TCN Kính Đức Mẹ Mân Côi

Với phần suy niệm của Lm Nguyễn Ngọc Thế

PHẦN MỞ ĐẦU

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


👇 (Tiếp tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Mân Côi) 👇

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

(Với phần suy niệm của Lm Nguyễn Ngọc Thế)


NGÀY 1  |  NGÀY 2  |  NGÀY 3  |  NGÀY 4  |  NGÀY 5  |  NGÀY 6  |  NGÀY 7  |  NGÀY 8  |  NGÀY 9


==========

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI NGÀY 1:


Hát Một bài Chúa Thánh Thần


Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!


Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!


Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.


Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.SUY NIỆM: NỮ TỲ KHIÊM TỐN CỦA CHÚA

“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 2,48).

Trước Thiên Chúa quyền năng giàu lòng thương xót, Mẹ Maria khiêm tốn nhận mình là nữ tỳ nhỏ bé. Thật đẹp tâm tình khiêm tốn của Mẹ! Đẹp hơn nữa, khi Thiên Chúa lại rất vui mừng nhận ra sự khiêm nhu của Người Nữ Tỳ là chính Mẹ, vì thế Chúa đã tỏ tình thương đặc biệt trên Mẹ, ban biết bao điều tốt lành cao cả cho Mẹ. Phúc lành lớn nhất là Mẹ được Chúa chọn, cưu mang Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa. Ai càng khiêm tốn, người đó càng được Chúa trân trọng và mến thương. Xin Chúa cho chúng con học và thực hành tinh thần khiêm tốn này của Mẹ hằng ngày trong cuộc sống. Amen.

 


LẦN CHUỖI MÂN CÔI


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.


Hát Một Bài Đức Mẹ

 


==========

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI NGÀY 2:


Hát Một bài Chúa Thánh Thần


Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 


KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!


Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!


Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.


Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.SUY NIỆM: KHUÔN MẪU CỦA NIỀM VUI

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

Niềm vui là món quà cao quý trong cuộc sống mà ai cũng mong ước có được. Niềm vui lớn nhất là niềm vui có Chúa ở cùng. Mẹ Maria, Cô Trinh Nữ khiêm nhu không có chi nổi bật, đã được nhận niềm vui đặc biệt này, và cả cuộc đời Mẹ đã gìn giữ cũng như thăng tiến niềm vui này, bằng cách Mẹ luôn sống nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa.

Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con luôn có Chúa trong tâm hồn, luôn biết ý thức sống nhờ Chúa và ở lại với Chúa. Qua đó, chúng con có thể sống vui trong mọi khoảnh khắc và hoàn cảnh khác nhau. Mẹ ơi, chúng con tin rằng có Chúa, niềm vui cuộc sống của chúng con luôn nở hoa, sinh trái tốt lành. Amen.LẦN CHUỖI MÂN CÔI


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.


Hát Một Bài Đức Mẹ==========

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI NGÀY 3:


Hát Một bài Chúa Thánh Thần


Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


 

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!


Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!


Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.


Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.SUY NIỆM:  CHÚA THÁNH THẦN VỚI MẸ.

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

Chúa Thánh Thần ngự trên Đức Maria là Thần Khí Đấng Sáng Tạo, Đấng đã nhào nặn cách nhiệm lạ thân xác của Chúa Ki-tô nơi Đức Trinh Nữ; nhưng có gì đó còn hơn thế; ngoài vai trò là “Thần Khí Sáng Tạo”, Người cũng là nguồn sự sống, lửa tình yêu, và sự xức dầu ngọt ngào đối với Đức Maria.

Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết mở rộng lòng và quảng đại với Chúa Thánh Thần, trong mọi khoảnh khắc cuộc sống, trong mỗi hoạt động của chúng con. Xin Chúa Thánh Thần đốt lên nơi chúng con lửa yêu mến và luôn tôn thờ Người. Amen.LẦN CHUỖI MÂN CÔI


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.


Hát Một Bài Đức Mẹ==========

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI NGÀY 4:


Hát Một bài Chúa Thánh Thần


Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!


Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!


Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.


Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.SUY NIỆM:  KHUÔN MẪU CỦA ĐỨC TIN

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

Bà Ê-li-sa-bét đã khen ngợi Đức Mẹ như vậy đó. Như ông Áp-ra-ham, người cha của những kẻ tin, Mẹ trở thành Mẹ của những kẻ tin, vì Mẹ đã tin vào việc Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Người trên Mẹ, trên dân tộc của Mẹ và trên cả nhân loại. Đức tin diễn tả một sự đồng thuận toàn vẹn của tâm hồn và thể xác dành cho Thiên Chúa. Mẹ đã tin tưởng sống tâm tình này rất cụ thể, vì thế Mẹ có phúc biết bao.

Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con biết ý thức giữ vững Đức Tin giữa xã hội tục hoá này. Con tin Chúa ơi, nhưng xin Chúa củng cố Đức Tin yếu đuối của chúng con. Cũng xin cho chúng con nhận ra phúc lành cao quý mà Đức Tin vào Chúa sẽ mang lại chúng con. Amen.LẦN CHUỖI MÂN CÔI


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.


Hát Một Bài Đức Mẹ==========

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI NGÀY 5:


Hát Một bài Chúa Thánh Thần


Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!


Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.


Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!


Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.


Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.SUY NIỆM: MẸ MARIA, MẸ ĐẤNG CỨU ĐỘ

“Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,30-32).

Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa ưu ái chọn, để sinh Chúa Hài Nhi và đặt tên là Ngài Giê-su, có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ. Công Đồng Vatican II dạy rằng: “Đức Trinh Nữ nhờ ơn huệ và vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được hợp nhất với Con Mẹ là Đấng Cứu Độ. Mẹ là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Kitô". Nhờ Mẹ, toàn thể nhân loại nhận ơn cứu độ từ Thiên Chúa.

Xin Mẹ dạy cho chúng con biết sống thân mật và hiệp nhất với Chúa Giê-su, Con của Mẹ, là Đấng cứu độ chúng con. Vì Được sống thân mật và nên một với Chúa Giê-su là hạnh phúc lớn lao nhất cho chúng con. Amen.LẦN CHUỖI MÂN CÔI


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.


Hát Một Bài Đức Mẹ

 


==========


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI NGÀY 6:


Hát Một bài Chúa Thánh Thần


Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!


Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.


Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!


Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.


Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.SUY NIỆM: MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT.

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Lời Mẹ nói với gia nhân trong bữa tiệc ở Ca-na đã nói lên lòng thương xót của Mẹ dành cho đôi tân hôn. Mẹ đã thấy nhu cầu thiếu thốn của chúng con, Mẹ đã nhận ra được phận người chúng con đầy giới hạn, với nhiều bất hạnh và khổ đau. Lòng thương xót đã thúc đẩy Mẹ xin với Chúa Giê-su, Con Mẹ, để ra tay nâng đỡ và cứu thoát chúng con. Ôi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa! Ôi lòng thương xót bao la của Mẹ! Muôn ngàn đời chúng con xin ngợi khen lòng thương xót.

Xin Mẹ giúp chúng con đừng bao giờ thất vọng về Lòng Thương Xót của Chúa và của Mẹ. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ và với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.LẦN CHUỖI MÂN CÔI


KINH HÃY NHỚ


Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.


Hát Một Bài Đức Mẹ==========


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI NGÀY 7:


Hát Một bài Chúa Thánh Thần


Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!


Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.


Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!


Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.


Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.SUY NIỆM: MẸ MARIA VÀ THÁNH THỂ.

“Hãy làm những gì Ngài bảo (Ga 2,5).

Với sự ân cần từ mẫu mà Mẹ đã tỏ ra ở tiệc cưới Ca-na, Đức Maria hình như muốn nói với chúng ta: Đừng do dự, hãy tin vào những lời của Con Mẹ, Ngài có thể biến nước thành rượu ngon, Ngài cũng có thể biến bánh và rượu trở nên Thịt và Máu Ngài, để thông truyền cho các tín hữu.

Trong mầu nhiệm này, việc tưởng nhớ sống động cuộc Vượt Qua của Chúa để trở nên bánh sự sống”. (Thông Điệp Ecclesia Eucharistia 54).

Xin Chúa giúp chúng con biết yêu mến và siêng năng đón nhận Thánh Thể, cũng như biết luôn tìm thời gian chầu Thánh Thể Chúa, nhờ đó chúng con sẽ được Người đón nhận vào bàn tiệc tình yêu và được trở nên một với Người trong tình yêu. Amen.

