Gương Chúa Giêsu

(từ cuốn "The Imitation of Christ") 

QUYỂN 4: BÍ TÍCH THÁNH THỂ

QUYỂN 1: NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG TÂM LINH

----------------------

1.  Theo Gương Chúa Và Khinh Thường Thế Tục

Con đường sáng

Lời Chúa Giêsu : "Ai theo Ta, người ấy không đi trong u tối" (Gioan 8,12).

Lời ấy, Chúa dùng để khuyên nhủ ta bắt chước tính hạnh và hành vi Chúa, nếu ta muốn được sáng suốt và thoát khỏi mọi tối tăm nội tâm.

Bài học chính của ta sẽ là suy gẫm về tính hạnh Chúa Kitô.


Tinh thần Chúa

Học thuyết Kitô trổi vượt trên học thuyết các thánh. Ai thấu nhập được tinh thần Chúa Giêsu, người ấy gặp được kho lương thực tiềm tàng.

Sở dĩ nhiều người nghe giảng Phúc Âm luôn mà vẫn không xúc động, là vì họ không có tinh thần Chúa Kitô.

Muốn hiểu tỏ và nếm thử thi vị của Lời Chúa, cần phải tập sống đời sống của Chúa.


Sự thông giỏi thế tục

Lý luận cao kỳ về Chúa Ba Ngôi có ích chi, một khi lòng đầy kiêu hãnh. Vì đó bạn sẽ phụ lòng chính Chúa Ba Ngôi.

Không phải hễ lý luận cao mà nên được người lành người thánh, trái lại chỉ có đời sống đạo đức mới là bạn thiết của Chúa !

Thà biết sám hối còn hơn biết giải thích nghĩa sám hối là gì.

Thuộc lòng toàn pho Thánh Kinh và danh ngôn các triết gia, mà không có đức ái và ân tình với Chúa : tất cả chỉ là vô ích.

"Phù hoa nối tiếp phù hoa,

Của đời hết thảy chỉ là phù hoa" (Giảng viên 1, 2)

trừ kính ái và phụng thờ một Chúa.

Khôn ngoan nhất là người biết từ cái đẹp trần gian vươn lên Nước Trời.


Của đời, của chóng qua

Không gì phù phiếm bằng tích góp cho nhiều của mau qua và để hết lòng trí vào đó !

Không gì phù phiếm bằng ham hố danh vọng và ưa tìm ăn trên ngồi trước !

Không gì phù phiếm bằng bê tha nhục dục và đam mê những thứ làm cho đời mai sau của mình bị nghiêm phạt !

Không gì phù phiếm bằng thích sống lâu mà không cố gắng sống cho thánh thiện !

Không gì phù phiếm bằng chỉ để tâm đến của hiện tại mà không màng gì của tương lai !

Không gì phù phiếm bằng chỉ mải miết đuổi theo của mau qua mà không màng đến điều sẽ làm cho mình được hạnh phúc muôn đời !


Của vô hình

Hãy luôn tâm niệm lời này của Đấng Khôn ngoan : "Mắt không bao giờ no, tai không bao giờ thỏa" (Giảng viên 1,8)

Bạn, bạn hãy cố gắng giữ lòng khỏi quyến luyến của hữu hình và hãy chuyên lo tìm của vô hình.

Ai sống theo nhục dục, người ấy làm nhọ lương tâm mình và mất ơn Chúa.


SUY NIỆM

Việc tối cần phải lo là phần rỗi... nhưng không có phần rỗi ngoài Chúa Giêsu.

Tin tưởng ở lời Chúa, tùng phục huấn lệnh Chúa, bắt chước các nhân đức Chúa : đó là cái sống cao quý nhất.

Bê tha của cải, ham mê chức quyền mà lãng quên phần rỗi, thiết tưởng không còn thứ phù phiếm nào nguy hại bằng !

Chúa Giêsu nói : "Ích gì cho con, nếu con chỉ tìm biết những mầu nhiệm lớn lao về bản tính Chúa mà không lợi dụng được công nghiệp và ân nghĩa Chúa, không biết cái sống của Chúa và thực hành các nhân đức Chúa !

Ích gì cho con, nếu con chỉ nhắm mắt đuổi theo cái phù phiếm mà không chuyên lo phần rỗi con!

Xin giúp con nhận định rõ và cương quyết sống theo gương lành Chúa.


2.  Tự Khiêm

Tính ham biết

Thường tình ai cũng muốn biết nhiều, nhưng biết mà không có lòng kính sợ Chúa : cái biết đó có ăn thua gì !

Một người quê mùa nghèo khó mà biết phụng thờ Chúa, còn giá trị hơn ngàn lần một triết gia kiêu kỳ, chỉ mải miết nghiên cứu các tầng trời vận chuyển mà không màng chi phần rỗi của mình.

Người biết rõ mình sẽ tự khinh và không màng tiếng đời ca tụng.

Thông kinh vạn quyển mà không có đức Ái, thì trước mặt Chúa, Đấng sẽ đoán xét mọi hành vi của ta, nào có ích gì.


Đừng tò mò

Con hãy tiết chế tính ham biết thái quá ! Nó chỉ làm cho con chia trí và lầm lạc.

Người biết, tự nhiên muốn được người khác khâm phục và ca tụng là thông giỏi, nhưng có những cái biết không có ích bao nhiêu hay chẳng ích gì cho phần rỗi.

Nếu thế, chỉ cặm cụi với những thứ khác mà không quan tâm đến điều giúp mình lo phần rỗi, còn gì điên rồ bằng ?

Không phải chỉ cốt nói cho nhiều mà linh hồn no thỏa, trái lại chỉ có đời sống đạo hạnh mới làm được cho lòng yên tĩnh; chỉ có lương tâm trong sạch mới làm được cho ta yên vui trước mặt Chúa.


Đừng nghĩ mình hơn

Biết nhiều mà không lợi dụng được cái biết ấy để sống thánh thiện càng bị đoán xét nặng.

Tài ba lỗi lạc có thừa, nhưng lấy đó làm cao làm kiêu : thì càng biết nhiều càng đáng lo ngại nhiều.

Con tưởng con biết nhiều ư ? Con nên nhớ, những điều con biết chẳng thấm vào đâu với những gì con chưa biết.

Thánh Phaolô bảo : "Bạn đừng có tự cao tự đại" (Rom. 11, 20), một hãy thú nhận cái dốt của mình đi.

Con dựa vào đâu mà dám tưởng mình hơn người, trong khi còn biết bao người thông thạo hơn và am tường luật Chúa hơn !

Con muốn biết những gì giúp ích cho con hơn ư ! Con hãy mong được đời lơ đi và không đếm xỉa đến.


Tự giác

Khoa học cao quý nhất mà cũng ích lợi nhất, chính là khoa tự giác và tự khinh.

Không nghĩ tốt cho mình và biết kính trọng người khác : đó là khôn ngoan và trọn hảo nhất.

Gặp người phạm tội công khai, dầu là một tội đại ác, con cũng đừng vội căn cứ vào đó mà tưởng mình tốt hơn, vì con không thể biết chắc con sẽ đứng vững trong điều thiện được đến bao giờ.

Đành rằng ai cũng yếu đuối, nhưng nên nghĩ rằng không ai yếu đuối hơn ta.


SUY NIỆM

Lời Thánh Kinh : "Những tư tưởng của người đời chỉ là rất phù phiếm và hoàn toàn vô ích, nếu nó không giúp ta nhìn nhận và kính mến Chúa, quên và coi khinh chính mình".

Lòng tin đơn sơ và linh động là chỉ biết tin, tin không điều kiện, không do dự. Tin tất cả những điều Chúa dạy tin và thực hành tất cả những điều Chúa dạy làm : lòng tin đó cao quý hơn tất cả khoa học đạo cũng như đời. Thiếu lòng tin đó, khoa học chỉ làm cho trí thêm kiêu, hồn thêm lạnh.

Lạy Chúa Cứu Chuộc khả ái ! Xin chữa con khỏi bệnh ham biết thái quá và sự biếng nhác những việc phải làm để được Ơn Cứu độ. Con có thể thành tâm học biết mà không ca tụng và kính mến Chúa sao được ? Con có thể tự giác mà không tự khinh tự bỉ thế nào được !

Lạy Chúa, sống thấp hèn không được người biết tới, sống ẩn dật với Chúa trong Thiên Chúa Cha : sống như vậy cao quý nhường bao ! Xin ban cho con và mọi người biết tôn trọng và thực hành nếp sống ấy.3.  Giáo Huấn Của Chân Lý

Bài học chân lý

Phúc lớn cho người được Chân lý đích thân dạy vẽ, không phải bằng hình bóng, bằng lời lẽ mau qua, nhưng bằng chính bản tính mình.

Lý trí và giác quan ít nhìn sâu được vào sự vật, nên thường chúng chỉ lừa ta.

Tranh luận cao kiến về những thắc mắc và bí ẩn có ích chi ! Ngày công phán, ta có phải đoán xét vì đã không biết những cái đó đâu ?

Khinh thường những điều hữu ích và cần thiết để chỉ theo đuổi những điều có hại : Như thế thiết tưởng không còn có cái dại nào bằng !

Rõ thực có mắt mà không trông thấy là thế !


Tiếng Thầy

Ích gì những cuộc tranh luận về giống, về loại ?

Ai được Ngôi Lời hằng sống hướng dẫn người ấy thoát ly được ngàn ý rởm.

Tất cả mọi cái do Ngôi Lời mà có. Hết thảy tạo vật chứng minh về một Ngôi Lời : Mà Ngôi Lời chính là "Nguyên ủy nói với lòng ta" (Gioan. 3, 25).

Không có Ngôi Lời, ai là người hiểu biết tỏ được sự vật, phán đoán đúng được căn tính của chúng.

Được chỉ một Chúa là được tất cả. Ai quy hướng tất cả vào một mình Chúa và nhìn nhận mọi vật trong Chúa : người ấy sẽ được vững dạ và yên lòng.

Ôi ! Chúa chân thật ! Xin làm cho con hợp nhất với Chúa trong một tình yêu bất diệt.

Con đọc đã mỏi, con nghe đã nhàm, chỉ trong Chúa mới có tất cả mọi sự con ao ước khát mong.

Trước nhan Chúa, tất cả các nhà bác học, tất cả các tạo vật hãy im đi để một mình Chúa nói với lòng con.


Vinh danh Chúa

Ai càng hồi tâm, càng thoát ly được sự vật bên ngoài, người ấy càng hiểu được nhiều, càng thấu đáo được những vấn đề sâu nhiệm mà không phải vất vả gì, vì chính Chúa sẽ ban thêm trí hiểu cho họ.

Một tâm hồn trong sạch đơn sơ và kiên nhẫn, dù giữa trăm công nghìn việc, họ cũng không sao lãng, vì việc gì họ cũng làm vì danh Chúa, và họ luôn luôn cố gắng đề phòng những đòi hỏi của lòng tự ái.

Còn gì làm bận lòng và ngăn trở con bằng những cảm tình lố lăng của lòng con ?

Người nhân đức và trung thành với Chúa, biết xếp đặt tự bên trong trước khi hoạt động bên ngoài. Nhờ thế mà trong khi hành động, họ không hề bị lôi kéo theo một khuynh hướng xấu, trái lại họ xếp đặt tất cả theo luật lệ của lý trí.

Có chiến đấu nào gay go bằng phải chiến đấu để thắng chính mình ?

Điều đáng ta lưu tâm nhất là chiến đấu với mình, chiến đấu để thắng mình và nhượng bộ điều hay lẽ phải.


Sống đạo đức

Tất cả mọi sự hoàn hảo trên đời đều sót lại một vài khuyết điểm. Tất cả mọi điều ta nhận xét đều chưa hết hẳn được sự hồ đồ.

Khiêm tốn tự biết mình : đó là đường chắc nhất đưa ta đến cùng Chúa hơn tất cả những phát minh kỳ lạ của khoa học.

Nói thế không phải có ý lên án khoa học hay bất cứ một kiến thức nào về sự vật, dầu là một kiến thức tầm thường nhất. Xét bản tính nó và theo chương trình an bài của Thiên Chúa, khoa học lúc nào cũng vẫn tốt, nhưng một lương tâm trong trắng và một đời sống đạo hạnh bao giờ cũng tốt hơn.

Nhưng đa số người đời chỉ chuyên lo học hỏi hơn là sống thánh thiện, vì thế họ đã lầm lớn và không được ích gì, hay có cũng chẳng được mấy.


Chuyên trồng nhân đức

Ôi ! Nếu ai chuyên lo khu trừ thói hư và tu luyện nhân đức, cũng như đừng tranh luận những vấn đề vô ích, thì giữa các dân tộc làm gì còn nhiều tội ác và gương xấu ! Các dòng tu đâu có sa sút !

Ngày công phán, Chúa không hỏi ta đã đọc sách nào mà chỉ hỏi đã làm gì ? Chúa không hỏi có nói lợi khẩu không, mà chỉ hỏi đã sống thánh thiện thế nào ?

Con xem : Những giáo sư, những học giả bình sinh nức tiếng thông thái bây giờ đâu ?

Địa vị của họ xưa, bây giờ người khác đang giữ, nhưng chả biết những người này có nghĩ gì đến họ không ?

Sinh thời xem chừng họ rất được lưu ý, nhưng giờ đây còn ai nhắc đến tên họ nữa đâu ?


Thông thái thật

Ôi ! Vinh dự ở đời sao mau qua thế ? Nếu đời sống họ ăn nhịp được với học lực của họ thì những sách vở, những khoa học của họ tốt biết chừng nào !

Biết bao người chỉ mải miết với những khoa học phù phiếm mà sao lãng việc phụng sự Chúa : Vì chỉ nghĩ đến làm lớn hơn học ở khiêm nhượng, mà họ đã tự tiêu diệt theo với những tư tưởng của họ.

Người lớn thật, là người có một lòng bác ái quảng đại !

Người lớn thật là người tự cho mình thấp bé và coi khinh danh vọng ở đời này.

Người khôn thật, là người coi của đời "như phân thổ để chỉ được một Chúa Giêsu Kitô" (Philipphê. 3, 8)

Sau cùng, người thông thái thật, là người biết tuân theo ý Chúa và từ bỏ ý riêng.


SUY NIỆM

Có hai thứ khoa học : Khoa học Thiên Chúa và khoa học nhân loại nhưng chỉ có một chân lý.

Khoa học Thiên Chúa cũng bất di dịch như Thiên Chúa, còn khoa học nhân loại cũng hay thay đổi như nhân loại.

Khoa học Thiên Chúa là chính ánh sáng của Ngài, của chân lý thuần túy mà Ngôi Lời đã đem xuống ! Ngài ban cho hết thảy nhưng cách riêng cho những ai có tâm hồn khiêm nhượng.

Là con đẻ của nhân loại, khoa học nhân loại chỉ mơn trớn tính tò mò, nuôi tính kiêu hãnh, gieo lầm tưởng và mê hoặc mà không đánh động và sửa đổi được tâm hồn.

Học chân lý không phải để biết cho bằng để thực hành.

Lời hằng sống là lời Chúa nói với lòng hơn là với trí.

Biết nhiều điều cần để được rỗi và thực hành : đó là tất cả khoa học của một người Kitô hữu.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy : Không phải những ai thưa : "Lạy Chúa, Lạy Chúa" mà được vào Thiên đàng, mà chỉ ai làm theo ý Đức Chúa Cha và sống theo Đức Tin mới được rỗi.

Con hối tiếc vì đã biết và nói nhiều về chân lý mà chỉ làm được rất ít để cứu lấy mình.

Xin Chúa ban thêm cho con một tinh thần cao thiêng, một tâm hồn đạo đức và một đời sống ngay lành. Xin cho con lánh xa thế tục và chỉ tìm một Chúa là chân lý tuyệt đối và là hy vọng của con.4.  Hành Động Cho Khôn

Đắn đo

Đừng tin mọi lời người ta nói cũng như mọi điều ta nghĩ. Nhưng phải khôn ngoan, thận trọng đắn đo xem những điều ấy có hợp thánh ý Chúa không ?

Ôi ! Ta yếu hèn quá ! Điều xấu nơi người khác, ta thường dễ tin, dễ nói hơn là điều hay, điều tốt của họ.

Những người hoàn thiện, không bạ ai nói gì cũng tin, vì họ biết con người tự nhiên hướng về điều ác và dễ lỗi lầm trong lời nói.


Cái khôn ngoan của nhân đức

Đừng hành động hấp tấp, cũng đừng cố chấp theo ý riêng : thế mới thực là khôn.

Đừng bạ ai nói cũng tin, đừng tin gì cũng vội nói lại với người khác : thế mới thực là khôn.

Bạn hãy học hỏi những người khôn ngoan và có lương tâm.

Thà học với người khôn ngoan từng trải còn hơn theo ý riêng.

Đời sống thánh thiện làm cho ta khôn, cái khôn của Chúa và cho ta một bài học kinh nghiệm vĩ đại.

Càng khiêm tốn và tùng phục ý Chúa, càng khôn ngoan và bình an trong hành động.


SUY NIỆM

Muốn hành động cho khôn, nên lấy hai điểm này làm mẫu mực :

Đừng bạ ai nói cũng tin, nghĩ gì cũng cho là phải, trái lại phải dẹp lòng tự ái và tình dục mà chỉ sẵn sàng chờ đợi thần ý Chúa.

Đừng cậy tài giỏi, thông thạo, nhưng phải đơn sơ và thành thực đón nhận ý kiến của người khác.

Những vị cao niên, những người kinh nghiệm chính là những cái mốc vững chắc cho bước đường của ta.

Lạy Chúa ! Chúa đã tự đặt mình làm mẫu gương hành động cho con. Chúa lại dạy con phải "Khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu". Xin Chúa giúp con theo sát gương Chúa và thực hành được như lời Chúa răn dạy.5.  Đọc Thánh Kinh

Bài học khôn

Phải tìm chân lý chứ đừng tìm lợi khẩu trong Thánh Kinh.

