Tuần Cửu Nhật
Kính Đức Mẹ LaVang

I. PHẦN MỞ ĐẦU

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


==================

II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI (50)

---------------------

Cách lần chuỗi Mân Côi

---------------------

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

============

Theo truyền thống, chúng ta nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

---------------------

NGẮM TẮT

NĂM SỰ VUI

-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ SÁNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.


NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

• Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


III. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG

NGÀY THỨ NHẤT  /  NGÀY THỨ 2  /  NGÀY THỨ 3  /  NGÀY THỨ 4  /  NGÀY THỨ 5  /  NGÀY THỨ 6  /  NGÀY THỨ 7  /  NGÀY THỨ 8  /  NGÀY THỨ 9  

-------------

NGÀY THỨ NHẤT

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng tin cậy vững vàng. Mẹ đầy lòng nhân từ lân ái, Mẹ thương hết mọi người như con cái Mẹ vậy.

Muốn chứng tỏ lòng Mẹ nhân từ hay thương, Mẹ đã chọn thành nọ xứ kia trong các nước thiên hạ làm nơi riêng của Mẹ,để ban bố mọi ơn cho những kẻ đến cầu khẩn cùng Mẹ .

Tuy nước Việt Nam này nhỏ hẹp, số giáo dân còn ít ỏi, song Mẹ rất nhân từ khoan hậu đã chọn chốn La Vang làm chốn riêng Mẹ, để ban phát mọi ơn phước cho con cái Việt Nam được nhờ.

Ôi! Một sự này đã làm cho con nức lòng trông cậy vững vàng Mẹ đã thương con sẽ nhận lời con, và sẽ ban ơn lành theo ý con cầu khẩn cùng Mẹ.

Xin Mẹ cho con được thấu hiểu lòng Mẹ thương con chí thiết là ngần nào. Con xưng thật, trừ ra Đức Chúa Trời là nguồn mạch tình thương vô cùng, thì chẳng có ai thương con cho bằng Mẹ. Xin Mẹ ban ơn cho con được lòng trìu mến Mẹ, cho tận tình con thảo.

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trông cậy chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ một ơn riêng…( kể ra ý nguyện xin ) trong tuần cửu nhật nầy. Xin Mẹ giúp con được thêm lòng trông cậy vững vàng, được biết đàng cầu nguyện sốt sắng cho đáng Mẹ nhận lời con kêu xin.

Nhân danh Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

IV. PHẦN KẾT

-------------

NGÀY THỨ 2

Lạy Đức Mẹ La Vang, khắp nước này nhiều nơi phồn thịnh, nhiều chỗ thắng cảnh, song Mẹ chẳng chọn, mà chọn chốn La Vang là nơi rừng rú thanh u tĩnh mịch, chẳng khác nào Mẹ tỏ ý cho con được biết rằng: muốn cho Mẹ nhận lời con cầu nguyện, con phải xa lánh sự xôn xao trần tục, sự kiêu hãnh phô trương thói đời và phải ở cùng Mẹ tận tình thiết ái, phải thở than cùng Mẹ cho thân mật thâm trầm, khác nào như tìm đến khẩn cầu cùng Mẹ nơi thanh vắng, bày tỏ riêng tư cùng Mẹ mọi nỗi âu lo, mọi cơn túng ngặt xứng tình con thảo trông cậy Mẹ lành.

Ôi! Muôn vàn thánh nam nữ xưa nay hàng ở tận tình chí thiết cùng Mẹ là ngần nào, và bởi đó được Mẹ thương yêu cùng xuống muôn ơn lành là thế nào.

Con xưng thật Mẹ cũng thương con vô ngần, bởi lòng thương ấy, Mẹ muốn cho con lấy hết tình con thảo mà tin cậy trìu mến Mẹ, chạy đến cùng Mẹ mọi lúc gian nan, song Mẹ biết rõ lòng con ơ hờ lãnh đạm với Mẹ là ngần nào. Cúi xin Mẹ ban ơn cho con được lòng trìu mến trông cậy Mẹ luôn, để con càng ở tận tình tận nghĩa với Mẹ bao nhiêu, thì được nhờ các ơn Mẹ bấy nhiêu!

