23. Tv 51-100

Thánh Vịnh:  51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

Thánh Vịnh : 51 - 60

Thánh Vịnh 51: Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

Thánh Vịnh 52: Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

Thánh Vịnh 53: Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 14)

Thánh Vịnh 54: Xin ơn phù giúp

Thánh Vịnh 55: Than phiền vì địch thù hung dữ, vì bạn bất trung

Thánh Vịnh 56: Tin tưởng vào Thiên Chúa

Thánh Vịnh 57: Ẩn náu bên Thiên Chúa

Thánh Vịnh 58: Có thực các người phán quyết công minh?

Thánh Vịnh 59: Xin ơn đối phó với kẻ thù

Thánh Vịnh 60: Lời cầu nguyện sau khi bại trận

Thánh Vịnh : 61 - 70

Thánh Vịnh 61: Người lưu vong cầu nguyện

Thánh Vịnh 62: Tin tưởng vào Thiên Chúa

Thánh Vịnh 63: Tâm hồn khao khát Thiên Chúa

Thánh Vịnh 64: Cầu xin Thiên Chúa giúp đối phó với kẻ thù

Thánh Vịnh 65: Lời tạ ơn long trọng

Thánh Vịnh 66: Ca khúc tạ ơn

Thánh Vịnh 67: Muôn dân nước hãy cảm tạ Thiên Chúa

Thánh Vịnh 68: Thiên Chúa chiến thắng khải hoàn

Thánh Vịnh 69: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân

Thánh Vịnh 70: Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con (dc Thi 40:14-18)

Thánh Vịnh : 71 - 80

Thánh Vịnh 71: Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy Chúa

Thánh Vịnh 72: Vương quyền của Đức Mê-si-a Vua

Thánh Vịnh 73: Điều thắc mắc của người công chính

Thánh Vịnh 74: Than vãn vì Đền Thờ bị tàn phá và thù địch lộng hành

Thánh Vịnh 75: Thiên Chúa là thẩm phán công minh

Thánh Vịnh 76: Tạ ơn sau khi chiến thắng

Thánh Vịnh 77: Hồi tưởng những kỳ công của Thiên Chúa

Thánh Vịnh 78: Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc

Thánh Vịnh 79: Lời than vãn về thành thánh Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ bị phá huỷ

Thánh Vịnh 80: Lạy Thiên Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa

Thánh Vịnh : 81 - 90

Thánh Vịnh 81: Long trọng nhắc lại lời giao ước

Thánh Vịnh 82: Tố cáo những thẩm phán bất công

Thánh Vịnh 83: Kẻ thù của Ít-ra-en liên minh chống lại Ít-ra-en và Thiên Chúa

Thánh Vịnh 84: Ước mong về Đền Thánh

Thánh Vịnh 85: Xin ơn bình an và cứu độ

Thánh Vịnh 86: Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

Thánh Vịnh 87: Thành Xi-on là mẹ muôn dân

Thánh Vịnh 88: Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo

Thánh Vịnh 89: Lòng nhân nghĩa của ĐỨC CHÚA đối với nhà Đa-vít

Thánh Vịnh 90: Đời sống con người mong manh và mỏng giòn

Thánh Vịnh : 91 - 100

Thánh Vịnh 91: Nương bóng Chúa toàn năng

Thánh Vịnh 92: Ca tụng ĐỨC CHÚA, Đấng chính trực công minh

Thánh Vịnh 93: ĐỨC CHÚA là Vua vũ trụ

Thánh Vịnh 94: ĐỨC CHÚA xử công minh cho người lành

Thánh Vịnh 95: Lời mời gọi reo hò mừng ĐỨC CHÚA

Thánh Vịnh 96: ĐỨC CHÚA là Vua và Thẩm Phán muôn dân (1 Sb 16:23-33)

Thánh Vịnh 97: ĐỨC CHÚA là Thẩm phán sẽ vinh quang ngự đến

Thánh Vịnh 98: ĐỨC CHÚA, Đấng toàn thắng và xét xử muôn dân

Thánh Vịnh 99: ĐỨC CHÚA là Vua cảo cả và là Đấng Thánh

Thánh Vịnh 100: Mời gọi vào đền thánh để ca ngợi, tạ ơn ĐỨC CHÚA

Thánh Vịnh :  51 - 60

Thánh Vịnh 51: Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.2 Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va

3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

9 Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

10 Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một

tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.

19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

20 Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,

thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

21 Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.


Thánh Vịnh 52: Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

1 Phần nhạc trưởng. Thi khúc. Của vua Đa-vít.

2 Khi Đô-ếch, người Ê-đôm, đến báo cho vua Sa-un rằng: "Đa-vít đến gặp ông A-khi-me-léc! "

3 Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác?

4 Suốt ngày ngươi tính kế hại người!

Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo,

lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén.

5 Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành.

chuộng điều gian dối hơn sự thật.

6 Ngươi thích nói toàn lời độc ác,

ôi miệng lưỡi điêu ngoa!

7 Nên Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn,

lượm ngươi đi, đem vất khỏi lều,

và bứng gốc khỏi nơi dương thế.

8 Nhìn thấy vậy, chính nhân sợ hãi,

9 nhạo cười rằng: nó đích thị là người

chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu,

nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của

và khoe khoang mưu độc của mình.

10 Còn phần tôi,

khác gì cây ô-liu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa,

tôi tin cậy vào tình thương Thiên Chúa

mãi mãi đến muôn đời.

11 Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn mãi, vì Ngài đã ra tay.

Trước mặt những người hiếu trung với Chúa,

con trông đợi danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.


Thánh Vịnh 53: Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 14)

1 Phần nhạc trưởng. Cho cơn bệnh. Thi khúc. Của vua Đa-vít

Kẻ ngu si tự nhủ: "Làm chi có Chúa Trời! "

2 Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,

chẳng có một ai làm điều thiện.

3 Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người,

xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

4 Người người đã lìa xa chính lộ,

chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,

chẳng có một ai làm điều thiện,

dẫu một người cũng không.

