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.  Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. 


Bài 12:  Lời Chúa trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Ðồ (Kh 20:11-21:1) 

Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Ðấng ngự trên đó. Ðất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết.   Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.  Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.  Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai.  Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.    Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 

  

Bài 13:  Lời Chúa trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Ðồ (Kh 21:1-7) 

Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.  Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-salem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.  Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Ðây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.  Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. 

Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất." 

Ðấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới mọi sự." Rồi Người phán: "Ngươi hãy viết: Ðây là những lời đáng tin cậy và chân thật."  Người lại phán với tôi: "Xong cả rồi! Ta là Al-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền.  Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta. 

  

Bài 14:  Lời Chúa trong Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Êphêsô (Ep 2:4-8) 

Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Ðức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Ðức Giê-su Ki-tô trên cõi trời.  Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Ðức Giê-su Ki-tô, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người.  Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. 

  

Bài 15:  Lời Chúa trong Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi cho Timôthêo (2 Tim 2: 8-13) 

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi 

Đavit đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin mừng cha rao giảng. Vì Tin mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, Cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ, cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cũng sẽ cùng được sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người. 

  

Bài 16:  Lời Chúa trong Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Philípphê (Pl 3:20-21) 

Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Ðức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.  Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.


Bài 17:  Lời Chúa trong Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ (1 Ga 3:1-2) 

Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.  Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người.   Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.  Chúng ta biết rằng khi Ðức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 

 

Bài 18:  Lời Chúa trong Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ (1 Ga 3:14-16) 

Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em.  Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.  Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.  Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó.  Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.  Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 



PHÚC ÂM - Chọn một trong những bài sau đây: 

  

Phúc Âm 1: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5:1-11) 

Thấy đám đông, Ðức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.  Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.  Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.  Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.  Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.  Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.  Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.  Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.  Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  

  

Phúc Âm 2: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 11:25-30) 

Vào lúc ấy, Ðức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người 

Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.  "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." 

  

Phúc Âm 3: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 25:1-13) 

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.  Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.  Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.  Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.  Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.  Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!"  Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Ðang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.   Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!"  Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!"  Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. 

  

Phúc Âm 4: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 25:31-46) 

"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.  Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.  Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.  Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.  Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;  Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."  Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;  có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?  Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?"  Ðức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."  Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.  

Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."  Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?"  Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."  Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời." 

  

Phúc Âm 5: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 28:1-8) 

Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Mari-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ.  Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết.  Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi.  Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Ðức Giê-su, Ðấng bị đóng đinh.  

Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. 

Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ 

Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Gali-lê trước các ông.  Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Ðấy, tôi xin nói cho các bà hay."  Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Ðức Giê-su hay. 


Phúc Âm 6: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 5:21-24,35-43) 

Ðức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.  Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Ðức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống."  Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.  Ðức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?"  Nhưng Ðức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."  Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.  Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Ðức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.  Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Ðứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!"  Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.  Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!"  Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.  Ðức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. 

  

Phúc Âm 7: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 15:33-39,16:1-6) 

Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín.  Vào giờ thứ chín, Ðức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"  Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a."  Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Ðể xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không."  Ðức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.  Bức màn trướng trong Ðền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.  

Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Ðức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa." Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Ðức Giêsu.  Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. 

Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?"  

Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm.  Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ.  Nhưng người thanh niên liền nói: "Ðừng hoảng sợ! Các bà tìm Ðức Giê-su Na-da-rét, Ðấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! 

  

Phúc Âm 8: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 16:1-7) 

Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Ðức Giêsu.  Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.   

Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?" 

Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm.  Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ.  Nhưng người thanh niên liền nói: "Ðừng hoảng sợ! Các bà tìm Ðức Giê-su Na-da-rét, Ðấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!  Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông." 

  

Phúc Âm 9: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7:11-17) 

Sau đó, Ðức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.  Khi Ðức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà.  Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!"  Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!"  Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.  Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người".  Lời này về Ðức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. 

  

Phúc Âm 10: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12:35-40) 

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.  Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.  Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.  Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.  Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.  Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." 

    

Phúc Âm 11: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 23:33,39-43) 

Khi đến nơi gọi là "Ðồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái.  Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Ðấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!"  Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!   Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" Rồi anh ta thưa với Ðức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!"  Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng." 

  

Phúc Âm 12: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5:24-29) 

Thật, Ta bảo thật các ông: ai nghe lời Ta và tin vào Ðấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. 

Thật, Ta bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.  Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.  Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 


Phúc Âm 13: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6:37,39-40) 

Tất cả những người Chúa Cha ban cho Ta đều sẽ đến với Ta, và ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài, mà ý của Ðấng đã sai Ta là tất cả những kẻ Người đã ban cho Ta, Ta sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.  Thật vậy, ý của Cha 

Ta là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." 

  

Phúc Âm 14: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6:51-58) 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng:  “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời.  Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.”  Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng:  “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”  Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ:  “Thật, Ta bảo thật các ngươi:  Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.  Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.  Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.  Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy.  Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.  Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết.  Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời.”   

