Thông Báo

Từ Hội Đồng Mục Vụ

Lịch Sinh Hoạt hằng tháng của các Hội Đoàn

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/05/25)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Bổn Mạng, che chở và ban cho các em lòng yêu mến Chúa, tinh thần đơn sơ, trong trắng và tiếp tục phục vụ Hội Thánh bằng lời ca vui tươi, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa.

 - Thứ Sáu Tuần VII- Mùa Phục Sinh – 26/5/2023

·        6:45PM - Kinh Nguyện

·        7:00PM - Thánh Lễ

- Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Lễ Trọng - 21/5/2023

Kết thúc tháng Hoa Kính Đức Mẹ

·        2:00 PM – Thánh Lễ song ngữ

 Ý Lễ Trong Tuần: 

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

LH Phêrô

Phêrô Lê Văn Tiến

Phêrô Lê Văn Toan

Ông Ngô Đình Kiếm

Maria Nguyễn Thị Thìn (lễ giỗ)

Maria Nguyễn Thị Quỳ

Maria Nguyễn Thị Ngọ

Maria Vũ Thị Nhật (lễ giỗ)

Maria Nguyễn Thị Tý

Theresa Trần Thị Đức 

LH Đặng Thị Ty (mới qua đời)

Đaminh Phạm Quang Cận


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/05/17)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Thứ Năm Lễ Chúa Thăng Thiên- 18/5/2023

·        8:00 PM- Thánh Lễ trọng và buộc

- Thứ Sáu Tuần VI- Mùa Phục Sinh - 19/5/2023

·        6:45PM - Kinh Nguyện

·        7:00PM - Thánh Lễ

- Chúa Nhật VII- Mùa Phục Sinh - 21/5/2023

·        2:00 PM - Thánh Lễ chúc lành cho các em tốt nghiệp 


Ý Lễ Trong Tuần:

 

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

Maria Nguyễn Thị Sâm

Maria Nguyễn Thị Cậy

Maria Nguyễn Thị Ngoan

Vicente Nguyễn Văn Phương

Vicente Nguyễn Văn Chỉnh


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/05/10)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã tặng ban cho Giáo Xứ chúng ta một ngày Chúa Nhật thật đẹp, chương trình crawfish festival đã diễn tiến thành công với tràn đầy sự ấm áp của tình đồng hương. Giáo xứ xin cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý Ông Bà và các Anh Chị Em đã đến tham dự cũng như vắng mặt.

Đặc biệt, xin cám ơn quý Cha, Thầy và các Souers đã dành thời gian quý báu cùng đồng hành với chúng con.

Chương trình crawfish festival có được cũng là nhờ một số anh chị em đã tình nguyện bỏ rất nhiều ngày giờ để chuẩn bị trước cũng như sau, các anh chị em đã hăng say làm việc trong âm thầm và cũng không mong chờ một công trạng gì. Xin cám ơn tình thần bác ái của các anh chị.

Một lần nữa, HĐGX chúng con xin cảm tạ tất cả những cống hiến của từng người trong giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban bình an cho quý Cha, Thầy, Souers toàn thể quý Ông Bà và Anh Chị Em.

---------------------------

- Thứ Sáu Tuần V- Mùa Phục Sinh - 12/5/2023

·        6:45 PM - Kinh Nguyện

·        7:00 PM - Thánh Lễ

- Chúa Nhật VI- Mùa Phục Sinh - 14/5/2023

·        2:00 PM - Thánh Lễ

---------------------------

MỪNG NGÀY HIỀN MẪU

Nguyện xin Thánh Mẫu Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn Hồng Ân xuống cho các Hiền Mẫu trong giáo xứ và trên toàn thế giới.

HAPPY MOTHER’S DAY!!