5 Những kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,

kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa, há chẳng hiểu biết gì?

6 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,

khi chẳng có chi phải kinh hoàng,

vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt

những kẻ nào vây hãm dân Ta.

Chúng sẽ phải thẹn thùng, vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng.

7 Từ Xi-on, ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en?

Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,

nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,

dân Ít-ra-en hớn hở dường bao!


Thánh Vịnh 54: Xin ơn phù giúp

1 Phần ca trưởng. Theo huyền cầm.

Thi khúc. Của vua Đa-vít.

2 Nhân vụ dân Díp đến gặp vua Sa-un và thưa:

"Này, Đa-vít lại không ẩn núp nơi chúng tôi đó sao? "

3 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,

lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

4 Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,

lắng tai nghe lời con thưa gửi.

5 Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,

chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

6 Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

7 Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con,

vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.

8 Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy CHÚA, con xưng tụng danh Ngài,

thật danh Ngài thiện hảo,

9 vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy.


Thánh Vịnh 55: Than phiền vì địch thù hung dữ, vì bạn bất trung

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm.

Thi khúc. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,

con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ,

3 xin để ý đến con và thương đáp lại.

Con kêu than, thốt ra lời lảm nhảm,

4 lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp.

Trên thân này, chúng gieo tai giáng hoạ,

nộ khí hằm hằm, xông đến hại con.

5 Nghe trong mình tim đau thắt lại,

bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con.

6 Bao run sợ nhập cả vào người,

cơn kinh hãi tư bề phủ lấp.

7 Con tự nhủ: "Phải chi được đôi cánh bồ cầu

để bay bổng tìm nơi an nghỉ!

8 Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc.

9 Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng."

10 Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn

và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng,

11 vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng

rảo quanh trên tường luỹ suốt ngày đêm.

12 Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,

nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.

13 Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,

hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.

14 Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,

chỗ thân tình tâm phúc với tôi,

15 đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi,

trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước.

16 Ước chi tử thần chụp ngay xuống chúng,

và chúng bị chôn sống dưới âm ty,

vì tội ác ở trong nhà chúng, ở ngay trong lòng chúng!

17 Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa Trời, CHÚA sẽ thương cứu độ.

18 Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ, Người sẽ nghe tiếng tôi.

19 Người sẽ cứu tôi cho tính mạng an toàn

khỏi bọn người xông đánh, vì nhiều kẻ chống tôi.

20 Thiên Chúa là Đấng hiển trị tự muôn đời,

sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng,

vì chúng không cải quá tự tân,

cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời,

21 tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,

lại lỗi ước quên thề;

22 miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh,

lời trơn tru hơn mỡ, mà bén nhọn như gươm.

23 Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay CHÚA,

Người sẽ đỡ đần cho,

chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.

24 Lạy Thiên Chúa, chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong.

Phường khát máu và chuyên lường gạt

chẳng có sống được nửa đời đâu! Phần con đây con tin tưởng nơi Ngài.


Thánh Vịnh 56: Tin tưởng vào Thiên Chúa

1 Phần ca trưởng. Theo cung "áp bức của các vương công xa lạ".

Của vua Đa-vít. Se sẽ. Khi quân Phi-li-tinh tra tay hại ông ở Gát.

2 Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,

vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.

3 Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể.

Ôi lạy Đấng Tối Cao,

4 trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.

5 Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người.

Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.

Phàm nhân làm gì nổi được tôi?

6 Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm

và chỉ nghĩ đến chuyện hại con.

7 Chúng tụ tập, rình mò, theo dõi con từng bước

để tìm hại mạng con.

8 Vì tội ác chúng làm, xin loại trừ chúng.

Lạy Thiên Chúa, trong cơn lôi đình, xin quật ngã chư dân.

9 Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.

Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.

Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách?

10 Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu.

Tôi biết rằng: Thiên Chúa ở bên tôi.

11 Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;

tôi ca tụng lời CHÚA.

12 Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi;

phàm nhân làm gì nổi được tôi?

13 Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ,

lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài,

14 vì Ngài cứu mạng con khỏi chết,

lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân,

để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống.


Thánh Vịnh 57: Ẩn náu bên Thiên Chúa

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của vua Đa-vít.

Se sẽ. Khi ông chạy vào hang, trốn vua Sa-un.

2 Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,

xin Ngài thương xót con,

này con đến ẩn náu bên Ngài;

dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,

tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.

3 Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,

Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.

4 Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,

hạ nhục kẻ thù tấn công tôi.

Xin Chúa Trời gửi xuống

tình thương và lòng thành tín của Người.

5 Tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người;

nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,

lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.

6 Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

7 Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn,

cho con phải mắc vào.

Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,

chính chúng lại sa chân.

8 Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng,

9 này con xin đàn hát xướng ca.

Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,

thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,

tôi còn đánh thức cả bình minh.

10 Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,

giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.

11 Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,

và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

12 Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.


Thánh Vịnh 58: Có thực các người phán quyết công minh?

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của vua Đa-vít. Se sẽ.

2 Hỡi những kẻ quyền thế,

có thực các người phán quyết công minh,

xét xử người ta theo đường chính trực?

3 Các người chủ tâm làm điều bất chính,

ra tay bạo hành trên đất này.

4 Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ,

phường gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra.

5 Nọc của chúng khác nào nọc rắn,

chúng như hổ mang điếc bịt tai

6 chẳng thèm nghe tiếng người dụ rắn,

người thạo nghề thôi miên.

7 Lạy Thiên Chúa, xin đánh chúng bể miệng gãy răng,

lạy CHÚA, xin bẻ nanh của bầy sư tử.

8 Xin cho chúng biến đi như nước chảy

và héo tàn như cỏ đạp dưới chân,

9 như ốc sên vừa bò vừa rữa

như trẻ sinh non không thấy ánh mặt trời.

10 Ước gì lửa giận của Chúa cuốn chúng đi

nhanh hơn lửa gai bén tới nồi.

11 Người công chính sẽ vui mừng thấy Chúa trả oán,

họ sẽ rửa chân trong máu ác nhân.

