Thông Báo

Từ Hội Đồng Mục Vụ

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/4/17)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong Thánh Lễ CN 05/19/2024, GX sẽ có quà tặng cho các em Rước Lễ lần đầu, nhận lãnh bí tích Thêm Sức và các em  học sinh mới ra trường High School, College và cao hơn trong năm 2023-2024. Xin quý phụ huynh ghi danh với cô Thư Ký Trinh sớm để chúng con chuẩn bị chu đáo.

Số phone : (203) 258-1235

Hạn chót ghi danh là 05/05/2024.

 ****

Các Thánh Lễ trong Tuần Thánh:

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Phục Sinh - 04/19/2024

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

Chúa Nhật IV – Mùa Phục Sinh – Năm B -04/21/2024

·        2:00 PM – Thánh Lễ

***

Ý Lễ trong tuần:

Maria Trương Thị Tỵ

Maria Nguyễn Thị Sâm

Gioan Trần Văn Hợp

Matta Đỗ Thị Thúy Nhị

John Mary Vianney Trần Thanh Việt

Ông Vương Bửu Đăng

Bà Võ Thị Kim Sơn

Teresa Trần Thị Hồng Ngọc

Maria Teresa Nguyễn Kim Phụng

Ông Nhan Đạo Khương

Linh hồn Lucia & Linh hồn Toma

Vincente Nguyễn Văn Lộng

*xin tạ ơn và bình an cho gđ

****

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du:

Chúa Nhật 04/21/2024 – GĐ  bác Thu Tuyết

Chúa Nhật 04/28/2024 – GĐ  AC Tuấn Hằng

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/4/11)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong Thánh Lễ CN 05/19/2024, GX sẽ có quà tặng cho các em học sinh mới ra trường high school, college và cao hơn trong năm 2023-2024. Xin quý phụ huynh ghi danh với cô Thư Ký Trinh sớm để chúng con chuẩn bị chu đáo.

Số phone : (203) 258-1235.  

Hạn chót ghi danh là 05/05/2024.

***

Các Thánh Lễ trong Tuần Thánh:

Thứ Sáu Tuần II – Mùa Phục Sinh - 04/12/2024

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B -04/14/2024

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Maria Trương Thị Tỵ

Phanxico Xavie Nguyễn Viết Lũy

Maria Nguyễn Thị Huệ (lễ giỗ)

Raffack Casiano

Matta (mới qua đời ơ VN)

*xin ơn bình an cho gđ, con cái thêm đức tin, học hành thành đạt

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du:

Chúa Nhật 04/14/2024 – open

Chúa Nhật 04/21/2024 – GĐ  bác Thu Tuyết

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/4/04)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chương trình Việt Ngữ và đoàn TNTT trở lại sinh hoạt Chúa Nhật này- 04/07/2024

***

Các Thánh Lễ trong Tuần Thánh:

Thứ Sáu Tuần Thánh – 04/05/2024

·        Không có Thánh Lễ

Chúa Nhật II Phục Sinh – Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh -04/07/2024

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Maria Teresa Nguyễn Kim Phụng

Maria Trương Thị Tỵ

Giuse Đỗ Ngọc Quang

Maria Vũ Thị Lĩnh

Bà Nguyễn Thị Ca

 ****

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du:

Chúa Nhật 04/07/2024 – GĐ AC Khánh Vân

Chúa Nhật 04/14/2024 – GĐ ---

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506

 

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/3/27)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong tâm tình Mùa Chay Thánh, chúng con kêu gọi quý Ông Bà Anh Chị Em cùng hưởng ứng lời mời gọi của Giáo Hội là sống trong tinh thần sám hối, cầu nguyện, ăn chay và hy sinh bác ái.

Giáo Xứ đang cố gắng gầy dựng một Quỹ Bác Ái để giúp các trẻ em mồ côi, nghèo đói ở Việt Nam, bằng cách thâu nhận những chai nhựa để đổi lấy hiện kim và cũng xin kêu gọi quý ÔBACE rộng tay ủng hộ nếu có thể. Quỹ bác ái này sẽ được do chính Cha QX chuyển tới tận tay những nơi cần thiết tại Việt Nam trong vài tháng tới đây.

 

Các Thánh Lễ trong tuần:

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Chay- 03/08/2024

·        6:30 PM – Suy ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM – Thánh Lễ

Chúa Nhật Tuần IV–Mùa Chay– Năm B- 03/10/2024

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Phạm Quốc Tịch (Lễ giỗ)

Antôn Đỗ Hữu Phổ

Maria Theresa Nguyễn Thị Anh

Giuse Nguyễn Hữu Tài

Anna (Lễ giỗ)

Phêro Đặng Quang Hồng

Tôma Nguyễn Báo

Tôma Trân Bá Tuyển

Linh hồn Văn Thị Bỉ

Maria Hoàng Thị Tứ

* Xin tạ ơn mổ thành công tốt đẹp

* Xin ơn bình an, sức khỏe

 

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay – 03/15, 16, 17

Giảng Thuyết: LM. Xuân Đường (Dòng CTT) 

Thứ Sáu 03/15/2024

·        6:30 PM – Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM – Thánh Lễ

·        7:30 PM – Giảng Thuyết 1 – Con Đi Tìm Chúa

Thứ Bẩy 03/16/2024

·        7:30 PM – Giảng Thuyết 2 – Đi Tìm Anh Em

·        8:30 PM – Bí Tích Hòa Giải

Chúa Nhật 03/17/2024

·        1:00 PM – Giảng Thuyết 2 – Tìm Lại Chính Mình

Q & A

·        2:00 PM – Thánh Lễ

Lưu ý: Để tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội tham dự buổi giảng thuyết vào trưa ngày Chúa Nhật, xin các hội đoàn và đoàn thể chuyển ngày sinh hoạt vào Chúa Nhật 03/24/2024 hay 03/31/2024.