 

Phúc Âm 15: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 11:17-27) 

Khi đến nơi, Ðức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.  Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số.  Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời.  Vừa được tin Ðức Giê-su đến, cô Mácta liền ra đón Người.  Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.  Cô Mác-ta nói với Ðức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.  Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy."  Ðức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại!"  Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết."  Ðức Giê-su liền phán: "Chính 

Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.  Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.   Con có tin thế không?"  Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có.  Con vẫn tin Thầy là Ðức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến thế gian." 

  

Phúc Âm 16: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 11:32-45) 

Khi đến gần Ðức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết."  Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Ðức Giê-su thổn thức trong lòng và xao  xuyến.  Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu? " Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem."  Ðức Giê-su liền khóc.  Người Do-thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!"  Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?"  Ðức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.  Ðức Giê-su nói: "Ðem phiến đá này đi." Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày."  Ðức Giê-su bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?"  Rồi người ta đem phiến đá đi. Ðức Giê-su ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con.  Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con."  Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!"  Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Ðức Giê-su bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi." Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Ðức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 

  

Phúc Âm 17: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12:23-28) 

Ðức Giê-su trả lời: "Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.  Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.  Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." 

"Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.   Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" 


Phúc Âm 18: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14:1-6) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.  Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.  Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.  Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." 

Ông Tô-ma nói với Ðức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"  Ðức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 

  

Phúc Âm 19: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17:20-26) 

Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.   Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.  Lạy Cha là Ðấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.  Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa." 

  

Phúc Âm 20: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17:24, 26) 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.  Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa." 

Phần X:  LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

(Chọn 1 trong 3 mẫu lời nguyện sau) 

 

MẪU 1 (Lễ Phát Tang/An Táng) 

Chủ Sự:  Anh chị em thân mến, Đức Kitô chính là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và những ai sống mà tin vào Người sẽ cùng được phục sinh với Người. Với niềm tin tưởng và hy vọng vào sự sống đời dời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin: 

Xướng:  Lạy Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết, xin Chúa đoái thương đến những linh hồn _____ khi còn sống là những người đã tin và rước Mình Máu Thánh Chúa là của nuôi linh hồn, xin cho linh hồn _______ được hưởng phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn Cứu độ và Lòng thương xót của Chúa.. Chúng con cầu xin Chúa.  

Xướng:  Lạy Chúa, Chúa phán rằng: "ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho", ngày hôm nay chúng con hiệp nhất cầu nguyện, và tạ ơn Chúa thay cho linh hồn _______, xin Chúa đoái thương nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con và đem linh hồn _______ về thiên đàng với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.  

Xướng:  Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, chậm giận và hết sức khoan nhân, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, tội lỗi mà linh hồn ________ đã vấp phạm khi còn sống trên đời. Xin Chúa sớm đưa linh hồn _____ mà chúng con cầu nguyện hôm nay về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa.  

Xướng:  Lạy Chúa, xin Chúa an ủi, đỡ nâng những người trong gia đình tang quyến (chúng con) để họ/chúng con có thể vượt qua sự thương tiếc người thân đã ra đi. Xin cho họ/chúng con được sức mạnh, niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh để cuộc đời của họ/chúng con sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.   

Xướng:  Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho gia tộc, giòng họ, gia đình tang quyến (chúng con) để họ/chúng con luôn biết noi gương đức tốt lành của tổ tiên, ông bà. Xin cho mọi gia đình họ/chúng con sống hòa thuận, yêu thương, tha thứ và chấp nhận nhau trong tình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.  


Chủ Sự: Lạy Cha là Thiên Chúa hằng sống, Cha đã thương ban sự sống và hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai trọn niềm tin tưởng nơi Cha, xin nhận lời chúng con tha thiết cầu nguyện, và giúp chúng con trong cuộc đời lữ khách luôn biết hướng lòng về quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.   


MẪU 2 (Lễ Phát Tang/An Táng) 

Chủ Sự: Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. 

Xướng:  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ………… xưa kia nhờ bí tích thánh tẩy, đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên Nước Trời.  Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ………… xưa kia đã rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghĩ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời.  Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn đang họp nhau nơi đây trong tin tưởng và yêu thương, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang Nước Chúa.  Chúng con cầu xin Chúa. 

 

Chủ Sự: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Chúa hằng nghe lời Dân Chúa nài van. Xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là___ đã hết lòng cây trông Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.  


MẪU 3 (Lễ Giỗ) 

Chủ Sự:  Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày giỗ của linh hồn 

____, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Chúa những lời nguyện chân thành sau đây, hầu cho linh hồn ____ thân yêu của chúng ta sớm được về hưởng hạnh phúc thiên đàng bên Chúa. 

Xướng:  Lạy Chúa, xin cho linh hồn ____, người thân yêu của chúng con, được hưởng phúc Thiên Đàng như lời của Chúa Kitô đã hứa.  Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazarô chết. Xin nâng đỡ và lau sạch nước mắt buồn sầu của gia đình chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Lạy Chúa, Chúa đã cho ____ được ghi ấn tín trong nước rửa tội, xin đoái thương cho linh hồn _____ được vào sổ các Thánh và những người Chúa chọn.  Chúng con cầu xin Chúa. 

