Tuần Cửu Nhật
Kính Thánh Giuse

I. PHẦN MỞ ĐẦU

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


==================

II. LẦN HỘT CHUỖI (50)

---------------------

Cách lần chuỗi Mân Côi

---------------------

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

============

Theo truyền thống, chúng ta nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

---------------------

NGẮM TẮT

NĂM SỰ VUI

-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ SÁNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.


NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

• Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


==================

III. KINH CẦU THÁNH GIUSE

Xin Chúa thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .

Xin Chúa thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .

Chúa Kitô nghe cho chúng con .

* Thưa : Chúa Kitô nhậm lời chúng con .


-------------

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật .

* Thưa : Thương Xót Chúng Con .  (*các câu sau thưa lại như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật .

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật .

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời .


-------------

Rất Thánh Đức Bà Maria .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .  (*các câu sau thưa lại như vậy)

Ông Thánh Giuse

Ông Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Davit.

Ông Thánh Giuse là Đấng sáng láng  trên hết các Thánh Tổ Tông.

Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Mẹ Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse là Đấng Đồng Trinh  gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.

Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse hằng lo lắng  che chở cho Đức Chúa Giêsu liên.

Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia .

Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành .

Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh .

Ông Thánh Giuse cực khôn cực ngoan .

Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng .

Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn .

Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung .

Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục .

Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn .

Ông Thánh Giuse là gương tốt lành  cho các kẻ làm thợ phải soi .

Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng  về cách ăn nết ở trong nhà .

Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh .

Ông Thánh Giuse là như cột trụ  cho mọi nhà được vững.

Ông Thánh Giuse an ủi kẻ gian nan khốn khó.

Ông Thánh Giuse làm cho kẻ bịnh tật được cậy trông.

Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì .

Ông Thánh Giuse làm cho ma quỉ phải kinh khiếp .

Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh .


-------------

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa tha tội chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa thương xót chúng con .

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa .

* Thưa : Cùng cai quản gia nghiệp Chúa .


LỜI NGUYỆN :

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời . Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên Trời . AMEN .


==================

IV. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSENGÀY THỨ NHẤT: Thánh Giuse, Cha nuôi Đấng Cứu Thế

Suy niệm: (Một người đọc)

Muốn hiểu biết về Thánh cả Giuse, chúng ta hãy nhìn vào Thánh Gia thất xưa tại Nazaret, nơi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Giuse với vai trò Cha nuôi Đấng Cứu Thế, suốt cuộc đời Ngài tận tụy hi sinh. Trải qua bao sóng gió, thăng trầm, Ngài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, che chở Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ. Cuộc đời trần thế của Thánh Cả Giuse hết sức âm thầm và khiêm tốn với công việc thợ mộc vất vả. Ngài đã cần mẫn lao động để nuôi sống gia đình như bao người cha khác trên đời. Nhưng Thánh Cả Giuse đã trở thành vĩ đại, nên gương mẫu cho tất cả mọi người cha bởi cuộc đời Ngài là một hành trình tìm kiếm, lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa không ngừng nghỉ.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, người cha hiền gương mẫu của chúng con, xin ban cho những bậc làm cha trong các gia đình được sức mạnh trong công việc làm ăn, biết kiên nhẫn, hi sinh, và làm gương sáng cho con cái bằng đời sống đạo hạnh, để nhờ đó, các con cái được nuôi dưỡng, được lớn lên trong tình thương yêu và sự giáo dục lành mạnh, hầu trở thành những người kitô hữu tốt, hữu ích cho gia đình, cho xã hội và Giáo hội. Xin giúp những người sắp được ơn gọi làm cha được can đảm, vững tin và vui lòng đón nhận trách nhiệm và con cái Chúa ban. Amen.


--------------------------

NGÀY THỨ HAI: Thánh Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời

Suy niệm: (Một người đọc)