 


LẦN CHUỖI MÂN CÔI


KINH HÃY NHỚ


Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.


Hát Một Bài Đức Mẹ

 


==========


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI NGÀY 8:


Hát Một bài Chúa Thánh Thần


Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 


KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!


Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.


Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!


Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.


Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.SUY NIỆM: MẸ MARIA LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA.

Có một phụ nữ lên tiếng nói: Phúc thay người mẹ đã cưu mang  và cho Thầy bú mớm! Nhưng Chúa đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng ng he và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11,27-28). 

Là một Trinh Nữ Do Thái, Mẹ Maria luôn chọn Lời Chúa là ánh soi sáng đường Mẹ đi, nên Mẹ luôn dành thời gian để “suy đi nghĩ lại” tất cả những huấn luyện Chúa truyền. Khi Thiên Thần đến  truyền tin, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và với đời sống thấm nhuần Lời Chúa, Mẹ đã nói lời “xin vâng”.

Ôi Mẹ là Đấng đầy ân phúc, vì Mẹ sinh Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su lại nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. Lời này của Chúa Giê-su rất tương hợp với Mẹ Maria, vì Mẹ chính là Cô Trinh Nữ thành Na-da-rét luôn lắng nghe, suy gẫm và tuân giữ Lời Chúa. Như thế, Mẹ cũng là Đấng đầy ân phúc nhờ chính Lời  Chúa là nguồn sống của Mẹ. 

Xin Mẹ cho chúng con cũng biết yêu mến, tuân giữ Lời Chúa, và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng đến khi thấm nhuần vào trí óc tâm can. Amen.LẦN CHUỖI MÂN CÔI


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.


Hát Một Bài Đức Mẹ

 


==========


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI NGÀY 9:


Hát Một bài Chúa Thánh Thần


Xướng: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con.

Đáp: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


 


KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Nam: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.  Thần trí tôi hớn hở vui mừng.

Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi!


Nữ: Phận nữ tỳ hèn mọn –  Ngài đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.


Nam: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Ngài thật chí thánh chí tôn!


Nữ: Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài!

Nam: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh.  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.


Nữ: Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nam: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.


Nữ: Chúa độ trì Israel – tôi tớ của Ngài.  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Nam: Vì Nguòi nhớ lại lòng thương xót.  Dành cho tổ phụ Abraham.

Và cho con cháu đến muôn đời! Amen.SUY NIỆM: MẸ MARIA, MẸ CHÚNG CON

“Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,26-27).

Là Mẹ Đấng Cứu Độ và là Mẹ Giáo Hội. Đó là nét đẹp tuyệt vời nơi Mẹ Maria. Ôi chúng con được diễm phúc vậy sao? Vì yêu thương chúng con, Chúa Giê-su đã chịu đóng đinh trên Thánh Giá, cũng vì yêu thương nên Chúa Giê-su đã trao Mẹ Maria cho chúng con. Có Mẹ là có Chúa, là có tất cả.

Xin cho chúng con biết luôn ý thức đón Mẹ vào gia đình, vào tâm hồn và đời sống của chúng con, để với Mẹ và cùng Mẹ chúng con luôn mãi tôn vinh cảm tạ ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

 


LẦN CHUỖI MÂN CÔI


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.


Hát Một Bài Đức Mẹ👇 (Tiếp phần kết) 👇

PHẦN KẾT

KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.


BÀI HÁT VỀ CHÚA THÁNH THẦN

CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con Ban xuống cho con hồng ân chan chứa Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành.

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng yêu mến từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.


CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (Trần Ngọc Phan - Phương Linh)

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con Ban xuống cho con hồng ân chan chứa Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành.

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng yêu mến từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn


HOLY SPIRIT - THÁNH THẦN HÃY ĐẾN

1. Holy Spirit, Holy Spirit, come give me your fire

Holy Spirit, Holy Spirit, come give me your fire.

Holy Spirit come give me your fire

Holy Spirit come give me your fire.

---------

Chorus: Come Holy Spirit, let your fire the fall

Come Holy Spirit, let your fire the fall

Let your fire the fall, let your fire the fall.


Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, xin mang theo lửa mến

Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, ban cho con lửa mến

Xin thương ban lửa mến xuống trong hồn con

Xin thương ban lửa mến xuống trong tâm hồn con mãi.

---------

ĐK:

Thánh Linh mau đến với con, thắp sáng trong tâm hồn

Thánh Linh mau đến với con, thắp sáng trong tâm hồn

Hãy thắp cho con sáng ngời, thắp nóng trong tâm hồn.


2. Holy Spirit, Holy Spirit, please give light my heart

Holy Spirit, Holy Spirit, please give light my heart

Holy Spirit please give light my heart

Holy Spirit please give light my heart.


Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, cho tim con ngời sáng

Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, cho tim con ngời sáng.

Xin thương ban xin thánh hóa con sạch trong

Xin thương ban xin thánh hóa con trong sạch tinh khiết.


3. Holy Spirit, Holy Spirit, save my life on fire

Holy Spirit, Holy Spirit, save my life on fire.

Holy Spirit save my life on fire

Holy Spirit save my life on fire.


Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, xin cho con rực sáng

Thánh Thần hãy đến, Thánh Thần hãy đến, xin cho con rực sáng.

Xin cho con luôn biết sống trong tình yêu

Xin cho con luôn biết sống trong ân tình con Chúa.


NGUYỆN XIN THÁNH THẦN (Nguyễn Duy)

1. Nguyện xin Thánh Thần Thiên Chúa thương tình ngự đến thánh hóa lòng con. Nguyện xin Thánh Thần Thiên Chúa biến con nên người thuộc về Chúa thôi.

2. Nguyện xin Thánh Thần Tình Yêu Suối Nguồn sự sống hãy đến cùng con. Nguyện xin suối nguồn ân thánh Đấng luôn bảo trợ ở cùng chúng con.

3. Nguyện xin Thánh Thần Chân Lý soi lòng mở trí thắp sáng đời con. Nguyện xin Sức Mạnh Tuyệt Đối giúp con kiên cường một đời chứng nhân.


LẠY CHÚA THÁNH THẦN (Thành Tâm)

ĐK: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới, đời sống chúng con. Tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.

1. Chúa hỡi, khấn xin ngự đến đổ tuôn muôn ơn, phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm nương theo Thần Khí bước trong bình an.

2. Hãy đến Thánh Linh từ ái suối ơn mát trong là Đấng ủi an. Xin thương nâng đở ủi an con chiên lạc hướng khổ đau lầm than.

3. Hỡi Đấng tác sinh sự sống nước thiêng nhiệm mầu là Đấng thánh thay. Xin thương thanh tẩy trinh trong bao nhiêu tội lỗi vấn vương hồn ai.

4. Hỡi Đấng lữa thiêng hằng cháy kết liên Ba Ngôi Thần Khí Chúa Cha. Xin thương nung đốt tâm can nhen lên lòng mến những ai thờ ơ.

5. Hỡi Đấng chí công quyền phép thấu xuyên tâm tư hồn xác chúng con. Xin thương tuyên án khoan dung ai nương tựa Chúa biết luôn cậy tin.


NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH THẦN (Lm. Vương Diệu)

1. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Nguyện xin Chúa đến sưởi ấm tâm hồn, soi sáng trí khôn, hướng dẫn hành động, thêm sức cho con bền vững tới cùng.

ĐK. Nguyện xin Chúa đến đổi mới chúng con, đổi mới địa cầu, đổi mới mọi người. Nguyện xin Chúa đến thánh hóa chúng con, thánh hóa mọi người, thánh hóa Hội Thánh Chúa.

2. Nguyện xin Chúa ban nguồn bảy ơn. Nguyện xin ban ơn trợ giúp chúng con. Tha thứ lỗi lầm, thuyên giảm bệnh tật, uốn nắn tâm tư, lòng trí, tâm hồn.


NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH THẦN

ĐK: Nguyện xin Thánh Thần Chúa đổ xuống cho trần gian ngọn lửa tình yêu say mến. Và khứng ban ngàn ơn kiện toàn trái đất trong đức tin thẳm sâu.

