Tôn Vinh Trái Tim Mẹ Maria

Mở Đầu

Cầu xin Chúa Thánh Thần

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba. Ðoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tran lan ơn thiêng.

Kinh Tin

Lạy Chúa con, con tin thật có một ĐCT là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật ĐCT có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng; vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh_Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa con, con tin cậy vững vàng, vì công nghiệp ĐCG, thì Chúa sẻ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng xem Thấy mặt ĐCT hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẵng có lẽ nào sai được_Amen.

Kinh Kính Mến

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy_Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 

PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính ĐCT là Cha, phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính ĐCG Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép ĐCTT mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh (Cúi đầu). Chịu nạn đời Quan Phonxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu ĐCC phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đ.Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại_Amen.

Kinh Ly Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ_Amen.

Kinh Kính Mng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, ĐCT ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử_Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã cá trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẵng cùng_Amen.

Li Nguyn Fatima

 

Năm Sự Vui

 

Năm Sự Sáng

 

Năm Sự Thương

 

Năm Sự Mừng

 

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

TÔN VINH MẸ MARIA

Phần I :  Tung Hô Nữ Vương Gia Đình

 

Chung: Lạy Mẹ nhân lành, lạy Nữ Vương gia đình, sau một ngày làm ăn vất vả, chúng con quây quần lại đây, dưới mắt Mẹ từ bi luân tuất, xin Mẹ lắng nghe chúng con tỏ bày tâm sự.

Xướng: Gia đình chúng con từ khi được Mẹ thương ngự đến làm Nữ Vương, chúng con thấy chứa chan vui sướng.

Đáp:    Tung hô Mẹ là Nữ Vương nhân lành.

Xướng: Tình thương yêu Mẹ thấm thía vào từng người trong gia đình chúng con. Già trẻ lớn bé thảy đều cảm thấy ơn phúc Mẹ ban cho đêm ngày, khi tắt lửa tối đèn, cũng như khi lần hồi sinh sống.

Đáp:    Tung hô Mẹ là Nữ Vương cao cả.

Xướng: Đời chúng con vẫn khổ, nhưng cái khổ đã trở nên ngọt ngào êm ái vì có Mẹ nâng đỡ ủi an.

Đáp:    Tung hô Mẹ là Nữ Vương khôn ngoan.

Xướng: Gia đình chúng con lầm than vất vả, nhưng chúng con vẫn coi đó là vinh dự lớn lao, vì Mẹ đã biến đổi mồ hôi nước mắt chúng con nên công cao phúc trọng.

Đáp:    Tung hô Mẹ là Nữ Vương quyền phép.

Xướng: Gia đình chúng con được Mẹ ngự kia, đôi mắt hiền từ tha thiết. Trái tim dịu dàng êm ái, mỗi lần vào ra qua lại, nhìn lên Mẹ, chúng con không sao cầm nổi nỗi lòng cãm xúc mến yêu.

Đáp:    Tung hô Mẹ là Nữ Vương êm ái.

Xướng: Từ ngày Mẹ vào đây, Mẹ đã xem bao nước mắt tuôn rơi vì yêu Mẹ. Mẹ đã nghe bao lời cầu thảm thiết, Mẹ đã nhận bao tiếng nói tâm tình ca ngợi, Mẹ đã chứng kiến bao biến đổi thăng trầm, và bao lần nữa, Mẹ con đã cùng nhau san sẻ nỗi vui buồn.

Đáp:    Tung hô Mẹ là Nữ Vương thương xót.

Xướng: Mỗi khi đi vắng xa nhà, nhớ đến Mẹ vẫn kiên nhẫn ngự đây lòng chúng con bồi hồi thao thức, chỉ mong chóng trở về để nhìn thấy Mẹ.

Đáp:    Tung hô Mẹ là Nữ Vương lân tuất.

Xướng: Mỗi khi ngủ đêm chợt tỉnh dậy, thấy Mẹ vẫn thống trị gia đình chúng con, chúng con sướng vui không tả xiết.

Đáp:    Tung hô Mẹ là Nữ Vương lòng mọi người.

Xướng: Và khi bình minh rạng tỏ, mọi người thức dậy mở mắt nhìn lên bàn thờ thấy Mẹ vẫn còn đó. Chúng con phải khóc vì vui, lòng mừng vì còn có Mẹ săn sóc một ngày đàng đau khổ nữa.

Đáp:    Tung hô Mẹ là Nữ Vương hằng sống.

 

Phần II :  Sống Thác Dưới Bóng Mẹ

 

Chung: Lạy Nữ Vương gia đình còn gì vui thích cho chúng con bằng quây quần dưới bóng Mẹ, mà đọc kinh cầu nguyện, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, và chuyên bảo nhau làm lành lánh dữ, tóm lại chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, lũ trẻ nhỏ nô chơi, cha sinh mẹ dưỡng, ông già bà cả dọn mình về đời sau.

