Thông Báo

Từ Hội Đồng Mục Vụ

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/12/06)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

👉 1.      Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh, GX chúng ta sẽ có Bí Tích Hòa Giải vào thứ Bảy 12/09/2023, lúc 7:30 PM tại Nhà Thờ Chánh Tòa.

👉 2.      Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng  Giáng Sinh do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết:

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng 12/15/2023

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng 12/16/2023

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng 12/17/2023

👉 3.      Lãnh nhận Phép Lành Tòa Thánh

Nhân dịp Đức Giám Mục Frank Caggiano sẽ đến cùng dâng Thánh Lễ với GX chúng ta vào dịp Tết Nguyên Đán, GX chúng ta sẽ xin Đức Cha trao ban Phép Lành Tòa Thánh cho quý Ông Bà Anh Chị Em nào đã thành hôn được 5,10,15,20,25,30 năm hoặc hơn nữa.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em nhanh chóng ghi danh với HĐMV càng sớm càng tốt, thời hạn chót là cuối tháng 12/2023.

====================================

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội- lễ trọng - 12/01/2023

- Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng– Năm B - 12/10/2023

====================================

Ý Lễ trong tuần:

Phanxico Xavie Nguyễn Duy Lân

Phanxico Xavie Nguyễn Phong Lưu

Gioan Trần Văn Hợp

Bà Nguyễn Thị Ca

Ông Ngô Đình Kiếm

Michelle Murphy

Anna Nguyễn Thị Hoa (lễ giỗ)

Trần Thị Căn (lễ giỗ)

LH Nguyễn Văn Thư

Linh Hồn: Giuse, Thoma, Phaolo, Anna,

Ơn chữa lành cho một người bạn

Ơn bình an cho gia đình bạn  bè và thân nhân

Linh Hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân nhân đã qua đời.

Linh Hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi và các linh hồn.


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/11/29)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh, GX chúng ta sẽ có ba buổi tĩnh tâm do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết:

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Vọng 12/15/2023

·    6:45 PM – Kinh Nguyện.

·    7:00 PM – Thánh Lễ.

·   7:30 pm - Giảng Thuyết # 1.

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng 12/16/2023

·   7:30 PM – Giảng Thuyết # 2

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng 12/17/2023

·   1:00 PM – Giảng Thuyết # 3

·   2:00 PM – Thánh Lễ.

 

 ===========

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXXIV- Mùa Thường Niên - 12/01/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần I – Mùa Vọng– Năm B - 12/03/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

===========

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Chu Đức Quang

Antôn Phạm Quốc Tịch

Anna Nguyễn Thị Xuyến

Anna Nguyễn Thị Vẻ

Dominico Thà

Phanxico Xavie Nguyễn Duy Lân

Phanxico Xavie Nguyễn Phong Lưu

Phanxico Xavie Hành

Phêrô Nguyễn Văn Bảnh

Phêrô Bổng – Phêrô Nhiều – Phêrô Tanh – Phêrô Sự - Phêrô Miêng

Maria Dothory

Maria Theresa Anh

Maria Nguyễn Thị chè

Martha Chuộng

Martha Đỗ Thị Thúy Nhị (lễ giỗ)

Gioan Vianney Trần Thanh Việt (lễ giỗ)

Gioan Trần Văn Hợp

LH Võ Văn Út

Sister Mary Alice

Thuy Trang Leon Encalada

Vicente Nguyễn Văn Khảm

Vicente Nguyễn Văn Lộc

Vicente Nguyễn Viết Hạnh

Ông Trần Thanh Bình

Bà Nguyễn Thị Ca

Linh Hồn: Giuse, Thoma, Phaolo, Anna,

Linh Hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân nhân đã qua đời.

Linh Hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi và các linh hồn.


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/11/22)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Kính chúc quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Ông Bà Anh Chị em một ngày Lễ Tạ Ơn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bình an trong Chúa.