Lạy Đức Mẹ La Vang, là Mẹ rất nhân từ lân ái, con tin thật Mẹ sẵn lòng nghe lời con khấn nguyện, và ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ trong tuần này.

Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khấn nguyện. Amen.

IV. PHẦN KẾT

-------------

NGÀY THỨ 3

Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa giáo hữu này phải cơn bắt bớ chém giết tàn hại, nhiều kẻ trốn đến ẩn náu nơi rừng núi La Vang, đêm ngày áy náy lo buồn sợ hãi, kêu đến cùng Mẹ. Mẹ đã động tình thương xót, hiện đến ủi an cứu giúp mọi người phần hồn, phần xác, và chữa lành mọi cơn đau ốm bệnh hoạn.

Sự ấy đã nên tang chứng rõ ràng: lòng Mẹ rất nhân từ lân ái hay thương là thế nào. Ôi! Chớ chi con được lòng sốt sắng cậy trông kêu đến cùng Mẹ, như những người thuở ấy! Chớ chi con được phúc Mẹ đến viếng thăm con, an ủi con và ban cho con ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.

Lạy Đức Mẹ La Vang, là Đấng hay yên ủi kẻ âu lo, là Mẹ hằng phù hộ các giáo hữu, kìa ma quỷ thế gian, xác thịt cùng muôn vàn sự khốn khổ tai nạn phần xác phần hồn đang vây phủ con tứ bề. Ôi! Con hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ. Con tin thật Mẹ cũng thương con như đã thương những người thuở ấy. Mẹ sẵn lòng ban ơn cho con như đã rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ ấy.

Ôi! Con hết lòng nài xin ơn Mẹ, xưa nay chưa từng nghe ai chạy đến kêu xin cùng Mẹ mà Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.

Lạy Mẹ rất bao dung, lạy Nữ Vương rất vinh hiển, lạy Mẹ Đức Chúa Trời, xin Mẹ chớ từ bỏ con, một xin rủ lòng thương mà nhận lời con kêu xin.

Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện, Amen.

IV. PHẦN KẾT

-------------

NGÀY THỨ 4

Lạy Đức Mẹ La Vang, từ ngày Mẹ hiện đến cùng chọn chốn La Vang làm nơi riêng Mẹ cho đến nay, Mẹ đã ban phát vô số ơn lành cho mọi kẻ đến kêu xin với Mẹ, bất luận kẻ giáo người lương. Hễ ai thật lòng kêu xin thì Mẹ sẵn lòng giúp đỡ. Chẳng những là các kẻ đến cầu khẩn tại La Vang, mà lại những người vì xa xôi, vì ốm liệt hoặc vì ngăn trở nào khác mà chẳng đến được, chỉ một lòng trông cậy kêu đến Mẹ La Vang, tất cả đều được ơn Mẹ cứu chữa.

Ôi! Có lẽ nào một mình con vô phước mà chẳng nhờ ơn Mẹ sao? Mẹ thấy ai mắc vòng lao lý gian truân, Mẹ đều động tình thương xót, có lẽ nào Mẹ thấy con đang khốn khó kêu van mà Mẹ đành từ bỏ.

Lạy Đức Mẹ La Vang, con xưng thật, vốn ơ hờ nguội lạnh, tội tình khốn khổ, chẳng đáng cho Mẹ thương đến. Song, lạy Mẹ từ bi nhân hậu, con dám thưa cùng Mẹ rằng: ai đáng cho Mẹ đem lòng thương xót hơn, chẳng phải là kẻ khốn nạn hơn sao? Lại thương kẻ chẳng đáng thương thì lòng thương ấy càng rạng rỡ.

