Kinh Nguyện

 Cho Người Già

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)

– KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Chúa Giêsu, Con tin có Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể cực thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự và con mong muốn được rước Chúa vào tâm hồn con. 

Giờ đây vì con không thể rước Chúa cách trực tiếp, xin đến với trái tim con cách thiêng liêng.

Con xin tha thiết hiệp thông với Chúa như Ngài đã ngự thật trong lòng con. 

Xin đừng để con rời xa Chúa. Amen.


KINH Ớ LINH HỒN CHÚA KITÔ

Ớ linh hồn Chúa Giêsu Kitô,

xin làm cho con nên Thánh.

Ớ mình Thánh Chúa Giêsu Kitô,

xin cứu lấy con cho rỗi.

Ớ máu Thánh Chúa Giêsu Kitô,

xin làm cho con say mến.

Ớ nước cạnh nương long Chúa Giêsu Kitô,

xin rửa con cho thanh sạch.

Ớ sự thương khó Chúa Giêsu Kitô,

xin làm cho con được bền vững.

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô,

xin nhậm lời con cầu nguyện.

Xin Chúa ẩn con nơi thương tích Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa khỏi Chúa.

Xin Chúa chữa con khỏi kẻ dữ thù.

Xin Chúa gọi con trong kỳ lâm tử.

Xin Chúa dạy con chạy đến cùng Chúa.

Hiệp cùng các Thánh mà ngợi khen Chúa.

Muôn muôn đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen.


KINH THÁNH THẦN

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,

Xin ban Thánh Thần Chúa ở lại với con,

Hầu tăng thêm sức mạnh cho con.

Xin Ngài đi bước trước để dẫn lối mở đường,

Đi đằng sau để khiến khích đỡ nâng,

Đi hai bên tả hữu để bảo vệ giữ gìn,

Ở bên trên để thông suốt chở che,

Ngự bên trong để sở hữu và hướng dẫn con.

Hãy đẩy lùi mọi bóng đêm tội lỗi trong tâm hồn con,

Và thương chữa lành, tiễu trừ những căn bệnh nơi thân xác con,

Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

Qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp,

Nhờ lời nguyện của cha thánh An-phong-sô,

Xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng,Là Chúa Cha (+) và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Ngự xuống trên con và ở lại với con luôn mãi. Amen.


KINH  CẦU CHO TUỔI GIÀ

(Nguồn: Dòng Ba Carmelo)

Lạy chúa xin ban cho  con một tuổi già an bình và thanh thản.

Xin gìn giữ con khỏi một tuổi già tự khép mình trên con và trên những nuối tiếc vô ích.

Và nếu sự ngờ vực tấn công con, xin chúa hãy soi sáng con.

Nếu sự cô  đơn làm tâm hồn con sầu buồn, xin Chúa viếng thăm con.

Nếu bệnh tật hành hạ thân xác con, xin chúa ban sức mạnh cho con.

Nếu giờ chết tới gần làm con kinh hoàng, xin Chúa hãy làm lắng diệu sự kinh hãi cho con.

Dù sự chết chộp con cách bất ngờ hay tiến tới từ từ, xin Chúa đừng bỏ rơi  con.

Nếu một mai bệnh tình xâm phạm tới trí óc con, khiến con mất sự minh mẫn, thì ngay từ bây giờ, trước mặt Chúa đây, con xin hứa trước sẽ vâng chịu, và vâng chịu trong thái độ yên lặng kính thờ.

Nếu mai này, con bị chìm đắm trong tình trạng hôn mê kéo dài, thì con mong rằng mỗi giờ phút còn lại của cuộc đời con sẽ đều là những thời gian liên tục chúc tụng tri ân Chúa, và chớ gì hơi thở sau hết của con cũng sẽ là một hơi thở của lòng mến yêu.

Con ước ao cậy trông rằng, vào giờ đó, con sẽ được Đức Mẹ nắm tay dẫn dắt đến trình diện trước Thiên Nhan để ca tụng ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen. 


KINH DỌN MÌNH CHẾT LÀNH

Lạy Chúa con, con biết thật con sẽ chết, có khi con chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi. Có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ, mà sáng mai chẳng còn chỗi dậy nữa.

Cho nên Chúa đã dặn bảo con: Dọn mình vào giường ngủ như là vào mồ chết vậy.

Lạy Chúa con, con biết thật đến giờ lâm chung, con sẽ ước ao, chớ gì khi còn sống con chẳng có phạm tội, lại hết lòng kính mến Chúa luôn.

Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy.

Con ước ao sống và chết trong sự kính sợ Chúa.

Ôi Chúa con, con xin phó dâng linh hồn con cho Chúa, vì Chúa đã mua nó giá rất cao. 

Xin Chúa chớ để nó ra vô phúc, mà chẳng nhờ được Máu Thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó.