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXXIII- Mùa Thường Niên - 11/24/2023

·         Không có Thánh Lễ

- Chúa Nhật–Lễ Chúa Ki-Tô Vua– Năm A – lễ trọng - 11/26/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

Phêrô Nguyễn Văn Bảnh

Anna Nguyễn Thị Vẻ

Maria Teresa Nguyễn Thị Nhi

Maria Nguyễn Thị Tý

Maria Cao Thị Nhung

Maria Vũ Thị Nhật

Maria Nguyễn Thị chuyển

Antôn Phạm Quốc Tịch

Giacobe Cao Từ

Giacobe Cao Xuân Thành

Giacobe Cao Xuân Tôn

Giacobe Cao Vĩ Long

Giuse Trần Thân

Giuse Trần Văn Nhân

Giuse Trần Anh Tuấn

Giuse Nguyễn Tấn Phước

Ông Ngô Đình Kiếm

Bà Nguyễn Thị Ca

Linh Hồn Giacobe (3)

Linh Hồn Maria (2)

Linh Hồn: Giuse, Thoma, Phaolo, Anna

Linh Hồn Jeneth Quick

Linh Hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân nhân đã qua đời.

Linh Hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi và các linh hồn.


Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết

Thứ Sáu Thứ Hai Mùa Vọng 12/15/2023

·    6:45 PM – Kinh Nguyện.

·    7:00 PM – Thánh Lễ.

·   7:30 pm - Giảng Thuyết # 1.

Thứ Bẩy 12/16/2023

·   7:30 PM – Giảng Thuyết # 2

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng 12/17/2023

·   1:00 PM – Giảng Thuyết # 3

·   2:00 PM – Thánh Lễ.

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/11/15)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con trân trọng kính mời: quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý cộng đoàn dân chúa cùng quý khách xa gần đến hiệp dâng Thánh Lễ và chia sẻ niềm vui với Giáo Xứ chúng con.

Vì sự yêu mến và mong muốn được gặp gỡ giáo dân Việt Nam, Đức Giám Mục Frank Caggiano sẽ Chủ Tế Thánh Lễ Bổn Mạng này. Để tỏ lòng biết ơn tới Đức Giám Mục, một lần nữa chúng con tha thiết kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý vị dành thời gian quý báu đến chia sẻ và dâng lời cầu nguyện cho Giáo Xứ.  

Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng GXCTTĐVN sẽ được cử hành trọng đại vào:

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXXII- Mùa Thường Niên - 11/17/2023

    ·         6:45 PM – Kinh Nguyện

    ·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXXIII–Mùa Thường Niên– Năm A - 11/19/2023

    ·         1:30 PM- Nghi Thức tôn kính Các TTĐVN

    ·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

    Anna Nguyễn Thị Vẻ

    Anna Đào Thị Trinh

    Anton Phạm Quốc Tịch

    Đominico Nguyễn Văn Hạnh

    Maria Vũ Thị Tọ

    Maria Teresa Nguyễn Thị Anh

    Maria Lê Thị Hòe

    Maria Phan Thị Tứ

    Maria- Giuse- Thoma-Giuseppe Marcuccio

    John-Jean-Mark Angelucci-

    Tùng Phạm-Mai Nguyễn

    Thùy Trang Leon

    Bà Nguyễn Thị Ca

    Ông Ngô Đình Kiếm

    Phanxico Xavie Nguyễn Viết Lũy

    Phêrô Đặng Quang Hồng

    Phêrô Nguyễn Văn Bảnh

    Vicente Vũ Văn Chu


Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy,  Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết

Thứ Sáu Thứ Hai Mùa Vọng 12/15/2023

    ·    6:45 PM – Kinh Nguyện.

    ·    7:00 PM – Thánh Lễ.

    ·    7:30 pm - Giảng Thiết # 1.

Thứ Bẩy 12/16/2023

    ·   7:30 PM – Giảng Thiết # 2

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng 12/17/2023

    ·   1:00 PM – Giảng Thiết # 3

    ·   2:00 PM – Thánh Lễ.