 

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du

Chúa Nhật 03/10/2024 – G/Đ AC. Thành Công

Chúa Nhật 03/17/2024 – G/Đ ÔB. Ẩn Thu

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506

 

Phép Lành Tòa Thánh

Vào tháng 11 năm nay, nhân dịp Mừng Bổn Mạng của GX, Đức Cha sẽ ban Phép Lành Tòa Thánh tới các cặp kỷ niệm 5,10,15,20,25 hôn phối hoặc hơn. Quý vị nào đã trễ 1 năm vẫn được hưởng Phép Lành trong dịp này.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em ghi danh với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235.


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVNGXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/3/20)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho hai linh hồn vừa mới được Chúa gọi về:

Maria Nguyễn Thị Tỵ

Giuse Đỗ Quang

****

Các Thánh Lễ trong tuần:

Thứ Sáu Tuần V – Mùa Chay- 03/22/2024

·        6:30 PM – Suy ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM – Thánh Lễ

Chúa Nhật Lễ Lá - 03/22/2024

·        1:30 PM – Rước Lá – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Phạm Quốc Tịch

Maria Martha Nguyễn Thị Phép

Phêrô Nguyễn Minh Phụng

Marcelo Nguyễn Ngọc Long

LH Giuse (lễ giỗ)

Giuse Trần Đức

Maria Vũ Thị Én

Maria Nguyễn Thị Hơn

Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Khương

*** 

Lịch Thánh Lễ Tuần Thánh và Phục Sinh:

Thứ Năm Tuần Thánh – 03/28

·        8:00 PM – Thánh Lễ Tiệc Ly- tại nhà thờ St. Patrick

Thứ Sáu Tuần Thánh – 03/29

·        6:00 PM – Đàng Thánh Giá – tại nhà thờ St. Augustine

Thứ Bảy Tuần Thánh – 03/30

·        8:00 PM – Lễ Vọng Phục Sinh- tại nhà thờ St. Patrick

Chúa Nhật Phục Sinh – 03/31

·        2:00 PM – Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh- tại nhà thờ St. Augustine

 ****

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du

Chúa Nhật 03/24/2024 – G/Đ AC. LongUyen

Chúa Nhật 03/31/2024 – G/Đ AC. Chị Mai

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506

 

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/3/13)

Các Thánh Lễ trong tuần:

Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Chay- 03/15/2024

·        6:30 PM – Suy ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM – Thánh Lễ

·        7:30 PM – Tĩnh Tâm (Con Đi Tìm Chúa)

Chúa Nhật Tuần V–Mùa Chay– Năm B- 03/17/2024

·        1:00 PM – Giảng Thuyết 3 (Tìm Lại Chính Mình)

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Phạm Quốc Tịch (Lễ giỗ)

Maria Theresa Nguyễn Thị Anh

Giuse Nguyễn Hữu Tài

Linh hồn Bà Nguyễn Thị Ca

Linh hồn Anna

Giuse Phạm Văn Căn (lễ giỗ)

Linh hồn Nguyễn Thị Dương

Linh hồn mới qua đời tại VN

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du

Chúa Nhật 03/17/2024 – G/Đ ÔB. Ẩn Thu

Chúa Nhật 03/24/2024 – G/Đ AC. Ẩn Thu

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506

 

 Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVNGXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/3/06)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong tâm tình Mùa Chay Thánh, chúng con kêu gọi quý Ông Bà Anh Chị Em cùng hưởng ứng lời mời gọi của Giáo Hội là sống trong tinh thần sám hối, cầu nguyện, ăn chay và hy sinh bác ái.

Giáo Xứ đang cố gắng gầy dựng một Quỹ Bác Ái để giúp các trẻ em mồ côi, nghèo đói ở Việt Nam, bằng cách thâu nhận những chai nhựa để đổi lấy hiện kim và cũng xin kêu gọi quý ÔBACE rộng tay ủng hộ nếu có thể. Quỹ bác ái này sẽ được do chính Cha QX chuyển tới tận tay những nơi cần thiết tại Việt Nam trong vài tháng tới đây.

 

Các Thánh Lễ trong tuần:

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Chay- 03/08/2024

·        6:30 PM – Suy ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM – Thánh Lễ

Chúa Nhật Tuần IV–Mùa Chay– Năm B- 03/10/2024

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Phạm Quốc Tịch (Lễ giỗ)

Antôn Đỗ Hữu Phổ

Maria Theresa Nguyễn Thị Anh

Giuse Nguyễn Hữu Tài

Anna (Lễ giỗ)

Phêro Đặng Quang Hồng

Tôma Nguyễn Báo

Tôma Trân Bá Tuyển

Linh hồn Văn Thị Bỉ

Maria Hoàng Thị Tứ

* Xin tạ ơn mổ thành công tốt đẹp

* Xin ơn bình an, sức khỏe

 

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay – 03/15, 16, 17

Giảng Thuyết: LM. Xuân Đường (Dòng CTT) 

Thứ Sáu 03/15/2024

·        6:30 PM – Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM – Thánh Lễ

·        7:30 PM – Giảng Thuyết 1 – Con Đi Tìm Chúa

Thứ Bẩy 03/16/2024

·        7:30 PM – Giảng Thuyết 2 – Đi Tìm Anh Em

·        8:30 PM – Bí Tích Hòa Giải

Chúa Nhật 03/17/2024

·        1:00 PM – Giảng Thuyết 2 – Tìm Lại Chính Mình

Q & A

·        2:00 PM – Thánh Lễ

Lưu ý: Để tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội tham dự buổi giảng thuyết vào trưa ngày Chúa Nhật, xin các hội đoàn và đoàn thể chuyển ngày sinh hoạt vào Chúa Nhật 03/24/2024 hay 03/31/2024.

 

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du

Chúa Nhật 03/10/2024 – G/Đ AC. Thành Công

Chúa Nhật 03/17/2024 – G/Đ ÔB. Ẩn Thu

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506

 

Phép Lành Tòa Thánh

Vào tháng 11 năm nay, nhân dịp Mừng Bổn Mạng của GX, Đức Cha sẽ ban Phép Lành Tòa Thánh tới các cặp kỷ niệm 5,10,15,20,25 hôn phối hoặc hơn. Quý vị nào đã trễ 1 năm vẫn được hưởng Phép Lành trong dịp này.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em ghi danh với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235.