Có thể nói, nơi thánh Giuse hội đủ mọi nhân đức tốt lành. Phúc âm đã khen Ngài là Đấng công bình, chính trực. Thiên Chúa trao phó cho Ngài làm chủ thánh gia, làm bạn trăm năm Đức Mẹ. Chức vụ và trách nhiệm càng lớn thì ân sủng Chúa ban xuống cho Ngài càng nhiều. Hơn nữa, sự tiếp xúc thân mật hàng ngày với Chúa Giêsu và Đức Mẹ là một nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Ngài, giúp Ngài trở thành một gia trưởng đạo hạnh. Trải qua bao sóng gió, gian nguy, nhưng với niềm tin tuyệt đối vào thánh ý Thiên Chúa, Ngài đã gìn giữ thánh gia thất được bình an, hạnh phúc.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời! Xin cho các gia trưởng trong gia đình luôn biết lắng nghe Lời Chúa, biết phân định và làm theo Thánh ý Chúa, để đời sống của họ là gương sáng đức tin cho gia đình. Xin cho các gia trưởng ý thức mỗi gia đình là giáo hội nhỏ và biết xây dựng trên nền tảng yêu thương, hiệp nhất và tôn trọng lẫn nhau. Xin Cha thánh thương nâng đỡ những gia đình nghèo khó, giải gỡ những khó khăn cho các gia đình đang đau khổ vì mâu thuẫn, bất hòa và đang đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc hôn nhân. Amen.


--------------------------

NGÀY THỨ BA: Thánh Giuse, mẫu gương vâng phục Thánh ý Chúa

Suy niệm: (Một người đọc)

Trước thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Maria đã khiêm tốn và ngoan thảo thưa tiếng “xin vâng”. Thánh cả Giuse với một niềm tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa, Ngài cũng đã quảng đại làm theo ý Chúa trong mọi việc. Cha Thánh Giuse trước khi về chung sống với Maria lúc đó đang mang thai, vì không muốn tố giác Maria nên đã toan tính rời bỏ ngài. Nhưng được thiên thần báo mộng cho biết về thánh ý của Thiên Chúa, Cha thánh đã vâng phục đón nhận Maria. Ngài đã không nghĩ đến quyền lợi cá nhân nhưng luôn lấy thánh ý Chúa là trên hết. Vì thế, Ngài sẵn sàng từ bỏ ý riêng để mau mắn thi hành ý Chúa, cho dù có những điều không thể hiểu nổi, nhưng Ngài luôn tận tâm, tận lực chu toàn bổn phận để thiên ý được hoàn thành cách tốt đẹp nhất.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse là gương mẫu cho các gia trưởng và cho chúng con về sự vâng phục Thánh ý Thiên Chúa! Xin giúp chúng con dám từ bỏ ý riêng, can đảm chọn và thi hành Thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con trong những cơn gian nan thử thách, trong những đêm tối của đức tin, biết tín thác tuyệt đối vào Chúa, và giao phó cuộc đời mình vào trong bàn tay quyền năng của Chúa, để Chúa dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Người. Amen.


--------------------------

NGÀY THỨ BỐN: Thánh Giuse, mẫu gương khiết tịnh và chung thủy

Suy niệm: (Một người đọc)

Thánh Cả Giuse được tuyển chọn để làm bạn trăm năm Đức Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội, Đấng trọn đời đồng trinh… thì đồng thời chính thánh nhân cũng phải là một người trinh khiết vẹn tuyền. Hình ảnh Thánh Giuse cầm ngành hoa huệ trắng nói lên tâm hồn thanh sạch Cha thánh. Để cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, Thánh Giuse đã âm thầm hi sinh cả cuộc đời để giữ mình trinh khiết. Sự hi sinh thầm lặng nhưng hết sức lớn lao của thánh nhân đã đem lại hạnh phúc, bình an cho gia đình thánh và làm cho kế hoạch của Thiên Chúa được trọn hảo.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse là bạn trinh khiết của Đức Maria, xin hãy làm Đấng bảo trợ cho chúng con, đặc biệt cho những người sống ơn gọi hôn nhân gia đình. Xin lòng nhân lành và trinh khiết của Ngài nên chốn che chở an toàn cho chúng con trú ẩn trước mọi nguy nan cám dỗ đức khiết tịnh, để tâm hồn và thân xác chúng con luôn trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho những người sống bậc hôn nhân được trung thành với lời hứa, biết tôn trọng, dâng hiến cho nhau và chung thủy với nhau suốt cuộc đời. Amen.