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/11/09)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ được cử hành trọng đại vào ngày Chúa Nhật 11/19/2023 lúc 1:30 PM và sẽ do Đức Giám Mục Frank Caggiano làm Chủ Tế.  

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXXI- Mùa Thường Niên - 11/10/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXXII–Mùa Thường Niên– Năm A - 12/11/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

Teresa Pham Thị Mây

Maria Phạm Thị Duyên

Maria Vũ Thị Thu

Maria Hoàng Thị Tứ

Maria Nguyễn Thị Hơn

Tôma Từ Thanh Cát

Tôma Nguyễn Báo

Antôn Phạm Quốc Tịch

Giuse Huỳnh Kính Nam

Đaminh Phạm Văn Hạnh

LM Phero Trần Minh Kỳ

LM Frank Wissel

Giuse Nguyễn Văn Chương

Giuse Tran Thân

Maria Vũ Thị Nhật

Giacobe Cao Từ

Giacobe Cao Xuân Tôn

Giacobe Cao Xuân Thành

Giacobe Cao Xuân Long

Maria Nguyễn Thị Tý

Maria Cao Thị Nhung

Maria Cao Thị Phê

Anna Đỗ Thị Vóc

LM Phero Tương (mới qua đời)

Gioan Baotixita Vũ Gia Hội

Gioan Baotixita Vũ Văn Tắc Thịnh

Anton Nguyễn Văn Trung

Luca- Phanxico Xavie- Vincente-Giuse-Thoma

Phero Nguyễn Văn Bảnh

Anna Nguyễn Thị Vẻ

Joseph Haenz Ranata

Maria Teresa Nguyễn Thị Anh

Đỗ Hữu Phổ

Nguyễn Thị Ca

Lucia Liên

Giuse Đỗ Hữu Quốc Việt

Dominico Hạnh

Đức Cố Hồng Y Trịnh Văn Căn

Phero Tháo

Cha cố Anphangso Trần Văn Đồng

Phanxico Chi

Anna Nguyễn Thị Thảo

Anna Thôi

Maria Hương

Anton Nguyễn Văn Trung

Phanxico Giave Phú

Catarina Trần Thị Kim Cương

Phạm Phú

Phaolo Nguyễn Văn Hà

Giuse Đỗ Hữu Dong

Anton Hồ Ngọc Cẩn

Martino Nguyễn Văn Thiện

Ông Ngô Đình Kiếm

 

 Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy,  Dòng Xuân Bính, P.S.S. giảng thuyết

Thứ Sáu thứ hai Mùa Vọng 12-15-23

·    6:45 PM – Kinh Nguyện.

·    7:00 PM – Thánh Lễ.

·   7:30 pm - Giảng Thuyết #1.

Thứ Bẩy 12-16-23: 

·   7:30 PM –  Giảng Thuyết  #2

Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng 12-17-23: 

·   1:00 PM –  Giảng Thuyết   #3

·   2:00 PM – Thánh Lễ.


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/10/25)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXIX- Mùa Thường Niên - 10/27/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXX–Mùa Thường Niên– Năm A - 10/27/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/10/18)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXVIII- Mùa Thường Niên - 10/20/2023

·         6:45 PM – Kinh Nguyện

·         7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXIX–Mùa Thường Niên– Năm A - 10/15/2023

·         2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

    Xin Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa. Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.

    Xin Ơn Bình cho gia đình ( 3 tuần liên tiếp ).

    Xin Ơn Chữa Lành & Bình An, vâng theo Thánh Ý Chúa (HCBM).

    

   Cầu cho các linh hồn:


Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy,  P.S.S.

Thứ Sáu Thứ Hai Mùa Vọng 12-15-23

Thứ Bẩy 12-16-23: 

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng 12-17-23: 


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/10/11)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:


✔️ Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXVIII- Mùa Thường Niên - 10/13/2023

- Chúa Nhật Tuần XXVIII–Mùa Thường Niên– Năm A - 10/15/2023


👉 Tĩnh Tâm Mùa Vọng:  do Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy,  P.S.S.

