Tuần Cửu Nhật
Kính Thánh Martin

I. PHẦN MỞ ĐẦU

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


==================

II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI (50)

---------------------

Cách lần chuỗi Mân Côi

---------------------

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

============

Theo truyền thống, chúng ta nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

---------------------

NGẮM TẮT

NĂM SỰ VUI

-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ SÁNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.


NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

• Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


III. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH MARTIN DE PORRES OP

Ngày thứ nhất   /   Ngày thứ 2   /   Ngày thứ 3   /   Ngày thứ 4   /   Ngày thứ 5   /   Ngày thứ 6   /   Ngày thứ 7   /   Ngày thứ 8   /   Ngày thứ 9

Ngày thứ nhất

Tài chữa bệnh của thầy Martinô ngày càng tiến triển, lại thêm có lời cầu nguyện xin Ơn Trên giúp đỡ, nên đã chữa khỏi nhiều bệnh nhân. Danh tiếng đồn xa khắp nơi, thiên hạ nhất là dân nghèo, kéo đến từng đoàn xin thầy ra tay tế độ.

Thánh Martinô không bỏ qua một người nào, cũng như không bao giờ gắt gỏng vì người ta đến nhờ vả, phiền hà, lúc nào môi miệng thầy cũng điểm một nụ cười tươi như hoa nở! Nên từ những bệnh nhân trong nhà thương, đến các tù nhân trong khám đường đều gọi thầy là ân nhân khả ái của mình.

Thầy Martinô de Porres quả là một thanh niên tài đức và rất mực khiêm nhường. Người thanh niên ấy đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nhân quần xã hội. Thầy đã tập theo khuôn mẫu Chúa Cứu Thế trong đời hoạt động.

Đức Khiêm Nhường Của Thánh Martin

Thánh Martin đã noi gương Chúa Giêsu, Đấng ”hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Tâm hồn Người không kiêu căng tự phụ. Người thâm hiểu Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành, còn chúng ta là loại thụ tạo. Chúa thương yêu chúng ta như cha thương con, và mong ước cho chúng ta được hạnh phúc. Vì thế người hoàn toàn phó thác theo thánh ý Chúa.

Chúng ta hãy noi gương Thánh Martin ăn ở khiêm nhường, vâng lời theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.

Lời Nguyện:

Lạy Thánh Martin, xin cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng con được lòng khiêm nhường chân chính, đừng ăn ở ngang tàng mất nết; Trái lại, biết an tâm với số phận tùy theo ơn Chúa ban cho.

Xin cho chúng con được ánh sáng Chúa Thần soi dẫn để thâm hiểu rằng kiêu căng là mưu chước ma quỷ; Trái lại, Vâng theo thánh ý Thiên Chúa là đường đưa đến hạnh phúc trường sinh, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

-- Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh... Kinh Thánh Martin


Ngày thứ 2

“Thầy Martinô hay chạnh lòng thương và giúp đỡ kẻ có tội sám hối lỗi lầm, và sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến mình, bởi thầy Martinô tin tưởng mình còn đáng khinh dể hơn nữa vì những tội mình đã phạm, Thầy Martinô làm hết sức để dẫn kẻ lạc đường trở lại chính lộ; tận tâm giúp đỡ săn sóc bệnh nhân; phân phát của ăn, áo mặc, thuốc thang cho những kẻ túng thiếu, thầy tận dụng thế lực của mình để bênh đỡ những người quê mùa, dân bản xứ và những người lại phải làm công việc nặng nhọc, vì vậy dân chúng đồng ý gọi thầy là Martinô bác ái.

Nên biết rằng: đối với thời kỳ sơ khai đó, thầy Martinô đã vạch ra con đường mới mẻ và làm tiên phong cho những công cuộc bác ái đời ta bây giờ. Bởi đó, Đức Tiên Giáo Hoàng Piô XII đã suy tôn Thánh Martinô de Porres làm bổn mạng các tổ chức xã hội trong cả nước Cộng Hòa Peru (Văn thư ngày 10-6-1945).