12 Thiên hạ sẽ nói rằng:

"Quả thật có phần thưởng dành cho người công chính,

quả thật có Thiên Chúa xét xử trên địa cầu."


Thánh Vịnh 59: Xin ơn đối phó với kẻ thù

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ." Của vua Đa-vít.

Se sẽ. Khi vua Sa-un sai người canh giữ nhà ông để hãm hại ông.

2 Lạy Thiên Chúa của con,

xin cứu con khỏi lũ địch thù,

bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công,

3 cứu vớt con khỏi phường gian ác,

giải thoát con khỏi bọn giết người.

4 Kìa mạng con, chúng rình hãm hại,

lũ cường quyền xúm lại chống con.

5 Lạy CHÚA, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ,

mà chúng cũng xông vào dàn trận.

Xin Ngài thức dậy, đến với con, và xin nhìn xem đó.

6 Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn,

là Thiên Chúa nhà Ít-ra-en,

xin đứng lên trừng trị chư dân,

đừng thương hại một kẻ nào dã tâm phản phúc.

7 Chiều đến, chúng trở lại

tru lên như chó và chạy rông khắp thành.

8 Này chúng ba hoa sùi bọt mép, lưỡi kiếm ở đầu môi.

Chúng nói: "Nào ai nghe thấy được? "

9 Nhưng phần Ngài, lạy CHÚA, Ngài chê cười chúng,

Ngài nhạo báng chư dân.

10 Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,

con ngước mắt nhìn Ngài,

bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.

11 Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi;

Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.

12 Xin Chúa đừng giết chúng,

kẻo dân của con lãng quên đi.

Lạy Chúa là khiên mộc của chúng con,

xin dùng sức mạnh bắt chúng phải lang thang,

và xin quật ngã chúng.

13 Mở miệng ra là chúng nói điều tội lỗi,

ước gì chúng bị hại vì thói kiêu căng của mình,

vì lộng ngôn phạm thượng, vì ăn gian nói dối.

14 Trong cơn thịnh nộ, xin tiêu diệt chúng đi,

xin tiêu diệt, để chúng không còn nữa,

cho thiên hạ biết rằng:

Thiên Chúa thống trị nhà Gia-cóp, và khắp cõi địa cầu.

15 Chiều đến, chúng trở lại,

tru lên như chó và chạy rông khắp thành.

16 Chúng lang thang tìm kiếm của ăn,

chúng gầm gừ khi không no bụng.

17 Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,

tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô,

bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,

chốn con nương mình trong buổi gian truân.

18 Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài,

bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con,

lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến.


Thánh Vịnh 60: Lời cầu nguyện sau khi bại trận

1 Phần nhạc trưởng. Theo điệu "Bông huệ chứng tri". Se sẽ. Của vua Đa-vít. Để dạy. 2 Khi ông đánh dân A-ram Na-ha-ra-gim và A-ram Xô-va, và khi ông Giô-áp trở lại đánh thắng Ê-đôm trong thung lũng Muối: mười hai ngàn người.

3 Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con

và làm cho tan nát;

Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ,

nhưng xin trở lại với chúng con!

4 Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ,

xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay.

5 Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay,

ép chúng con cạn chén nồng choáng váng.

6 Ngài phất cờ hiệu cho kẻ kính sợ Ngài,

để họ thoát mũi tên xạ thủ.

7 Xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,

để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.

8 Trong thánh điện, Chúa Trời tuyên phán:

"Khấp khởi mừng, Ta chia cắt Si-khem,

Ta đo đạc cả đồng bằng Xúc-cốt.

9 Ga-la-át về Ta, Mơ-na-se cũng về Ta,

Ta lấy Ép-ra-im làm mũ chiến đội đầu,

lấy Giu-đa làm cây gậy chỉ huy.

10 Mô-áp là chậu Ta tắm rửa,

Ê-đôm là chỗ Ta liệng giày,

đánh bại Phi-li-tinh, Ta reo mừng thắng trận."

11 Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố,

ai sẽ dắt con đến tận Ê-đôm?

12 Há chẳng phải chính Ngài,

Đấng đã từng ruồng bỏ chúng con,

chẳng còn dẫn ba quân xuất trận?

13 Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi quân thù,

chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.

14 Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt,

chính Người chà đạp kẻ thù ta.Thánh Vịnh :  61 - 70

Thánh Vịnh 61: Người lưu vong cầu nguyện

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van,

và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.

3 Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa,

tâm thần đang mòn mỏi rã rời.

Trên tảng đá kia cao vòi vọi, xin Ngài dẫn con lên.

4 Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,

luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân.

5 Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,

được chở che dưới cánh tay Ngài.

6 Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,

đã nghe lời khấn nguyện của con,

lại cho con thừa hưởng

cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.

7 Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ

cho đức vua sống mãi ngàn năm,

8 hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,

được ân tình tín nghĩa chở che.

9 Bấy giờ con mãi đàn ca mừng Danh Thánh,

ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.


Thánh Vịnh 62: Tin tưởng vào Thiên Chúa

1 Phần nhạc trưởng. Giơ-đu-thun. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.

Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,

3 duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,

là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.

4 Tới bao giờ các ngươi còn xúm lại

để xông vào quật ngã một người?

Hắn đã như bức tường xiêu đổ,

như hàng rào đến lúc ngả nghiêng.

5 Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ,

chúng thoả lòng vì đã nói dối nói gian.

Miệng thì chúc phúc cầu an,

mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.

6 Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.

Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,

7 duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,

là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.

8 Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,

Người là núi đá vững vàng,

ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.

9 Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,

trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can:

Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.

10 Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,

người quyền quý đều ví tựa ảo huyền,

đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.

11 Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,

chớ hoài công cậy ngón bóc lột người!

Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,

lòng chẳng nên gắn bó làm chi.

12 Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,

con nghe được hai điều,

rằng: Ngài nắm quyền uy

13 và giàu lòng nhân hậu;

rằng: Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người.


Thánh Vịnh 63: Tâm hồn khao khát Thiên Chúa

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Khi ông ở trong sa mạc Giu-đa.