Ôi! Sự con chẳng đáng thương đã không làm cho con nản chí ngã lòng, lại càng làm cho con thêm lòng trông cậy sẽ được ơn Mẹ thương đoái mà thôi. Xin Mẹ hãy làm cho thế gian bỡ ngỡ, cho thần thánh hoan hô khen ngợi là hôm nay Mẹ Đức Chúa Trời cao sang vinh hiển đã đoái thương nhận lời kẻ hèn mọn này kêu xin.

Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

IV. PHẦN KẾT

-------------

NGÀY THỨ 5

Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa nay từ Nam chí Bắc, nhờ ơn Mẹ, biết bao nhiêu người nguội lạnh đã nên sốt sắng, bao nhiêu người sa đàng tội lỗi được ơn trở lại, bao nhiêu người bối rối âu lo phần hồn, buồn phiền việc gia đạo, hoặc lo sợ nỗi sinh nhai đã được ơn Mẹ gỡ rối, ủi an giúp đỡ. Nhiều kẻ không con cầu xin đến Mẹ, thì đã được như ý sở cầu. Nhiều kẻ ốm đau bệnh hoạn đã được lành mạnh, cùng muôn vàn ơn khác kể chẳng xiết.

Ôi! Con xưng thật: Mẹ rất có thần thế trước Tòa Chúa. Vì dầu các thánh xưa nay, về đàng nhơn đức, về nẻo trọn lành còn kém xa Mẹ muôn trùng, mà cũng được thế lớn trước tòa Chúa, làm được nhiều phép lạ, chuyển cầu được nhiều ơn cho kẻ khác nhờ. Huống chi Mẹ rất trọn lành chí thánh, đẹp lòng Chúa mọi đàng, ắt quyền thế Mẹ lớn lao là dường nào! Con tin thật Chúa đã phú giao mọi ơn Chúa trong tay Mẹ, Mẹ muốn phân phát cho ai khi nào, những ơn nào thì mặc theo ý Mẹ. Muôn ơn lành Mẹ ban xuống xưa nay tại chốn La Vang đủ làm chứng sự ấy, lại tỏ bày cho con được biết Mẹ có lòng thương xót con cái Việt Nam là ngần nào!

Lạy Đức Mẹ La Vang, là Đấng cầm quyền phân phát mọi ơn Chúa, nay con hết lòng trông cậy chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ, con ngửa mặt giơ tay lên cầu cứu cùng Mẹ. Lạy Mẹ rất nhân từ lân ái, dưới Đức Chúa Trời thì con chỉ trông cậy một mình Mẹ. Nếu Mẹ từ bỏ con, thì con biết chạy đến cùng ai?

Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khấn nguyện.Amen.

IV. PHẦN KẾT

-------------

NGÀY THỨ 6

Lạy Đức Mẹ La Vang, đã lẫy lừng khắp cả nước nầy, cùng vang dội nhiều nơi xa lạ.

Đức Mẹ La Vang! Ấy thật là tên rất êm ái dịu ngọt, có sức an ủi kẻ âu lo, khêu gợi lòng trông cậy, là nhóm lên ngọn lửa yêu mến nồng cháy. Vừa nghe đến tên Đức Mẹ La Vang, thì lòng ai nấy vui mừng hớn hở như nhìn thấy trước mặt một Mẹ rất nhân lành khoan hậu, một Mẹ đầy sự yêu thương chí thiết, một Mẹ quyền thế vô song, một Mẹ hay làm phép lạ cứu người.

Con tin thật chúa đã nắn đúc lòng Mẹ đầy tình thương xót khi thấy ai mắt vòng khốn khó gian truân. Xưa khi Mẹ còn sống ở đời, Mẹ đã từng thấy mọi nỗi gian nan khốn khó, Mẹ đã rộng lòng thương xót, đã thi ân giúp đỡ cứu vớt mọi người.

Nay Mẹ ở trên trời hưởng muôn phần vinh phước thanh nhàn, xin Mẹ đoái đến con đang lâm lụy giữa chốn trần ai khổ nạn.