Xướng:  Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương tiếc tôi tớ Chúa, là linh hồn ___ đã qua đời, mà tha các hình phạt do các hành vi của ___ khi còn sống. Khi ở dưới trần, đức tin chân thật đã liên kết ____ với cộng đồng dân Chúa, thì trên Trời, xin Chúa cũng cho linh hồn ____ hợp với hàng ngũ các Thiên Thần và các Thánh. Chúng con cầu xin Chúa. 

Chủ Sự:  Lạy Chúa, xin đoái thương nghe lời chúng con cầu nguyện cho ____ thân yêu của chúng con đây và các tôi tớ nam nữ của Chúa, để hết thảy được thoát khỏi mọi tội lỗi xiềng xích và được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Phần XI:  THÁNH CA 

Bài:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45


Bài 1: NGÀY VỀ 

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. 

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn, sống hoài giấc mơ triền miên. 

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kỳ công. 

3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa về, như dòng nước xuôi miền nam. 

4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng. Đi khóc lóc u sầu, sẽ về giữa muôn lời ca. 

 

Bài 2: XIN NGÀI ĐẾN NGAY BÊN 

1. Lời con từ chốn vực sâu, kêu lên tới Chúa rất cao. Xin Ngài thương tình tha thứ bao lỗi lầm, phủ vây thân con trong xót xa nhục nhằn. 

ĐK:  Đôi tay con đây cầu Chúa giơ lên, Tim con khát vọng tình Chúa bao êm đềm. Xin thương nghe con Ngài đến ngay bên, cho con nép mình trong cánh tay dịu hiền. 

2. Nguyện xin lòng Chúa từ nhân, đưa con thoát chốn tối tăm. Đây đèn sẵn dầu xin thắp sáng lên lửa hồng, rạng soi tim con xua bóng đêm chập chùng. 

 

Bài 3: KÍNH THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 

1. Trong vườn hoa khoe tươi muôn sắc, có một nụ hoa ngát hương dịu dàng. Hoa tuyệt vời mang thân dấu ái. Ôi cánh hoa Trinh Nữ Chúa ban cho loài người. 

ĐK:  Têrêxa, Thánh Nữ của tình yêu, hương xuân xanh dạt dào ơn Thiên Chúa. Với tâm tình nhỏ bé đơn sơ. Người hiến dâng cuộc đời trong kinh nguyện mà thôi. 

2. Trong tình yêu vươn lên tới Chúa, hãy thật thành tâm sống theo gương Người. Dẫu tầm thường đơn sơ kiếp sống, mà Thánh nhân đã biết sống yêu thật phi thường 

 

Bài 4: XIN MẸ NGHE LỜI 

ĐK: Maria mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tin trông lên kêu cầu. 

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn, Con Mẹ xưa giáng trần, chịu chết để xóa tội cho muôn dân. 

2. Bao người xưa chung vui, nay còn ai đoái hoài, tình nghĩa thế gian tựa như mây bay. Thân phận con cô đơn, chỉ còn trông có Mẹ, Mẹ đến cứu vớt hồn bao thương đau. 

 

Bài 5: SỐNG GẦN MẸ. 

ĐK: Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ôi! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha, Mẹ ôi! 

1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng, con muốn đêm ngày đến nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha, nỗi vui hoặc nỗi buồn, lòng con được thảnh thơi. Đời con chứa chan bao tình âu yếm khi được sống bên mẹ đêm ngày. Lòng con yên hàn vững tin tới khi về Quê trời là cõi vui đời đời. 

2. Lòng Mẹ thẳm sâu cao vời khôn ví, dư đầy đức nhân hậu khoan hồng. Rạng danh tưng bừng ánh xuân, chứa chan mầu hy vọng, lòng Mẹ đẹp gấp trăm. Được Mẹ ủi an giữ gìn âu yếm con còn ước mong gì trong lòng. Phải chăng ước mong tới khi sống bên Mẹ trên trời, hưởng phúc vinh đời đời. 

 

Bài 6: CON KÊU CẦU 

ĐK: Con kêu cầu lên Chúa, lạy Chúa xin lắng nghe, xin đoái thương con lầm than, trong ngục khốn ê chề, Chúa muôn đời công chính, hãy cứu con, hãy cứu con khỏi bến mê, cứu con khỏi bến mê. 

1. Sao thế nhân vương chìm trong tăm tối, còn mê theo gian trá hão huyền, hãy lại đây Giavê hằng trung tín, người nghe con khi con cất tiếng lên. 

2. Ngoài Chúa ra biết tìm đâu hạnh phúc, hồn run lên xa lánh lỗi lầm, bóng chiều buồn tâm tư hằng thao thức. Lạy Giavê con trông cậy nơi Ngài. 