 

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/2/28)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong tâm tình Mùa Chay Thánh, chúng con kêu gọi quý Ông Bà Anh Chị Em cùng hưởng ứng lời mời gọi của Giáo Hội là sống trong tinh thần sám hối, cầu nguyện, ăn chay và hy sinh bác ái.

Giáo Xứ đang cố gắng gầy dựng một Quỹ Bác Ái để giúp các trẻ em mồ côi, nghèo đói ở Việt Nam, bằng cách thâu nhận những chai nhựa để đổi lấy hiện kim và cũng xin kêu gọi quý ÔBACE rộng tay ủng hộ nếu có thể. Quỹ bác ái này sẽ được do chính Cha QX chuyển tới tận tay những nơi cần thiết tại Việt Nam trong vài tháng tới đây.

Giáo Xứ cũng xin mời các gia đình ghi danh Dâng Của Lễ hoặc Rước Đức Mẹ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.

·        Dâng Của Lễ - ghi danh cùng với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235

·        Rước Đức Mẹ - ghi danh cùng với chị Uyên (203)543-5506

Vào tháng 11 năm nay, nhân dịp Mừng Bổn Mạng của GX, Đức Cha sẽ ban Phép Lành Tòa Thánh tới các cặp kỷ niệm 5,10,15,20,25 hôn phối hoặc hơn. Quý vị nào đã trễ 1 năm vẫn được hưởng Phép Lành trong dịp này.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em ghi danh với chị Trinh - thư ký của GX (203)258-1235.

 

Các Thánh Lễ trong tuần:

Thứ Sáu Tuần II – Mùa Chay- 03/01/2024

·        6:30 PM – Suy ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM – Thánh Lễ

Chúa Nhật Tuần III–Mùa Chay– Năm B- 03/03/2024

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Phạm Quốc Tịch (lễ giỗ)

Maria (mới qua đời tại VN)

Maria Nguyễn Thị Tý

Maria Cao Thị Phê

Anna Đỗ Thị Vóc

Giuse Nguyễn Hữu Tài (mới qua đời tại Cali)

Giacobe Cao Xuân Thành

Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khương

Maria Phan Thị Tứ

Giuse Phạm Văn Căn (lễ giỗ)

Vincente Vũ Văn Chu

* HCBMCG xin cho chị hội viên Teresa Kim Phụng giữ được đức tin mạnh mẽ vâng theo thánh ý Chúa

* Xin Cho ca mổ thành công tốt đẹp

*Xin ơn chữa lành

*Xin ơn bình an, sức khỏe

 

Lịch Rước Đức Mẹ Thánh Du

Chúa Nhật 03/03/2024 – G/Đ AC. Long Uyên

Chúa Nhật 03/10/2024 – G/Đ AC. Khánh Vân

 

Lịch Sinh Hoạt của các Hội Đoàn

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVNGXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/2/14)

GXCTTDVN - Thông Báo

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs và toàn thể quý Ông BÀ Anh Chị Em,

Trong những ngày chuẩn bị mừng Tết Giáp Thìn và nhất là trong Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán vừa qua, HDMV chúng con vô cùng cảm kích vì đã nhận được sự yêu thương và quan tâm đặc biệt của quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs và toàn thể quý Ông BÀ Anh Chị Em, trong và ngoài giáo xứ cũng như quý vị từ các Tôn Giáo bạn.

Để đạt được những thành quả tốt đẹp đó, chúng con phải cảm ơn tất cả các anh chị em thiện nguyện, các hội đoàn, các ban ngành đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức và của cải để cùng với Cha QX Philip Phan Xuân Lành thực hiện những chương trình cho Tết như: nấu bánh chưng, bánh tét, mang thực phẩm Tết về cho quý đồng hương, chương trình liên hoan mừng Tết và hơn hết là Thánh Lễ trọng đại Mừng Tết Nguyên Đán.   

Một lần nữa, chúng con xin cảm tạ những tri ân đã nhận được và ước mong GX chúng con vẫn luôn được sự đồng hành và yêu mến từ khắp nơi. Thánh Lễ Việt Nam vào Chúa Nhật hằng tuần lúc 2:00 PM tại ngôi Thánh Đường cổ kính này luôn sẵn sàng là nơi dừng chân của quý Ông BÀ Anh Chị Em xa gần.    

Trong tâm tình Mùa Chay, Giáo Hội nhắc nhở và mời gọi giáo dân toàn cầu cùng sống trong tinh thần sám hối, cầu nguyện, ăn chay và hy sinh bác ái.

HDMV chúng con cũng xin chúc quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs và toàn thể quý Ông BÀ Anh Chị Em một Mùa Chay đầy ân sủng và thánh đức.

==

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu – sau lễ Tro - 02/16/2024

·        6:30 PM – Suy ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần I–Mùa Chay– Năm B - 02/18/2024

·        2:00 PM – Thánh Lễ


Ý Lễ trong tuần:

 

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,


GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/2/07)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Nhân dịp Xuân về chúng con xin kính chúc quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs cùng toàn thể quý Ông Bà Anh Chị em một mùa Xuân Giáp Thìn 2024 an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. 

Xin  Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người trong GX được mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa. 


Chúc Mừng Năm Mới.

Chúng con xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đến tham dự Chương trình Mừng Tết Giáp Thìn của Giáo Xứ, Chúa Nhật tuần này (02/11) từ 10:00 AM tới cuối ngày, tại Kolbe Gym.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em đừng quên mời gọi thêm bạn bè xa gần, cùng đến chung vui với Giáo Xứ.

