23. Tv 1-50

Thánh Vịnh:  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

Thánh Vịnh : 1 - 10

Thánh Vịnh 1: Hai con đường

Thánh Vịnh 2: Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

Thánh Vịnh 3: ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ người công chính

Thánh Vịnh 4: Lời tạ ơn

Thánh Vịnh 5: Lời kinh sáng xin ĐỨC CHÚA bảo vệ

Thánh Vịnh 6: Người gặp thử thách van nài ĐỨC CHÚA thương

Thánh Vịnh 7: Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

Thánh Vịnh 8: Oai phong ĐỨC CHÚA và phẩm giá con người

Thánh Vịnh 9: Tạ ơn ĐỨC CHÚA sau khi chiến thắng

Thánh Vịnh 10: Lời kinh tạ ơn

Thánh Vịnh : 11 - 20

Thánh Vịnh 11: ĐỨC CHÚA là Đấng kẻ lành tin tưởng

Thánh Vịnh 12: Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối

Thánh Vịnh 13: Lời kêu than của người lành tin cậy vào ĐỨC CHÚA

Thánh Vịnh 14: Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 53)

Thánh Vịnh 15: Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

Thánh Vịnh 16: ĐỨC CHÚA là phần gia nghiệp

Thánh Vịnh 17: Cầu xin ĐỨC CHÚA cứu khỏi ác nhân

Thánh Vịnh 18: Vua tạ ơn ĐỨC CHÚA cứu độ đã ban chiến thắng (2 Sm 22:1-51)

Thánh Vịnh 19: Ca tụng ĐỨC CHÚA, Đấng tạo thành vũ trụ và ban hành luật pháp

Thánh Vịnh 20: Xin ĐỨC CHÚA ban cho vua chiến thắng

Thánh Vịnh : 21 - 30

Thánh Vịnh 21: Tạ ơn ĐỨC CHÚA đã ban cho vua nhiều ân huệ

Thánh Vịnh 22: Gặp đau khổ, người lành cầu cứu, và ĐỨC CHÚA đã nhậm lời

Thánh Vịnh 23: Mục tử nhân hậu

Thánh Vịnh 24: ĐỨC CHÚA ngự vào đền thánh

Thánh Vịnh 25: Xin ơn thứ tha và cứu thoát

Thánh Vịnh 26: Người vô tội tin tưởng cầu nguyện

Thánh Vịnh 27: Tin tưởng và cậy trông vào ĐỨC CHÚA khi gặp gian nguy

Thánh Vịnh 28: Lời cầu khẩn và tạ ơn

Thánh Vịnh 29: Tiếng Chúa trong cơn phong ba bão táp

Thánh Vịnh 30: Tạ ơn ĐỨC CHÚA đã cứu khỏi chết

Thánh Vịnh : 31 - 40

Thánh Vịnh 31: Lời cầu nguyện tin tưởng của người gặp thử thách

Thánh Vịnh 32: Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ

Thánh Vịnh 33: Ca ngợi ĐỨC CHÚA là Đấng toàn năng, biết hết mọi sự và là Đấng cứu độ duy nhất

Thánh Vịnh 34: ĐỨC CHÚA là nơi người lành ẩn náu

Thánh Vịnh 35: Cầu xin ĐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy

Thánh Vịnh 36: Ác nhân thì độc dữ, còn ĐỨC CHÚA thì nhân từ

Thánh Vịnh 37: Số phận người lành kẻ dữ

Thánh Vịnh 38: Lời cầu khẩn của tội nhân lâm cơn cùng khốn

Thánh Vịnh 39: Trong kiếp sống phù du, người đau yếu đặt hy vọng nơi ĐỨC CHÚA và xin Người đến cứu giúp

Thánh Vịnh 40: Cảm tạ ĐỨC CHÚA và xin Người phù giúp (Tv 70)

Thánh Vịnh : 41 - 50

Thánh Vịnh 41: Lời cầu của bệnh nhân

Thánh Vịnh 42: Quy hướng về Thiên Chúa và Đền Thánh

Thánh Vịnh 43: 1 Lạy Chúa Trời, xin xử cho con,

Thánh Vịnh 44: Các tai hoạ Dân Thiên Chúa mắc phải

Thánh Vịnh 45: Bài ca mừng hôn lễ Quân Vương

Thánh Vịnh 46: Thiên Chúa là nơi ẩn náu và sức mạnh của người tín hữu

Thánh Vịnh 47: Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ

Thánh Vịnh 48: Thiên Chúa, Đấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

Thánh Vịnh 49: Của đời phù vân

Thánh Vịnh 50: Thế nào là có lòng đạo đức thật

Thánh Vịnh :  1 - 10

Thánh Vịnh 1: Hai con đường

1 Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,

chẳng bước vào đường quân tội lỗi,

không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

2 nhưng vui thú với lề luật CHÚA,

nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,

cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,

cành lá chẳng khi nào tàn tạ.

Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

4 Ác nhân đâu được vậy:

chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

5 Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,

quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!

6 Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính,

còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

                 

Thánh Vịnh 2: Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

1 Sao chư dân lại ồn ào náo động?

Sao vạn quốc dám bày kế viển vông?

2 Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,

vương hầu khanh tướng rập mưu đồ

chống lại ĐỨC CHÚA,

chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.

3 Chúng bảo nhau: "Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy,

gông cùm họ, ta hãy quẳng đi! "

4 Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,

Người chế nhạo bọn chúng.

