Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

I. PHẦN MỞ ĐẦU

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


==================

II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI (50)

---------------------

Cách lần chuỗi Mân Côi

---------------------

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

============

Theo truyền thống, chúng ta nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

---------------------

NGẮM TẮT

NĂM SỰ VUI

-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ SÁNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.


NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

• Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


III. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

(từ ngày 7 đến 15 tháng 7, chín ngày trước Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh 16 tháng 7) 


Ngày Thứ Nhất – 7 tháng 7

Mẹ Maria, mẫu gương đón nhận

Lắng nghe Lời Chúa: Sứ thần truyền tin (Lc 1:26-38)

Vào tháng thứ sáu Thiên Chúa đã gửi sứ thần Gab-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê gọi  là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã hứa hôn với một người nam tên là Giuse, thuộc dòng tộc David; và trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần đến với trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà!”  Maria đã rất bối rối với lời chào của sứ thần, và tự hỏi trong tâm trí lời chào như vậy có nghĩa gì. Và sứ thần nói với bà: “Maria, đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, này đây, bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ đuợc gọi là Con Đấng Tối Cao, và Thiên Chúa sẽ ban tặng cho Người ngôi báu David, và Người sẽ trị vì nhà Gia- cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Và Maria thưa với sứ thần, “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Sứ thần đáp, “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Kìa bà Ê- li- sa- bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai; bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Và Maria đáp lại. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Suy niệm: Tin Mừng bắt đầu bằng việc giới thiệu Maria như người phụ nữ cưu mang kế hoạch của Thiên Chúa. Với thái độ cầu nguyện, Mẹ lắng nghe, chiêm niệm, và sẵn sàng “xin vâng” khi Thiên Chúa gọi. Một cách khác, Mẹ đã đón nhận, và sự đón nhận này mang một sự sống mới trong Mẹ. “Và Ngôi Lời đã trở nên xác phàm.”


Lời nguyện:  Thánh Maria, người nữ đón mừng, xin Mẹ dẫn dắt chúng con biết bắt chước như Mẹ, để mỗi ngày chúng con cũng sinh hạ Chúa Giêsu trong mọi bối cảnh của cuộc sống mà chúng con hiện diện. Lạy Mẹ Maria, tỳ nữ đảm đang, xin Mẹ dạy chúng con biết bắt chước Mẹ trong việc suy niệm Lời Chúa, để mỗi phút giây chúng con cũng biết đón nhận và để cho Lời Chúa dẫn dắt chúng con. Thánh Maria, hoa xinh núi Cát- Minh, xin nghe lời chúng con. Quyết tâm của con đọc một trang Phúc Âm hằng ngày và suy niệm, khám phá xem Chúa muốn gì nơi con trong cuộc sống hằng ngày.

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,

Ai sánh tày Mẹ.
Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.

IV. PHẦN KẾT


—————————-

Ngày Thứ Hai – 8 tháng 7

Mẹ Maria, mẫu gương phục vụ tuyệt vời

Lắng nghe Lờ i Chúa: Đi thăm viếng (Luca 1: 39-45)

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu- đa. Bà vào nhà ông Da- ca-ri-a và chào hỏi bà Ê- li- sa-bét. Bà Ê-li- sa- bét  vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được nay tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc  hơn mọi người phụ  nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em that có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”


Suy niệm: Ngay sau khi nghe lời sứ thần truyền tin, Mẹ Thiên Chúa lên đường đi thăm người chị họ Ê-li-sa–bét, là người đã già và sắp sinh con. Tin Mừng diễn tả Đức Maria đã vội vã lên đường đến phục vụ người cần giúp đỡ. Trinh nữ đã không cho phép sự kiện “niềm hy vọng của Is-ra-el sẽ được hoàn tất nơi Mẹ” chiếm hết tâm trí Mẹ,  nhưng trong khiêm nhu tuyệt vời, Mẹ ra đi và phục vụ trong một ngôi nhà nhỏ bé và với những công việc đơn sơ.


Lời nguyện: Lạy Mẹ Maria, nữ tỳ đảm đang, xin giúp chúng con hiểu rằng, qua việc phục vụ lẫn nhau chúng con mới có thể trở nên những người môn đệ đích thực của Con của Mẹ. Lạy Mẹ Maria, nữ tỳ đảm đang, xin giúp chúng con luôn sẵn lòng phục vụ tất cả những ai chúng con gặp gỡ hằng ngày. Lạy Mẹ Maria, cành nho trĩu trái, xin giúp chúng con biết thi thố lòng bác ái yêu thương. Quyết tâm của con là sẽ cố gắng phục vụ tất cả những ai gần gũi với con. Bắt chước Đức Trinh Nữ Maria, con sẽ cố gắng phục vụ tốt hơn những người hay làm con buồn.