“Ngài đã cương quyết theo chân Chúa trên con đường thánh thiện và đã tới đỉnh trọn lành. Ngài tự hiến thân làm của lễ hy sinh đền tội cho kẻ khác, để được liên kết mật thiết với Chúa trong sự trọn lành thánh thiện, Ngài đã theo ơn Chúa kêu gọi dâng mình trong tu viện, Sau khi đã khấn hứa trong Dòng, thánh nhân không lấy sự giữ lời khấn theo mức thường làm đủ. Ngài đã thực hiện ba đức khó khăn, sạch sẽ và vâng lời tới mức cao nhất khiến cho bề trên cũng như anh em trong nhà đều coi Ngài như gương mẫu sự trọn lành thánh thiện.

Đức Tin Mạnh Mẽ Của Thánh Martin

Thánh Martin có một đức tin sống động, mạnh mẽ đối với các tín điều trong Giáo hội, vì người biết Giáo hội, do chính Chúa Giêsu sáng lập. Lời Chúa phán không thể sai lầm. Để ban thưởng cho Martin vì những đức tin mạnh mẽ đó, Thiên Chúa ban cho người biết nhiều điều mầu nhiệm trong thánh giáo.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa vì công nghiệp Thánh Martin, ban cho chúng ta được đức tin vững vàng như sắt đá, hầu đứng vững trong mọi cơn gian nan xảy ra đến trên đường đời.

Lời Nguyện:

Lạy Thánh Martin, chúng con cần có một lòng tin chắc chắn như sắt đá. Nhất là ngày nay, lúc nhiều người sấp cật phản bội Thánh giáo. Xin cho anh em ngoại giáo hiểu biết, yêu mến giáo hội như chính lộ đưa đến phần rỗi.

Xin cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng con trở nên chiến sĩ trung thành của Chúa Giêsu trong mọi trường hợp may rủi ở đời, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

-- Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh... Kinh Thánh MartinNgày thứ 3

Ngày hôm sau thầy Martinô bị sốt rét nặng, phải nằm liệt giường liệt chiếu. Cả nhà Dòng tuôn đến bên giường thầy, tìm phương cấp cứu. Nhưng thầy bình tĩnh nói cho các anh em biết rằng: Đời sống của thầy đến đây chấm dứt, bất cứ thuốc nào cũng không cứu sống thầy trong lúc này! Khi thấy anh em nhà tận lực giúp đỡ mình về mọi phương diện, thầy Martinô rất cảm động, ngỏ lời thành thật cám ơn bề trên và toàn thể anh em trong nhà, đồng thời xin tha thứ những lỗi lầm mà thầy phạm trong cả cuộc đời tại tu viện, lời lẽ khiêm nhường và chân thật, ai nghe cũng phải cảm động chảy nước mắt ra, và tỏ ý lo ngại buồn tiếc vì sắp phải vĩnh biệt một đấng thánh…

Sau cùng, thầy dọn mình chịu các phép sau hết cách sốt sắng, để chiến đấu với hỏa ngục một lần sau hết vì thầy biết rằng: Satan đã đem toàn lực ra để cho thầy ngã lòng mất nhân đức tin cậy trong phút cuối cùng của cuộc đời thầy… Nhưng với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, của Mẹ Maria mà trọn cuộc đời thầy đã trìu mến, của Thánh Phụ Đa Minh, của thánh Vinh Sơn Phêriê, của thánh Catarina, thầy Martinô nhất định lao thân vào mặt trận chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng!

Đức Cậy Vững Vàng Của Thánh Martin

Thánh Martin hoàn toàn đặt hy vọng duy nhất của Người vào Thiên Chúa từ bi, và lời Chúa phán hứa. Nhờ có lòng trông cậy vững vàng đó, Người tin chắc chắn sẽ lãnh được phần thưởng bội hậu trên thiên đàng, nhờ đức trông cậy đó, Người đã thực hiện được nhiều việc vĩ đại.

Chúng ta hãy noi gương Thánh nhân hoàn toàn đặt hy vọng vào lòng nhân từ Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ tiền khiên, và cho chúng ta hưởng phúc thiên đàng, nếu chúng ta cương quyết cẩn thủ giới răn Thiên Chúa truyền dậy hoặc ngăn cấm.