5 Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,

trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng,

6 rằng: "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,

lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta."

7 Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của CHÚA,

Người phán bảo tôi rằng: "Con là con của Cha,

ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

8 Con cứ xin, rồi Cha ban tặng

muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,

toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

9 Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,

nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."

10 Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,

thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!

11 Đem lòng kính sợ mà phụng thờ ĐỨC CHÚA,

12 hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!

Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,

lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên!

Còn những ai ẩn náu bên Người,

thật hạnh phúc dường bao!


Thánh Vịnh  3: ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ người công chính

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít, khi vua chạy trốn con mình là Áp-sa-lôm.

2 Lạy CHÚA, thù địch con đông vô kể,

người nổi dậy chống con thật quá nhiều!

3 Quá nhiều kẻ đang nói về con: "Chúa Trời đâu cứu hắn! "

4 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,

là vinh dự của con,

là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.

5 Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng CHÚA,

Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.

6 Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,

rồi thức dậy, vì CHÚA đỡ nâng tôi.

7 Tôi chẳng còn phải sợ

lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.

8 Lạy CHÚA, xin trỗi dậy,

cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ.

Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt,

bọn gian ác, Ngài đập gẫy răng.

9 CHÚA chính là nguồn ơn cứu độ,

xin ban phúc lộc cho dân Ngài.


Thánh Vịnh 4: Lời tạ ơn

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

3 Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá

ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối?

4 Hãy biết rằng: CHÚA biệt đãi người hiếu trung với Chúa;

khi tôi kêu, CHÚA đã nghe lời.

5 Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.

6 Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào CHÚA.

7 Biết bao kẻ nói rằng: "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc? ",

lạy CHÚA, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

8 Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.

9 Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,

vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA,

ban cho con được sống yên hàn.


Thánh Vịnh 5: Lời kinh sáng xin ĐỨC CHÚA bảo vệ

1 Phần nhạc trưởng. Có thổi quyển. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói,

hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin.

3 Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,

xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

4 Vâng, lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng con van vỉ,

ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.

Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.

5 Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,

ác nhân đâu được ở với Ngài,

6 trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!

Ngài ghét những kẻ làm điều ác,

7 diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,

gớm ghê phường giảo quyệt.

8 Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,

được bước vào nhà Chúa;

con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.

9 Lạy CHÚA, kẻ thù con đang rình sẵn,

xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con,

xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước.

10 Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,

lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.

Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,

khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.

11 Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội,

chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào.

Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi,

vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.

12 Còn những người trú ẩn bên Chúa,

ước chi họ đều được hỷ hoan

và reo vui mãi tới muôn đời.

Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,

nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.

13 Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính,

lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.


Thánh Vịnh 6: Người gặp thử thách van nài ĐỨC CHÚA thương

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn. Theo đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,

đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.

3 Lạy CHÚA, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,

chữa lành cho, vì gân cốt rã rời.

4 Toàn thân con rã rời quá đỗi,

mà lạy CHÚA, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ?

5 Lạy CHÚA, xin trở lại mà giải thoát con,

cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu.

6 Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa,

nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài?

7 Rên siết đã nhiều, nên con mệt mỏi,

trên giường ngủ, những thổn thức năm canh,

từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối,

8 mắt hoen mờ vì quá khổ đau,

thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm.

9 Đi cho khuất, hỡi bọn làm điều ác,

vì CHÚA đã nghe tiếng nức nở ta rồi,

10 CHÚA đã nghe tiếng ta cầu khẩn,

CHÚA đón nhận lời ta nguyện xin.

11 Ước gì hết mọi kẻ thù tôi

phải nhục nhã, rụng rời kinh khiếp,

vội tháo lui, nhục nhã ê chề.


Thánh Vịnh 7: Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

1 Lời than vãn. Của vua Đa-vít hát lên trước ĐỨC CHÚA về vụ tên Cút thuộc chi tộc Ben-gia-min.

2 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Xin cứu vớt và giải thoát con

khỏi tay mọi người đang đuổi bắt,

3 kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử,

mà không người giải thoát.

4 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm,

nếu tay con đã làm điều bất chính,

5 nếu con đã hại người thân nghĩa

hoặc vô cớ bóc lột quân thù,

6 thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con,

chà đạp mạng sống con dưới đất,

chôn vùi danh dự xuống bùn đen.

7 Lạy CHÚA, trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên

chế ngự lũ quân thù hung hãn.

Xin Ngài thức dậy bênh vực con,

Ngài là Đấng cầm cân nảy mực.

8 Chớ gì các dân họp nhau lại quanh Ngài,

xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng.

9 Lạy CHÚA là Đấng xét xử muôn dân nước,

xin CHÚA xử cho con, vì con công chính và vô tội.

10 Lạy Thiên Chúa công minh,

Chúa dò thấu lòng dạ con người,

xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại

và cho người công chính được vững vàng.

11 Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa,

Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.

12 Thiên Chúa là thẩm phán công minh,

ngày ngày Chúa đe doạ

13 nếu thế nhân không trở lại cùng Người.

Kẻ ác mài gươm trương nỏ sẵn sàng,

14 nó chuẩn bị vũ khí sát nhân,

lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình.

15 Kìa nó manh tâm làm điều bất chính,

cưu mang điều ác hại, ắt phải sinh ra chuyện gian tà.