1. Xin hãy đến thánh hoá tâm hồn con. Xin hãy đến thánh hoá thể xác con nên trinh trong nên tinh tuyền thánh thiện. Xin hãy đến chiếu sáng cho ngàn dân. Xin hãy đến thắp sáng đời tối tăm trong tin yêu sống chân tình thứ tha.

2. Xin hãy đến dẫn lối theo đường ngay. Xin hãy đến giúp sức từng phút giây. Trong gian nguy có tay Ngài an lòng. Dầu thơm nức hãy sức trên đầu con. Để con sống mãi mãi đời chứng nhân. Đi muôn phương gieo Tin Mừng Phúc Âm.


THÁNH THẦN CHÚA 2

1. Nguyện xin Thánh Thần Chúa xin Ngài đến trong muôn người. Nguyện xin đem lửa cháy đưa trần thế trên đường ngay. Để mọi người luôn luôn kết thân cùng chia sẻ trong tình thương. Để mọi người luôn luôn dấn thân làm nhân chứng cho Tin Mừng.

ĐK. Nguyện xin Ngôi Ba Thánh Thần Ngài thương dẫn bước đường đời, để con thắp sáng niềm tin vào thế giới. Nguyện xin Ngôi Ba Thánh Thần Ngài thương dẫn bước đường đời, để con gieo rắc tình thương đến mọi người.

2. Nguyện xin Thánh Thần Chúa xin hiệp nhất muôn cõi lòng. Nguyện xin đem ân phúc soi đường lối trong tình thương. Để cuộc đời luôn luôn sáng tươi niềm tin mới tình bao la. Để mọi người luôn luôn thắp nên nguồn chân lý trong an hoà.

3. Nguyện xin Thánh Thần Chúa xin hãy đến nơi gian trần. Và thương xin an ủi khi cùng khốn, khi lầm than. Để cuộc đời vang vang tiếng ca tạ ơn Chúa không hề vơi. Để mọi người luôn luôn mến tin một Thiên Chúa Cha trên trời.


THÁNH THẦN HÃY ĐẾN

1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi.

ÐK: Lạy Ngài xin đến dẫn đắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.

2. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay.

3. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi.

4. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an.


XIN CHÚA NGÔI BA  (Nguyễn Văn Vượng)

(VENI, CREATOR SPIRITUS)

1. Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đầy u mê tối tăm. Hộ giúp con cầm trí cầu xin nên, mở miệng cao rao thánh danh Người luôn.

2. Thêm sức cho con phá tan chước ma, xua đàn quân Sa-tan ra rất xa. Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàng soi chỉ, để con được yên trí không sợ nguy.

3. Ao ước trông mong các ơn Chúa ban, như mạch luôn thông ra ơn chứa chan, mà tưới cho lòng kẻo còn khô khan, rửa linh hồn nhơ uế nơi trần gian.

4. Con dám xin tin kính Ngôi Chúa Cha, tin thật Ngôi Hai: Cha sinh phát ra, và Chúa Thánh Thần quả là Ngôi Ba, bởi Cha Con yêu mến nhau mà ra.

5. Con kính tôn Ba Ngôi thương xót thay, tác thành nên cho thân con sống nay, đành chết khổ hình cứu chuộc tội con, Khấng đoái thương ban ơn đêm ngày luôn.

Amen.


XIN NGÀI MAU ĐẾN (Hoàng Đức)

ĐK. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con đến trong đời con.

1. Ngài là Thần Khí, xuất từ nơi Cha. Ngài là Thiên Chúa, chính là Ngôi Ba. Ngài được sai đến, đến loan tin vui, Chúa yêu thương ta, Chúa chết vì ta.

2. Ngài là cột sáng, chiếu dọi đêm đen. Ngài là vầng mây, giữa ngày nóng cháy. Ngài là suối mát, tưới nơi khô khan ủi an tâm can đến đem bình an.

3. Ngài là quyền năng, uy lực Cha ban. Ngài là sự sống cứu độ sinh linh. Ngài là lửa nóng, đốt lên yêu thương, sáng lên hân hoan, thắp lên niềm tin.

4. Ngài là Thần Khí che phủ Ma-ri-a. Mẹ đã cưu mang chính vị Kitô. Ngài là Đức Chúa Thánh Tử Ngôi Hai. Chúa Con sinh ra trở nên người ta.


XIN THÁNH THẦN ĐẾN (Thái Nguyên)

1. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.

ĐK. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi.

2. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như dòng nước trong. Xin chảy vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để rửa sạch bao vết nhơ làm tươi mới cuộc đời, để mầm sống vươn dậy ngàn nơi.

3. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như ngọn lửa cháy. Soi tỏ vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đẩy lùi bao tối tăm làm cho thế gian này được rực sáng ngời tình yêu.

KINH HÁT VỀ ĐỨC MẸ

AVE MARIA

1. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào: Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc. Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa.

2. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi trời gặp nắng hồng bình minh êm vui trời đông. Con hân hoan lời ca mừng: Ave Maria. Maria Mẹ dịu dàng , xin nghe con cầu khấn: cho nhân dân Việt Nam được mau thoát ách quỷ thần. Maria Mẹ hiền từ xin đưa tay gìn giữ, cơn gian nan dần qua đoàn con yên vui gần xa.

3. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười, và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời: Ave Maria. Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm sương mờ tối. Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi Sao Mai bừng sáng. Maria tình thương, Mẹ ơi trông xem hồn con.

4. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi lòng gặp u buồn, và trong cơn đau triền miên, con kêu lên lời xin Mẹ: Ave Maria. Maria Mẹ dịu dàng con dâng Mẹ hồn xác, luôn xông pha thời gian, mặc cho sóng gió phũ phàng. Trông lên quê trời mịt mùng, ôi bao nhiêu buồn nhớ. Maria Mẹ ơi, lòng con mơ quê trời vui.


CA DAO MẸ DỊU HIỀN

ÐK. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.

1. Ði trong ân tình hồn con tha thết yêu Mẹ. Mẹ tựa giòng sông tinh tuyền sức sống vô biên. Mẹ là hy vọng đưa con đến bến bình yên. Lữ khách viễn du tìm về Mẹ đầy âu yếm.

2. Như cây muôn cành, Mẹ là bóng mát dịu hiền. Mẹ là sao mai soi đường dẫn lối trong đêm. Là nguồn trông cậy tin yêu nguồn suối ủi an. Tiếng hát dấu yêu ngợi ca tình Mẹ yêu mến.

3. Thương con trăm chiều, Mẹ luôn âu yếm dịu dàng. Ðời con gian nan bao lần kiếp sống truân chuyên. Tìm đâu nương tựa an tâm về bến trường sinh. Những bước chắt chiu dìu con đi trong thương mến.


CHUỖI NGỌC MÂN CÔI

1. Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến vạn tiếng hoan ca, tung hô Danh Mẹ, Mẹ Ma-ri-a. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh dịu dàng tiếng hát toả ngát hương hoa. Xin dâng lên Mẹ Mẹ hãy thương tình.

ĐK. Đây chuỗi ngọc Mân Côi, nhiệm mầu toả sáng, say đắm dương gian. Bao vương vấn hương đời, quên lời Mẹ khuyên thống hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hoà khúc chất ngất Thiên Nhan. Vui trong ánh huy hoàng, nép bên tà áo Mẹ hiền.

2. Xin dâng lên Mẹ niềm tin vô biên, trọn đời tận hiến, mộng ước tương lai, xin dâng lên Mẹ, tâm hồn trong trắng. Xin dâng lên Mẹ tình yêu trinh nguyên tuổi hồng yêu dấu hạnh phúc thanh xuân. Xin dâng lên Mẹ lời hứa ban đầu.

3. Xin dâng lên Mẹ hạt lệ long lanh, tình đời gian dối, cuộc sống mong manh, xin dâng lên Mẹ những ngày u tối. Xin dâng lên Mẹ niềm đau miên man bàng hoàng nổi nhớ cuộc sống chia xa. Xin dâng lên Mẹ từng bước trong đời.