---------------------------

Ý LỄ TRONG TUẦN:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

Phêrô mới qua đời

Ông Ngô Đình Kiếm

Maria Nguyễn Thị Tân

Maria Nguyễn Thị Tý

Maria nguyễn Thị Minh

Anna Nguyễn Thị Phượng

Bà Cố Maria Trần Thị Đức

Maria Nguyễn Thị Sâm

Maria Nguyễn Thị Cậy

Vicente Nguyễn Văn Phương

Vicente Nguyễn Văn Chỉnh

Maria Đoàn Thị Viên


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,


GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/05/03)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:


Mừng Bổn Mạng Cha Quản Xứ Philip Phan X. Lành

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh quan thầy Philipphê ban nhiều ơn lành trên Cha, sức khoẻ và lòng hăng say phục vụ mà Chúa và Hội Thánh đã trao phó cho Cha.


- Thứ Sáu Tuần IV- MùaPhục Sinh - 5/5/2023

·        6:45PM - Kinh Nguyện

·        7:00PM - Thánh Lễ


- Chúa Nhật V- Mùa Phục Sinh - 7/5/2023


Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

·        1:30 PM- Rước Kiệu Đức Mẹ

·        2:00 PM - Thánh Lễ


Ý Lễ Trong Tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

Catarina Trần Thị Hương

Phêrô Nguyễn Văn Hòa

Têresa Trần Thị Đức (HCBMCG và a.c. ThứcTuyết)

Phêrô mới qua đời


👇👇👇

+++ Lớp Việt Ngữ mãn khóa. Chúa Nhật tới đây 7/5/2023, mong quý phụ huynh đưa các em tới dự lễ và tiệc chia tay cuối năm học lúc 10:00AM


👇👇👇

***Xin Mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng tới thưởng thức và ủng hộ chương trình Crawfish và Karaoke do GXCTTĐ VN tổ chức vào Chúa Nhật này:

  ·        07/05/2023 - Tại khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa St. Augustine


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/04/26)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

-       Chương trình Tang Lễ cụ bà THÊRÊSA TRẦN THỊ ĐỨC
tại nhà quàn 1209 Post Road, Fairfield, CT 06824

Thứ Sáu - 28/04/2023

·       6:00 PM - Đọc kinh cầu nguyện

·       6:30 PM - Thánh Lễ phát tang

Thứ Bẩy – 29/08/2023

·      10:00 Am – Thánh Lễ an táng tại Nhà Thờ Chánh Toà St. Augustine

Xin lưu ý: Sẽ không có Thánh Lễ tối thứ Sáu thường lệ vào tuần này.

-       Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A - 30/04/2023 

·      2:00 PM - Thánh Lễ

 

Ý  Lễ Trong Tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Antôn Phạm Quốc Tịch

Gioan Baotixita Trần Văn Hợp

Anna Nguyễn Thị Thôi

Anna Nguyễn Thị Tuyết Hương

Maria Nguyễn Thị Quính (Lễ Giỗ)

Maria Lê Thị Hà

Gioan Lê Văn Đa

Gioan Lê Văn Luân

Têrêsa Trần Thị Đức

Antôn (Lễ Giỗ)

Ông Phan Tấn Quế
 

***Xin Mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng tới thưởng thức và ủng hộ chương trình Crawfish và Karaoke do GXCTTĐ VN tổ chức

Ngày 07/05/2023 - Tại khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa St. Augustine

Các thành viên trong HĐGX vẫn đang tiếp tục nhận order từ quý Ông Bà và Anh Chị Em.

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/04/19)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

-  Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh - 21/04/2023 

- Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm A - 23/04/2023


Ý Lễ Trong Tuần:

 

***Xin Mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng tới thưởng thức và ủng hộ chương trình Crawfish và Karaoke do GXCTTĐ VN tổ chức vào ngày:

07/05/2023 - Tại khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa St. Augustine

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/04/12)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – 14/04/2023

·        7:00PM - Thánh Lễ

- Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm A- Kính Lòng Chúa Thương Xót- 16/04/2023

·        2:00 PM - Thánh Lễ
Đọc Kinh LCTX và tiệc trà sau Thánh Lễ

Ý Lễ Trong Tuần:

 Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Antôn Pham Quốc Tịch

Ông Ngô Đình Kiếm

Tôma Trần Bá Tuyển & Gia Đình

Giuse

Tadeo Nguyễn Thái Hiệp

Maria Trần Thị Quyền

Trần Minh Tánh mới qua đời

Antôn Phạm Quốc Tịch –Cảm tạ ơn Chúa & binh an (G/Đ Sơn Hải)

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/04/05)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Chương Trình Tuần Thánh

·        Thứ Năm-Tuần Thánh 06/04/2023

 8:00 PM – Thánh Lễ Tiệc Ly tại Nhà Thờ St. Patrick’s

·        Thứ Sáu- Tuần Thánh 07/04/202

10:00 AM đi Đàng Thánh Giá với Đức Cha Frank J. Caggiano từ Nhà Thờ St. Mary tới Nhà Thờ Our Lady of Fatima

6:00 PM  Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu tại Nhà Thờ St. Augustine

·        Thứ Bẩy - Tuần Thánh 08/04/203

·        8:00 PM  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ St. Patrick’s

- Chúa Nhật- Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh- 09/04/2023

·        2:00 PM- Thánh Lễ

 Ý Lễ Trong Tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Anton Phạm Quốc Tịch

Phaolô và Gioanbaotixita

Ông Ngô Đình Kiếm

Maria Martha Nguyễn Thị Phép (ac. KhanhVan)

Maria Nguyễn Thị Huệ (ac DungLiem- ac CườngKim)

Anna Đinh Thị NhịLịch Sinh Hoạt của các Hội Đoàn

Lớp Việt Ngữ           10:00 AM - 12:00 PM         St. Monica Hall

Đoàn Thiếu Nhi        12:30 PM - 1:30 PM            St. Monica Hall, lầu 3

HĐMV họp định kỳ  12:30 PM - 1:30 PM, CN 1    Phòng họp định kỳ

Hội Cursillo               12:30 PM - 1:30 PM, CN 2   Phòng họp định kỳ

Đoàn LMTT               12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Phòng họp định kỳ

Hội Các Bà Mẹ          12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Nhà nguyện


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


*** Lưu ý: Lớp Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể, PT Cursillo - NGHỈ LỄ PHỤC SINH (Ngày 9/4)

GXCTTDVN - Thông Báo Youth Mass (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/03/31)

THÔNG BÁO từ Cha Lành

Xin quý phụ huynh đưa các em đi Lễ tối nay vì Thánh Lễ do các em phụ trách... Bắt đầu lúc 6:45


Fr. Philip Lành Phan

Chaplain

Immaculate High School, Danbury

Notre Dame High School, Fairfield 

Administrator

The Holy Vietnamese Martyrs quasi-Parish at St. Augustine Cathedral, Bridgeport

Cell: 203-524-5354

"My vocation, my health, little or great, I take care of for God and for Mary..." - St. Rafael Arnáiz Barón

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/03/29)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Thứ Sáu- Tuần V- Mùa chay - 31/03/2023       

·        6:45 PM - Đi Chặng Đàng Thánh Giá.

·        7:00 PM - Thánh Lễ.

- Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A - 02/04/2023  

·        Rước Lá lúc 1:30 PM sau đó là Thánh Lễ

 

Chương Trình Tuần Thánh

- Thứ Năm-Tuần Thánh - 06/04/2023

·        8:00 PM – Thánh Lễ Tiệc Ly tại Nhà Thờ St. Patrick’s.

- Thứ Sáu- Tuần Thánh - 07/04/2023

·        10:00 AM - Đi Đàng Thánh Giá với Đức Cha Frank J. Caggiano (từ Nhà Thờ St. Mary tới Nhà Thờ Our Lady of Fatima).

·        6:00 PM - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu tại Nhà Thờ St. Augustine.

- Thứ Bẩy - Tuần Thánh - 08/04/2023

·        8:00 PM  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ St. Patrick’s.

- Chúa Nhật- Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh- 09/04/2023

·        2:00 PM - Thánh Lễ.