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,
Ai sánh tày Mẹ.

Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.

IV. PHẦN KẾT


—————————-

Ngày Thứ Ba – 9 tháng 7

Mẹ Maria, Đấng bao phủ ta trong Áo Đức Bà

Lắng nghe Lời Chúa: Đức Giêsu ra đời ( Luca 2: 1-20)

Thời ấy, hoàng đế Au-gút tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, <–break->lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt name trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.


Suy niệm: Thánh Luca, tác giả Tin Mừng, đã liên tưởng đến tình mẫu tử của Đức Maria khi người bọc tấm khăn quanh Chúa Giêsu. Một cử chỉ của mọi người mẹ để thể hiện sự che chở và chăm sóc. Chúng ta cũng được Đức Maria, người chị và người mẹ luôn giữ gìn và chăm sóc bao bọc ta bằng Áo Đức Bà. Mẹ bao bọc chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ và vững chắc trong mái trường của Con Mẹ.


Lời nguyện: Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã bọc tấm khăn quanh Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn trở nên bé nhỏ để “được bồng ẵm” trong tay Cha. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã bọc Chúa Giêsu trong khăn, xin giúp chúng con biết bọc chính mình bằng Con của Mẹ, để mỗi ngày chúng con luôn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Lạy Đức Trinh nữ Maria, ánh rạng ngời thiên cung, xin hãy giữ chặt chúng con dưới tà áo Mẹ. Quyết tâm của con là luôn mang Áo đức bà để con có thể làm chứng cho tình yêu của con với Chúa Giêsu và Mẹ Maria (kể cả hình thức bề ngoài). Trên hết, con ước mong Áo Đức Bà nhắc nhớ con sống theo gương Đức trinh nữ Maria mỗi ngày trong mái trường của Chúa Giêsu.

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,
Ai sánh tày Mẹ.

Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.

IV. PHẦN KẾT


—————————-

Ngày Thứ Tư – 10 tháng 7

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Lắng nghe Lời Chúa: Cuộc viếng thăm của  các Nhà chiêm tinh (Mt 2:1-12)

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.


Suy niệm: Mẹ Maria và Thánh Giuse suy nghĩ gì khi các ngài thấy những người “bí ẩn” này đến từ rất xa để gặp Đức Giêsu nhỏ bé của các ngài? Và quả vậy, Con Thiên Chúa làm người cho tất cả mọi người, thì cũng cho những người đến từ “rất xa”.  Mẹ Maria hiểu ngay và giới thiệu Đức Giêsu cho các ông. Mẹ Maria đúng là người chiêm niệm thực thụ, đó là một người có thể nhìn thực tại với đôi mắt của Chúa. Chúng ta có là người chiêm niệm không? Chúng ta có nhìn thực tại bằng đôi mắt của Chúa không? Liệu chúng ta có khả năng trao ban Đức Giêsu cho những người chúng ta gặp gỡ, những người quen biết cũng như không quen biết, người cùng quốc tịch cũng như người xa lạ, người giàu có cũng như kẻ nghèo hèn?


Lời nguyện: Lạy Mẹ Maria diễm phúc, người nữ chiêm niệm, xin dạy chúng con giữ trong lòng những hoàn cảnh hằng ngày để chúng con có thể nhìn chúng với đôi mắt của Chúa. Lạy Mẹ Maria diễm phúc, người nữ chiêm niệm, xin dạy chúng con nhìn thấy nơi những người chúng con gặp gỡ dung mạo của Con Mẹ và không phân biệt đối xử họ một cách khác biệt. Lạy Mẹ Maria diễm phúc, nữ tỳ cưu mang con Chúa, xin dẫn chúng con đến với Giêsu. Quyết tâm của con là không phán xét những người con gặp gỡ trong ngày, nhưng nhìn thấy nơi họ dung mạo của Chúa.

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,
Ai sánh tày Mẹ.

Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.

IV. PHẦN KẾT


—————————-

Ngày Thứ Năm – 11 tháng 7

Mẹ Maria, Đức Bà Tiến Dâng

Nghe lời Chúa: Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đ̀n Thờ (Luca 2:22-32)

Khi đã đến ngày lễ th anh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”


Suy niệm: chúng ta hãy đặt mình vào vai một khán giả trong biến cố này: Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, một gia đình đi đến đền thờ để dâng con cho Chúa. Nếu ta muốn chuyển biến cố này thành cách diễn tả thời chúng ta, nó gần giống như một gia đình chuẩn bị đem con đi rửa tội. Chúng ta thường tham dự dịp vui như thế này. Thế nhưng, chúng ta hãy chiêm ngắm tâm hồn Đức Maria: Mẹ dâng cho Chúa người con Mẹ sinh ra với trọn con tim Mẹ. Liệu chúng ta có khả năng bắt chước Mẹ trong đời sống hằng ngày của chúng ta.