CHÚNG CON KÍNH CHÀO

Chúng con kính chào Nữ Vương Mẹ nhân ái. Nguồn sức sống, nguồn an vui. Nguồn hy vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ, ôi lạy Mẹ nơi lưu đày con cháu E-và kêu van Mẹ giữa vũng châu lệ. Lạy Mẹ là trạng sư chúng con, xin thương ghé mắt nhìn chúng con, ôi Mẹ. Đến sau qua đời này, xin Mẹ cho chúng con, cho chúng con được thấy Đức Chúa Giê-su con lòng Mẹ gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Ôi nhân thay! Ôi êm thay! Thánh Ma-ri-a trọn đời đồng trinh. A-men. A-men.


CHÚT TÌNH CON THƠ

1. Mẹ ơi trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi con biết rằng tình Mẹ rất bao la luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ.

ĐK. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng, Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau, Mẹ là ủi an cho người đơn côi.

2. Mẹ ơi trên cuộc trần vương theo gót chân những bụi mờ lòng nặng bao nhung nhớ. Mẹ ơi trên Nước Trời tình Mẹ rất bao dung, con lỗi lầm này Mẹ thứ tha cho.

3. Mẹ ơi như hạt lệ đã vỡ tan những nhọc nhằn là lời kinh dâng tiến. Mẹ ơi cho dẫu đời còn nặng gánh bon chen, nhưng có Mẹ đời nhẹ nỗi gian truân.


CON XIN DÂNG MẸ

ĐK. Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ một tràng hoa Mân Côi, và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu.

1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu, xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an.

2. Trong khi âu lo xin dâng lên Mẹ lời yêu, con dâng trong niềm phó thác. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn Mẹ yêu.

3. Trên nơi dương gian con luôn trông Mẹ đời con quên đi những ngày trống vắng. Đêm đen mênh mông con kêu xin Mẹ tình mến cao dâng chan chứa hồn thơ.


CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG

1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

ÐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.

3. Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng, làm nên mạo gai nhọn sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao dung. Cho thế nhân bao tội lỗi, xin Ðức Mẹ thương tình.

4. Con muốn vang cung với thần thánh trên trời, và bao người lành dưới thế ngợi chúc Mẹ thiên đình. Cung chúc Trinh Vương chiều hôm với ban mai. Con muốn mến yêu Mẹ mãi, con mến yêu tận tình.


DẠ LÝ MÙA XUÂN

ĐK. Như dạ lý mùa xuân. Mẹ đẹp tươi như dạ lý ngát hương trinh (dạ lý thơm ngát hương trinh). Con say sưa lời hát ân tình, con dâng Mẹ lòng mến chân thành với trọn tâm tình. Như huệ thắm vườn thiêng. Mẹ kiều diễm như huệ non núi Si-on (huệ non trên núi Si-on). Con say sưa tìm đến bên Mẹ không xin gì cũng chẳng dâng gì chỉ cần nhìn ngắm Mẹ.

1. Tựa cừu non bên đồi thông ngát hương trầm, tựa bồ câu đang thì thầm dưới tháp Sa-lem. Mẹ tuyệt mỹ hơn đền cao soi bóng dài. Như bạch dương rũ ngọn mềm dưới ánh sương mai.

2. Tựa đại dương nơi ghềnh cao sóng dạt dào, tựa ngàn sao trong trời đêm lấp lánh trên cao. Tựa vầng trăng đang dịu êm soi núi đồi. Như làn mây lượn bầu trời trong nắng vui tươi.

3. Tựa bình minh trên đồi cao gió êm đềm, tựa hoàng hôn trên thuỳ dương sóng biếc Ga-li. Tựa làn gió ru ngàn hoa trong nắng chiều. Như làn hương từ bàn thờ cung thánh Gia-liêm.

4. Tựa giòng sông no lòng ai chốn dặm trường, là bài ca ru lòng người lữ khách ly hương. Mẹ là áng mây dịu êm trên bước đường. Như lời ru của Mẹ hiền ủ ấp con thơ.


DÂNG HOA TIN CẬY MẾN

ĐK: Con quỳ đây, dâng tiến lên Mẹ bông hoa mọn hèn. Hoa Cậy, hoa Tin, hoa Mến Mẹ Đồng Trinh.

1. Đường đời cheo leo, bao hố sâu hiểm nghèo. Vững trông nơi Mẹ ngại gì gian lao.

2. Mẹ là niềm tin, đây chốn con nương nhờ. Tháng năm mịt mờ Mẹ dìu con thơ.

3. Mẹ đầy ơn thiêng, nhân ái vô lường. Trái tim con này tỏ lòng yêu thương.


DÂNG MẸ

ÐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát dâng tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con.

1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

3. Con nguyện cầu, con trung thành con quyết tâm. Mẹ nhận lấy cả tâm hồn con kính dâng. Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian.


DÂNG MẸ

1. Mẹ ơi, con biết lòng Mẹ từ nhân, Mẹ lắng nghe con cầu khẩn. Vì xưa nay, chưa từng có ai kêu cầu, mà Mẹ ngoảnh mặt làm ngơ.

ĐK. Mẹ Mẹ ơi con dâng lên Mẹ, gia đình con và giáo xứ con. Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành, cho mọi người vui sống an bình. Mẹ Mẹ ơi con dâng lên Mẹ, gia đình con và giáo xứ con. Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành cho mọi người sống trong an bình.

2. Tình con năm tháng một niềm cậy trông, cầu Chúa thương ban nguồn sống. Mẹ thông ơn muôn đời lắng nghe dân Người. Lộc trời sáng ngời ngàn nơi.


ĐÂY THÁNG HOA

ĐK. Đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà, dâng tiến hoa lòng mến yêu lời cung chúc. Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm phúc, muôn tháng hoa lòng mến yêu Mẹ không nhòa.

1. Đây muôn hoa đẹp còn tươi thắm xinh vô ngần. Đây muôn tâm hồn bay theo lời ca tiến dâng. Ôi Ma-ri-a, Mẹ tung xuống muôn hoa trời, để đời chúng con đẹp vui nhớ quê xa vời.

2. Muôn dân trên trần mừng vui đón tháng hoa về. Vang ca tưng bừng ngợi khen tạ ơn khắp nơi. Ánh hồng sắc hương càng tô thắm xinh nhan Mẹ, sóng nhạc reo vang tràn lan đến muôn muôn đời.


ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ

ĐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến, thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên Mẹ, con sợ chi con sợ chi, Mẹ ơi.

2. Trần gian lụy xa nhuốm mầu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý, nào đâu mấy người, đâu mấy người. Đường trần gian say đắm, không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan, trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi.


HOA LÒNG DÂNG MẸ

1. Con đến dâng Mẹ đoá hoa lòng này lạy Mẹ đoàn con dâng tiến. Xin Mẹ, xin Mẹ thánh hiến, ôi lạy Mẹ ấp ủ con liên.

ĐK. Ma-ri-a Mẹ tuyệt vời, ôi Mẹ đẹp ngời, con chào Mẹ là Nữ Trinh Vương. Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa, ôi Mẹ con người, xin dâng Mẹ hồn xác con đây.

2. Mẹ sáng hơn vầng thái dương hồng, Mẹ ngập tràn hào quang Thiên Chúa. Dâng Mẹ tim hồng không úa quyết trọn đời vẹn nghĩa tín trung.

3. Lạy Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ dịu dàng từ bi lân ái. Xin Mẹ, xin Mẹ thương đoái xuống dạt dào ơn thánh tuôn trào.


HOA MÂN CÔI

ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.

1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần,như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.

2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.

3. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh. Như khi môn sinh nhận Thánh thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.


HỠI MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

ĐK. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, Mẹ chớ quên con.

1. Mẹ được ơn trinh thai đẹp xinh, nào ai sánh bằng ? Là vầng trăng đêm thu trong sáng chiếu soi dương trần. Là mùa xuân muôn hoa tươi thắm tỏa lan muôn hương. Là tình thương bao la dung thứ những khi lỗi lầm.

2. Mẹ đầy dư ơn thiêng cao quý đoàn con kính chào. Là niềm tin yên vui chan chứa suối ơn dạt dào. Là vì sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi. Là vòng tay yêu thương êm ái ủi an bao người.


KÌA BÀ NÀO ?

ĐK. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông ? Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông? Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận, Bà là ai ?

1. Bà là ai, như huệ giữa chòm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm, như đền vua vinh hiển, như thành thánh Sa-lem ? Bà là ai, như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng ?