16 Nó đào hầm đào hố, chính nó lại sa chân.

17 Hại người chẳng hoá hại thân,

gậy ông đập xuống lại dần lưng ông.

18 Tôi xin tạ ơn CHÚA, bởi vì Người công minh chính trực,

tôi đàn ca mừng danh CHÚA Tối Cao.


Thánh Vịnh 8: Oai phong ĐỨC CHÚA và phẩm giá con người

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn thành Gát. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

3 Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

4 Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài,

5 thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

6 Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

7 cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

8 Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,

9 nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

10 Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!


Thánh Vịnh 9: Tạ ơn ĐỨC CHÚA sau khi chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Al-muth labben. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, con hết lòng cảm tạ,

kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.

3 Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,

đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

4 Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui,

chúng té nhào mà chết.

5 Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài ngự toà xét xử,

bênh vực và bảo vệ quyền lợi con.

6 Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà,

tên tuổi chúng, cũng xoá đi vĩnh viễn.

7 Kẻ thù bị tiêu diệt, vạn kiếp điêu linh;

thành quách chúng, Ngài phá cho bình địa,

chẳng ai còn nhớ đến.

8 Về phần Chúa, CHÚA ngự trị ngàn đời,

Người lập toà xét xử.

9 Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,

cai trị muôn dân theo đường chính trực.

10 CHÚA là thành che chở người bị áp bức,

là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.

11 Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy,

vì lạy CHÚA, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

12 Đàn ca lên mừng CHÚA, Đấng ngự giữa Xi-on,

tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người.

13 Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi,

tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.

14 Xin rủ lòng thương con, lạy CHÚA,

đấy Ngài xem: địch thù làm cho con khổ nhục.

Xin kéo con lên khỏi ngục tử thần,

15 để con dâng muôn lời ca tụng Chúa

tại cửa thành Xi-on, và hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

16 Kìa chư dân sa vào hố chúng đào,

chân mắc lưới chính mình giăng sẵn.

17 CHÚA cho thiên hạ được biết Người

khi ban hành phán quyết:

ác nhân phải mắc vào cạm bẫy do chính chúng bày ra.

18 Phường ác nhân phải đi vào âm phủ:

đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa.

19 Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên,

kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.

20 Lạy CHÚA, xin đứng lên, đừng để cho phàm nhân thắng thế.

Xin Chúa đòi chư dân ra trước mặt Ngài mà xét xử.

21 Lạy CHÚA, xin làm cho chúng phải kinh hoàng,

chư dân phải nhận biết: mình chỉ là phàm nhân.


Thánh Vịnh 10: Lời kinh tạ ơn

1 Lạy CHÚA, sao Chúa nỡ đứng xa,

ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt?

2 Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ:

họ mắc phải mưu nó đã bày ra.

3 Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình,

bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường CHÚA.

4 Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng:

"Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu! "

Tư tưởng nó chung quy là vậy.

5 Nó làm gì cũng vẫn thành công,

đối với nó, phán quyết Ngài

thật quá xa vời.

Mọi thù địch, nó khinh thường tất cả,

6 lại còn tự nhủ: "Ta không hề nao núng,

chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu! "

7 Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa,

lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công.

8 Nó phục cạnh xóm làng

giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế.

9 Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang,

nó phục nơi ẩn khuất rình bắt người nghèo khổ,

lừa vào lưới nó giăng.

10 Nó rạp xuống, nép mình, vồ lấy người yếu thế,

nanh vuốt ghì cho chặt.

11 Nó nhủ thầm: "Thiên Chúa đã quên,

Người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa."

12 Lạy CHÚA, xin đứng dậy ra tay,

xin đừng quên những người nghèo khổ.

13 Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa,

dám nhủ thầm: "Chúa chẳng phạt dâu! "

14 Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương,

Chúa để ý, tự tay lo liệu.

Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,

kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.

15 Xin đập tan thế lực người gian ác,

xin trị tội nó, để không ai còn thấy nó nữa.

16 CHÚA là Vua muôn thuở muôn đời,

miền đất Chúa sạch bóng chư dân.

17 Lạy CHÚA, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn;

Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ,

18 để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức,

khiến cho kẻ mang thân cát bụi, chẳng còn khủng bố ai.Thánh Vịnh :  11 - 20

Thánh Vịnh 11: ĐỨC CHÚA là Đấng kẻ lành tin tưởng

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.

Tôi ẩn mình bên CHÚA, tại sao các người lại bảo tôi:

"Trốn về núi đi, này chim sẻ!

2 Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,

núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.

3 Khi nền móng cương thường đổ nát

người công chính còn làm được chuyện gì? "

4 Nhưng ĐỨC CHÚA ngự trong thánh điện,

ngai ĐỨC CHÚA đặt trên cõi trời;

Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

5 CHÚA dò xét người lành kẻ dữ,

ghét những ai ưa thích bạo tàn.

6 Chúa đổ mưa tai hoạ xuống đầu ác nhân;

lửa đỏ, diêm sinh và gió nóng

là phần riêng của chúng trên đời.

7 Quả thật CHÚA là Đấng công chính,

ưa thích điều chính trực; những kẻ sống ngay lành

được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.


Thánh Vịnh 12: Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối

1 Phần nhạc trưởng. Hoạ đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,

giữa loài người, không một kẻ tín trung.

3 Người với người chỉ nói lời gian dối,

môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.

4 Ước gì CHÚA xẻo môi phỉnh phờ, và cắt lưỡi ba hoa!

