GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

359 Washington Ave, Bridgeport, CT 06604

GXCTTDVN - Thông Báo (6/28/2024)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong tâm tình Tín Thác vào Lòng Chúa Thương Xót (LCTX), Chúng con trân trọng kính mời toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa đến tham dự Ngày Hành Hương LCTX thứ bảy này và Đại Hội Thánh Mẫu La Vang New York Kỳ VIII năm nay, Xin xem đính kèm

Toàn bộ video cho ngày hành hương Lòng Chúa Thương Xót: https://www.youtube.com/@thanhlemisa8410/videos

Các Thánh Lễ Trong Tuần :

Thứ Sáu Tuần XII- Mùa Thường Niên - 06/28/2024

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

Chúa Nhật Tuần XIII – Thường Niên – năm B -06/30/2024

·        2:00 PM – Thánh Lễ

***

Ý Lễ Trong Tuần:

Antôn Phạm Quốc Tịch

Linh hồn Lê Thị Hường

Michael Fred Pieper

Maria Trần Thị Sơn

Teresa Nguyễn Thị Túy

Maria Nguyễn Thị Cơ

Maria Nguyễn Thị Hơn

Gioan Baotixita Vũ Gia Hội

*Ơn chữa lành cho người thân

 ***

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du:

Chúa Nhật 06/30/2024 –  ac Cường Kim

Chúa Nhật 07/07/2024 – ac Cường Kim

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVN


Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

👉 THÁNG BẢY: Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

👉 THÁNG 6: Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

Lịch Sinh Hoạt Thường Niên