Đọc Thánh Kinh, phải đọc với chính tinh thần của tác giả.

Phải tìm lợi ích thiêng liêng hơn là tìm lời lẽ văn hoa chải chuốt.

Ta phải chuộng đọc cả những cuốn đạo đức đơn sơ, cũng như những cuốn cao sâu, mầu nhiệm.

Đừng bận tâm đến thân thế, học lực của tác giả : hãy đọc vì lòng mến chân lý thuần túy.

Cũng không cần tra vấn câu nọ, câu kia của tác giả nào, một hãy để ý xem tác giả đã nói những gì.


Giọng nói của Chúa

"Người đời qua đi, nhưng đức tín trung của Chúa sẽ muôn đời tồn tại" (Ps. C16,2)

Chúa nói với ta bằng nhiều cách khác nhau và bằng những người cũng khác nhau. (Bản dịch của Lamennais)

Tò mò thường rất có hại cho ta trong lúc đọc Thánh Kinh. Nó làm cho ta muốn hiểu thấu và bình luận những cái đáng lý chỉ nên bỏ qua.

Nếu muốn được ích khi đọc Thánh Kinh, bạn hãy đọc cho khiêm tốn, đơn thành và tin tưởng, mà đừng bao giờ đọc để mong được tiếng thông giỏi.

Hãy bàn hỏi những người sống thánh thiện và im lặng nghe họ trả lời. Cũng đừng coi thường câu nói của những người cao niên : không phải vô tình mà họ mở miệng nói ra đâu.


SUY NIỆM

Đọc Thánh Kinh cũng như các sách đạo đức, không bao giờ nên đọc vì tò mò : để tìm lợi khẩu, khoa học, văn chương. Những sách đó không viết vì mục đích ấy.

Muốn lĩnh hội được ý nghĩa những sách đó, phải đọc với tâm tình :

- Khiêm nhượng : vì Chúa Thánh Thần chỉ dạy những bí nhiệm cho ai khiêm nhường.

- Đơn sơ : ví ánh sáng Chúa soi bao giờ cũng tự đủ cho mỗi người.

- Tin tưởng : Dầu ta không hiểu thấu, Lời Chúa bao giờ cũng đáng kính phục.

Lạy Cha ! Con đội ơn Cha vì đã giấu những điều đó với người khôn ngoan, thông thái mà chỉ tỏ ra cho trẻ nhỏ và người đơn sơ khiêm nhượng. Xin Chúa dạy con biết sống thánh thiện theo gương Chúa.6. Tình Dục

Lố lăng sinh hỗn loạn

Mỗi lần người ta ao ước lố lăng là y kỳ sinh rối lòng rối trí.

Người kiêu hãnh và hà tiện không bao giờ được yên nghỉ. Người nghèo khó và khiêm nhượng trong lòng lúc nào cũng yên hàn thư thái.

Người chưa chết hẳn cho mình, dễ bị cám dỗ và sa ngã trong những dịp rất nhỏ nhen và tầm thường.

Ai bạc nhược tinh thần, ai còn quá "xác thịt" và hay chiều theo giác quan, người ấy chả dễ bỏ hẳn được những ước muốn trần tục.

Vì thế họ thường khổ tâm khi phải bỏ nó và buồn giận khi bị người khác trái ý.

Giả thử có đạt điều mong ước, họ lại bị lương tâm cắn rứt, xâu xé vì đã đi theo tình dục, là cái không đem lại bình an thực cho lòng họ.

Vậy, chính nhờ cách chống tình dục, chứ không phải nô lệ cho tình dục, mà người ta tìm được bình an thực cho tâm hồn

Thứ bình an ấy không ở trong lòng người "xác thịt", người sống theo ngoại cảm mà ở chính trong lòng người mộ đạo và có tinh thần.


SUY NIỆM

Không kể ơn Chúa, tâm hồn bình an là quý nhất.

Nhưng bình an không ở chung với tình dục. Muốn được bình an, cần phải chiến đấu và đào thải mọi tình dục mạnh nhất trong ta. Nó là nguyên nhân phát sinh mọi xao xuyến của lòng.

Trong cuộc chiến này ta phải can đảm, cương quyết tìm và đánh thẳng vào tình dục mạnh nhất trong ta. Nó là tướng. Hạ thủ được nó, tàn quân sẽ tan rã và bình an sẽ phục hồi mau chóng.

Nhưng :

Lạy Chúa, ai sẽ ban cho con sức mạnh để nắm chắc phần thắng lợi trong cuộc chiến gay go này ! Vì địch thù con vừa đông vừa mạnh mà con lại hèn yếu vô tài !... Chỉ có Chúa, lạy Chúa ! Vậy xin Chúa thương ban cho con ơn can đảm, cương quyết để chiến đấu cho đến cùng vì chỉ có người thắng trận mới đáng công.7.  Tránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo

Tín thác nơi Chúa

Không chi khờ dại bằng chỉ tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào.

Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa.

Đừng xấu hổ khi thấy mình nghèo túng ở đời này.

Đừng cậy ở sức riêng, một hãy tín thác vào Chúa.

Hãy cứ làm vừa sức rồi Chúa sẽ giúp cho thiện chí của bạn.

Đừng cậy ta có học, cũng đừng tin vào sức mạnh của bất cứ ai. Bạn hãy cậy vào Chúa là Đấng yêu người khiêm tốn và hạ người kiêu ngạo xuống.


Đừng khoe khoang

Đừng khoe mình lắm của, cũng đừng cậy vào thế lực bằng hữu; hãy tự hào trong Chúa là Đấng sẽ ban cho bạn mọi sự, và hơn mọi sự, Chúa ban chính mình Ngài cho bạn.

Đừng cậy sức khỏe, đừng khoe sắc đẹp. Một thoáng bệnh cũng đủ làm tiêu ma hết.

Đừng tự đắc vì tài cán, vì khôn ngoan, kẻo mất lòng Chúa là nguồn mạch mọi điều hay, điều tốt bạn có.


Học khiêm tốn

Đừng nghĩ mình hơn ai, vì Chúa thấu suốt lòng mọi người, sẽ thấy bạn là người kém nhất.

Đừng hãnh diện vì những việc thiện ta làm, vì tư tưởng của Chúa có phải như ta nghĩ đâu ! Có khi điều mà đời cho là tốt lại bị Chúa loại bỏ.

Bạn có đức ư ? Hãy coi người khác có đức hơn bạn. Có thế bạn mới có thể khiêm tốn luôn được.

Khiêm hạ với người khác bạn chẳng thiệt gì. Nhưng tự tôn vinh mình hơn người khác, dầu chỉ một người cũng tai hại lắm đấy.

Người khiêm nhượng lúc nào cũng bình an. Ai lòng trí kiêu căng lúc nào cũng đầy ghen tức oán hờn.


SUY NIỆM

Hãy tín thác vào Chúa mà thôi, ở một mình Chúa, vì Chúa là Đấng không hề lay chuyển.

Còn gì yếu hèn, còn gì thay đổi, còn gì dễ lay chuyển như lòng người, vì kỷ phần của con người ta là lầm lạc, là xấu bụng, là dối trá !

Khiêm nhượng là nhận định được chỗ đứng hợp với mình, đúng với mình.

Kiêu ngạo là một thứ cách mạng phá hủy trật tự thiên nhiên và tự hủy hoại cả chính mình.

Lạy Chúa, Chúa khinh những người kiêu ngạo và yêu thương nâng đỡ những ai khiêm nhường. Xin Chúa sửa tánh kiêu ngạo trong con và ban cho con ơn khiêm nhượng thật trong lòng để con đến gần Chúa và đáng Chúa yêu.8.  Đừng Suồng Sã

Chọn bạn mà chơi

"Đừng thổ lộ tâm tình với bất cứ ai" (Giảng viên 8, 22). Việc bạn, bạn hãy đem bàn với những người khôn ngoan và kính sợ Chúa.

Đừng thường xuyên đi lại với những người trẻ và những người ham thế tục.

Đừng nịnh người giàu cũng đừng luôn tới lui với người quyền quý.

Hãy quen thân những người khiêm nhượng, đơn sơ, những người có đời sống đạo hạnh, ngay thẳng, chỉ nên nói, nên bàn những chuyện hữu ích.

Đừng kết thân với người khác phái. Bạn hãy phú thác cho Chúa tất cả các anh chị em đạo đức.

Hãy ước mong kết thân với một mình Chúa và các Thiên Thần và hãy tránh đừng để người đời biết đến Bạn.


Bác ái

Phải bác ái đối với mọi người, nhưng đừng vì đấy mà suồng sã.

Có người, khi còn xa ta khen lấy khen để, mà vừa giáp mặt đã ghét cay ghét đắng.

Có lúc ta nghĩ kết thân với người khác như thế là vừa ý họ lắm, nhưng ngờ đâu chính lúc ấy lại là lúc họ bắt đầu chán ta, vì gần ta, họ đã khám phá ra những khuyết điểm của ta.


SUY NIỆM

Sống trong xã hội cần phải có tình... Nhưng tình ấy không bao giờ nên thái quá đến nỗi thành suồng sã !

- Đừng quá dễ tin, đừng bạ ai cũng thổ lộ tâm tình.

- Đừng quen thân với những người trẻ ham đời và người quyền quý giàu sang.

- Với người khác giới càng phải hết sức dè dặt.

Chỉ có một tình yêu không bao giờ có thể đi quá mà chúng ta không thể không có : tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu ! Xin giúp con mến Chúa hơn yêu cha mẹ con, bạn hữu con và hơn chính bản thân con. Xin cho con mến Chúa trong Chúa và vì Chúa, bằng một tình yêu không nề quản và không lùi bước trước khó khăn nào.9.  Vâng Lời Và Tùng Phục

Thong dong thực

Biết vâng lời, có một Bề trên để tùy phục và không phải làm chủ việc mình là đại phúc đấy.

Vâng lời thì chắc chắn hơn là điều khiển.

Nhiều người vâng lời vì bất đắc dĩ hơn là vì yêu mến : những người ấy khổ tâm và hay càm ràm ! Bao lâu họ chưa biết thực tâm tùng phục vì lòng mến Chúa, lòng trí họ sẽ không được thong dong thực.

Dầu đi đâu, ở đâu, con cũng sẽ không được yên trí, bao lâu con chưa biết khiêm nhường phục tùng một Đấng Bề trên.

Nhiều người lầm hết chỗ nói vì họ tưởng ở nơi này, đi chỗ nọ họ sẽ được dễ chịu hơn.


Sẵn sàng nhượng bộ

Tự nhiên ai cũng thích làm theo ý riêng, ai cũng thịnh tình với người hợp ý mình hơn.

Nhưng nếu ta muốn Chúa ở với ta, đôi khi ta cũng cần phải bỏ ý riêng để giữ An bình.

Làm gì có ai thông thạo, hiểu thấu được tất cả sự vật. Vậy con đừng quá yên trí rằng mình sáng suốt, một hãy vui nhận ý kiến người khác.

Con có ý kiến hay ? Vì lòng mến Chúa, con cứ bỏ nó đi để theo ý người khác, như thế trong đường thiêng liêng, con sẽ tiến được rất xa.

Ta thường nghe nói : Chịu nghe và theo lời bàn của người khác thì chắc chắn hơn.

Cũng có trường hợp ý kiến đôi bên cùng phải cả, nhưng nếu cứ cố chấp không chấp nhận ý kiến người khác, khi lý trí hay hoàn cảnh bắt buộc : đó là một triệu chứng kiêu hãnh và điên gàn.


SUY NIỆM

Phúc lớn cho người biết tùng phục một Chúa trong bản thân các Đấng Bề Trên thay mặt Chúa. Và người biết kiên nhẫn thực hành đức vâng lời, có công lớn biết bao ! Đó là một hy sinh liên lỉ và kính ái hoàn hảo nhất.

Chính đức vâng lời là giá trị, là vinh dự, là công phúc của đời sống Công giáo, nhất là bậc tu trì, vì nó làm cho Chúa trở nên Thầy tuyệt đối và sở chủ lòng ta.

Nhưng cho được thế, phải để tâm trí và hành động cộng tác vào việc thực hiện đức vâng lời; lý trí công nhận tâm hồn yêu mến, làm cho nhanh nhẹn, quảng đại và bền bỉ.

Lạy Chúa cứu chuộc con, làm sao khi thấy Chúa hy sinh quyền tối cao để vâng lời mà con không yêu thích và thực hành đức vâng lời được.

Làm sao khi thấy Chúa 30 năm trường vâng lời Đức Mẹ và Thánh Giuse trong hết mọi việc, mà con không thành tâm theo trọn những điều Chúa soi cho con trong lề luật và trong các Đấng Bề trên ?

Thấy Chúa vâng lời cả bọn đao phủ khi chúng đặt Chúa nằm trên Thánh giá mà con phản kháng và kêu ca khi phải vâng lời được sao !

Lạy Chúa Giêsu ! Xin cho con biết thành tâm vâng lời để noi gương Chúa, để chứng tỏ lòng con luôn muốn làm vui lòng Chúa và để thực hiện thánh ý Chúa trong mọi nơi và mọi lúc.10.  Lời Vô Ích

Nói ít

Bạn hãy hết sức lánh xa những đám đông người. Vì dù con không có ý xấu, nhưng bàn soạn việc đời bao giờ cũng tai hại lắm.

Nó làm cho linh hồn ta chóng dơ nhớp và nô lệ tính phô trương.

Thà nín lặng những khi phải gặp người đời và đừng xen vào giữa đám đông là hơn.

Đã biết rằng chả mấy khi từ đám chuyện gẫu ra về mà lương tâm không cắn rứt, thế sao còn cứ ngứa ngáy muốn nói, muốn bàn ?

Thường ta thích nói là vì nhờ trao đổi cảm tình, ta có thể yên ủi lẫn nhau và trút cho lòng trí khỏi những tư tưởng bực dọc.

Những lúc đó ta thường hay nói về mình, về những cái ta ưa thích và ước ao, hoặc những điều làm ta khó chịu.


Nói cho khôn

Nhưng thường ta không được toại ý ! Vì chính những cái bên ngoài ấy, làm cho ta mất rất nhiều ơn Chúa yên ủi bên trong.

Vì thế ta phải tỉnh táo và cầu nguyện đừng để thì giờ qua đi vô ích.

Nếu được phép nói hay nói có lợi, bạn cũng chỉ nên nói những cái có thể giúp bạn tiến đức hơn.

Tập quán xấu, tính ươn hèn trong đường tiến đức ngăn trở ta rất nhiều trong việc giữ miệng lưỡi.

Lời nói đạo đức về những vấn đề thiêng liêng bao giờ cũng giúp ta tiến bộ rất nhiều trong đường đạo đức, nhất là giữa những người đồng tâm nhất trí đoàn kết trong Chúa.


SUY NIỆM

Nói ít với tạo vật để nói nhiều với Chúa. Tránh những lời vô ích, chỉ dùng miệng lưỡi để nói những điều tốt, điều cần : đó là phương pháp tối hảo để nên người trọn lành, để giữ tâm hồn trong sạch và nên thân tình với Chúa.

Một người chỉ để lòng trí ở tạo vật, ưa thích những thứ phù phiếm : người đó không thể mến Chúa được, không thể chuyên lo cầu nguyện và hồi tâm được.

Lời thánh Augustin: “Hỡi người đãng trí và lêu lổng, ngươi làm gì trong khi ngươi tìm thỏa mãn nhục dục, vui sướng ? Hãy hồi tâm tìm điều thật, điều thiện hảo từ lòng ngươi, chỉ như thế mới có thể thỏa lòng ngươi”.

Lạy Chúa ! Xin ban cho con tinh thần hướng nội và hồi tâm để con chỉ tìm thánh ý Chúa và trung thành với ơn Chúa. Xin hãy làm cho con chỉ luôn nhớ đến Chúa, nói về Chúa : Nhớ mà khuất phục, nói mà kính ái, và đừng để cho tạo vật nào có thể làm cho con xa Chúa.

Con sợ sống xa nhan Chúa, sống mà ít cảm thấy Chúa, con ngán vì con chưa làm được gì để đẹp lòng Chúa !

Xin cho lòng con vui sống trước nhan Chúa, và trước nhan Chúa, xin cho lòng con chỉ thở ra hạnh phúc là đẹp lòng Chúa đời này, để Chúa nên kỷ phần muôn đời cho lòng con.11.  Bình An Và Tiến Bộ

Tuyên chiến với thói hư

Ta chỉ được bình an thực sự khi nào ta không bận tâm đến lời nói hoặc việc làm của người khác, hay bất cứ những gì không hệ đến ta.

Ai hay pha mình vào việc người, hoặc đi tìm bên ngoài những việc bận bịu, ít hay họa mới hồi tâm tự xét, người ấy bình an lâu thế nào được ?

Hạnh phúc những ai đơn thành, vì chính họ sẽ hưởng được bình an lớn lao !

Tại đâu có những thánh nhân đã tiến xa trên đường trọn lành và nguyện gẫm cao siêu được đến thế ?

Vì họ đã cố gắng làm chết hẳn trong mình tất cả những ước muốn thế tục và như thế tâm hồn họ đã được nên thân tình với Chúa và trí khôn được thong dong chuyên lo phần rỗi.

Còn ta, ta đã nô lệ nhiều quá cho tình dục, ta đã bận tâm nhiều quá vì những gì mau qua. Vì thế, ít khi ta thắng dẹp hẳn được tật xấu, dầu chỉ một tật thôi ! Và lòng ta không luôn luôn ao ước tiến bộ hơn. Chính cái đó đã làm cho ta khô lạnh hơn hết.

Nếu ta chết hẳn cho mình và giữ lòng sạch mọi vương vấn, ta sẽ có thể nếm được những hương vị của Thiên Chúa và cảm được một phần nào hứng thú khi suy gẫm về Chúa.

Trở lực lớn nhất mà cũng duy nhất là tại ta quá nô lệ và ham mê tình dục mà không cố gắng bước vào đường trọn lành của các Thánh.