5 Bọn chúng nói: "Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi,

với môi mép này, ai làm chủ được ta? "

6 CHÚA phán rằng: "Trước cảnh người nghèo bị áp bức,

kẻ khốn cùng rên siết thở than,

giờ đây Ta đứng dậy,

ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ."

7 Lời CHÚA phán là lời chân thật,

như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện.

8 Vâng lạy CHÚA, Ngài bảo vệ chúng con,

giữ cho khỏi bọn này mãi mãi.

9 Phường gian ác nhởn nhơ khắp chốn,

chuyện đê hèn đầy dẫy nhân gian.


Thánh Vịnh 13: Lời kêu than của người lành tin cậy vào ĐỨC CHÚA

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Lạy CHÚA, Ngài quên con mãi tới bao giờ?

Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ?

3 Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng

và lòng con ủ rũ đêm ngày?

Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi?

4 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con,

xin đoái nhìn và thương đáp lại,

toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,

để con khỏi ngủ giấc ngàn thu;

5 để kẻ thù con không thể nói: "Ta đã thắng nó rồi,"

và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.

6 Phần con đây, con tin cậy vào tình thương CHÚA,

được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.

Con sẽ hát bài ca dâng CHÚA, vì phúc lộc Ngài ban.


Thánh Vịnh 14: Người không tin vào Thiên Chúa (Tv 53)

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.

Kẻ ngu si tự nhủ: "Làm chi có Chúa Trời! "

Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,

chẳng có một ai làm điều thiện.

2 Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người,

xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

3 Người người đã lìa xa chính lộ,

chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,

chẳng có một ai làm điều thiện,

dẫu một người cũng không.

4 Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,

kẻ không cầu khẩn CHÚA, há chẳng hiểu biết gì?

5 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,

vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân.

6 Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo,

nhưng CHÚA là nơi họ ẩn náu.

7 Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en?

Khi CHÚA đổi vận mạng dân Người,

nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,

dân Ít-ra-en hớn hở dường bao!


Thánh Vịnh 15: Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

Lạy CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,

được ở trên núi thánh của Ngài?

2 Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,

bụng nghĩ sao nói vậy,

3 miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào,

chẳng làm ai nhục nhã.

4 Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI,

lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,

5 cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ

mà hại đến người ngay.

Phàm ai làm những điều này

không hề nao núng chuyển lay bao giờ.


Thánh Vịnh 16: ĐỨC CHÚA là phần gia nghiệp

1 Se sẽ. Của vua Đa-vít

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,

vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

2 Con thưa cùng CHÚA: "Ngài là Chúa con thờ,

ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc? "

3 Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ,

4 vẫn gia tăng tàn phá, và thiên hạ tới tấp chạy theo.

Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,

tên của thần, môi con không tụng niệm!

5 Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con;

số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

6 Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,

vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

7 Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,

ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

9 Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,

thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

10 Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,

không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:

trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!


Thánh Vịnh 17: Cầu xin ĐỨC CHÚA cứu khỏi ác nhân

1 Kinh nguyện của vua Đa-vít

Lạy CHÚA, xin nghe con giãi bày lẽ phải,

lời con than vãn, xin Ngài để ý;

xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu

thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

2 Con xin được Thánh Nhan soi xét

vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực.

3 Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường,

có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian.

4 Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái.

Con tuân giữ mọi lời Chúa dạy,

tránh xa đường lối kẻ bạo tàn,

5 dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã.

6 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con.

Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

7 Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa,

Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài

khỏi quân thù xông đánh.

8 Xin giữ gìn con như thể con ngươi,

dưới bóng Ngài, xin thương che chở,

9 cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại,

thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây.

10 Kẻ thù con lòng chai dạ đá,

mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời.

11 Rầm rập tới, kìa chúng đã bao quanh,

mắt trừng trừng, như muốn quật con xuống đất,

12 thật giống loài sư tử chực nuốt sống ăn tươi,

hệt như con mãnh thú rình rập ở bụi bờ.

13 Lạy CHÚA, xin đứng dậy,

ra nghênh chiến, quật ngã quân thù,

vung bảo kiếm, cứu mạng con cho khỏi ác nhân.

14 Lạy CHÚA, xin thẳng tay khai trừ bọn chúng

khỏi thế giới loài người,

khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian.

Số phận chúng ở đời là như vậy.

Án phạt Chúa đã dành,

xin Ngài bắt chúng nuốt cho đầy bụng,

cả đàn con cũng được ăn thoả thích,

phần còn lại, cho bầy cháu mai sau.

15 Về phần con, sống công minh chính trực,

con sẽ được trông thấy mặt Ngài,

khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan


Thánh Vịnh 18: Vua tạ ơn ĐỨC CHÚA cứu độ đã ban chiến thắng (2 Sm 22:1-51)

1 Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ĐỨC CHÚA là vua Đa-vít.

Ông nói lên lời bài ca này vào ngày ĐỨC CHÚA

đã cứu ông khỏi bàn tay các địch thù và khỏi tay vua Sa-un

2 Con yêu mến Ngài, lạy CHÚA là sức mạnh của con;

3 lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;

lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,

là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.

4 Tôi kêu cầu CHÚA là Đấng xứng muôn lời ngợi khen,

và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.

5 Sóng tử thần dồn dập chung quanh,

thác diệt vong làm tôi kinh hãi,

6 màng lưới âm ty bủa vây tứ phía,

bẫy tử thần ập xuống trên tôi.

