Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

I. PHẦN MỞ ĐẦU

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

 Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


=======================

II. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp, và đối nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin.

1. Trong những khi ngặt nghèo linh hồn, mọi khi nguy hiểm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.
– Xin giúp đỡ con.

2. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.
– Xin ...

3. Khi yếu đuối sa ngã phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.

4. Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.

5. Khi xích xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bứt giải.

6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên.

7. Khi làm việc Chúa, giữ gìn hay là cứu lấy cho con đừng trễ nải.

8. Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề.

9. Cho con chí quyết chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.

10. Khi dâng lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.

11. Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.

12. Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.

13. Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và chu toàn bổn phận.

14. Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng con.

15. Cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe Thánh ý Chúa trong hết mọi sự Chúa dạy hay là gởi đến cho con.

16. Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhượng, chịu khó và thương yêu người.

17. Khi cơn bệnh hành trong thân xác, hay là buồn bã linh hồn.

18. Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.

19. Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi không còn trông cậy.

20. Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con giữ được bình an linh hồn và trông cậy Chúa.

21. Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức.

22. Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.

23. Cho con cứu lấy các linh hồn trong Luyện ngục.

24. Cho con hãm mình làm việc phước đức mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo, cùng các người làm việc tông đồ.

25. Cho con được bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.

26. Cho con trung tín chẳng hề sai, mà làm việc tôn kính Mẹ.

27. Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người tín hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.

28. Khi con mang bệnh lần sau hết.

29. Khi chịu các phép bí tích sau hết.

30. Khi cơn hấp hối, phải chước cám dỗ hành hung.

31. Trong cơn hơi thở sau hết.

32. Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Đấng phán xét con.

33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hình và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài.

34. Cho ngày kia con tới nước Thiên Đàng, làm một cùng cả thảy người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ.

35. Cho con đưa anh em bổn đạo về đàng kính mến làm tôi Mẹ, xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

X: Lạy rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.
Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.


LỜI NGUYỆN: Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngõ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phước lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết, cho các linh hồn nơi Luyện ngục.

(LỜI NGUYỆN VẮN TẮT:) Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy thánh An-phong-sô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thế ngặt biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.


KINH XIN ƠN BỀN ĐỖ

Lạy Thánh Nữ đồng Trinh Maria, bởi vì Mẹ muốn giục lòng chúng con hằng trông cậy Mẹ chẳng có khi đừng, nên Mẹ đã ưng thuận lấy tước hiệu là "Mẹ Hằng Cứu Giúp". Con nài xin Mẹ khấn phù hộ con, mọi giờ mọi khắc, mọi nơi mọi chỗ, khi bị cám dỗ, lúc rủi ngã phạm, buổi gặp gian nan, kỳ mắc tân khổ giữa chốn trần ai, mà nhất là khi con gần sinh thì Mẹ chớ bỏ con.

Lạy Mẹ nhân từ hay làm ơn phước, xin Mẹ cho con hằng nhớ hằng quen chạy đến cùng Mẹ, vì con quyết chắc hễ con kêu Mẹ hết dạ thành tâm, thì Mẹ cũng sẽ thủ tín giúp con. Vậy cúi xin Mẹ hãy lo cho con được ơn trọng này, là ơn khẩn cầu cùng Mẹ chẳng thôi, cậy trông hết lòng như con cậy mẹ, ngõ nhờ sức thiêng lời nguyện trung thành, cho con được Mẹ hằng cứu giúp con, và ban cho con được bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu rộng lượng hay thương giúp, xin Mẹ chúc lành xuống phước cho con. Xin Mẹ cầu thay cho con khi này và trong giờ chết. Amen.III. PHẦN KẾT

KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cảm ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH CẢM ƠN

Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.