 

Chương Trình Hội Chợ Tết:

Múa lân đón Xuân, lì xì, các trò chơi dân gian, photo booth chụp hình lưu niệm, Magic Balloons, văn nghệ đặc sắc, karaoke.Các gian hàng ẩm thực gồm có:


+++++++++++++++++++++++++++++

Các Thánh Lễ trong tuần:
Ý Lễ trong tuần:


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/1/31)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:


Chương trình gói bánh chưng, bánh tét của GX sẽ diễn ra vào 3 ngày cuối tuần này, xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời gian cùng tới tham gia. Chúng con ước mong được sự hưởng ứng của tất cả mọi người.


Lịch trình như sau:

    - Thứ Năm 02/01 lúc 5:00 PM – 10:00 PM

    - Thứ Sáu 02/02 từ 9:00 AM và suốt đêm thứ Sáu

    - Kết thúc trưa thứ Bảy

    - Chúa Nhật 02/04 từ 12:00 P.M Xin quý Ông Bà Anh Chị Em vui lòng tới St. Monica Hall để nhận bánh đã đặt.


Những lợi nhuận thu được sẽ là phương tiện giúp trang trải cho các sinh hoạt của GX trong năm 2024.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Các Thánh Lễ trong tuần:


-  Thứ Sáu - Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (lễ kính) -  02/02/2024

Tại nhà thờ St. Patrick’s  

851 North Ave, Bpt, CT 06606

- 6:45 PM – Kinh Nguyện

- 7:00 PM – Thánh Lễ


-  Chúa Nhật Tuần V–Mùa Thường Niên– Năm B-  02/04/2024

    - 2:00 PM – Thánh Lễ


Ý Lễ trong tuần:

    - Phanxico xavie Nguyễn Duy Lân

    - Phanxico xavie Nguyễn Phong Lưu

    - Xin ơn bình an cho năm mới


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,


GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/1/24)

GXCTTDVN - Thông Báo

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:


Chúa nhật này 1/28, GX sẽ giao hàng Tết cho quý Ông Bà Anh Chị Em đã đặt các loại chả, xin mời đến St. Monica để nhận hàng (trước và sau Thánh Lễ).


Chương trình gói bánh chưng, bánh tét của GX như sau:

   ·  Thứ Năm 02/01 lúc 5:00 PM – 10:00 PM,

   ·  Thứ Sáu 02/02 từ 9:00 AM và suốt đêm thứ Sáu

   ·  Kết thúc trưa thứ Bẩy.


Xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời gian cùng tới tham gia chương trình. Chúng con ước mong được sự hưởng ứng của tất cả mọi người.


Những lợi nhuận thu được sẽ là phương tiện giúp trang trải cho các sinh hoạt của GX trong năm 2024.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Các Thánh Lễ trong tuần:


- Thứ Sáu Tuần III – Mùa Thường Niên - 01/26/2024

   ·  6:45 PM – Kinh Nguyện

   ·  7:00 PM – Thánh Lễ


- Chúa Nhật Tuần IV–Mùa Thường Niên– Năm B- 01/28/2024

   ·  2:00 PM – Thánh Lễ


Ý Lễ trong tuần:

   ·  Anna Phạm Thị Rịu

   ·  Phanxico xavie Nguyễn Duy Lân

   ·  Phanxico xavie Nguyễn Phong Lưu

   ·  Phaolô Nguyễn Đề

   ·  Maria Trần Hồng Ngọc (lễ giỗ)

   ·  Vicente Vũ Gia Hội

   ·  Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

   ·  Đức Giám Mục Martino Ngô Đình Thục

   ·  Maria Nguyễn Thị Sa

   ·  Xin ơn bình an cho năm mới

   ·  Xin ơn chữa lành 


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,


GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2024/1/10)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Với mục đích giữ truyền thống của quê hương Việt Nam cho con cháu chúng ta nói riêng và cũng để mang lại niềm vui cho cộng đoàn nói chung, Cha QX Lành đã quyết định tổ chức chương trình gói bánh chưng và bánh tét cho Tết Giáp Thìn 2024.  Để chuẩn bị cho đầy đủ số lượng bánh và các loại chả cho mọi người, xin quý Ông Bà Anh Chị Em vui lòng đặt bánh cũng như các loại chả với HDMV hoặc các chị trong Ban Ẩm Thực càng sớm càng tốt.

Những lợi nhuận trong chương trình này sẽ là phương tiện giúp trang trải cho các sinh hoạt của GX trong năm 2024. Chúng con xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

Xin quý vị mở phiếu đặt hàng (file đính kèm) để xem qua các loại chả, bánh chưng, bánh tét và giá tiền.

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu –Thánh Gioan Neumann, Giám mục, lễ nhớ – 01/05/2024

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh– năm B – Lễ Trọng - 01/07/2024

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVNGXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/12/28)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong tâm tình hân hoan đón mừng Chúa Giáng Sinh, HDMV chúng con xin kính chúc quý Cha, thầy, quý Soeurs cùng tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới tràn đầy tình thương của con thiên Chúa.

1.      Lãnh nhận Phép Lành Tòa Thánh

Nhân dịp Đức Giám Mục Frank Caggiano sẽ đến cùng dâng Thánh Lễ với GX chúng ta vào dịp Tết Nguyên Đán, GX sẽ xin Đức Cha trao ban Phép Lành Tòa Thánh cho quý Ông Bà Anh Chị Em nào đã thành hôn được 5,10,15,20,25,30 năm hoặc hơn nữa. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục ghi danh với HĐMV càng sớm càng tốt, thời hạn chót là cuối tháng 12/2023.

2.      Rước Đức Mẹ Thánh Du, Xin ghi danh với chị Uyên.

3.      Dâng của lễ Chủ Nhật hàng tuần, Xin ghi danh với chị thư ký Trinh

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh–12/29/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Lễ Gia Thất – năm B – lễ kính - 12/31/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/12/20)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong tâm tình hân hoan đón mừng Chúa Giáng Sinh, HDMV chúng con xin kính chúc quý Cha, thầy, quý Soeurs cùng tất cả quý Ông Bà Anh Chi Em một mùa Giáng Sinh tràn đầy tình thương của con thiên Chúa.