Đáp:    Xin Mẹ thánh hoá gia đình chúng con.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, đôi tân hôn đem nhau về, vui sống ân ái, ước mong suốt đời trọn nghĩa phu thê, trên thuận dưới hòa.

Đáp:    Xin Mẹ thánh hoá cuộc đời phu xướng phụ tùy.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, người nhà chúng con, mỗi khi đau yếu bện tật, vẫn đủ sức hy sinh, vì có Mẹ ở bên săn sóc.

Đáp:    Xin Mẹ thánh hoá sự đau khổ hồn xác chúng con.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, bệnh nhân thuộc gia đình này thở hơi cuối cùng để trở về với Mẹ, và cùng dưới sự chở che của Mẹ, Chúa Giêsu đến gặp gỡ linh hồn.

Đáp:    Xin Mẹ thánh hoá giờ chết, giờ phán xét của chúng con.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, chúng con khuya sớm nguyện cầu cho người nhà chúng con đang trầm luân luyện ngục.

Đáp:    Xin Mẹ cứu giúp các linh hồn đau khổ

Xướng: Lạy Mẹ, này nhà cửa, này giường chiếu, mọi đồ dùng, mọi sự vật thuộc gia đình này, chớ gì trở nên lưỡi hết, hợp với chúng con mà ngợi khen, cảm tạ Mẹ không khi đừng.

Đáp:    Xin Mẹ thánh hoá thiện chí của chúng con.

 

Phần III :  Yên Ủi Trái Tim Mẹ

 

Chung: Lạy Mẹ nhân lành, gia đình chúng con đã hạnh phúc lắm rồi, vì Mẹ là sự vui sướng mọi phần tử gia đình. Chúng con biết rằng: Ở đời không gì khổ sở bằng mồ côi cha mẹ. Vậy mà sao, lạy Mẹ, còn bao gia đình có thể ăn ngon ngủ yên được khi còn mồ côi Mẹ. là Mẹ hiền từ quyền phép trên hết các người mẹ. là Mẹ thương yêu họ hơn muôn vàn tình ái thế gian hợp lại.

Xướng: Biết bao gia đình ngoại giáo chưa biết Mẹ mà yêu, chưa biết tên Mẹ mà gọi, chưa biết mặt Mẹ mà xem, chưa biết quyền phép Mẹ mà kêu xin trông cậy.

Đáp:    Xin Mẹ soi sáng cho những gia đình mồ côi ấy.

Xướng: Biết bao gia đình công giáo còn thiếu ảnh Trái Tim Mẹ, hoặc vì thờ ơ lãnh đạm, hoặc sợ người ta chê cười.

Đáp:    Xin Mẹ thay dạ đổi lòng những gia đình ấy

Xướng: Biết bao gia đình cũng bằng lòng cho ảnh Trái Tim Mẹ chiếm một chỗ trong cửa nhà, nhưng lại tội lỗi bê tha, làm Mẹ buồn phiền đau đớn.

Đáp:    Xin Mẹ tha thứ cho những gia đình tệ bạc ấy.

Xướng: Biết bao gia đình công giáo không hiểu sao họ có thể nghỉ ngơi vui sống được, khi chưa đọc kinh lần hạt, hoặc làm đôi việc tôn kính Mẹ.

Đáp:    Xin Mẹ cải thiện những gia đình khô khan ấy.

Xướng: Biết bao gia đình vô thần phản đối sự tôn thờ ảnh Mẹ, vào hùa với ma quỉ mà dể duôi những đặc ân Mẹ, khinh chê uy quyền Mẹ và hất hủi tình thương Mẹ.

Đáp:    Xin Mẹ tha thứ những gia đình phạm thượng ấy.

Xướng: Biết bao gia đình còn thờ ơ, hay không muốn suy tôn Mẹ là Nữ Vương gia đình mình, coi như là việc không quan trọng bằng làm ăn nuôi xác.

Đáp:    Xin Mẹ soi trí mở lòng cho họ nhận biết sự thiệt thòi đáng thương ấy.


Phần IV :  Xin Mẹ An Ủi Những Gia Đình Đau Khổ Hồn Xác


Chung: Lạy Nữ Vương gia đình, thời chinh chiến này đã làm cho Mẹ xót xa tơi bời vì thấy đoàn con hằng ngày chịu biết bao cảnh khổ diễn ra luôn mãi.

Xướng: Biết bao gia đình đang sum họp vui vầy. Bỗng nhà tan cửa nát mất của mất người.

Đáp:    Xin Mẹ yên ủi những gia đình ấy.

Xướng: Biết bao gia đình ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm xao xuyến lo phiền, rồi một hôm đành bỏ nhà không vườn trống, con thơ cháu dại bế bồng nhau đi.

Đáp:    Xin Mẹ nâng đỡ những gia đình ấy.