Lời Nguyện:

Lạy Thánh Martin, xin cầu cho chúng con được lòng trông cậy vững vàng nơi Thiên Chúa toàn năng. Xin cho chúng con thâm hiểu Chúa là người bạn trung thành không bỏ rơi kẻ trông cậy Người. Xin đừng để cho chúng con phạm vào một trong hai khuyết điểm thái quá hay là bất cập trong sự tin cậy quyền phép và lòng nhân hậu Chúa. Xin cầu cùng Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria thông cho tâm hồn chúng con lòng tin, lòng cậy, và lòng mến Chúa trên mọi tạo vật, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con Amen.

-- Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh... Kinh Thánh Martin


Ngày thứ 4

Đối với những kẻ mồ côi, những kẻ bị xã hội bỏ rơi, Thầy Martinô đã tỏ lòng thương yêu đặc biệt, để cứu vãn đời các em, thầy nhận thấy điều kiện tối cần là phải có cô nhi viện, có trường cho các em học tập để trở nên người lương thiện mai sau. Bởi vậy, thầy vận động và gõ cửa các nơi từ những nhà cầm quyền đến tư gia, thầy tha thiết kêu gọi sự cộng tác của mọi người. Nhờ ơn Chúa, thầy được nhiều người ủng hộ. Trong những nhà triệu phú đã giúp đỡ thầy có ông Mátthêu Páttơ bỏ của ra để cất ngôi trường rộng lớn cho các em mồ côi. Đó là trường Thánh Giá. Chỉ có Chúa mới biết những kết quả tốt đẹp trường này thực hiện được trong lãnh vực xã hội, cũng như trong địa hạt tôn giáo, là đào tạo nên những thiếu nữ nết na, đức hạnh và những thanh niên ưu tú trong xã hội.

Đó là đặc ân của Chúa ban cho Thầy Martinô, một người da đen có hai dòng máu khác nhau, xuất thân từ địa vị thấp hèn trong xã hội mà đã thực hiện được công cuộc xã hội to tát lưu danh muôn đời!

Đức Kính Mến Của Thánh Martin

Tâm hồn của Thánh Martin lúc nào cũng cháy nóng trong lửa kính mến Thiên Chúa; Người biết Chúa Cha vì yêu nhân loại, đã sai Con Một mình sinh xuống thế gian chịu tử nạn trên cây giá để chuộc tội thiên hạ. Hồn người rung cảm một tình yêu say sưa Chúa Cứu Thế. Trót đời người là một ca khúc cảm tạ Chúa. Chớ chi chúng ta cũng noi gương Thánh nhân trong sự kính mến Thiên Chúa, và biếu dương lòng kính mến ấy ra bên ngoài bằng lời nói, việc làm!

Lời Nguyện:

Lạy Thánh Martin, tại sao khi nghĩ đến ơn giáng sinh và ơn cứu chuộc, tâm hồn chúng con còn lạnh như đồng? Tại sao chúng con không tận tâm kính mến Đấng đã thương yêu đến nỗi bỏ mình vì nhân loại?

Xin Người yêu cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ sầu bi cho chúng con thâm hiểu rằng: Lòng kính mến và tôn sùng Thiên Chúa là con đường duy nhất đưa đến hạnh phúc trường sinh, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

-- Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh... Kinh Thánh Martin


Ngày thứ 5

Thầy Martinô quan niệm những khổ hạnh là điều cần thiết cho việc tu hành, bởi thế, suốt đời thầy đã đem hết nghị lực và lợi dụng mọi cơ hội để sửa trị xác thịt.

Các tu sĩ cũng như nhân dân trong thành đều biết nhân đức của thầy, nhưng thầy vẫn khiêm tốn coi đời khổ hạnh của thầy và các đặc ân của Chúa ban như không có gì đáng lưu tâm. Thầy không muốn phô trương công cuộc từ thiện bác ái của mình.

Lòng từ bi và kham khổ của thầy phát sinh bởi lòng kính mến Thiên Chúa đến tột bậc!

Đức Bác Ái Của Thánh Martin

Những người đồng thời thường tặng cho Thánh Martin là “Cha kẻ khó khăn”. Thật vậy, Thánh nhân đã tận tụy thường giúp nhiều nạn nhân, bất phân biệt nam phụ lão ấu màu da, tiếng nói. Người coi họ như những con cưng của Thiên Chúa và của Người.

