GIA ĐÌNH NGUYỆN KINH TỐI

(Khi các thành viên trong gia đình hoặc thân tộc đi xa, dùng Facetime, Viber, Zoom kết nối với nhau đọc kinh tối)

- Nếu bớt ngắn lại, thì bớt phần III hoặc IV

- Bạn có thể vào phần PHỤ LỤC chọn kinh phù hợp với hoàn cảnh gia đình

(Lawrence Nguyễn H Cường soạn)


PHẦN I : GIAO LƯU

Gia đình giao lưu thăm hỏi, yêu thương và chia sẻ những buồn vui trong ngày (5 - 30 phút tùy theo nhu cầu) 

PHẦN II : NGUYỆN KINH TỐI

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)

– KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Đức Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác ; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại ; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG (10)

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


PHẦN III : LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

LỜI NGUYỆN MỖI NGÀY

TỐI THỨ HAI

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đã khó nhọc gieo hạt giống Nước Trời giờ đây xin cho chúng con được nghỉ ngơi lại sức, và xin cho hạt giống chúng con gieo vãi được nảy nở, và trổ bông chín vàng trong ngày mùa sau hết. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


TỐI THỨ BA

Lạy Chúa, xin thương chiếu giãi ánh sáng Chúa vào bóng tối đêm nay và ban cho chúng con là con cái Chúa được nghỉ ngơi an lành để nhân danh Chúa, chúng con được vui mừng thức dậy hưởng ánh quang ngày mới. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


TỐI THỨ TƯ

Lạy Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường và hiền hậu ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay, xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


TỐI THỨ NĂM

Lạy Chúa là phần gia nghiệp của chúng con ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho chúng con vững tin rằng, sau khi đã vượt qua đêm dài của cái chết chúng con sẽ vui mừng sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


TỐI THỨ SÁU

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, xin cho chúng con được liên kết vững bền với Đức Ki-tô – Con Một Chúa – Đấng đã chịu mai táng trong mồ để cùng Người, chúng con được chỗi dậy và sống một đời sống mới Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


TỐI THỨ BẢY

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay để sớm mai nhờ quyền năng Chúa, chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Đức Kitô Phục sinh Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


TỐI CHÚA NHẬT

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


PHẦN IV : KINH CẦU THEO NGÀY

KINH CẦU THEO NGÀY

THỨ HAI

KINH CẦU CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được nhận biết Chúa, Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào Nước Chúa hiển trị. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bao la và gửi nhiều tay thợ lành nghề, đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Xin thúc giục tâm hồn chúng con là các tín hữu Chúa, cho chúng con biết nghe thấy lời Chúa đang khẩn cấp mời gọi và hăng hái góp phần cứu rỗi mọi người để mọi người được quy tụ trong gia đình con cái Chúa, mà chúc tụng Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ BA

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh.

Nay chúng con xin hợp với các Ngài, và với Đức Trinh Nữ Maria, là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả.

Xưa Chúa đã ban cho các Ngài, được vững tin vào lời Chúa, và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá, và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

Các Ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam, thu lượm được một mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa, như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân.

Các Ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình.

Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu, biết sống và chia sẻ niềm tin của mình.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được noi gương các Ngài, biết đem lòng bác ái dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên Thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các Ngài, ca tụng Tạ ơn Chúa. muôn đời vinh hiển. Amen.


THỨ TƯ

KINH THÁNH GIUSE

Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng: "Trên Trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin".

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi, và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con xin trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (...), xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng, Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu, mà chúng con đang gặp phải.

Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van, khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương, như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con. Amen.