--------------------------

NGÀY THỨ NĂM: Thánh Giuse, mẫu gương khiêm nhường

Suy niệm: (Một người đọc)

Nơi thánh cả Giuse, chúng ta thấy nổi bật về nhân đức khiêm nhường. Thuộc dòng dõi Vua Đavit, nhưng Ngài sống hết sức khiêm tốn, bình dị với nghề thợ mộc tại ngôi làng Nazarét. Là Cha nuôi Đấng cứu thế nhưng ngài không vênh vang, hãnh diện về sứ mạng cao cả của mình. Trái lại, Ngài âm thầm phục vụ, không quản ngại hy sinh vất vả để dưỡng nuôi gia đình thánh. Ngài luôn là bóng mờ để vinh quang Chúa Cứu Thế được sáng tỏ. Đức khiêm nhường nơi Thánh Cả Giuse được thể hiện rõ nhất khi Ngài hoàn toàn quy phục Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho dù có những điều ngài không thể hiểu được.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse là Đấng rất khiêm nhường, xin giúp chúng con biết noi gương ngài, sống khiêm tốn và hi sinh, để đem lại niềm vui cho những người chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con can đảm dám loại trừ tính kiêu căng, ích kỉ, ghen tương, đố kị, để cuộc sống gia đình bớt đi những căng thẳng, xa cách và khổ đau. Đặc biệt, xin giúp chúng con biết khiêm tốn và tin tưởng đón nhận Thánh ý Chúa, ngay cả khi điều đó chưa có thể hiểu và không hợp với ý riêng của chúng con. Amen.


--------------------------

NGÀY THỨ SÁU: Thánh Giuse, mẫu gương sống khó nghèo

Suy niệm: (Một người đọc)

Thánh Giuse đã sống cuộc đời khó nghèo thực sự, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần. Dù xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng Thánh Giuse đã cùng Đức Mẹ và Chúa Giêsu sống trong ngôi làng Nazarét nhỏ bé, đơn sơ với nghề thợ mộc, chẳng mấy người biết đến. Thậm chí, chính sự nghèo khó này đã có lúc bị xem thường và là rào cản, khiến người Do Thái khó chấp nhận sứ mạng thiên tính của Chúa Giêsu khi nhìn vào gốc gác thân thế của Người. Cái nghèo nơi gia đình thánh gia không phải là sự thiếu thốn về cơm ăn, áo mặc, bởi một người chăm chỉ lao động như Thánh Giuse chắc chắn sẽ đủ nuôi sống gia đình. Nhưng thâm sâu hơn, tinh thần nghèo khó của thánh nhân được thể hiện ở tấm lòng khiêm hạ, nhỏ bé, hoàn toàn cậy dựa vào quyền năng Thiên Chúa, hạnh phúc là một người nghèo trong sự giàu sang của Thiên Chúa.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, là mẫu gương của sự khó nghèo, xin giúp chúng con noi gương ngài, sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng tám mối phúc thật, để giữa một xã hội đầy những bon chen, đua đòi và hưởng thụ vật chất, chúng con biết tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, và rộng tay giúp đỡ chia sẻ với tha nhân nghèo khó hơn mình. Từ bây giờ và mãi mãi, xin cho chúng con được vững lòng trông cậy vào lòng nhân hậu của Chúa, biết quý trọng ơn gọi bậc sống của mình đang sống, và trau dồi các nhân đức, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen.


--------------------------

NGÀY THỨ BẢY: Thánh Giuse, mẫu gương thầm lặng

Suy niệm: (Một người đọc)

Dựa vào Lời Kinh Thánh, chúng ta có thể nói thánh Giuse là một người trầm tĩnh và thầm lặng, một sự thầm lặng cực kỳ khiêm tốn, thánh thiện luôn đắm mình trong cầu nguyện để nghe được tiếng nói nhiệm mầu của Thiên Chúa, và cảm nhận sâu xa thân phận nghèo nàn, bất xứng của mình, trước sứ vụ cao cả của Thiên Chúa trao cho ngài là cha nuôi Chúa Giêsu. Điều này khiến thánh nhân chấp nhận mọi khổ cực xảy đến trong đời với tất cả lòng thành kính, cậy trông và tín thác nơi Thiên Chúa tối cao. Sống thầm lặng như thế, thánh Giuse đã đạt được sự tự do đích thực giúp giải phóng ngài khỏi những ràng buộc của ý riêng, để can đảm chọn Chúa là tất cả gia nghiệp đời mình. Sự tự do đạt tới đỉnh cao khi thánh nhân sẵn sàng hi sinh trọn vẹn ý riêng, để làm khí cụ của Chúa và để ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, sự thầm lặng đã giúp ngài có thể phân định trong mọi biến cố để nhận ra ý Chúa, và nhờ đó, ngài có sức mạnh để thực hiện trọn vẹn lệnh truyền của Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Xin giúp chúng con đang trên con thuyền lênh đênh giữa sóng đời trần gian nhiều bôn ba, cạm bẫy, cám dỗ hôm nay, để biết tĩnh lặng và lắng đọng tâm hồn, nhận ra con người thật của mình, và lắng nghe tiếng Chúa, hầu có thể sống kết hợp mật thiết với Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng con. Amen.