Thứ Sáu Thứ Hai Mùa Vọng 12-15-23

Thứ Bẩy 12-16-23: 

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng 12-17-23: 


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/10/06)

GXCTTDVN - Thông Báo 

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

GXCTTĐVN xin chân thành cảm tạ quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em đã ủng hộ cho tiệc gây quỹ HNMT của GX vừa qua. Nhờ sự trợ giúp của các hội đoàn và nhiều người, đông đảo quan khách đã tham dự tối đó và chúng con nhận được nhiều lời khen về việc tổ chức từ các vị khách.

Tất nhiên chúng con không quên tạ ơn Chúa đã cho GX có nhiều thiện nguyện viên cộng tác, có các ân nhân ủng hộ, được thời tiết thuận hòa, và mọi sự diễn ra tốt đẹp.

Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho GX và xin mọi người tiếp tục ủng hộ chúng con.


Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXVI- Mùa Thường Niên - 10/06/2023

- Chúa Nhật Tuần XXVII–Mùa Thường Niên– Năm A - 10/08/2023

Ý Lễ trong tuần:


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/09/28)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Đêm Hội Ngộ Mùa Thu bắt đầu lúc:


6:00PM – 11:00PM, ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Cathedral High School Gym

359 Washington Ave, Bridgeport, CT 06604

GXCTTĐVN xin chân thành cảm tạ quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em đã và đang cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện, đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

 

 

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu – Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-Ca-En- lễ kính - 09/29/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXVI–Mùa Thường Niên– Năm A - 09/24/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ 

Ý Lễ trong tuần:

Maria Nguyễn Thị Tý (lễ giỗ)

Giacobe Cao Từ

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Gioan Lê Văn Đã

Phêrô Lê Văn Qua

Maria Nguyễn Thị Quánh

Maria Lê Thị Hà

Anna Lê Thị Nhủ

Antôn Nguyễn Văn Tình


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/09/21)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chương Trình Gây Quỹ hằng năm của Giáo Xứ:

Đêm Hội Ngộ Mùa Thu
Từ 6:00PM – 11:00PM, ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Cathedral High School Gym

GXCTTĐVN xin cảm tạ quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em đã ủng hộ đặt bàn mua vé chương trình Đêm Hội Ngộ Mùa Thu, tạ ơn Chúa năm nay vé vào cửa đã bán hết. Những đóng góp thu nhận được trong chương trình này sẽ giúp trang trải tất cả những chi phí và sinh hoạt cho trọn năm tới.

Quý vị nào chưa có dịp gửi tiền vé đã đặt, xin vui lòng gặp HDMV trước hoặc sau Thánh Lễ CN này 9-24-2023. Hoặc gửi cho cô thư ký qua zelle- 203 258 1235

Một lần nữa GXCTTĐVN xin chân thành cảm tạ quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em đã và đang cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện, đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Anh Chủ Tịch Khánh (203-418-0598) hoặc Chị Thư Ký Trinh (203-258-1235)

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXIV – Mùa Thường Niên - 09/22/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXV–Mùa Thường Niên– Năm A - 09/24/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ trong tuần:

Antôn Phạm Quốc Tịch

Ông Ngô Đình Kiếm

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Matthew Nguyễn Văn Khen

Maria Nguyễn Thị Tý- lễ giỗ

Maria Nguyễn Thị Chuyển-mới qua đời

Maria Nguyễn Thị Hoa-mới qua đời

Cha cố Anphongso Trần Văn Đồng

Ơn chữa Lành cho mẹ chị Liên- (CĐMT )


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/09/05)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

GXCTTĐVN xin tha thiết kêu mời sự hưởng ứng và cộng tác của các phụ huynh giúp tạo mọi điều kiện cho con em của mình tới tham gia Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể và Chương Trình Việt Ngữ của Giáo Xứ (GX). Các chương trình này được tổ chức không ngoài mục đích là vun xới, đào tạo những Kitô hữu trẻ và đồng thời để duy trì tiếng Việt và văn hoá Việt nam.