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

3 Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

5 Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

6 Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

7 Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

8 Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

9 Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

10 Còn những kẻ tìm hại mạng sống con,

ước gì chúng phải xuống vực sâu lòng đất,

11 bị gươm giáo phanh thây, làm mồi cho muông sói.

12 Đức Vua sẽ vui mừng trong Thiên Chúa.

Ai lấy danh Chúa mà thề sẽ được hiên ngang;

còn người nói dối phải câm miệng.


Thánh Vịnh 64: Cầu xin Thiên Chúa giúp đối phó với kẻ thù

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,

gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố,

3 Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại, xin giấu kỹ con đi.

4 Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,

lời thâm độc tựa tên lắp vào cung,

5 bắn trộm người vô tội,

bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

6 Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,

bàn luận xem gài bẫy thế nào,

rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được? "

7 Bày kế lập mưu làm điều ác,

chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan.

Thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời!

8 Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,

thình lình chúng đã bị trúng thương.

9 Tấc lưỡi mình hại mình là thế!

Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

10 Hết thảy mọi người đều kính sợ,

họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa

và hiểu ngay những việc Người làm.

11 Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA

và ẩn náu bên Người.

Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh.


Thánh Vịnh 65: Lời tạ ơn long trọng

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Thánh ca.

2 Lạy Thiên Chúa,

ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng,

điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn.

3 Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn,

mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài,

4 thân mang đầy tội lỗi;

bao tội ác đè bẹp chúng con,

nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả.

5 Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn

và cho ở tại khuôn viên đền Ngài.

Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,

lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no.

6 Ngài công minh đáp lại lời chúng con

bằng những việc lạ lùng kinh hãi,

lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,

Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất

và hải đảo xa vời.

7 Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi,

lấy uy dũng mà thắt ngang lưng.

8 Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét,

người muôn nước náo động xôn xao:

Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng.

9 Dân cư trên khắp cùng trái đất thấy kỳ công của Ngài, phải khiếp oai.

Ngài làm vang tiếng reo cười,

cửa đông sáng sớm, cửa đoài chiều hôm.

10 Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,

cho ngập tràn phú túc giàu sang,

suối trời trữ nước mênh mang,

dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

11 Tưới từng luống, san từng mô đất,

khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,

12 bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

13 Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,

cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,

14 chiên cừu phủ trắng đồng xanh,

lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,

câu hò tiếng hát trổi cao.


Thánh Vịnh 66: Ca khúc tạ ơn

1 Phần nhạc trưởng. Thánh ca. Thánh vịnh.

Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,

2 đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,

nào dâng lời ca tụng tôn vinh!

3 Hãy thưa cùng Thiên Chúa:

"Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!

Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.

4 Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,

và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh."

5 Đến mà xem công trình của Thiên Chúa:

hành động của Người đối với phàm nhân

thật đáng kinh đáng sợ!

6 Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,

và dân Người đi bộ qua sông;

việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.

7 Chúa uy dũng hiển trị muôn đời;

đôi mắt Người theo dõi chư dân,

quân làm phản chớ có hòng nổi dậy!

8 Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

trổi vang lên lời tán dương Người,

9 Người là Đấng bảo toàn mạng sống

và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.

10 Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách,

luyện chúng con như luyện bạc trong lò,

11 đã để cho rơi vào cạm bẫy,

gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,

12 mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ.

Cơn nước lửa, chúng con từng gặp bao lần,

nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi.

13 Mang lễ vật toàn thiêu, bước vào nhà Chúa,

con xin giữ trọn điều khấn hứa cùng Ngài,

14 lời khấn đó, môi này đã nguyện,

miệng thốt ra lúc gặp gian nguy.

15 Con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt,

làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên.

16 Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,

đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.

17 Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,

tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.

18 Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ,

chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.

19 Thế mà Thiên Chúa đã nghe rồi, để tâm đến lời tôi cầu nguyện.

20 Xin chúc tụng Thiên Chúa

đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng,

lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.


Thánh Vịnh 67: Muôn dân nước hãy cảm tạ Thiên Chúa

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Thánh ca.

2 Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

3 cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

4 Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

5 Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,

vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,

Người cai trị muôn nước theo đường chính trực

và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

6 Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,

chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

7 Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái:

Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc.

8 Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!

Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!


Thánh Vịnh 68: Thiên Chúa chiến thắng khải hoàn

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh. Thánh ca.

2 Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,

kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.

3 Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi;

như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa,

kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.

4 Còn những người công chính

múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,

niềm hoan lạc trào dâng.

5 Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người,

hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân.

Danh Người là ĐỨC CHÚA;

trước Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở.

6 Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ,

chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.

7 Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc,

còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn.

8 Lạy Thiên Chúa,

thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận,

thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang vu,

9 đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy,

trước mặt Thiên Chúa, Đấng xuất hiện tại núi Xi-nai,

trước mặt Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ít-ra-en.

10 Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu,

gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho.

11 Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,

Ngài cũng luôn nâng đỡ,

bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

12 Đức Chúa vừa tuyên sấm,

cả một đoàn quân phụ nữ đã loan đi:

13 Vua quan đào tẩu, binh lính chạy dài!

Phụ nữ ở nhà đem chia chiến lợi phẩm.

14 Sao các ngươi nằm yên sau tường kín,

khi cánh bồ câu dát bạc long lanh,

cả bộ lông mườn mượt ánh vàng,

15 khi Đấng Toàn Năng dẹp chư vương tại đó,

khi tuyết rơi đầy trên đỉnh Xan-môn?

16 Hỡi Ba-san, non thần núi thánh,

hỡi Ba-san, rặng núi ngất cao.

17 Hỡi rặng núi ngất cao, cớ sao mi lườm nguýt

ngọn núi được Chúa Trời dành làm nơi ngự trị?

Quả thật ở nơi đó CHÚA sẽ ngự muôn đời.

18 Xa mã Thiên Chúa, ngàn muôn ức triệu,

tự Xi-nai, Chúa tiến vào đền thánh.