7 Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu CHÚA,

kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.

Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu,

lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.

8 Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển,

chân núi đồi chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình.

9 Từ thánh nhan Người, khói bốc lửa thiêu,

và than hồng tung toé.

10 Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù,

11 ngự trên thần hộ giá, trên cánh gió lượn bay:

12 Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ,

lấy mây đen nghịt làm trướng che Người.

13 Trước mặt Chúa, kìa chớp loé mây bay,

mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ.

14 CHÚA nổi sấm vang trời, Đấng Tối Cao lớn tiếng.

15 Người bắn tên, khiến địch thù tán loạn,

phóng chớp ra, làm chúng phải tan tành.

16 Lạy CHÚA, lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần,

khi thấy Ngài doạ nạt ngăm đe, và bừng bừng nổi giận.

17 Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy,

vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông,

18 cứu tôi thoát đối phương tàn bạo

và kẻ thù mạnh thế hơn tôi.

19 Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn,

nhưng CHÚA thương bênh đỡ phù trì,

20 Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi,

vì yêu thương tôi nên Người giải thoát.

21 CHÚA xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành.

Người ban thưởng cho tôi, vì tay tôi trong sạch.

22 Chính bởi tôi đã theo đường lối CHÚA,

không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ.

23 Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,

thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ.

24 Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn, và tránh xa tội lỗi.

25 CHÚA ban thưởng cho tôi, bởi tôi sống ngay lành,

và tay tôi trong sạch, như mắt Người đã thấy.

26 Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung,

xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo,

27 ở liêm khiết cùng ai liêm khiết,

nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.

28 Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn,

bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt.

29 Vâng, lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,

Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ,

Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.

30 Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc,

nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con,

con vượt thành vượt luỹ.

31 Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện,

lời CHÚA hứa được chứng nghiệm tỏ tường.

Chính Người là khiên che thuẫn đỡ

cho những ai ẩn náu bên Người.

32 Ngoài ĐỨC CHÚA, hỏi ai là Thiên Chúa?

Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta?

33 Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng,

và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn.

34 Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,

Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi.

35 Tập cho tôi theo phép binh đao,

luyện đôi tay rành nghề cung nỏ.

36 Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,

Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,

săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.

37 Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang,

chân con bước không bao giờ lảo đảo.

38 Con đuổi theo, bắt được quân thù,

chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan,

39 Đánh cho quỵ, không sao dậy nổi,

chúng ngã gục, nằm dưới chân con.

40 Chúa làm cho con nên hùng dũng

để xông ra chiến trường,

Ngài cho con đè bẹp đối phương.

41 Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn;

con tiêu diệt những kẻ oán thù con.

42 Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa,

kêu đến Chúa nhưng CHÚA chẳng đáp lời.

43 Con nghiền chúng nát tan như bụi tro gió cuốn,

và quét sạch chúng đi như bùn đất ngoài đường.

44 Chúa đã cứu con khỏi dân phản loạn,

lại đặt con làm đầu các nước.

Dân xa lạ phải thần phục con,

45 vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành.

Người nước ngoài cầu thân nịnh bợ,

46 người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí,

từ trong đồn luỹ, run rẩy kéo nhau ra.

47 ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!

Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.

Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,

48 là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù,

bắt chư dân quy phục quyền tôi.

49 Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi thù địch

cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo.

50 Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ,

dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh CHÚA.

51 Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao

cho Đức Vua chính Người đã lập.

Chúa hằng ưu ái Đấng Người đã xức dầu tấn phong,

là Đa-vít cùng dòng dõi đến muôn đời.


Thánh Vịnh 19: Ca tụng ĐỨC CHÚA, Đấng tạo thành vũ trụ và ban hành luật pháp

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

không trung loan báo việc tay Người làm.

3 Ngày qua mách bảo cho ngày tới,

đêm này kể lại với đêm kia.

4 Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,

5 mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu

và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Chúa căng lều cho thái dương tại đó,

6 thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,

và vui sướng lên đường như tráng sĩ.

7 Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,

rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia,

chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.

8 Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.

Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

9 Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.

Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.

10 Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.

Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,

11 thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,

ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.

12 Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi;

ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.

13 Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình?

Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.

14 Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,

đừng để tính xấu này thống trị con.

Như thế con sẽ nên vẹn toàn

không còn vương trọng tội.

15 Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,

là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận

bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,

và bao tiếng lòng con thầm thĩ

mong được thấu đến Ngài.


Thánh Vịnh 20: Xin ĐỨC CHÚA ban cho vua chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Ngày đức vua gặp bước gian truân,

xin CHÚA đáp lời ngài.

Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp

khấng phù hộ chở che.

3 Từ thánh điện, cầu Chúa thương cứu trợ,

từ Xi-on, nguyện Chúa đỡ nâng ngài.

4 Mong Chúa hằng nhớ đến mọi lễ phẩm ngài dâng,

và hoan hỷ chấp nhận lễ toàn thiêu của ngài.

5 Xin Chúa ban như lòng ngài ước nguyện,

và cho mọi điều ngài toan tính được thành công.

6 Ước gì chúng tôi được hoan hô ngài chiến thắng,

được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta!

Ước gì CHÚA thoả mãn mọi điều ngài khấn xin!

7 Giờ đây tôi biết rằng: CHÚA đã ban chiến thắng

cho đấng Chúa xức dầu tấn phong.