Xướng: Biết bao gia đình tản cư sang miền xa đất lạ, bao giờ lại được trở về nhà xưa quê cũ.

Đáp:    Xin Mẹ phấn khởi các gia đình ấy.

Xướng: Biết bao gia đình không có cơm ăn áo mặc, đêm ngày giãi gió nằm sương, không ai cho trọ nhờ.

Đáp:    Xin Mẹ cứu khổ các gia đình đáng thương ấy.

Xướng: Biết bao gia đình hiện đang ngậm ngùi than khóc, vì có người nhà bị bắt làm tù binh trong những nơi rừng thiên nước độc, hoặc những trại tập trung nguy hiểm.

Đáp:    Xin Mẹ giải phóng những nạn nhân oan khổ đáng thương ấy.

Xướng: Biết bao gia đình hiền lành đạo đức, bị những điều oan ức bất công mà không biết kêu ai chứng minh cho tấm lòng vô tội.

Đáp:    Xin Mẹ giải oan cho những gia đình chân thật ấy.

Xướng: Biết bao gia đình vì thời loạn ly mà chồng Nam vợ Bắc, lâu ngày xa vắng tin hơi, chẵng hay có còn bền tình xưa nghĩa cũ.

Đáp:    Xin Mẹ duy trì mối tình xa biệt ấy.

 

 

Phần V :  Nhờ Đức Mẹ Đền Tạ Thánh Tâm Chúa

  

Chung: Lạy Nữ Vương gia đình, Trái Tim Mẹ đã bao lần tan nát, vì thấy nhiều gia đình ăn ở tệ bạc với Chúa, khinh dể giới răn Chúa.

Xướng: Biết bao gia đình còn thờ ma cúng quỉ, bao niêu giáo hữu tân tòng còn tin kiêng dối trá, hoặc vì thời thế, mà lạnh nhạt xiêu ngã đức tin.

Đáp:    Xin Mẹ cứu với các gia đình ấy.

Xướng: Biết bao gia đình vô thần luôn miệng dể duôi xúc phạm đến cực trọng Chúa, không muốn Chúa làm vua gia đình.

Đáp:    Xin Mẹ cải tạo các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, đang khi xã hội vô thần không muốn nhận Chúa. Chúa tìm vào các gia đình lại hất hủi Chúa, Chúa buồn phiền không tả xiết.

Đáp:    Xin Mẹ giác ngộ những gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình tình nguyện theo ma quỉ, ma quỉ được ở lại đó đêm ngày, còn Chúa buồn bã đứng sân nhìn vào, hoặc đi ngang cửa ngõ, mà tủi lòng ngao ngán, không ai ra rước Chúa.

Đáp:    Xin Mẹ Thức tỉnh các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình xua đuổi Chúa, Chúa tìm đường chạy trốn như trốn vua dữ ngày xưa.

Đáp:    Xin Mẹ ngăn ngừa tội ác các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình cũng bằng lòng cho Chúa ở chung một nhà, nhưng cách xử đãi bất trung, lại như dao đâm Chúa. Chúa ngậm đắng nuốt cay, mà không biết thở than tâm sự với ai, vì ai trong gia đình cũng lạnh tình với Chúa.

Đáp:    Xin Mẹ cải tạo các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình không muốn Chúa ở chung nữa, Chúa lủ thủi ra đi với hai tay ơn phúc tràn đầy, với trái tim tình thương còn nặng.

Đáp:    Xin Mẹ cầu ơn tha thứ cho các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, thật đã nên đúng như lời Chúa thở than thảm thiết với chị dòng Bê-ni-nha xưa rằng: “Giá có con vật nào phải đau đớn, thì người đời lạy thương nó hơn thương Cha.” Cái khổ của Chúa là yêu đời mà không được đời yêu lại.

Đáp:    Xin Mẹ an ủi chúc thay các gia đình bội bạc ấy

Xướng: Biết bao gia đình sai lỗi đức công bình bác ái, xiêu ngã về phái thượng chất vô thần.

Đáp:    Xin Mẹ sáng soi lương tâm lầm lạc các gia đình ấy.

Xướng: Biết bao gia đình ham mê các việc xác mà biến nhác việc hồn. Ít khi đọc kinh xem lễ, hoặc xưng tội rước lễ như luật truyền.

Đáp:    Xin Mẹ cải thiện các gia đình ấy.

Xướng: Biết bao gia đình đã tan mất tình thân ái, khiến cảnh sống gia đình nặng nề khó thở.

Đáp:    Xin Mẹ đem phúc yên vui cần thiết đến các gia đình ấy.

 

Chung: Lạy Mẹ nhân lành, xin vì Thánh Tâm Chúa là Vua sự hòa bình, hãy làm cho các gia đình thuộc cộng đoàn chúng con, thuộc xứ sở chúng con, tha thiết yêu nhau, đoàn kết chặt chẽ, chân thành dưới áo từ bi Mẹ, tha thứ cho nhau những khuyết điểm hằng ngày, để chúng con chuyên lo làm lành lánh dữ, yên ủi Thánh Tâm Chúa đang đau khổ vì tội lỗi nhiều gia đình trên khắp thế gian.