 

Bài 7: TỪ VỰC SÂU 

ĐK: Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ôi Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. 

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ôi, nào ai đứng vững ngàn thu. Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 

2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin, tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan truyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn tôi trông Chúa nào ngơi, hơn quân canh đợi ánh dương, ___   mong đợi Chúa trời. 

4. Nơi Giavê tràn thánh ân, tràn ơn cứu thoát hiền linh, Giavê sẽ chuộc _____, cứu cho thoát khỏi luyện hình. 

 

Bài 8: KHI CON VỀ TRỜI.   

ĐK: Mẹ ơi, đến khi con về trời, sống yên vui đời đời. Mẹ Chúa cả hiển vinh, trong sạch cao quý / đẹp hơn sao sáng. 

Từ nay con noi gương Mẹ hiền/ quyết tin yêu một niềm.  Ngày lưu đày còn xa, xin Mẹ luân tuất, hộ giúp con vững vàng 

1. Mẹ bao dung, hãy thương con nhiều, khó nguy trăm chiều, hồn con nhiều phen đắm chìm, Mẹ thương vớt lên. 

Dù nơi đây, giữa cơn lưu đày, đớn đau đêm ngày, Mẹ yêu dìu con vững đi trên đời. 

2. Đời dương gian, sắc hương dịu dàng, thoáng như mây ngàn, trầm đưa hồn con bước lầm vào nơi tối tăm. 

Mẹ khoan nhân, xót thương vô bờ, chúng con trông chờ, Mẹ thương dìu lên tới nơi mong chờ. 

  

Bài 9: TỪ NƠI NGỤC HÌNH 

ĐK:  Từ vực sâu con kêu lên Chúa, nguyện Chúa xin hãy lắng nghe lời kêu khấn, chớ chấp tội nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc, tiếng khấn cầu, vang khắp ngục hình bao xót xa. 

1. Ôi lạy Chúa, nếu chấp tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững, Chúa nhân từ xin đoái thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu. 

2. Linh hồn con đang đắm chìm điêu linh, xin thương khoan hồng muôn tội lỗi, chốn luyện hình bao tháng năm đợi trông, xin Chúa thương tha thứ khoan hồng. 

  

Bài 10: KINH HÒA BÌNH 

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con, như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào  nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. 

Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.  Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. 

Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình. 

  

Bài 11: LÒNG CON ĐAU ĐỚN 

ĐK: Lòng con đau đớn, thiết tha, khấn xin cùng Chúa. Cậy trông Máu Thánh, Chúa thương xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua, lạc bước, con xa tình Chúa. Nhờ lòng lân tuất Chúa thương, thứ tha tội con. 

1. Ớ Cha nhân từ, xin thương xem người tội lỗi, kêu khóc than van, đêm ngày hết lòng cậy trông. Lòng Cha hay thương, nay con lo buồn thống hối, Chúa nhân từ thương xót con cùng. 

2. Thế gian điêu tàn, miệt mài trên đường tội lỗi, mê đắm gian tham, khinh mạn, đến nguồn bình an. Nay con kêu van, nhờ lời Đức Mẹ tâu đối. Chúa nhân từ, thương xót nhân gian. 

  

Bài 12: CHÚA NHÂN TỪ 

ĐK: Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết.  Ăn năn kêu van, lạy Chúa xin dủ thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. 

1. Rửa con nên trinh trong, rửa sạch mọi gian ác, cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm. 

2. Hồn con xin canh tân, theo lượng từ bi Chúa, Chúa ơi xin phú vào con, tâm tình trong trắng tinh ròng. 

3. Lạy Cha con dâng lên, tấm lòng đã tan vỡ, Chúa không khinh ghét hồn con, khi đã thống hối tội tình. 

 

Bài 13: TRONG GIAN TRUÂN 

ĐK: Trong gian truân con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con, từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con. 

1. Chúa xô con xuống dòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân con. 

2. Mắt con chan chứa dòng lệ thẳm, ngước trông về Chúa từ nhân, trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên. 

3. Giữa phong ba chốn cùng ngàn nỗi, vẫn luôn thành tín ngợi khen, nơi trời cao cách xa, ơn Người thương chan hòa sông núi cứu nguy con. 

  

Bài 14: CHÚA TỪ BI VÀ NHÂN HẬU 

1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không xử với ta như  ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. 

ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho Người công chính. 

2. Như Người Cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. 

3. Đời sống con Người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. 

4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái cháu chắt. Đối với những người trung thành với lời giao ước, và nhớ tuân giữ các giới răn của Người. 

 

Bài 15: LẠY CHÚA XIN CỨU CON KHỎI CHẾT 

Lạy Chúa, xin cứu con khỏi chết muôn đời, trong ngày kinh hãi ấy, khi trời đất chuyển rung, lúc Chúa đến lấy lửa hồng xét xử gian trần. 