Từ thánh cung cao thẳm, Chúa đã đáp lời người,

mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng.

8 Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã,

phần chúng tôi,

chỉ kêu cầu danh CHÚA là Thiên Chúa chúng tôi.

9 Bọn chúng đều quỵ xuống té nhào,

còn chúng tôi vươn mình đứng vững.

10 Lạy CHÚA, xin giúp vua toàn thắng;

ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời.Thánh Vịnh :  21 - 30

Thánh Vịnh 21: Tạ ơn ĐỨC CHÚA đã ban cho vua nhiều ân huệ

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Lạy CHÚA, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,

Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào!

3 Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy,

miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.

4 Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,

vương miện vàng, Ngài đội cho vua.

5 Vua xin được sống, Ngài cho được sống,

năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

6 Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,

Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt.

7 Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời

và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.

8 Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,

và nhờ CHÚA yêu thương, vua không hề lay chuyển.

9 Tâu đức vua, bàn tay ngài sẽ nắm gọn địch thù,

tay hùng mạnh chụp đầu quân chống đối.

10 Khi xuất hiện, ngài khiến chúng cháy như lò lửa.

CHÚA sẽ tiêu diệt chúng khi nổi trận lôi đình,

lửa hồng sẽ đốt chúng tiêu tan.

11 Ngài làm cho con cháu chúng biến khỏi mặt đất

và miêu duệ chúng khỏi dương gian.

12 Cho dù chúng có chủ tâm hại ngài

có bày mưu tính kế cũng chẳng làm được chi.

13 Ngài khiến chúng phải quay lưng chạy,

cung nỏ ngài chĩa thẳng vào chúng.

14 Lạy CHÚA, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng,

chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.


Thánh Vịnh 22: Gặp đau khổ, người lành cầu cứu, và ĐỨC CHÚA đã nhậm lời

1 Phần nhạc trưởng. Điệu "Con nai hừng đông" Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,

Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?

Dù con thảm thiết kêu gào,

nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời!

3 Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,

đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.

4 Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,

vinh quang của Ít-ra-en là Ngài.

5 Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,

họ cậy trông, Ngài đã độ trì,

6 van nài liền được cứu nguy,

đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.

7 Thân sâu bọ chứ người đâu phải,

con bị đời mắng chửi dể duôi,

8 thấy con ai cũng chê cười,

lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai:

9 "Nó cậy CHÚA, mặc Người cứu nó!

Người có thương, giải gỡ đi nào! "

10 Đưa con ra khỏi thai bào,

vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.

11 Chào đời con được dâng cho Chúa,

được Ngài là Chúa tự sơ sinh.

12 Xa con Ngài đứng sao đành,

nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.

13 Quanh con cả đàn bò bao kín,

thú Ba-san ùa đến bủa vây:

14 Há mồm đe doạ gớm thay,

khác nào sư tử xé thây vang gầm.

15 Tưởng mình như tan dần ra nước,

toàn thân con xương cốt rã rời,

con tim đau đớn bồi hồi,

mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.

16 Nghe cổ họng khô ran như ngói,

lưỡi với hàm dính lại cùng nhau,

chốn tử vong Chúa đặt vào;

17 quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.

Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,

chúng đâm con thủng cả chân tay,

18 xương con đếm được vắn dài;

chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.

19 Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,

còn áo trong cũng bắt thăm luôn.

20 Chúa là sức mạnh con nương,

cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa.

21 Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,

gỡ thân con thoát miệng chó rừng,

22 khỏi nanh sư tử hãi hùng,

phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên.

23 Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa

cho anh em tất cả được hay,

và trong đại hội dân Ngài,

con xin dâng tiến một bài tán dương.

24 Hỡi những ai kính sợ ĐỨC CHÚA,

hãy ca tụng Người đi!

Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp,

nào hãy tôn vinh Người!

Dòng dõi Ít-ra-en tất cả,

nào một dạ khiếp oai!

25 Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường,

chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ,

cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ,

nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.

26 Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng,

ngày đại hội toàn dân.

Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn

trước mặt những ai kính sợ Người.

27 Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,

người tìm CHÚA sẽ dâng lời ca tụng.

Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.

28 Toàn thế giới, muôn người nhớ lại

và trở về cùng CHÚA.

Mọi dân tộc dưới trần

phủ phục trước Tôn Nhan.

29 Bởi vì CHÚA nắm quyền vương đế,

Người thống trị chư dân.

30 Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất

sẽ đều bái lạy một mình Người,

phàm những ai trở về cát bụi

sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.

Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,

31 con cháu tôi sẽ phụng sự Người.

Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa

cho thế hệ tương lai,

32 truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người,

rằng: "Đức Chúa đã làm như vậy! "


Thánh Vịnh 23: Mục tử nhân hậu

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

3 và bổ sức cho tôi.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính

vì danh dự của Người.

4 Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u

con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

ly rượu con đầy tràn chan chứa.

6 Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA

ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,

và tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.


Thánh Vịnh 24: ĐỨC CHÚA ngự vào đền thánh

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,

làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

2 Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

3 Ai được lên núi CHÚA?

Ai được ở trong đền thánh của Người?

4 Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,

chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.

5 Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành,

được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.

6 Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,

tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

7 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

8 Đức Vua vinh hiển đó là ai?

Là ĐỨC CHÚA mạnh mẽ oai hùng

ĐỨC CHÚA oai hùng khi xuất trận.

