Các Kinh Thánh Giuse

7 LỜI CẦU XIN VỚI THÁNH GIUSE

1. Xin ơn lành của Thánh Giuse:

Lạy Cha Thánh Giuse, xin Cha chúc lành cho con, cả phần xác lẫn phần hồn. Xin Cha chúc lành cho mọi quyết tâm, lời nói và hành động của con, cho mọi hoạt động và sai sót của con, cho mọi bước đường con đi. Xin Cha chúc lành mọi sự mà con có: suy nghĩ trong nội tâm và các tài sản con có, để những gì con làm là cho sáng danh vinh quang lớn lao của Thiên Chúa. Xin Cha chúc lành cho con bây giờ và đời đời, và xin gìn giữ con khỏi tội lỗi.

Xin Cha ban cho con ơn đền tạ mọi tội lỗi mà con đã phạm bằng các việc bác ái và thống hối khi con còn ở trần gian, để khi con thở hơi cuối cùng thì con được nằm phủ phục dưới chân Cha, hầu dâng lời cảm tạ Cha trên Thiên Đàng vì Cha đã chăm sóc, thương yêu và đối xử nhân hậu với con. Lạy Cha Hiền, xin nhìn đến con là kẻ hằng cầu xin Cha. Amen.


2. Thánh Hiến cho Thánh Giuse:

Lạy Cha Thánh Giuse, con xin thánh hiến bản thân con cho vinh quang của Cha, và con dâng mình con lên Cha để xin Cha nhận lời làm Cha Hiền, Đấng bảo vệ và hướng dẫn con trên đường cứu độ.

Xin Cha ban cho con một trái tim tinh tuyền và một lòng mến sốt sắng nơi đời sống nội tâm của con. Theo gương mẫu của Cha, xin cho con làm mọi sự vì vinh quang của Thiên Chúa, để hiệp thông với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria! Lạy Cha Thánh Giuse, xin cầu bầu cho con để con có thể được chia sẻ niềm an bình và vui mửng với cái chết thánh thiện của Cha. Amen.


3. Lời cầu nguyện xin ơn bảo vệ:

Kính Lạy Cha Thánh Giuse! Con là người con bất xứng của Cha, con xin kính chào Cha. Cha là Vị Bảo Hộ trung tín và là Đấng cầu thay cho những ai yêu mến và tôn kính Cha. Cha biết con có lòng tin tưởng đặc biệt nơi Cha, Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Con xin đặt tất cả niềm trông cậy vào ơn cứu giúp nơi Cha, vì Cha có quyền năng trước Nhan Chúa và không bao giờ Cha bỏ rơi các tôi tớ trung thành của Cha.

Do đó, con khiêm cung nài xin Cha, và con xin dâng bản thân con, tất cả những thân nhân của con, mọi của cải con có để xin Cha bảo vệ và cầu bầu cho con. Con cầu xin Cha, với tình yêu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin Cha đừng bỏ rơi con trong đời sống và xin cứu giúp con trong giờ lâm tử của con. Amen.


4. Lời cầu nguyện trong lúc gặp khó khăn:

Lạy Cha Thánh Giuse vinh hiển, Cha có quyền thế để ban cho chúng con những điều xem ra không thể thực hiện được. Xin Cha hãy đến cứu giúp khi chúng con đang gặp khốn khó và đau buồn. Con xin dâng công việc quan trọng và khó khăn này lên Cha để xin Cha đặc biệt bảo vệ cho, và để công việc của con được kết thúc tốt đẹp (kể ra các ơn muốn xin).

Lạy Cha Thánh Giuse, chúng con đặt mọi tin tưởng nơi Cha. Xin đừng để lời van xin của con trở nên vô ích. Cha có quyền thế trước Tòa Chúa và Mẹ Maria. Xin Cha chứng tỏ lòng nhân lành và quyền năng của Cha. Lạy Cha Thánh Giuse, bạn của Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cầu cho chúng con. Amen.


5. Lời cầu nguyện xin ơn thanh khiết:

Lạy Cha Thánh Giuse là Đấng Bảo Hộ Đức Trinh Nữ và là người Cha đã được Thiên Chúa tin cậy để chăm sóc Chúa Giêsu Hài Đồng và Mẹ Maria, Đức Nữ Đồng Trinh trên hết những kẻ đồng trinh. Con cầu xin và van nài Cha, cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin Cha hãy giữ gìn con và gia đình con khỏi mọi sự ô uế. Xin ban cho con một tâm trí thanh thản, một trái tim tinh tuyền và một thể xác trong sạch để con phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Maria một cách thanh khiết suốt mọi ngày trong đời sống con. Amen.


6. Lời cầu nguyện cho Giáo Hội và Đức Thánh Cha:

Lạy Cha Thánh Giuse, Vị Thánh Quan Thầy của Giáo Hội Hoàn Vũ, chúng con luôn nài xin Cha trong lúc lo âu hay gặp khó khăn. Từ Ngai Tòa vinh quang của Cha, xin đưa mắt nhân từ nhìn đến toàn thể thế giới Công Giáo. Xin Trái Tim Cha Nhân Lành thương xót đến Nhiệm Thể của Chúa Kitô đang khốn khó vì thống khổ, bị bách hại bởi kẻ thù mạnh thế.

Ôi Lạy Cha Hiền, Cha đã nếm mọi sự tân toan nơi trần gian, xin Cha lau sạch nước mắt cho Đức Giáo Hoàng, xin Cha cầu bầu cho Ngài với Chúa là Đấng ban bình an và tình yêu để mọi sự xấu biến mất và mọi lỗi lầm được sửa đổi, để toàn Giáo Hội có thể phục vụ Thiên Chúa trong tự do và giải thoát. Amen.


7. Cầu nguyện xin ơn chết lành:

Lạy Cha Thánh Giuse vinh hiển, hôm nay con xin nhận Ngài làm Thánh Quan Thầy của con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử. Xin Cha ban cho con thêm tinh thần cầu nguyện và sự sốt sắng để con phục vụ Thiên Chúa. Xin Cha lấy ra khỏi con mọi tội lỗi. Xin cầu bầu cho con được biết trước ngày chết của con, để con có thể xưng tội, chịu các bí tích thiêng liêng, để con biết ăn năn, thống hối và đền tội xứng đáng, và rồi con được trút linh hồn trong tay của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh. Amen.


A THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE

A thân lạy Thánh cả Giuse,

Chúng con rày đang cơn khuẩn bức,

Đều tuôn đến kêu cầu Thánh cả;

Lại có cậy ơn Bạn thánh Người.

Thì mới dám gắn vó kêu ca,

Xin Thánh cả hộ phụ bàu chữa,

Vì tấm lòng thanh ái thiết tha,

Buộc thánh cả hiệp cùng Trinh Nữ,

Mẹ Thiên Chúa chẳng vướng tội truyền;

Lại vì tình phụ từ ái tử,

Khiến Thánh cả bồng Chúa Hài nhi,

Thì chúng con quỳ cúi nguyện xin,

Nài thánh cả đoái nhìn cơ nghiệp,

Là của Chúa Giêsu Kitô,

Đã lấy Máu mình mà chuộc lại;

Xin Thánh cả dùng thửa phép quờn,

Hộ chúng con đàng thì khuẩn bức,

Thân Thái bảo trang khoa cẩn mật,

Gìn nhà Chúa mọi vẻ vẹn toàn,

Nguyền hộ lấy con cái yêu đang,

Chúa Giêsu Kitô đã chọn,

Cúi lạy Cha dấu yếu rất mực,

Xin cấm đoán mọi nẻo sai lầm,

Cùng tuyệt trừ dịch lây thói đục,

Cho chúng con giữ dạ sạch trong.

Đấng hộ thủ rất nên dõng lực,

Xin đem lòng ái tuất dân nghèo,

Nguyện khấng chóng bởi trời ngự xuống.

Giúp chúng con đang trận loạn thương,

Hỗn chiến cùng quỷ thần u ám.

Xưa Thánh cả phò Chúa Hài nhi,

Ngõ cho khỏi thửa vòng nguy hiểm,

Rày xin hộ Hội thánh Chúa Trời,

Đặng thoát chước thù oan quỷ trá,

Cùng mọi đàng trở đáng tai ương,

Sau xin vực chúng con ai nấy,

Ngõ in thức thánh cả lưu truyền,

Cùng cậy trông ơn Người ủng hộ,

Cho chúng con sanh thuận tử an.

Hầu hưởng phước tiêu diêu cõi thọ. Amen


CẦU CHA THÁNH GIUSE

Xin Chúa thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .

Xin Chúa thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .

Chúa Kitô nghe cho chúng con .

* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con .


-------------

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật .

* Thưa : Thương Xót Chúng Con . (*các câu sau thưa lại như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật .

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật .

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời .


-------------

Rất Thánh Đức Bà Maria .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con . (*các câu sau thưa lại như vậy)

Ông Thánh Giuse

Ông Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Davit .

Ông Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ Tông .

Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời .

Ông Thánh Giuse là Dấng Đồng Trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh .

Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời .

Ông Thánh Giuse hằng lo lắng che chở cho Đức Chúa Giêsu liên .

Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia .

Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành .

Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh .

Ông Thánh Giuse cực khôn cực ngoan .

Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng .

Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn .

Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung .

Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục .

Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn .

Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi .

Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà .

Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh .

Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững

Ông Thánh Giuse an ủi kẻ gian nan khốn khó

Ông Thánh Giuse làm cho kẻ bịnh tật được cậy trông

Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì .

Ông Thánh Giuse các ma quỉ kinh khiếp .

Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh .


-------------

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa tha tội chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa thương xót chúng con .


Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa .

* Thưa : Cùng cai quản gia nghiệp Chúa .


LỜI NGUYỆN :

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời . Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse là quan thầy

phù hộ cho chúng con ở dưới đất thì xin Chúa con ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên Trời . AMEN .


CẦU THÁNH GIUSE (KINH LÂU HƠN 1900 NĂM)

Lạy Cha thánh Giuse, sự bảo vệ của Cha thật lớn lao, mạnh mẽ, và mau lẹ trước Tòa Chúa. Con xin đặt nơi Cha tất cả mọi nhu cầu và ước vọng của con.


Lạy Cha thánh Giuse, xin cứu giúp con bằng lời cầu bầu mạnh thế của Cha. Xin Cha cầu bầu với Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu KiTô, Chúa chúng con để Ngài ban cho chúng con những ơn lành thiêng liêng.


Con xin những ơn sau đây…(xin kể ra các ơn muốn xin)


Và đặt mọi lời cầu ấy dưới quyền năng Thiên Đàng của Cha. Con xin tạ ơn Cha là Cha hiền của các người cha. Lạy Cha Thánh Giuse, con không ngừng suy niệm về Cha và Chúa Giêsu đang ngủ trong tay Cha. Con không dám quấy rầy Ngài khi Ngài ở gần bên trái tim Cha. Xin Cha ôm ấp Ngài với tên của con và hôn lên trán Ngài thay cho con. Xin Cha hãy cầu xin Ngài ban lại nụ hôn cho con, khi con thở hơi cuối cùng.


Lạy Cha Thánh Giuse, quan thầy của kẻ hấp hối, xin cầu cho chúng con. Amen.


CHA THÁNH GIUSE (BỔN MẠNG VÀ GƯƠNG MẪU CÁC GIA TRƯỞNG )

Lạy Cha Thánh Giuse vinh hiển, được Chúa Ba Ngôi đặc tuyển và sủng ái hơn hết các thánh Chúa Cha ban Ái Nữ của Người, Chúa Con gởi Thánh Mẫu của người, và Chúa Thánh Linh trao Hiền Thê của Người, nhờ vậy Cha Thánh đã trở nên Phu Quân khiết tịnh của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm và Á Phụ Đồng Trinh của Ngôi Lời Nhập Thể.

Với đức công chính tuyệt hảo gồm mọi nhân đức, Cha đã xứng đáng lãnh nhận và chu toàn Thiên chức làm Gia trưởng Gia đình Nagiarét, góp phần chủ yếu vào Đời sống và Công trình Cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, cũng như sứ mệnh hiệp công cứu chuộc của Mẹ Maria.

Như Cha Thánh đã được tôn vinh là, bổn mạng Hội Thánh toàn cầu và cách riêng Hội Thánh Việt Nam, chúng con xin tôn nhận Cha làm Bổn mạng, Chủ quản và gương mẫu chung gia đình chúng con và của riêng con là chồng là cha và chủ gia đình.

Ôi Cha yêu dấu! Cha giàu ơn phúc và quyền thế biết bao trước tòa Thiên Chúa. Xin Cha thương đến nỗi khó nghèo thiêng liêng và vật chất của gia đình chúng con và cầu bầu cho chúng con được dồi dào ơn thánh và mọi ơn cứu giúp của Chúa, qua Mẹ Maria chúng con.

Xin Cha Thánh giúp chúng con chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha, trung thành yêu mến Chúa Giêsu, Mẹ Maria, thương vợ con, đạo đức bác ái, hy sinh phục vụ, kết hợp cầu nguyện với lao động, giữ trọn luật đời, hầu bảo đảm hạnh phúc gia đình theo gương Thánh Gia.

Xin Cha Thánh cùng với Đức Mẹ dịu hiền, giúp Vợ chồng chúng con thánh hóa cuộc sống hôn nhân, trọn đời son sắt thủy chung, yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh, tôn trọng nhau như Cha Thánh tôn trọng Đức Mẹ và Đức Mẹ tôn trọng Cha Thánh, luôn luôn chung sức dạy dỗ và gầy dựng cho con cái.

Xin Cha Thánh đoái thương, nhận làm Cha, làm Thầy và làm Bổn mạng tất cả con cái nam nữ của con, mà hôm nay chúng con tận tình phó thác cho Cha, không một người con nào của chúng con phải hư đi, mà tất cả được nên con ngoan thảo của Thiên Chúa và Mẹ Maria của Hội Thánh và Tổ Quốc Việt Nam.

Sau hết, cúi xin Cha Thánh cầu cùng Chúa Cha Toàn năng cho gia đình con được sum họp không thiếu một ai trên Quê Trời, để muôn đời chúng con Ca ngợi Tình Thương Thiên

Chúa, Công ơn Đức Mẹ và Cha Thánh, Amen.


(Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ)


ĐỨC THÁNH CẢ GIUSE BẦU CỬ

Đức Giáo Hoàng Leo XIII soạn và truyền đọc vào Tháng Mân Côi, Đức Mẹ.

Lạy ơn Thánh Cả Giuse, chúng con chạy đến cùng Ngài trong cơn gian nan chúng con mắc phải, chúng con đã kêu van cùng rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Ngài phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin Thánh Cả Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

Chúng con xin vì Nhân Đức Kính Mến mà Ngài làm Bạn cùng rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền; cùng vì lòng thương, Ngài đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Thánh Cả Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh Mình mà chuộc; lại xin Ngài dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Ngài mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Ngài bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin Ngài cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh thế ở trên Trời hay gìn giữ chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ.

Như xưa Ngài đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thể nào, thì rày chúng con cũng xin Ngài cứu chữa lấy Hội Thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy; cùng xin Ngài hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Ngài, và trông cậy vì quyền thế Ngài, cho được giữ đạo cho trọn, cũng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên Đàng, Amen. 

Nhận Định: 

Đây là lời cầu nguyện hết sức khẩn thiết của Đấng Đại Diện Chúa Kitô tâu lên với Đấng đã che chở Đức Kitô. Vị Cha chung rất khả kính Đức Leo XIII, lúc ấy đã nhận thấy tình hình Giáo Hội đang lâm nguy, nên người đã tận tâm, tận lực dùng quyền năng để thúc đẩy toàn thể Dân Chúa hãy mau mắn và thường xuyên chạy đến với Đức Maria vạn năng có quyền đạp tan đầu Satan, để xin Ơn cứu cấp Hội Thánh. Những việc Đức Leo XIII đã làm: Nâng cao Lễ Mai Khôi lên bậc 2, soạn riêng bài Lễ Mai Khôi, thêm vào kinh Cầu Đức Bà “Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, cầu cho chúng con”, và nhất là lập Tháng Mai Khôi trong toàn thể Giáo Hội năm 1883. Trên 150 Thông Điệp Tông Huấn về kinh Mai Khôi, thì mình Đức Leo XIII mà thôi đã tung ra 33 thư. Thật là Giáo Hoàng của Mẹ, của Kinh Mai Khôi. Qua Kinh Mai Khôi, Giáo Hội nhờ Mẹ tạ ơn Chúa Ba Ngôi và xin ơn tha thứ. Kinh Mai Khôi đã cứu Giáo Hội ngoạn mục như thế nào bao lần, nhưng không mấy người còn muốn nhắc tới.

Đến với Đức Maria, Đức Leo XIII chưa lấy làm đủ, Người còn thôi thúc chúng ta chạy đến kêu cứu Đức Giuse nữa.