 

 

Phần VI :  Tôn Nhận Mẹ Làm Nữ Vương Gia Đình

 

Chung: Lạy Trái tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin Mẹ làm Nữ Vương căn nhà bé nhỏ này.

Xướng: Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret.

Đáp:    Xin Mẹ thống trị gia đình con   (Sau mỗi câu xướng đáp lại câu này)

Xướng: Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.

Xướng: Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến

Xướng: Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.

Xướng: Gia đình con ban hằng ngày dùng đủ.

Xướng: gia đình con xin cho trên thuận dưới hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.

Xướng: Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai ai sa hỏa ngục.

Xướng: Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.

Xướng: Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.

Xướng: Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.

Xướng: Gia đình con khi con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.

Xướng: Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẩn qua những gian nguy.

Xướng: Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.

Xướng: Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.

Xướng: Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.

 

Xướng: Gia đình con xin nguyện không dám trái phép công bình.

Đáp:    Cho con giữ trọn lời nguyền   (Sau mỗi câu xướng đáp lại câu này)

Xướng: Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.

Xướng: Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.

Xướng: Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.

Xướng: Gia đình con xin nguyền không theo thuyết vô thần, vô tổ quốc, và vô gia đình.

Xướng: Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

 

Chung: Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở dây với với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia xẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trong ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ trên Thiên Đàng _ Amen.


Tổng Kết

Chung: Lạy Nữ Vương gia đình, từ nãy đến giờ, Mẹ đã nghe gia đình chúng con, mỗi người một tâm sự, một tình yêu đang tỏ bày tha thiết vời Mẹ. Bầu nhiệt huyết trong trái tim nhỏ bé chúng con đã phải sôi lên mạnh mẽ khi được đồng thanh ca ngợi Mẹ, đền tạ Mẹ, cầu xin Mẹ cho càc gia đình trên khắp thế gian.

Giờ đây, trước khi lên gường đi nghỉ, xin Mẹ chứng nhận lòng chân thành yêu mến bền vững của chúng con. lại xin Mẹ ban phép lành và coi sóc gia đình chúng con qua một đêm bằng yên nữa, mong ngày mai thức dậy, chúng con còn được sống khoẻ mạnh để thờ phượng Chúa, yêu mến Mẹ, cho đến khi nào được họp mặt vói Mẹ trên Thiên Đàng _ Amen.

PHẦN KẾT

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục

Lạy Chúa Giêsu, là LINH MỤC ĐỜI ĐỜI,  Chúa đã dùng tay các vị Giám mục  mà thông ban bảy ơn Thánh Thần Chúa  để thánh hóa các Linh mục.  Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ  cho hàng Linh mục noi theo.  Xin in sâu người mẫu vào tâm hồn các Linh mục  để các Linh mục được trở nên  những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.

Xin Chúa cho các Linh mục  sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn  và bất cứ trong cảnh ngộ nào  hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa,  biết sống nội tâm,  siêng năng cầu nguyện,  lấy Mình Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống hằng ngày.  

Xin cho các Linh mục  thật lòng mến Chúa,  và yêu thương mọi người,  hy sinh đời sống mình vì kẻ khác,  luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường,  khó nghèo, hiền hòa và trong sạch,  để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh mục.  

Xin cho các Linh mục  trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng,  thành tâm cộng tác với Đức Giám mục  là đấng kế vị các Thánh Tông Đồ,  luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh mục  trong việc mở mang nước Chúa.  

Xin cho các Linh mục  là những chủ chăn nhiệt thành  săn sóc đoàn chiên Chúa  tìm kiếm những chiên thất lạc  chăm nom những chiên bệnh hoạn  chữa lành những chiên đau yếu  nuôi dưỡng chiên  trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa.

Xin cho các Linh mục  là cha chung đáng quý mến  của mọi gia đình Cộng đoàn  hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử  lấy Phụng vụ và Lời Chúa  làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn,  để mọi người trong Cộng đoàn  hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa.   

Lạy MẸ MARIA, là Mẹ hàng giáo sĩ  xin cho hàng giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ.   Xin Mẹ nâng đỡ Linh mục khi có ai yếu đuối  ủi an khi sầu khổ  khuyến khích khi thua buồn,  để các ngài luôn luôn phấn khởi  làm tròn nghĩa vụ Linh mục. Amen.

Kinh Cám Ơn

       Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên Cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

       Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cùng hợp cùng các Thánh mà dâng Chúa, cùng cám ơn như vậy.  Amen

Kinh Trông Cy

       Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Các Câu ly

 

 CÂU CU CHO VIT NAM

VÀI BÀI HÁT VỀ ĐỨC MẸ

Ave Maria

1. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. 

2. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi trời ngập nắng hồng bình minh êm vui trời đông. Con hân hoan lời ca mừng Ave Maria! Maria Mẹ dịu dàng xin nghe con cầu khẩn, cho nhân dân Việt Nam, được mau thoát ách quỷ thần. Maria Mẹ hiền từ, xin đưa tay gìn giữ. Cơn gian nan dần qua, đoàn con yên vui gần xa.  

3. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi. Con say sưa đọc lên lời Ave Maria! Qua bao năm lạc đường đời bao đêm sương mờ tối, Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa  rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi sao mai bừng sáng. Maria tình thương, Mẹ ơi trông xem hồn con.  

 

Bài Ca Dâng Mẹ

ÐK. Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời.  

1. Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm. Lời ca còn vang vang, hoà ý thơ trìu mến.  

2. Tiếng con vang tới trời, tán dương Mẹ muôn đời. Hoà tâm tình nơi nơi, nguyện lắng nghe Mẹ hỡi.  

3. Khúc ca dâng tiến Mẹ, thắm xinh tựa trăng rằm. Ðẹp như ngàn hoa xuân, bền vững hơn trời đất.  

 

Cung Chúc Trinh Vương

1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

ÐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.

3. Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng, làm nên mạo gai nhọn sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao dung. Cho thế nhân bao tội lỗi, xin Ðức Mẹ thương tình.

 

Dâng Mẹ

ÐK. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con.

1. Con dâng Mẹ, đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ, con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

3. Con nguyện cầu, con trung thành, con quyết tâm. Mẹ nhận lấy cả tâm hồn con kính dâng lên. Sống bên Mẹ, muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian.


Dâng Về Mẹ

ÐK. Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi.  

1. Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than. Ðường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.  

2. Con dâng về Mẹ mộng đời nở tươi ngát hương. Dạt dào yêu thương, đừng phân rẽ trăm ngàn đường.  

3. Con dâng về Mẹ lời nguyện tin yêu thiết tha. Dù đời phôi pha, tình yêu vẫn luôn đậm đà.

 

Ðền Tạ Trái Tim Mẹ

ÐK. Lạy mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.  

1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì?  Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì Mẹ ơi.  

2. Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắn ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn có Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh sống cuộc đời bình an.  

3. Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối. Con đường sưa tội lỗi nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Và quỳ đây con muốn không dâng gì, không xin gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm nhìn Mẹ thôi.  

 

Con Xin Dâng Mẹ

ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.

1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Trong khi cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an.

2. Dâng lên muôn kinh chúc khen tình Mẹ đời con cô liêu xin Mẹ gìn giữ. Con luôn an vui ngóng trông về Mẹ là ánh sao đêm dẫn dắt đời con.

3. Trong khi âu lo xin dâng lên Mẹ lời yêu con dâng trong niềm phó thác. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn Mẹ yêu.

 

Kìa Ai

1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãnh những ngày truân chuyên.

2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.

3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.

4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đàng yên vui.

 

Kìa Bà Nào

ÐK. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận, Bà là ai  

1. Bà là ai? Như huệ giữa chòm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm, như Ðền Vua vinh hiển, như thành thánh Salem. Bà là ai? Như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa Thiêng Ðàng.  

2. Bà là ai? Tinh tuyền lúc đầu thai, xác hồn như ngọc tuyền, dư đầy ơn Thiên Chúa, như nguồn nước vô biên. Bà là ai? Tay bồng Vua thơ bé, tay tràn ơn cứu thế. Ðấng từ bi nhân hậu, hằng tiếp đón lời cầu.

 

Kinh Ðầu Lễ

1. Ngày xưa trên đồi Golgotha. Mẹ đứng gần bên Thánh giá. Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say. Ðoàn con hợp dâng Thánh lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong, để xứng đáng tham dự lễ này.

ÐK. Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thật tình mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ chờ ngày về hưởng phúc trên trời.

2. Nhìn lên bàn thờ ôi thương đau. Thập giá còn lênh láng máu. Mà vì Chúa vẫn chưa thoả mối tình. Còn đòi nơi rượu bánh ẩn mình. Ðoàn con suy về tình yêu bao la. Ðồng dâng lòng tin sắt đá. Nguyện Mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không hề phai nhoà.

 

Lạy Mẹ Xin An Ủi

ÐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

 1. Ớ Mẹ rất nhân từ. Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính con Mẹ khoan dung. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3. Ðến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng hết chán phiền.  

 

Lời Mẹ Nhắn

1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: "Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi."

ÐK. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thống thối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.

2. Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới. Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong tình Mẹ yên vui.

 

Mẹ Chúa Vinh Quang  

ÐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu anh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường tiếng con ca hát không ngừng. 

1. Xin giữ xác hồn con vẹ tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.  

2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao sáng. Bay cao vút lên cõi trời quang. Không vương vấn chi nơi trần gian.  