19 Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tù,

nhận đám người này làm lễ vật triều cống;

cả những quân phản nghịch

cũng phải ở bên cạnh CHÚA TRỜI

20 Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa,

Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta.

21 Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ,

lối thoát khỏi tử thần thuộc quyền của ĐỨC CHÚA.

22 Còn những quân thù địch, Thiên Chúa đập bể đầu;

bọn theo đường gian ác, Người đánh cho vỡ sọ.

23 Chúa đã phán: "Từ Ba-san Ta dẫn đưa về,

dẫn đưa về từ đáy biển thẳm sâu,

24 để cho ngươi dầm chân trong máu,

bầy chó của ngươi đưa lưỡi liếm thây thù."

25 Lạy Thiên Chúa con thờ, là Vua của con,

thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài,

đám rước Ngài vào trong thánh điện.

26 Ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau,

giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng.

27 Hãy họp nhau mà chúc tụng Thiên Chúa,

chúc tụng CHÚA, hỡi dòng dõi Ít-ra-en.

28 Kìa Ben-gia-min phận út dẫn đầu,

chức sắc Giu-đa với đoàn quân rộn rã,

chức sắc Dơ-vu-lun và Náp-ta-li.

29 Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài,

việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố.

30 Từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem,

là nơi vua chúa về triều cống,

31 xin Ngài hăm doạ Con Thú bãi lau

hăm doạ đàn bò mộng, với lũ bò con là dân của chúng,

chúng phải đem bạc nén đến quỳ dâng;

còn những dân hiếu chiến, xin Ngài đập tan tành.

32 Hàng vương giả sẽ từ Ai-cập đến,

còn xứ Cút sẽ dang tay cầu khẩn Chúa Trời.

33 Hỡi vương quốc trần gian,

nào hát khen Thượng Đế, hãy đàn ca mừng Chúa,

34 Đấng ngự chốn cửu trùng, chốn cửu trùng thái cổ.

Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng.

35 Hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa,

ánh quang huy của Người chiếu toả trên Ít-ra-en,

sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm.

36 Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra

Người là Đấng khả tôn khả uý.

Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

Xin chúc tụng Thiên Chúa.


Thánh Vịnh 69: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân

1 Phần nhạc trưởng. Theo điệu: Bông huệ. .. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ.

3 Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy,

chẳng biết đứng vào đâu cho vững,

thân chìm ngập trong dòng nước thẳm,

sóng dạt dào đã cuốn trôi đi.

4 Kêu hoài nên kiệt sức, họng con đã ráo khô;

đôi mắt đã mỏi mòn bởi trông chờ Thiên Chúa.

5 Kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu,

bọn thù con vô lý lại mạnh thế hơn con.

Chẳng lấy chi của người, thế mà con phải trả!

6 Lạy Chúa Trời, Ngài biết con điên dại,

lỗi lầm con, làm sao giấu được Ngài!

7 Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

xin cho những người trông đợi Chúa

đừng vì con mà phải thẹn thùng.

Lạy Chúa Trời nhà Ít-ra-en,

xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài

lại vì con mà mang tủi hổ.

8 Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ,

chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày.

9 Anh em nhà kể con như người dưng nước lã,

hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi.

10 Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân.

Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu.

11 Con nhịn ăn đến tiều tuỵ thân hình,

thì thành cớ cho người chế giễu;

12 khoác vào mình tấm áo vải thô,

thì lại nên trò cười cho thiên hạ.

13 Bọn ngồi lê đôi mách cứ gièm pha,

quân rượu chè cũng đặt vè châm chọc.

14 Lạy CHÚA, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,

lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân.

Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày,

vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.

15 Xin Ngài kéo con lên

cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy,

cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm.

16 Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi,

đừng để cho vực thẳm nuốt con vào,

và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống.

17 Lạy CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con;

xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến.

18 Xin đừng lánh mặt tôi tớ Chúa đây,

này con gặp nguy khốn, xin mau trả lời.

19 Mong Chúa tiến lại gần và thương cứu mạng,

ban ơn giải thoát, vì có kẻ ghét con.

20 Chúa biết rõ con bị người chửi mắng,

lại mang vào thân tủi hổ với nhục nhằn;

những kẻ thù con, Ngài nhìn thấy cả.

21 Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời.

Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt,

luống công chờ, không được một ai;

đợi người an ủi đôi lời,

trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu!

22 Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng,

con khát nước, lại cho uống giấm chua.

23 Ước gì bàn tiệc chúng dọn ra nên cạm bẫy cho chúng sa vào,

và trở thành dò lưới ngay với cả bạn thân.

24 Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa,

và lưng sụm xuống đến mãn đời.

25 Xin Ngài đổ cơn thịnh nộ lên người chúng

và cho lửa giận ập xuống đầu.

26 Ước gì nơi chúng ở phải tan hoang,

lều trại chúng không còn ai trú ngụ.

27 Vì kẻ bị Ngài đánh, chúng ngược đãi chẳng tha;

kẻ bị Ngài đả thương, chúng lại còn gây thêm thương tích.

28 Xin đổ lên đầu chúng hết tội này đến tội kia

và chẳng hề kể chúng là công chính trước mặt Ngài.

29 Ước gì chúng bị xoá tên trong sổ trường sinh,

chẳng được ghi vào số những người công chính.

30 Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ,

lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng.

31 Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh,

sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.

32 Làm như vậy sẽ đẹp lòng CHÚA

hơn dâng tiến bò bê đủ móng đủ sừng.

33 Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên,

người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.

34 Vì CHÚA nhận lời kẻ nghèo khó,

chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.

35 Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp,

hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn!

36 Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on,

các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết,

cho dân đến định cư lập nghiệp.

37 Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài

của giống nòi các tôi tớ Chúa,

thành quê hương xứ sở

của những người mến chuộng Thánh Danh.


Thánh Vịnh 70: Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con (dc Thi 40:14-18)

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Để tưởng nhớ.

2 Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,

muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ!

3 Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con

phải nhơ nhuốc thẹn thùng!

Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ

phải tháo lui nhục nhã!

4 Những đứa cười ha hả nhạo con

phải quay gót thẹn thùng!

5 Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa

đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài!

Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ

luôn nói rằng: "Thiên Chúa vĩ đại thay! "

6 Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,

xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa!

Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,

muôn lạy CHÚA, xin đừng trì hoãn.Thánh Vịnh :  71 - 80

Thánh Vịnh 71: Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy Chúa

1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,

xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,

ghé tai nghe và thương cứu độ.

3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,

như thành trì để cứu độ con,

núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.

4 Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ,

khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man.

5 Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,

lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng

ngay từ độ thanh xuân.

6 Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,

Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,

con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.

7 Con đã gây thắc mắc cho bao người,

nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn.

8 Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,

suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.

9 Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,

chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.

10 Vì thù địch nặng lời chống đối,

quân rình hại mạng con đã nhất trí bày mưu,

11 bảo nhau rằng: "Thiên Chúa bỏ hắn rồi, cứ truy nã,

bắt hắn đi, chẳng có ai cứu hắn đâu mà! "

12 Lạy Thiên Chúa, xin đừng nỡ xa con,

lạy Thiên Chúa, xin Ngài mau trợ giúp!

13 Ước chi những người muốn hại mạng sống con

đều phải chết nhục nhã ê chề;

kẻ tìm cách gây hoạ cho con

phải muôn vàn nhuốc nhơ xấu hổ.

14 Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,

và gia tăng lời tán tụng Ngài.

15 Miệng con công bố Ngài chính trực,

suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,

ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể!

16 Con thuật lại bao chiến công của CHÚA,

nhắc nhở rằng: chỉ mình Ngài chính trực công minh.

17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,

con đã được Ngài thương dạy dỗ.

Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

18 Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,

lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,

để con tường thuật quyền năng của Chúa

cho thế hệ này được rõ,

và dũng lực của Ngài

cho thế hệ mai sau.

19 Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi,

Ngài đã làm những việc lớn lao,

lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày!

20 Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ,

chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh

và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất.

21 Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về an ủi.

22 Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm

tạ ơn Ngài thành tín.

Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh

kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Ít-ra-en.

23 Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa.

Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc,

cũng vui sướng hò reo.

24 Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại:

quả thật Ngài công chính!

Vì những kẻ tìm cách gây hoạ cho con sẽ xấu hổ thẹn thùng.


Thánh Vịnh 72: Vương quyền của Đức Mê-si-a Vua

1 Của vua Sa-lô-môn.

Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,

trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,

2 để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,

và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

3 Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ,

đồi rước về nền công lý vạn dân.

4 Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,

ra tay cứu độ kẻ khó nghèo,

đập tan lũ cường hào ác bá.

5 Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,

như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp!

6 Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,

ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

7 Triều đại Người, đua nở hoa công lý

và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.

8 Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,

từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.

9 Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,

tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ.

10 Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm,

hàng vương giả sẽ về triều cống.

Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,

cũng đều tới tiến dâng lễ vật.

11 Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

12 Người giải thoát bần dân kêu khổ

và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,

13 chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ,

14 giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn,

từng giọt máu họ, Người đều coi là quý.

15 Tân Vương vạn vạn tuế!

Thiên hạ sẽ đem vàng Ả-rập tiến dâng lên,

và cầu xin cho Người luôn mãi,

ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

16 Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,

đỉnh non cao sóng lúa rì rào,

trổ bông vàng đẹp tựa núi Li-băng,

thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

17 Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc.

18 Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en,

chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu.

19 Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,

ước gì vinh quang Chúa chiếu toả khắp hoàn cầu!

A-men. A-men.


Thánh Vịnh 73: Điều thắc mắc của người công chính

1 Thánh vịnh. Của ông A-xáp.

Thiên Chúa nhân hậu biết dường nào với nhà Ít-ra-en,

với những kẻ có lòng trong sạch!

2 Thế mà tôi đã gần như hụt bước,

một chút nữa là tôi phải trượt chân,

3 bởi ganh tị những người lên mặt

và thấy ác nhân thịnh đạt hoài.

4 Quả là chúng không nếm mùi tân khổ,

chúng có thân hình mạnh mẽ phương phi,

5 không hề vất vả như ai khác,

chẳng bị tai ương giống người đời.

6 Vì vậy, chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ,

lấy thói bạo tàn làm áo che thân.

7 Xác đầy mỡ tiết ra toàn gian ác,

và tâm địa chan chứa những mưu mô.

8 Chúng chế giễu, buông lời thâm độc,

lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người;

9 miệng chẳng từ xúc phạm trời cao,

lưỡi tự do tung hoành cõi đất.

10 Nên dân ta hướng về chúng cả,

lời chúng thốt ra, hăm hở nuốt vào.

11 Chúng bảo: "Chúa Trời đâu có biết,

Đấng Tối Cao nào hiểu chuyện chi! "

12 Ác nhân như vậy đó,

chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải.

13 Lạy Chúa, như thế là con đã uổng công

giữ lòng trong trắng, giữ tay thanh sạch!

14 Suốt ngày con bị đòn bị đánh,

mỗi sớm mai hình phạt sẵn chờ.

15 Giả như con tự nhủ: mình nói năng như chúng,

thì con đã thất trung với giống dòng con Chúa.

16 Nên con mới gẫm suy để hiểu chuyện này,

nhưng đối với con thật là vất vả;

17 cho tới ngày được vào trong thánh điện,

con mới am tường hậu vận chúng ra sao.

18 Quả Ngài đặt chúng vào nơi trơn trượt,

đẩy cho rơi vào cảnh điêu tàn.

19 Trong nháy mắt, hỡi ôi, chúng đã sụp đổ rồi,

nỗi kinh hoàng ập xuống, cuốn mất cả tăm hơi!

20 Lạy Chúa, khi tỉnh giấc, Ngài xua đuổi hình ảnh chúng đi,

như giấc mộng phai mờ lúc người ta thức dậy.