Lời nguyện: Lạy Nữ tử Sion, Đức Bà tiến dâng, hãy bao phủ lấy tâm hồn chúng con để chúng con cũng hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu. Lạy Nữ tử Sion, Đức Bà tiến dâng, hãy giải thoát tâm hồn chúng con để chúng con trở nên sở hữu riêng hoàn toàn của Chúa. Lạy Nữ tử Sion, Mẹ Dịu Hiền, hãy làm cho tâm hồn chúng con nên giống tâm hồn Mẹ. Quyết tâm của con là cố gắng tách mình khỏi những gì mà con hay lệ thuộc nhất và dùng thời gian đó để trao tặng và gắn bó với người mà con đặc biệt không ưa chút nào. Con làm như vậy để bắt chước Mẹ Thiên Chúa, người đã dâng con Mẹ với một con tim tinh tuyền.

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,
Ai sánh tày Mẹ.

Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.

IV. PHẦN KẾT


—————————-

Ngày Thứ Sáu – 12 tháng 7

Đức Maria- Đấng tìm kiếm Chúa không mệt mỏi

Lắng nghe Lời Chúa: Tìm Chúa trong đền thánh (Luca 2:41-50)

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê -su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! ” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? ” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.


Suy niệm: Mẹ Maria và Thánh Giuse buồn khổ vì mất con là Đức Giêsu. Các ngài ra đi tìm kiếm Người và các ngài tìm thấy Người sau ba ngày. Trong cuộc sống đôi khi tưởng như Chúa Giêsu lẩn tránh chúng ta và để chúng ta một mình. Chúng ta làm gì đây? Chúng ta có tuyệt vọng không? Chúng ta có chạy theo các thần thánh khác? Hay chúng ta ra đi tìm kiếm Chúa Giêsu để chúng ta không bao giờ mất Người nữa? Mẹ Maria và Thánh Giuse dạy chúng ta trở nên những người tìm kiếm Chúa không mệt mỏi vì Chúa dựng nên ta cho Người và tâm hồn ta mãi luôn khắc khoải cho đến khi nghỉ ngơi trong Người (Thánh Âu-tinh).


Lời nguyện: Lạy Mẹ Maria mến yêu, Đấng tìm kiếm Chúa không mệt mỏi, xin ban cho chúng con sức mạnh như Mẹ có khi Mẹ phải tìm kiếm Chúa Giêsu lạc trong đền thờ. Lạy Mẹ Maria mến yêu, Đấng tìm kiếm Chúa không mệt mỏi, xin dẫn bước chúng con trên hành trình cuộc đời, để chúng con luôn theo Chúa Giêsu, là ánh sáng soi dẫn chúng con. Lạy Mẹ Maria mến yêu, Đấng cực thanh cực sạch, xin hãy đồng hành chúng con trên đường đến với Chúa Giêsu. Quyết tâm của con là cầu nguyện nhiều trong những lúc con thấy như bị Chúa Giêsu bỏ rơi.

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,
Ai sánh tày Mẹ.

Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.

IV. PHẦN KẾT


—————————-

Ngày Thứ Bảy – 13 tháng 7

Mẹ Maria, nữ trinh luôn lắng nghe

Lắng nghe Lời Chúa: Phúc người mẹ đã cho Ngài búm mớm (Luca 11:27-28)

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy , thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! ” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”


Suy niệm: Có vẻ như Chúa Giêsu làm giảm đi vai trò của Mẹ Maria, mà đề cao vai trò các môn đệ. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy thực sự Chúa Giêsu ca ngợi Mẹ của Ngài. Mẹ là người luôn lắng nghe và giữ Lời Chúa. Mẹ là người môn đệ luôn chú tâm, Mẹ ghi nhớ trong lòng Lời Con Mẹ và ngày ngày vâng giữ. Mẹ chỉ cho ta thấy con đường để chúng ta bắt chước Mẹ nếu chúng ta thực muốn sùng kính Mẹ.


