Tuần Cửu Nhật
Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

KINH NGUYỆN TỐI

================

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.
(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)


– KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Đức Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

 

KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

 

KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

 


==============

(SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP)

I. KINH MỞ ĐẦU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con, thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ. Nay chúng con sấp mình trước ảnh thánh Mẹ và rập tiếng xưng rằng: "Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ".

Chúng con hớn hở vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ. Chúng con hết lòng đội ơn Mẹ, vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con, và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa. Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành, hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan. Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con. Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ.

Lạy Mẹ, chúng con chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ, chẳng phải cho chúng con mà thôi, song cũng cầu xin cho gia đạo chúng con. Chúng con phó dâng gia đạo chúng con cho Mẹ gìn giữ phù hộ. Chúng con cũng khấn nguyện cho trong họ chúng con, là nơi Mẹ đã lập toà nhân ái Mẹ, cho ai nấy được hưởng nhờ ơn thánh Mẹ.

Chúng con xin hiệp làm một cùng hết thảy những linh hồn nhân đức và các họ trong khắp thế gian, đang chúc tụng không khen tỏ lòng trung thành, tỏ tình biết ơn cùng lòng tin cậy xin Mẹ cứu giúp. Những kẻ ấy, những họ ấy cũng hiệp một ý cầu nguyện với chúng con và cho chúng con, thì chúng con cũng hiệp một lòng cầu nguyện với những kẻ ấy và cầu nguyện cho những kẻ ấy nữa.

Chúng con khấn xin Mẹ hằng cứu giúp chúng con và những kẻ chúng con đã phó dâng cho lòng Mẹ nhân lành, hầu cho sự hằng cứu giúp ấy nên như dấu thật chứng rằng: Ơn Chúa hằng chúc lành cho chúng con, và chúng con đã được ơn phước thật Chúa ban. Xin Mẹ ban ơn bền đỗ cho những kẻ đã vâng theo lời Con Mẹ kêu gọi. Những con hoang đàng, thì xin Mẹ ban ơn hối cải; hết thảy mọi người, thì xin cho được ơn soi sáng, được sức mạnh phần hồn, được giải phiền, được an ủi, được bình an và được cứu giúp. Ấy là bấy nhiêu ơn cần kíp cho phô kẻ ấy như Mẹ đã rõ.

Với những ý lành ấy, thì chúng con cũng xin hiệp ý lành riêng của những người có mặt đây, và mọi ý lành của những kẻ đã xin chúng con cầu nguyện cho. Chúng con xin cho quê hương chúng con, cho các nước được bình an hòa thuận, cho cả và Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các hàng Linh mục, cho các Đấng giảng đạo, cùng các kẻ lo việc mở mang nước Đức Chúa Trời.

Chúng con nguyện xin cách riêng cho những kẻ có tội, những người đang hấp hối và những linh hồn trong lửa Luyện hình.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ ban phép lành cho ngày giờ chúng con đang hội hiệp xung quanh Đức Mẹ đây. Chớ chi ngày giờ ấy được an ủi lòng Mẹ và bổ sức linh hồn chúng con, cùng sinh ích lợi cho phần rỗi chúng con và phần rỗi anh chị em chúng con nữa. Amen.


==============

II. LẦN HỘT CHUỖI (50)

---------------------

Cách lần chuỗi Mân Côi

---------------------

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. 

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 

Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

============

Theo truyền thống, chúng ta  nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

---------------------

NGẮM TẮT

NĂM SỰ VUI

-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.
• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ SÁNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.
• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.


NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.
• Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
• Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.
• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.
• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.
• Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


==============

III.  KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp, và đối nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin.

1. Trong những khi ngặt nghèo linh hồn, mọi khi nguy hiểm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.
– Xin giúp đỡ con. (*các câu sau thưa lại như vậy) 

2. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.
– Xin ...

3. Khi yếu đuối sa ngã phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.

4. Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.

5. Khi xích xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bứt giải.

6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên.