3. Xin kính tiến về ngai Mẹ hiền. Với trót hết tình yêu dâng hiến. Xin thương giúp chở che ngày đêm. Luôn son sắt say yêu Mẹ liên.

 

Mẹ Cứu Giúp  

1. Mẹ ơi! Mẹ là suối nước trong, Mẹ là chốn ước mong, nơi hồn con ngóng trông, Mẹ thương đến. Này con dâng ngàn muôn tiếng ca, dâng tình yêu thiết tha, Mẹ dẫn đưa hồn con tới quê nhà.  

ÐK. Giữa chốn thế gian đầy hiểm nguy khốn khó, cứu giúp lúc linh hồn con đã hết sức. Ôi Maria, tình yêu con bao la, tình thương con thiết tha ôi Mẹ nhân ái chẳng khi ngơi. Ôi Maria, Mẹ cao sang nguy nga, đoàn con cung kính tung hô Mẹ cao sang đến muôn đời.  

2. Ðời con xin Mẹ thương giúp cho qua ngàn muôn lắng lo, nơi trần gian khổ đau, Mẹ có thấu. Mẹ ơi! Con nguyện không đắm say hương đời bao đắng cay, Mẹ giúp con vượt qua kiếp lưu đày.

 

Mẹ Hằng Cứu Giúp

1. Ma-ri-a Mẹ hằng cứu giúp, đầy khoan nhân và tình thương xót, hết những ai biết vững tâm xin Mẹ thương. Ðoàn con nay thành tâm yêu mến. Ðồng thanh xin Mẹ thương trông đến. Dắt chúng con tới quê hương nơi phúc nhàn.

 2. Ma-ri-a Mẹ hằng cứu giúp, đầy khoan nhân và tình thương xót, chúng con đây rất hiểm nguy nơi trần gian. Kìa bao gia đình đang tan nát. Cầu xin nơi Mẹ hằng cứu giúp. Cúi xin Mẹ hãy ban cho muôn phúc nhàn.

ÐK. Mẹ cứu giúp uy quyền Mẹ rất cao sang. Là Mẹ Thiên Chúa không vương chi tội lỗi. Mẹ cứu giúp, xin Mẹ hãy đoái thương, ban ngàn ơn cứu giúp chúng con trên cõi đời.

 

Mẹ Ðầy Ơn Phúc

ÐK. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc là Người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy, Mẹ chớ quên con.  

1. Mẹ được ơn trinh thai đẹp xinh, nào ai sánh bằng. Là vầng trăng đêm thu trong sáng chiếu soi dương trần. Là mùa xuân muôn hoa tươi thắm toả lan muôn hương. Là tình thương bao la dung thứ những khi lỗi lầm.  

2. Mẹ đầy dư ơn thiêng cao quý, đoàn con kính chào. Là niềm tin yên vui chan chứa suối ơn dạt dào. Là vì sao trong ơn giông tố dẫn đưa con đi. Là vòng tay yêu thương êm ái ủi an bao người.  

 

Mẹ Maria

ÐK. Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Ma-ri-a hiển vinh. Tuyệt đối khiêm nhường, lửa mến phi thường. Thương con lòng Mẹ ước ao. Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Ma-ri-a hiển vinh. Trinh khiết vẹn tuyền, không vướng tội truyền. Trái Tim Mẹ đáng mến yêu.

1. Ðây xác hồn của con, nguyện xin Mẹ hãy trông coi. Con hết tình nỉ non, đường Mẹ con quyết theo đòi.

2. Ðây Giáo Hội thân yêu và cả thế giới phân vân, nghe những lời cao siêu, của Mẹ hiện xuống bao lần.

3. Xin Ðức Mẹ khoan nhân phù hộ con sống hiên ngang giữa cõi đời gian truân, ngày sau hưởng phúc Thiên Ðàng.

 

Mẹ Nguồn Cậy Trông  

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.  

ÐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.  

2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Ðoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời. 

3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua. Mẹ ban cho được bền chí trung thành thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.

 

 

Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ

ÐK. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, giờ chết Mẹ thương nhé! Chết trong tình yêu Mẹ.

PK. Ma-ri-a, Mẹ con ơi! Con thuộc về Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong gì hơn nữa. Con yêu Mẹ có thế thôi.

 

Mẹ Từ Bi

1. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân dưới áo Mẹ lành che khuất bao u buồn nơi khóc than. Ðời con đang sống giữa ba đào trăm nguy biến. Xin Mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan.  

ÐK. Ôi Maria, ôi Mẹ từ bi lân tuất. Không sợ ba thù con nép dưới áo Mẹ từ nhân. Mẹ coi con khỏi chước ba thù đang khuấy khuất. Ðưa về thiên đàng cùng Mẹ hưởng phúc thanh nhàn.  