Đức bác ái cao cả đã thúc bách Người tìm ra trăm phương nghìn kế để xoa dịu vết thương lòng của những người xấu số: Như học nghề y tá để chữa bệnh cho người đau ốm; Xây cất viện dục anh, nhà tế bần để đón nhận và dưỡng nuôi trẻ mồi côi hoặc những ông già bà lão, người tàn tật nan y.

Đó là những việc đáng cho chúng ta bắt chước ít nhất là một phần nào, để đáng Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng ta, như đã chúc phúc lành cho Thánh Martin.

Lời Nguyện:

Lạy Thánh Martin, xin dạy dỗ chúng con biết sử dụng cách quảng đại những hồng ân Thiên Chúa ban, xin khêu gợi trong chúng con lòng từ bi bác ái đối với những nạn nhân xấu số.

Xin cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng con thoát ly tội lỗi, tiêu diệt tính ích kỷ, thực hiện đức bác ái và lòng quảng đại đối với người đồng loại, vì họ cũng là con một nhà, tôi một Chúa, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

-- Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh... Kinh Thánh Martin


Ngày thứ 6

Một đặc điểm khác trong cuộc đời thầy Martinô là không vì bận công việc mà sao lãng việc khắc kỷ tu thân. Thầy Martinô đã biết thánh hóa đời sống hàng ngày bằng cách làm mọi việc vì Chúa cho sáng danh Chúa. Trong những giờ rãnh rỗi, thầy thường tâm giao với Chúa: Than thở, cầu nguyện. Ban đêm, thầy Martinô có thói quen bớt giờ ngủ để nguyện gẫm. Nhiều lần thầy quên cả ngủ để thức khuya cầu nguyện. Một đêm kia, thầy Martinô để nến cháy rực trong phòng, bà chủ nhà ngạc nhiên, tò mò đến nhìn qua lỗ khóa cửa phòng, bà sửng sốt khi thấy thầy Martinô quỳ trước một ảnh thánh giá khóc nức nở!

Tinh Thần cầu Nguyện Của Thánh Martin

Lúc bình sinh, Thánh Martin luôn luôn đem trí tưởng đến Thiên Chúa. Đấng tác thành thiên địa vạn vật, Người luôn hướng về Thiên Chúa như hoa quỳ hướng về thái dương, dâng lời cảm tạ, cao rao, cầu xin. Để ban thưởng lòng nhiệt thành thiết tha ấy, Thiên Chúa đã khứng ban cho Người bao nhiêu đặc ân.

Nếu muốn sống thân mật với Thiên Chúa, chúng ta phải noi gương Thánh Martin đem lòng luôn tưởng nhớ Thiên Chúa, tận hiến cho Người bản thân ta và các việc ta làm hàng ngày.

Lời Nguyện:

Lạy Thánh Martin, xin giúp chúng con hiểu được ý nghĩa lời Chúa phán. Ai xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy. Xin cho chúng con được tinh thần cầu nguyện sốt sắng trong khi tham dự thánh lễ Misa và các phụng vụ khác trong thánh đường. Xin dạy dỗ chúng con biết phương pháp cầu nguyện hằng ngày, nhất là thâm hiểu những mầu nhiệm ngụ trong phép lần hạt mân côi, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

-- Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh... Kinh Thánh Martin


Ngày thứ 7

Hy Sinh – Thầy Martinô có đức hy sinh tột bậc, sau đây là những bằng chứng: Lúc ấy tu viện phải trả ngay một món nợ cần kíp mà không tìm đâu ra tiền, cha bề trên lo lắng, bất đắc dĩ phải đem bán một vài báu vật của tu viện. Cha vừa ra khỏi cổng thì thầy Martinô hối hả chạy theo, vừa thở vừa nói:

– Thưa cha bề trên, nhà Dòng cần tiền trả nợ, nhờ ơn Chúa, con có cách trả được. Bề trên quay nhìn thầy, ngạc nhiên hỏi:

– Con trả nợ bằng cách nào?

– Thưa cha, con là một người da đen hèn mọn, chẳng làm ích gì cho nhà Dòng, nên xin cha bề trên đem bán con đi để lấy tiền trả nợ cho người ta. Xin cha ban cho con đặc ân này, không chừng con lọt vào tay kẻ khác, họ sẽ bắt con làm những việc vất vả và hữu ích hơn.