Thảng hoặc đôi lúc gặp điều trái ý, ta đã nản lòng ngay và đi tìm an ủi nơi người đời.


Phải chiến đấu cho can trường

Nếu ta vững tâm chiến đấu như một tinh binh hùng dũng, nhất định ta sẽ thấy tay Chúa giúp ta. Vì Chúa luôn sẵn sàng đến giúp những ai chiến đấu cho Chúa và trọn niềm tin vào Chúa. Phải chăng, vì để ta thắng mà Chúa đã ban cho ta dịp chiến đấu ?

Nếu đà tiến bộ tinh thần của ta chỉ căn cứ vào cách giữ luật bên ngoài, lòng sốt sắng của ta không bền lâu được ?

Hãy đặt rìu vào gốc cây và hãy chặt đứt mọi vương vấn tình dục, như thế hồn ta sẽ được an bình.

Nếu mỗi năm ta tuyệt căn được lấy một thói hư, ta sẽ chóng nên người hoàn thiện biết mấy.

Nhưng trái lại, kinh nghiệm cho ta hay, những năm mới trở lại ta còn khá hơn những năm đã tuyên khấn nhiều.

Đáng lý hằng ngày ta phải sốt sắng hơn, tiến bộ hơn. Nhưng tiếc thay, mới giữ được một phần ơn sốt sắng ban đầu ta đã cho là nhiều lắm !

Nếu ban đầu ta cố gắng ép mình hơn một chút, ta đã có thể làm được mọi việc cách dễ dàng và vui vẻ.

Chừa được một tập quán là khó. Nhưng chiến đấu và đoạn tuyệt ý riêng còn khó hơn nhiều.

Nếu giờ đây, con không thắng nổi được những cái khó nhỏ, những cái khó vô nghĩa, mai ngày con thắng sao nổi những cái khó lớn ?

Hãy cự tuyệt ngay từ đầu những khuynh chiều của bạn, hãy sửa bỏ ngay những tập quán xấu, không vậy, dần dà nó sẽ thành nguy cơ lớn cho con ?

Ôi ! Nếu con nhận định rõ khi con sống xứng đáng, con sẽ được hưởng an bình biết bao và làm cho người khác vui mừng biết mấy, chắc con sẽ cố gắng tiến bộ tinh thần nhiều hơn.


SUY NIỆM

Không gì phá hoại an bình, hạnh phúc thật, bằng buông theo tình dục để làm nô lệ và nạn nhân của nó.

Không gì có thể làm cho lương tâm thư thái thật, cho cuộc sống đầy công phúc đời này và bảo đảm phần rỗi đời sau bằng chiến đấu để thắng tham vọng, bằng cự tuyệt những ước muốn lố lăng của lòng.

Tôi phải tuyên chiến với tà dục và quyết chí dâng lòng trí tôi cho một mình Chúa.

Lạy Chúa ! Con đã sung sướng, thỏa lòng và chắc phần rỗi biết mấy nếu con biết thắng dẹp tình dục và thành tâm thống hối, để trả nợ đức công bằng Chúa và đền đáp một phần nào lòng Chúa yêu con ! Xin đừng để con phụng sự gì ngoài Chúa ? Chúa hãy đập tan xiềng xích, hãy cứu con khỏi tình trạng nô lệ, bất công và tàn nhẫn mà tình dục đang áp đặt trên con. Lòng con có bao nhiêu, con xin dâng trót cho Chúa. Chúa đừng để cho phô trương, tự ái, dâm ô, lười biếng, giận hờn, những tà thần ngoại lai, chiếm đóng lòng con. Con cảm thấy là ăn cướp, là bội phản Chúa khi không dâng trọn lòng con cho Chúa.

Lạy Chúa là tất cả của con, Chúa hãy nên gia nghiệp muôn đời của con.12.  Lợi Ích Của Đau Khổ

Đau khổ giúp tự giải thoát

Đôi khi gặp đau khổ trái ý rất có lợi cho ta, vì nó giúp ta hồi tâm, nhìn nhận đời sống này như tù đày, và đừng đặt hy vọng nơi bất cứ vật nào ở đời.

Dầu đôi lúc bị người phản đối hay những khi bị hiểu lầm hoặc có ý ngay mà vẫn bị người công kích, ngộ nhận : cái đó rất có lợi. Vì nó giúp ta tự khiêm và tránh được phù phiếm.


Đau khổ đưa tới Chúa

Khi bên ngoài ta bị người đời khinh rẻ và ngộ nhận, chính lúc ấy là lúc ta dễ đi tìm Chúa để chứng kiến cho lòng ta.

Một lý do đó đủ bắt buộc ta tin vững vào Chúa và đừng đi tìm an ủi nơi người đời.

Khi một người có thiện chí mà phải khổ tâm, bị thử thách, bị người xét đoán oan uổng, lúc đó họ cảm thấy mình cần Chúa hơn khi nào hết và ngoài Chúa họ thấy rõ mình không thể làm được gì hay và tốt.


Đau khổ làm cho ta ngán sống

Lúc đau khổ, ta buồn, ta cầu nguyện để thoát những đau khổ đang chịu.

Lúc đau khổ, ta ngán sống lâu, ta mong chết để thoát mọi vương vấn mà kết hợp với Chúa Giêsu Kitô.

Lúc đau khổ ta mới thấy rõ đời này không có bảo đảm hoàn toàn, không có bình an vững chắc.


SUY NIỆM

Phải chân nhận những trái ý là để thử, để gột rửa và siêu nhiên hóa lòng kính mến.

Chúa để ta gặp khắp nơi những đau khổ, những trái ý, những phản kháng... nhiều khi bởi chính tay những người chung sống với ta, những người thân yêu ta, để ta yêu họ cho cao thượng và vì Chúa.

Hạnh phúc tâm hồn được đau khổ thử thách, cám dỗ luyện lọc như lửa thử và luyện vàng. Chính bởi đó, lời Đấng Khôn ngoan : “Chính nhờ đó mà họ xứng đáng được Chúa và dễ am hợp với Chúa”.

Câu tụng niệm của tôi trong lúc gặp đau khổ sẽ là : “Vâng ý Cha dưới đất cũng như ở trên trời vậy”.

Lạy Chúa ! Xin giúp con trong những đau khổ và phản kháng mà Chúa cho phép xảy đến. Xin đừng để chúng giập tắt lửa Bác ái trong con. Đừng tiếc lòng con, nhưng giữ lấy lòng Chúa. Xin cho cám dỗ, thay vì làm con xa Chúa, thắt chặt con lại với Chúa hơn.13.  Chống Cám Dỗ

Cám dỗ : Không ai thoát khỏi

Bao lâu còn sống ở đời, ta còn phải chịu đau khổ và cám dỗ.

Vì thế Thánh Job nói : “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ liên lỉ”.

Do đó, mỗi người chúng ta phải đề phòng cám dỗ, phải tỉnh táo cầu nguyện để quỷ - hằng tỉnh thức và luôn luôn “chạy rảo khắp nơi tìm mồi sát hại” sẽ không làm gì được ta.

Làm gì có ai hoàn toàn và thánh thiện đến nỗi không phải cám dỗ bao giờ ! Đã thế ta cũng không tài nào thoát được.

Nhưng cám dỗ, dầu nặng nề gay gắt mấy, thường lại rất lợi vì nó giúp ta tự khiêm, luyện lọc và cho ta những bài học quí giá.

Các thánh đã phải qua thử thách, cám dỗ lớn lao nhưng nhờ đó các Ngài đã được lợi rất nhiều.

Còn những ai không chịu nổi cơn thử thách đã phải loại bỏ và bị tiêu diệt.

Không một dòng tu nào thánh thiện mấy, không một nơi nào khuất tịch mấy mà thử thách và cám dỗ không tới được !

Không ai còn sống mà thoát hẳn được cám dỗ, vì bẩm sinh con người đã có dục vọng, mà dục vọng chính là mầm mống của cám dỗ.

Cám dỗ hoặc đau khổ này chưa qua hẳn cám dỗ hoặc đau khổ khác đã dồn dập tới. Lúc nào ta cũng có một cái gì phải chịu đựng vì ta đã mất những sảng khoái của tình trạng diễm phúc sơ khai.


Cám dỗ có thể thẳng lướt được

Nhiều người tìm thoát cám dỗ, nhưng lại gặp ngay cám dỗ nặng hơn.

Không phải cứ trốn mà thắng nổi cám dỗ đâu. Nhưng phải nhẫn nại và khiêm tốn thực mới khuất phục được thù địch của ta.

Nếu chỉ tránh những dịp bên ngoài mà không nhổ cho tuyệt căn : Bạn sẽ không tấn tới được mấy. Cám dỗ sẽ tiến đến dồn dập và bạn sẽ thấy khổ tâm hơn.

Cứ từ từ chống trả cho nhẫn nhục và bền gan, với ơn Chúa giúp, bạn sẽ thắng được cám dỗ dễ hơn là xua nó một cách tức tối hằn học.

Bị cám dỗ, con hãy năng đi bàn hỏi. Cũng đừng bẳn gắt với những người bị cám dỗ : hãy yên ủi họ như con muốn được người yên ủi.

Nguyên do mọi cám dỗ xấu là tại tâm hồn nông nổi và ít tín nhiệm vào Chúa.

Như một con thuyền không lái bị sóng dập vùi, con người nhát gan và không giữ điều quyết định luôn luôn bị cám dỗ lay chuyển.

“Lửa thử sắt” (Giảng viên 31,31). Cám dỗ thử người công chính.

Thường ta không biết ta có thể làm được những gì, nhưng cám dỗ cho ta biết rõ chân giá trị của ta.

Phải luôn đề phòng nhất là khi cám dỗ mới đến. Đừng mở cửa để nó đột nhập linh hồn. Hãy chặn đánh ngay khi nó vừa ló mặt như thế rất dễ thắng nó.

Một thi sĩ xưa viết :

“Chữa bệnh, chữa ngay từ mới phát,

Để lâu thêm nặng tốn tiền thang”(Ovide)

Cám dỗ khởi điểm bằng một tư tưởng đơn sơ, rồi một ấn tượng rõ rệt, lòng vui thích và xúc động, cuối cùng là ưng thuận : đó là tất cả một chiến lược quân thù đắc dụng, để đột nhập lòng ta, nếu ta không kháng cự ngay từ đầu.

Ai càng lười kháng cự, càng chóng yếu nhược và quân thù càng thêm mạnh.


Cám dỗ rất có lợi

Có người phải cám dỗ khổ sở, ngay khi mới trở lại. Có người sau mới phải. Cũng có người phải chịu hầu suốt đời. Có người chỉ phải cám dỗ nhẹ.

Chúa ấn định thế, tùy theo sự khôn ngoan và công bình, vì Chúa đã biết rõ, tình trạng của mỗi người, Chúa đo huân nghiệp của mỗi người và an bài tất cả, cốt mưu phần rỗi cho những người Chúa chọn.

Vì thế, ta không nên ngã lòng, khi phải cám dỗ, một hãy khẩn nài Chúa đến giúp ta, trong cơn thử thách. Vì theo lời thánh Phaolô : “Chúa sẽ giúp ơn đủ trong cám dỗ để ta chịu đựng được” (I Cor.5,13).

“Vậy ta hãy tự phú thác trong tay Chúa” (I Pet. 5, 6) trong mọi cám dỗ và đau khổ vì : “Chúa sẽ cứu và nâng người thực lòng khiêm nhượng lên” (Ps. 33, 19).

Chính nhờ cám dỗ và đau khổ, mà ta có thể biết được mình đã tấn tới được đến đâu. Chính nhờ đau khổ thử thách mà ta được công lớn và nhân đức chói lòa hơn.

Có ra gì người chỉ sùng mộ và đạo đức, khi không gặp chướng ngại ! Nhưng nếu biết nhẫn nhục và chịu đựng đau khổ, họ sẽ có cơ tiến cao được lắm.

Có người can trường chịu đựng được những cám dỗ lớn, mà ngã thua trong những cám dỗ nhẹ thường ngày.

Chúa để vậy cho họ biết nhờ đấy mà tự hạ. Vì một khi thấy mình yếu đuối trong những cám dỗ nhỏ, họ sẽ không dám tự hào trong những cám dỗ lớn.


SUY NIỆM

Cám dỗ giúp ta luyện mình cho khỏi những dan díu thầm vụng của kiêu ngạo, của tự ái, vì nó làm cho ta cảm thấy sức nặng của đau khổ, làm cho ta ngán những thỏa mãn đời này và giúp ta tin tưởng vào Chúa.

Nó còn giúp ta tự hạ vì cảm thấy mình hèn yếu, vì trông thấy cái cội gốc hư tệ trong ta. Nó giúp ta thấy rõ ta bất lực, trước bất cứ một việc lành nào. Vì thiếu ơn Chúa, ta không thể giữ mình khỏi phạm tội được.

Lạy Chúa, khi bị cám dỗ, con cảm thấy rõ, con chỉ có thể phạm tội mất lòng Chúa, vì lòng con luôn chiều về điều ác. Nhưng con lại biết : Chúa có thể giữ con khỏi những xô lấn tàn bạo của tình dục và chính Chúa cũng muốn giúp con nữa. Vậy không tin ở mình, con hoàn toàn tín thác nơi Chúa : Lạy Chúa, con đang đứng trên bờ vực thẳm, con giơ tay lên cùng Chúa và trông cậy Chúa sẽ không để con sa xuống.14.  Xét Đoán

Xét đoán là lạm quyền

Hãy lo xét mình mà đừng xét việc người.

Xét người : là làm việc vô ích. Ta dễ lầm và dễ sai.

Thay vì xét người ta hãy đoán, hãy xét mình : như thế bao giờ cũng có lợi hơn.

Thường ta xét đoán sự vật theo cảm quan của ta, đối với sự vật ấy và lòng tự ái thường làm ta đoán xét thiên lệch.

Nếu hướng tầm mắt ta về một mình Chúa, khi gặp trái ý ta sẽ không bực mình.

Thường ta bị lôi kéo, không bên trong thì bên ngoài.

Nhiều người hễ làm gì là ngấm ngầm làm vì chính mình mà vẫn không biết.

Khi sự việc hợp sở thích, sở trường, xem ra họ được an vui, nhưng nếu gặp phản đối, y kỳ họ bối rối và sầu muộn.


Xét đoán rất có hại

Bất đồng ý kiến, bất hợp tình cảm, thường hay gây bất thuận, giữa bạn bè, giữa công dân một nước, có khi giữa cả một Dòng tu và những người đạo đức.

Một thói quen lưu cựu, khó bỏ lắm, là chẳng mấy ai vui lòng chịu theo lối mình không muốn.

Nếu chỉ dựa vào ý kiến, và tài năng riêng, hơn là theo gương Chúa Kitô, mà vâng lời, tùng phục, bạn sẽ ít được ơn soi sáng trong đường thiêng liêng, có chăng cũng rất muộn. Vì Chúa muốn ta phải hoàn toàn vâng phục Chúa, không lý luận để đạt đức ái nồng hậu hơn.


SUY NIỆM

Tự nhiên ta thích điều tra và công kích những khuyết điểm của người khác.

Tự ái thường làm ta công nhận trong ta, cái ta phê bình nơi người khác và ta thường sáng suốt khi xét khuyết điểm của người, mà mù tối đối với khuyết điểm của mình.

Lời Chúa Giêsu : "Chúng con đừng xét đoán để khỏi phải đoán xét”.

Tôi sẽ đoán xét mình cho nghiêm nhặt, thay vì đi xét đoán người để khỏi bị Chúa xét đoán, trong ngày công phán.

Lạy Chúa, xin ban cho con biết quên, hay không biết đến những cái con không có trách nhiệm phải biết, phải xét đoán, để con chỉ sống vì Chúa và trong Chúa. Lạy Chúa, một mình Chúa có quyền xét đoán; xin Chúa hãy đoán xét con đời này, để tha xét đoán con trong ngày công phán.15.  Bác Ái

Hoạt động của bác ái

Đừng làm điều ác, để được lợi bất cứ thứ gì. Hay vì tình cảm với bất cứ ai. Nhưng có lúc cũng nên bỏ một việc thiện, hoặc thay thế bằng một việc tốt hơn, để làm ích cho một người cần được ta giúp. Lúc đó không phải là bỏ việc thiện, nhưng là làm việc tốt hơn.

Không có bác ái, công việc bên ngoài là việc chết. Nhưng một công việc dầu nhỏ bé mấy, dầu tầm thường mấy mà làm vì một nguyên do bác ái là lợi hết chỗ nói. Vì Chúa không xét việc ta làm bằng xét lý do xui ta làm.

Bác ái nhiều, là làm nhiều rồi đấy.

Điều phải làm cứ làm cho hẳn hoi, cũng là làm việc nhiều rồi đấy.

Làm mà cốt mưu công ích hơn là toại ý riêng, đó là làm nhiều rồi đấy.


Bác ái thật

Điều người ta cho ta là công việc Bác ái, thường lại chỉ là con đẻ của tham vọng. Vì khuynh hướng tự nhiên, ý riêng, tính vụ lợi, tính quen làm điều vừa ý, luôn theo ta như bóng với hình.

Người có bác ái hoàn toàn, không tìm ích riêng, trong bất cứ công việc gì. Nguyện vọng duy nhất của họ là làm vinh danh Chúa trong mọi sự.

Người đó không ghen ghét ai, vì họ không tìm vui thỏa cho riêng mình.

Họ không tìm hạnh phúc cho bản thân, mà tìm hạnh phúc cao quý trổi vượt nơi Chúa.

Không coi điều gì là hay là tốt ở tạo vật, họ qui hướng tất cả về Chúa, như nguồn sâu thẳm, phát sinh muôn điều thiện, là cứu cánh làm cho các Thánh được an vui hạnh phúc.

Ôi ! Ai có một tia Bác ái thật, người đó sẽ cảm thấy tất cả thế vật chỉ là phù vân giả trá.


SUY NIỆM

Ta hãy cố lĩnh hội được câu : “Chúa không xét ta đã làm nhiều hay làm ít, chỉ xét ta Bác ái nhiều hay ít”. Và : “Bác ái nhiều tức là làm nhiều”.