2. Ôi Mẹ ơi, đời con bao năm tháng qua kiếp sống phong trần đây đó bao lần tình Mẹ vắng xa. Rồi con yếu đuối ngã trên đường gai dương thế. Xin Mẹ dắt dìu con vui bước đi theo Mẹ.

3. Con cầu xin, Mẹ ban muôn ơn xuống cho non nước đồng bào con sống an vui tự do ấm no. Tình Mẹ gieo rắc khắp trên Việt nam yêu dấu. Muôn người dân Việt cùng yêu mến nhau trong Mẹ.

 

Mẹ Việt Nam

1. Mẹ rất nhân từ quốc gia Việt Nam rất lầm than. Dân chúng điêu linh gia đình tan hoang. Tà thuyết mê lòng chiến tranh càng tai ác tàn hung. Mong thấy con đường dìu tới thanh bình.

2. Mẹ rất nhân từ quốc dân Việt Nam rất thành tâm. Nhưng đến bây giờ bao người chưa tin. Mẹ dắt đưa về sống trong nguồn chân lý ngàn năm. Thiên Chúa muôn đời thờ kính tôn sùng.

ÐK. Ôi Ma-ri-a, Mẹ thương giơ tay uy quyền cho giang sơn con toàn an. Và cho dân nước bớt cơn cùng khốn. Ôi Ma-ri-a, Mẹ thương ban muôn ơn tràn lan trên quê hương Việt Nam. Xin đến muôn đời còn nhớ ơn Mẹ.

 

Như Một Vầng Trăng

ÐK. Như một vần trăng, vầng trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng lunh linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đoá hồng khoe màu đẹp xinh. Hương băng trinh say đắm trong tình Người. Maria Trinh Vương mến Yêu lòng con. Con say sưa cung đàn vương trầm lắng. Maria Trinh Vương mến yêu Mẹ ơi! Xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy.  

1. Trên đôi môi mềm e ấp con nguyện cầu. Xin Mẹ chở che. Lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống nếu không có Mẹ ủi an.  

2. Khi con âu sầu con ngước trông lên Mẹ. Xin Mẹ ủi an. Từ nay về sau trên đường đời nguy biến sẽ luôn có Mẹ chở che.

 

Nữ Vương Mân Côi

Hải Linh

ÐK. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Ðàng, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Ma-ri-a! phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

1. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin. Con năng ngắm phép Mân Côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin. Ca rao phép thánh Mân Côi hằng ngày.

 2. Mẹ ơi, trần gian biết bao lầm than. Tan theo năm tháng chiến tranh còn chi. Này con cậy trông Nữ Vương bình an. Xin ơn phép thánh Mân Côi phù trì.

 3. Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van. Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi, Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam. Giơ tay cứu vớt xuống ơn đầy tràn.


Nữ Vương Mân Côi

ÐK. Lạy Nữ Vương rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Và khấn xin Mẹ thương đoàn con tội lỗi. Sống giữa thế gian ngày tháng lắng lo trăm chiều. Mẹ ơi! dắt dìu đoàn con khi yếu. Dù phiêu bạt đi tới nơi nào. Một niềm tin ấy thôi. Vì Mẹ hằng soi dẫn người trong đêm tối. Ngó ánh sáng sao, nhìn hướng vững tâm còn chèo. Chèo cho tới bên bờ quê hương mến yêu.

1. Thuyền trôi trên lớp sóng xanh rợn rùng. Kìa bao con gió mưa sắp vùi dập con giữa khơi. Cậy trông Mẹ cứu giúp con vững lòng. Mẹ đừng nỡ để đời con phải đắng cay.

2. Ðoàn con đang ngước mắt trông Mẹ lành. Cầu Mẹ ban sức thiêng vui chịu đựng bao khổ đau. Vượt qua dương thế tới quê Thiên Ðàng. Hợp nhau đây trông về Mẹ bao mến yêu.

 

Ôi Nữ Vương

ÐK. Ôi Nữ Vương co sang quyền phép trên trời. Ngày nay con đên khấn dâng trót mình con. Xin đoái thương xem con hầu ngã giữa vời. Nhờ Mẹ ra tay cứu giúp xác hồn.

1. Khấn dâng Mẹ trót cả cuộc đời. Tình yêu ước muôn tuổi xuân. Cúi xin Mẹ hãy thẩm nhậm lời, dắt dìu con xa thoát lưới trần.  

2. Những khi lòng khắc khoải buồn sầu. Cùng Mẹ con sẽ thở than. Những khi buồn chán nản ưu sầu, xin Mẹ thương an ủi đỡ đần.  

3. Lúc con lìa thoát khỏi thế trần. Mẹ đem con đến chốn thảnh thơi. Sống vui mừng hớn hở vô ngần, bên Mẹ con ca hát suốt đời.

 

Sống Gần Mẹ

ÐK. Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao Mẹ ơi! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi!