Nghe nói, Cha bề trên vừa buồn vừa cảm động, Ngài ôn tồn bảo thầy trở về tu viện.

Tinh Thần Hy Sinh Của Thánh Martin

Thánh Martin là con người can trường, không quản ngại sự khó nhọc vất vả. Người không biết viện lý do khó nhọc, hoặc yếu đuối để thoái thác phận sự như chúng ta đâu. Sau khi làm việc vất vả, Người tìm đủ những lý do để hãm mình, ăn chay, đánh tội, cầu nguyện cho mình, hy sinh cho kẻ khác.

Nếu một Đấng Thánh lừng danh như thế, còn sẵn sàng hy sinh để đền tội mình, thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta đã phạm bao nhiêu tội tầy trời xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng chúng ta đã làm gì để đền tội đó?

Lời Nguyện:

Lạy Thánh Martin, nhìn vào đời hy sinh của Người, chúng con tự xấu hổ, đời Người đầy gian nan, đau khổ và hy sinh, đang khi đó chúng con tránh lánh sự chịu khó hãm mình và những gì phạm đến thân xác chúng con, nhưng từ nay trở đi, chúng con quyết tâm noi gương Người trong sự hãm mình, bỏ ý riêng, chiến đấu với tình dục, tránh những nơi, những người hoặc sự gì có hại cho linh hồn.

Xin cầu cùng Chúa Giêsu chịu đóng đinh và Mẹ Maria sầu bi, cho chúng con được can đảm lăn mình vào mặt trận chiến đấu với ma quỷ, xác thịt và thế gian cho đến thắng lợi cuối cùng, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

-- Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh... Kinh Thánh Martin


Ngày thứ 8

Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII khẩn khoản yêu cầu các người hiện diện hợp ý với Ngài hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, đoạn Ngài trịnh trọng tuyên bố:

“Để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, để cao rao đức tin Công giáo, và để phổ cập Công giáo khắp nơi, ta dùng quyền tối cao của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, quyền hai thánh Phêrô, Phaolô tông đồ và quyền riêng ta… quyết định và tuyên bố Chân Phước Martinô de Porres là Hiển Thánh, và bởi đó, ta hân hạnh ghi tính danh Người vào sổ các đấng Hiển Thánh và ra lệnh hàng năm phải làm lễ kính Người cách sốt sắng ngày kỷ niệm Người qua đời, tức là mồng 3.11. (dương lịch). Nhân danh cha và con và Thánh Thần Amen.”

Phần Thưởng Trọng Hậu : Thánh Martin Được Hưởng Trên Thiên Đàng

Sau cuộc đời sự nghiệp vĩ đại đã thực hiện trong âm thầm, Thánh Martin đã thở hơi cuối cùng cách êm ái như người ngủ vậy. Suốt đời Người đã ở bậc hèn hạ khó khăn, nhưng sau khi tạ thế, thiên Chúa đã đề cao Người truớc con mắt muôn dân, để thực hiện lời Chúa phán trong phúc âm: “Ai hạ mình xuống sẽ được cất lên”. Thật ra, Chúa đã ban cho Người làm nhiều phép lạ và thiên hạ nô nức đến kính viếng xác người, coi Người như Đấng Thánh.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng các nhân đức cả thể, các phép lạ nhãn tiền Martin đã làm, năm 1837 Đức Thánh Cha Gregoriô XVI đã dùng quyền tối cao suy tôn Người lên bậc Chân Phước. Và ngày 6 tháng năm, 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, đã long trọng ghi tính danh Người vào sổ các Thánh trước mặt muôn vàn người thập phương tuốn đến Roma trong dịp này, đồng thời treo tấm gương hy sinh bác ái của Thánh nhân cho mọi người được soi và bắt chước.

Chúng ta hãy vui mừng vì Giáo hội đã thêm một đấng thánh mới và gia đình Đa Minh hãnh diện vì phần tử ưu tú của mình!