--------------------------

NGÀY THỨ TÁM: Thánh Giuse, Đấng công chính, thánh thiện

Suy niệm: (Một người đọc)

Theo quan niệm của Thánh Kinh, người công chính được hiểu là những người nỗ lực chu toàn thánh ý Thiên Chúa, chu toàn lề luật và làm điều thiện lành. Tuy nhiên, sự công chính nơi thánh cả Giuse không chỉ hệ tại ở việc thực thi các mệnh lệnh của lề luật, nhưng hơn thế, lòng chính trực, sự trung thành tuyệt đối của thánh nhân vượt xa những đòi hỏi của lề luật. Đức công chính nơi thánh Giuse thể hiện ở sự ngay thẳng nội tâm tương ứng với đức ngay thẳng của cách sống bên ngoài. Nói theo kiểu người đời là có sao nói vậy, sống vậy người ơi. Trước mặt Thiên Chúa, dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, thánh nhân như thế nào thì ngài muốn bộc lộ ra như vậy. Dưới mái nhà Nazaret không hề có những ẩn ý, giả dối, che giấu sự thật. Trái lại, sự ngay thẳng, chân thành, đơn sơ, thân thiện và cởi mở của từng thành viên đã hiệp nhất thành gia đình thánh.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, Đấng công chính, thánh thiện, xã hội và cuộc sống hôm nay đầy giả dối, bon chen, các tin giả và sự ác lan tràn hầu lường gạt mọi người, xin cho chúng con biết chọn cho mình một lối sống chân thành, ngay thẳng, dù chúng con có phải chịu thiệt thòi, thua kém, mất mát. Xin giúp chúng con biết noi gương ngài đi trong sự thật, sống trong sự thật, ở trong ánh sáng của Chúa, luôn trung thành tuân giữ lề luật Chúa và giáo hội với tất cả tâm tình yêu mến, để chúng con được Chúa xót thương. Amen.


--------------------------

NGÀY THỨ CHÍN: Thánh Giuse, Đấng bầu cử mạnh mẽ trước tòa Thiên Chúa

Suy niệm: (Một người đọc)

Thánh cả Giuse khi còn sống ở trần gian, Ngài đã cộng tác đắc lực vào công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng một đời sống khó nghèo, khiêm hạ và hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngài đã hết lòng gìn giữ, chăm sóc và bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria trước ác ý của sự ác và quyền lực thế gian. Vì thế, Ngài đẹp lòng Thiên Chúa và có phúc giữa những người nam. Ngày nay, Ngài đang được hưởng nhan thánh Chúa trên trời, và ở bên cạnh Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài. Hơn bao giờ hết, thánh cả Giuse vẫn đang hoạt động với tư cách một Đấng cầu bầu cho những ai chạy tới núp dưới bóng ngài, và lời bầu cử của ngài rất có hiệu lực trước tòa Thiên Chúa. Hãy chạy đến với thánh Giuse trong mọi khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống để nhờ Ngài cầu thay, nguyện giúp cho chúng ta.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Cha Thánh Giuse rất nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha thánh có thể đón nhận lời nguyện của chúng con, để cầu bầu và giúp giải cứu chúng con khỏi những khổ cực, bệnh tật, yếu đuối, cám dỗ, nghi ngờ thánh ý Chúa mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha thánh không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người khốn khổ kêu cầu cùng Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nguyện xin Cha thánh đoái thương đến những than van khốn khó của chúng con. Xin Cha lấy tình thương che phủ, bảo vệ, và chúc lành cho chúng con. Amen.


--------------------------

KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN

Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng:” Trên Trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này. Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.


==================

V. PHẦN KẾT


KINH A THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE

A thân lạy Thánh cả Giuse,

Chúng con rày đang cơn khuẩn bức,

Đều tuôn đến kêu cầu Thánh cả;

Lại có cậy ơn Bạn thánh Người.