Lạy Mẹ rất đáng mến thương, nếu con chẳng trông cậy Mẹ, thì biết trông cậy vào ai? Như con nít kia đòi Mẹ nó, nó càng thấy Mẹ nó xua nó ra thì càng khóc la tràn vào lòng Mẹ nó, và sau hết Mẹ ẵm con vào lòng tỏ tình thương yêu chí thiết. Lạy Đức Mẹ, con cũng một lòng trông cậy như vậy. Càng thấy Mẹ như từ rẫy lời con kêu van, thì con càng gắn bó xin nài, và tin chắc cuối cùng Mẹ sẽ thương xót nhận lời con.

Lạy Đức Mẹ La Vang, xin chớ để lòng con trông cậy Mẹ ra luống công vô ích. Maria Mẹ nhân lành xin Mẹ thương con cùng.

Nhân danh Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

IV. PHẦN KẾT

-------------

NGÀY THỨ 7

Lạy Đức Mẹ La Vang, Mẹ đã tỏ lòng thương yêu chí thiết mà chọn chốn La Vang để ban bố mọi ơn lành cho con dân Việt Nam, chẳng từ bỏ ai.

Những cỏ cây đá gạch, nước suối ở quanh Đền Thánh La Vang là những vật hèn, song bởi lòng Mẹ thương yêu con cái nhiều phen Mẹ đã thông cho các vật ấy một sức thần diệu, chữa các tật nguyền bệnh hoạn. Ấy là Mẹ có ý cho con hiểu biết rằng: các vật hèn dưới chân Mẹ, có chút hơi hướng thuộc về Mẹ, mà còn được sức nhiệm mầu như vậy, thì chính Mẹ là Mẹ chính Đức Chúa Trời, là Nữ Vương trên trời dưới đất, Mẹ có quyền phép lạ lùng biết là ngần nào.

Ôi! Mẹ cao sang khôn ví, Mẹ quyền thế vô ngần. Dưới Đức Chúa Trời chẳng có ai oai quyền phép tắc cho bằng Mẹ, Mẹ muốn thế nào thì nên thế ấy. Sự ấy càng hối thúc con trông cậy Mẹ. Con xin hiệp cùng thần thánh trên trời và mọi người lành dưới thế, mà chúc tụng ngợi khen, mà hát mừng quyền phép lạ.

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trông cậy chạy đến xin nhờ quyền thế phép tắc Mẹ.

Người mẹ kia thấy đứa con nào ốm yếu đau thương hoặc lâm rủi ro tai nạn thì động lòng thương xót, an ủi săn sóc nó hơn các con khác. Huống chi Đức Mẹ, là Mẹ rất nhân từ khoan hậu, có lòng thương con hơn mẹ thế gian thương con mình bội phần, nay Mẹ thấy con ưu sầu cất tiếng kêu van đến Mẹ, lẽ nào Mẹ chẳng chạnh lòng thương đoái con sao? Con tin thật: Mẹ đã nghe tiếng con kêu xin. Mẹ đang ngó nhìn con cách thống thiết. Mẹ đang sẵn sàng ban ơn xuống cho con.

Ôi! Maria! Mẹ nhân lành, con trông cậy một mình Mẹ.

Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con Mẹ yêu dấu xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

IV. PHẦN KẾT

-------------

NGÀY THỨ 8

Lạy Đức Mẹ La Vang, xin Mẹ hãy chứng tỏ: Mẹ đã chọn chốn La Vang làm chốn riêng Mẹ, để ban bố mọi ơn phước. Mẹ có lòng thương yêu cõi nước này cách riêng, và Mẹ chẳng hề từ bỏ ai trông cậy cầu khẩn với Mẹ bao giờ.

Lạy Mẹ, nếu Mẹ chẳng ban ơn cho con, ắt con có lẽ nghi ngờ rằng: Mẹ đã bỏ chốn La Vang, Mẹ chẳng còn nhận lời kẻ chạy đến kêu xin cùng Mẹ.