 

Ý  Lễ Trong Tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Anton Pham Quốc Tịch

Phaolô và Gioanbaotixita

Ông Ngô Đình Kiếm

Phanxicô Xavie Hành (ac.Công Thành)

Maria Martha Nguyễn Thị Phép (ac. VanKhanh- ac. DungLiem)

Toma Nguyễn Báo

Maria Hoàng thị Tứ

GioanBaotixita John mới qua đời (HCBMCG)

Giacôbê Cao Xuân Tôn

Antôn Nguyễn Văn Trung

Maria Nguyễn thị Sâm

Vincentê Nguyễn Văn Lộng

 

Xin ơn Hoán cải và thêm Đức Tin

Xin ơn chữa lành cho một  người thân đang bệnh nặng


Lịch Sinh Hoạt của các Hội Đoàn

Lớp Việt Ngữ           10:00 AM - 12:00 PM         St. Monica Hall

Đoàn Thiếu Nhi        12:30 PM - 1:30 PM            St. Monica Hall, lầu 3

HĐMV họp định kỳ  12:30 PM - 1:30 PM, CN 1    Phòng họp định kỳ

Hội Cursillo               12:30 PM - 1:30 PM, CN 2   Phòng họp định kỳ

Đoàn LMTT               12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Phòng họp định kỳ

Hội Các Bà Mẹ          12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Nhà nguyện


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVNGXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/03/22)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Thứ Sáu- Tuần IV- Mùa chay-24/03/2023,      

·        6:45 PM - Đi Chặng Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM - Thánh Lễ

- Thứ Bẩy 25/03/2023 lúc 7:00 PM:

·        Tĩnh Tâm & Giải Tội- Tại nhà Thờ Chánh Tòa St. Augustine Cathedral

Chủ đề: Mùa Chay, Mùa làm đẹp tâm hồn do Cha Đôminicô Nguyễn Quốc Thuần giảng thuyết

·       Hòa Giải cho các em Thiếu Nhi trong Nhà Nguyện

-Chúa Nhật -Tuần V- Mùa chay- 26/03/2023 Thánh Lễ lúc 2:00 PM

- Thứ Sáu-Tuần Thánh - 7/4/2023 lúc 10:00 AM:

·        Đi Đàng Thánh Giá với Đức Cha Caggianô

Từ Nhà Thờ St. Mary tới Nhà Thờ Our Lady of Fatima


Ý Lễ trong tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Anton Pham Quốc Tịch

Phaolô và Gioanbaotixita và Phanxicô Xavie

Ông Ngô Đình Kiếm

Giuse Trần Thân

Maria Nguyễn thị Chuyển

Phêrô Trần Văn Hòa-mới qua đời (Lượng Thượng xin cho chú)

Phêrô Phụng

Vincentê Vũ Chu

Phanxicô Xavie Hành


Bệnh nhân:

Xin ơn chữa lành cho một  người thân đang bệnh nặng


Lịch Sinh Hoạt của các Hội Đoàn

Lớp Việt Ngữ           10:00 AM - 12:00 PM         St. Monica Hall

Đoàn Thiếu Nhi        12:30 PM - 1:30 PM            St. Monica Hall, lầu 3

HĐMV họp định kỳ  12:30 PM - 1:30 PM, CN 1    Phòng họp định kỳ

Hội Cursillo               12:30 PM - 1:30 PM, CN 2   Phòng họp định kỳ

Đoàn LMTT               12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Phòng họp định kỳ

Hội Các Bà Mẹ          12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Nhà nguyện


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVNGXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/03/22)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Thứ Sáu- Tuần IV- Mùa chay-24/03/2023,      

·        6:45 PM - Đi Chặng Đàng Thánh Giá

·        7:00 PM - Thánh Lễ

- Thứ Bẩy 25/03/2023 lúc 7:00 PM:

·        Tĩnh Tâm & Giải Tội- Tại nhà Thờ Chánh Tòa St. Augustine Cathedral

Chủ đề: Mùa Chay, Mùa làm đẹp tâm hồn do Cha Đôminicô Nguyễn Quốc Thuần giảng thuyết

