GIÁO XỨ BRIDGEPORT CT

359 Washington Ave, Bridgeport, CT 06604

Chúa Nhật LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh.

Cảm ơn những hy sinh phục vụ và mọi công khó của tất cả thành viên trong Ca Đoàn Thánh Linh. Nguyện xin Chúa Thánh Linh luôn ban niềm vui và nguồn lực cho ca đoàn vọt lên những giọng ca và tiếng hát nặc Thiên Đình.

👉 Ý LỄ TRONG TUẦN  👈

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

THÁNG NĂM: Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.

THÁNG SÁU: Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

Lịch Sinh Hoạt Thường Niên