Ôi! Có lẽ nào Mẹ để con và ai nấy nghi ngờ thế ấy sao? Có lẽ nào Mẹ để cho danh tiếng Đức Mẹ La Vang đã lừng lẫy xưa nay, rày ra như chẳng còn linh ứng nữa sao? Có lẽ nào Mẹ để con phải thẹn thuồng xấu hổ, vì đã cậy trông Mẹ uổng công vô ích sao?

Xưa bà ngoại giáo Cananêa chạy theo Đức Chúa Giêsu, đã mấy lần kêu van nài xin Chúa Giêsu thương chữa cho con mình lành đã. Song Chúa Giêsu dường như chẳng thèm ngó lại và sau hết đã chối hẳn không làm phép lạ cho kẻ ngoại giáo. Bấy giờ bà ấy thưa rằng: đã hay Chúa dành để các ơn lạ cho con cái Chúa là dân Do Thái, phần con là kẻ ngoại giáo chẳng đáng nhờ ơn chúa. Song, Lạy Chúa, loài hèn súc vật cũng nhờ được hạt cơm rơi dưới bàn chủ nó. Đức Chúa Giêsu liền dừng chân đứng lại, khen đức tin bà ấy và phán rằng: bởi bà có lòng tin làm vậy, thì Ta ban cho con bà được lành đã. Ôi! Lạy Đức Mẹ La Vang, dầu con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng cho Mẹ thương đến, như các con hiếu thảo của Mẹ. Song, Lạy Mẹ rất nhân từ, con dám xin cùng Mẹ cho con được nhờ hột cơm rơi, nhờ chút phước dư của Mẹ. Ôi! Chớ chi con được nghe lời Mẹ phán cùng con như lời của Chúa đã phán xưa cùng bà Cananêa rằng: Bởi con có lòng tin cậy Mẹ, thì Mẹ ban cho con như ý con xin. Ôi! Lạy Mẹ dấu yêu con tin lòng Mẹ, con trông cậy Mẹ. Xin Mẹ phán một lời, thì con sẽ được vui mừng thỏa chí.

Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khấn nguyện. Amen.

IV. PHẦN KẾT

-------------

NGÀY THỨ 9

Lạy Đức Mẹ La Vang, con tin thật Mẹ đang ngoái nhìn con cách dấu yêu chí thiết, tỏ vẻ vui lòng vì thấy con có lòng tin cậy Mẹ như con hiếu thảo vậy.

Con chắc Mẹ đã nhận lời con khấn nguyện. Mẹ sẽ ban cho con ơn con kêu xin cùng Mẹ, hay là ơn nào khác Mẹ biết cần kíp cho con hơn, hữu ích hơn và quý trọng hơn.

Lạy Mẹ, lòng con khấp khởi nửa mừng, nửa sợ. Mừng vì biết Mẹ động lòng thương xót, biết Mẹ quyền thế vô song, biết lời con cầu nguyện đã thấu đến tòa Mẹ. Song con lại sợ lòng con yếu đuối, chưa tin cậy lòng nhân từ phép tắc Mẹ cho đủ, chưa cầu nguyện cho tận tình tha thiết. Lạy Mẹ! Xin chớ chấp sự con yếu đuối, lỗi lầm, và xin Mẹ ban ơn cho con được thêm lòng trìu mến cậy trông Mẹ, sốt sắng khẩn cầu cùng Mẹ cho đến mãn đời.

Lạy Mẹ dấu yêu, Lạy Mẹ nhân lành, Lạy Mẹ La Vang con hết lòng nài xin Mẹ một lần nữa. Xin Mẹ ban cho con ơn con xin… cùng Mẹ bây giờ. Ôi! Con níu lấy Mẹ, chẳng muốn buông ra, cho đến khi Mẹ chúc lành xuống phước cho con.

Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, cậy vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu, cậy vì các sự thương khó Mẹ đã chịu, cậy vì lòng Mẹ hay thương xót vô ngần, nhân danh Mẹ là Mẹ La Vang hay làm phép lạ, xin Mẹ nhận lời con khấn nguyện. Amen.


IV. PHẦN KẾT

KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.