Vì tương lai của các em nói riêng cũng như cho GX và Giáo Hội nói chung, GXCTTĐVN một lần nữa xin kêu mời tất cả giáo dân cùng chung tay nâng đỡ tinh thần cho giới trẻ ngày nay.

·        Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể/Đoàn Têrêsa – Xin liên lạc với các Trưởng dtnttteresa@gmail.com
Sinh hoạt lúc 12:00 P.M Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023

·        Chương trình Việt Ngữ - Xin liên lạc Cô Hiệu Trưởng: Phú Yên phuyenp@gmail.com
Khai giảng lúc 10:00 sáng Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023
(Đặc biệt năm nay các em ghi danh vào chương trình Việt Ngữ sẽ được tặng một backpack rất đẹp.)


Chương Trình Gây Quỹ hằng năm của Giáo Xứ:

Đêm Hội Ngộ Mùa Thu

Từ 6:00PM – 11:00PM, ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Cathedral High School Gym

GXCTTĐVN xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tham gia chương trình Đêm Hội Ngộ Mùa Thu, đây là dịp gây quỹ duy nhất trong năm của GX chúng ta, những đóng góp thu nhận được trong chương trình này sẽ giúp trang trải tất cả những chi phí và sinh hoạt cho trọn năm tới.

Đây cũng là dịp để các hội đoàn và giáo dân có cơ hội Làm việc chung, thông cảm và gắn bó với nhau hơn. Đồng thời cũng là dịp để quý đồng hương, bạn hữu và gia đình cùng tề tựu, quây quần hàn huyên bên những món ăn đặc sắc do các đầu bếp tài giỏi trong cũng như ngoài GX trổ tài và cùng thưởng thức chương trình dạ vũ do các ca sĩ xa gần đóng góp. 

Một lần nữa GXCTTĐVN xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện và đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Anh Chủ Tịch Khánh (203-418-0598) hoặc Chị Thư Ký Trinh (203-258-1235)


Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXII – Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria- lễ kính - 09/08/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXIII–Mùa Thường Niên– Năm A - 09/10/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ 


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/08/30)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chương trình Việt Ngữ

Với mục đích duy trì tiếng Việt và phát triển Giáo Xứ trở thành nơi sinh hoạt chung cho thế hệ con em chúng ta, chương trình Việt Ngữ sẽ khai giảng lúc 10:00 sáng Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023. Xin quý phụ huynh sớm ghi danh cho con em của mình với cô Phú Yên để tiện việc sắp xếp lớp học. Đặc biệt năm nay các em ghi danh vào chương trình Việt Ngữ sẽ được tặng một backpack rất đẹp.

Rất mong quý phụ huynh nhiệt thành ủng hộ chương trình Việt Ngữ.


Hội Ngộ Mùa Thu

Ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Gym

Hội Ngộ Mùa Thu là dịp gây quỹ lớn nhất trong năm của Giáo Xứ chúng ta, tất cả những chi phí trong năm tới sẽ nhờ vào dịp này.

Quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em lại một lần nữa sẽ có một buổi tối đầy tình đồng hương, cùng với những đóng góp của các ca sĩ xa gần và những hương vị đặc sắc của từng món ăn do các đầu bếp tài giỏi trong cũng như ngoài GX trổ tài.