👉 1.      Lãnh nhận Phép Lành Tòa Thánh

Nhân dịp Đức Giám Mục Frank Caggiano sẽ đến cùng dâng Thánh Lễ với GX chúng ta vào dịp Tết Nguyên Đán, GX sẽ xin Đức Cha trao ban Phép Lành Tòa Thánh cho quý Ông Bà Anh Chị Em nào đã thành hôn được 5,10,15,20,25,30 năm hoặc hơn nữa. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục ghi danh với HĐMV càng sớm càng tốt, thời hạn chót là cuối tháng 12/2023.

👉 2.      Rước Đức Mẹ Thánh Du, Xin ghi danh với chị Uyên.

👉 3.      Dâng của lễ Chủ Nhật hàng tuần, Xin ghi danh với chị thư ký Trinh


-----------------

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu tuần III – Mùa Vọng - 12/22/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ


- Thứ Bảy tuần IV – Mùa Vọng – 12/23/2023

·         8:00 PM – Thánh Lễ (lễ buộc thay thế cho lễ Chúa Nhật)


- Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh- Thánh lễ Vọng – lễ Trọng - 12/24/2023

·         6:00 PM – Thánh Lễ


-----------------

Ý Lễ trong tuần:

   Giuse Đinh Thế

   Rosa Nguyễn Thị Thơm

   Phanxico Xavie Nguyễn Duy Lân

   Phanxico Xavie Nguyễn Phong Lưu

   Phanxico Xavie Nguyễn Viết Lũy

   Linh Mục Giacôbê Đỗ Minh Lý

   Linh Mục Anphongso Trần Văn Đồng

   Micae (mới qua đời tại VN)

   Maria Nguyễn Thị Nụ

   Maria Vũ Thị Tọ (lễ giỗ)

   Giuse (lễ giỗ)

   Cầu nguyện cho Bác mới qua đời

   Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse trong năm qua

   Cầu bình an cho gia đình trong năm mới

   Linh Hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân nhân đã qua đời.

   Linh Hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi và các linh hồn.


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,


GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/12/13)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

1.      Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng  Giáng Sinh do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết:

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng 12/15/2023

·    6:45 PM – Kinh Nguyện.

·    7:00 PM – Thánh Lễ.

·   7:30 pm - Giảng Thuyết #1.

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng 12/16/2023

·   7:30 PM – Giảng Thuyết #2

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng 12/17/2023

·   1:00 PM – Giảng Thuyết #3

·   2:00 PM – Thánh Lễ.

Lưu ý:  Xin các ban ngành sắp xếp lại các sinh hoạt, để tất cả mọi người được tham dự giờ tĩnh tâm đông đủ và sốt sắng.

2.      Lãnh nhận Phép Lành Tòa Thánh

Nhân dịp Đức Giám Mục Frank Caggiano sẽ đến cùng dâng Thánh Lễ với GX chúng ta vào dịp Tết Nguyên Đán, GX sẽ xin Đức Cha trao ban Phép Lành Tòa Thánh cho quý Ông Bà Anh Chị Em nào đã thành hôn được 5,10,15,20,25,30 năm hoặc hơn nữa.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em nhanh chóng ghi danh với HĐMV càng sớm càng tốt, thời hạn chót là cuối tháng 12/2023.

3.      Rước Đức Mẹ Thánh Du. Xin ghi danh với chị Uyên.

 

4.      Dâng của lễ Chủ Nhật hàng tuần. Xin ghi danh với chị thư ký Trinh

 ==========================================

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu tuần II – Mùa Vọng - 12/15/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

·         7:30 PM – Tĩnh tâm

- Chúa Nhật Tuần III – Mùa Vọng– Năm B - 12/17/2023

·         1:00 PM – Tĩnh tâm

·         2:00 PM – Thánh Lễ

 ==========================================

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Trần Văn Cả

Phanxico Xavie Nguyễn Duy Lân

Phanxico Xavie Nguyễn Phong Lưu

Phanxico Nguyễn Văn Lãm

Phêrô Trần Văn Thanh

Phêrô Nguyễn Văn Mậu

Teresa Nguyễn Thị Hiền

Ông Ngô Đình Kiếm

Phan Văn Hùng

Maria Phạm Thị Duyên (lễ giỗ)

Teresa Phạm Thị mây

Toma Từ Thanh Cát

Micae Đỗ Hữu Trang (mới qua đời tại VN)

Ơn bình an cho gia đình bạn  bè và thân nhân

Linh Hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân nhân đã qua đời.

Linh Hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi và các linh hồn.


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/12/06)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

👉 1.      Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh, GX chúng ta sẽ có Bí Tích Hòa Giải vào thứ Bảy 12/09/2023, lúc 7:30 PM tại Nhà Thờ Chánh Tòa.

👉 2.      Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng  Giáng Sinh do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết:

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng 12/15/2023

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng 12/16/2023

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng 12/17/2023

👉 3.      Lãnh nhận Phép Lành Tòa Thánh

Nhân dịp Đức Giám Mục Frank Caggiano sẽ đến cùng dâng Thánh Lễ với GX chúng ta vào dịp Tết Nguyên Đán, GX chúng ta sẽ xin Đức Cha trao ban Phép Lành Tòa Thánh cho quý Ông Bà Anh Chị Em nào đã thành hôn được 5,10,15,20,25,30 năm hoặc hơn nữa.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em nhanh chóng ghi danh với HĐMV càng sớm càng tốt, thời hạn chót là cuối tháng 12/2023.

====================================

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội- lễ trọng - 12/01/2023

- Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng– Năm B - 12/10/2023

====================================

Ý Lễ trong tuần:

Phanxico Xavie Nguyễn Duy Lân

Phanxico Xavie Nguyễn Phong Lưu

Gioan Trần Văn Hợp

Bà Nguyễn Thị Ca

Ông Ngô Đình Kiếm

Michelle Murphy

Anna Nguyễn Thị Hoa (lễ giỗ)

Trần Thị Căn (lễ giỗ)

LH Nguyễn Văn Thư

Linh Hồn: Giuse, Thoma, Phaolo, Anna,

Ơn chữa lành cho một người bạn

Ơn bình an cho gia đình bạn  bè và thân nhân

Linh Hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân nhân đã qua đời.