2. Bà là ai, tinh tuyền lúc đầu thai, xác hồn như ngọc tuyền, dư đầy ơn Thiên Chúa, như nguồn nước vô biên ? Bà là ai tay bồng Vua thơ bé, tay tràn ơn cứu thế, Đấng từ bi nhân hậu, hằng tiếp đón lời cầu.


KINH ĐẦU LỄ

1. Ngày xưa trên đồi Gôl-gô-tha, Mẹ đứng gần bên Thánh Giá, Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say đoàn con hợp dâng Thánh Lễ, nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong để xứng đáng tham dự lễ này.

ĐK. Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé được thật tình mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ chờ ngày về hưởng phúc trên trời.

2. Nhìn lên bàn thờ ôi đau thương. Thập giá còn lênh láng máu, mà vì Chúa vốn chưa thỏa mối tình, còn đòi nơi rượu bánh ẩn mình. Đoàn con suy về tình yêu bao la, đồng dâng niềm tin sắt đá. Nguyện Mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không sợ phai nhòa.


KHI CHIỀU DẦN LẮNG BUÔNG

ĐK. Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè nhẹ cầu kinh. Lòng thơ tin kính, mối tình nở hoa thắm xinh. Ôi tình Mẹ dấu yêu êm đềm tựa cơn mây chiều. Tình Mẹ bao nhiêu, lòng con không thiếu, có Mẹ khi bóng chiều rơi.

1. Con xin dâng lên Mẹ lời kinh với bao tâm tình. Nguyện Mẹ thương dẫn dắt đời con những lúc chiều buông khi đời cô đơn.

2. Khi sương lan khung trời và khi bóng đêm xuống rồi. Này hồn con yếu đuối lẻ loi. Cứu giúp Mẹ ơi xin đừng bỏ rơi.

3. Con bơ vơ đêm ngày, chiều nay nỗi đau dâng đầy. Nào còn ai dẫn dắt cầm tay, bước tới ngày mai đi về tương lai.


KÌA AI

1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãnh những ngày truân chuyên.

2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.

3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.

4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đàng yên vui.

5. Kìa ai cô quả không hy vọng, kiếp trần gian lạc lõng hôm mai. Về đây trông sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên.

6. Kìa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc lối Thiên cung. Về đây thống hối lỗi chung, về đây Mẹ sẽ rửa lòng sạch trong.


KÍNH MỪNG NỮ VƯƠNG

ÐK: Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương hòa bình, Nữ Vương hòa bình, đây bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nao nức cất tiếng ca mừng vui (cất tiếng ca) kính chào Nữ Vương hòa bình. Tung hô (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) Mẹ là sáng khắp đất nước bao la. Tung hô (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) đây nguồn sống yên vui chan hòa.

1. Mẹ chẳng vướng tội truyền, bông huệ ngát hương thiêng. Mẹ ví như ánh trăng diệu huyền, êm như cung đàn thần tiên.

2. Mẹ về với giang sơn, xin Mẹ xuống muôn ơn: cho nước Nam thoát cơn nguy nan, cho dân thấy ngày bình an.

3. Mẹ là sức siêu nhiên dắt dìu chúng con liên. Cho giáo dân khắp nơi trung kiên, cho muôn tông đồ thành tín.

4. Mẹ là sáng Phúc Âm soi đường lối muôn dân. Vun tưới cây Ðức Tin xum xuê, xinh tươi muôn màu muôn hoa.


LẠY ĐỨC MẸ LA VANG

1. Lạy Đức Mẹ La Vang con giờ đây kính dâng về Mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang con vui mừng cầu xin Đức Mẹ. Mẹ chính niềm cậy trông niềm hy vọng sự sống chúng con. Mẹ chính là trạng sư là Nữ Vương mẫu thân của con.

ĐK. Thánh Ma - ri - a! (Thánh Ma - ri - a!) Đức Mẹ Chúa Trời. (Đức Mẹ Chúa Trời.) Thánh Ma - ri - a! (Thánh Ma - ri - a!) Xin thương nhậm lời. (Xin thương nhậm lời.)

2. Lạy Đức Mẹ La Vang dâng về Mẹ lắng lo muộn phiền. Lạy Đức Mẹ La Vang dâng lên Mẹ lời kinh khấn nguyện. Con có Mẹ sợ chi dù con gặp bao nỗi khó nguy. Bên Đức Mẹ từ bi đời chúng con sống vui ngại chi.

3. Lạy Đức Mẹ La Vang dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu. Lạy Đức Mẹ La Vang dân con Việt đồng thanh bái chào. Nơi xứ người tạm dung nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con. Trên bước đường ly hương đoàn chúng con sống trong tình thương.

4. Lạy Đức Mẹ La Vang theo lời kinh chúng con chào Mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang muôn tấm lòng hợp dâng kính Mẹ. Mẹ đóa hồng đẹp xinh Mẹ bông huệ thơm ngát khiết tinh. Mẹ tháp ngà tòa cao Mẹ ánh trăng sáng hơn ngàn sao.


LẠY ĐỨC MẸ LA VANG

1. Lạy Đức Mẹ La Vang / Xin cứu con nguy nan / Phần linh hồn phần xác / Xuống ơn thiêng muôn vàn.

2. Lạy Đức Mẹ La Vang / Ôi Nữ Vương thiên đàng / Vì tấm lòng từ ái / Đến viếng thăm nhân hoàn.

3. Lạy Đức Mẹ La Vang / Xin đoái dân cơ hàn / Nguyện giữ gìn Non Nước / Đất Việt thay yên hàn.

4. Lạy Đức Mẹ La Vang / Xin đoái thương Giáo Hội / Nguyện giữ gìn che chở / Đưa về tới Thiên Đàng.


LẠY MẸ FATIMA

ÐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi.

2. Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Ðường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi ?

3. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng luôn trinh khiết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ, biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

4. Mẹ ơi, giờ đây con thực lòng thống hối. Con đường xưa tội lỗi nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Và quì đây con muốn không dâng gì, không dâng gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm nhìn Mẹ thôi.


LẠY MẸ LÀ NGÔI SAO SÁNG

ÐK: Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con về tới bến. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới thiên đàng.

1. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, sóng va tư bề thuyền con sắp chìm hầu theo nước xuôi giòng. Thân lạy Nữ Vương Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến con cùng.

2. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Phút lênh đênh bập bềnh trôi ngã lòng hầu buông lái thôi chèo. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Giúp con vững lòng cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều.


LẠY MẸ, MẸ CHÚA VINH QUANG

ÐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu anh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường tiếng con ca hát không ngừng.

1. Xin giữ xác hồn con vẹ tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.

2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao sáng. Bay cao vút lên cõi trời quang. Không vương vấn chi nơi trần gian.

3. Xin kính tiến về ngai Mẹ hiền. Với trót hết tình yêu dâng hiến. Xin thương giúp chở che ngày đêm. Luôn son sắt say yêu Mẹ liên.


LẠY MẸ, XIN YÊN ỦI

ĐK. Lạy Mẹ, xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi, xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ới Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên, là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương, quyết còn sống ngày nào, thờ kính Con Mẹ khoan nhân, và không quyến luyến thú vui thế trần.

3. Đến gìờ chết, xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì, chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng, hết chán phiền.


LỜI MẸ NHẮN NHỦ

1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: “Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.”

ÐK. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thống thối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.

2. Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới. Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong tình Mẹ yên vui.


MARIA, MẸ HẰNG CỨU GIÚP

1. Ma-ri-a Mẹ hằng cứu giúp, đầy khoan nhân và tình thương xót, hết những ai đến kêu van xin Mẹ thương. Ðoàn con nay thành tâm yêu mến. Ðồng thanh xin Mẹ thương trông đến. Dắt chúng con tới quê hương nơi phúc nhàn.

2. Ma-ri-a Mẹ hằng cứu giúp, đầy khoan nhân và tình thương xót, chúng con đây rất hiểm nguy nơi trần gian. Kìa bao gia đình đang tan nát. Cầu xin nơi Mẹ hằng cứu giúp. Cúi xin Mẹ hãy ban cho muôn phúc nhàn.

ÐK. Mẹ hằng cứu giúp uy quyền Mẹ rất cao sang. Là Mẹ Thiên Chúa không vương chi tội lỗi. Mẹ hằng cứu giúp, xin Mẹ hãy đoái thương ban ngàn ơn cứu giúp chúng con trên cõi đời.