Đọc kinh trên đây, chắc nhiều người thấy quá dài! ! ! Có 2 phút thôi. Đọc tử tế đàng hoàng đấy. Hai phút và 20 phút Mai Khôi mỗi ngày chẳng hơn bao tai ương, thiên tai địa họa, chiến tranh tàn phá triền miên, xã hội băng hoại, kinh tế khủng hoảng, tất cả là hậu quả của tội lỗi do ma quỉ tung hoành vì Dân Chúa đã lơ là bỏ cầu nguyện đấy thôi. Hiển nhiên không yêu mến Chúa, thì mất ơn Trợ Lực. Thiếu trợ lực thì quỉ tung hoành. Quỉ hành, tội lan tràn. Tội đâu, hình phạt đấy. Phạt để cảnh cáo là thương. Nhiều người đã bưng tai bịt mắt, điếc làm ngơ trước những Thông Điệp rung chuyển như Salette, Lộ Đức, Fatima, mễ du và hàng trăm nơi khác.

Thánh Têrêxa ở Thành Avila, Tây Ban Nha, cũng quen gọi là Thánh Têrêxa Cả vì Người có công cải tổ Dòng Carmelô, nói về tình thương và quyền thế Đức Giuse như sau, và qua lời Cầu xin dưới đây: “Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng Đức Giuse mà không được như ý. Dường như Thiên Chúa ban ơn cho các Thánh giúp ta việc này việc nọ, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết Đức Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Tôi lấy Danh Chúa mà xin những ai không tin lời tôi, hãy thử mà xem.” 


KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN

Lạy Thánh Cả Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên Trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha Hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở trên thế gian này, Cha đã từng là Á Phụ và là Vị Bảo Hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên Tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. . . Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới và bao vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Cả Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện xin của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con: Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc phúc lành cho chúng con, Amen. 


“KÍNH LẠY NGÀI, ÔI THÁNH GIUSE” (MIỀN BẮC)

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.


Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.


Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ.


Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.


Tất cả cho Chúa Giêsu, tất cả nhờ Mẹ Maria, tất cả đều noi gương Thánh Cả Giuse! đó là phương châm của con khi sống và khi chết. Amen.


NGẮM 7 SỰ VUI BUỒN CỦA ĐỨC THÁNH CẢ GIUSE

1. Gẫm thứ nhất: Khi Đức Giuse thấy Đức Bà Maria có thai mà chưa được hiểu sự Mầu Nhiệm ấy, mặc dầu vẫn hết lòng tôn kính Đức Trinh Nữ vì Người đoan chính vô song, thì Đức Giuse đau buồn khốn cực lắm. Nhưng khi được Thiên Chúa cho biết Thai Nhi bởi Quyền Năng Chúa Thánh Thần, và Đức Giuse được lệnh đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu. Nghĩa là Chúa Cứu Thế, thì Đức Giuse lại vui mừng vô cùng. Nhân vì sự vui buồn ấy, kính xin Đức Giuse an ủi chúng con trong mọi cơn thăng trầm đời này, Amen. Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh (sau mỗi gẫm). 

2. Gẫm thứ hai: Đức Bà Maria đã gần sinh con mà phải theo Đức Giêsu đi Bêlem 4 ngày đường. Đêm đêm nằm đất quán vắng bên đường. Đêm cuối cùng trú nơi hang đá cạnh chuồng chiên ngoài đồng. Dù chấp nhận cảnh nghèo, nhưng thấy Đức Bà phải gian nan, Đức Giuse như nát gan vàng. Nhưng khi được thấy Chúa Cứu Thế trong Ánh quang rạng ngời, và được nghe Thiên Thần hát mừng, thì Đức Giuse lại vui mừng vô cùng.

Nhân vì sự vui buồn ấy, kính xin Đức Giuse giúp chúng con biết coi thường đời giàu sang, vui lòng chấp nhận gian khổ, coi trọng Đức Khiêm nhu, khó nghèo, Amen. 

3. Gẫm thứ ba: Khi Đức Giuse thấy Máu Thánh Chúa Hài Nhi chịu cắt bì, thì lòng Ngài xót xa chừng nào. Nhưng khi suy đến Thánh Danh Giêsu có sức cứu chữa muôn dân, thì Đức Giuse lại vui mừng biết bao.

Nhân vì sự vui buồn ấy, kính xin Đức Giuse cho chúng con biết tôn kính Thánh Danh Chúa, và luôn sốt sắng kêu cầu Danh Giêsu, Maria, Giuse khi sống, khi chết, Amen. 

4. Gẫm thứ tư: Trong Lễ Dâng Chúa Hài Nhi, Đức Giuse được tiên báo về cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, thì Ngài đau đớn như gươm thâu lòng. Nhưng khi được biết rằng nhờ cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu, muôn muôn người được cứu rỗi, thì Đức Giêsu lại vui mừng khôn lường.

Nhân vì sự vui buồn ấy, kính xin Đức Giuse cầu bầu cho mọi người đều được hưởng Ơn Cứu chuộc, Amen. 

5. Gẫm thứ năm: khi Đức Giuse thấy phải đưa Thánh Gia Thất sang Ai Cập tỵ nạn ngay đêm khuya, mặc dầu Hài Nhi là Vua Trời Đất, thì Đức Giuse đau lòng quá sức vì Ngài thương Ấu Chúa và Đức Mẹ vô vàn. Nhưng niềm an ủi triền miên và phúc trọng của Ngài là hằng được ở cùng Chúa Giêsu và Đức Maria.

Nhân vì sự vui buồn ấy, kính xin Đức Giuse dạy chúng con luôn biết bỏ ý mình mà vâng theo Thiên Ý, và biết lấy phúc được ở cùng Chúa là phúc trọng hơn mọi sự, Amen. 

6. Gẫm thứ sáu: Khi Đức Giuse bỏ Ai Cập đưa Thánh Gia về Quê Hương, thì được tin con vua Hêrôđê lên cầm quyền, nên Ngài lo sợ buồn sầu, hoang mang khôn tả. Nhưng Thiên Thần Chúa bảo Ngài cứ an tâm đem Thánh Gia về Nazareth, thì Đức Giuse lại vui mừng biết chừng nào.

Nhân vì sự vui buồn ấy, kính xin Đức Giuse cầu cho Giáo Hội được bình an, hiệp nhất, được tự do và phát triển, cho thế giới được thái bình, khỏi giặc giã, ôn dịch, thời khí, mất mùa và nhất là các tà thuyết, Amen. 

7. Gẫm thứ bảy: Thánh Gia về Giêrusalem dự Lễ Vượt Qua. Sau 7 ngày lễ xong, Chúa Giêsu ở lại Đền Thờ. Khi biết đã lạc mất Chúa Giêsu thì Đức Giuse và Đức Mẹ đau đớn, kinh hoàng như chết đi muôn lần. Sau 3 ngày tất tưởi tìm kiếm, được gặp lại Chúa trong Đền Thờ, thì Đức Giuse và Đức Mẹ vui mừng biết dường nào.

Nhân vì sự vui buồn ấy, kính xin Đức Giuse và Đức Mẹ ban cho mọi người biết đi tìm Chúa vì gặp được Chúa là Nguồn Phúc Thật muôn đời, Amen. 


Chúng ta cùng cầu nguyện:

Kính lạy Đức Giuse, Bạn Đường chí Thánh của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Ngài đã cùng Đức Maria hiệp công với Chúa Giêsu cứu chuộc muôn dân. Ngài đã trải qua trăm ngàn nỗi gian truân để phục vụ Chúa Giêsu và gìn giữ Đức Maria, nhờ đó chúng con được hưởng Hồng Ân Cứu Chuộc. Suốt đời, Ngài đã cùng Đức Maria chiêm niện cuộc tử nạn đẫm máu của Chúa Cứu Thế, nên triền miên các Ngài đau đớn vì thương Chúa, vì thương chúng con tội lỗi bội bạc.

Chúng con không biết lấy gì đền bồi, tạ ơn. Cậy trông lòng Chúa đầy xót thương, Đức Giuse và Đức Maria đầy khoan dung, chúng con sấp mình hiệp với Đất Trời, tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa, Đức Mẹ và Đức Giuse muôn

đời, Amen. (Sion, ngày 26/2/1990)

Chúng ta quen gọi Bảy sự vui buồn Thánh Giuse, Bảy sự Đau đớn Đức Mẹ để chỉ những biến cố lớn trong Thánh Gia. Sự thật, vì tội lỗi loài người, vì mầu nhiệm Cứu Chuộc, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Đức Giuse triền miên trải qua những niềm vui, nỗi buồn, nỗi cay đắng dày vò nhiều gấp hàng tỉ lần 7, nhiều tới độ ai thông minh nhất như Thánh Toma Aquino cũng không kể hết được. 