7. Khi làm việc Chúa, giữ gìn hay là cứu lấy cho con đừng trễ nải.

8. Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề.

9. Cho con chí quyết chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.

10. Khi dâng lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.

11. Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.

12. Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.

13. Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và chu toàn bổn phận.

14. Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng con.

15. Cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe Thánh ý Chúa trong hết mọi sự Chúa dạy hay là gởi đến cho con.

16. Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhượng, chịu khó và thương yêu người.

17. Khi cơn bệnh hành trong thân xác, hay là buồn bã linh hồn.

18. Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.

19. Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi không còn trông cậy.

20. Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con giữ được bình an linh hồn và trông cậy Chúa.

21. Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức.

22. Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.

23. Cho con cứu lấy các linh hồn trong Luyện ngục.

24. Cho con hãm mình làm việc phước đức mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo, cùng các người làm việc tông đồ.

25. Cho con được bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.

26. Cho con trung tín chẳng hề sai, mà làm việc tôn kính Mẹ.

27. Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người tín hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.

28. Khi con mang bệnh lần sau hết.

29. Khi chịu các phép bí tích sau hết.

30. Khi cơn hấp hối, phải chước cám dỗ hành hung.

31. Trong cơn hơi thở sau hết.

32. Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Đấng phán xét con.

33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hình và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài.

34. Cho ngày kia con tới nước Thiên Đàng, làm một cùng cả thảy người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ.

35. Cho con đưa anh em bổn đạo về đàng kính mến làm tôi Mẹ, xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

X: Lạy rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.
Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.


LỜI NGUYỆN: Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngõ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phước lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết, cho các linh hồn nơi Luyện ngục.

(LỜI NGUYỆN VẮN TẮT:) Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy thánh An-phong-sô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thế ngặt biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.


IV. KINH XIN ƠN BỀN ĐỖ

Lạy Thánh Nữ đồng Trinh Maria, bởi vì Mẹ muốn giục lòng chúng con hằng trông cậy Mẹ chẳng có khi đừng, nên Mẹ đã ưng thuận lấy tước hiệu là "Mẹ Hằng Cứu Giúp". Con nài xin Mẹ khấn phù hộ con, mọi giờ mọi khắc, mọi nơi mọi chỗ, khi bị cám dỗ, lúc rủi ngã phạm, buổi gặp gian nan, kỳ mắc tân khổ giữa chốn trần ai, mà nhất là khi con gần sinh thì Mẹ chớ bỏ con.

Lạy Mẹ nhân từ hay làm ơn phước, xin Mẹ cho con hằng nhớ hằng quen chạy đến cùng Mẹ, vì con quyết chắc hễ con kêu Mẹ hết dạ thành tâm, thì Mẹ cũng sẽ thủ tín giúp con. Vậy cúi xin Mẹ hãy lo cho con được ơn trọng này, là ơn khẩn cầu cùng Mẹ chẳng thôi, cậy trông hết lòng như con cậy mẹ, ngõ nhờ sức thiêng lời nguyện trung thành, cho con được Mẹ hằng cứu giúp con, và ban cho con được bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu rộng lượng hay thương giúp, xin Mẹ chúc lành xuống phước cho con. Xin Mẹ cầu thay cho con khi này và trong giờ chết. Amen.


V.  TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP


*** NGÀY THỨ NHẤT  /  *** NGÀY THỨ HAI  /  *** NGÀY THỨ BA  /  *** NGÀY THỨ TƯ  /  *** NGÀY THỨ NĂM  /  *** NGÀY THỨ SÁU  /  *** NGÀY THỨ BẢY  /  *** NGÀY THỨ TÁM  /  *** NGÀY THỨ CHÍN