9 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

10 Đức Vua vinh hiển đó là ai?

Là Chúa Tể càn khôn: chính Người là Đức Vua vinh hiển.


Thánh Vịnh 25: Xin ơn thứ tha và cứu thoát

1 Của vua Đa-vít

Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.

2 Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,

xin Ngài đừng để con tủi nhục,

đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

3 Chẳng ai trông cậy Chúa,

mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,

chỉ người nào tự dưng phản phúc

mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

4 Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,

lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

5 Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài

và bảo ban dạy dỗ,

vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

6 Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu

Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

7 Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,

nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

8 CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,

9 dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,

dạy cho biết đường lối của Người.

10 Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín

đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

11 Lạy CHÚA, tội con thật nặng nề,

vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

12 Phàm ai kính sợ CHÚA,

Người chỉ cho thấy đường phải chọn.

13 Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,

và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

14 CHÚA xử thân tình với những ai kính sợ Chúa

và cho họ biết giao ước của Người.

15 Mắt tôi nhìn CHÚA không biết mỏi

vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.

16 Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,

vì thân này bơ vơ khổ cực.

17 Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,

và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.

18 Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực

và tha thứ hết mọi tội con.

19 Xin Chúa thấy cho: thù địch con đông vô kể,

chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

20 Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con,

đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

21 Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng

che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.

22 Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en

thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.


Thánh Vịnh 26: Người vô tội tin tưởng cầu nguyện

1 Của vua Đa-vít

Lạy CHÚA, xin Ngài xử cho con, vì con sống vẹn toàn.

Con tin tưởng vào CHÚA, không do dự.

2 Lạy CHÚA, xin dò xét và thử thách con,

tâm can này, xin đem thử lửa.

3 Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa

và sống theo chân lý của Ngài.

4 Con không ngồi chung với quân xảo trá,

chẳng giao du cùng bọn giả hình,

5 hằng gớm ghét bè lũ vô lương,

không ngồi chung với phường gian ác.

6 Lạy CHÚA, con rửa tay nói lên lòng vô tội

và đi vòng quanh bàn thờ Chúa,

7 để hát bài cảm tạ tri ân

và tường thuật mọi kỳ công của Ngài.

8 Lạy CHÚA, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự,

mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa.

9 Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân,

chung vận mạng với phường khát máu.

10 Tay chúng gây tội ác tầy trời,

riêng tay mặt đầy quà hối lộ.

11 Phần con đây, con sống vẹn toàn,

xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa,

12 trên mặt đất bằng, chân con đứng vững,

giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.


Thánh Vịnh 27: Tin tưởng và cậy trông vào ĐỨC CHÚA khi gặp gian nguy

1 Của vua Đa-vít

CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,

tôi còn sợ người nào?

CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,

tôi khiếp gì ai nữa?

2 Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,

ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,

lại lảo đảo té nhào.

3 Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.

Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.

4 Một điều tôi kiếm tôi xin,

là luôn được ở trong đền CHÚA tôi

mọi ngày trong suốt cuộc đời,

để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,

ngắm xem thánh điện huy hoàng.

5 Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,

Người che chở tôi trong lều thánh,

đem giấu tôi thật kín trong nhà,

đặt an toàn trên tảng đá cao.

6 Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,

nhìn quân thù vây bủa chung quanh.

Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,

lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,

tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.

7 Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,

xin thương tình đáp lại.

8 Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài,

9 xin Ngài đừng ẩn mặt.

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,

chính Ngài là Đấng phù trợ con.

Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,

lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

10 Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,

thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.

11 Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,

dẫn con đi trên lối phẳng phiu,

vì có những người đang rình rập.

12 Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn,

vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,

giương bộ mặt hằm hằm sát khí.

13 Tôi vững vàng tin tưởng

sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

14 Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!

Hãy cậy trông vào CHÚA.


Thánh Vịnh 28: Lời cầu khẩn và tạ ơn

1 Của vua Đa-vít.

Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,

con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ.

Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng,

thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.

2 Khi con hướng về nơi cực thánh

giơ đôi tay cầu cứu van nài,

xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện.

3 Xin Chúa đừng bắt con phải chết

cùng quân tội lỗi, với bọn ác nhân.

Miệng thì những nói bình an,

mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.

4 Xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm,

xứng với những hành vi xấu xa của chúng.

Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra,

trả cho chúng như chúng đáng tội.

5 Vì chúng chẳng quan tâm đến việc chúng làm,

và những công trình tay CHÚA thực hiện.

Ước chi Người quật ngã chúng và không đỡ chúng lên.

6 Chúc tụng CHÚA vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện,

7 CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,

lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.

Tôi đã được Người thương trợ giúp,

nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

8 CHÚA là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ

cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.

9 Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,

trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,

dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.


Thánh Vịnh 29: Tiếng Chúa trong cơn phong ba bão táp

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh,

dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.

2 Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người,

và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện.

3 Tiếng CHÚA rền vang trên sóng nước,

Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,

CHÚA ngự trên nước lũ mênh mông.

4 Tiếng CHÚA thật hùng mạnh!

Tiếng CHÚA thật uy nghiêm!

5 Tiếng CHÚA đánh gãy ngàn hương bá,

CHÚA đánh gãy ngàn hương bá Li-băng.

6 Người làm cho dãy Li-băng thành như bê nhảy nhót,

đỉnh Xia-giôn khác nào nghé tung tăng.

