Những Triết Gia Thiên Chúa Giáo
Thế Kỷ Hai Mươi

L.m. Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT

Trưởng Ban Văn Hoá

Tổng Giáo Phận TP. Hồ Chí Minh

Quyển sách này mang hình thức của một loại Tự điển Danh nhân, nhằm  giới thiệu sơ lược cuộc đời và sự nghiệp của những nhà tư tưởng Thiên Chúa Giáo ( được hiểu như là tên gọi chung  cho Do thái giáo, Chính thống giáo, Công giáo La mã, Anh quốc giáo phái và tất cả các hệ phái Tin lành…) trên khắp thế giới, trong thế kỷ hai mươi.

(Trích từ: LỜI NÓI ĐẦU của sách)