Phụ Thêm:

NGẮM: BẢY SỰ ĐAU ĐỚN VÀ VUI MỪNG CỦA ÔNG THÁNH GIUSE  (Gp. Hà Nội)

1. Thánh Giuse thấy Đức Bà có thai

Thứ 1. Ngắm khi ông Thánh Giuse thấy Đức Bà có thai, mà chẳng hiểu sự ấy làm sao, thì lấy làm đau đớn khốn cực lắm. Nhưng mà khi thánh Thiên thần hiện đến bảo cho Người biết Đức Bà có thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, và Con Đức Bà sinh ra là Chúa Cứu thế ra đời chuộc tội thiên hạ, thì Ông Thánh Giuse lấy làm yên ủi vui mừng biết là dường nào.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng Danh, xin Ông Thánh Giuse  vì đau đớn cùng sự vui mừng ấy, yên ủi chúng con trong mọi sự khốn khó đời này. Amen.

2. Thánh Giuse đem Chúa Giêsu vào hang đá

Thứ 2. Ngắm khi Đức Bà ở thành Belem đã đến ngày sinh mà ông thánh Giuse chẳng tìm được nhà trọ, phải đem Đức Bà vào hang đá, ở làm một với bò lừa, thì lấy làm buồn bã khốn cực lắm; nhưng mà khi Người nghe tiếng các thánh thiên thần bởi trời mà xuống hát mừng Chúa Cứu thế ra đời, thì vui mừng biết là dường nào.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà cầu bầu cho chúng con được chê bỏ của cải, cùng sự sang trọng thế gian và mến sự khó khăn cùng sự khiêm nhường. Amen.

3. Thánh Giuse thấy Chúa Giêsu chịu cắt bì

Thứ 3. Ngắm khi đức Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, mà ông thánh Giuse thấy máu đức Chúa Giêsu chảy ra, thì thảm thiết thương xót đức Chúa Giêsu lắm lắm, nhưng mà khi Người đặt tên Giêsu cho con trẻ, cùng suy tên ấy êm ái dịu dàng cực cao cực trọng, phép tắc vô cùng, thì lấy làm vui mừng là dường nào.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin ông thánh Giuse, vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà cho chúng con được lòng sốt sắng cung kính mà kêu tên cực trọng đức Chúa Giêsu  khi sống và lúc sinh thì. Amen.

4. Thánh Giuse nghe ông Simeon nói tiên tri

Thứ 4. Ngắm khi ông thánh Giuse đem Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, mà thấy ông thánh Simêong nói tiên tri những sự thương khó Đức Chúa Giêsu sẽ phải ngày sau, thì lấy làm đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy; nhưng mà khi thấy ông thánh Simêong lại nói rằng: Có nhiều kẻ sẽ được rỗi linh hồn bởi công nghiệp Đức Chúa Giêsu mà ra thì Người lấy làm vui mừng kể chẳng xiết.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà cầu bầu cho chúng con được rỗi linh hồn vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu . Amen.

5. Thánh Giuse đem Chúa Giêsu trốn qua Ai cập

Thứ 5. Ngắm khi ông thánh Giuse thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa trời đất muôn vật, phải trốn đi khách đày trong nước Aicập, cùng chịu khó khăn thiếu thốn và khó nhọc vất vả liên, thì đau đớn  thương xót Đức Chúa Giêsu lắm; nhưng mà Người hằng vốn vui vẻ tươi tỉnh, vì hằng ở làm một cùng Đức Chúa Giêsu liên chẳng lìa ra khỏi Đức Chúa Giêsu bao giờ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin Ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, cho chúng con được làm mọi việc chúng con vì Đức Chúa Giêsu và được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu liên. Amen.

6. Thánh Giuse đem Chúa Giêsu về Nagiaret

Thứ 6. Ngắm khi ông thánh Giuse đem Đức Chúa Giêsu ở nước Aicập về thành Nazaret mà nghe tin con vua Erode nối quyền cha mình mà trị nước Dothái, thì lấy làm đau đớn sợ hãi lắm; nhưng mà khi thấy thánh thiên thần bảo mình đừng sợ hãi, một cứ đem Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà về, thì Người lấy làm vui mừng lắm, cùng vâng lời thánh thiên thần ngay.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin Ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà bầu cử cho chúng con khỏi giặc giã, ôn dịch, thần khí, được bằng yên cùng yên lòng yên trí mà giữ đạo thánh Đức Chúa Trời liên. Amen.

7. Thánh Giuse xa Chúa Giêsu ba ngày

Thứ 7. Ngắm  khi ông thánh Giuse lạc mất Đức Chúa Giêsu ba ngày, thì lo buồn đau đớn biết là dường nào; nhưng mà khỏi ba ngày, khi lại tìm thấy Đức Chúa Giêsu trong đền thờ, thì biết người vui mừng là chừng nào.

Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh, xin Ông thánh Giuse vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, mà bầu cử cho chúng con đừng có phạm tội trọng lạc mất Đức Chúa Giêsu bao giờ. Amen.

Gp. Hà Nội


NGỢI KHEN VÀ CẦU XIN ĐỨC THÁNH CẢ GIUSE

Xin Chúa thương xót chúng con.

   Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

   Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

   Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên Trời là Đức Chúa Trời thật.

   Đáp: Thương xót chúng con (các câu sau đáp lại như vậy)

Đức Chúa con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.


------------

1. Rất Thánh Đức Bà Maria tinh tuyền vinh hiển.

   Đáp: Cầu cho chúng con. (các câu sau đáp lại như vậy)

2. Thánh Cả Giuse công chính vinh hiển.

3. Thánh Cả Giuse thuộc Dòng tộc Đavid quang vinh.

4. Thánh Cả Giuse là Vua các Thánh Tổ phụ.

5. Thánh Cả Giuse là Lang Quân Đức Trinh Vương.

6. Thánh Cả Giuse là Đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh.

7. Thánh Cả Giuse là Đại Diện Thiên Chúa Cha.

8. Thánh Cả Giuse là Á Phụ Đức Giêsu Kitô.

9. Thánh Cả Giuse hằng bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

10. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu thánh thiện cho các gia trưởng.

11. Thánh Cả Giuse là Đấng bảo Trợ các gia đình.

12. Thánh Cả Giuse ngát hương hoa huệ Đức Khiết Trinh.

13. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Vâng lời

14. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức khó nghèo.

15. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu và Đấng Bảo trợ các Nhà Dòng.

16. Thánh Cả Giuse là Đấng Bảo trợ Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ.

17. Thánh Cả Giuse là Đấng Bảo trợ các tâm hồn trong sạch.

18. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Khiêm Nhường.

19. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Hiền Lành.

20. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Nhịn Nhục.

21. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Thinh Lặng.

22. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Khôn Ngoan.

23. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Can Đảm.

24. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Công Bằng.

25. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Bác Ái.

26. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu Đức Trung Thành.

27. Thánh Cả Giuse là Gương Mẫu cho thợ thuyền lao động.

28. Thánh Cả Giuse hằng thương xót những người tội lỗi, già yếu, bệnh tật, nghèo đói, lưu đày và lao tù.

29. Thánh Cả Giuse được Thiên Chúa ban khen là Người Công Chính.

30. Thánh Cả Giuse là Đại Ân nhân của loài người.

31. Thánh Cả Giuse là Đấng bảo trợ Hội Thánh toàn cầu và Hội Thánh Việt Nam.

32. Thánh Cả Giuse là Đấng các ma quỉ hỏa ngục khiếp sợ.

33. Thánh Cả Giuse là Đấng Bảo Trợ các người hấp hối.


------------

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

   Đáp: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

   Đáp: Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

   Đáp: Chúa thương xót chúng con.


Đức Chúa Trời đã đặt Thánh Cả Giuse làm Chủ Nhà Người.

   Đáp. Và ban quyền coi sóc mọi sự thuộc về Người. 


Chúng ta cầu nguyện: 

Lạy Thiên Chúa toàn trí, toàn năng, hằng hữu và nhân từ vô cùng, Chúa đã làm một việc tuyệt diệu là tuyển chọn Thánh Cả Giuse làm Đức Lang Quân cho Đức Trinh Nữ Maria, rồi làm Á Phụ Đức Giêsu Kitô, thì chúng con nài xin Chúa cho chúng con biết hết lòng kính mến Người; và nhờ công nghiệp và lời cầu bầu của Người, xin cho chúng con được hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị với Chúa và Chúa Thánh Thần đến muôn đời, Amen.

Lời Chúa: “Vậy ai là đầy tớ trung thực và khôn ngoan chủ đã đặt trên gia nhân của ông để phân phát lương thực cho phải thời? Phúc cho đầy tớ đó, chủ về mà gặp nó đang làm như vậy. Quả thật, Tôi nói cho các khán thính giả: “Chủ sẽ đặt người ấy cai quản tất cả của cải nhà ông” (Mt. 24, 4547).