Linh Hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi và các linh hồn.


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/11/29)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh, GX chúng ta sẽ có ba buổi tĩnh tâm do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết:

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Vọng 12/15/2023

·    6:45 PM – Kinh Nguyện.

·    7:00 PM – Thánh Lễ.

·   7:30 pm - Giảng Thuyết # 1.

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng 12/16/2023

·   7:30 PM – Giảng Thuyết # 2

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng 12/17/2023

·   1:00 PM – Giảng Thuyết # 3

·   2:00 PM – Thánh Lễ.

 

 ===========

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXXIV- Mùa Thường Niên - 12/01/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần I – Mùa Vọng– Năm B - 12/03/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

===========

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Chu Đức Quang

Antôn Phạm Quốc Tịch

Anna Nguyễn Thị Xuyến

Anna Nguyễn Thị Vẻ

Dominico Thà

Phanxico Xavie Nguyễn Duy Lân

Phanxico Xavie Nguyễn Phong Lưu

Phanxico Xavie Hành

Phêrô Nguyễn Văn Bảnh

Phêrô Bổng – Phêrô Nhiều – Phêrô Tanh – Phêrô Sự - Phêrô Miêng

Maria Dothory

Maria Theresa Anh

Maria Nguyễn Thị chè

Martha Chuộng

Martha Đỗ Thị Thúy Nhị (lễ giỗ)

Gioan Vianney Trần Thanh Việt (lễ giỗ)

Gioan Trần Văn Hợp

LH Võ Văn Út

Sister Mary Alice

Thuy Trang Leon Encalada

Vicente Nguyễn Văn Khảm

Vicente Nguyễn Văn Lộc

Vicente Nguyễn Viết Hạnh

Ông Trần Thanh Bình

Bà Nguyễn Thị Ca

Linh Hồn: Giuse, Thoma, Phaolo, Anna,

Linh Hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân nhân đã qua đời.

Linh Hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi và các linh hồn.


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/11/22)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Kính chúc quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Ông Bà Anh Chị em một ngày Lễ Tạ Ơn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bình an trong Chúa.

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXXIII- Mùa Thường Niên - 11/24/2023

·         Không có Thánh Lễ

- Chúa Nhật–Lễ Chúa Ki-Tô Vua– Năm A – lễ trọng - 11/26/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

Phêrô Nguyễn Văn Bảnh

Anna Nguyễn Thị Vẻ

Maria Teresa Nguyễn Thị Nhi

Maria Nguyễn Thị Tý

Maria Cao Thị Nhung

Maria Vũ Thị Nhật

Maria Nguyễn Thị chuyển

Antôn Phạm Quốc Tịch

Giacobe Cao Từ

Giacobe Cao Xuân Thành

Giacobe Cao Xuân Tôn

Giacobe Cao Vĩ Long

Giuse Trần Thân

Giuse Trần Văn Nhân

Giuse Trần Anh Tuấn

Giuse Nguyễn Tấn Phước

Ông Ngô Đình Kiếm

Bà Nguyễn Thị Ca

Linh Hồn Giacobe (3)

Linh Hồn Maria (2)

Linh Hồn: Giuse, Thoma, Phaolo, Anna

Linh Hồn Jeneth Quick

Linh Hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân nhân đã qua đời.

Linh Hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi và các linh hồn.


Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết

Thứ Sáu Thứ Hai Mùa Vọng 12/15/2023

·    6:45 PM – Kinh Nguyện.

·    7:00 PM – Thánh Lễ.

·   7:30 pm - Giảng Thuyết # 1.

Thứ Bẩy 12/16/2023

·   7:30 PM – Giảng Thuyết # 2

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng 12/17/2023

·   1:00 PM – Giảng Thuyết # 3

·   2:00 PM – Thánh Lễ.

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/11/15)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con trân trọng kính mời: quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý cộng đoàn dân chúa cùng quý khách xa gần đến hiệp dâng Thánh Lễ và chia sẻ niềm vui với Giáo Xứ chúng con.

Vì sự yêu mến và mong muốn được gặp gỡ giáo dân Việt Nam, Đức Giám Mục Frank Caggiano sẽ Chủ Tế Thánh Lễ Bổn Mạng này. Để tỏ lòng biết ơn tới Đức Giám Mục, một lần nữa chúng con tha thiết kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý vị dành thời gian quý báu đến chia sẻ và dâng lời cầu nguyện cho Giáo Xứ.  

Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng GXCTTĐVN sẽ được cử hành trọng đại vào:

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXXII- Mùa Thường Niên - 11/17/2023

    ·         6:45 PM – Kinh Nguyện

    ·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXXIII–Mùa Thường Niên– Năm A - 11/19/2023

    ·         1:30 PM- Nghi Thức tôn kính Các TTĐVN

    ·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

    Anna Nguyễn Thị Vẻ

    Anna Đào Thị Trinh

    Anton Phạm Quốc Tịch

    Đominico Nguyễn Văn Hạnh

    Maria Vũ Thị Tọ

    Maria Teresa Nguyễn Thị Anh

    Maria Lê Thị Hòe

    Maria Phan Thị Tứ

    Maria- Giuse- Thoma-Giuseppe Marcuccio

    John-Jean-Mark Angelucci-

    Tùng Phạm-Mai Nguyễn

    Thùy Trang Leon

    Bà Nguyễn Thị Ca

    Ông Ngô Đình Kiếm

    Phanxico Xavie Nguyễn Viết Lũy

    Phêrô Đặng Quang Hồng

    Phêrô Nguyễn Văn Bảnh

    Vicente Vũ Văn Chu


Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy,  Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết

Thứ Sáu Thứ Hai Mùa Vọng 12/15/2023

    ·    6:45 PM – Kinh Nguyện.

