Tuần Cửu Nhật
Đức Chúa Thánh Thần

I. PHẦN MỞ ĐẦU

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


Hát kinh: "CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN"

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người ban cho trí hồn con.  Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý.  Xa điều gian dối, luôn trung thành. (tiếp câu 3)

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn. (về ĐK)


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức Thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


==================

II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI (50)

---------------------

Cách lần chuỗi Mân Côi

---------------------

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

============

Theo truyền thống, chúng ta nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

---------------------

NGẮM TẮT

NĂM SỰ VUI

-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ SÁNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.


NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

• Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.IV. TUẦN CỬU NHẬT ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

(Tuần Cửu Nhật Cầu Xin Đức Chúa Thánh Thần bắt đầu từ Thứ 6 sau ngày Lễ Thăng Thiên cho đến Lễ Hiện Xuống.)

1. Lời Nguyện Mở Đầu

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An ủi thiêng liêng! Con yêu mến Chúa là Thiên Chúa thật của con. Con chúc tụng Chúa, qua việc kết hợp với những lời ca ngợi dâng lên Chúa của các thiên thần và các thánh trên trời. Con xin dâng lên Chúa trọn trái tim con, và những lời cảm tạ chân thành vì tất cả những ơn lành Chúa đã ban, cũng như đã không ngừng ban xuống cho nhân loại. Chúa chính là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là Đấng làm dồi dào ân sủng nơi linh hồn của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin Chúa hãy đến thăm viếng con với ân sủng và tình yêu của Chúa.

Ôi lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con: xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp lòng Chúa. Amen.


2. KINH CẦU CHÚA THÁNH THẦN

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.


X: Lạy Cha là Đấng Toàn Năng, 

Đ: Xin thương xót chúng con.

X: Lạy Chúa Giêsu, Con Hằng Hữu của Chúa Cha, Đấng Cứu Thế.

Đ: Xin cứu độ chúng con.

X: Lạy Thần Linh của Chúa Cha và Chúa Con, là sự sống vô tận của Chúa Cha và Chúa Con.

Đ: Xin thánh hóa chúng con.

X: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, 

Đ: Xin nghe lời chúng con.


X: Xin Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm sinh từ Chúa Cha và Chúa Con.

Đ: Thấm nhập vào tâm trí chúng con.

X: Xin Chúa Thánh Thần, Đấng ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con.

Đ: Thấm nhập vào tâm trí chúng con.


X: Chúa Thánh Thần là Lời Hứa của Đức Chúa Cha

Đ: Xin thương xót chúng con. (*các câu sau thưa lại như vậy)

Chúa Thánh Thần là Tia sáng thiên đình.

Chúa Thánh Thần là Tác Giả của tất cả mọi điều thiện hảo.

Chúa Thánh Thần là Nguồn Nước thiên cung.

Chúa Thánh Thần là Ngọn Lửa sốt mến.

Chúa Thánh Thần là Đức Ái nhiệt tình.

Chúa Thánh Thần là Dầu Xức thiêng liêng.

Chúa Thánh Thần là Tinh Thần yêu thương và chân thật.

Chúa Thánh Thần là Tinh Thần khôn ngoan và thâm hiểu.

Chúa Thánh Thần là Tinh Thần huấn dụ và dũng mạnh.

Chúa Thánh Thần là Tinh Thần sáng suốt và hiếu thảo.

Chúa Thánh Thần là Tinh Thần kính sợ Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần là Tinh Thần hồng ân và nguyện cầu.

Chúa Thánh Thần là Tinh Thần bình an và nhu hiền.

Chúa Thánh Thần là Tinh Thần nết na và thơ ngây.

Chúa Thánh Thần là Thánh Thần An Ủi.

Chúa Thánh Thần là Thánh Thần Thánh Hóa.

Chúa Thánh Thần là Thánh Thần điều khiển Giáo Hội.

Chúa Thánh Thần là Tặng Ân của Thiên Chúa Đấng Tối Cao.

Chúa Thánh ThầnThần Linh tràn lan vũ trụ.