Việc ta làm chỉ đẹp ý Chúa, khi nào nó được đóng ấn tín của Bác ái.

Thánh Phaolô bảo : “Anh em hãy làm việc với cảm tưởng và nhịp điệu của Đức Ái Thiên Chúa”.

Lòng Bác ái linh động và hiện hoạt ấy, chính là của nuôi dưỡng Đức tin, vì Đức Tin mà không có Đức Ái, là Đức Tin chết.

Lạy Chúa, là trung tâm mọi Tình yêu ! Con ân hận vì đã qua bao năm tháng không mến Chúa. Con xấu hổ, vì đã ít nghĩ đến Chúa, trong khi Chúa nghĩ đến con luôn; đã thờ ơ lãnh đạm với Chúa, trong khi Chúa nóng lòng yêu con ! Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa tha thiết, để bù lại những năm tháng con đã không mến Chúa, và đền đáp trong muôn một lòng Chúa yêu thương con.16.  Một Nhịn Chín Lành

Nhịn là tinh khôn

Điều gì nơi con, hay nơi người khác mà con không sửa được, con hãy nhẫn nhục chịu đựng, cho đến khi Chúa định liệu cách khác.

Con nên nghĩ, biết đâu như thế lại có lợi hơn cho con, vì nó giúp con luyện tập thêm chữ nhẫn, một đức tính tối cần để lập công lớn.

Nhưng con hãy cầu xin Chúa giúp con khi gặp khó khăn, con chịu cho vui lòng.

Nếu con đã bảo ai nhiều lần mà người ấy không chịu nghe, con đừng cãi lẫy với họ, hãy để mặc Chúa là Đấng có thể biến điều ác nên điều thiện, để thánh ý Ngài nên trọn và để Ngài được hiển danh, trong các tôi trung của Ngài.


Nhịn là công bằng

Con hãy nhẫn nhục chịu đựng những khuyết điểm và sơ suất, bất luận lớn nhỏ của người khác, vì chính con cũng đầy khuyết điểm, mà người khác đang phải chịu đựng đấy !

Chính con, con cũng không thể trở nên như mình muốn, thì sao con lại muốn người khác phải trở nên như con muốn ?

Ta muốn cho người khác nên trọn hảo; còn lỗi ta, ta vẫn không chịu sửa.

Ta muốn nghiêm trị người khác; còn ta, một lời nhắc nhở nhỏ đã làm ta cau mày !

Ta khó chịu khi người khác được đặc ơn rộng, còn ta, ta vẫn không muốn ai chối ta điều gì.

Ta muốn ràng buộc người khác, bằng những kỷ luật nghiêm khắc, còn ta hơi bó buộc thêm một chút, đã không chịu nổi !

Những cái đó đủ để chứng tỏ, rất ít khi ta xử với người khác như xử với mình.


Giận mất khôn - Nhịn là sáng suốt

Nếu ai cũng hoàn toàn cả, làm gì còn khổ giá để ta vác cho Chúa.

Nhưng giờ đây Chúa an bài thế để ta tập tương trợ lẫn nhau, vì ai cũng có khuyết điểm, cũng như phải nhịn khuyết điểm người khác. Chẳng ai tự túc tự mãn, chẳng ai sáng suốt đủ mà không phải nhờ người khác hướng dẫn. Trái lại, ta phải chịu đựng lẫn nhau, yên ủi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, dạy vẽ và chỉ bảo lẫn nhau.

Không gì làm tỏ trình độ nhân đức của ta bằng bị phản trắc. Vì những dịp đó không làm cho ta yếu thêm, trái lại còn chứng tỏ cái chân thực của con người.


SUY NIỆM

Nhẫn nhục chịu đựng khuyết điểm trong ta cũng như nơi người khác là một cử chỉ có sức thánh hóa, một phương thế tối hảo giúp ta xứng đáng được thiên đàng.

Nhịn nhục người khác điều ta muốn người khác nhịn ở ta là công bằng.

Tốt hơn hết : ta hãy nhịn khuyết điểm người khác, mà đừng để người khác phải nhịn khuyết điểm ta. Làm như thế, là vác gánh nặng đỡ lẫn nhau.

Lời Thánh Phaolô : “Anh em hãy chịu đựng lẫn nhau theo tinh thần Bác ái và hãy tha thứ lầm lỗi cho nhau”.

Lạy Chúa, Chúa đã rõ những trái ý rất có lợi cho con, vì nó sửa chữa, luyện lọc và kiện toàn đức tính nơi con. Nhưng Chúa biết rõ, chúng con vất vả chừng nào, mới chịu được những thử thách ấy, và dễ phẫn nộ chừng nào, trước những trái ý.

Lạy Chúa ! Xin đừng để con theo xúc cảm riêng, nhưng hãy giúp con biết hy sinh, để đẹp lòng Chúa. Đó là điều con hy vọng ở lòng Chúa thương yêu vô cùng.17.  Đời Sống Tu Trì

Phải có tinh thần hy sinh

Hãy tập thắng mình trong mọi trường hợp, nếu bạn muốn sống bình an và cộng tác với người khác.

Trong tu viện, giữa cộng đoàn, phải sống thuận hòa và trung thành cho đến chết, không phải là chuyện tầm thường.

Hạnh phúc những ai sống trong một tu viện mà sống thánh thiện và chết lành !

Muốn được vững chắc và tiến đức, bạn hãy tưởng bạn là một người lưu lạc và ngụ cư trên mặt đất.

Muốn sống một đời sống tu trì, bạn hãy trở nên khờ dại vì lòng mến Chúa Giêsu Kitô.

Mang áo dòng và thi phát, vị tất đã là tu; phải cải thiện đời sống và hãm dẹp tình dục : cái đó mới làm nên thầy dòng đích thực.

Ai đi tìm vật gì ngoài vinh danh Chúa và phần rỗi linh hồn mình, người ấy sẽ chỉ gặp sầu muộn và khổ đau.

Ai không trở nên bé mọn nhất và tùng phục mọi người, người ấy không thể sống bình an lâu được.


Tập tinh thần hy sinh

Bạn đi tu không phải để chỉ huy, nhưng là để vâng lời.

Bạn cũng không đi tu để sống an nhàn hay đeo đuổi phù phiếm, nhưng là để chịu đau khổ và để làm việc luôn.

Trong tu viện ta được thử như sắt bị nung trong lò.

Không ai sống trong đó đến cùng được, nếu không thành tâm tự hạ vì lòng mến Chúa.


SUY NIỆM

Sống tu trì, là lấy tinh thần hy sinh, xả kỷ làm phương châm, để đạt cứu cánh thánh thiện, toàn hảo.

Mà hy sinh, xả kỷ, chẳng qua chỉ là bản toát lược nghĩa vụ đời sống Công giáo. Vì không phải riêng cho giới tu sĩ, nhưng là chung cho mọi tầng lớp mà Chúa phán : “Các con hãy nên trọn hảo như Cha các con trên trời là Đấng trọn hảo”.

Để chu toàn nhiệm vụ đó, ta phải từ khước mình, để kết chặt với hy sinh cao cả của Chúa “Đấng tùng phục cho đến chết, và chết trên Thánh giá”.

Lạy Chúa ! Chúa muốn và truyền chúng con phải nên trọn hảo ! Nhưng tự sức chúng con, chúng con không làm được gì khác, mà chỉ là xúc phạm đến Chúa và tự trầm luân ! Xin Chúa hãy đến giúp chúng con, xin Chúa hãy hành động trong chúng con. Có Chúa giúp, chúng con sẽ làm được tất cả.18.  Gương Thánh Hiền

Đời sống phục tùng

Bạn hãy để trước mắt gương linh hoạt của các Thánh Giáo Phụ. Các Ngài là mô phạm một đời sống trọn hảo và thánh thiện. Và bạn sẽ thấy những việc bạn làm chẳng giá trị mấy, hay đúng hơn, không giá trị gì.

Ôi ! Đời sống ta có là gì sánh với đời sống các Ngài ?

Các Thánh nhân và các bạn tâm phúc Chúa Kitô đã phụng sự Chúa, lúc đói cũng như lúc khát, lúc rét cũng như khi phải trần truồng, trong hành động cũng như trong lao lực; các Ngài đã thức khuya dậy sớm, đã ăn chay hãm mình, đã đọc kinh nguyện gẫm sốt sắng và chịu ngàn vạn những tân toan, nhục nhã. (I Cor. 11, 27).


Đời sống hy sinh

Ôi ! Đếm sao được số lần, cân sao được trọng lượng những đau khổ các thánh Tông đồ, các thánh Tử đạo, các thánh Hiển tu, các thánh Trinh nữ, và tất cả những người muốn bước theo lối Chúa Kitô phải chịu !

“Các Ngài đã coi khinh mạng sống trần gian này, để được lại nó trong muôn thuở” (Ga. 12, 25).

Khắc khổ và xả thân chừng nào, đời sống của các Giáo Phụ trên rừng vắng ! Lâu dài và gắt gao chừng nào những cám dỗ các Ngài chịu ! Biết bao lần các Ngài đã bị quỉ ma dằn vặt !

Nhưng cũng can trường và nồng nhiệt biết mấy, lời kinh nguyện các Ngài dâng lên Chúa ! Nghiêm khắc biết mấy, những cử chỉ các Ngài hãm dẹp ngũ quan !

Lòng sốt sắng, nồng nhiệt tiến đức của các Ngài mãnh liệt chừng nào !

Các Ngài chiến đấu kiên cường để khuất phục tà dục thế nào !

Tâm ý các Ngài trong sạch và thẳng thắn biết bao trong việc phụng sự Chúa.

Ngày làm việc, đêm thức cầu nguyện, và cả trong khi làm việc, lòng trí các Ngài cũng không ngớt hướng về Chúa.


Đời sống khó hèn

Các Ngài lợi dụng từng phút.

Thời giờ phụng sự Chúa của các Ngài không tính bằng thời gian.

Vì sảng khoái tuyệt bậc trong lúc nguyện gẫm làm các Ngài quên cả ăn nuôi xác.

Phú quý, chức quyền, danh vọng, bạn bè thân thích, các Ngài đều bỏ lại sau. Trần tục các Ngài cũng không vấn vương.

Các Ngài có dùng gì cần để sống cũng là bất đắc dĩ và đau lòng khi vì nhu cầu phải dinh dưỡng thân xác.

Nghèo túng của đời, các Ngài rất giàu ân sủng và nhân đức.

Tuy bên ngoài thiếu thốn vật chất, nhưng tâm hồn các Ngài đầy tràn ân sủng và ơn an ủi.


Đời sống khiêm nhượng và nhẫn nhục

Các Ngài xa đời nhưng có Chúa ở ngay bên cạnh và coi các Ngài như bạn tâm phúc.

Các Ngài kể mình là không và đáng đời khinh rẻ, nhưng lại được Chúa quý trọng và nâng niu như trẻ thơ.

Luôn luôn một mực khiêm tốn, thành tâm tùng phục, con đường các Ngài đi là con đường nhẫn nhục và bác ái. Như thế các Ngài đã được tiến bộ luôn trong đời sống tinh thần và được vừa lòng Chúa.

Những Bậc thánh nhân ấy, Chúa ban để làm mô phạm cho giới tu trì. Gương các Ngài phải thúc đẩy ta tiến bộ luôn trong đường nhân đức, hơn ngàn vạn người khô khan lôi ta lại.


Lòng sùng mộ

Ôi ! Lúc Dòng sơ khai, tu sĩ sùng mộ chừng nào !

Họ cầu nguyện sốt sắng chừng nào ! Họ thi đua tiến đức chừng nào ! Cần cù giữ luật chừng nào ! Kính cẩn và tùng phục huấn lệnh Bề trên chừng nào !

Những vết tích lưu lại chứng tỏ, các Ngài là những bậc thánh thiện và trọn hảo, đã can đảm chiến đấu và đạp trên trần tục.

Trái lại, ngày nay, một tu sĩ không lỗi luật và nhẫn nhục chịu đựng những đau khổ của địa vị, cũng đã được người ta trầm trồ ca tụng rồi !


Can đảm lên

Ôi ! Tính khô khan ! Thói thờ ơ với chức vụ !

Ôi ! Sao ta chóng mất lòng sùng mộ ban đầu thế.

Sao ta chóng nản chán khô lạnh, đến nỗi cho đời sống là nặng nề sớm thế !

Hy vọng sau khi nhìn ngắm gương thánh hiền, bạn đừng để tắt hẳn trong bạn lòng hăng hái tiến đức sẵn có !


SUY NIỆM

Không gì thúc đẩy ta sống thánh bằng gương những người đã sống tốt.

Thực sự gương các Thánh làm cho ta thấy rõ nhân đức là đáng yêu, dễ dàng thực hiện cho mọi người và cho chính ta.

Để đáng được Thiên đàng, các Ngài đã phải làm, phải chịu, phải bỏ rất nhiều.

Còn ta, để được thế, ta đã làm được những gì ? Sao lại không làm điều các Thánh đã làm, để cũng được điều các Thánh đã được ?

Ngày công phán, Chúa sẽ cho ta thấy, một mặt, đức tin, lòng đạo của ta, một mặt gương những người đã sống trong một chức vụ như ta và sẽ đem các chứng tá bảo ta : đấy những việc ngươi đã làm, nào đáng gì ?

Lạy Chúa, xin đừng xét con cách ấy. Vì sánh với đời sống các Thánh, đời sống của con không đủ để cứu rỗi con. Xin Chúa ban cho con ơn biết tận tụy với nghĩa vụ, thấu hiểu tinh thần trách nhiệm, để ngày kia, đứng trước nhan Chúa, mang theo sự thánh thiện Chúa, con đáng được Chúa khoan hồng dung thứ.19.  Công Việc Một Tu Sĩ

Tinh thần tu sĩ

Đời sống một tu sĩ tốt, phải được tô điểm bằng mọi nhân đức, sao cho tinh thần bên trong, ăn nhịp được với điệu bộ bên ngoài.

Đã hẳn bên trong phải trọn hảo hơn bên ngoài nhiều mới hợp lý, vì Chúa hằng nhìn xét ta luôn và dầu ở đâu, ta cũng phải tận tình kính cẩn. Nhất là khi tới trước mặt Chúa, ta phải trong sạch như Thiên thần.

Hằng ngày ta phải quyết tâm lại và cố gắng sống cho sốt sắng như những ngày ta mới trở lại.

Ta phải thưa Chúa : “Lạy Thiên Chúa, Chúa của con, xin giúp con giữ điều quyết định và vững tâm phụng thờ Chúa; xin giúp con bắt đầu làm việc hẳn hoi từ hôm nay, vì công việc từ đây về trước đều không có gì đáng kể.”


Quyết tâm và thực hành

Ta tiến bộ nhiều hay ít là tùy ở điều ta quyết định, và càng muốn tiến bộ nhiều càng phải thận trọng nhiều.

Người quyết tâm làm nghiêm túc đôi khi còn sa sẩy, thì người ít quyết tâm hay quyết tâm sơ sài, sẽ sa sẩy đến đâu !

Có nhiều cách bỏ điều quyết tâm. Mà đã bỏ việc phải làm, dầu là việc nhỏ mấy cũng không thể không có hại.

Người công chính quyết tâm theo ơn Chúa hơn là theo cái khôn của mình và mưu tính việc gì, họ cũng tin tưởng nơi Chúa.

Vì “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” (Prov. 16) và “người đâu tự tìm lối phải đi” (Jer. 10, 23).


Việc thiêng liêng

Nếu vì lý do đạo đức hay vì mưu ích cho người khác mà đôi khi phải bỏ việc làm hằng ngày : việc đó sau bổ khuyết lại không khó lắm.

Nhưng nếu vì nhàm chán hay vì biếng lười mà bỏ : đó là một thiếu sót lớn và không thể không có hại.

Ta hãy làm hết sức ta : dầu vậy ta cũng chưa chắc khỏi sa sẩy trong nhiều lỗi lầm.

Vậy lúc nào cũng nên quyết tâm một điều rõ rệt : nhất là quyết tâm sửa những thiếu sót nào có hại cho đường tiến đức của ta hơn cả.

Ta cũng phải xem xét và chỉnh đốn cả trong lẫn ngoài, vì cả hai cùng liên quan đến việc tiến bộ tinh thần của ta.


Xét mình

Không thể hồi tâm luôn được, ít ra con hãy hồi tâm từng lúc : mỗi ngày một lần; tốt hơn : sáng và chiều.

Sáng dậy hãy quyết tâm, chiều đến xét lại cách sinh hoạt trong ngày : con đã nói làm và tưởng nghĩ những gì ? Biết đâu có lần con đã làm phiền đến Chúa và tha nhân.

Hãy tự võ trang cho ra vẻ một chiến sĩ dũng cảm chiến đấu với mưu chước của ác thần.

Hãy chế ngự tính mê ăn : và con sẽ dễ dàng chặn được các đòi hỏi khác của nhục dục.

Đừng bao giờ ở không, hãy đọc, viết, cầu nguyện suy gẫm hay làm một việc gì hữu ích cho mọi người.

Riêng về công việc chân tay cần suy xét đắn đo nhiều, vì không phải mọi người cùng làm việc như nhau.


Tổ chức đời sống tư

Việc nào không phải là việc chung, không nên để lộ ra ngoài. Việc riêng cứ làm kín đáo, chắc chắn là hơn.

Hãy lưu ý đừng biếng lười trong việc chung mà chăm chú trong công việc riêng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất và trung tín được việc chung, còn giờ con có thể dùng làm việc riêng tùy theo lòng sốt sắng.

Không phải mọi người cùng làm một việc như nhau : có việc hợp cho người này có việc hợp cho người khác hơn.

Công việc cũng nên phân theo thời giờ : việc này làm trong ngày lễ hợp hơn, việc khác chỉ hợp với ngày thường.

Việc này cần cho ta khi phải cám dỗ, việc khác lúc bình an, thư thái.