    ·    7:00 PM – Thánh Lễ.

    ·    7:30 pm - Giảng Thiết # 1.

Thứ Bẩy 12/16/2023

    ·   7:30 PM – Giảng Thiết # 2

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng 12/17/2023

    ·   1:00 PM – Giảng Thiết # 3

    ·   2:00 PM – Thánh Lễ.

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/11/09)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ được cử hành trọng đại vào ngày Chúa Nhật 11/19/2023 lúc 1:30 PM và sẽ do Đức Giám Mục Frank Caggiano làm Chủ Tế.  

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXXI- Mùa Thường Niên - 11/10/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXXII–Mùa Thường Niên– Năm A - 12/11/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

Teresa Pham Thị Mây

Maria Phạm Thị Duyên

Maria Vũ Thị Thu

Maria Hoàng Thị Tứ

Maria Nguyễn Thị Hơn

Tôma Từ Thanh Cát

Tôma Nguyễn Báo

Antôn Phạm Quốc Tịch

Giuse Huỳnh Kính Nam

Đaminh Phạm Văn Hạnh

LM Phero Trần Minh Kỳ

LM Frank Wissel

Giuse Nguyễn Văn Chương

Giuse Tran Thân

Maria Vũ Thị Nhật

Giacobe Cao Từ

Giacobe Cao Xuân Tôn

Giacobe Cao Xuân Thành

Giacobe Cao Xuân Long

Maria Nguyễn Thị Tý

Maria Cao Thị Nhung

Maria Cao Thị Phê

Anna Đỗ Thị Vóc

LM Phero Tương (mới qua đời)

Gioan Baotixita Vũ Gia Hội

Gioan Baotixita Vũ Văn Tắc Thịnh

Anton Nguyễn Văn Trung

Luca- Phanxico Xavie- Vincente-Giuse-Thoma

Phero Nguyễn Văn Bảnh

Anna Nguyễn Thị Vẻ

Joseph Haenz Ranata

Maria Teresa Nguyễn Thị Anh

Đỗ Hữu Phổ

Nguyễn Thị Ca

Lucia Liên

Giuse Đỗ Hữu Quốc Việt

Dominico Hạnh

Đức Cố Hồng Y Trịnh Văn Căn

Phero Tháo

Cha cố Anphangso Trần Văn Đồng

Phanxico Chi

Anna Nguyễn Thị Thảo

Anna Thôi

Maria Hương

Anton Nguyễn Văn Trung

Phanxico Giave Phú

Catarina Trần Thị Kim Cương

Phạm Phú

Phaolo Nguyễn Văn Hà

Giuse Đỗ Hữu Dong

Anton Hồ Ngọc Cẩn

Martino Nguyễn Văn Thiện

Ông Ngô Đình Kiếm

 

 Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy,  Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết

Thứ Sáu thứ hai Mùa Vọng 12-15-23

·    6:45 PM – Kinh Nguyện.

·    7:00 PM – Thánh Lễ.

·   7:30 pm - Giảng Thuyết #1.

Thứ Bẩy 12-16-23: 

·   7:30 PM –  Giảng Thuyết  #2

Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng 12-17-23: 

·   1:00 PM –  Giảng Thuyết   #3

·   2:00 PM – Thánh Lễ.


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/10/25)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXIX- Mùa Thường Niên - 10/27/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXX–Mùa Thường Niên– Năm A - 10/27/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/10/18)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXVIII- Mùa Thường Niên - 10/20/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXIX–Mùa Thường Niên– Năm A - 10/15/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

    Xin Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa. Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.

    Xin Ơn Bình cho gia đình ( 3 tuần liên tiếp ).

    Xin Ơn Chữa Lành & Bình An, vâng theo Thánh Ý Chúa (HCBM).

    

   Cầu cho các linh hồn:


Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy,  P.S.S.

Thứ Sáu Thứ Hai Mùa Vọng 12-15-23

Thứ Bẩy 12-16-23: 

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng 12-17-23: 


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/10/11)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:


✔️ Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXVIII- Mùa Thường Niên - 10/13/2023

- Chúa Nhật Tuần XXVIII–Mùa Thường Niên– Năm A - 10/15/2023


👉 Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy,  P.S.S.

Thứ Sáu Thứ Hai Mùa Vọng 12-15-23

Thứ Bẩy 12-16-23: 

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng 12-17-23: 


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/10/06)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

GXCTTĐVN xin chân thành cảm tạ quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em đã ủng hộ cho tiệc gây quỹ HNMT của GX vừa qua. Nhờ sự trợ giúp của các hội đoàn và nhiều người, đông đảo quan khách đã tham dự tối đó và chúng con nhận được nhiều lời khen về việc tổ chức từ các vị khách.

Tất nhiên chúng con không quên tạ ơn Chúa đã cho GX có nhiều thiện nguyện viên cộng tác, có các ân nhân ủng hộ, được thời tiết thuận hòa, và mọi sự diễn ra tốt đẹp.

Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho GX và xin mọi người tiếp tục ủng hộ chúng con.


Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXVI- Mùa Thường Niên - 10/06/2023

- Chúa Nhật Tuần XXVII–Mùa Thường Niên– Năm A - 10/08/2023

Ý Lễ trong tuần:


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/09/28)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Đêm Hội Ngộ Mùa Thu bắt đầu lúc:


6:00PM – 11:00PM, ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Cathedral High School Gym

359 Washington Ave, Bridgeport, CT 06604

GXCTTĐVN xin chân thành cảm tạ quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em đã và đang cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện, đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

 

 

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu – Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-Ca-En- lễ kính - 09/29/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXVI–Mùa Thường Niên– Năm A - 09/24/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ 

Ý Lễ trong tuần:

Maria Nguyễn Thị Tý (lễ giỗ)

Giacobe Cao Từ

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Gioan Lê Văn Đã

Phêrô Lê Văn Qua

Maria Nguyễn Thị Quánh

Maria Lê Thị Hà

Anna Lê Thị Nhủ

Antôn Nguyễn Văn Tình


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/09/21)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chương Trình Gây Quỹ hằng năm của Giáo Xứ:

Đêm Hội Ngộ Mùa Thu
Từ 6:00PM – 11:00PM, ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Cathedral High School Gym

GXCTTĐVN xin cảm tạ quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em đã ủng hộ đặt bàn mua vé chương trình Đêm Hội Ngộ Mùa Thu, tạ ơn Chúa năm nay vé vào cửa đã bán hết. Những đóng góp thu nhận được trong chương trình này sẽ giúp trang trải tất cả những chi phí và sinh hoạt cho trọn năm tới.