Lời nguyện: Lạy Mẹ Diễm Lệ, nữ trinh luôn lắng nghe, xin hãy mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời Con của Mẹ. Lạy Mẹ Diễm Lệ, nữ trinh luôn lắng nghe, xin mở lòng mở trí chúng con để chúng con có thể học lắng nghe và vâng giữ lời Con của Mẹ. Lạy Mẹ dịu hiền, Đấng có tâm hồn tinh tuyền, xin thêm sức cho quyết tâm của chúng con. Quyết tâm của con là chú tâm lắng nghe Lời Chúa công bố trong nhà thờ. Con cũng dốc lòng lắng nghe Chúa nói với con qua những người con gặp gỡ trong ngày.

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,
Ai sánh tày Mẹ.

Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.

IV. PHẦN KẾT


—————————-

Ngày Thứ Tám – 14 tháng 7

Mẹ Maria, người mẹ dưới chân thánh giá

Lắng nghe Lời Chúa: Dưới chân thánh giá (Gioan: 19: 25-27)

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.


Suy niệm: Thánh Gioan nói cho chúng ta biết nơi chân thánh giá, có Mẹ Maria và Thánh Gioan. Mẹ Maria là Mẹ Người, Thánh Gioan là môn đệ Người sủng ái. Mẹ Nữ Trinh đứng dưới chân thập giá để thêm sức mạnh cho Con của Mẹ hoàn thành giờ cuối của đời Người. Đoạn thánh kinh rất gần gũi với Tu sĩ Cát Minh này dạy chúng ta rằng, trong những lúc đau khổ, chúng ta không lẻ loi, có Mẹ Maria và Chúa Giêsu ở đó với chúng ta. Nó cũng nhắc chúng ta nhớ rằng, khi hấp hối, Chúa đã trao Mẹ Người lại cho chúng ta như một ân phúc quý giá. Chúng ta hãy luôn tri ân Người bằng gương sống của chúng ta.


Lời nguyện: Lạy Mẹ Maria, người Mẹ dưới chân thánh giá, xin Mẹ hãy đứng bên chúng con trong những thánh giá hằng ngày, để như Mẹ, chúng con cũng vững vàng đón nhận và dâng lên những đau khổ của chúng con. Lạy Mẹ Maria, người Mẹ dưới chân thánh giá, xin mở lòng chúng con để chúng con luôn đón nhận Mẹ như ân phúc mà Chúa Giêsu ban tặng khi Người hấp hối.. Lạy Mẹ Maria, người Mẹ luôn đổ ơn lành trên con cái, xin hướng dẫn chúng con trên đời. Quyết tâm của con là chứng tỏ mình là người thân cận với những người khổ về mặt thể lý hay mặt tâm linh.

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,
Ai sánh tày Mẹ.

Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.

IV. PHẦN KẾT


—————————-

Ngày Thứ Chín – 15 tháng 7

Mẹ Maria, người chị trong cộng đoàn Kitô hữu

Lắng nghe Lời Chúa: Với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu (Công vụ 1: 12-14)

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô -liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng ý, chuyên tâm cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.


Suy niệm: Chúa Giêsu đã lên trời và cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên quy tụ lại cầu nguyện. Có Đức Maria, là Mẹ và là chị, ở giữa họ. Giữa cộng đoàn chúng ta hôm nay cũng có Mẹ cùng cầu nguyện với chúng ta. Thế nên, chúng ta hãy làm cho việc tham dự cử hành mầu nhiệm Thánh Thể trở nên việc tham dự đầy niềm vui và sức sống; không chỉ có chúng ta thôi. Có Chúa Giêsu ở với ta. Có Mẹ Maria, Mẹ Chúa và Mẹ chúng ta, cũng ở với chúng ta.


Lời nguyện: Thánh Maria, chị chúng con trong cộng đoàn Kitô hữu, xin hãy là Người Chị chúng con trong đời sống hằng ngày và trong đời sống cầu nguyện. Thánh Maria, chị chúng con trong cộng đoàn Kitô hữu, xin hãy ngồi cầu nguyện bên chúng con để lời cầu nguyện chúng con đúng như lòng Con Mẹ ước mong. Lạy Mẹ Maria, Sao Biển rạng ngời, là Mẹ và là Chị chúng con trong Dòng Cát Minh, xin hãy quy tụ chúng lại gần nhau dước áo Mẹ. Quyết tâm của con là góp phần làm cho việc cử hành Thánh Thể Chúa Nhật trong giáo xứ thêm sinh động, để cử hành Thánh Thể thực sự trở thành thời điểm của niềm vui và của cầu nguyện huynh đệ.

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,
Ai sánh tày Mẹ.

Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.


IV. PHẦN KẾT

KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.