THỨ NĂM

KINH CẦU LINH MỤC VÀ CHỦNG SINH

Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa khi nhìn đám đông dân chúng Chúa đã chạnh lòng thương, vì họ như đàn chiên bơ vơ, không có người chăn dắt. Ngày nay, đoàn dân Chúa cũng đang khao khát nghe lời Chúa, và lãnh nhận các Bí Tích nhưng số Linh Mục thật ít ỏi. Xin Chúa đoái thương cho chúng con có nhiều Linh Mục, và cho các Linh Mục của chúng con, đầy tinh thần khiêm nhường và quảng đại sẵn sàng hy sinh tất cả vì đoàn chiên của Chúa, và vì vô số những người còn chưa được biết Chúa. Xin cho các Ngài ngày càng trở nên giống Chúa hơn để nơi các Ngài, chúng con được nhìn thấy chính Chúa đang ở với chúng con. Xin Chúa thương ban cho có nhiều tâm hồn thanh thiếu niên quảng đại, dấn thân làm Linh Mục và xin Chúa tạo điều kiện thuận lợi, để các chủng sinh ấy sớm trở thành những Linh Mục thánh thiện có lòng nhiệt thành, và nhiều khả năng để tiếp nối công cuộc của Chúa ở giữa trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa: “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho”, thì đây là lời cầu xin tha thiết nhất của chúng con. Xin Chúa hãy đoái thương thực hiện, để làm vinh danh Thiên Chúa cha. Amen.


THỨ SÁU

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU VUA VÀ TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ MARIA NỮ VƯƠNG

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua ! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương ! Chúng con dâng linh hồn và xác chúng con, gia đình chúng con, địa phận chúng con, cho Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Chúng con nguyện xin cho Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam, được bình an thịnh vượng, cho địa phận chúng con được phát triển, được thêm đạo đức, cho các Giám mục, Linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và các giáo hữu, được sốt sắng hăng hái làm việc mục vụ và Tông đồ.

Chúng con xin hứa cùng Chúa, chúng con sẽ siêng năng dự lễ, rước lễ, chầu Mình Thánh, và sùng kính ngày Thứ Sáu đầu tháng. Chúng con xin hứa cùng Đức Mẹ, chúng con sẽ siêng năng lần hạt Mân Côi, theo gương các nhân đức của Mẹ, và sùng kính ngày Thứ Bảy đầu tháng.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua ! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương ! Chúng con tin rằng nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Cực Thánh Chúa, và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, chúng con sẽ được nhiều ơn lành hồn xác đời này, và được hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen.


THỨ BẢY

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MARIA

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ hay thương xót là Nữ Vương Trời đất là nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi. Chúng con dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người. Chúng con dâng cho Người trái tim chúng con linh hồn chúng con gia đình chúng con và hết mọi sự thuộc về chúng con. Để cho việc hiến dâng này được thực sự hữu hiệu và bền vững hôm nay, chúng con xin tuyên xưng lại những điều chúng con đã thề hứa khi chịu phép Rửa tội và phép Thêm sức. Chúng con cam đoan sẽ sống làm người Công Giáo tốt trung thành với Chúa với Giáo Hội với Đức Thánh Cha. Chúng con sẽ rước Mình Thánh Chúa lần hạt Mân Côi sùng kính ngày Thứ Bảy đầu tháng và nhất là làm việc giúp kẻ tội lỗi ăn năn trở lại.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria chúng con lại xin hứa thêm với Người chúng con sẽ sốt sắng tôn sùng Người để nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người và nhờ ơn Người cầu bầu nước Chúa sẽ mau trị đến trong thế gian này. Amen.


CHÚA NHẬT

CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG

Lạy Chúa, Chúa vừa làm chủ vận mạng con người vừa lấy tình Cha mà trông nom gìn giữ. Xin ghé mắt nhân từ nhìn tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha..., mà Chúa đã đặt làm mục tử của Hội Thánh. Xin cho Người biết dùng lời nói và việc làm, mà hướng dẫn đoàn chiên Chúa đã giao phó, để mục tử cùng với đoàn chiên được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CẦU CHO GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa, và đã chọn các Tông Đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúng con xin phó thác cho Chúa người kế vị các Thánh Tông Đồ, là Đức giám mục... mà Chúa đã đặt làm Giám mục chúng con. Xin ban cho các Ngài thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện, để các Ngài lãnh đạo Hội Thánh chúng con. Nhờ đó, trong thế giới hôm nay Hội Thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


PHẦN KẾT : TẠ ƠN VÀ CHÚC LÀNH

KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

- Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

- Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

- Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

- Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

- Cầu cho chúng con.

Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

- Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.

- Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đáp: Amen.

Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.


Phần Phụ Lục

Vào trang Kinh Nguyện Gia Đình để chọn theo ước muốn.