Con rụng rời kinh hãi trong ngày thẩm phán, và cơn thịnh nộ sắp tới, khi trời đất chuyển rung. Ngày ấy ngày thịnh nộ, ngày tai biến với sầu đau, ngày trọng đại và cay đắng.  Lúc Chúa đến lấy lửa hồng xét xử gian trần. Lạy Chúa xin cho các Linh hồn nghỉ yên ngàn thu, và được triều ánh sáng chiếu soi muôn đời. 

 

Bài 16: KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (mẫu 1) 

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng Ngôi Thánh đường. 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha.  Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người ban cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành 

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần / nguồn thiêng ân ái từ nhân/ hun đúc tim con tình yêu lai láng / cho lòng thao thức bên Chúa luôn. 

  

Bài 17: KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (mẫu 2) 

ĐK: Lạy Chúa / xin ban xuống trên chúng con / Thần trí tác tạo của Chúa / Người đổi mới tâm can / đổi mới muôn lòng. 

1. Người sẽ ban cho chúng ta / nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban. 

2. Người sẽ ghi trong trái tim / chính lề luật tình mến Chúa truyền ban. 

3. Người đốt lên trong chúng con / ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin. 

4. Nguyện Chúa ban cho chúng con / chính Thần lực dìu dắt giữa trần gian. 

 

Bài 18: CA TÌNH TRI ÂM 

ĐK: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời. 

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con, là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông. 

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con, là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Người vững một niềm tin. 

  

Bài 19:  CHÚA CHIÊN LÀNH 

ĐK: Chúa Chiên Lành, Người thương dẫn tôi đi. Tôi không sợ chi. Tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh Người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát Người tăng sức cho tâm hồn. 

1. Vì quý trọng Danh Người, Người dìu tôi đi  trên đường công chính. Dù qua thung lũng mù sương, tôi luôn vui sướng tựa nương bên Ngài. 

2. Người thiết tiệc hoan lạc, Đặt bàn ngay trên quân thù gian ác, tràn ly ban  rót rượu ngon, luôn luôn chan tưới dầu thơm trên đầu. 

 

Bài 20: LẠY CHÚA XIN ĐỪNG ĐOÁN PHẠT 

ĐK: Lạy Chúa xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa. Xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình. Thương lấy con Chúa ơi nay con tàn hơi sức, xin cứu con Chúa ơi xương cốt con rụng rời. 

Hồn con nay vô cùng tan nát, Ôi lạy Giavê sao còn trì hoãn đến khi nào. 

1. Xin Gia vê nhân hiền, cứu con khỏi vòng nguy biến, giữa nơi tối tăm triền miên, còn ai ngợi khen Chúa vững bền. 

2. Con than van u sầu, tấm thân mỏi mòn thao thức, mỗi khi bóng đêm dần buông, giờ con nằm chan chứa lệ sầu. 

3. Con ăn năn tội tình, mắt con u mờ tăm tối, tấm thân héo hon tàn suy, ngàn quân thù vây kín quanh mình. 

 

Bài 21: XIN VÂNG 

1. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ. Lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.  Mẹ ơi! Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng. 

ĐK:  Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời. 

2. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.  Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng. 

3. Mẹ ơi! Mẹ tin nơi Chúa an bài, Mẹ nên phúc ân muôn loài, nơi Mẹ đoàn con tuôn đên nương thân.  Mẹ ơi! Niềm tin bên Mẹ rạng rỡ, lòng con sao còn bỡ ngỡ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

 

Bài 22: LẠY MẸ XIN YÊN ỦI 

ĐK: Lạy Mẹ, xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin xóa những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc khắp trên con đường. 

1. Ơ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa, Lời Mẹ hứa khi ở bên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên, là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 

2. Khấn Mẹ giữ Linh hồn và xác con hằng trinh trong, lòng luôn hớn hở hát khen Nữ vương, quyết còn sống ngày nào, thờ kính Con Mẹ khoan nhân, và không quyến luyến thú vui thế trần . 

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban xuống cho chúng con những ơn, ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ luôn, Từ nay hết lo lắng hết chán phiền. 

 

Bài 23: SAO BIỂN 

ĐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biên thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con, thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông Mẹ, bao nhiêu sức hộ phù, lòng Mẹ sẵn sàng, mà đoái đến con, giúp con, đưa con về tới bến. Sống, chết, con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới thiên đàng 

1. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Sóng va tứ bề, thuyền con sắp hỏng, chìm theo nước xuôi dòng. Thân lạy Nữ 

Vương, Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn, chèo bơi hát cậy, Mẹ thương đến con cùng. 

2. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, phút lênh đênh bập bềnh trôi ngã lòng, hầu buông lái thôi chèo. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, giúp con vững lòng, cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều.  

 

Bài 24: TỪ MUÔN THUỞ   

ÐK: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa vô biên. 

1. Trong khi tạo dựng đất trời cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con. 

2. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng, thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, lòng Chúa mến thương con. 