MẸ ÁNH BÌNH MINH

ĐK: Mẹ ánh bình minh dâng lên sáng ngời. Màn tối trần gian không hề vương gót chân. Mẹ chính vầng trăng trong sáng giữa trời. Tà áo Mẹ như tuyết rơi đỉnh non ngàn.

1. Mẹ là vinh hiển của bao nòi giống. Mẹ là hoa tươi nở bên trời sáng. Mẹ là yên vui của bao đời sống, Mẹ hiền Mẹ thảo ôi, Mẹ nhân lành.

2. Mẹ được Thiên Chúa ban cho nhiều phúc. Trên trời ai dám sánh đâu cùng Mẹ. Mẹ được ơn phúc xuống trên mọi lúc trên đời một Mẹ vết tôi không hề.

3. Con từ khi mới bập bẹ tập nói. Con hằng reo tên nhắc tên Mẹ mãi. Con từ khi biết yêu trên đời sống con hằng say mê mến Mẹ đêm ngày.


MẸ ĐẸP TƯƠI

1. Mẹ Ma-ri-a đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời. Vầng trăng lung linh trời đêm so với Mẹ còn kém xa.

ĐK. Con thành tâm kính mừng Mẹ, mừng Mẹ đầy ơn phúc, lòng khiết trinh như huệ thắm xinh muôn đời hiển vinh.

2. Mẹ như hoa thơm ngàn hương luôn toả bay chín tầng trời, mọi ô nhơ không hề vương, ôi xác hồn Mẹ sáng tươi.

3. Mẹ oai phong nơi toà cao như đoàn binh tiến vào trận. Mười hai sao thêu triều thiên nhân đức Mẹ ngời sáng hơn.

4. Mẹ luôn yêu thương hồn con như biển dâng sóng dạt dào. Tầng mây cao xa nào hơn, con thấy thoả lòng biết bao.

5. Vượt không gian qua thời gian, muôn người cung kính lạy mừng. Mẹ cao sang muôn hồng ân Thiên Chúa ngàn đời mến thương.


MẸ ĐỨNG ĐÓ

ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.

1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

2. Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn. Giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an, để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn.

3. Bước đi trong đời ngàn khó nguy còn vương lối. Mắt đắm say trông về Thánh giá thần linh. Lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời. Nguyện luôn nép thân bên Mẹ vui sống muôn đời.


MẸ LÀ BÓNG MÁT

ĐK. Bóng mát (í i) che đầu. Mẹ là như bóng mát (í i) che đầu, dưới nắng những ban trưa, trong mưa bao đêm sầu, Mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về, Mẹ mãi chỡ che.

1. Mẹ là như bóng mát, như làn hương thơm ngát, như giòng suối êm đềm cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an.

2. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng, mau về tới quê nhà cây lá toả ngàn phương con sống trong tình thương, sống trong tình thương.


MẸ LÀ MÙA XUÂN

Ôi Ma-ri-a, Mẹ là mùa xuân ánh sáng, Mẹ là cửa son đền vàng, bến lành về quê bình an. Ôi Ma-ri-a, dẫu rằng đời con lầm than, bóng tội mờ che trần gian, sức hèn con ngã nhiều phen, nhưng con luôn trông đến ngày tàn phai mùa đông, ánh vàng sự rỗi gieo mừng, hoa trái đau thương lừng hương. Ban ơn cho con biết tìm ngọt trong sầu than, biết tìm mạnh trong nguy nan, biết có xuân trên đông tàn.

Mẹ là mùa xuân đem sức thiêng cho cõi lòng. Mẹ là mùa xuân muôn kiếp muôn dân đợi trông. Mẹ là mùa xuân bất diệt trên cõi hằng sống, giúp con vượt đời trông về cõi phúc vô song.


MẸ MARIA

ÐK: Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh.Tuyệt đối khiêm nhường. Lửa mến phi thường. Thương con lòng Mẹ ước ao. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh.Trinh khiết vẹn tuyền, không mắc tội truyền. Trái tim Mẹ đáng mến yêu.

1. Ðây xác hồn của con, nguyện xin Mẹ hãy trông coi. Con hết tình nỉ non. Ðường Mẹ con quyết theo đòi.

2. Ðây Giáo Hội thân yêu, và cả thế giới phân vân. Nghe những lời cao siêu của Mẹ hiện xuống bao lần.

3. Xin Ðức Mẹ khoan nhân phù hộ con sống hiên ngang giữa cõi trần gian truân, ngày sau hưởng phúc thiên đàng.


MẸ NHÂN LOẠI

ĐK. Ma-ri-a ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa nhiều, Thánh Giá chiều treo xác con yêu.

1. Mẹ đứng nhìn nhân loại, ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay Thánh Giá, chung tâm hồn, chung đau buồn, bên con mình cứu rỗi cho cuộc đời.

2. Mẹ đã nhiều mong đợi cho con người mau xa thoát những khổ đau. Mẹ đồng công cùng con thương mến, xin ân tình, xin an bình, như mưa hồng rơi xuống cho lòng người.

3. Mẹ ấm lòng hoan lạc tuy tim mình như dao sắc đã thủng sâu. Trời chiều nay tầng mây u ám, nhưng tim Mẹ luôn hy vọng trên gian trần đã sáng muôn hồn người.


MẸ TỪ BI

1. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân dưới áo Mẹ lành che khuất bao u buồn nơi khóc than. Ðời con đang sống, giữa ba đào trăm nguy biến. Xin Mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan.

ÐK: Ôi Maria, ôi Mẹ từ bi lân tuất. Không sợ ba thù con nép dưới áo Mẹ từ nhân. Mẹ coi con khỏi chước ba thù đang khuấy khuất. Ðưa về thiên đàng cùng Mẹ hưởng phúc thanh nhàn.

2. Ôi Mẹ ơi, đời con bao năm tháng qua, kiếp sống phong trần đây đó bao lần tình Mẹ vắng xa. Rồi con yếu đuối ngã trên đường dài dương thế, xin Mẹ dắt dìu con vui bước đi theo Mẹ.

3. Con cầu xin Mẹ ban muôn ơn xuống cho, non nước đồng bào con sống an vui tự do ấm no. Tình Mẹ gieo rắc khắp trên Việt Nam yêu dấu. Muôn người dân Việt cùng yêu mến nhau trong Mẹ.


MỘT TRỜI LA VANG

1. Con đã quay về cùng đoàn người năm tháng hành hương. Con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương. Trong cánh tay Mẹ hiền, quên hết bao muộn phiền. Quên những tháng ngày cuộc đời như mây gió nổi trôi…

ĐK: Bầu trời La Vang ngập tràn yêu thương của mẹ lành, thảm cỏ xanh như thảm ân tình có bóng Mẹ kề bên chúng con. Bầu trời La Vang lá vàng còn nhắc nhớ, ơn lành Mẹ trao ban nâng đỡ đời con đi qua kiếp trần gian.

2. Con khấn dâng Mẹ trọn cuộc đời với những buồn vui. Con khấn dâng Mẹ cả đường đời phiêu lãng xa xôi. Khi nắng tươi rực hồng, khi gió mưa mịt mùng. Giữa phố đông người và cả khi đơn vắng lẻ loi….

ĐK: Lạy Mẹ La Vang nguyện dủ thương che chở giữ gìn để tình yêu ươm nở trong hồn, mãi mãi là đường con bước theo. Lạy Mẹ La Vang khấn cầu Mẹ cuối xuống trên loài người yếu đuối mang đến bình an cho ai biết cậy trông.

3. Con vẫn trông đợi ngày trở về nơi cuối đường xa. Trong cánh tay Mẹ lòng kề lòng vang khúc hoan ca. Vui sống trong tình trời không vấn vương bụi đời. Bên Chúa nhân hiền là niềm vui hạnh phúc triền miên.

ĐK: Đời người trăm năm nhẹ nhàng như hơi thở mau tàn mà tình yêu luôn vỗ trong lòng, phút lâm tử Mẹ thương đoái trông. Mẹ cầm tay con dắt con về với Chúa, bước vào miền thiên thu Ôi suốt đời con luôn mơ ước trời cao…


MỘT VÒNG HOA QUÝ

1. Một vòng hoa quí dâng Mẹ một vòng hoa tươi. Dâng Mẹ tràng hạt Mân Côi. Dâng lên Mẹ tràng hạt Mân Côi. Tiến dâng lên Mẹ lời hát lời ngọt ngào, tình mến tình dạt dào thành kính tiến dâng Mẹ yêu.