7 Tiếng CHÚA phóng ra ngàn tia lửa,

8 tiếng CHÚA lay động vùng sa mạc,

lay động vùng sa mạc Ca-đê.

9 Tiếng CHÚA lay động cả rặng sồi,

tuốt trụi lá cây cao rừng rậm.

Còn trong thánh điện Người,

tất cả cùng hô: "Vinh danh Chúa! "

10 CHÚA ngự trị trên cơn hồng thuỷ,

CHÚA là Vua ngự trị muôn đời.

11 Xin CHÚA ban quyền lực cho dân CHÚA,

tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.


Thánh Vịnh 30: Tạ ơn ĐỨC CHÚA đã cứu khỏi chết

1 Thánh vịnh. Thánh ca vào dịp lễ khánh thành Nhà. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài,

vì đã thương cứu vớt,

không để quân thù đắc chí nhạo cười con.

3 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,

con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục.

4 Lạy CHÚA, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,

tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.

5 Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng CHÚA,

cảm tạ thánh danh Người.

6 Người nổi giận, giận trong giây lát,

nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.

Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,

hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

7 Thuở được yên vui, có lần tôi tự nhủ:

mình sẽ chẳng bao giờ nao núng!

8 Lạy CHÚA, vì yêu thương,

Ngài đã đặt con trên núi an toàn.

Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi,

con liền thấy bàng hoàng sợ hãi.

9 Lạy CHÚA, con đã kêu lên Ngài,

năn nỉ với Ngài là Chúa của con.

10 Chúa được lợi gì khi con phải chết,

được ích chi nếu con phải xuống mồ?

Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa

và tuyên dương lòng thành tín của Ngài.

11 Lạy CHÚA, xin lắng nghe và xót thương con,

lạy CHÚA, xin phù trì nâng đỡ.

12 Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.

13 Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng.

Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,

xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.Thánh Vịnh :  31 - 40

Thánh Vịnh 31: Lời cầu nguyện tin tưởng của người gặp thử thách

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

2 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,

xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,

3 ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.

Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,

như thành trì để cứu độ con.

4 Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.

Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

5 Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,

vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

6 Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,

Ngài đã cứu chuộc con, lạy CHÚA TRỜI thành tín.

7 Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,

phần con đây, lạy CHÚA, chỉ tin tưởng nơi Ngài.

8 Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở,

vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.

Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom,

9 chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch,

nhưng cho con rộng bước thênh thang.

10 Xin xót thương, lạy CHÚA, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,

quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,

hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.

11 Đời tiêu hao trong nỗi u buồn

và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than.

Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.

12 Con đã nên trò cười cho thù địch

và cho cả hàng xóm láng giềng.

Bạn bè thân thích đều kinh hãi,

thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.

13 Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ,

con hoá thành đồ hư vất bỏ.

14 Con nghe thấy những lời độc địa của bao người,

nhìn chung quanh: toàn những điều khủng khiếp.

Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.

15 Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy CHÚA,

dám thưa rằng: Ngài là Thượng Đế của con.

16 Số phận con ở trong tay ngài.

Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ,

khỏi người bách hại con.

17 Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời

trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.

18 Lạy CHÚA, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài,

Nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã

mà ngậm miệng sa xuống âm ty.

19 Cho phường điêu ngoa phải câm họng;

chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược

chống lại người công chính.

20 Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,

Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,

và thi thố trước mặt phàm nhân

cho ai tìm đến Ngài nương náu.

21 Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng

khỏi người đời mưu hại.

Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.

22 Chúc tụng CHÚA đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con

trong thành trì vững chắc.

23 Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng:

"Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi! "

Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van

trong ngày con kêu cứu.

24 Hết mọi người hiếu trung với Chúa,

hãy yêu mến CHÚA đi!

CHÚA giữ gìn những ai thành tín

nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.

25 Hỡi mọi người cậy trông vào CHÚA,

mạnh bạo lên, can đảm lên nào!


Thánh Vịnh 32: Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ

1 Của vua Đa-vít. Thi khúc

Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,

người có tội mà được khoan dung.

2 Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,

và lòng trí chẳng chút gian tà.

3 Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,

thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.

4 Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,

nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.

5 Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,

chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.

Con tự nhủ: "Nào ta đi thú tội với Chúa,"

và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.

6 Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa

sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân;

cho dầu nước lũ có ngập tràn

cũng không dâng tới họ.

7 Chính Chúa là nơi con ẩn náu,

giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.

Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên

những khúc ca mừng con được giải thoát.

8 Chúa rằng: "Này đây Ta răn dạy,

chỉ cho con biết đường lối phải theo,

để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.

9 Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,

phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,

nếu không, nó chẳng chịu đến gần."

10 Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,

còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.

11 Hỡi những người công chính,

hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng.

Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.


Thánh Vịnh 33: Ca ngợi ĐỨC CHÚA là Đấng toàn năng, biết hết mọi sự và là Đấng cứu độ duy nhất

1 Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA,

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

2 Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

3 Nào dâng Chúa một khúc tân ca,

rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

4 Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.

5 Chúa yêu thích điều công minh chính trực,

tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.

6 Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

7 Chúa dồn đại dương về một chỗ,

Người đem biển cả trữ vào kho.

8 Cả địa cầu phải kính sợ CHÚA,

mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.

9 Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

10 CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,

Người phá tan ý định chư dân.

11 Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,

ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

12 Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,

hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

13 Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.

14 Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

15 Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

16 Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,

tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.

17 Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,

nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

18 CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

19 hầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

20 Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,