1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đên nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha nỗi vui hoặc nỗi buồn lòng con được thảnh thơi. Ðời con chứa chan bao tình âu yếm khi được sống bên Mẹ đêm ngày. Lòng con yên hàn vững tin tới khi về quê trời là cõi vui đời đời.

2. Lòng Mẹ thẳm sâu, cao vời khôn ví dư đầy đức nhân hậu khoan hồng. Rạng đông tưng bừng ánh xuân chứa chan mầu hy vọng lời Mẹ đẹp gấp trăm. Ðược Mẹ ủi an giữ gì âu yếm con còn ước mong gì trong lòng. Phải chăng ước mong tới khi về bên Mẹ trên trời hưởng phúc vinh đời đời.

 

Tận Hiến

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó thác nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình yên.

2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cuời mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

3. Xin Trái Tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ giữa muôn vàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.

ÐK. Ôi Ma-ri-a xin Mẹ nhận lấy. Tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ. Vững chí chiến đấu nhờ Mẹ trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới. Xây đắp vinh quanh nước Cha muôn đời.

 

Trên Con Ðường Về Quê

ÐK. Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai? Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai?

1. Trời đêm vắng sao, sương về. Ðường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó, có ai bạn đường cùng đi khỏi lo. Mẹ ơi, bóng đêm rợn rùng. Vực sâu đang gầm dưới lá rung! Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn. Ðoái thương con cùng, Mẹ Ðấng Chí Tôn!

2. Mẹ Ma-ri-a nhân từ! Mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm. Bên tai con âu yếm tiếng Mẹ khuya sớm. Chúng con lo gì sầu thương vấn vương? Mẹ ơi, dẫu xa muôn trùng. Mẹ thương đến hồn rất đáng thương. Con đây là giá máu Con Mẹ yêu dấu. Vững tin ở Mẹ thương đến con nhiều.

 

Trung Kiên Chờ Mẹ

ĐK: Từ vực sâu bao đau thương ngày đêm nung nấu, con lo âu trông ngóng từ lâu bóng Mẹ đâu. Mẹ !  Mẹ ơi !  xin thương con tình đơn thống hối, tâm tư con thổn thức lệ rơi những nghẹn ngào.

 

Từ Chốn Luyện Hình

1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

2. Ngày tháng trôi vào quên lãng. Nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt. Lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường.

3. Thập giá xưa còn ghi dấu Mẹ hiến dâng Con Một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần sa đắm. Này giờ đây xin Mẹ thương cứu vớt bao linh hồn.

ÐK. Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ, Mẹ ơi, hãy đoái thương. Lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

 

Xin Giúp Con

PK. Nơi tôn nhan, con hợp nhau đây khấn xin, Mẹ Thiên Chúa trắng trong vẹn tuyền chí linh. Giúp đời con lánh xa khỏi vòng tăm tối. Và tháng năm chỉ một yêu Chúa muôn đời. Con kêu van Mẹ hiền trong cơn khó nguy. Mẹ thông sáng biết tâm con nguyện ước chi: Ước Mẹ thương giúp con vững lòng cậy trông. Chờ tới khi con được về nơi ước mong. Ðời tội lỗi con muốn vượt qua. Xin giúp con! Lúc ngặt nghèo và lúc ngã sa. Xin giúp con! Xin giúp con tin mến vững vàng. Xin giúp con! Lòng thôi mến tiếc cảnh phù vân. Xin giúp con!

ÐK. Hỡi Mẹ lành! Ðoàn con van lơn tha thiết. Ðoái xem con, Mẹ xin ơn Chúa muôn nghìn. Con tin rằng Mẹ thương yêu con tha thiết: không từ chối mỗi khi con Mẹ khấn xin.


Xin Mẹ Phù Giúp

ÐK. Ðoàn con đang trầm luân nơi thế gian. Giữa bao nguy hiểm với ưu phiền. Hồn con hoang mang lo lắng. Biết trông ai phù giúp trên đường trần. Nguyện xin Mẹ hiền ban ơn giúp cho. Vững tâm chống trả với ba thù. Về nơi vinh quang rực rỡ. Bến thiêng chốn Mẹ vẫn luôn mong chờ.

1. Giữa sóng gió nếu Mẹ không phù trì. Con lao đao trên đường đầy gian nguy. Trong cô đơn hồn trí con lung lay. Biết trông ai phù giúp con nơi đây.

2. Khấn hứa cúi xin Mẹ ban hoà bình. Cho muôn dân mai này được an ninh. Vai chen vai hợp nhất trong yêu thương. Dưới chân Mẹ hưởng phúc trên Thiên cung.


Xin Vâng

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.  

2. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin Vâng. Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.  

3. Mẹ ơi! Mẹ tin nơi Chúa an bài. Mẹ nên phúc ân muôn loài, nơi Mẹ đoàn con tuôn đên nương thân. Mẹ ơi! niềm tin bên Mẹ rạng rỡ. Lòng con sao còn bỡ ngỡ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.