Việc này hợp cho ta lúc sầu muộn, việc khác lúc được ơn Chúa ủi an.

Gặp ngày lễ trọng, ta nên làm các việc đạo đức và xin các Thánh cầu giúp ta sốt sắng hơn.

Ta hãy quyết tâm sống từ lễ này đến lễ khác như thể ta sắp lìa khỏi thế tục để tới ngày Đại lễ bất diệt.

Vậy trong những ngày đó, ta phải dọn mình cẩn thận, sống thánh thiện hơn, giữ luật chu đáo hơn, như thể là ta sắp đi lĩnh phần thưởng Chúa ban cho công việc ta làm.

Nếu Chúa chưa ban thưởng, ta hãy nhận là tại ta chưa dọn mình đủ, ta chưa đáng được vinh dự lớn lao. Chúa sẽ ban cho ta trong thời hạn đã định.

Trong khi chờ đợi ta hãy cố sửa soạn sẵn sàng.

Thánh Luca viết : “Phúc cho người tôi tớ nào Chúa gặp đang thức lúc Ngài đến. Ta bảo thực : Ngài sẽ đặt người đó làm quản lý tất cả tài sản của Ngài”. (Lc. 12, 43-44).


SUY NIỆM

Đời sống con người trên mặt đất là một cuộc chiến không ngừng với ma quỉ, với thế tục, với chính mình.

Có người ẩn mình trong viện tu, có người sống giữa thế trần... nhưng dầu ở đâu, phần thắng lợi bao giờ cũng dành cho ai biết cẩn trọng.

Chỉ ai quen trầm tĩnh, yêu vắng lặng, biết giữ lời nói, tư tưởng, cảm tình, trung tín làm các việc tầm thường, người đó mới tránh được cám dỗ và đáng ơn trời giúp.

“Ai khinh điều nhỏ, dần dà sẽ coi thường điều lớn”, lời Đức Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận định rõ chân giá trị của việc làm vì nghĩa vụ và việc theo ý riêng : việc nghĩa vụ chính là những sinh tố cốt yếu để dinh dưỡng tinh thần, còn việc riêng chỉ là của nuôi phụ để thêm hứng khởi và phấn đấu.

Lạy Chúa, con đã mệt vì những ước muốn suông, những nghĩ mà không làm, những hứa mà không giữ. Xin Chúa giúp con đạt được ước muốn và thực hiện được ý nghĩ về nhân đức.20.  Tìm Thanh Vắng Và Thầm Lặng

Tinh thần khuất tịch

Con hãy tìm giờ rảnh để lo việc riêng và hãy suy đến ơn Chúa luôn.

Hãy bỏ những truyện tò mò, hãy chuộng đọc những sách có sức xúc động tâm hồn hơn những sách chỉ làm bận trí óc.

Hãy bớt những câu nói dư thừa, những cuộc ngao du vô ích, hãy bịt tai trước những tin tức và dư luận, như thế bạn sẽ không thiếu giờ rảnh để suy gẫm hẳn hoi.

Các bậc đại thánh cũng đã hết sức tránh truyện vãn với đời và chỉ ưa phụng thờ Chúa trong thinh lặng.


Thầm lặng với Chúa

Cổ nhân nói : "Không lần nào từ đám đông trở về mà tôi không thấy mình sút kém” (Seneca. Ep.7). Cái đó ta cũng thường tự nghiệm mỗi khi trò chuyện lâu với chúng bạn.

Thinh lặng dù sao cũng dễ hơn nói mà không quá lời.

Ẩn khuất trong nhà, thế nào cũng dễ hơn ra ngoài mà giữ được trang nghiêm.

Ai muốn sống một đời sống nội tâm và tinh thần, phải theo gương Chúa Giêsu, tránh xa nơi đông người.

Không ưa trầm tĩnh, chả dễ vững tâm khi phải tiếp xúc với đời

Ngại nín lặng, khó nói nghiêm chỉnh.

Không vui lòng tùng phục, khó thực thi được vụ lớn.

Không biết vâng lời đừng hòng chỉ huy.


Bảo đảm của thánh nhân

Chả ai nếm được sảng khoái vững chắc bằng người có lương tâm tốt.

Nhưng các Thánh càng vững chắc, càng kính sợ Chúa. Và dầu nổi tiếng nhân đức và giầu ơn sủng, các Ngài không kém tự hạ và cẩn trọng trong sinh hoạt.

Kẻ tội lỗi vì kiêu ngạo mà tưởng mình vững chắc và phô trương, nhưng đó chỉ là lừa quần chúng.

Đừng tự cho mình là vững chắc ở đời này, con ạ ! Dầu cho con được tiếng là một thầy dòng tốt hay ẩn sĩ đạo hạnh.


Sức phá hoại an bình

Thường những ai được đời cho là đại thánh, thường dễ tự phụ. Như vậy thật là nguy !

Với những người đó đôi khi phải cám dỗ, hay phải cám dỗ luôn, là có lợi, vì không thấy mình vững chắc mà sinh tự phụ : và đi tìm yên ủi bên ngoài một cách điên dại.

Đừng tìm vui thú chóng qua, đừng bận tâm vì thế tục, lương tâm bạn sẽ được trong sạch.

Gạt bỏ những lo toan vô ích để chỉ nghĩ đến Chúa, tin tưởng vào Chúa, bạn sẽ bình an và thư thái nhiều !


Sám hối

Chẳng ai đáng Chúa an ủi, nếu không biết thành tâm sám hối.

Muốn được ơn sám hối, sám hối thật lòng, hãy vào nơi thanh vắng, xa mọi tiếng ồn ào thế tục như lời Thánh Kinh : “Dầu khi nằm ngủ, bạn cũng hãy luôn giục lòng thống hối” (Ps. 5, 51).

Trong phòng riêng, bạn sẽ tìm thấy điều đã mất khi ở ngoài.

Phòng riêng êm dịu cho những ai biết ở luôn trong đó, nhưng phải có trật tự, sạch sẽ và giữ thinh lặng để khỏi buồn chán.

Nếu khi mới nhập tu, bạn biết yêu quí và canh giữ nó, nó sẽ trở nên bạn thân và là nguồn yên ủi êm dịu nhất của bạn.


Lợi ích của thầm lặng

Chính trong thầm lặng và yên hàn mà linh hồn đạo đức tiến bộ nhiều, vì trong đó họ tìm ra được những bí quyết tàng ẩn của Thánh Kinh.

Trong đó họ gặp được những suối nước mắt : họ tắm gội suốt đêm trong đó và càng sống xa tiếng ồn ào của thế tục họ càng mật thiết với Chúa Tạo thành.

Ai chia tay với bạn bè thân thích, Chúa và các Thiên thần sẽ đến ngay.

Thà ẩn một nơi mà chuyên lo phần rỗi, còn hơn làm được phép lạ mà lãng quên chính mình.

Thực đáng khen những tu sĩ ít khi ra ngoài, tránh con mắt người đời và cũng không muốn nhìn đến họ.


Vui qua, sầu tới

Tại sao phải nhìn những điều bạn không được phép nhìn ?

Đời mau qua và những tham vọng của đời cũng mau qua. (Ga. 2, 17).

Tình dục xui ta đi đây đi đó. Nhưng lúc trở về ta mang theo được gì ? Phải không, một gánh nặng cho lương tri và bối rối cho tâm hồn ?

Đi vui, về buồn; vui chiều hôm trước, buồn sáng hôm sau.

Vui của nhục dục đều như thế : đón nhận nó thì dễ chịu, nhưng rốt cục, chính nó lại làm tổn thương và sát hại ta.

Ở nơi khác có gì mà ta không có ở nơi nhà ?

Trước mặt con cũng có trời, có đất, có mọi chất lượng. Của đời hết thảy không do những cái đó cấu thành sao ?


Bình an thực

Khắp gầm trời này, bạn có thấy đâu được bền bỉ vững chắc lâu không ?

Có khi bạn tưởng sẽ được hoàn toàn thỏa mãn, nhưng... điều thỏa mãn ấy không bao giờ bạn đạt được.

Giả sử bạn nhìn được tất cả sự vật hiện hữu : nhưng rồi có ích gì ?

Hãy ngước mắt lên trời nhìn vào Chúa và xin Người thứ tha mọi tội lỗi và sơ suất cho bạn.

Của đời hãy để cho đời, bạn hãy chuyên lo những điều Chúa răn dạy.

Hãy đóng kín cửa phòng lại và mời Chúa Giêsu chí ái đến ở với bạn.

Hãy ở lại với Chúa trong phòng, vì bạn không tìm đâu được yên hàn hơn.

Đừng ra ngoài, cũng đừng mỏng tai nghe tiếng nhộn nhịp của đời, bạn sẽ bảo toàn bình an thật cho tâm hồn.

Lúc nào con mong nghe tin tức, lúc ấy lòng con sẽ xao xuyến.


SUY NIỆM

Thinh lặng bên ngoài chưa đủ làm cho tâm hồn được yên tĩnh, cần phải thanh vắng bên trong nữa. Cốt yếu là tinh thần trầm mặc và suy gẫm.

Một tâm hồn xa vui thú giác quan, bưng tai trước ồn ào của thế tục, sẽ gặp được thỏa mãn thanh tao trong Chúa!

Trong thanh vắng, họ sống động, họ hô hấp tình yêu Chúa Kitô. Họ quên tất cả để chỉ nhớ một mình Chúa. Họ nức nở với Chúa vì bao lỗi lầm.

Giả thử có nghĩa vụ phải ở giữa tiếng ồn ào của thế tục, họ lại thiết lập khu thanh vắng trong lòng họ, họ sẽ được thỏa mãn điều ước mong.

Lạy Chúa, bao giờ con mới biết sống thinh lặng và yêu thanh vắng, chuyên cần nguyện gẫm ?

Con phàn nàn vì đã nói quá nhiều về tạo vật và làm quá ít cho Chúa ! Lạy Chúa hãy đến, Chúa duy nhất, lòng con kính mến, trung tâm điểm và đối tượng của lòng con ! Hãy đến cho lòng con được hưởng tôn nhan Chúa. Hãy đến để nói với lòng con và chỉ bảo con điều Chúa muốn.

Bao giờ màn che thời gian mới hạ xuống, để con xem thấy điều con xin ? Bao giờ con mới gặp được điều con đang tìm ? Bao giờ mới tới được Đấng con yêu mến ? Lạy Chúa !21.  Lòng Thống Hối

Thực trạng con người

Muốn tiến đức, bạn hãy giữ lòng kính sợ Chúa và đừng tự do phóng túng quá !

Hãy bắt ngũ quan vào kỷ luật và đừng liều tìm những thú vui điên rồ.

Hãy thực tâm sám hối, rồi bạn sẽ vãn hồi được ơn sốt sắng.

Sám hối xây dựng lại những điều mà phóng đãng làm đổ nát.

Một người sống ở đời, suy mình đang bị lưu lạc và hồn mình đang mắc ngàn vạn cái hiểm nguy mà cứ vui tít đi được, kể cũng lạ thật.


Cần phải thống hối

Tính nhẹ dạ, tật lười sửa khuyết điểm đã làm cho chúng ta không cảm được những đau khổ của linh hồn và thường khi lại cười một cách vô nghĩa trong lúc đáng lý ta phải khóc.

Chỉ có tự do thật, chỉ có bình an vững chắc, khi nào ta biết kính sợ Chúa và có lương tâm thẳng thắn.

Phúc lớn cho người biết khước từ những gì có thể làm cho mình chia trí và biết hồi tâm thống hối.

Phúc lớn cho người biết trừ khử những gì có thể làm bẩn lương tâm.

Hãy chiến đấu cho hùng dũng : một tập quán xấu chỉ có thể thắng dẹp bằng một tập quán tốt.

Nếu bạn đừng pha mình vào việc người khác, người ta cũng sẽ để mặc bạn yên hàn mà làm điều bạn phải làm.


Ơn Chúa an ủi

Đừng tranh việc người khác, cũng đừng bận tâm đến việc thuộc phạm vi Bề trên.

Hãy mở to mắt nhìn thẳng vào mình trước và hãy tự răn mình trước khi sửa vẽ chúng bạn.

Không được lòng người ta cũng đừng buồn. Hãy buồn vì bạn đã không sống hẳn hoi, đã không thận trọng xứng đáng một tôi trung của Chúa, một tu sĩ đạo hạnh.

Không hưởng được nhiều an ủi ở đời, nhất là những yên ủi giác quan, thì lại có lợi và làm cho đời ta vững chắc hơn.

Còn ơn Chúa yên ủi mà ta không được, hoặc được ít là lỗi tại ta. Vì ta đã không thực tâm thống hối và đã không loại trừ những yên ủi ngoại lai vô ích.


Đau đớn vì tội

Bạn nên biết, bạn không đáng Chúa an ủi, trái lại chỉ đáng chịu đau khổ ?

Toàn thể vũ trụ trở nên nặng nề, đắng cay cho những ai có lòng thống hối thật. Người công chính lúc nào cũng thấy có đủ lý do để khóc.

Dầu xét mình hay xét việc người, ta nhận thấy rõ : trên đời không ai thoát đau khổ.

Và càng suy cho thấu, càng đau đớn nhiều.

Lý do xác đáng làm ta buồn tủi và thống hối chính là tội và thói hư của ta. Nó trói buộc ta chặt đến nỗi ta khó nhắc lòng lên suy những sự trên trời.


Gẫm suy sự chết

Nếu con năng suy đến sự chết hơn là nghĩ đến sống lâu, chắc con sẽ được sốt sắng sửa sai.

Nếu con suy cho thấu những khổ đau nơi Hỏa ngục và Luyện hình, con sẽ vui lòng chịu đau khổ cũng như vất vả và không sợ gì là khắt khe nữa.

Nhưng vì những chân lý đó chưa thấu nhập được tâm hồn ta và ta còn ưa chuộng những gì mơn trớn giác quan, nên ta còn lạnh nhạt và biếng lười.


Xin ơn thống hối

Thường tại tinh thần ta bạc nhược mà xác ta dễ phàn nàn về những gì không đâu.

Hãy khiêm nhượng, xin Chúa ban cho ta tinh thần thống hối, và cùng Thánh Tiên tri thưa với Chúa : “Lạy Chúa, xin cho con ăn no bánh khóc lóc và cho con uống nước mắt con” (79, 6).


SUY NIỆM

Gặp đau khổ mà không phàn nàn, trái lại biết vui chịu, tự hạ trước mặt Chúa và xin ơn Chúa giúp đỡ : chính cảm tưởng khiêm tốn và sự thành tín ấy là tinh thần thống hối mà tác giả vừa nói.

Phải, vui thế nào được, ở đời đầy đau khổ, đầy tội lỗi và thân phận lưu vong ! Quả thánh Augustin rất có lý khi nói : “Người giáo hữu thực đau khổ khi sống, chỉ chết mới hy vọng hết tội lỗi và được tùng phục Chúa trọn đời”.

Lạy Chúa, xin cho lòng con xa vật chất mà kết thân với Chúa. Không còn gì sung sướng cho con hơn là được yêu mến Chúa, làm và chịu khổ vì Chúa, làm vui lòng Chúa ở đời này và đời sau được vui thỏa trong tình yêu bất diệt.22.  Những Đau Khổ Ở Đời

Những thử thách

Dầu ở đâu, dầu quay hướng nào, bạn cũng vẫn thấy khổ, bao lâu bạn không biết hướng nhìn về Chúa.

Sao bạn lại bối rối khi sự vật xảy đến không hợp sở thích và nguyện vọng của bạn ?

Nào ai được thỏa mãn mọi điều ước mong ? Không phải tôi, không phải bạn, không ai trên khắp gian trần này.

Ở đời, làm gì có ai, dầu là đế vương, dầu là Giáo Hoàng mà thoát được mọi đau khổ, trái ý.

Thế ai là người sướng nhất ? Hẳn chỉ có người chịu đựng được đôi chút vì Chúa.

Ta thường nghe bọn tầm thường, người nông cạn nói : con người ấy sướng thật : Phú quý có, vinh quang có, thế lực có ! Làm ăn lên như diều !

Cứ đem sánh với của trên trời, bạn sẽ thấy của thế tục chỉ là hư vô. Nó không vững gì, lại hay sinh lụy vì có ai được của mà khỏi lo lắng, sợ sệt bao giờ đâu.

Hạnh phúc con người không hệ ở lắm tiền nhiều của : miễn sao đủ dùng là tốt rồi.


Nhu cầu khắt khe

Sống trên đời : đây thực là một cái khổ lớn.

Ai muốn sống theo tinh thần, càng thấy đời sống hiện tại là cay đắng, vì họ cảm thấu, họ nhìn thấy rõ những khuyết điểm và tình trạng hư tệ của nhân loại.

Ăn, uống, thức, ngủ, nghỉ và nô lệ cho mọi thứ nhu cầu của thân xác : tất cả những điều đó là phiền toái, là khổ cho người đạo đức, vì họ mong đừng phải phiền lụy gì đến thân xác và được thoát ly mọi xiềng xích của tội lỗi.

Thật những nhu cầu thân xác rất phiền lụy cho người sống nội tâm ở đời hiện tại.

Vì thế, Thánh Tiên tri khẩn nài Chúa giải thoát mình: “Lạy Chúa, Ngài nói xin cứu con khỏi những nhu cầu của con” (Ps. 24, 17).

Nhưng khốn cho những ai không nhìn thấy cái đau khổ của mình !

Càng khổ hơn những ai tha thiết với cuộc sống khốn nạn và hư tệ này !

Vì còn có những người thèm khát nó, đến nỗi dầu phải lao lực, dầu đi ăn xin cũng chưa vị tất đủ ăn, thế mà giá được sống mãi trên đời, họ sẽ không thiết gì nước Thiên đàng.

Ôi ! Những tâm hồn điên dại và thất trung chừng nào ! Họ đã táng tận linh hồn trong vật chất, đến nỗi chỉ ưa thích những gì là nhục thể !

Nhưng giờ chết đến, những người đáng thương đó sẽ cảm thấy một cách đau đớn sự hèn kém, sự hư vô của những điều họ yêu chuộng.