21 Khi lòng con ngậm hờn cay đắng

và nỗi đớn đau thấu tận ruột gan,

22 con quả đã ngu si chẳng hiểu,

trước mặt Ngài, như thú vật nào hơn!

23 Thật con ở với Chúa luôn,

tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời,

24 dắt dìu khuyên nhủ bao lời,

một mai đưa tới rạng ngời quang vinh.

25 Con còn ai chốn trời xanh?

bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham.

26 Dẫu cho hồn xác suy tàn,

thì nơi ẩn náu, kỷ phần lòng con,

muôn đời là Chúa cao tôn.

27 Kìa ai xa Chúa, sẽ mai một hết,

những kẻ phụ Ngài, Ngài diệt cả đi.

28 Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa,

chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

Mọi việc Ngài làm, con xin kể lại

nơi cửa vào thành thánh Xi-on.


Thánh Vịnh 74: Than vãn vì Đền Thờ bị tàn phá và thù địch lộng hành

1 Thi khúc. Của ông A-xáp.

Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi,

sao bừng bừng nổi giận

với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt?

2 Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu,

chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng,

và núi Xi-on, nơi Ngài ngự trị.

3 Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ.

Trong thánh điện, quân thù đã phá đổ tan hoang.

4 Chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp,

nay đối phương ầm ĩ thét gào;

chúng trương cờ làm hiệu kỳ chiến thắng.

5 Chúng như những kẻ múa rìu trong rừng rậm,

6 vồ búa vung lên, đập tan nát cửa đền.

7 Thánh điện Ngài, chúng châm lửa đốt,

đền thờ Thánh Danh,

chúng xúc phạm, chúng san bằng;

8 rồi tự nhủ: "Mình phá hết đi! "

Trong cả xứ, chúng thiêu huỷ mọi nơi thờ phượng.

9 Dấu lạ xưa, chúng con đâu thấy nữa,

ngôn sứ cũng chẳng còn.

Mãi đến khi nao, ai nào có biết?

10 Lạy Thiên Chúa, tới bao giờ đối phương còn phỉ báng?

Địch quân cứ nhục mạ danh Ngài mãi mãi sao?

11 Cánh tay Ngài, cánh tay dũng mãnh,

sao Ngài rút lại, chẳng can thiệp gì?

12 Thế mà lạy Thiên Chúa, Vua chúng con từ muôn thuở,

Đấng từng chiến thắng trên toàn cõi địa cầu,

13 chính Ngài đã ra oai xẻ đôi lòng biển,

trên làn nước biếc, Ngài đập vỡ sọ thuồng luồng;

14 chính Ngài đã nghiền nát bảy đầu con giao long,

vứt nó làm mồi cho thủy quái;

15 chính Ngài đã khơi nguồn cho suối tuôn thác đổ,

chính Ngài làm cạn khô sông đang chảy dạt dào.

16 Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa;

chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương;

17 chính Ngài vạch biên cương cho cõi đất,

thời hạ tiết đông, cũng chính Ngài thiết lập.

18 Lạy CHÚA, xin nhớ cho: thù địch phỉ báng Ngài,

lũ dân điên rồ nhục mạ Thánh Danh.

19 Thân phận bồ câu, xin đừng trao cho thú dữ,

đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.

20 Giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,

bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm,

chỉ thấy sào huyệt quân bạo tàn.

21 Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ,

nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca ngợi Thánh Danh.

22 Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài;

xin Chúa nhớ lại rằng:

quân điên dại ngày ngày phỉ báng Chúa.

23 Xin đừng quên tiếng kẻ thù Chúa hò la,

tiếng quân địch thét gào vang lên mãi.


Thánh Vịnh 75: Thiên Chúa là thẩm phán công minh

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ." Thánh vịnh. Của ông A-xáp. Thánh ca.

2 Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,

tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh,

kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.

3 Chúa phán: "Vào thời Ta ấn định, Ta sẽ xử công minh.

4 Mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển,

chính Ta đã làm cho cột trụ nó vững rồi.

5 Ta bảo lũ kiêu căng: "Đừng kiêu ngạo!

Bảo phường tội lỗi: "Chớ dương oai!

6 Này chớ dương oai ngạo với Trời,

ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa"."

7 Vì chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc

làm cho ai được cất nhắc lên.

8 Chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán,

Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia.

9 Vì này tay CHÚA cầm chén rượu,

chén rượu đầy mùi vị đắng cay,

rót cho bọn gian ác trên đời,

tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn.

10 Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời

và đàn ca kính Chúa nhà Gia-cóp.

11 Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ,

còn uy thế người lành sẽ được nâng cao.


Thánh Vịnh 76: Tạ ơn sau khi chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Của ông A-xáp. Thánh ca.

2 Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời,

tại Ít-ra-en, danh Người cao cả.

3 Chúa đã cắm lều ở Sa-lem, núi Xi-on là nơi Chúa ngự.

4 Chính tại đó, Người bẻ gãy cung tên,

khiên mộc gươm đao, mọi võ khí.

5 Lạy Chúa, Ngài quả là lẫm liệt oai hùng,

vì chiến lợi phẩm thu về từng núi,

6 đoạt của lớp anh hùng mê mệt ngủ say

và đoàn dũng sĩ cánh tay rời rã.

7 Lạy Chúa nhà Gia-cóp, Chúa thị uy

là ngựa xe đứng liền tại chỗ.

8 Quả thật Ngài đáng sợ!

Trong lúc Ngài nổi trận lôi đình,

nào ai đứng vững trước Thánh Nhan?

9 Tự chốn trời cao, Ngài tuyên án:

trái đất này kinh hãi lặng yên,

10 khi Chúa Trời đứng lên xét xử,

cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian.

11 Cả cơn giận phàm nhân cũng thành lời ca tụng,

kẻ thoát lôi đình sẽ mở hội mừng Ngài.

12 Hãy khấn nguyền và giữ y lời hứa

với CHÚA là Thiên Chúa các ngươi.

Kẻ hầu cận Đấng khả tôn khả uý

hãy đem lễ vật tiến dâng Người.