Thì mới dám gắn vó kêu ca,

Xin Thánh cả hộ phụ bàu chữa,

Vì tấm lòng thanh ái thiết tha,

Buộc thánh cả hiệp cùng Trinh Nữ,

Mẹ Thiên Chúa chẳng vướng tội truyền;

Lại vì tình phụ từ ái tử,

Khiến Thánh cả bồng Chúa Hài nhi,

Thì chúng con quỳ cúi nguyện xin,

Nài thánh cả đoái nhìn cơ nghiệp,

Là của Chúa Giêsu Kitô,

Đã lấy Máu mình mà chuộc lại;

Xin Thánh cả dùng thửa phép quờn,

Hộ chúng con đàng thì khuẩn bức,

Thân Thái bảo trang khoa cẩn mật,

Gìn nhà Chúa mọi vẻ vẹn toàn,

Nguyền hộ lấy con cái yêu đang,

Chúa Giêsu Kitô đã chọn,

Cúi lạy Cha dấu yếu rất mực,

Xin cấm đoán mọi nẻo sai lầm,

Cùng tuyệt trừ dịch lây thói đục,

Cho chúng con giữ dạ sạch trong.

Đấng hộ thủ rất nên dõng lực,

Xin đem lòng ái tuất dân nghèo,

Nguyện kháng chóng bởi trời ngự xuống;

Giúp chúng con đang trận loạn thương,

Hỗn chiến cùng quỉ thần u ám.

Xưa Thánh cả phò Chúa Hài nhi,

Ngõ cho khỏi thửa vòng nguy hiểm,

Rày xin hộ Hội thánh Chúa Trời,

Đặng thoát chước thù oan quỉ trá,

Cùng mọi đàng trở đáng tai ương,

Sau xin vực chúng con ai nấy,

Ngõ in thức thánh cả lưu truyền,

Cùng cậy trông ơn Người ủng hộ,

Cho chúng con sanh thuận tử an.

Hầu hưởng phước tiêu diêu cõi thọ. Amen.


KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.


VÀI BÀI HÁT VỀ THÁNH GIUSE

GIUSE XÓM NHỎ (Phạm Đình Nhu và Nguyễn Khắc Tuần) -2

ĐK: Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo. Thuở xưa, miền Na-gia-rét Thánh gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao: Tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.

1. Cho người Cha hết sức yêu mến tận tình. Biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui: vững tay đưa thuyền qua sóng đời. (tiếp câu 2) 

2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình. Sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ: dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều. (tiếp câu 3)

3. Cho đoàn thơ bé biết thảo kính vâng lời. Biết noi gương mến Chúa yêu người. Hồn luôn giữ gìn được màu hoa: Thánh ân xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần. (trở về ĐK)


LẠY THÁNH GIUSE (Minh Đệ)

1. Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền Cha đã giữ gìn Thánh Thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.

ĐK. Mừng lạy Cha chí nhân chí lành. Là bạn thanh sạch Đức Nữ Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời. Soi chiếu muôn nghìn đời. Nguyện cho con noi dấu Người liên. Để sau được vinh phúc vô biên.

2. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai. Người hằng chiêm ngắm Thiên Nhan Chúa Trời Ngôi Hai. Dám xin Cha lành cho chúng con rầy ở thế. Vững tin không rời và yêu Chúa chẳng hề phai. (tiếp câu 3)

3. Lạy Thánh Giuse Cha xứng một vị hiền phu. Bạn lành Trinh Nữ Cha nuôi Nhi Đồng Giêsu. Dám xin hộ phù dìu dắt kẻ làm gia trưởng. Thánh hoá gia đình và ban phúc thiêng nghìn thu. (tiếp câu 4)

4. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người cần lao. Mặc dù vất vả Cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin Cha lành thương giúp thợ thuyền lao khổ. Biết đem thanh bần dọn ngày phúc vinh đời sau. (tiếp câu 5)

5. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người đồng trinh. Lòng Người thanh khiết như bông huệ, dường thuỷ tinh. Dám xin Cha lành thương giúp con hèn yếu đuối. Thắng mọi dục tình hầu sau đáng ơn trường sinh. (trở về ĐK)


VỀ BẾN THIÊNG ĐÀNG (Ns.Minh Đệ) +2

ĐK: Nguyện xin Thánh cả Giu-se quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên ngai vàng. Cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Ngày đêm mong về quê yên vui phúc nhàn.

1. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên. Lòng con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hằng trôi. Xin Cha thương dắt con về bến an vui sáng ngời. (tiếp câu 2)

2. Dạt dào trên sóng con luôn vững tâm cậy trông. Đời con đang sống xin cho hồn con trắng trong. Lạy Cha khắp trong trần gian đâu thấy những ngày bình yên. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui Thiêng Đàng. (trở về ĐK)