·       Hòa Giải cho các em Thiếu Nhi trong Nhà Nguyện

-Chúa Nhật -Tuần V- Mùa chay- 26/03/2023 Thánh Lễ lúc 2:00 PM

- Thứ Sáu-Tuần Thánh - 7/4/2023 lúc 10:00 AM:

·        Đi Đàng Thánh Giá với Đức Cha Caggianô

Từ Nhà Thờ St. Mary tới Nhà Thờ Our Lady of Fatima


Ý Lễ trong tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Anton Pham Quốc Tịch

Phaolô và Gioanbaotixita và Phanxicô Xavie

Ông Ngô Đình Kiếm

Giuse Trần Thân

Maria Nguyễn thị Chuyển

Phêrô Trần Văn Hòa-mới qua đời (Lượng Thượng xin cho chú)

Phêrô Phụng

Vincentê Vũ Chu

Phanxicô Xavie Hành


Bệnh nhân:

Xin ơn chữa lành cho một  người thân đang bệnh nặng


Lịch Sinh Hoạt của các Hội Đoàn

Lớp Việt Ngữ           10:00 AM - 12:00 PM         St. Monica Hall

Đoàn Thiếu Nhi        12:30 PM - 1:30 PM            St. Monica Hall, lầu 3

HĐMV họp định kỳ  12:30 PM - 1:30 PM, CN 1    Phòng họp định kỳ

Hội Cursillo               12:30 PM - 1:30 PM, CN 2   Phòng họp định kỳ

Đoàn LMTT               12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Phòng họp định kỳ

Hội Các Bà Mẹ          12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Nhà nguyện


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVNGXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/03/15)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Thứ Sáu - Tuần III- Mùa chay-17/03/2023,      

- Chúa Nhật -Tuần IV- Mùa chay-19/03/2023: Thánh Lễ lúc 2:00 PM

- Thứ Hai 20/03/2023, 7:00 PM : Thánh Lễ  kính trọng thể Thánh Giuse bạn Đức Trinh Nữ Maria

- Thứ Bẩy 25/03/2023, 7:00 PM: Tĩnh Tâm & Giải Tội - Tại nhà Thờ Chánh Tòa St. Augustine Cathedral.

Chủ đề: Mùa Chay, Mùa làm đẹp tâm hồn

do Cha Đôminicô Nguyễn Quốc Thuần giảng thuyết


Hiệp Ý cầu nguyện cho các gia đình trong tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xaviê Nguyễn Viết Lũy

Anton Pham Quốc Tịch

Gioan Lê V. Luân và Gioan  Lê V. Đã

Phêrô Lê V. Tiến và Phêrô  Lê V. Toàn

Maria Nguyễn thị Quính và Maria Nguyễn thị Thìn

Ông Ngô Đình Kiếm

Phaolô và Gioan Baotixita

Vincentê Vũ Đức Trí


Bệnh nhân:

Xin ơn chữa lành cho một  người thân đang bệnh nặng


Lịch Sinh Hoạt của các Hội Đoàn

Lớp Việt Ngữ           10:00 AM - 12:00 PM      St. Monica Hall

Đoàn Thiếu Nhi        12:30 PM - 1:30 PM        St. Monica Hall, lầu 3

HĐMV họp định kỳ  12:30 PM - 1:30 PM, CN 1    Phòng họp định kỳ

Hội Cursillo               12:30 PM - 1:30 PM, CN 2   Phòng họp định kỳ

Đoàn LMTT               12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Phòng họp định kỳ

Hội Các Bà Mẹ          12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Nhà nguyện


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


THÔNG TIN _ 2023-01-15

Kính thưa Cộng Đoàn,


Cuối tuần này và trong tuần tới chúng ta có những sự kiện như sau:


Kính chúc mọi người một cuối tuần ân sủng và bình an!