3. Con dâng trọn cả xác hồn, trên con đường về Núi Thánh, lúc an vui lúc nặng u buồn, nguyện mến Chúa trung kiên. 


Bài 25: CẦU CHO CHA MẸ 

1. Xin Chúa ( í-a) chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời. An vui nhờ có ơn Trời. Và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. 

ĐK: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. 

2. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi. Ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. 

  

Bài 26: SỰ SỐNG THAY ĐỔI CHỚ KHÔNG MẤT ĐI 

1. Sự sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai, trọn kiếp người, nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui. 

2. Cuộc sống này, kìa hoa nở và hoa úa phai, nắng lên rồi thì đêm tắt thở,  mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan. 

3. Sự sống này, vào nấm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai theo đường Sự Sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa được sống muôn đời cuộc sống hiển vinh. 

ĐK: Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay 

 

Bài 27:  ĐỒNG CỎ TƯƠI 

ĐK:  Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọt cỏ non xanh rì, tôi nay còn thiếu thốn chi?  Vui thay mà cũng phúc thay. Vui thay là đồng cỏ tươi, Chúa chăn đã đem tôi vô nghỉ ngơi 

1. Chân tôi theo nẻo chính, Chúa thương tôi như con ngươi Ngài. Để tôi lấy lại sức Chúa đưa về suối đời đời. 

2. Tôi an tâm vững trí, dẫu qua nơi âm u hãi hùng. Lòng tin tưởng tuyệt đối thấy côn trượng Chúa mà mừng. 

3. Mâm cao lương đã sẵn, chén rượu bồ đào đây vơi đầy. Đầu tôi xức dầu Thánh, tiến lên đền Thánh hằng ngày. 

4. Tôi nên con sự sáng, trái hoa sinh sôi hơn sao trời.Tình thương Chúa ở với tôi, có chi đẹp hơn ở đời. 

 

Bài 28:  ÐI VỀ NHÀ CHÚA 

1. Ði về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Ði về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Ði về nhà Chúa đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.  

2. Ði về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Ði về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Ði về nhà Chúa đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ. 

3. Ði về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Ði về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn. Lạy Chúa đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Ði về nhà Chúa đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn. 

 

BÀI 29:  TÔI MỪNG VUI 

ÐK: Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng: Nào ta tiến lên đền thờ Thiên Chúa. Ðây Gia-Liêm, ta dừng chân ngắm cửa tiền đường. Ôi thành thánh vinh quang. 

1. Ðây Gia-Liêm thành đô luôn vững bền với tháng năm. Người người cùng mừng vui, dâng lễ vật ca tụng Chúa Trời. 

2. Muôn dân xum họp đây nơi thánh điện hương ngát bay. Vạn lòng cùng vui say, ơn Chúa tràn ứ trong chốn này. 

  

Bài 30:  HÃY CHIẾU SOI 

ĐK : Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 

1. Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa. 

2. Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim, tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an. 

 

Bài 31:  CỬA CÔNG CHÍNH 

ĐK: Cửa công chính hãy mở cho tôi vào, cho tôi vào tạ ơn Chúa, nơi cung điện ngợp quang vinh. Chính đây là, chính đây là cửa Thiên Chúa, hỡi người công chính, hãy mau tiến vào. 

1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân lành, vì tình người yêu thương ta bền vững muôn đời. 

2. Hãy chúc tụng Chúa, nào khắp nhân hoàn, vì tình người yêu thương ta bền vững muôn đời.  

3. Tin vững vào Chúa, lợi ích vô cùng, vì trần hoàn nầy không ai quyền phép hơn người. 

  

Bài 32:  TÔI CHỈ ƯỚC TRÔNG 

ĐK: Tôi chỉ ước trông một điều (ước trông một điều) đêm ngày tôi khấn xin là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa trọn đời. 

1. Giavê là ánh sáng và là nguồn ơn cứu thoát tôi, Ngài là thành lũy che chở tôi, tôi còn phải sợ ai? 

2. Cho quân thù xông tới từng vạn người vây kín quanh tôi, tựa vào nguồn sức thiêng của Chúa, tôi nào có sợ chi? 

3. Tai nghe lời Chúa nói là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm tôi, tình Ngài tựa sức thiêng hùng vĩ, tôi nào có sợ chi? 

4. Dương gian đầy tăm tối, đường về trời gai góc xa xôi, Ngài là nguồn ánh thiêng chỉ lối, tôi nào có sợ chi? 

 

Bài 33:  CỦA LỄ CẬY TRÔNG 

1. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người thân yêu nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bến bờ yêu thương 

ĐK. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cậy trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tín trung, xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc Thiên Triều. 

2. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trần .Xin dâng lên Ngài này của lễ suối nguồn Hồng ân. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người anh em được mãi sống đời thiên thu. 