NIỆM CHUỖI MAI KHÔI VỚI ĐỨC GIUSE

1. Gẫm thứ nhất: Thiên Chúa đã chọn Đức Giuse làm Bạn thanh sạch với Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh.  Kính xin Đức Giuse cầu Chúa thánh hóa đời sống hôn nhân mọi gia đình, cho thanh thiếu niên biết quý trọng Đức Thanh Sạch, cho các bậc tu hành luôn luôn trung thành với lời hứa, Amen. 

2. Gẫm thứ hai: Thiên Chúa đã chọn Đức Giuse làm Á Phụ cho Đức Giêsu Kitô.

Kính xin Đức Giuse cầu Chúa Thánh hóa các bậc cha mẹ để họ biết nhìn thấy Chúa nơi con cái, biết dùng gương sáng giáo dục con cái thành người hữu ích và thánh đức, Amen. 

3. Gẫm thứ ba: Đức Giuse đem Ấu Chúa và Đức Maria qua Ai Cập lánh nạn.

Kính xin Đức Giuse cho các gia trưởng sáng suốt, và can đảm để bảo vệ gia đình trước mọi khó khăn, thử thách và hiểm họa luôn luôn đe dọa đời sống gia đình, Amen. 

4. Gẫm thứ tư: Đức Giuse lao động vất vả để nuôi sống gia đình.

Kính xin Đức Giuse cầu Chúa thánh hóa nghề nghiệp chúng con, cho công việc của chúng con mang lại đủ lợi tức nuôi gia đình, nhất là những thời kỳ khó khăn, Amen. 

5. Gẫm thứ năm: Đức Giuse đau yếu lúc về già ly trần hết sức thánh đức trong tay Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Kinh xin Đức Giêsu cầu cho những người già yếu, bệnh tật được sức mạnh tinh thần để chuẩn bị về cõi phúc thật muôn đời, Amen. 


ÔNG THÁNH GIUSE QUAN THẦY

Chúng tôi lạy ơn ông thánh Giuse, thuở xưa thánh Thiên thần hiện đến yên ủi Người rằng: Giuse là con Vua thánh Đavít chớ lo sợ sợ làm bạn cùng Rất Thánh Đồng trinh Maria làm chi, vì chưng Con Người đã chịu thai trong lòng Người, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có; vậy Người sẽ sinh một Con trai cùng sẽ đặt tên là Giêsu.


Chúng tôi xin ông thánh Giuse cầu cho chúng tôi.


Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.


Lời Nguyện:

Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng, đã chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng tôi dược lòng kính ông thánh Giuse là quan thầy chúng tôi ở thế gian này, cho đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.


THÁNH GIUSE (MẪU GƯƠNG GIỚI THỢ THUYỀN) (THÁNH PIE X)

Lạy Thánh Giuse vinh hiển, mẫu gương cho tất cả những người lao động, xin cầu cho con được ơn biết làm việc trong tinh thần đền tội, để xin ơn thứ tha vô số tội lỗi của con, làm việc theo lương tâm, say mê bổn phận hơn mọi sở thích khác, làm việc trong tinh thần biết ơn và vui mừng, lấy việc làm như là vinh dự được xử dụng và phát triển tài năng Thiên Chúa ban cho.


Làm việc bình thản, chừng mực và kiên nhẫn, không bao giờ lui bước trước những mệt mỏi, khó khăn, nhất là làm việc với ý ngay lành và quên mình, không ngừng nghĩ đến sự chết và phải trả lẽ về thời gian đánh mất, tài năng không sử dụng, những việc lành bỏ sót, những thoả mãn hão huyền khi thành công, rất tai hại cho công trình của Thiên Chúa.


THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN 1

“Những ai đọc lời kinh này, hoặc nghe, hoặc mang lời kinh này trong người thì sẽ không bao giờ bị chết bất thình lình, không bị chết chìm, hay uống nhằm thuốc độc cũng không bị hại. Họ sẽ không bị rơi vào tay của kẻ thù, hay bị chết phỏng vì lửa. Nếu đi đánh trận thì họ cũng không bị chiến bại. Xin hãy phổ biến cho mọi người biết đến kinh này. Lời kinh này được tìm thấy vào năm 50, tức là cách nay gần 2 ngàn năm theo dương lịch. Imprimatur: Most Rev. George W. Ahr - Bishop of Trenton

Lạy Cha thánh Giuse! Sự bảo vệ của Cha thật lớn lao, mạnh mẽ, và mau lẹ trước Tòa Chúa. Con xin đặt nơi Cha tất cả mọi nhu cầu và ước vọng của con.

Lạy Cha thánh Giuse! Xin cứu giúp con bằng lời cầu bầu mạnh thế của Cha. Xin Cha cầu bầu với Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con để Ngài ban cho chúng con những ơn lành thiêng liêng.

Con xin những ơn sau đây... (kể ra các ơn muốn xin)

Và đặt mọi lời cầu ấy dưới quyền năng Thiên Đàng của Cha. Con xin tạ ơn Cha là Cha hiền của các người cha.

Lạy Cha Thánh Giuse! Con không ngừng suy niệm về Cha và Chúa Giêsu đang ngủ trong tay Cha. Con không dám quấy rầy Ngài khi Ngài ở gần bên trái tim Cha. Xin Cha ôm ấp Ngài với tên của con và hôn lên trán Ngài thay cho con.

Xin Cha hãy cầu xin Ngài ban lại nụ hôn cho con, khi con thở hơi cuối cùng.

Lạy Cha Thánh Giuse! Quan thầy của kẻ hấp hối, xin cầu cho chúng con. Amen.


THÁNH GIUSE BẦU CỬ

Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương, Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy.

Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hãy gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ. Như xưa người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì nay chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên Đàng. Amen.


THÁNH GIUSE CHA ĐỒNG TRINH NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Hỡi Cha Thánh Giuse, Cha Đồng Trinh Ngôi Lời Nhập Thể, Bạn Trinh Khiết Mẹ Maria Đồng Công Vô Nhiểm, Đấng bảo vệ các Dòng tu, giữ gìn các linh hồn tận hiến!

Xin Cha dùng quyền năng thế lực phi thường đặc biệt Chúa Mẹ trao ban, soi sáng hướng dẫn phù trợ chúng con chóng nhận ra nọc độc kiêu căng tự tín, tự phụ của cựu xà hỏa ngục, sự chai đá cứng cỏi, vô ơn, thất tín của con người hư đốn, luôn tràn ngập tuôn chảy như huyết mạch trong tâm hồn chúng con.

Xin Cha nài van ơn dũng mạnh can trường Thánh Linh Tình Ái tràn đầy trên chúng con, để chúng con cương quyết cởi bỏ con người cũ, chòng trở nên trẻ thơ bé bỏng, như Chúa Hài Nhi, khiêm nhường lệ thuộc tùng phục, trong sạch, thơ ngây, hiền hòa trung thực tín thác tuyệt đối, trong cung lòng Đồng Trinh Vô Nhiễm Mẹ Maria, trên cánh tay Cha Đồng Trinh Ngôi Lời Nhập Thể muôn đời vĩnh viễn, để chúng con luôn ca ngợi tôn vinh yêu mến Giêsu, Maria, Giuse. Amen.


THÁNH GIUSE CHA HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Thánh Giuse là Cha hằng cứu giúp, Cha đã giúp đỡ nhiều tâm hồn đau khổ chạy đến kêu cầu Cha. Từ trước tới nay, Cha đã thương con thế nào, thì từ nay về sau, xin Cha tiếp tục thương con như vậy.

Lạy Cha nuôi Đấng cứu thế, xin Cha cầu cùng Chúa Giêsu cho con được những ơn cần thiết trong lúc này. Vì con yếu lòng tin và tội lỗi bất xứng, không đáng Chúa nhận lời con kêu xin, nên con nhờ Cha lo liệu mọi sự cho con.

Lạy Cha Giuse, con chạy đến kêu cầu Cha tha thiết, con yêu mến Cha hết lòng, con trông cậy Cha hết sức, con tin chắc rằng Cha luôn nhận lời con. Xin Cha đừng để con thất vọng bao giờ.

Hôm nay, để đền đáp lòng Cha thương con, con nguyện sẽ tôn vinh Cha suốt đời con. Amen.


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

I. PHẦN MỞ ĐẦU

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


==================

II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI (50)

---------------------

Cách lần chuỗi Mân Côi

---------------------

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

============

Theo truyền thống, chúng ta nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

---------------------

NGẮM TẮT

NĂM SỰ VUI

-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ SÁNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.


NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

• Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


==================

III. KINH CẦU THÁNH GIUSE

Xin Chúa thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .

Xin Chúa thương xót chúng con .

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .

Chúa Kitô nghe cho chúng con .

* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con .


-------------

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật .

* Thưa : Thương Xót Chúng Con .  (*các câu sau thưa lại như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật .

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật .

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời .


-------------

Rất Thánh Đức Bà Maria .

* Thưa : Cầu cho Chúng Con .  (*các câu sau thưa lại như vậy)

Ông Thánh Giuse

Ông Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Davit.

Ông Thánh Giuse là Đấng sáng láng  trên hết các Thánh Tổ Tông.

Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Mẹ Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse là Đấng Đồng Trinh  gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.

Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse hằng lo lắng  che chở cho Đức Chúa Giêsu liên.

Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia .

Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành .

Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh .

Ông Thánh Giuse cực khôn cực ngoan .

Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng .

Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn .

Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung .

Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục .

Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn .

Ông Thánh Giuse là gương tốt lành  cho các kẻ làm thợ phải soi .

Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng  về cách ăn nết ở trong nhà .

Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh .

Ông Thánh Giuse là như cột trụ  cho mọi nhà được vững.

Ông Thánh Giuse an ủi kẻ gian nan khốn khó.

Ông Thánh Giuse làm cho kẻ bịnh tật được cậy trông.

Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì .

Ông Thánh Giuse làm cho các ma quỉ phải kinh khiếp .

Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh .


-------------

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa tha tội chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .

* Thưa : Chúa thương xót chúng con .

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa .

* Thưa : Cùng cai quản gia nghiệp Chúa .


LỜI NGUYỆN :

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời . Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên Trời . AMEN .


==================

IV. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE


Ngày 1  |  Ngày 2  |  Ngày 3  |  Ngày 4  |  Ngày 5  |  Ngày 6  |  Ngày 7  |  Ngày 8  |  Ngày 9


NGÀY THỨ NHẤT: Thánh Giuse, Cha nuôi Đấng Cứu Thế

Suy niệm: (Một người đọc)

Muốn hiểu biết về Thánh cả Giuse, chúng ta hãy nhìn vào Thánh Gia thất xưa tại Nazaret, nơi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Giuse với vai trò Cha nuôi Đấng Cứu Thế, suốt cuộc đời Ngài tận tụy hi sinh. Trải qua bao sóng gió, thăng trầm, Ngài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, che chở Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ. Cuộc đời trần thế của Thánh Cả Giuse hết sức âm thầm và khiêm tốn với công việc thợ mộc vất vả. Ngài đã cần mẫn lao động để nuôi sống gia đình như bao người cha khác trên đời. Nhưng Thánh Cả Giuse đã trở thành vĩ đại, nên gương mẫu cho tất cả mọi người cha bởi cuộc đời Ngài là một hành trình tìm kiếm, lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa không ngừng nghỉ.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, người cha hiền gương mẫu của chúng con, xin ban cho những bậc làm cha trong các gia đình được sức mạnh trong công việc làm ăn, biết kiên nhẫn, hi sinh, và làm gương sáng cho con cái bằng đời sống đạo hạnh, để nhờ đó, các con cái được nuôi dưỡng, được lớn lên trong tình thương yêu và sự giáo dục lành mạnh, hầu trở thành những người kitô hữu tốt, hữu ích cho gia đình, cho xã hội và Giáo hội. Xin giúp những người sắp được ơn gọi làm cha được can đảm, vững tin và vui lòng đón nhận trách nhiệm và con cái Chúa ban. Amen.

* KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


--------------------------

NGÀY THỨ HAI: Thánh Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời

Suy niệm: (Một người đọc)

Có thể nói, nơi thánh Giuse hội đủ mọi nhân đức tốt lành. Phúc âm đã khen Ngài là Đấng công bình, chính trực. Thiên Chúa trao phó cho Ngài làm chủ thánh gia, làm bạn trăm năm Đức Mẹ. Chức vụ và trách nhiệm càng lớn thì ân sủng Chúa ban xuống cho Ngài càng nhiều. Hơn nữa, sự tiếp xúc thân mật hàng ngày với Chúa Giêsu và Đức Mẹ là một nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Ngài, giúp Ngài trở thành một gia trưởng đạo hạnh. Trải qua bao sóng gió, gian nguy, nhưng với niềm tin tuyệt đối vào thánh ý Thiên Chúa, Ngài đã gìn giữ thánh gia thất được bình an, hạnh phúc.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, vị gia trưởng tuyệt vời! Xin cho các gia trưởng trong gia đình luôn biết lắng nghe Lời Chúa, biết phân định và làm theo Thánh ý Chúa, để đời sống của họ là gương sáng đức tin cho gia đình. Xin cho các gia trưởng ý thức mỗi gia đình là giáo hội nhỏ và biết xây dựng trên nền tảng yêu thương, hiệp nhất và tôn trọng lẫn nhau. Xin Cha thánh thương nâng đỡ những gia đình nghèo khó, giải gỡ những khó khăn cho các gia đình đang đau khổ vì mâu thuẫn, bất hòa và đang đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc hôn nhân. Amen.

* KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


--------------------------

NGÀY THỨ BA: Thánh Giuse, mẫu gương vâng phục Thánh ý Chúa

Suy niệm: (Một người đọc)

Trước thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Maria đã khiêm tốn và ngoan thảo thưa tiếng “xin vâng”. Thánh cả Giuse với một niềm tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa, Ngài cũng đã quảng đại làm theo ý Chúa trong mọi việc. Cha Thánh Giuse trước khi về chung sống với Maria lúc đó đang mang thai, vì không muốn tố giác Maria nên đã toan tính rời bỏ ngài. Nhưng được thiên thần báo mộng cho biết về thánh ý của Thiên Chúa, Cha thánh đã vâng phục đón nhận Maria. Ngài đã không nghĩ đến quyền lợi cá nhân nhưng luôn lấy thánh ý Chúa là trên hết. Vì thế, Ngài sẵn sàng từ bỏ ý riêng để mau mắn thi hành ý Chúa, cho dù có những điều không thể hiểu nổi, nhưng Ngài luôn tận tâm, tận lực chu toàn bổn phận để thiên ý được hoàn thành cách tốt đẹp nhất.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse là gương mẫu cho các gia trưởng và cho chúng con về sự vâng phục Thánh ý Thiên Chúa! Xin giúp chúng con dám từ bỏ ý riêng, can đảm chọn và thi hành Thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con trong những cơn gian nan thử thách, trong những đêm tối của đức tin, biết tín thác tuyệt đối vào Chúa, và giao phó cuộc đời mình vào trong bàn tay quyền năng của Chúa, để Chúa dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Người. Amen.

* KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


--------------------------

NGÀY THỨ BỐN: Thánh Giuse, mẫu gương khiết tịnh và chung thủy

Suy niệm: (Một người đọc)

Thánh Cả Giuse được tuyển chọn để làm bạn trăm năm Đức Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội, Đấng trọn đời đồng trinh… thì đồng thời chính thánh nhân cũng phải là một người trinh khiết vẹn tuyền. Hình ảnh Thánh Giuse cầm ngành hoa huệ trắng nói lên tâm hồn thanh sạch Cha thánh. Để cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, Thánh Giuse đã âm thầm hi sinh cả cuộc đời để giữ mình trinh khiết. Sự hi sinh thầm lặng nhưng hết sức lớn lao của thánh nhân đã đem lại hạnh phúc, bình an cho gia đình thánh và làm cho kế hoạch của Thiên Chúa được trọn hảo.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse là bạn trinh khiết của Đức Maria, xin hãy làm Đấng bảo trợ cho chúng con, đặc biệt cho những người sống ơn gọi hôn nhân gia đình. Xin lòng nhân lành và trinh khiết của Ngài nên chốn che chở an toàn cho chúng con trú ẩn trước mọi nguy nan cám dỗ đức khiết tịnh, để tâm hồn và thân xác chúng con luôn trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho những người sống bậc hôn nhân được trung thành với lời hứa, biết tôn trọng, dâng hiến cho nhau và chung thủy với nhau suốt cuộc đời. Amen.

* KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


--------------------------

NGÀY THỨ NĂM: Thánh Giuse, mẫu gương khiêm nhường

Suy niệm: (Một người đọc)

Nơi thánh cả Giuse, chúng ta thấy nổi bật về nhân đức khiêm nhường. Thuộc dòng dõi Vua Đavit, nhưng Ngài sống hết sức khiêm tốn, bình dị với nghề thợ mộc tại ngôi làng Nazarét. Là Cha nuôi Đấng cứu thế nhưng ngài không vênh vang, hãnh diện về sứ mạng cao cả của mình. Trái lại, Ngài âm thầm phục vụ, không quản ngại hy sinh, vất vả để dưỡng nuôi gia đình thánh. Ngài luôn là bóng mờ để vinh quang Chúa Cứu Thế được sáng tỏ. Đức khiêm nhường nơi Thánh Cả Giuse được thể hiện rõ nhất khi Ngài hoàn toàn quy phục Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho dù có những điều ngài không thể hiểu được.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse là Đấng rất khiêm nhường, xin giúp chúng con biết noi gương ngài, sống khiêm tốn và hi sinh, để đem lại niềm vui cho những người chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con can đảm dám loại trừ tính kiêu căng, ích kỉ, ghen tương, đố kị, để cuộc sống gia đình bớt đi những căng thẳng, xa cách và khổ đau. Đặc biệt, xin giúp chúng con biết khiêm tốn và tin tưởng đón nhận Thánh ý Chúa, ngay cả khi điều đó chưa có thẻ hiểu và không hợp với ý riêng của chúng con. Amen.

* KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


--------------------------

NGÀY THỨ SÁU: Thánh Giuse, mẫu gương sống khó nghèo

Suy niệm: (Một người đọc)

Thánh Giuse đã sống cuộc đời khó nghèo thực sự, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần. Dù xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng Thánh Giuse đã cùng Đức Mẹ và Chúa Giêsu sống trong ngôi làng Nazarét nhỏ bé, đơn sơ với nghề thợ mộc, chẳng mấy người biết đến. Thậm chí, chính sự nghèo khó này đã có lúc bị xem thường và là rào cản, khiến người Do Thái khó chấp nhận sứ mạng thiên tính của Chúa Giêsu khi nhìn vào gốc gác, thân thế của Người. Cái nghèo nơi gia đình thánh gia không phải là sự thiếu thốn về cơm ăn, áo mặc, bởi một người chăm chỉ lao động như Thánh Giuse chắc chắn sẽ đủ nuôi sống gia đình. Nhưng thâm sâu hơn, tinh thần nghèo khó của thánh nhân được thể hiện ở tấm lòng khiêm hạ, nhỏ bé, hoàn toàn cậy dựa vào quyền năng Thiên Chúa, hạnh phúc là một người nghèo trong sự giàu sang của Thiên Chúa.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, là mẫu gương của sự khó nghèo, xin giúp chúng con noi gương ngài, sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng tám mối phúc thật, để giữa một xã hội đầy những bon chen, đua đòi và hưởng thụ vật chất, chúng con biết tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, và rộng tay giúp đỡ chia sẻ với tha nhân nghèo khó hơn mình. Từ bây giờ và mãi mãi, xin cho chúng con được vững lòng trông cậy vào lòng nhân hậu của Chúa, biết quý trọng ơn gọi bậc sống của mình đang sống, và trau dồi các nhân đức, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen.

* KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


--------------------------

NGÀY THỨ BẢY: Thánh Giuse, mẫu gương thầm lặng

Suy niệm: (Một người đọc)

Dựa vào Lời Kinh Thánh, chúng ta có thể nói thánh Giuse là một người trầm tĩnh và thầm lặng, một sự thầm lặng cực kỳ khiêm tốn, thánh thiện luôn đắm mình trong cầu nguyện để nghe được tiếng nói nhiệm mầu của Thiên Chúa, và cảm nhận sâu xa thân phận nghèo nàn, bất xứng của mình, trước sứ vụ cao cả của Thiên Chúa trao cho ngài là cha nuôi Chúa Giêsu. Điều này khiến thánh nhân chấp nhận mọi khổ cực xảy đến trong đời với tất cả lòng thành kính, cậy trông và tín thác nơi Thiên Chúa tối cao. Sống thầm lặng như thế, thánh Giuse đã đạt được sự tự do đích thực giúp giải phóng ngài khỏi những ràng buộc của ý riêng, để can đảm chọn Chúa là tất cả gia nghiệp đời mình. Sự tự do đạt tới đỉnh cao khi thánh nhân sẵn sàng hi sinh trọn vẹn ý riêng, để làm khí cụ của Chúa và để ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, sự thầm lặng đã giúp ngài có thể phân định trong mọi biến cố để nhận ra ý Chúa, và nhờ đó, ngài có sức mạnh để thực hiện trọn vẹn lệnh truyền của Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Xin giúp chúng con đang trên con thuyền lênh đênh giữa sóng đời trần gian nhiều bôn ba, cạm bẫy, cám dỗ hôm nay, để biết tĩnh lặng và lắng đọng tâm hồn, nhận ra con người thật của mình, và lắng nghe tiếng Chúa, hầu có thể sống kết hợp mật thiết với Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng con. Amen.

* KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


--------------------------

NGÀY THỨ TÁM: Thánh Giuse, Đấng công chính, thánh thiện

Suy niệm: (Một người đọc)

Theo quan niệm của Thánh Kinh, người công chính được hiểu là những người nỗ lực chu toàn thánh ý Thiên Chúa, chu toàn lề luật và làm điều thiện lành. Tuy nhiên, sự công chính nơi thánh cả Giuse không chỉ hệ tại ở việc thực thi các mệnh lệnh của lề luật, nhưng hơn thế, lòng chính trực, sự trung thành tuyệt đối của thánh nhân vượt xa những đòi hỏi của lề luật. Đức công chính nơi thánh Giuse thể hiện ở sự ngay thẳng nội tâm tương ứng với đức ngay thẳng của cách sống bên ngoài. Nói theo kiểu người đời là có sao nói vậy, sống vậy người ơi. Trước mặt Thiên Chúa, dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, thánh nhân như thế nào thì ngài muốn bộc lộ ra như vậy. Dưới mái nhà Nazaret không hề có những ẩn ý, giả dối, che giấu sự thật. Trái lại, sự ngay thẳng, chân thành, đơn sơ, thân thiện và cởi mở của từng thành viên đã hiệp nhất thành gia đình thánh.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse, Đấng công chính, thánh thiện, xã hội và cuộc sống hôm nay đầy giả dối, bon chen, các tin giả và sự ác lan tràn hầu lường gạt mọi người, xin cho chúng con biết chọn cho mình một lối sống chân thành, ngay thẳng, dù chúng con có phải chịu thiệt thòi, thua kém, mất mát. Xin giúp chúng con biết noi gương ngài đi trong sự thật, sống trong sự thật, ở trong ánh sáng của Chúa, luôn trung thành tuân giữ lề luật Chúa và giáo hội với tất cả tâm tình yêu mến, để chúng con được Chúa xót thương. Amen.

* KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


--------------------------

NGÀY THỨ CHÍN: Thánh Giuse, Đấng bầu cử mạnh mẽ trước tòa Thiên Chúa

Suy niệm: (Một người đọc)

Thánh cả Giuse khi còn sống ở trần gian, Ngài đã cộng tác đắc lực vào công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng một đời sống khó nghèo, khiêm hạ và hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngài đã hết lòng gìn giữ, chăm sóc và bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria trước ác ý của sự ác và quyền lực thế gian. Vì thế, Ngài đẹp lòng Thiên Chúa và có phúc giữa những người nam. Ngày nay, Ngài đang được hưởng nhan thánh Chúa trên trời, và ở bên cạnh Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài. Hơn bao giờ hết, thánh cả Giuse vẫn đang hoạt động với tư cách một Đấng cầu bầu cho những ai chạy tới núp dưới bóng ngài, và lời bầu cử của ngài rất có hiệu lực trước tòa Thiên Chúa. Hãy chạy đến với thánh Giuse trong mọi khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống để nhờ Ngài cầu thay, nguyện giúp cho chúng ta.


Chúng ta cùng Cầu nguyện: (Đọc chung)

Lạy Thánh Giuse rất nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha thánh có thể đón nhận lời nguyện của chúng con, để cầu bầu và giúp giải cứu chúng con khỏi những khổ cực, bệnh tật, yếu đuối, cám dỗ, nghi ngờ thánh ý Chúa mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha thánh không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người khốn khổ kêu cầu cùng Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nguyện xin Cha thánh đoái thương đến những than van khốn khó của chúng con. Xin Cha lấy tình thương che phủ, bảo vệ, và chúc lành cho chúng con. Amen.

* KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


--------------------------

KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN

Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng:” Trên Trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này. Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.


==================

V. PHẦN KẾT


KINH A THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE

A thân lạy Thánh cả Giuse,

Chúng con rày đang cơn khuẩn bức,

Đều tuôn đến kêu cầu Thánh cả;

Lại có cậy ơn Bạn thánh Người.