--------------

*** NGÀY THỨ NHẤT

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, sự đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ thì biết thích tình phỉ chí con là thế nào! Thấy chân dung Mẹ thì hằng làm cho linh hồn con sinh lòng cậy trông vững vàng và chí thiết khác nào con thảo cậy trông Mẹ lành vậy. Con thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con, cũng là Chúa Con đang ở trong tay Mẹ. Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chủ cả cầm quyền sinh tử mọi loài, là Đấng ban phát mọi sự lành và mọi ơn phước, mà Mẹ là Mẹ Người. Vậy Mẹ có đủ mọi quyền thế mà kêu xin Người và Người phải nhận lời Mẹ xin. Lại Người đã chứng thật Người không có lẽ từ chối sự gì và cũng không hề muốn chối sự gì với Mẹ. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ bầu chữa cho con thì rất đỗi thần thế phép tắc, nên con chạy đến cùng Mẹ và nài xin Mẹ nội tuần cửu nhật này ban cho con ơn này: ...

(Thinh lặng kể những ơn mình có ý xin)

Con tin thật Mẹ sẽ chuyển cầu cho con, nên con cả lòng tin cậy cầu xin với Mẹ.

- (Kinh Lạy Cha. - Kinh Kính Mừng. - Kinh Sáng Danh).


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ HAI

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ đang ẵm vào lòng Mẹ đó thì chẳng những Mẹ nhìn đó là Con Đức Chúa Trời và Con Mẹ mà thôi đâu, mà lại Mẹ cũng nhìn đó là hết mọi người thế, vì bởi ý Chúa định và Mẹ đã nhận thì mọi người đã nên con thật Mẹ mà chớ. Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Can-va-ri-ô, ở đó Chúa Giêsu Con Mẹ đang hấp hối, đã xin Mẹ chịu lấy chúng con hết thảy làm con cái Mẹ và thay mặt Người. Vậy Chúa Giêsu xưa suy đến Thánh Giá khổ hình mình sẽ phải chịu mà run sợ thì chạy đến ẩn nương cạnh Mẹ, nhờ Mẹ phù trì an ủi. Chúa Giêsu đó là những linh hồn lâm lụy gian nan, đó là linh hồn con bởi được chức làm con Mẹ thì cũng được phép nhờ lòng Mẹ lân ái phù trì nên nay con đến kêu nài Mẹ cứu giúp con.

Lạy Mẹ là Mẹ con, con lấy lòng thật thà như con thơ ấu với Mẹ nhân từ mà đến tỏ cho Mẹ hay. Con được làm con Mẹ thì con cầm mình có phước lộc vô ngần và kể chi xiết lòng con thương mến Mẹ. Con cũng đến tỏ bày sự con muốn xin cùng Mẹ, con xin gì thì Mẹ đã biết rồi. Lạy Mẹ dấu yêu, xin Mẹ nhậm lời con khấn nguyện.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT

--------------

*** NGÀY THỨ BA

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, thật con ưa nhìn xem chân dung Mẹ rất tốt lành. Thấy chân dung Mẹ thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ. Con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước hiệu rất hiển vinh Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. Con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Ga-bi-ri-e là sứ thần Thiên Chúa, kính chào "Mẹ đầy ơn phước". Thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae làm cho con nhớ Mẹ là Đấng thống quản các đạo binh Thiên Quốc. Thấy Mẹ đang nắm lấy tay Vua cả trên hết các vua trong tay Mẹ. Các sự ấy cho con hay: Mẹ là "Bà có phước lạ hơn mọi người nữ". Mẹ là của quí hóa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới. Mẹ là loài thọ tạo vô song đã nên xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai ra đời. Mẹ là Đấng chẳng vương tì tích, là Đấng tinh tuyền chí Thánh, là công cuộc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã tạo dựng, là vực sâu chứa đựng sự trọn lành, Mẹ là Nữ Vương trên trời dưới đất.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen, con vui mừng mà tung hô thánh đức và các sự vinh hiển Mẹ. Mẹ cao sang khôn ví đã không làm cho con khiếp sợ, lại càng làm cho con thêm lòng cậy trông Mẹ hơn nữa, vì Chúa đã dựng nên Mẹ rất Thánh và rất cao quyền phép đỗi ấy, chẳng qua là để cho Mẹ lo phần rỗi chúng con. Mẹ vui mừng vì các ơn riêng Chúa ban cho Mẹ, chẳng qua là mừng, vì nhờ đó mà Mẹ dễ bề cứu giúp chúng con. Lạy Mẹ khôn sánh, xin nhờ quyền phép cao cả Mẹ, ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ TƯ