ĐK. Dâng hoa dâng hoa năm sắc hoa tươi trìu mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa so vẫn thua xa danh Mẹ. Ôi Ma-ri-a, ôi đoá hoa thiêng trìu mến xin hãy thơm hương lòng con cho biết noi gương Mẹ luôn. Ôi Ma-ri-a, bao tháng năm qua đoàn con nương bóng uy danh hiền mẫu con phó giao trong tay Mẹ. Hôm nay con dâng, dâng hết tương lai ngày tháng, vui sướng đau thương đời con, xin tín trung như Mẹ luôn.

2. Một trời sao sáng muôn trùng biển rộng sông xa, sao bằng tình Mẹ bao la, sao cho bằng tình Mẹ thương ta. Biết trong tim Mẹ ngời sáng nghìn mặt trời, sưởi ấm thân phận người đổi mới biết bao niềm vui.

3. Ngọt ngào như suối êm đềm dịu nhẹ như sương, muôn đời lòng Mẹ yêu thương, ôi muôn đời lòng Mẹ yêu thương. Kính dâng lên Mẹ hồn xác nhiều tội tình, lòng mến hoài bạc tình Mẹ thắp sáng như bình minh.

4. Miệt mài năm tháng dâng Mẹ cuộc đời hôm nay, dâng Mẹ cuộc đời hôm mai, dâng lên Mẹ cuộc đời tương lai. Cất trong tay Mẹ ngày tháng nhiều muộn phiền được sống gần Mẹ hiền là có sướng vui bình yên.


NĂM XƯA TRÊN CÂY SỒI

1. Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.

ÐK: Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin Mẹ đoái thương nhận lời: cho nước Việt xinh tươi Ðức Tin sáng ngời.

2. Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời, ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong tình Mẹ yên vui.


NGÀN HOA

ĐK. Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên Nữ Vương. Con dâng lên Nữ Vương cùng tiếng ca nguyện cầu tháng ngày vọng ngân, ôi Mẹ Chúa thiên đường.

1. Mẹ ban cho hồn con xinh đẹp tựa hoa tinh trắng, nhuần thắm hương thơm nồng ngát bay nhẹ nhàng tới quê thiên đàng.

2. Đời con nơi trần gian muôn ngàn khổ đau nguy biến. Chỉ biết trông lên Mẹ khấn xin cho hồn lắng vơi ưu phiền.

3. Ngàn năm không nhạt phai tâm tình cậy tin yêu mến, ngày tháng trôi êm đềm dưới tay Mẹ hiền sướng vui trọn niềm.


NGÀY NAY CON ĐẾN

ÐK: Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành Mân Côi muôn mầu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha, qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

1. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin, con năng ngắm phép Mân Côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin, cao rao phép thánh Mân Côi hằng ngày.

2. Mẹ ơi trần gian biết bao lầm than, tan theo năm tháng chiến tranh còn chi ? Này con cậy trông Nữ Vương bình an, xin ơn phép thánh Mân Côi phù trì.

3. Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van, Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi, Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam, giơ tay cứu vớt xuống ơn tràn đầy.


NHỊP BƯỚC BÊN MẸ

1. Nhịp bước bên Mẹ, con đem Giêsu đi vào lòng đời. Nhịp bước với Mẹ, con gieo Tin Mừng vào trong thế giới.

ĐK. Ma-ri-a xin giúp sức cho con, dìu con đi trên những lối gian nguy. Đời dâng hiến cho Nước Trời hôm nay. Bao chông gai nhưng có Mẹ con vững lòng.

2.Nhịp bước bên Mẹ, con đem Giêsu xây lại cuộc đời. Nhịp bước với Mẹ, con đem Tin Mừng vào nơi tối tăm.


NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG

ÐK: Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đám trong tình Người. Maria Trinh Vương mến yêu lòng con. Con say sưa cung đàn vương trầm lắng. Maria Trinh Vương mến yêu Mẹ ơi, xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy.

1. Trên đôi môi mềm e ấp con nguyện cầu, xin Mẹ chở che. Lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống nếu không có Mẹ ủi an.

2. Khi con âu sầu con ngước trông lên Mẹ, xin Mẹ ủi an. Từ nay về sau trên đường đời nguy biến sẽ luôn có Mẹ chở che.


NỮ VƯƠNG MÂN CÔI

ĐK: Ngày nay con đến, hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng. Dâng ngành mân côi, muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng. Hòa với cung đàn, xiết bao mừng vui.

1. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

2. Mẹ ơi! Lời Mẹ thiết tha nài xin. Con năng ngắm phép mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin. Cao rao phép thánh mân côi hằng ngày.


ÔI NỮ VƯƠNG

ĐK: Ôi Nữ Vương cao sang quyền phép trên trời, Ngày nay con đến khấn dâng trót mình con. Xin đoái thường xem con hầu ngã giữa vời, Nhờ Mẹ ra tay cứu giúp xác hồn.

1. Khấn dâng Mẹ trót cả cuộc đời, Tình yêu, ước muốn, tuổi xuân.Cúi xin Mẹ hãy thương nhậm lời. Dắt dìu con xa thoát lưới trần.

2. Những khi lòng khắc khoải buồn sầu. Cùng Mẹ con sẽ thở than. Những khi buồn, chán nản ưu sầu. Xin Mẹ thương an ủi, đỡ đần.


SỐNG GẦN MẸ

ÐK: Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi ! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi.

1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đến nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha, nỗi vui hoặc nỗi buồn, lòng con được thảnh thơi. Ðời con chứa chan bao tình âu yếm khi được sống bên Mẹ đêm ngày. Lòng con yên hàn vững tin tới khi về quê trời là cõi vui đời đời.

2. Lòng Mẹ thẳm sâu, cao vời khôn ví, dư đầy đức nhân hậu khoan hồng. Rạng đông tưng bừng ánh xuân, chứa chan mầu hy vọng, lời Mẹ đẹp gấp trăm. Ðược Mẹ ủi an, giữ gìn âu yếm, con còn ước mong gì trong lòng ? Phải chăng ước mong tới khi sống bên Mẹ trên trời, hưởng phúc vinh đời đời.


SỐNG MỘT NGÀY NHƯ MẸ

Hôm nay con muốn sống một ngày như Mẹ đã sống. Hôm nay con muốn đi con đường Mẹ đã đi qua. Mẹ sống là phục vụ, Mẹ đi để trao Giê-su. Xin cho con noi gương Mẹ biết dấn thân phục vụ tha nhân yêu thương chân thành. Xin cho con noi gương Mẹ biết xin vâng, vâng theo ý Cha luôn sống vị tha.


TẤU LẠY BÀ

1. Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa hiển vinh, Mẹ Thiên Chúa uy quyền. Cửa rộng mở nơi cung điện thiên quốc. Niềm tin tưởng, niềm hoan hỉ thiên đình. Mẹ là đóa huệ đẹp giữa bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa trần ai xa vời. Gốc Giessê nẩy một chồi từ gốc nở tươi, một cánh hoa thơm.

2. Thoát mưu rồng, Mẹ là tháp đài cao, hải tinh sáng vời vợi, hằng soi lối đưa đường, cứu đoàn con thoát bóng ta cheo leo, nguyện xin dắt thuyền về bến ước mong. Nguyện Mẹ phá mây mờ giữa trùng dương, bập bềnh giữa ba đào chiếc thuyền sắp đắm chìm. Thoát hiểm nguy dắt thuyền về, về bến vững tâm, về bến thiên đường.


TẬN HIẾN CHO MẸ

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

ÐK: Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân khổ hèn con đến kính dâng , quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.

2. Con khấn xin Mẹ những khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn, đôi mắt đau buồn ngước trông lên Mẹ, để được ủi an dưới bóng Mẹ yêu.

3. Xin trái tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ, giữa muôn ngàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.


THÀNH TÂM DÂNG BÀI CA YÊU MẾN

ÐK: Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời, Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời. 

1. Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm, lời ca còn vang vang, hòa ý thơ trìu mến.