Thì mới dám gắn vó kêu ca,

Xin Thánh cả hộ phụ bàu chữa,

Vì tấm lòng thanh ái thiết tha,

Buộc thánh cả hiệp cùng Trinh Nữ,

Mẹ Thiên Chúa chẳng vướng tội truyền;

Lại vì tình phụ từ ái tử,

Khiến Thánh cả bồng Chúa Hài nhi,

Thì chúng con quỳ cúi nguyện xin,

Nài thánh cả đoái nhìn cơ nghiệp,

Là của Chúa Giêsu Kitô,

Đã lấy Máu mình mà chuộc lại;

Xin Thánh cả dùng thửa phép quờn,

Hộ chúng con đàng thì khuẩn bức,

Thân Thái bảo trang khoa cẩn mật,

Gìn nhà Chúa mọi vẻ vẹn toàn,

Nguyền hộ lấy con cái yêu đang,

Chúa Giêsu Kitô đã chọn,

Cúi lạy Cha dấu yếu rất mực,

Xin cấm đoán mọi nẻo sai lầm,

Cùng tuyệt trừ dịch lây thói đục,

Cho chúng con giữ dạ sạch trong.

Đấng hộ thủ rất nên dõng lực,

Xin đem lòng ái tuất dân nghèo,

Nguyện kháng chóng bởi trời ngự xuống;

Giúp chúng con đang trận loạn thương,

Hỗn chiến cùng quỉ thần u ám.

Xưa Thánh cả phò Chúa Hài nhi,

Ngõ cho khỏi thửa vòng nguy hiểm,

Rày xin hộ Hội thánh Chúa Trời,

Đặng thoát chước thù oan quỉ trá,

Cùng mọi đàng trở đáng tai ương,

Sau xin vực chúng con ai nấy,

Ngõ in thức thánh cả lưu truyền,

Cùng cậy trông ơn Người ủng hộ,

Cho chúng con sanh thuận tử an.

Hầu hưởng phước tiêu diêu cõi thọ. Amen.


KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cảm ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


KINH CẢM ƠN

Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.


VÀI BÀI HÁT VỀ THÁNH GIUSE

VÀI BÀI HÁT VỀ THÁNH GIUSE

GIUSE XÓM NHỎ (Phạm Đình Nhu và Nguyễn Khắc Tuần) -2

ĐK: Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo. Thuở xưa, miền Na-gia-rét Thánh gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao: Tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.

1. Cho người Cha hết sức yêu mến tận tình. Biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui: vững tay đưa thuyền qua sóng đời. (tiếp câu 2) 

2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình. Sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ: dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều. (tiếp câu 3)

3. Cho đoàn thơ bé biết thảo kính vâng lời. Biết noi gương mến Chúa yêu người. Hồn luôn giữ gìn được màu hoa: Thánh ân xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần. (trở về ĐK)


LẠY THÁNH GIUSE (Minh Đệ)

1. Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền Cha đã giữ gìn Thánh Thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.

ĐK. Mừng lạy Cha chí nhân chí lành. Là bạn thanh sạch Đức Nữ Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời. Soi chiếu muôn nghìn đời. Nguyện cho con noi dấu Người liên. Để sau được vinh phúc vô biên.

2. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai. Người hằng chiêm ngắm Thiên Nhan Chúa Trời Ngôi Hai. Dám xin Cha lành cho chúng con rầy ở thế. Vững tin không rời và yêu Chúa chẳng hề phai. (tiếp câu 3)

3. Lạy Thánh Giuse Cha xứng một vị hiền phu. Bạn lành Trinh Nữ Cha nuôi Nhi Đồng Giêsu. Dám xin hộ phù dìu dắt kẻ làm gia trưởng. Thánh hoá gia đình và ban phúc thiêng nghìn thu. (tiếp câu 4)

4. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người cần lao. Mặc dù vất vả Cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin Cha lành thương giúp thợ thuyền lao khổ. Biết đem thanh bần dọn ngày phúc vinh đời sau. (tiếp câu 5)

5. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người đồng trinh. Lòng Người thanh khiết như bông huệ, dường thuỷ tinh. Dám xin Cha lành thương giúp con hèn yếu đuối. Thắng mọi dục tình hầu sau đáng ơn trường sinh. (trở về ĐK)


VỀ BẾN THIÊNG ĐÀNG (Ns.Minh Đệ) +2

ĐK: Nguyện xin Thánh cả Giu-se quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên ngai vàng. Cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Ngày đêm mong về quê yên vui phúc nhàn.

1. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên. Lòng con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hằng trôi. Xin Cha thương dắt con về bến an vui sáng ngời. (tiếp câu 2)

2. Dạt dào trên sóng con luôn vững tâm cậy trông. Đời con đang sống xin cho hồn con trắng trong. Lạy Cha khắp trong trần gian đâu thấy những ngày bình yên. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui Thiêng Đàng. (trở về ĐK) VIẾNG ĐỨC THÁNH CẢ GIUSE

1. (mở đầu) Kính lạy Thánh Cả Giuse là Gia Trưởng Thánh Thất xưa. 

2. (mừng kính) Chúng con hết lòng mừng kính Thánh Cả, được Thiên Chúa phong ban những tước vị cao cả, những đặc ân phi thường. Chúng con tôn kính Đức Mẹ bao nhiêu, thì cũng ngợi khen Đức Giuse bấy nhiêu, việc này cũng là tôn vinh Thiên Chúa. Đức Maria càng cao sang, thì Đức Giuse càng vinh hiển, để tương xứng với Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria có phúc hơn mọi người nữ, thì Đức Giuse cũng được trọng hơn mọi người nam; vì thế, Ngài đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm Đức Lang Quân cho Đức Trinh Nữ Maria trọn đời Đồng Trinh, và làm Đức Á Phụ của Chúa Cứu Thế. 

3. (ngợi khen) Trên đời, Thánh Cả đã đạt mức độ tuyệt hảo trong mọi nhân đức, nên đã được Thiên Chúa ban khen là Người Công Chính. Trước huân nghiệp phúc đức của Ngài, chúng con nhận thấy mình vừa bất xứng vừa bất lực để ca tụng Thánh Cả cho cân, hầu làm hiển vinh Chúa Giêsu và Đức mẹ. 

4. (tạ ơn) Trước muôn vàn ơn được Ngài trợ giúp, chúng con xin hiệp với Thánh Cả cùng Đức Maria để cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi, nhất là nhờ sự cộng tác đặc biệt của Ngài đã được tiền định từ trước muôn đời, mà chúng con được hưởng Hồng Ân Cứu Chuộc qua Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

 5. (cầu xin) Thân lạy Thánh Cả Giuse ngày nay vinh hiển, xưa Ngài đã che chở, giữ gìn Thánh Gia thể nào, thì nay xin Ngài tiếp tục thương cứu giúp nhân loại là Giá Máu châu báu của Chúa Cứu Thế, xin nâng đỡ Đức Giáo Hoàng, Thủ Lãnh tối cao của Giáo Hội, xin gìn giữ Hội Thánh khỏi vòng vây hãm của 3 thù: ma quỉ, xác thịt và phàm tục; xin thương dân tộc Việt Nam yêu quí của chúng con, xin phù trợ Giáo Hội Việt Nam đã nhận Ngài làm Đấng Bảo trợ vào chính Ngày Lễ Kính Thánh Cả, xin thương Giáo Xứ và làng xóm chúng con, đặc biệt xin thương những nơi, những người mang danh Ngài, những ai ngưỡng mộ và hết lòng tin, cậy, kính mến Ngài. Chúng con không quên nài van Ngài thương cứu các Đẳng linh hồn cực khỏi Lửa Luyện Tội, nhất là những linh hồn mồ côi và những người liên hệ với chúng con.

Xin Ngài cầu bầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và ân nhân của chúng con. Xin thương những người chúng con đã làm cho họ buồn phiền, thiệt hại. Xin thương cả những người thù ghét và làm hại chúng con. Sau hết, xin phù hộ cho gia đình nhỏ bé, tội lỗi và đau khổ của chúng con, với tất cả thân nhân, họ hàng.

Kính lạy Thánh Cả Giuse, chúng con cầu xin cho hết mọi người, chẳng phải chúng con hơn gì, nhưng chỉ vì bổn phận chúng con, và cậy nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của Ngài ngõ hầu mọi người nên một và phát triển trong Ơn Chúa. 

6. (đoan hứa) Thánh Cả là Mẫu Gương sáng ngời về đời sống nội tâm cho mọi người. Nhờ Ngài trợ giúp, chúng con nguyện noi gương Thánh Cả trong cuộc sống hằng ngày, để ra sức chu toàn bổn phận và vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi sự. 

7. (kết thúc) (đọc chung) Sau hết, chúng con nài van Thánh Cả cầu bầu cho hết mọi người được ơn bền vững đến cùng, và được chết lành trong tay Chúa Giêsu và Mẹ Maria theo chân Thánh Cả Giuse, Amen.