13 Người đập tan khí thế bao thủ lãnh,

gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian.


Thánh Vịnh 77: Hồi tưởng những kỳ công của Thiên Chúa

1 Phần nhạc trưởng. .. Giơ-đu-thun. Của ông A-xáp. Thánh vịnh.

2 Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa,

lời tôi kêu Chúa, xin Người lắng nghe.

3 Ngày khốn quẫn, tôi tìm kiếm Chúa,

tay vươn lên không biết mỏi lúc đêm trường,

hồn tôi nào có thiết lời an ủi!

4 Tưởng nhớ Chúa, tôi thở vắn than dài,

suy gẫm hoài nên khí lực tiêu hao.

5 Lạy Chúa, Ngài không để con khép mi chợp mắt,

lòng xao xuyến, con chẳng nói nên lời.

6 Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ,

tâm hồn ấp ủ những năm xưa,

7 suốt canh khuya, trong dạ nhủ thầm,

và suy gẫm, trí lòng con tự hỏi:

8 Phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời,

chẳng bao giờ còn dủ lòng thương đoái?

9 Tình yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn

và thánh ngôn chấm dứt đời đời?

10 Hay Thiên Chúa đã quên thương xót,

vì giận hờn mà khép kín từ tâm?

11 Tôi tự bảo: điều làm tôi đau đớn

là Đấng Tối Cao chẳng còn ra tay nữa.

12 Lạy CHÚA, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm,

tưởng nhớ những kỳ công thuở trước.

13 Mọi hành động của Ngài, con nhẩm đi nhắc lại,

sự nghiệp Ngài, con sẽ gẫm suy.

14 Lạy Thiên Chúa, đường lối Ngài quả là thánh thiện,

có thần nào cao cả như Thiên Chúa?

15 Chính Ngài là vị Thần thực hiện những kỳ công,

biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước.

16 Tay Chúa đã cứu chuộc dân Ngài

là giống nòi Gia-cóp và Giu-se.

17 Nước đã thấy Ngài, lạy Thiên Chúa,

thấy Ngài, nước rùng mình khiếp sợ,

cả vực sâu cũng run rẩy kinh hoàng.

18 Mây tầng đổ mưa, mây tầng vang tiếng,

ngang dọc khắp trời, tên lửa Ngài bay.

19 Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội,

ánh chớp chói loà soi sáng thế gian,

khắp địa cầu lung lay rung chuyển.

20 Đường của Chúa băng qua biển rộng,

lối của Ngài rẽ nước mênh mông,

mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài.

21 Chúa dùng bàn tay của Mô-sê và A-ha-ron

mà lãnh đạo dân riêng của Chúa,

như dẫn dắt đoàn chiên.


Thánh Vịnh 78: Lịch sử Ít-ra-en cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc

1 Thi khúc. Của ông A-xáp.

Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,

lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi.

2 Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ,

công bố điều huyền bí thuở xa xưa.

3 Điều chúng tôi đã từng nghe biết

do cha ông kể lại cho mình,

4 chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả,

sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau:

sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của CHÚA,

với những kỳ công Chúa đã làm.

5 Người đã ban huấn lệnh cho nhà Gia-cóp,

đặt ra lề luật cho Ít-ra-en,

dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại

cho con cháu các cụ được tường,

6 hầu thế hệ tương lai kẻ hậu sinh cũng biết,

rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình.

7 Như vậy, chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa,

không lãng quên những việc Chúa làm

và tuân giữ lệnh Người truyền dạy:

8 Đừng như thể cha ông, nòi ngoan cố phản loạn,

nòi tâm địa thất thường, dạ bất trung cùng Chúa.

9 Người chi tộc Ép-ra-im rành nghề cung nỏ,

ngày giao chiến đành phải tháo lui;

10 họ không giữ giao ước với Chúa Trời,

và chẳng chịu sống theo luật Chúa;

11 đã quên đi những việc Người làm

những kỳ công Người đã cho chứng kiến.

12 Trước mắt cha ông họ, Người đã làm bao việc lạ lùng

tại cánh đồng Xô-an bên Ai-cập.

13 Người rẽ Biển Đỏ cho họ vượt qua,

dồn nước lại như tường thành sừng sững;

14 dùng cột mây hướng dẫn họ ban ngày

và ban đêm lấy lửa hồng soi sáng.

15 Người xẻ đá giữa sa mạc hoang vu,

khiến nước tuôn tràn cho dân được uống,

16 từ khe đá, Người khơi dòng suối chảy,

nước đổ dạt dào như những con sông.

17 Nhưng dân lại càng phạm tội mất lòng Chúa,

phản nghịch cùng Đấng Tối Cao tại miền hoang địa;

18 họ chủ tâm thách thức cả Chúa Trời,

đòi được ăn cho vừa sở thích.

19 Họ kêu trách Thiên Chúa rằng trong sa mạc này,

liệu Chúa Trời có thể dọn gì cho ta ăn?

20 Người đập vào tảng đá làm cho nước chảy ra

như thác lũ lan tràn,

nhưng liệu còn có thể cung cấp cho dân Người

bánh và thịt nữa chăng?

21 Nghe thấy thế, CHÚA liền phẫn nộ,

bừng lửa giận với nhà Gia-cóp,

nổi trận lôi đình với Ít-ra-en,

22 vì họ đã không tin ở Chúa Trời,

chẳng cậy trông ơn Người cứu độ.

23 Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm,

lại truyền mở rộng cánh thiên môn;

24 Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống,

và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.

25 Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần,

Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực.

26 Trên trời cao, Người giục gió đông thổi tới,

dùng sức mạnh đưa ngọn gió nam về.

27 Người cho mưa thịt xuống nhiều như bụi,

chim chóc ê hề như cát đại dương;

28 Người cho rớt vào ngay doanh trại, chung quanh lều dân ở.

29 Họ được ăn, ăn thật no nê,

thèm thứ gì, Người đãi cho thứ đó.

30 Nhưng khi họ chưa kịp đã thèm,