Các thánh nhân và các bạn thiết của Chúa Kitô kinh tởm những mơn trớn nhục thể, khinh thường xa hoa trước mắt người đời. Tất cả hy vọng, tất cả ước nguyện của các Ngài đều hướng về vinh phúc muôn đời.

Tất cả ước muốn của các Ngài bay theo những kho tàng bất diệt và vô hình, lòng các Ngài không bị vật chất lôi kéo theo hướng thế tục.


Đau khổ vì chiến đấu

Đừng thất vọng trong đường tiến đức con ạ ! Thì giờ hãy còn đủ.

Sao còn chần chừ chưa thi hành quyết định ?

Đứng lên ! Hãy bắt đầu từ giờ phút này và tự niệm : “Đây, lúc phải hành động; đây, lúc phải chiến đấu; đây, lúc thuận tiện để tu chỉnh”.

Lúc nào con gặp đau khổ và rủi ro, chính đó là lúc để lập công.

“Con phải qua lửa, qua nước, trước khi vào nơi mát mẻ” (Ps. 65, 12)

Không gắng sức, con không thắng nổi tật xấu đâu.

Bao lâu còn mang thân xác yếu mềm này, ta không thể thoát khỏi sầu tủi và đau khổ được.

Sống mà không phải đau khổ, ta lấy làm dễ chịu lắm, tội lỗi làm nhơ nhớp đời ta, đồng thời cũng làm mất cả hạnh phúc thực đời sau.

Vì thế ta cần phải nhẫn nại và trông đợi ở lượng đại từ bi Chúa : “Cho đến khi giai đoạn tội lỗi qua đi và cái sống sẽ tiêu diệt cái chết trong ta”. (II Cor. 5, 4).


Tính bất ổn

Ôi ! Con người mỏng giòn quá đến nỗi lúc nào cũng nghiêng chiều thói xấu !

Hôm nay bạn xưng tội, rồi mai lại tái phạm ngay những tội vừa mới xưng.

Giờ nầy bạn quyết tâm phòng ngừa, giờ sau bạn lại làm như thể không quyết định gì.

Như vậy, đứng trước tình trạng bất ổn, bất nhẫn ấy ta đã quá đủ lý do để tự hạ và đừng nghĩ hay, nghĩ tốt về mình.

Vì lười biếng, ta có thể mất trong giây lát điều nhờ ơn Chúa ta đã dày công tìm tòi mới được.

Nếu nhát gan, rốt cuộc ta sẽ còn gì ?

Khổ cho ta, nếu ta muốn được an nghỉ như thể đã được bình an vững chắc, giữa lúc đời sống ta không có mảy may gì là thánh thiện thật !

Vì thế ta cần được huấn luyện lại trong đường tu đức như một người mới nhập ngũ, có thế mới trông ta cải tính đổi nết và tiến bộ trong đường đức hạnh.


SUY NIỆM

Vinh hạnh và công phúc, người biết tìm và gặp được Trái tim Chúa để dốc đổ tất cả đau khổ vào đó.

Hạnh phúc người hiểu và cảm nghiệm được rằng hạnh phúc thật, thiên đàng dưới đất là được đau khổ vì Chúa, đau tất cả những cái đau của đời, cái nhỏ cũng như cái lớn nhất.

Thương hại những ai phủ nhận hay yêu thích cái khổ của trần tục và không khát vọng một hạnh phúc bất diệt. Thánh Grêgôriô gọi thế là yêu cái đói, cái khổ mà không thiết cái no, cái sướng.

Lạy Chúa Giêsu ! Xin giúp con biết và mưu tìm hạnh phúc thật. Xin dạy con vững tâm chiến đấu với tình dục, với tự ái với chính mình con. Xin cho con biết vui chịu cho nhẫn nhục tất cả những thống khổ của đời để đáng dự phần vinh hiển cùng Chúa trên nước trời.23.  Sự Chết

Sẵn sàng luôn

Con chả còn sống bao lâu nữa : hãy xem mình đã sẵn sàng chưa ?

Con người hôm nay còn sống, mai đã biến mất.

Họ chết đi khuất mắt để rồi cũng phai lạt khỏi trí lòng.

Điên dại, cứng cỏi thay lòng người ! Chỉ biết nghĩ đến hiện tại mà không biết dự phòng tương lai!

Trong mọi hành động, mọi ý nghĩ, bạn hãy xử như thể con sẽ chết hôm nay.

Nếu lương tâm con trong trắng, con sẽ không sợ chết.

Thà tránh tội còn hơn trốn cái chết.

Hôm nay con chưa sẵn sàng, đến mai con sẵn sàng thế nào được ?

Mà ngày mai có gì là chắc; con có chắc con sẽ sống đến mai không ?

Sống lâu mà ít sửa mình, thì hỏi có ích chi ?

Trời ! Sống lâu vị tất đã giúp được ta đền bù, mà thường chỉ tăng thêm lỗi lầm !

Giá ta chỉ sống nghiêm chỉnh được ít là lấy một ngày chả hay lắm à ?

Nhiều người chỉ tính năm tháng đã trở lại, nhưng năm tháng đã giúp họ tu chỉnh ít quá !

Nếu chết là đáng sợ, biết đâu sống lâu lại không nguy hiểm hơn ?

Hạnh phúc cho người luôn nghĩ đến giờ chết và ngày ngày chuẩn bị sẵn sàng.

Đôi khi gặp người chết, con hãy nghĩ một ngày nào đó con cũng sẽ đi lối ấy.

Sáng thức dậy, con nên nghĩ con sẽ không sống đến sáng mai.

Hãy sẵn sàng luôn : Hãy sống thế nào để giờ chết không đến lúc con chưa sẵn sàng.

Nhiều người chết bất ưng không ngờ, “vì Con Người đến lúc không ai ngờ” (Lc. 12, 40)


Sống sao chết vậy

Giờ chết điểm, con sẽ bắt đầu xét đoán khác hẳn về đời sống dĩ vãng và sẽ hối hận hết chỗ nói, vì đã quá biếng lười và nhát gan.

Cố gắng có ngay lúc này điều mình muốn có khi hấp hối, mới là hạnh phúc và khôn ngoan.

Điều làm cho ta hy vọng sẽ được chết lành là ta đã hoàn toàn coi khinh thế tục, ước ao nồng nhiệt tiến đức, tôn trọng kỷ luật, thống hối đền bù, vâng lời mau mắn, hy sinh xả kỷ và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những phản trắc vì lòng mến Chúa Kitô.

Con có thể làm được nhiều việc lành lúc còn khỏe. Khi lâm bệnh, chả biết có làm được gì không!

Chả mấy người chịu bệnh mà khá hơn cũng như chả mấy người thích ngao du mà nên thánh.

Đừng tin tưởng ở bạn bè, thân thuộc. Cũng đừng giãn việc phần rỗi lại lâu, vì người đời quên con chóng hơn con tưởng.

Thà tự liệu kỹ lưỡng cho mình ngay lúc này và sắm sẵn lấy đôi việc phúc thiện, còn hơn trông vào người khác giúp đỡ.

Nếu giờ đây con không tự liệu cho mình mai ngày lấy ai lo cho con ?

Giờ phút hiện tại là giờ phút vô giá : “Đây giờ cứu rỗi, đây thời cơ thuận tiện”.

Nhưng, ngán chưa ! Con đã không biết lợi dụng để lập công đáng thưởng !

Sẽ có lúc con chỉ ao ước được một ngày, một giờ để sám hối mà vị tất đã được !

Này, con thân yêu ! Nếu ngay từ lúc này con biết luôn luôn lo sợ và đề phòng cái chết, thì còn cái nguy, cái sợ nào con không thoát được ?

Con hãy cố gắng từ phút này sống tử tế, để giờ chết đến con chỉ vui mà không phải sợ.

Ngay từ lúc này, con hãy tập chết cho thế tục, để lúc đó con bắt đầu sống với Chúa Kitô.

Ngay từ lúc này, con phải tập khinh rẻ tất cả để lúc đó con được thong dong đến cùng Chúa Kitô.

Ngay từ lúc này, con hãy sửa mình phạt xác, để lúc đó con được hy vọng vững chắc.


Dọn mình chờ chết đến

Ôi ! Sao con ngây dại dám tưởng mình sống lâu, giữa lúc con không chắc sống được vững lấy một ngày ?

Biết bao người đã lầm, họ đã chết giữa lúc họ không ngờ !

Bao lần con nghe nói : người này phải dao đâm, người kia chết đuối, người khác từ trên cao ngã vỡ đầu, người này đang ăn mà chết, người khác đang chơi cũng lăn ra chết, người này chết thiêu, người kia bị chết chém, người này chết dịch, người kia bị trộm cướp sát hại.

Đó, cái chết là chung kết của mọi người “và cái sống của người đời vút qua như bóng” (Job.16,10; Ps 143, 4).

Ai sẽ nhớ đến con sau khi con chết ? Ai sẽ cầu cho con?

Con thân yêu ! Hãy làm, hãy làm ngay lúc này những gì con còn làm được, vì con không biết trước khi nào con sẽ chết.

Con cũng không thể biết trước được số phận của mình sau khi con chết.

Lúc còn thì giờ, con hãy tích góp cho con những của bất diệt.

Đừng nghĩ đến gì khác ngoài phần rỗi của con, hãy chuyên lo duy những việc thuộc về Chúa.

“Ngay từ lúc này, hãy lo tìm những bạn thân : hãy kính các Thánh và noi gương nhân đức các Ngài, để khi hòng lìa thế tục, các Ngài sẽ đón bạn vào lâu đài bất diệt” (Lc. 16, 9).

Sống trên đời, con hãy sống như người ngụ cư, như khách bộ hành, không màng chi của thế tục.

Hãy giữ lòng con đừng vương vấn và hãy nâng cao tâm hồn lên cùng Chúa, vì con không có “gia cư vững chắc trên đời” (Hebr. 13, 14).

Ngày ngày con hãy dâng kinh nguyện, thở than hòa cùng nước mắt sám hối, để khi lìa thế linh hồn con được may mắn bay thẳng lên cùng Chúa.


SUY NIỆM

Con hãy lại gần nơi đang cải táng và hãy nhìn xem một đống xương, một nắm tro tàn ! Tất cả di sản của những người thân yêu quá vãng của con chỉ có thế !

Nhìn vào nhà họ đã ở. Gia tài họ đã có người chiếm hữu và đang nhàn hưởng mà không hề nhớ đến họ : đó là cách đời báo ơn người quá cố !

Còn linh hồn họ ở đâu, bạn có biết không ? Họ đang ở nơi mà cuộc sống, mà hành vi họ xưa kia đã tậu cho họ!

Nếu họ đã sám hối, đã nhẫn nhục, đã đền bù... đã sống thánh thiện !

Nhưng... nếu họ đã bước theo dục vọng, giàu sang, đã tự táng tận !

Lạy Chúa ! Con biết chắc con sẽ chết, nhưng không biết sẽ chết lúc nào và cách nào ? Xin Chúa vì sự chết thánh thiện của Chúa, giúp con dọn dẹp sẵn sàng bằng cách trung tín với nghĩa vụ, với ơn Chúa, với kinh nguyện, siêng năng chịu các phép Bí tích sốt sắng. Chính những điều ấy sẽ yên ủi và bảo đảm cho con trong giờ chết.

Lạy Chúa ! Con sẵn sàng chờ giờ chết đến để mau được trút bỏ trần tục và kết hợp cùng Chúa ! Lạy Chúa, từ lúc này con xin phó thác hồn xác con trong tay Chúa !24.  Ngày Công Phán

Thẩm phán chí công

Luôn luôn bạn hãy nhớ đến chung cuộc của bạn và hãy tưởng tượng như bạn đang phải đứng trước vị thẩm phán chí công. Không gì giấu được mắt Ngài. Ngài không chịu hối lộ cũng không cho kháng án. Ngài sẽ đoán xử theo luật phép Công Bình.

Thường khi gặp một người đang giận bạn cũng đã sợ, nếu thế, đầy tội lỗi và ngây ngô như bạn, bạn sẽ thưa thế nào với Chúa là Đấng thấu hết tội lỗi bạn ?

Thế sao bạn chưa sửa soạn để chờ ngày chịu công phán, ngày đó không còn ai có thể biện hộ, bào chữa giúp ai mà phận ai người nấy phải lo.

Giờ đây, việc làm còn có công, khóc còn có người thương, kêu còn có người nghe, sám hối còn đền tội được và rửa được linh hồn.

Người nhẫn nhục vẫn có thể biến trần tục thành nơi thanh tẩy lâu dài và diễm phúc. Vì lúc bị nhục nhã, họ đau đớn vì lỗi người ta hơn là vì mình phải lăng nhục, họ vui lòng cầu nguyện và thực tình thứ tha những người mất lòng mình. Họ không ngại xin người khác thứ tha cho mình, họ sẵn lòng khoan dung hơn thù oán, họ khắc khổ với mình và cố gắng bắt xác thịt tùy phục lý trí.


Khổ hình

Thà gột rửa tội lỗi và khử trừ thói hư ngay bây giờ thì hơn để kiếp sau.

Quả thật, chính ta đã tự lừa dối mình, mỗi khi ta yêu chiều thân xác quá đáng !

Lò lửa nóng bỏng kia dành để đốt tội ta chứ đốt thứ gì?

Bây giờ càng tự dung thứ, càng chiều theo nhục thể, sau này càng bị phạt nặng, càng chất thêm củi cho lửa hỏa ngục.

Cơ thể nào đã phạm tội nhiều hơn, cơ thể ấy sẽ phải chịu phạt dữ hơn.

Trong đó, bọn biếng lười sẽ bị những mũi dùi châm, người ham ăn uống sẽ phải đói, khát không tưởng tượng được.

Ở đó, người dâm đãng và mê nhục dục sẽ bị ngâm trong dầu thông bỏng và lửa sinh diêm khó ngửi. Người ghen ghét, trong lúc quá đau khổ, sẽ tru trếu như chó dại.

Không tội nào là không có hình phạt riêng.

Người kiêu hãnh sẽ phải đón đủ thứ nhục nhã và người hà tiện sẽ phải túng nghèo đến tột độ.

Một giờ đau khổ khi đó, khó chịu hơn một thế kỷ hãm mình đền tội khắc khổ nhất bây giờ.

Tội nhân sẽ không được một phút nghỉ ngơi, hoặc một lời an ủi chứ không phải như ở đời, đau khổ còn có lúc được xoa dịu và còn được chúng bạn ủi an.


Phần thưởng

Vậy, giờ đây bạn hãy lo lắng và đau đớn vì tội lỗi bạn, để ngày công phán, bạn được bảo vệ với những người lành.

“Ngày đó người lành sẽ đứng lên kiên vững trước mặt những người xưa kia đã từng uy hiếp và coi rẻ họ”

(Sap.5,1).

Ai ngày nay khiêm tốn chịu người đời xét đoán, lúc ấy sẽ đứng lên xét xử lại chúng.

Khi đó người khiêm tốn và khó nghèo sẽ được tin tưởng nhiều, còn người kiêu hãnh sẽ phải sợ hãi vây bọc.

Khi đó người ta sẽ thấy những ai đã bị tiếng khờ dại và chịu khinh rẻ vì Chúa Kitô là khôn.

Khi đó, mọi đau khổ chịu cho nhẫn nhục sẽ đem lại vui sướng và “kẻ dữ sẽ phải câm miệng” (Ps. 106, 42).

Khi đó, người đạo đức sẽ vui mừng và kẻ ác độc sẽ phải buồn rầu.

Khi đó, thân xác bị cầm hãm xưa sẽ nhảy mừng vì được săn sóc chiều chuộng.

Khi đó, chiếc áo thô sẽ tỏa sáng, còn lụa là lộng lẫy sẽ mất đẹp.

Khi đó, lều tranh đáng quí hơn gác tía, lầu hồng.

Khi đó, lòng nhẫn nhục vững chắc có lợi hơn tất cả uy quyền thế tục.

Khi đó, đức vâng lời đơn thật đáng khen hơn mánh khóe lừa đời.

Khi đó, một lương tâm trong sạch và thẳng thắn đem lại an vui hơn là khoa triết học uyên bác.

Khi đó, lòng khinh chê của đời sẽ giá trị hơn tất cả kho báu trần gian.

Khi đó, lời kinh đọc sốt sắng đem lại ủi an gấp mấy bữa tiệc linh đình.

Khi đó, nín lặng làm vui thỏa hơn nói nhiều.

Khi đó, mỗi việc làm tốt có giá trị hơn ngàn lời nói đẹp.

Khi đó, một đời sống khổ hạnh, một việc đền tội khắc khổ lại dễ chịu hơn tất cả thú vui trên mặt đất.


Giây phút định đoạt

Giờ đây, bạn hãy tập chịu những đau khổ ít để lúc đó khỏi phải chịu những đau khổ nhiều.

Bạn hãy thử trước xem, lúc đó bạn sẽ chịu được bằng chừng nào ?

Nếu ngày nay bạn chịu được ít quá thế thì những khổ hình muôn kiếp bạn chịu thế nào được ?

Nếu ngày nay bạn bất nhẫn trước một đau khổ nhỏ nhẹ, thì bạn chịu hình khổ hỏa ngục sau này thế nào ?

Bạn hãy tin chắc, không khi nào bạn được vui vẻ cả đôi đàng : nhàn hưởng trần tục và đồng trị với Chúa Kitô trên trời ?

Bạn ở đâu khi bạn không ở trong chính nội tâm mình ?

Giả thử từ trước tới nay bạn đã được sống giữa danh vọng và khoái lạc, nhưng nếu bạn phải chết ngay bây giờ : tất cả những cái đó ích gì cho bạn ?

Tất cả chỉ là phù vân, ngoại trừ kính mến và phụng thờ một Chúa.

Người hết lòng mến Chúa không sợ chết, sợ khổ hình, sợ phán xét, sợ hỏa ngục. Vì lòng mến là đường hoàn toàn vững chắc đưa họ đến cùng Chúa.

