GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

359 Washington Ave, Bridgeport, CT 06604

GXCTTDVN - Thông Báo (6/5/2024)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Thứ Bảy này ngày 8 tháng 6 lúc 9:00 sáng GX sẽ chuyển dụng cụ đồ đạc của GX từ nhà quý Sơ qua nhà thờ Chánh Tòa, xin các ban ngành, hội đoàn, và đoàn thể đến hỗ trợ và giúp trong công việc này. Quý vị nào có xe truck hoặc van xin vui lòng đem tới để giúp vận chuyển.

 

Các Thánh Lễ Trong Tuần :

Thứ Sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu- lễ trọng - 06/07/2024

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

Chúa Nhật Tuần X – Mùa Thường Niên -06/09/2024

·        2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

Phanxico xavie Nguyễn Viết Lũy

Giuse

Theresa

 ****

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du:

Chúa Nhật 06/09/2024 – GĐ  ÔB Ẩn Thu

Chúa Nhật 06/16/2024 –

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVNCầu nguyện
theo ý Đức Giáo Hoàng

👉 THÁNG NĂM: Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.

👉 THÁNG 4: Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.


Lịch Sinh Hoạt Thường Niên