Lạy Mẹ hằng cứu giúp, lạy Thánh Thiên thần hộ thủ, lạy Thánh bổn mạng con, lạy các thánh nam nữ trên nước thiên đàng. Xin hãy chuyển cầu cho con được sống trong sự kính sợ Chúa, chết trong sự yêu mến Chúa và làm tôi Chúa ở đời này, hầu ngày sau được về cùng Chúa và Đức Mẹ trên thiên đàng. Amen.

Giêsu Maria Giuse! Con xin dâng lòng con, trí khôn con và sự sống con trong tay Ba Đấng.

Giêsu Maria Giuse! Xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung.

Giêsu Maria Giuse! Xin cho con được chết bình an trong tay Ba Đấng. Amen.


KINH ĂN NĂN TỘI TRÓT ĐỜI

Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha Thánh Tâm Chúa Giêsu với tất cả tình yêu, mọi nỗi thống khổ và vinh quang của Ngài.

Thứ nhất là đền bù tất cả tội lỗi con đã phạm trong ngày hôm nay và trong suốt đời con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Thứ hai là thanh tẩy những gì con đã không làm đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay và trong suốt đời con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Thứ ba là bù đắp cho những việc làm tốt lành con phải làm mà con thiếu sót trong ngày hôm nay và trong suốt đời con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH CÁM TẠ CHÚA

Lạy Chúa con xin dừng lại một phút trong cuộc sống bận rộn của con để con cảm tạ Chúa, nhớ tới Chúa Đấng tạo thành và yêu thương con.Con cần có Chúa đi bên cạnh cuộc sống của con lúc này đây để con được bình an, yêu thương và tha thứ. Chúa cho con một ngày nhưng con chỉ có một phút cho Chúa. Vì thế con xin hết lòng cảm tạ và ngợi khen tình yêu bao la của Chúa.Giêsu Maria Giuse con xin dâng xác hồn con trong tay Ngài. Amen.


KINH SÁNG SOI

(Buổi Sáng)

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.LẦN HỘT CHUỖI (50)

---------------------

Cách lần chuỗi Mân Côi

(bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính


---------------------


KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. 

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


============


Theo truyền thống, chúng ta  nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

Thứ Hai và Thứ Bảy : Năm Sự Vui

Thứ Ba và Thứ Sáu : Năm Sự Thương 

Thứ Tư và Chúa Nhật : Năm Sự Mừng

Thứ Năm : Năm Sự Sáng


---------------------


NGẮM TẮT


NĂM SỰ VUI


-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.


-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.


-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.


-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.NĂM SỰ SÁNG


-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.


-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.


-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.


-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.NĂM SỰ THƯƠNG


-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.


-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.


-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.


-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.NĂM SỰ MỪNG


-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.


-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.


-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.


-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

• Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.


KINH A THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE

A thân lạy Thánh cả Giuse, 

Chúng con rày đang cơn khuẩn bức,

Đều tuôn đến kêu cầu Thánh cả;

Lại có cậy ơn Bạn thánh Người.

Thì mới dám gắn vó kêu ca,

Xin Thánh cả hộ phụ bàu chữa,

Vì tấm lòng thanh ái thiết tha,

Buộc thánh cả hiệp cùng Trinh Nữ,

Mẹ Thiên Chúa chẳng vướng tội truyền;

Lại vì tình phụ từ ái tử,

Khiến Thánh cả bồng Chúa Hài nhi,

Thì chúng con quỳ cúi nguyện xin,

Nài thánh cả đoái nhìn cơ nghiệp,

Là của Chúa Giêsu Kitô,

Đã lấy Máu mình mà chuộc lại;

Xin Thánh cả dùng thửa phép quờn,

Hộ chúng con đàng thì khuẩn bức,

Thân Thái bảo trang khoa cẩn mật,

Gìn nhà Chúa mọi vẻ vẹn toàn,

Nguyền hộ lấy con cái yêu đang,

Chúa Giêsu Kitô đã chọn,

Cúi lạy Cha dấu yếu rất mực,

Xin cấm đoán mọi nẻo sai lầm,

Cùng tuyệt trừ dịch lây thói đục,

Cho chúng con giữ dạ sạch trong.

Đấng hộ thủ rất nên dõng lực,

Xin đem lòng ái tuất dân nghèo,

Nguyện kháng chóng bởi trời ngự xuống;

Giúp chúng con đang trận loạn thương,

Hỗn chiến cùng quỉ thần u ám.

Xưa Thánh cả phò Chúa Hài nhi,

Ngõ cho khỏi thửa vòng nguy hiểm,

Rày xin hộ Hội thánh Chúa Trời,

Đặng thoát chước thù oan quỉ trá,

Cùng mọi đàng trở đáng tai ương,

Sau xin vực chúng con ai nấy,

Ngõ in thức thánh cả lưu truyền,

Cùng cậy trông ơn Người ủng hộ,

Cho chúng con sanh thuận tử an.

Hầu hưởng phước tiêu diêu cõi thọ. Amen.


KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp:  Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp:  Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

  Đáp:  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

  Đáp:  Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

  Đáp:  Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

  Đáp:  Amen.