2. Tiếng con vang tới trời, tán dương Mẹ muôn đời, hòa tâm tình nơi nơi, nguyện lắng nghe Mẹ hỡi.

3. Khúc ca dâng tiến Mẹ thắm tươi ngàn thế hệ, dù bao đời phôi pha, tình mến không mờ xóa.

4. Khúc ca dâng tiến Mẹ thắm xinh tựa trăng rằm, đẹp như ngàn hoa xuân, bền vững hơn trời đất.


TIẾNG HÁT THIÊN THU

ÐK: Trọn đời con một bài hát kinh ca ngợi. Tiếng hát con vang tận tới thiên thu. Mẹ tình thương từ trời ngút cao vời vợi. Xin yêu thương đón nhận cả hồn thơ. Xin yêu thương dắt về chốn quê mộng mơ. 

1. Nhìn trời cao thăm thẳm mơ ngày về, xin đoái nhìn chở che năm tháng đời con. Ngước trông trời con tìm theo dáng Mẹ hiền, để mơ ngày về quê sống vui bên Mẹ.

2. Mẹ là sao soi nẻo trên dương trần. Ðêm tối trời nhìn sao con bước bình an. Nếu khi nào con lạc chân bước sai đường, Mẹ thương tình dìu con bước theo chân Mẹ.


TRÀNG HOA MÂN CÔI

ĐK. (Tràng hoa Mân Côi) Tràng hoa Mân Côi dâng kính lên Mẹ hiền ngàn lời kinh chan hoà yêu mến. (Lời kinh âm vang) Lời kinh âm vang theo gió đưa dặt dìu lời hoan ca A-ve Ma-ri-a.

1. Những khi hoàng hôn dần tàn. Con lặng thầm kêu Mẹ trìu mến A-ve Ma-ri-a. Khi ánh hừng đông chan hoà, con vang lời kinh bao tha thiết A-ve Ma-ri-a.

2. Những khi trời mây u buồn, con lặng thầm kêu Mẹ trìu mến A-ve Ma-ri-a. Khi nắng trời xuân hy vọng, con vang … …

3. Những khi màn đêm lan tràn, con lặng thầm kêu Mẹ trìu mến A-ve Ma-ri-a. Khi những màn sương tan dần, con vang…

4. Những khi mùa thu lá vàng, con lặng thầm kêu Mẹ trìu mến A-ve Ma-ri-a. Đông giá về muôn nẻo đường, con vang…


TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ

ĐK. Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con tiến lên bằng yên, vững thêm lòng tin. Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững thêm lòng tin, tiến lên bằng yên.

1. Trời đêm vắng sao, sương về. Đường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó, có ai bạn hiền cùng đi khỏi lo. Mẹ ơi bóng đêm rợn rùng, vực sâu đang gầm dưới lá rung. Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn, đoái thương con cùng, Mẹ Đấng Chí Tôn.

2. Mẹ Ma-ri-a nhân từ, Mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm. Con lo chi vấp ngã khi Mẹ dìu dắt chúng con trên đường dù muôn khó nguy. Mẹ ơi hãy đưa con về, về quê dấu yêu chốn ước mong. Con tin yêu dõi mắt theo Mẹ nhân ái, hãy thương con cùng, Mẹ Chúa chí nhân.

3. Từ lâu gối tê, chân chồn, lại thêm thất vọng ám trí con, nhưng bên tai âu yếm tiếng Mẹ khuya sớm, chúng con lo gì sầu thương vấn vương. Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng, Mẹ thương đến hồn rất đáng thương. Con đây là giá Máu Con mẹ yêu dấu, vững tin ở Mẹ thương đến con nhiều.


TRONG NẮNG MAI

1. Trong nắng mai huy hoàng rộn ràng chim trời ca hát, muôn đóa hoa đẹp tươi theo thần sứ con dâng lời.

ĐK. Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ liên, đẹp tươi diễm lệ khôn sánh, ngàn đời dâng lời hoan ca Ma-ri-a.

2. Trong bóng đêm chập chùng, bầu trời thêu ngàn tinh tú, muôn tiếng ca đầy vơi, theo thần sứ con dâng lời.

3. Trong đắng cay u sầu, cuộc đời vương màu tang chế, nhưng sáng ngời niềm tin, theo thần sứ con dâng lời.


TUNG HÔ NỮ VƯƠNG

ÐK: Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh. Ôi Mẹ khiết trinh, tình lân ái hòng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi, an bình, sáng tươi. Lời hoan hỉ còn vang khắp muôn đời. 

1. Nơi huy hoàng thiều quang các thánh thần ca hát. Mừng kính Nữ Vương chín tầng lưu luyến. Cao ngự tòa cực sang xuống phúc lành lai láng, hùng vĩ sắc hương lẫy lừng uy quyền.

2. Xưa bởi ngành Jessê thắm nở mầu xinh tốt, dìu tiếng vẻ vang chức Mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỷ hoan xướng kính Mẹ không ngớt. Trông đến chúng con hãy còn lưu đày.

3. Như con thuyền trên khơi đến ánh vàng soi lối, con đón ánh Mẹ giữa đời đen tối. Cho muôn hồn lầm than chóng thấy ngày quang sáng, non nước mến yêu thấy ngày huy hoàng.


VỚI MẸ CON DÂNG LỄ TẾ

ĐK. Với Mẹ, trong Mẹ, Mẹ ơi! Con xin hiến dâng đời con. Nguyện xin cho đời con hiến trao như ngọn nến tiêu hao như làn khói hương bay lên Chúa. Với Mẹ, trong Mẹ, Mẹ ơi! con xin hiến dâng tình con. Nguyện xin cho tình con bé thơ như giọt nước đơn sơ pha vào chén ước giao dâng Chúa Trời cao.

1. Xin dâng Ngài rượu với bánh trinh nguyên. Xin dâng Ngài cuộc đời nơi trần thế. Xin biến thành của lễ nên sạch tinh. Xin tiến dâng Ngài hết tình con dâng.

2. Xin dâng Ngài lời Fi-at hôm qua. Xin dâng Ngài đời tình yêu Thập giá. Xin theo Ngài về Giết-sê-ma-ni. Đi trót con đường máu lệ Can-vê.


XIN CỨU GIÚP

Nơi tôn nhan con hợp nhau đây khấn xin, Mẹ Thiên Chúa, trắng trong vẹn tuyền chí linh. Giúp đời con lánh xa khỏi vòng tăm tối, và tháng năm chỉ một yêu Chúa muôn đời. Con kêu xin Mẹ hiền trong cơn khó nguy, Mẹ thông sáng biết tâm con nguyện ước chi. Ước Mẹ thương giúp con vững lòng cậy trông. Cho tới khi con được về nơi ước mong. Đời tội lỗi con muốn vượt qua, xin giúp con. Lúc ngặt nghèo và lúc ngã sa, xin giúp con. Xin giúp con tin mến vững vàng, xin giúp con. Lòng thôi luyến tiếc cảnh phù vân, xin giúp con.

ĐK. Hỡi Mẹ lành! Đoàn con vang lơn tha thiết, đoái xem con, Mẹ ban ơn xuống muôn nghìn. Con tin rằng Mẹ thương yêu con tha thiết, không từ chối những ơn con Mẹ khấn xin.


XIN MẸ PHÙ GIÚP

ĐK: Đoàn con đang trầm luân nơi thế gian. Giữa bao nguy hiểm với ưu phiền. Hồn con hoang mang, lo lắng. Biết trông ai phù giúp trên đường trần.

1. Giữa sóng gió nếu Mẹ không phù trì. Con lao đao trên đường đầy gian nguy. Trong cô đơn, hồn trí con lung lay. Biết trông ai phù giúp con nơi đây.

2. Khấn hứa, cúi xin Mẹ ban hòa bình. Cho muôn dân mai ngày được an ninh. Vai chen vai hợp nhất trong yêu thương. Dưới chân Mẹ hưởng phúc trên Thiên đàng


XIN VÂNG

1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’.

ÐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng ‘Xin Vâng’, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng ‘Xin Vâng’, hôm nay, tương lai và suốt đời.

2. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’.

3. Mẹ ơi, Mẹ tin nơi Chúa an bài, Mẹ nên phúc ân muôn loài. Nơi Mẹ đoàn con tuôn đến nương thân. Mẹ ơi, niềm vui bên Mẹ rạng rỡ, lòng con sao còn bỡ ngỡ ? Xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’.