Còn người chạy theo thú vui tội lỗi, họ sẽ chết và chịu công phán xét có lạ gì ?

Nhưng giả thử lòng mến Chúa trong bạn chưa đủ cản bạn khỏi phạm tội, thì sợ hỏa ngục lại có thể giúp ta xa lánh nó.

Ai không thực tâm kính sợ Chúa, người đó không thể bền lâu trong điều thiện và sẽ chóng ngã vào cạm bẫy của ma quỷ.


SUY NIỆM

Lời Thánh Augustin : “Thiên Chúa nhẫn nại vô cùng vì Người hằng hữu”.

Nhưng sau những ngày nhẫn nại sẽ đến ngày công bình, ngày thịnh nộ : ngày đó mọi người phải ra trước mặt Chúa để thanh toán về hành vi và tư tưởng mình.

Trước mặt Ngài không bí mật nào không bị tiết lộ, không tội nào không bị phạt cũng như không công nào không được thưởng.

Bao lâu còn sống, ta còn có thể định đoạt cho ta một kiếp may hay một vận rủi, nhưng một điều không bao giờ nên quên là : nơi mồ không phải là chỗ để thống hối nữa.

Lạy Đấng thẩm phán chí công với người sống và kẻ chết ! Khi con chết, Chúa sẽ quyết định về số phận đời đời của con. Xin Chúa hãy nhớ Chúa là Đấng cứu độ con. Cũng như tội con phạm đến đức công bình Chúa thì những thương tích Chúa cũng kéo được lòng Chúa khoan dung. Chúa hãy nhìn lại những thương tích và máu Chúa đã đổ ra để rửa con mà mở lượng khoan hồng cho con trong giây phút đáng sợ ấy.25.  Để Trọn Đời Ta

Phải cố gắng luôn

Bạn hãy chu đáo và thành tâm trong việc phụng thờ Chúa và năng tự vấn tâm : “Tôi đến đây làm gì ? Và tại đâu tôi từ bỏ thế tục ?”

Không phải để hoàn toàn sống cho Chúa và được siêu thoát sao ?

Hãy hăng hái tiến bước luôn, không bao lâu nữa bạn sẽ được trọng thưởng về các việc đã làm. Lúc đó sẽ không còn phải sợ sệt đau khổ nữa.

Giờ đây chịu khó đôi chút, nhưng rồi bạn sẽ được hưởng, không phải một cuộc an nghỉ lâu dài nhưng là hạnh phúc bất diệt.

Nếu bạn vững dạ tín trung và hăng hái hoạt động, Chúa cũng sẽ trung tín và quảng tâm khi thưởng công cho bạn..

Hãy vững niềm tin tưởng, bạn sẽ chiếm được giải thưởng. Nhưng đừng ỷ nại mà sinh phóng túng và kiêu căng.

Có người kia bán tín bán nghi luôn. Một hôm buồn quá, ông vào thánh đường quỳ trước bàn thờ cầu nguyện. Thình lình ông tưởng tượng : “Ừ ! Giá ít ra mình cũng biết rằng mình phải kiên nhẫn !”. Bỗng dưng tự đáy lòng ông nghe tiếng Chúa : “Như ngươi biết thì ngươi đã làm gì? Hãy làm ngay bây giờ điều ngươi định làm lúc ấy, có thể ngươi sẽ được bình an”.

Được yên ủi và vững dạ, người ấy tự phú thác theo thánh ý Chúa và không còn xao xuyến nữa.

Người ấy không còn tò mò tìm biết số phận tương lai, nhưng chỉ chuyên lo tìm biết ý Chúa, biết điều gì đẹp ý Chúa, điều gì hoàn hảo nhất và thực hành chu đáo những điều tốt, điều thiện.

Thánh Vương Đavit nói : “Hãy trông cậy Chúa và cứ làm việc thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn" (Ps. 36, 3).

Điều ngăn trở nhiều người không tiến bộ và hăng hái, tu chỉnh, chính là tính sợ khó khăn hay đau khổ khi phải chiến đấu.

Trái lại, người tiến nhanh nhất trong đường tu đức, chính là người can trường để lướt thắng những khó khăn, trái ý mình nhất.

Vì ai càng biết tự thắng mình và cầm hãm trí lòng, người ấy càng tiến nhanh và hưởng nhiều ơn Chúa.


Vun trồng nhân đức

Không phải ai cũng có những điều phải cầm hãm, thắng dẹp như nhau : Người hăng hái mặc dầu vương vấn tình dục hơn, cũng có cơ tiến bộ hơn người giầu đức tính nhưng lại không ham gì nhân đức.

Hai yếu tố giúp tu chỉnh đắc lực nhất : là quyết tâm tiễu trừ những cá tính tự nhiên ưa thích và vun trồng nhân đức mình cần nhất.

Hãy lưu tâm đề phòng và thắng lướt cả những khuyết điểm bạn khó chịu nơi người khác.

Bạn hãy lợi dụng mọi cơ hội như đà để tiến : như khi mắt thấy tai nghe một gương tốt, bạn hãy tự phấn chấn để bắt chước.

Thảng hoặc gặp người làm điều lỗi, bạn hãy đề phòng để khỏi lỗi lầm như thế.

Mà giả thử bạn đã sơ suất đôi lần, bạn hãy cố gắng sửa lại cho sớm hết sức.

Con mắt người khác đang quan sát bạn cũng như bạn đang quan sát người khác.

Yên ủi và sung sướng biết mấy khi thấy anh em sốt sắng, đạo đức, đứng đắn và trọng kỷ luật.

Nhưng, trái lại, đáng buồn và khổ tâm biết mấy khi thấy có người sống bừa bãi, không thi hành cả những công việc thuộc chức vụ !

Coi khinh trách nhiệm của chức vụ và mải miết làm những điều không liên quan đến mình. Tai hại lắm đó.

Hãy nhớ lời đã tuyên hứa và đặt Thánh giá Chúa Giêsu trước mặt.

Sau bao năm hiến thân theo đường Chúa, gẫm suy về thân thế Chúa Giêsu Kitô, mà ta chỉ mới bắt chước Chúa được ít quá vậy, thật đáng mỉa mai chừng nào !

Một tu sĩ biết chuyên lo và sốt sắng suy gẫm thánh hạnh và cuộc Tử nạn Chúa, sẽ gặp được trong đó mọi điều hữu ích và cần thiết mà không cần phải tìm gì tốt hơn ở ngoài Chúa Giêsu.

Ôi ! Nếu được Chúa Giêsu đóng đanh ngự vào lòng, ta sẽ chóng thấu hiểu mọi sự đầy đủ biết bao!

Tu sĩ sống nghiêm túc là vui nhận và sẵn sàng chu toàn đầy đủ mọi điều Bề trên dạy.

Tu sĩ biếng lười và bạc nhược, chỉ thấy đau khổ chồng chất trên đau khổ. Họ quay lối nào cũng chỉ thấy khó chịu. Vì thiếu ơn an ủi bên trong, mà đi tìm bên ngoài lại không được phép.

Một tu sĩ sống không kỷ luật, sẽ sa ngã thảm thương.

Một tu sĩ sống phóng túng, bừa bãi, sẽ không bao giờ thoát khổ cực, vì lúc nào cũng thấy bất mãn.


Hãy thẳng tiến

Thế những tu sĩ sống kỷ luật nghiêm túc của viện tu đang làm gì ?

Họ ít ra ngoài, họ sống ẩn khuất, tiết chế ẩm thực, mặc áo vải thô. Làm nhiều, nói ít. Thức khuya, dậy sớm. Nguyện gẫm lâu giờ và năng đọc sách. Sống kỷ luật rất chu đáo !

Bạn thấy không ? Những tu sĩ Chartreux, những tu sĩ Citeaux và ngàn vạn tu sĩ nam nữ thuộc các dòng tu khác nhau, cứ nửa đêm thức dậy ngợi khen Chúa.

Thực đáng mỉa mai hết cỡ vì bạn đã quá lạnh nhạt làm nhiệm vụ thánh, trong khi từng ấy tu sĩ bắt đầu chúc tụng Chúa !

Này ! Giá bạn đừng phải làm gì khác, ngoài việc lòng suy, miệng đọc lời chúc tụng Chúa nhỉ !

Giá đừng phải ăn, uống, ngủ, nghỉ để chỉ luôn luôn chúc tụng Chúa, chỉ chuyên lo một việc thiêng liêng, như thế, sẽ hạnh phúc gấp mấy lần nô lệ cho mọi đòi hỏi của thân xác nhỉ !

Giá những đòi hỏi đó thôi đi, để ta chỉ nghĩ đến việc nuôi linh hồn bằng những của ăn thiêng liêng, những của ăn, mà tiếc thay, ta coi thường.

Khi nào đạt được trình độ không thèm tìm yên ủi nơi bất cứ tạo vật nào, lúc đó con người sẽ bắt đầu cảm mến Thiên Chúa đầy đủ. Và bất luận may rủi, lúc nào họ cũng vui lòng luôn.

Thắng lợi cũng chẳng vui, thua thiệt cũng không buồn, họ hoàn toàn tin tưởng tự phú thác cho Chúa : một mình Chúa là tất cả cho họ trong mọi sự. Với Chúa, không có gì hư hỏng cũng như không có gì chết đi; trái lại mọi việc sẽ còn mãi và sẵn sàng phục tùng ý Chúa.


Lời tâm phúc

Hãy suy niệm luôn đến chung cuộc và nhớ luôn : thời giờ qua đi không trở lại.

Nhân đức chỉ có thể mua bằng chuyên cần và cố gắng không ngừng.

Bắt đầu phóng túng là bắt đầu trụy lạc.

Cứ vững tâm sốt sắng, sẽ được hưởng đại an bình. Với ơn Chúa và lòng mến nhân đức, việc làm nặng nhọc mấy cũng nên nhẹ.

Người sốt sắng và thành tâm, gặp gì cũng sẵn sàng luôn.

Cự tuyệt thói xấu và tình dục, bao giờ cũng khó hơn chịu đựng những nặng nhọc của thân xác.

“Không tránh khuyết điểm nhỏ, dần dà sẽ ngã vào khuyết điểm lớn”.

Ban ngày làm việc nghiêm chỉnh, chiều đến sẽ được thảnh thơi an nhàn.

Hãy cẩn trọng, tự thúc đẩy, tự thức tỉnh. Việc người để mặc người lo, việc mình, mình phải lo ân cần.

Trình độ tiến triển hệ tại ở sự thắng mình nhiều lắm đấy.


SUY NIỆM

“Muốn tiến đức, phải tự thắng” : đó là một khẩu hiệu và là toát lược chương trình thánh hóa của một Kitô hữu.

“Tự thắng” : là loại bỏ tất cả mọi sở hữu, mọi ước vọng, mọi tư tưởng và chết đi cho chính mình.

“Tự thắng” : là cự tuyệt và chiến đấu với mọi tình dục, mọi khuynh chiều lăng lố và vui nhận những điều trái ý.

Lạy Cha ! Cha đã dạy con biết : “Đường tiêu diệt rộng thênh thang mà đường cứu thoát thời nhỏ hẹp”. Với ơn Chúa, con cương quyết can đảm và mạnh dạn bước vào đường nhỏ hẹp để được cứu rỗi. Xin Chúa ban thêm nghị lực để con tiến bước tới cùng, để ngày kia được cùng Chúa hát bài ca chiến thắng khải hoàn về nước Chúa vinh hiển.


QUYỂN 2: TIẾN TỚI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM

----------------------

1.  Nước Trời

Dọn lòng chờ Chúa

Lời Chúa : “Nước Thiên Chúa ở trong lòng chúng con” (Lc. 18, 21).

“Bạn hãy thành tâm trở lại cùng Chúa” (Joê.2,12); cứ phớt bỏ trần tục khốn nạn đi, hồn bạn sẽ được bình an.

Hãy tập coi thường ngoại vật, và chú trọng nội tâm, rồi bạn sẽ thấy nước Thiên Chúa đến trong bạn. “Vì nước Thiên Chúa là an bình và vui sướng trong Chúa Thánh Thần” (Rom.14, 17). Thứ an bình và vui sướng đó, người ác không bao giờ được.

Chúa Kitô sẽ đến trong bạn và làm cho bạn tràn đầy an ủi, nếu bạn biết dọn cho Chúa một nơi xứng đáng trong bạn.

Tất cả vinh dự, tất cả vẻ đẹp của Ngài, đều ở lại trong lòng bạn và chính trong đó Ngài được vui thỏa.

Ngài năng viếng thăm người nội tâm, thân mật truyện vãn với họ, yên ủi họ, ban đầy bình an và đãi ngộ họ bằng một tình thân ái kỳ diệu.

Linh hồn trung tín ! Hãy mau mắn dọn lòng cho Hiền Phu, để Ngài đến và ở trong ngươi.

Vì đây, Ngài nói : “Ai mến Ta, người ấy giữ lời Ta, Ta sẽ đến với họ và ở trong họ” (Ga. 14, 23).


Từ khước tạo vật

Bạn hãy dành riêng lòng bạn cho Chúa Giêsu và đừng cho vật nào bén mảng tới.

Được Chúa Giêsu, bạn sẽ nên phú quí và chỉ một mình Chúa đã đủ lắm rồi.

Ngài sẽ canh giữ, sẽ săn sóc bạn rất mực chu đáo, đến nỗi bạn không thèm mong đợi gì ở người đời.

Người đời thay đổi như trở bàn tay, nay có mai không. Nhưng Chúa Kitô sẽ tồn tại, sẽ trung tín hộ giúp bạn đến cùng.

Đừng quá tin người đời, vì chính họ cũng mỏng giòn và đâu có sống mãi, dầu là người giàu khả năng và thân với bạn. Cũng không nên buồn khi gặp người phản kháng và chống đối bạn.

Người hôm nay ủng hộ, biết đâu mai lại đả đảo ta; trái lại người hôm nay ghét ta, rất có thể mai ngày lại thân với ta, người đời xoay như chong chóng.

Hãy đặt trót tin tưởng vào Chúa, hãy kính sợ, yêu mến một mình Chúa.

Ngài sẽ phù trợ, sẽ biến mọi sự nên ích lợi cho ta.

“Ta không có gia cư nào vững chắc trên đời” (Hebr.12, 14). Dầu ở đâu, ta cũng chỉ là một người cư ngụ, một lữ khách, và ta chỉ được bình an khi nào kết hợp mật thiết với Chúa Kitô.


Trong thương tích Chúa

Ta tìm gì chung quanh ta ? Đây có phải là nơi an nghỉ đâu.

Nhà ta ở trên trời kia và ta phải nhìn thế sự như khách qua đường.

Tất cả sẽ qua đi, và ta cũng sẽ qua đi như thế.

Hãy đề phòng, đừng dan díu với đời, không vậy, ta sẽ nô lệ nó và tự tiêu diệt.

Hãy luôn luôn tưởng niệm tới Đấng Tối Cao và dâng lời khẩn nguyện lên Chúa Kitô.

Không suy được những sự trên trời, ta hãy gẫm Cuộc Tử Nạn Chúa và ở lại trong thương tích Chúa.

Nếu biết thiết tha tin nơi các dấu đinh và thương tích Chúa, ta sẽ được thêm nghị lực để chịu đau khổ, sẽ bớt khó chịu khi bị người đời coi khinh và dễ dàng chịu đựng những vu khống.

Sinh thời, Chúa Kitô cũng đã phải người đời khinh chê và trong lúc tê tái nhất còn bị cả người thân ruồng bỏ, mặc cho đau khổ dằn vặt.

Chính Chúa Kitô đã muốn chịu đau khổ, sỉ nhục, mà ta dám phàn nàn sao ?

Chính Chúa Kitô còn có người thù ghét nói hành, mà ta muốn được mọi người yêu quí và làm ơn cho sao ?

Nếu ta không chịu được đôi chút trái ý, đức nhẫn nhục của ta có gì đáng thưởng !

Thân nghĩa với Chúa Kitô thế nào được, khi ta không thể chịu khổ một chút ?

Muốn đồng trị với Chúa Kitô, ta phải chịu đau khổ với Chúa và cho Chúa.


Mến Chúa, phải tự khinh

Khi vào sâu được thâm tâm Chúa Giêsu. Khi nếm được đôi chút tình yêu nồng nhiệt của Chúa, bạn sẽ không để ý gì đến vừa ý hay trái ý. Hơn nữa bạn còn mừng khi được chịu sỉ nhục, vì lòng mến Chúa Giêsu có thể làm cho người ta tự khinh mình.

Người mến Chúa Giêsu và yêu chân lý, người nội tâm thật và thoát ly mọi cảm tình lăng lố, sẽ có thể qui hướng về Chúa dễ dàng, nâng tinh thần vượt trên bản ngã và nhàn hưởng tôn nhan Chúa.

Người thông thái thật, là người biết nhận xét sự vật theo bản thể của nó, chứ không theo lời nói và thái độ người đời đối với nó, và khoa học của họ do Chúa hơn là do người đời.

Người biết hành động theo tinh thần nội hướng và ít quan tâm đến ngoại vật, không cần chọn hoàn cảnh, không đợi thời cơ mới làm việc đạo đức.

Họ hồi tâm mau chóng, vì có bao giờ họ phóng toàn tâm lực ra ngoài đâu.

Họ không bị công việc bên ngoài ngăn trở, cũng không bị hoàn cảnh nhất thời chi phối; trái lại, họ rất biết tùy cơ ứng biến.

Ai đã chỉnh đốn, đã ổn định được nội tâm, không thèm đếm xỉa đến cái hay, cái dở nơi người khác.

Ai càng quy hướng tạo vật về mình, càng bị ngăn trở sao lãng.

Nếu ta thẳng thắn và trắng sạch hẳn, ta sẽ thấy mọi sự trở nên hữu ích và giúp ta tiến bộ.

Sở dĩ nhiều điều làm ta chạnh lòng và xao xuyến, là vì ta chưa hoàn toàn tự thác, chưa thoát ly hẳn tạo vật.