Chúa Thánh Thần là Thần Linh thừa nhận con cái Thiên Chúa.


Lạy Chúa Thánh Thần, xin khiến cho chúng con biết ghê tởm tội lỗi.

Đ: Xin nhậm lời chúng con (*các câu sau thưa lại như vậy)

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân bộ mặt trái đất.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu giãi ánh sáng của Chúa vào linh hồn chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật của Chúa trong tâm trí chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con kho tàng hồng ân của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con cầu nguyện cho nên.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng và động chạm chúng con bằng những linh ứng của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt chúng con đi theo con đường cứu độ.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con kiến thức nào cần thiết nhất.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin tác động chúng con biết thực hiện điều thiện hảo.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con công nghiệp của tất cả mọi nhân đức.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con kiên trì sống công chính.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin trở nên phần thưởng đời đời cho chúng con.


Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,

Đ: xin sai Thánh Thần Chúa đến với chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,

Đ: xin đổ xuống hồn chúng con những tặng ân của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,

Đ: xin ban cho chúng con Thần Linh khôn ngoan và thảo hiếu.


Lạy Chúa Thánh Thần,

Đ: xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu Chúa.


Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Cha từ bi thương xót, xin Thần Linh của Chúa hãy sáng soi, nung nấu và thanh tẩy chúng con, để Ngài có thể thấu nhập chúng con bằng sương sa thiên đình của Ngài và làm cho chúng con được sinh hoa kết trái nơi những việc thiện hảo; nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, Đấng cùng Cha và hiệp nhất với Thần Linh, muôn đời hằng sống và hiển trị. Amen


3. Kinh Xin 12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, linh hồn của linh hồn con, con yêu mến Chúa. Xin chỉ lối cho con, hướng dẫn con, hỗ trợ con, an ủi con, cho con biết việc phải làm, xin ra chỉ thị cho con. Con hứa dâng mình con cho những điều Chúa muốn con làm, và sẵn sàng đón nhận những biến cố xảy đến cho con. Xin ban cho con điều duy nhất là hiểu được thánh ý của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, Tình yêu hằng hữu của Chúa Cha và Chúa Con xin đoái thương ban cho con:

Lạy Chúa Thánh Thần, với sự trợ giúp của Chúa, và sau khi có được các hoa quả, xin giữ trái tim con được tinh tuyền nơi trần gian này, để nhờ Chúa Giêsu và Lời Kinh Thánh, con đáng được nhìn thấy Thiên Chúa của con muôn đời trong vinh quang. Amen.


4. TUẦN CỬU NHẬT


Ngày thứ nhất:

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin ban xuống trên chúng con 7 ơn của Chúa. Xin soi sáng sự hiểu biết của chúng con, để chúng con có thể biết về Chúa.

-- Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh


Ngày thứ 2:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con trung thành trong mọi tư tưởng; cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và tìm kiếm ánh sáng Chúa, cho con tuân theo những sự linh ứng của Chúa. Con xin kết hợp với Chúa và dâng mình con cho Chúa.

Xin Chúa nhờ lòng thương xót gìn giữ con trong những lúc yếu đuối sa ngã. Cho con biết bám lấy chân dấu đinh của Chúa Giêsu, biết nhìn vào 5 Dấu Thánh, tin tưởng vào Máu Châu Báu Chúa, yêu mến cạnh nương long và trái tim tân khổ Người. Con cầu xin Chúa, lạy Thần Khí rất mến yêu, Đấng nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con, xin gìn giữ con trong ân sủng của Chúa, bây giờ và mãi mãi.

-- Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh


Ngày thứ 3:

Lạy Cha trên trời, Cha đã gọi con để con được là một phần trong mầu nhiệm thân thể của Chúa Kitô, Con yêu dấu Cha. Cha đã gọi con để con được là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin Cha ban cho con 7 ơn của Chúa Thánh Thần:

1. Ơn khôn ngoan Giúp con phân biệt điều phải trái, để con biết tránh xa những sự điên rồ của thế gian này;

2. Ơn hiểu biết Giúp con hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy, để con hiểu thấu đầy đủ ý nghĩa sự hiện hữu của con, và mục đích của mọi sự trên thế gian;

3. Ơn biết lo liệu Giúp con giải quyết mọi khó khăn trong đời sống, để con luôn biết chọn con đường chính đáng;

4. Ơn sức mạnh Giúp con chu toàn bổn phận và vượt qua mọi khó khăn, để con luôn trung thành với Chúa trước những áp lực của cơn cám dỗ;

5. Ơn Thông Minh - Giúp con nhận ra thánh ý Chúa

6. Ơn đạo đức Giúp con tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em, để con luôn tôn kính Chúa trong mọi việc làm, suy nghĩ và lời nói của con;

7. Ơn kính sợ Chúa Giúp con tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài, để nếu có làm con sa ngã, con có thể tỉnh thức mau lẹ trước những hậu quả đời đời do việc làm của con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin viếng thăm con với ân sủng và tình yêu của Chúa.

-- Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh


Ngày thứ 4:

Lạy Chúa, hôm nay nhờ ánh sáng của Thánh Thần, Chúa đã hướng dẫn những tâm hồn trung tín, xin ban cho chúng con nhờ ánh sáng của Thánh Thần, một tình yêu mến lẽ phải và sự công chính, và một niềm vui luôn mãi về sự an ủi của Chúa.

Con cầu xin Chúa cùng với Thánh Thần, cho con cố gắng học biết nhiều hơn về đức tin; để hơn bao giờ hết con biết rõ rằng sự nguy nga tráng lệ trong mọi con người có thể hiểu thấu được chỉ là một thoáng qua về sự thật của Thiên Chúa. Con cầu xin để con có thể chấp nhận phương ngôn của đời sống con đó là: “Tất cả dành cho sự vinh quang lớn lao của Thiên Chúa”.

-- Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh


Ngày thứ 5:

Xin hãy đến, hỡi Thần Khí thanh tẩy, từ vinh quang trời cao, xin tỏa hào quang của ánh sáng Chúa trên chúng con. Lạy Cha của những kẻ thấp hèn, ánh sáng và bình an của mọi tâm hồn, xin ngự đến với đầy ân sủng của Chúa.

Chúa là Đấng an ủi trong cảnh quạnh hiu, làm tươi mới tình yêu đầy tràn, xin hãy đến hỡi người bạn mến thương của hồn con. Lúc mệt mỏi, rã rời xin cho con sự nghỉ ngơi; xin thở luồng gió nhẹ tươi mát; xin an ủi kẻ cô đơn khóc thầm.

Hỡi Ánh sáng của 8 mối phúc thật, xin làm cho trái tim chúng con sẵn sàng đón nhận; xin đến trong linh hồn chúng con. Không có hồng ân Chúa, con người chỉ đứng bơ vơ một mình, không thể nên tốt lành hay vững chắc. Xin tẩy rửa những hoen ố, chữa lành những thương tích; làm ướt mát nơi khô cằn, bẻ cong ý chí cứng cỏi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, hướng dẫn những bước chân lang thang đó đây.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ân sủng qua quyền năng của Chúa.

-- Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh


Ngày thứ 6:

Lạy Cha ở trên trời, xin gởi Thánh Thần Chúa đến. Nguyện xin Thần Khí của Chúa nhắc nhở con mỗi khi con quên lề luật, quên tình yêu và lời hứa của Chúa.

Xin Thần Khí của Chúa làm trí nhớ của con nên mạnh mẽ, để luôn nhắc nhở con về sự thánh thiện, thông suốt, khôn ngoan, nhân hậu, trung tín và tình yêu của Chúa.

Xin Thần Khí Chúa thôi thúc con khi con lười biếng; tăng sức mạnh khi con yếu đuối; soi sáng khi con không thể tự giúp mình. Xin thở vào trong con, hỡi Thánh Thần Chúa, để con làm những gì là thánh thiện. Khơi động trong con để con yêu những gì là thánh thiện. Xin bảo vệ con, ôi Lạy Chúa Thánh Thần, để con không bao giờ đánh mất những gì là thánh thiện.

-- Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh


Ngày thứ 7:

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin hãy đến, Đấng tạo dựng nên muôn loài, xin thăm viếng tâm hồn con với quyền năng của Chúa. Xin ban ân sủng, là khách trọ thân quen trong trái tim con mà Chúa đã tạo dựng.

Chúa được gọi là Đấng An ủi, quà tặng từ tay Thiên Chúa, là nguồn gốc của mọi sự sống, ánh sáng và tình yêu, là lửa, và sự thiện hảo cao siêu nhất. Chúa là lời hứa của bảy ân sủng, ngón tay của bàn tay Chúa Cha, đã hứa ban cho chúng con bởi Chúa Cha, và Chúa làm cho miệng lưỡi chúng con nói điều sự thật.

Xin chiếu ánh sáng vào các giác quan của chúng con, đổ tình yêu vào trái tim chúng con.

Xin ban cho thân xác yếu đuối của chúng con được mạnh sức, để chúng con không bao giờ mệt mỏi làm điều tốt lành.

Xin đuổi kẻ thù xa chúng con, và ban cho chúng con bình an luôn mãi; xin cho chúng con luôn sẵn lòng theo những dấu chân Chúa để chúng con rời xa đường tội lỗi.

Xin ban cho chúng con qua Chúa được lớn lên trong hiểu biết Chúa Cha và Chúa con, và để chúng con tin mạnh mẽ vào Chúa hơn bao giờ hết. Ước gì mọi lời ngợi khen và vinh dự đều thuộc về Chúa Cha trên ngai tòa cao sang, cùng với Chúa Con phục sinh và với Đấng An ủi muôn đời.

-- Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh


Ngày thứ 8:

Lạy Chúa Thánh Thần, là sự sống và là ánh sáng của Giáo hội, xin ban cho chúng con tư tưởng cao vời hơn tư tưởng của chính chúng con, lời cầu nguyện tốt lành hơn lời cầu nguyện của chính chúng con, quyền năng vượt ngoài khả năng của chính chúng con, để chúng con có thể yêu và sống giống như Chúa Giêsu, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ chúng con. Xin hãy đến, hỡi Thánh Thần Thiên Chúa, xin hãy đến với Chúa Cha và với Chúa Con.

Xin đoái ngự vào tâm hồn chúng con và làm cho trái tim chúng con trở nên trái tim của Chúa. Làm tắt đi ở trong chúng con những ngọn lửa giận dữ và bất hòa, làm sao lãng sự sốt mến trong trái tim. Những lúc hiểm nguy, xin gìn giữ sự sống yếu đuối của chúng con và ban bình an của Chúa cho tâm hồn chúng con, xin làm mạnh mẽ lời thú tội và tôn vinh Danh Chúa; xin ngọn lửa bác ái cháy sáng trong chúng con để trái tim người khác cũng được cháy lên.

-- Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh


Ngày thứ 9:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con đôi mắt sáng để nhìn thấy kỳ công lời hứa của tình yêu Thiên Chúa, xin cho con nhìn thấu sự yếu đuối của chính mình; vui mừng vì sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con, mà Chúa đã làm nên đền thờ của Chúa qua ơn thanh tẩy.

Con cầu xin lạy Chúa Thánh Thần, để con đừng nghi ngờ rằng con có thể chịu những đau đớn cô đơn mà không cần đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu; mà lời cầu nguyện của con luôn là: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con!”.

Con cầu xin để con có được cảm giác muốn cầu nguyện và suy niệm ở nhiều thời gian khác nhau trong đời sống hằng ngày của con; vì cầu nguyện là mối dây kết hợp con với Chúa Giêsu.

Con cầu xin để con có thể biết đến những nhu cầu của những người nghèo khó mà con có thể chia sẻ điều gì với họ qua việc làm bác ái của Giáo hội.

Con cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần, để Chúa ban cho con nhờ lòng thương xót của Chúa điều con muốn xin… (nói ra điều muốn xin...) trong tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần này.

-- Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh


-------------------------------

KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.IV. PHẦN KẾT

KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.

KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực thánh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.