Lời Nguyện:

Lạy Thánh Martin, Thiên Chúa đã tôn Người lên bậc cao sang trước mặt các Thiên Thần và nhân loại, bởi vì khi còn sống, Người hạ mình xuống như không. Chúng con nhìn lên Người như vị lãnh đạo chỉ giáo cho chúng con biết lối lên thiên đàng bằng cách thờ phượng Thiên Chúa, ăn ở khiêm nhường, nhịn nhục, hy sinh bác ái như Ngài đã thực hiện lúc sinh thời.

Xin Người cầu cùng Thiên Chúa cho chúng con được can đảm cương quyết thực hiện sứ mạng đang khi còn sống ở đời này, hầu cho chúng con đáng được hưởng phước vinh quang với Người trên thiên đàng, vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

-- Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh... Kinh Thánh Martin


Ngày thứ 9

Tấm lòng từ thiện của thầy Martinô de Porres đã lan tràn khắp nơi! Tu viện nhỏ hẹp Đức Mẹ Mân Côi không đủ chỗ cho thầy thực hiện việc bác ái.

Thầy Martinô không hành động như những nhà từ thiện khác chỉ cứu chữa những ai gần mình. Không, lòng từ bi bác ái của thầy không bị thu hẹp trong phạm vi một tu viện mà thôi. Thầy còn đi ra ngoài phố để kiếm người đau khổ, nghèo cực, bệnh hoạn, để ra tay cứu giúp. Có khi thầy còn đi xa hơn thành Lima, không quản ngại khó nhọc, đâu có người cần giúp đỡ thì thầy lê gót tới đó ngay!

Các Phép Lạ Thánh Martin Đã Làm

Thuở bình sinh cũng như sau khi tạ thế, thánh Martin đã làm nhiều phép lạ, giúp đỡ người ta hồn xác, không những kẻ ở gần mà người ở xa cũng được bàn tay thi ân của Người xoa dịu vết thương lòng.

Chúng ta hãy đặt hết hy vọng vào thần thế Người đã có trước tòa Thiên Chúa cao sang; Trong mọi cơn gian nan khốn khó, hãy chạy đến với Người, xin Người thương yêu, an ủi, vỗ về, cứu giúp chúng ta thoát khỏi mọi sự nguy hiểm. Với lòng tin tưởng vô biên vào quyền phép của Người chắc chắn chúng ta sẽ thâu lượm được kết quả như ý muốn.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã lấy lửa bác ái cao siêu thiêu đốt tâm hồn Thánh Martin, khiến cho Người sẵn sàng xả kỷ hy sinh vì tình đồng loại, làm nhiều phép lạ để xoa dịu vết thương lòng của mọi giai cấp xã hội trong bất cứ trường hợp nào. Đồng thời lại ban cho Người đức khiêm nhu tự hạ, coi mình như không, và vâng lời theo thánh ý Chúa trong mọi sự.

Xin ban cho chúng con được bắt chước đời sống và các nhân đức của Thánh Martin, nhất là đức mến Chúa yêu người, để khi còn sống chúng con được nên giống Người; và sau khi chết, chúng con cũng được hưởng vĩnh phước trên thiên đàng, vì Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.

-- Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh...


Kinh Thánh Martin

(Ân xá 100 ngày, mỗi ngày một lần)

Lạy Thánh Martinô rất khiêm nhường, lòng thương yêu nồng nhiệt của Người chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà lại cả những thú vật ngoài đồng, thật là gương huy hoàng của đức bác ái.

Chúng con kính mừng và cầu khẩn Người, từ tòa cao Người ngự, xin đoái thương nhận lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước các nhân đức Người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm vác Thánh Giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ sầu bi, sau hết được về nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.IV. PHẦN KẾT

KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.


Hát Khấn Thánh Martin

1. Chúng con nguyện xin Thánh Martinô

Người là gương sáng soi của lòng nhân ái

Thuở bình sinh với lòng thương xót vô bờ

Người đã giang tay ôm ấp muôn người khổ đau

Thì ngày nay trên trời vinh hiển cao sang

Người hãy thương nghe muôn tiếng chúng con khẩn cầu.

2. Chúng con nguyện xin Thánh Martinô

Người là cha những kẻ khó nghèo đau yếu

Lấy tình thương xoa dịu những nỗi u buồn

Và hãy ban ơn cho hết muôn người kêu xin

Được mạnh sức đêm ngày vui đón hy sinh

Và luôn noi theo gương sáng các nhân đức Người.