Cha Lành

CHÚA NHẬT TUẦN NÀY: MỪNG XUÂN QUÝ MÃO🌹🌼🍀🎉 

Kính thưa Cộng Đoàn,

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bridgeport kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Souer và tất cả các thành viên của cộng đoàn, cùng thân nhân bạn bè xa gần đến tham dự Thánh Lễ và chương trình Tết Nguyên Đán Quý Mão.

📣 Chương trình mừng xuân mới bắt đầu lúc 1:30 với nghi thức tưởng nhớ tổ tiên theo truyền thống của người Việt Nam

📣 Thánh Lễ Chúa Nhật và cũng là Mùng Một Tết - Cầu Bình An- lúc 2:00PM do Đức Cha Caggiano chủ tế

📣 Sau Thánh Lễ kính mời mọi người và tất cả quý khách qua bên Kolbe Gym thưởng thức các món ăn ngày Tết và thưởng thức chương trình văn nghệ, múa lân, và ca múa do các em thiếu nhi của giáo xứ trình diễn.

Xin mời quý vị đến cùng nhau vui ngày đầu năm mới Tết cổ truyền này!


Fr. Philip Lành Phan


THÔNG TIN _ 2023-01-15

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN QUÝ MÃO

Chúa Nhật ngày 22/01 (Mùng 1 Tết-Cầu Bình An): Thánh Lễ do Đức Cha Cagginao chủ tế


Thứ Hai 23/01 (Mùng 2 Tết): Thánh Lễ lúc 7PM - Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên


Thứ Ba 24/01 (Mùng 3 Tết): Thánh Lễ lúc 7PM - Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm


Kính chúc quý ông bà anh chị em tuần mới ân sủng và bình an!


Fr. Philip Lành Phan

Chaplain / Immaculate High School, Danbury

Administrator

The Holy Vietnamese Martyrs quasi-Parish at St. Augustine Cathedral, Bridgeport

429 Huntington Rd

Bridgeport, CT 06897

P: 203-524-5354

E: FrPhan@diobpt.org


Thông Báo Lễ Giáng Sinh 

Thư Cha Quản Xứ

Kính thưa Cộng Đoàn,


Đây là các giờ Lễ Giáng Sinh ở cộng đoàn chúng ta:


Lễ Vọng Giáng Sinh: @ 7:00PM Thứ 7 ngày 24/12

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh: @2PM Chúa Nhật ngày 25/12


Lưu ý:

Chúc quý ông bà anh chị em một Mùa Giáng Sinh an lành!


Fr. Philip Lành Phan

Chaplain

Immaculate High School, Danbury

Administrator

The Holy Vietnamese Martyrs quasi-Parish at St. Augustine Cathedral, Bridgeport

429 Huntington Rd

Bridgeport, CT 06897

P: 203-524-5354

E: FrPhan@diobpt.org


Thông Tin Chúa Nhật III Mùa Vọng 11/12/2022 

Thư Cha Quản Xứ

Kính thưa Cộng Đoàn!

Cuối tuần này mỗi gia đình chúng ta nhớ sắp xếp thời gian để tham dự các buổi tĩnh tâm Mùa Vọng. Xin xem qua tờ flyer để biết cụ thể thời gian.

Xin mỗi gia đình cũng giúp ủng hộ đăng ký mua các món ăn ngày Tết do Cộng Đoàn bán, trong đó có bánh trưng và bánh tét do cộng đoàn chúng ta làm. Sự ủng hộ của mỗi người sẽ khích lệ ban tổ chức rất nhiều.

Tính từ năm 2023, các cặp vợ chồng mừng kỹ niệm hôn phối 5, 10, 15, 20,…105 năm, và muốn được lãnh phép lành Tòa Thánh, xin hãy đăng ký với HĐMV. Nghi thức chúc lành sẽ diễn ra trong Thánh Lễ Tân Niên với Đức Giám Mục ngày Chúa Nhật 22/01/2023.

Lễ Vọng Giáng Sinh bắt đầu lúc 7:00PM Thứ Bảy ngày 24 Tháng 12

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh lúc 2:00PM Chúa Nhật 25 Tháng 12

Kính chúc ông bà anh chị em một tuần mới bình an và ân sủng!