  

Bài 34:  TÔI THẦM TÍN 

1. Tôi thầm tín rằng sự chết hay sự sống dù thiên thần thiên phủ, dù hiện tại tương lai hay quyền năng. Tôi thầm tín rằng dù mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết- chết tủi đau. 

ĐK: Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa , trong Đức Kitô. 

2. Tôi thầm tín rằng dù khó khăn bão táp dù khổ nhọc cay đắng, dù trần truồng đói khát hay hiểm nguy. Tôi thầm tín rằng dù Người đã chẳng tha, mà đã phó nộp luôn cả Người Con Chí Ái: Đức Giêsu. 

3. Tôi thầm tín rằng dù là Chúa phò tá, Người thương và gia ân mà giải án tuyên công, ta sợ chi. Tôi thầm tín rằng dù là muôn chiều sâu, dù là muôn chiều cao dù là ai bất cứ trên trần gian. 

 

Bài 35:  TRÔNG CẬY CHÚA 

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm vui và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. 

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. 

2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. 

3. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết long đong. 

  

Bài 36:  NẾU CON NHỚ 

1. Nếu con nhớ thân con là cát bụi. Nghĩa cuộc đời giờ vĩnh quyết chìm sâu. Còn gì đâu ngoài dăm ba tấc đất. Với tháng ngày thêm một nấm cỏ khâu. 

ĐK: Thì con ơi hãy lo phụng sự lẽ thật mà tìm ra chân đích của kiếp người. 

2. Nếu con nhớ chuông ngân sầu tiễn biệt. Mãn tiệc đời điểm trắng mấy vành khăn. Mộ phần kia cỏ chưa đan kín hết. Đã vắng lạnh không một bóng người thăm. 

3. Nếu con nhớ vinh sang cùng phước lộc. Sẽ nhập nhòa tựa chút khói nhẹ bay. Mà hành trang để con qua vĩnh viễn. Có những gì mong đừng trắng bàn tay. 

4. Nếu con nhớ trăm năm còn có gì. Nghĩa địa buồn lạnh lẽo tiếng trùng ca. Trời về khuya tuồng vui khi mãn lớp. Nuối tiếc hoài danh vọng cũng vuột xa. 

  

Bài 37:  XIN NGÀI THƯƠNG CON 

1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen, đã không tròn lời cam kết xưa.  Chúa ơi, chớ ghi trong lòng, phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương.  

ĐK:  Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa, sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu, tấm thân gầy héo, tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, Ngài thương con đi. 

2. Người Người ơi thấu chăng, đã bao lần hồn con cay đắng. Cố vươn lên thoát cảnh bùn nhơ, mây mù che lối, lưới dây tình oan. 

Nhưng rồi đời đâu dễ chi, thêm một lần lòng con vấn vương. 

3. Thà làm thân cỏ cây, đoá hoa rừng ngả nghiêng trước gió. Kiếp chim xanh cánh tung trời mây nơi miền xa tắp, sóng xô ngoài khơi. Vì đời muôn cỏ cây, không bao giờ làm ai oán than. 

  

Bài 38:  LỜI KINH TẠM BIỆT 

1. Người nằm xuống giã từ trần gian. Xin cho người ngủ yên năm tháng.  Lúc chết đi mới được hỉ hoan, Chúa giang tay chờ đầy tớ trung thành. 

ĐK: Một đời sống hy sinh tìm về bến an bình hưởng nguồn vui trong Chúa chí thánh, chờ ngày mai Phục Sinh trọn vẹn kiếp cậy tin sống cho đi để được chết lành. 

2. Xuôi tay xuống có gì người ơi. Có những gì để trình diện 

Chúa. Chút mến yêu mong manh mà thôi, hãy mang theo cùng và hãy an lòng. 

3. Cuộc đời đó xin để lại sau. Mắt dõi tìm trời cao yêu dấu. Chốn ước mơ muôn đời thẳm sâu, đã qua đi rồi cuộc sống thương đau.      4. Dù còn đó lỗi lầm ngày qua. Hãy vững tin tình yêu tha thứ. Phút tiễn đưa hiến dâng lời kinh, gởi theo bên người về chốn thiên đình. 

 

Bài 39:  CA TÌNH TRI ÂN 

ÐK:  Giữ gìn con Chúa ơi.  Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm.  Trong cánh tay Người hồn con vui sống.  Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.  

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa.  Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con.  Là chén phần phúc con trông mong.  Con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông. 

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa.  Chúa  là hy vọng nâng đỡ đời con.  Là chính cùng đích con trông mong.  

Nơi cánh tay Người vững một niềm tin. 

3. Dìu con đưa bước trên đường sống.  Nép mình bên Người chan chứa niềm vui.  Hồn con còn dám trông mong chi.  Dâng tiến cuộc đời kết hiệp cùng Cha. 