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung dịu dàng Mẹ tỏ nét vui cười an ủi lòng chúng con đang lưu lạc. Mẹ khác nào cây thánh trổ một đoá hoa trong sạch vẹn tuyền và thơm đủ mọi mùi nhân đức ấy là Giêsu con Mẹ. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con thì lòng chúng con càng được kính mến Người một cách êm ái dịu dàng hơn nữa. Con thấy nơi thượng đình Mẹ chiếu lòa vì sao sáng láng. Ấy chẳng phải Mẹ là "Sao Mai" mọc lên mà báo tin cho chúng con biết: ngày cứu rỗi và ngày cứu chuộc đã tỏ rạng và làm cho chúng con trông cậy sẽ được thấy ngày vinh phước đời đời chẳng hề chen lặn đó sao? Mẹ chẳng phải là "Ngôi Sao ngoài biển cả" làm cho thiên hạ đang lúc phải những cơn bão bùng dông tố tối tăm mù mịt được nức lòng trông cậy đó sao?

Lạy Mẹ rất đáng mến thương, Mẹ làm cho gánh bổn phận chúng con ra nhẹ nhàng, làm cho ách Chúa Giêsu Kitô ra êm ái là dường nào ? Nên một sự nhớ đến Mẹ thì đã làm cho con được vui vẻ trong lòng. Một sự kêu tên Mẹ đủ làm cho linh hồn con tư lự lại được bình an. Xin Mẹ để cho con lập đi lập lại lời này luôn: Ôi! Mẹ rất đáng mến thương, con thương mến Mẹ. Con nhờ Mẹ và hiệp với Mẹ mà thương mến Con Cực Thánh Mẹ. Ôi! Mẹ là sự trông cậy con, xin Mẹ nhậm lời con.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ NĂM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con thấy nơi chân dung Mẹ còn một vẻ khác càng thôi thúc con trông cậy lòng nhân từ Mẹ hơn: Là thấy tỏ ra Mẹ là "Mẹ sầu bi thống thiết", vì Giêsu Mẹ ẵm trên tay là Đấng chịu đóng đinh thiêng liêng trong lòng trước khi chịu đóng đinh thật trên thân xác. Người thấy trước các giống khổ hình mình sẽ chịu làm cho Người run lên sợ hãi. Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng Con mà sự ấy đã nên như khổ hình cho Mẹ cả đời. Bởi vậy con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất đỗi lớn lao, xưng Mẹ là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người. Tước ấy thật là chính đáng, Mẹ lại cao quyền lớn thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng.

Ôi! Maria, con xin hiệp với Mẹ mà thông phần khốn cực với Con Mẹ và hiệp với Con Mẹ mà thông phần khốn cực với Mẹ. Nỗi cảm tình này lại càng thêm ảo não hơn nữa vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá mà làm cho linh hồn Mẹ rất thương mến Chúa phải khổ hình khốn cực. Hôm nay con cậy vì các sự khốn cực Mẹ mà kêu xin cùng Mẹ. Xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con và được lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lánh. Lạy xin Mẹ khấn nhậm lời con khẩn cầu với Mẹ trong tuần cửu nhật này.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ SÁU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xem chân dung Mẹ rất ảo não động lòng thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Mẹ đã chịu khốn cực, và sự khốn cực ấy nặng nề lắm. Bởi Mẹ rất nhân lành và cũng là Mẹ chúng con nên sự khốn khó Mẹ đã chịu làm cho Mẹ động tình thương xót đến các cực nạn chúng con, vả lại Mẹ càng chịu cực vì chúng con thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn". Sự Mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy con thấy rõ ở nơi mắt Mẹ đang có dấu thương xót thiết tha vì Mẹ chẳng nhìn xem Con Cực Thánh Mẹ cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này. Ôi! một linh hồn đang phải gian truân mà gặp được một tấm lòng thiết ái biết thương xót đến mình thì nó lấy làm dịu dàng là ngần nào. Mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng mẹ mình cũng là một người mẹ quí trọng như Mẹ thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ.