Lm Philipphê Phan Trần Xuân Lành

Quản xứ


Thông Tin Chúa Nhật I Mùa Vọng 27/11/2022 

Kính thưa Cộng Đoàn!

Hôm nay chúng ta chính thức bước vào Mùa Vọng, cũng là ngày đầu năm mới của Giáo Hội. Một trong bốn cây nến hôm nay sẽ được thắp lên trong Thánh Lễ lần đầu tiên. Cây nến này thường được gọi là cây nến tiên tri. Cây nến này được gọi như vậy vì biểu tượng cho những lời hứa các tiên tri đã rao truyền như những sứ điệp của Thiên Chúa; các lời hứa báo trước việc Chúa Giêsu Kitô giáng sinh. Có người lại coi cây nến này là biểu tượng của niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ được Chúa Kitô xuống thế, cho nên cũng được gọi là cây nến hy vọng (HOPE).

Vào tối Thứ Bảy ngày 10/12 lúc 8 giờ tối, các cha sẽ ngồi giải tội cho giáo xứ chúng ta để chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ Giáng Sinh.

Lễ vọng Giáng Sinh sẽ vào tối Thứ Bảy ngày 24/12 lúc 7 giờ tối. Chương trình bao gồm phần diễn nguyện Giáng Sinh các các em thiếu nhi, và sau đó là Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh.

Ngày Chúa Nhật 25/12 lúc 2 chiều là Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Chúa Giáng Sinh 

Tạ ơn Chúa là nhà thờ chúng ta đã có lại hệ thống sưởi ấm. Thế nhưng cũng cần mỗi gia đình và mỗi cá nhân đi tham dự Thánh Lễ đông đủ, nếu không sẽ không đủ ấm để sưới ấm Chúa Hài Đồng khi Ngài được sinh ra.

Kính chúc mọi người một Mùa Vọng Thánh thiện và bình an!

Cha Lành


Fr. Philip Lành Phan

Chaplain

Immaculate High School, Danbury

Administrator

The Holy Vietnamese Martyrs quasi-Parish at St. Augustine Cathedral, Bridgeport

429 Huntington Rd

Bridgeport, CT 06897

P: 203-524-5354

E: FrPhan@diobpt.org


THÔNG TIN _ CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (2022-11-06)

Thư cha quản xứ

Kính thưa Cộng Đoàn!

Có nhiều người trong chúng ta ngỡ ngàng là chúng ta đã bước qua tháng 11 rồi, thời gian trôi qua nhanh. Mọi người đừng quên là mỗi ngày trong tháng này chúng ta đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi chốn luyện tội và thể hiện lòng kính nhớ ông bà tổ tiên của chúng ta. Chúng ta không phải đi theo đạo Công Giáo là bỏ ông bà cha mẹ không nhớ đến như nhiều người lương họ nghĩ. Ngược lại chúng ta nhớ đến người quá cố còn nhiều và thiết thực hơn bất kỳ một niềm tin hay tôn giáo nào. Chúng ta cầu nguyện cho người quá cố trong mỗi Thánh Lễ, trong những dịp lễ tết và giỗ. Riêng tháng 11 là một tháng mà chúng ta dốc hết năng lượng tinh thần cầu nguyện không chỉ cho những người thân mà còn cho cả những người ít khi được ai nghĩ đến mà cầu nguyện cho.

        Sắp tới ngày Chúa Nhật 20/11, Cộng Đoàn chúng ta sẽ có Thánh Lễ và tiệc mừng Thánh Quan Thầy của Cộng Đoàn chúng ta là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thánh Lễ này sẽ được Đức Cha chủ tế. Vì vậy mà con ước mong và kêu gọi mọi người sắp xếp mọi công việc, dẫn cả gia đình đi Lễ thật đẹp và thật đông đủ. Chúng ta cần thể hiện sức sống và sự sốt sắn của chúng ta tới vị chủ chăn của giáo phận. Như vậy sẽ mang lại nhiều ơn ích cho sự phát triển của Cộng Đoàn chúng ta trong thời gian lâu dài.

        Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức ở Bồ Đào Nha (Portugal) vào mùa hè sắp tới. Giáo Phận sẽ tổ chức đưa các bạn trẻ của giáo phận đi hành hương Bồ Đào Nha và tham đự đại hội từ 26 tháng 7 đến 7 tháng 8, các em sẽ có dịp gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico và hàng trăm ngàn bạn trẻ khắp thế giới. Các em muốn đăng ký tham dự thì liên lạc Cha Lành để được hướng dẫn. Giới hạn số tuổi là từ 16 đến 39.

        Kính chúc mọi người một tuần mới an lành và thánh thiện!

        Cha Lành

Quản xứ


THÔNG TIN _ CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN (2022-10-30)

“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất.” Luca 19:10

THÔNG BÁO CÁC THÁNH LỄ QUAN TRỌNG THÁNG 11

👇👇👇 👇👇👇 👇👇👇

1. Thứ Ba 01/11: Lễ Kính Các Thánh, Lễ trọng và buộc

Ø Thánh Lễ lúc 8 giờ tối tại St. Augustine

Ø Giờ giải tội từ 7 đến 7:45pm trong nhà nguyện

2. Thứ Tư 02/11: Lễ cầu cho những người đã qua đời

Ø Lễ 1: lúc 8 giờ sáng tại St. Augustine

o   Giờ giải tội từ 7-7:45am trong nhà nguyện

Ø Lễ 2: lúc 12 trưa tại Nghĩa trang Mountain Grove Cemetery

(2675 North Ave, Bridgeport)

Ø Lễ 3: lúc 8 giờ tối tại St. Augustine

Giờ giải tội từ 7-7:45pm trong nhà nguyện

3. Chúa Nhật 13/11: Thăm viếng và đọc kinh tại Nghĩa trang Gate of Heaven Cemetery

       sau Thánh Lễ (1056 Daniels Farm Rd, Trumbull)

4. Chúa Nhật 20/11: Lễ Chúa Kitô-Vua Vũ Trụ

       và Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

       -Bổn mạng giáo xứ. Đức Cha Caggiano chủ tế. Tiệc mừng sau Thánh Lễ


THÔNG TIN _ CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (2022-10-02)

Thư Cha Quản Xứ

        Kính thưa Cộng Đoàn,

        Chúa Nhật tuần tới nếu có số liệu tổng kết của đêm gây quỹ Hội Ngộ Mùa Thu con sẽ thông báo đến mọi người được biết.

        Chúng ta đã bước vào Tháng 10, tháng Mân Côi. Trong tháng này mỗi gia đình trong một tuần ít nhất một lần ngồi với nhau đọc kinh lần hạt Mân Côi để dâng gia đình lên cho Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta có thêm Đức Tin, Đức Trông Cậy, và Đức Yêu Thương để chúng ta sống tốt mỗi ngày theo tinh thần Phúc Âm mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Mỗi cá nhân thì xin đọc một chuỗi Mân Côi mỗi ngày trong suốt tháng 10 này.

        Chúng ta cùng chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện cho Đoàn TNTT mừng ngày Lễ quan thầy Thánh nữ Theresa Hài Đồng Giêsu 1/10. Xin chị thánh luôn đồng hành và cầu bầu cho xứ đoàn giáo xứ chúng ta ngày một lớn mạnh và các em luôn ngoan ngoãn, sốt sắng sống trung thành 10 điều tâm niệm của phong trào. Chúng ta sẽ có Thánh Lễ trọng thể và mừng kỹ niệm 25 năm thành lập Đoàn TNTT vào Chúa Nhật 16/10. Sau Thánh Lễ xin mọi người mừng tiệc với các em trong hội trường Kolbe Gym.

        Kính chúc ông bà cô bác anh chị em một tuần mới bình an và đầy ân sủng!

Lm Philipphê Phan Trần Xuân Lành

Quản xứ