 

Bài 40:  CHÚA TỚI GỌI CON VỀ 

ĐK: Chúa tới gọi con về (Trong ngày Chúa đến). Chúa tới gọi con về (Trở về cùng Chúa) Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa Chúa ơi. Chúa tới gọi con về (Ai ngờ Chúa đến). Chúa tới gọi con về (Chúa tới gọi con). Con xin từ giã cuộc đời về với Chúa Chúa ơi. 

1. Trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con. Một lời từ giã tất cả để về cùng Chúa. 

2. Con cô đơn âm thầm, tìm đến Chúa cứu giúp con. Nguyện lòng từ ái Chúa thương phận này hèn yếu. 

3. Con đây bao lỗi lầm nguyện Chúa ân xá thứ tha. Lòng thành thề hứa bước theo đường dìu về Chúa. 

 

Bài 41:  CON NAY TRỞ VỀ 

1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi!  Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi.  Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng.  Bước chân hoang đàng, đây bến yêu thương tình đáp tình. 

ĐK:  Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ.  Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư.  Vì là bụi đất, con phải vương tục lụy yếu đuối.  Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời. 

2. Con nay trở về, trở về vùng đất tái sinh.  Con nay trở về, về đường chính lý quang minh.  Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa.  Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.      3. Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang.  Con không trở về lòng con bối rối hoang mang.  Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối.  Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài. 

 

Bài 42:  HƯỚNG VỀ CHÚA 

ĐK:  Chúa ơi hồn con hướng về Chúa Tựa hoa hướng dương thắm mầu. Như nai vàng tìm đến suối trong. Hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu. 

1. Bơ vơ kiếp sống gian trần, hồn con đêm ngày thao thức. Chúa ơi, hồn con mong về bên Chúa. Tàn héo trong vũng lệ sầu, đời con ê chề muôn nỗi, khát mong nghỉ yên bên Chúa nhân hiền. 

2. Tim con mang vết thương tình, từ lâu in hình sao sáng, Chúa ơi, hồn con ghi tạc tên Chúa. Ngày tháng mơ ước Thiên Đường, trần gian như lò nung nấu, đến khi nghỉ yên trong Chúa nhân từ. 

3. Lang thang trong trong chốn lưu đầy, hồn con như đàn nai khát. Chúa ơi, hồn con mong về bên Chúa. Ngày tháng mơ suối diệu huyền, vượt qua muôn đường chai đá. Chúa ơi,hồn con mong Chúa đêm ngày. 


Bài 43:  NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 

Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài (con tín thác nơi Ngài).  

Chiều đồi núi Can-vê, năm nào Ngài chết treo thân thập tự; Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương, chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xoá đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. 

 

Bài 44:  LẠY CÁC THÁNH CỦA CHÚA 

1. Lạy các thánh của Chúa. Xin hãy đến cứu giúp. Lạy các thiên thần Chúa. Xin hãy đến gặp linh hồn ____. Xin hãy đón tiếp và dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 

2. Chúa Kitô là Đấng đã kêu gọi linh hồn (… ). Xin Người đón tiếp. Xin các thiên thần dẫn đưa vào lòng Ap-ra-ham. Xin hãy đón tiếp và dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 

3. Lạy Chúa xin cho linh hồn này được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Xin dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 

   

Bài 45:  LẠY CÁC THÁNH THIÊN THẦN 

ĐK: Lạy các Thánh của Chúa xin hãy đến cứu giúp Linh Hồn___.  Lạy các Thiên Thần Chúa xin hãy đến gặp Linh Hồn ____ cùng dâng Linh Hồn  _____ lên trước Đấng Tối Cao. 

1. Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn tin trung cùng Chúa, nay xin Chúa cho Linh Hồn này được nghỉ yên muôn đời. 

2. Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn mến yêu Hội Thánh, nay xin Chúa cho Linh Hồn này được bước trong an bình. 

3. Vì nơi dương thế Linh Hồn này được dưỡng nuôi bằng Mình Máu Chúa, nay xin Chúa cho Linh Hồn này được sống vui miên trường. 

4. Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn sống theo một ý Chúa, nay xin Chúa cho Linh Hồn này hưởng phúc nơi quê Trời. 

5. Vì nơi dương thế Linh Hồn này luôn bước theo đường ngay chính, nay xin Chúa cho Linh Hồn này dược thấy Tôn Nhan Người. 


KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM 

Kính lạy các Thánh Tử Ðạo Việt Nam/ xưa đã biết dùng ơn 

Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực/ để gieo rắc hạt giống Phúc Âm/ và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng Ðức Tin đến hy sinh mạng sống/ vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn/ nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời. 

Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria/ Nữ Vương các Thánh Tử Ðạo/ đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh là những hoa tươi đầu mùa cao quí của Hội Thánh Việt Nam. 

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con/ là con cháu biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm/ thi hành Bác Ái/ trung thành với Hội Thánh và yêu mến Quê Hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm/ xin các Thánh giúp đỡ ủi an/ để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa/ cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của 

Chúa Giêsu/ tiếp tục con đường các Thánh đã đi hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.