Không gì làm dơ lòng, bận trí bằng tình yêu tạo vật không chính đáng.

Hãy đoạn tuyệt với những an ủi bên ngoài, rồi ta sẽ gẫm được những cái trên trời và nếm thử được khoái lạc của tâm hồn.


SUY NIỆM

Hạnh phúc thật và nhân đức thật, hệ tại biết nhớ Chúa và luôn hướng tâm lên Chúa.

Lý trí sáng suốt, tâm hồn trung tín : đó là đặc điểm của người nội tâm. Lòng trí họ hằng ở bên Chúa, cầu xin và than thở với Chúa.

Chính cách sống đó làm cho họ như thấy thiên đàng dưới đất, như chiếm được tâm hồn Chúa và hưởng hạnh phúc ngay ở đời này.

Lạy Chúa Giêsu chí ái ! Xin Chúa hãy đến và chiếm hữu lòng con. Xin cho con sống như Chúa và có sự thánh thiện của Chúa trong con, cho đến ngày được vinh hiển.2.  Khiêm Nhường Tùng Phục

Dưới cánh tay Chúa

Đừng bận tâm xét ai ủng hộ, ai đả đảo mình, miễn sao có Chúa ở với ta trong mọi hành động là đủ.

Cứ giữ lương tâm cho thẳng thắn, tất Chúa sẽ phù trợ cho.

Chúa đã phù trợ ai, thì dù người xảo quyệt mấy cũng không hại nổi.

Nếu biết nín lặng và nhẫn nhục, nhất định ta sẽ thấy Chúa giúp.

Chúa hiểu thời cơ và cách thế cứu ta, vì thế hãy cứ để mặc Ngài.

Giúp ta cũng như cứu ta, khỏi xấu hổ đó là quyền Chúa.

Người khác biết và khiển trách những khuyết điểm của ta, lại hay giúp được ta giữ vững đức khiêm nhượng thực.


Lợi ích của sự khiêm tốn

Biết lỗi mà tự khiêm, sẽ dễ làm vừa ý người khác và làm họ nguôi cơn giận, mà không phải tốn kém gì.

Chúa phù trợ người khiêm nhường, cứu nguy, âu yếm và an ủi họ. Chúa hạ cố tới lòng họ và ban cho họ những ơn đặc biệt. Hạ họ xuống rồi Chúa lại nâng lên tới đỉnh vinh dự.

Chúa bày tỏ cho người khiêm những bí ẩn của Ngài. Ngài mời gọi và âu yếm kéo họ lại gần Chúa.

Người khiêm nhường, dẫu phải nhục nhã, cũng vẫn bình an, và họ không tin tưởng ở người đời mà chỉ tin tưởng ở Chúa.

Nếu như ta không coi mình rốt hết nhân loại, ta đừng tự hào đã tiến bộ trong đường nhân đức.


SUY NIỆM

Được lời ca tụng và ưu đãi mà nói mình không đáng, cái đó chả khó gì. Nhưng khi bị đời khinh chê, bạc đãi mà chịu được vui lòng, đó mới thực giá trị.

Thành thực nhận như bởi tay Chúa, tất cả những điều xấu người ta nói về mình hay làm cho mình, như thể mình đáng, mà còn chúc tụng và cảm ơn Chúa, vì những điều đó: thế mới thực là nhân đức.

Lạy Chúa, con biết con rất dễ cảm và mau phẫn uất trước những lời phản đối.... Con cũng biết rằng điều tự nhiên con không chịu nổi, với ơn Chúa con lại chịu được cách dễ dàng. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp, để con chịu cho vui lòng tất cả tiếng cười chê, lời oán trách, mà đền tội và được Chúa tha thứ cho trong ngày công phán.3.  Người An Bình Thực

Tự ổn định

Hãy thiết lập An Bình nơi tâm hồn bạn, rồi bạn sẽ làm cho người khác bình an.

Người chuộng hòa bình, thì hữu ích hơn người thông giỏi.

Người đam mê làm cho thiện thành ác và dễ tin điều ác.

Người công chính và an bình biến ác thành thiện.

Người bình an thực, không nghi ngờ người khác. Người hay phẫn ý thì đa nghi, dễ ngờ vực.

Họ không được yên, cũng không để người khác yên.

Điều cần phải im lặng, lại nói ra; việc nên làm, lại hay bỏ.

Chỉ chú xét việc người, còn trách nhiệm mình lại bỏ qua.

Phải nghiêm khắc với mình đã, rồi hãy khắt khe với người; thế mới hợp lý.


Chiến sĩ Hòa bình

Bạn khéo tô điểm và bào chữa lầm lỗi của mình, nhưng lại không muốn nghe người khác tự bào chữa.

Đúng lý hơn, bạn phải thú nhận lỗi mình và bào chữa cho người khác.

Hãy nhịn người, nếu muốn người nhịn mình.

Bạn thử xem, bạn còn xa Bác ái và khiêm nhượng chừng nào ! Vì người bác ái và khiêm nhượng thực, có biết giận gắt ai đâu, có chăng là giận gắt chính mình.

Sống tốt với những người từ tâm và thùy mị, có gì là đáng công. Tự nhiên ai cũng thích thế. Ai lại không ưa sống yên hàn, cảm tình với người hợp ý mình hơn ?

Nhưng sống bình an được với những người quạu cọ, trắc nết, phóng khoáng với những người phản đối mình; cần nhiều ân sủng, nhân đức anh hùng và đáng phục.


Muốn Hòa bình phải nhẫn nhục

Nhiều người biết tự ổn và cũng sống an bình được với người khác.

Cũng có người không biết tự ổn và chỉ quấy rầy người khác; chẳng ai chịu được họ, mà họ cũng không chịu được chính mình họ.

Có người giữ được bình an và họ cố gắng đưa người khác về với an bình.

Tất cả nghệ thuật bình an trên đời, hệ tại biết nhẫn nhục chịu đựng, chứ không phải là luôn luôn được vừa lòng.

Càng biết chịu đựng, càng được bình an.

Người như thế sẽ thắng được mình, làm chủ vũ trụ, nên thân thiết với Chúa Kitô và được thiên đàng làm gia nghiệp.


SUY NIỆM

Lời tác giả : “Bình an thực, hệ tại khiêm nhường chịu đựng những trái ý, hơn là không gặp trái ý”.

Vậy ta phải đi tìm bình an trong nghịch ý, tìm yên tĩnh trong giông tố, nghĩa là nhẫn nhục, chịu đựng, bị khủng bố không nao núng, vui nhận tất cả những điều người ta làm cho ta hoặc nói xấu ta.

Người khiêm tốn thật, nhận và sửa lỗi mình, lên án chính mình.

Lời tiên tri Đavit : “Hãy đi tìm và theo đuổi cho kỳ được bình an”.

Lạy Chúa, trên Thánh giá Chúa đã chuộc lại bình an và giao hòa con với Đức Chúa Cha, xin Chúa ban cho con ơn Bình an con mong đợi.

Đã lâu con tìm sống bình an với Chúa, với người ta và với chính mình con. Nhưng tính bồng bột, thất trung... đã khuấy đục tâm hồn và không cho con nếm được Bình an. Lạy Chúa, Chúa đã truyền bão phải yên, gió phải lặng... Xin Chúa hãy dẹp tan những xao xuyến của lòng con và làm cho con biết luôn luôn tùng phục Chúa.4.  Tâm Hồn Trong Trắng Chí Lực Đơn Thành

Đôi cánh nhiệm

Con người nhờ hai cánh để cất bổng mình vượt trên thế sự là : đức đơn sơ và lòng trong sạch.

Đơn sơ trong ý chí và trong sạch trong tâm tình.

Đơn sơ để đến cùng Chúa, trong sạch để được và hưởng Chúa.

Nếu tâm hồn thoát ly được mọi cảm tình lộn xộn, thì làm gì ta cũng không thấy nặng nhọc.

Nếu ta quyết tâm và chỉ tìm đẹp ý Chúa và ích cho đồng loại, lòng trí ta sẽ được thong dong thực.

Nếu tâm hồn ta ngay thẳng, tất cả tạo vật sẽ nên tấm gương cho ta soi để chỉnh đốn cuộc đời, và nên sách dạy ta học thuyết thánh thiện.

Mọi tạo vật dù nhỏ bé và tầm thường mấy, cũng biểu dương lòng Chúa tốt lành.


Lợi ích của trong sạch

Nếu có tâm hồn ngay chính và trong sạch ta sẽ nhìn tỏ và thấu đáo được tất cả sự vật.

Tâm hồn trong trắng thấu nhập cả thiên đàng và hỏa ngục.

Người ta nhận xét sự vật bên ngoài tùy theo tình trạng tâm hồn mình.

Đời có gì vui, cái vui đó là kỷ phần của tâm hồn trong sạch.

Nhưng nếu gặp sầu tủi đớn đau, thì đó là sản phẩm của lương tâm bất chính.

Như sắt lùi vào lửa sẽ rụng hết gỉ sét và rực sáng, người thành tâm trở lại cùng Chúa cũng giũ sạch mọi yếu hèn và nên người mới.

Khởi sự phóng túng, là khi một việc dầu nhẹ ta cũng ngại, và chỉ ham tìm an ủi thể lý.

Trái lại, khi quyết tự thắng và can đảm bước vào đường Chúa, ta sẽ thấy cái trước kia là đá, hóa nhẹ như bông.


SUY NIỆM

Chúa phán : “Phúc cho ai có tâm hồn trong trắng, vì họ sẽ thấy Chúa”. Họ sẽ thấy Chúa bằng Đức Tin linh động. Đức Tin ấy, như Thánh Kinh thuật về Maisen làm cho ông thấy cái vô hình như ở trước mắt và thế giới mai sau sẽ trong ánh sáng vinh hiển.

Nhưng để có tâm hồn trong trắng, cần phải giũ bỏ tất cả những cái gì có thể làm nó hoen gỉ : một tội cố tình thất trung, một cái nhìn không chính đáng, một lần dan díu với giác quan... đủ làm hoen ố tâm hồn.

Vậy, “Hãy xây dựng cho con một tâm hồn tinh tấn, và hãy vãn hồi trong thâm tâm con ý chí thẳng ngay... chỉ luôn tìm đẹp ý Chúa”.

Lạy Chúa ! Xin ban cho con một ý chí đơn thành và một tâm hồn trong trắng để con đáng được Chúa yêu. Vì trong Phúc âm Chúa đã dạy con trở nên khiêm tốn, đơn thành và nhỏ bé như con trẻ, mà cái tuổi thơ ấu thiêng liêng và lành thánh này đòi con phải có tinh thần ngay thẳng và xả kỷ.

Vậy xin Chúa giúp con tránh điều tội lỗi, hay ít ra tránh mọi thói quen phạm tội để khỏi làm hoen ố tâm hồn con.5.  Tự Giác

Đừng quá tự tín

Ta đừng quá tự tín, vì thường ta thiếu ơn Chúa soi sáng và rất kém hiểu biết.

Ta ít sáng suốt lắm và chút ít đó, chỉ coi thường một chút là mất hết.

Thường khi ta cũng không nhận thấy được rằng linh hồn ta mù tối chừng nào.

Ta làm quá vụng, rồi ta lại bào chữa một cách vụng hơn.

Có lúc tình dục chấn động ta, mà ta lại tưởng là lòng sốt sắng.

Ta xét nét những lầm lỗi nhỏ nơi người khác, còn những lỗi tầy đình của ta, ta lại làm ngơ.

Ta dễ khó chịu những gì ta phải chịu vì người khác, còn những gì người khác phải chịu vì ta, ta không hề quan tâm.

Ai biết công minh và thẳng thắn tự đoán xét mình, sẽ thấy rõ mình không được xét đoán người khác.


Tự quan sát

Người nội tâm thận trọng lo cho mình hơn mọi thứ lo khác.

Người biết chuyên chú tự phòng ngừa, sẽ không bao giờ dám tự tiện nói về người khác.

Chả trông bạn nên người nội tâm và sốt sắng thật, nếu bạn không biết im lặng việc người để xem xét việc mình.

Hãy cứ hướng tâm về Chúa và về mình, như thế những cái nhìn thấy trước mắt sẽ không chấn động nổi bạn.

Pha mình vào mọi thứ mọi việc mà quên lãng chính mình thì ích gì ?

Muốn được an bình và liên kết chặt với Chúa, phải bỏ tất cả để chỉ lo cho bản thân mình.


Một mình Chúa là đủ

Bạn sẽ tiến bộ nhiều nếu bạn giũ sạch được mọi mưu toan thế tục. Trái lại bạn sẽ thoái bộ nhiều, nếu bạn còn tiếc rẻ sự vật trên đời.

Đừng lấy gì làm cao cả, to tát, dịu ngọt, đáng yêu, ngoài một mình Chúa và những gì thuộc về Chúa.

Bạn hãy coi như không, tất cả những yên ủi tạo vật hứa tặng.

Một linh hồn mến Chúa coi khinh tất cả những gì ngoài Chúa.

Một mình Chúa trường cửu, bao la, gồm tóm tất cả, Chúa là ủi an của linh hồn và sướng vui của trái tim.


SUY NIỆM

Tưởng nghĩ về mình hoặc về ngoại vật làm cho ta mất thời giờ, mất ân sủng và công phúc.

Nếu thay vì nghĩ đến mình và tạo vật, ta biết nghĩ về Chúa. Thiết tưởng đời ta đã lập được bao huân nghiệp.

Nhìn Chúa trong ta và nhìn ta trong Chúa. Hồi tâm trước mặt Chúa, nhẫn nhục tín thác vào Chúa trong khiêm tốn, tự thú, đó là những điều ta phải làm để minh chứng ta là một giáo hữu chân thành.

Lạy Chúa ! Con thú thật, từ trước tới nay con đã nghĩ đến con nhiều hơn nghĩ đến Chúa, con đã sống cho tạo vật nhiều hơn sống cho Chúa, và vì thế con đã đáng Chúa ghét bỏ nhiều lần. Nhưng lạy Chúa ! Con thành thực thống hối; xin Chúa thứ tha và ban ơn giúp con biết sống đẹp lòng Chúa hơn.6.  Niềm Vui Của Một Lương Tâm Tốt

Cái vui thật

“Vinh dự của người lương thiện là được lương tâm tốt chứng quả cho” (Cor. 5,12).

Nếu có một lương tâm tốt, bạn sẽ được vui thỏa luôn.

Lương tâm tốt chịu đựng được mọi sự, và cảm thấy vui sướng cả giữa những nghịch ý.

Lương tâm xấu bao giờ cũng sợ sệt và áy náy.

Bạn sẽ được bình an, vui sướng, nếu thâm tâm bạn không trách bạn điều gì.

Bạn chỉ có thể vui khi nào bạn làm được điều thiện.

Người ác không bao giờ được vui thật và tâm hồn họ không bao giờ bình an. Vì "không bao giờ có thứ bình an cho người ác” (Is.17, 21).

Họ tự hào : "Ta đang an nhàn, tai họa đâu có. Đứa nào dám hại ta ? - Đừng tin họ. Cơn thịnh nộ của Chúa bùng lên là sự nghiệp và tư tưởng chúng sẽ tan như mây khói".


Vinh dự của người lành

“Người mến Chúa, tự hào được trong đau khổ. Tự hào như thế không có gì là khó, vì đó là tự hào trong Thánh giá Chúa" (Rom. 5, 3; Gal. 6, 4).

Cái vinh dự mà người đời tặng nhau, thứ vinh dự đó mau qua. Bao giờ cũng kéo theo tủi sầu.

Vinh dự của người lành không phải ở miệng người đời, nhưng ở trong chính lương tâm họ.

Vui của người lành từ Chúa phát sinh và ở trong Chúa. Vui của họ là vui trong chân lý.

Người ái mộ vinh dự thật, vinh dự vĩnh cửu, chả thèm gì thứ vinh dự của thế tục.

Người thèm khát vinh dự thế tục, hay không thành thật coi thường nó, chứng tỏ họ không thiết gì vinh dự trường cửu.

Ai không ham được khen cũng không ngại tiếng chê, người đó sẽ hưởng an bình nội tâm đặc biệt.


Bình an thực

Người có lương tâm trong sạch, sẽ dễ được bình an thư thái luôn.

Lời khen của người đời không làm được cho bạn thánh thiện thêm. Tiếng chê của họ cũng không giảm được giá trị của bạn.

Bạn vẫn là bạn. Điều người đời nói về bạn, không làm được cho bạn lớn thêm trước mặt Chúa.

Nếu bạn nhận xét nội tâm, bạn sẽ thấy lời người ta nói về bạn chả đáng quan tâm gì.

“Người đời chỉ nhìn thấy cái bên ngoài nhưng Chúa thấu suốt tận đáy lòng” (I Reg. 16, 7)

Người đời chỉ thấy việc làm bên ngoài nhưng Chúa nhìn rõ cả bên trong.

Lúc nào cũng làm việc nghiêm túc và coi mình thấp bé: đó là tiêu chuẩn một linh hồn khiêm tốn.

Không thèm an ủi của tạo vật nào: chứng tỏ một tâm hồn trong sạch và tín thác nơi Chúa.

Vì như Thánh Phaolô tuyên ngôn: “Không phải người tự minh chứng cho mình, nhưng chỉ ai được Chúa minh chứng cho mới là người đáng khen thực”.

Tâm tình thiết tha với Chúa, hành vi không vấn vương tình ngang nghĩa trái. Đó là tâm trạng của người nội tâm. (I Cor. 10, 18)


SUY NIỆM

Lương tâm tốt là lương tâm không thiết gì thế tục, mà chỉ thiết tha với Chúa là nguồn mạch mọi hạnh phúc và bình an.

Dầu gặp gian lao thử thách, người có lương tâm tốt vẫn vui tươi, lấy Thánh giá làm vinh dự và làm nguồn an ủi vô tận.

Vì được Chúa chứng minh và an ủi, họ không hề nao núng trước lời dị nghị, trái lại lúc nào họ cũng bình thản luôn.

Lạy Chúa ! Ch