Quý vị nào chưa có dịp gửi tiền vé đã đặt, xin vui lòng gặp HDMV trước hoặc sau Thánh Lễ CN này 9-24-2023. Hoặc gửi cho cô thư ký qua zelle- 203 258 1235

Một lần nữa GXCTTĐVN xin chân thành cảm tạ quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em đã và đang cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện, đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Anh Chủ Tịch Khánh (203-418-0598) hoặc Chị Thư Ký Trinh (203-258-1235)

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXIV – Mùa Thường Niên - 09/22/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXV–Mùa Thường Niên– Năm A - 09/24/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Phạm Quốc Tịch

Ông Ngô Đình Kiếm

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Matthew Nguyễn Văn Khen

Maria Nguyễn Thị Tý- lễ giỗ

Maria Nguyễn Thị Chuyển-mới qua đời

Maria Nguyễn Thị Hoa-mới qua đời

Cha cố Anphongso Trần Văn Đồng

Ơn chữa Lành cho mẹ chị Liên- (CĐMT )


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/09/05)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

GXCTTĐVN xin tha thiết kêu mời sự hưởng ứng và cộng tác của các phụ huynh giúp tạo mọi điều kiện cho con em của mình tới tham gia Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể và Chương Trình Việt Ngữ của Giáo Xứ (GX). Các chương trình này được tổ chức không ngoài mục đích là vun xới, đào tạo những Kitô hữu trẻ và đồng thời để duy trì tiếng Việt và văn hoá Việt nam.

Vì tương lai của các em nói riêng cũng như cho GX và Giáo Hội nói chung, GXCTTĐVN một lần nữa xin kêu mời tất cả giáo dân cùng chung tay nâng đỡ tinh thần cho giới trẻ ngày nay.

·        Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể/Đoàn Têrêsa – Xin liên lạc với các Trưởng dtnttteresa@gmail.com
Sinh hoạt lúc 12:00 P.M Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023

·        Chương trình Việt Ngữ - Xin liên lạc Cô Hiệu Trưởng: Phú Yên phuyenp@gmail.com
Khai giảng lúc 10:00 sáng Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023
(Đặc biệt năm nay các em ghi danh vào chương trình Việt Ngữ sẽ được tặng một backpack rất đẹp.)


Chương Trình Gây Quỹ hằng năm của Giáo Xứ:

Đêm Hội Ngộ Mùa Thu

Từ 6:00PM – 11:00PM, ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Cathedral High School Gym

GXCTTĐVN xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tham gia chương trình Đêm Hội Ngộ Mùa Thu, đây là dịp gây quỹ duy nhất trong năm của GX chúng ta, những đóng góp thu nhận được trong chương trình này sẽ giúp trang trải tất cả những chi phí và sinh hoạt cho trọn năm tới.

Đây cũng là dịp để các hội đoàn và giáo dân có cơ hội Làm việc chung, thông cảm và gắn bó với nhau hơn. Đồng thời cũng là dịp để quý đồng hương, bạn hữu và gia đình cùng tề tựu, quây quần hàn huyên bên những món ăn đặc sắc do các đầu bếp tài giỏi trong cũng như ngoài GX trổ tài và cùng thưởng thức chương trình dạ vũ do các ca sĩ xa gần đóng góp. 

Một lần nữa GXCTTĐVN xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện và đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Anh Chủ Tịch Khánh (203-418-0598) hoặc Chị Thư Ký Trinh (203-258-1235)


Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXII – Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria- lễ kính - 09/08/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXIII–Mùa Thường Niên– Năm A - 09/10/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ 


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/08/30)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chương trình Việt Ngữ

Với mục đích duy trì tiếng Việt và phát triển Giáo Xứ trở thành nơi sinh hoạt chung cho thế hệ con em chúng ta, chương trình Việt Ngữ sẽ khai giảng lúc 10:00 sáng Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023. Xin quý phụ huynh sớm ghi danh cho con em của mình với cô Phú Yên để tiện việc sắp xếp lớp học. Đặc biệt năm nay các em ghi danh vào chương trình Việt Ngữ sẽ được tặng một backpack rất đẹp.

Rất mong quý phụ huynh nhiệt thành ủng hộ chương trình Việt Ngữ.


Hội Ngộ Mùa Thu

Ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Gym

Hội Ngộ Mùa Thu là dịp gây quỹ lớn nhất trong năm của Giáo Xứ chúng ta, tất cả những chi phí trong năm tới sẽ nhờ vào dịp này.

Quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em lại một lần nữa sẽ có một buổi tối đầy tình đồng hương, cùng với những đóng góp của các ca sĩ xa gần và những hương vị đặc sắc của từng món ăn do các đầu bếp tài giỏi trong cũng như ngoài GX trổ tài.

Một lần nữa xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện và đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

 

 

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXI – Mùa Thường Niên - 09/01/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXII–Mùa Thường Niên– Năm A - 09/03/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Ông Ngô Đình Kiếm

Tôma Trần Nhuận – Lễ Giỗ

Maria Trương Thị Niệm – Lễ Giỗ

Antôn Phạm Quốc Tịch

Giuse Phạm Tòng – Lễ Giỗ

Maria Lê Thị Lưu – Lễ Giỗ

Anna Nguyễn Thị Phượng

Giuse

Maria Nguyễn Thị Phép

Maria Nguyễn Thị Huệ

Anna Đinh Thị Nhị


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongba