GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

359 Washington Ave, Bridgeport, CT 06604

GXCTTDVN - Thông Báo

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Xin kính mời:

1. Các vị đại diện 12 Tông Đồ tới nhà thờ St. Patrick, thứ Năm Tuần Thánh lúc 7:30 PM, để tập nghi thức rửa chân. Xin mặc vest màu đen.

2. Cộng đoàn dân Chúa tham dự Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá của Giáo Phận, Thứ Sáu Tuần Thánh lúc 10:00 A.M.  Giáo Xứ Việt Nam sẽ phụ trách ngắm thứ 10.


***

Các Thánh Lễ trong Tuần Thánh:

Thứ Năm Tuần Thánh - 03/28/2024

·        8:00 PM – Thánh Lễ Tiệc Ly - tại nhà thờ St. Patrick

Thứ Sáu Tuần Thánh – 03/29/2024

·        6:00 PM – Đàng Thánh Giá – tại nhà thờ St. Augustine

Thứ Bảy Tuần Thánh – 03/30/2024

·        8:00 PM – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh - tại nhà thờ St. Patrick

Chúa Nhật Phục Sinh – 03/31/2024

·        2:00 PM – Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh- tại nhà thờ St. Augustine

 

Ý Lễ trong tuần:

**** 

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du:

Chúa Nhật 03/31/2024 – G/Đ AC. Mai

Chúa Nhật 04/07/2024 – G/Đ AC. Khánh Vân

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

 

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


Cầu nguyện
theo ý Đức Giáo Hoàng

👉 THÁNG 4: Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

👉 THÁNG 3: Cầu cho các vị Tử đạo mới / Chúng ta hãy cầu nguyện để việc những ai có nguy cơ phải mất mạng sốngvì Tin Mừng tại nhiều nơi trên thế giới có thể khơi lên trong Giáo hội lòng can đảm và nhiệt thành truyền giáo của họ.

Lịch Sinh Hoạt Thường Niên