Một lần nữa xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện và đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

 

 

Các Thánh Lễ trong tuần:

- Thứ Sáu Tuần XXI – Mùa Thường Niên - 09/01/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXII–Mùa Thường Niên– Năm A - 09/03/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Ông Ngô Đình Kiếm

Tôma Trần Nhuận – Lễ Giỗ

Maria Trương Thị Niệm – Lễ Giỗ

Antôn Phạm Quốc Tịch

Giuse Phạm Tòng – Lễ Giỗ

Maria Lê Thị Lưu – Lễ Giỗ

Anna Nguyễn Thị Phượng

Giuse

Maria Nguyễn Thị Phép

Maria Nguyễn Thị Huệ

Anna Đinh Thị Nhị


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/08/24)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Mừng bổn mạng HCBMCG, xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh nữ Monica, ban cho các bà Mẹ ơn khôn ngoan, lòng nhiệt thành và tinh thần hy sinh quảng đại, để bằng đời sống yêu thương của mình các Mẹ luôn là những hiền mẫu trong gia đình, hăng say cộng tác với nhau làm sáng danh Chúa.

 

Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót Thứ bẩy này

26 tháng 8 - tại National Shrine of The Devine Mercy – 2 Prospect Hill, Stockbridge, MA. 01262

Với sự hướng dẫn của Cha Quản Xứ Phan Xuân Lành, GX chúng ta cùng với các GX khác tổ chức chương trình Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót vào ngày

Đức Giám Mục giáo phận Bridgeport – Đức Cha Frank Caggiano đã dành sự ưu ái đặc biệt cho giáo dân Việt Nam nói chung và GX chúng ta nói riêng, Ngài sẽ đến tham dự và chủ tế Thánh Lễ Đại Trào trong dịp này.  

GX xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em cố gắng tham dự chương trình Hành Hương với Đức Cha, nhất là để bày tỏ tình yêu và tôn sùng 

Lòng Chúa Thương Xót của con dân Việt và cũng là để thể hiện lòng biết ơn tới sự ưu ái của Đức Cha.

GX sẽ mướn xe bus để phục vụ cho chuyến Hành Hương này, cước phí tượng trưng cho một người là $30 (thay vì $60). 

Xin liên lạc với Hội Đồng Mục Vụ để ghi danh đặt ghế.

Hội Ngộ Mùa Thu

Ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Gym

Hội Ngộ Mùa Thu là dịp gây quỹ lớn nhất trong năm của GX, tất cả những chi phí trong năm tới sẽ nhờ vào dịp này.

Quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em lại một lần nữa sẽ có một buổi tối đầy tình đồng hương, cùng với những đóng góp của các ca sỹ xa gần và những hương vị đặc sắc của từng món ăn do các đầu bếp tài giỏi trong cũng như ngoài GX trổ tài.

 

Một lần nữa xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện và đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

 

- Thứ Sáu Tuần XX – Mùa Thường Niên - 8/25/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XXI–Mùa Thường Niên– Năm A - 8/27/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 

Ý Lễ trong tuần:

Vincente Nguyễn Văn Quảng – Lễ Giỗ

Phanxico Đinh Văn Triều – Lễ Giỗ

Phêrô Nguyễn Duy Định - Lễ Giỗ

Ông Ngô Đình Kiếm

Maria Vân

Tôma Trần Nhuận – Lễ Giỗ

Maria Trương Thị Niệm – Lễ Giỗ

Antôn Phạm Quốc Tịch

Giuse Phạm Tòng – Lễ Giỗ

Maria Lê Thị Lưu – Lễ Giỗ


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/08/17)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chúng con xin gửi tới quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em những chương trình sinh hoạt đặc biệt của GX trong những ngày tháng tới đây.

Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

Với sự hướng dẫn của Cha Quản Xứ Phan Xuân Lành, GX chúng ta cùng với các GX khác tổ chức chương trình Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót vào ngày 26 tháng 8 - tại National Shrine of The Devine Mercy – 2 Prospect Hill, Stockbridge, MA. 01262

Đức Giám Mục giáo phận Bridgeport – Đức Cha Frank Caggiano đã dành sự ưu ái đặc biệt cho giáo dân Việt Nam nói chung và GX chúng ta nói riêng, Ngài sẽ đến tham dự và chủ tế Thánh Lễ Đại Trào trong dịp này.  