Vậy lạy Mẹ hay cảm tình thương xót, nay con đến dưới chân Mẹ cho được lòng mạnh mẽ lại như xưa. Con tin chắc Mẹ chẳng từ bỏ con cái Mẹ. Xin Mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến Mẹ, xin Mẹ hãy nói ra một lời mà an ủi linh hồn con, và xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn con xin nài cùng Mẹ nhân từ lân mẫn bây giờ.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ BẢY

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay con chạy đến cùng Mẹ vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin và chính Mẹ là Đấng phải nhậm lời con. Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa mà ý Chúa muốn cho mọi ơn đều phải qua tay Mẹ. Thấy bức chân dung Mẹ thì con lại nhớ Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Mẹ sầu bi thống thiết mà cũng là Mẹ con nữa. Lạy Mẹ Chúa Giêsu, mọi công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa thì đều ở trong tay Mẹ phân phát chỉ định. Lạy Mẹ sầu bi, các sự khốn cực Mẹ hiệp với các sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã làm nên kho tàng mà cứu chuộc thiên hạ. Lạy Mẹ cả loài người, Mẹ đã lãnh lấy phần việc giúp đỡ chúng con. Thật con biết chắc, linh hồn nào được nhờ Mẹ bảo hộ thì chẳng có lẽ Chúa chê bỏ nó hay là nó phải hư mất được, và linh hồn nào hằng bền đỗ kêu xin Mẹ thì chắc được ơn Mẹ phù hộ chẳng sai.

Vậy con tin chắc thể ấy mà chạy đến cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho con được lòng trung ngãi làm tôi Mẹ, ấy là dấu thật được ơn bền đỗ và được rỗi. Lại xin Mẹ chuyển cầu cho con được ơn này là ơn con xin Mẹ lấy lòng lân ái ban cho con trong tuần cửu nhật này.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ TÁM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, một đôi khi nghe trong linh hồn con nổi cơn sợ sệt. Đã hay Mẹ có quyền thế lại có lòng nhân lành, nhưng khi con nghĩ đến phận hèn khốn khổ con thì con phải run sợ mà xét rằng: "Phận con mà dám chạy đến cùng Mẹ và kêu xin Mẹ xuống ơn lành thì thật là cả gan quá". Song thấy chân dung dịu dàng Mẹ thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Ớ con! Hãy trông cậy! Chớ thì Mẹ chẳng phải là Mẹ nhân lành hay thương xót sao? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, chỉ tìm gian nan mà cứu giúp. Chớ thì cái tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp chẳng có nghĩa tỏ rõ rằng: Mẹ phải đỡ vớt mọi nỗi gian truân sao?".

Maria! Mẹ ơi! Vậy nay con kêu đến lòng nhân từ Mẹ, con cả lòng cậy trông Mẹ nhân lành hay rộng lòng thương xót phù hộ con, cứu giúp con, an ủi con, ấy là chức phận Mẹ mà chớ.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ CHÍN

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay đã cuối tuần cửu nhật mà con hằng bữa chạy đến sấp mình dưới chân Mẹ. Hôm nay con kêu xin cùng Mẹ gắn bó thiết tha trông cậy hơn mọi lần khác. Con chắc chắn Mẹ đã nghe lời con cầu xin chẳng chút nghi nan. Mẹ đã ban cho con ơn con xin cùng Mẹ hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa. Nhân danh Con Mẹ, cậy vì các sự đau đớn Mẹ đã chịu, cậy vì lòng Mẹ lân ái hay thương xót và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ nhậm lời con. Hẳn thật cái tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp bảo con rằng: Con có phép mà gắn vó nài xin, con nên trông cậy, con phải trông cậy luôn, là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con mọi giờ mọi khắc trót đời con. Mỗi khi con túng ngặt, mỗi khi con lâm cơn nguy biến, mỗi khi gặp nỗi gian truân, Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.

Ôi! Mẹ dấu yêu! Con trông cậy Mẹ lắm đến đỗi từ bây giờ con xin cám ơn Mẹ. Cám ơn Mẹ vì các ơn lành Mẹ đã ban về trước. Cám ơn Mẹ vì các ơn lành con trông cậy lòng Mẹ lân ái vô ngần sẽ ban về sau. Thật con sẽ kêu Mẹ cho đến giờ tắt hơi mà đợi ngày con được lên trời thương mến Mẹ, khen ngợi Mẹ và cám ơn Mẹ đời đời chẳng cùng.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.


KINH CUỐI CÙNG

Lạy Mẹ Hằng Cứu giúp, cúi xin Mẹ ban phép lành cho chúng con theo lòng Mẹ hay nhân ái. Chớ chi phép lành Mẹ ban hằng ở cùng chúng con luôn, hầu trong mọi nơi, mọi giờ, chúng con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, che chở, ủi an và cứu giúp chúng con luôn. 

Xin Mẹ ban phép lành cách riêng cho sự chúng con đã dốc quyết, là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp, và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu. Cúi xin Mẹ lành hằng gìn giữ chúng con, đẹp lòng Mẹ luôn ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.


============

KẾT KINH TỐI


KINH A THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE

A thân lạy Thánh cả Giuse, 
Chúng con rày đang cơn khuẩn bức,
Đều tuôn đến kêu cầu Thánh cả;

Lại có cậy ơn Bạn thánh Người.

Thì mới dám gắn vó kêu ca,
Xin Thánh cả hộ phụ bàu chữa,
Vì tấm lòng thanh ái thiết tha,
Buộc thánh cả hiệp cùng Trinh Nữ,
Mẹ Thiên Chúa chẳng vướng tội truyền;

Lại vì tình phụ từ ái tử,
Khiến Thánh cả bồng Chúa Hài nhi,
Thì chúng con quỳ cúi nguyện xin,
Nài thánh cả đoái nhìn cơ nghiệp,
Là của Chúa Giêsu Kitô,
Đã lấy Máu mình mà chuộc lại;

Xin Thánh cả dùng thửa phép quờn,
Hộ chúng con đàng thì khuẩn bức,
Thân Thái bảo trang khoa cẩn mật,
Gìn nhà Chúa mọi vẻ vẹn toàn,
Nguyền hộ lấy con cái yêu đang,
Chúa Giêsu Kitô đã chọn,
Cúi lạy Cha dấu yếu rất mực,
Xin cấm đoán mọi nẻo sai lầm,
Cùng tuyệt trừ dịch lây thói đục,
Cho chúng con giữ dạ sạch trong.

Đấng hộ thủ rất nên dõng lực,
Xin đem lòng ái tuất dân nghèo,
Nguyện kháng chóng bởi trời ngự xuống;

Giúp chúng con đang trận loạn thương,
Hỗn chiến cùng quỉ thần u ám.

Xưa Thánh cả phò Chúa Hài nhi,
Ngõ cho khỏi thửa vòng nguy hiểm,
Rày xin hộ Hội thánh Chúa Trời,
Đặng thoát chước thù oan quỉ trá,
Cùng mọi đàng trở đáng tai ương,
Sau xin vực chúng con ai nấy,
Ngõ in thức thánh cả lưu truyền,
Cùng cậy trông ơn Người ủng hộ,
Cho chúng con sanh thuận tử an.

Hầu hưởng phước tiêu diêu cõi thọ. Amen.


KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp:  Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.
Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.
Đáp:  Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.
  Đáp:  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.
  Đáp:  Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.
  Đáp:  Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.
  Đáp:  Amen.