GX xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em cố gắng tham dự chương trình Hành Hương với Đức Cha, nhất là để bày tỏ tình yêu và tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót của con dân Việt và cũng là để thể hiện lòng biết ơn tới sự ưu ái của Đức Cha.

GX sẽ mướn xe bus để phục vụ cho chuyến Hành Hương này, cước phí tượng trưng cho một người là $30 (thay vì $60). Vì số ghế có hạn, GX sẽ ưu tiên cho những ai ghi danh đặt ghế trước (first come first serve).

Xin liên lạc với Hội Đồng Mục Vụ để ghi danh đặt ghế.

Hội Ngộ Mùa Thu

Ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Gym

Hội Ngộ Mùa Thu là dịp gây quỹ lớn nhất trong năm của GX, tất cả những chi phí trong năm tới sẽ nhờ vào dịp này.

Quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em lại một lần nữa sẽ có một buổi tối đầy tình đồng hương, cùng với những đóng góp của các ca sĩ xa gần và những hương vị đặc sắc của từng món ăn do các đầu bếp tài giỏi trong cũng như ngoài GX trổ tài.

Một lần nữa xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện và đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

**********************************************************

- Thứ Sáu Tuần XIX – Mùa Thường Niên - 8/18/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XX–Mùa Thường Niên– Năm A - 8/20/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ 


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/08/10)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chúng con xin gửi tới quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em những chương trình sinh hoạt đặc biệt của GX trong những ngày tháng tới đây.

Picnic Giáo Xứ

Chúa Nhật này ngày 13 tháng 8

tại ST. JOHN The BAPTIST BYZANTINE Church - 100 St Johns Dr, Trumbull, CT 06611

Như thông lệ, GX sẽ tổ chức một ngày picnic ngoài trời không ngoài mục đích là tạo cho mọi người trong GX cũng như bạn bè gần xa những giây phút thoải mái, hàn huyên tâm sự và cùng chia sẻ những món ăn Việt-Mỹ do chính mình nấu ra.

Chương trình picnic sẽ được bắt đầu với Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 10:00 AM

Ngoài những món ăn do GX phụ trách, quý Ông Bà Anh Chị Em vẫn có thể đóng góp những món ăn tự nấu hoặc hiện kim. Nhưng sự tham gia của quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em vẫn là quý nhất cho GX.

Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

Với sự hướng dẫn của Cha Quản Xứ Phan Xuân Lành, GX chúng ta cùng với các GX khác tổ chức chương trình Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót vào ngày 26 tháng 8 - tại National Shrine of The Devine Mercy – 2 Prospect Hill, Stockbridge, MA. 01262

Đức Giám Mục giáo phận Bridgeport – Đức Cha Frank Caggiano đã dành sự ưu ái đặc biệt cho giáo dân Việt Nam nói chung và GX chúng ta nói riêng, Ngài sẽ đến tham dự và chủ tế Thánh Lễ Đại Trào trong dịp này.  

GX xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ cùng  quý Ông Bà Anh Chị Em cố gắng tham dự chương trình Hành Hương với Đức Cha, nhất là để bày tỏ tình yêu và tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót của con dân Việt và cũng là để thể hiện lòng biết ơn tới sự ưu ái của Đức Cha.

GX sẽ mướn xe bus để phục vụ cho chuyến Hành Hương này, cước phí tượng trưng cho một người là $30 (thay vì $60). Vì số ghế có hạn, GX sẽ ưu tiên cho những ai ghi danh đặt ghế trước (first come first serve).

Xin liên lạc với Hội Đồng Mục Vụ để ghi danh đặt ghế.

Hội Ngộ Mùa Thu

Ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Gym

Hội Ngộ Mùa Thu là dịp gây quỹ lớn nhất trong năm của GX, tất cả những chi phí trong năm tới sẽ nhờ vào dịp này.

Quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em lại một lần nữa sẽ có một buổi tối đầy tình đồng hương, cùng với những đóng góp của các ca sĩ xa gần và những hương vị đặc sắc của từng món ăn do các đầu bếp tài giỏi trong cũng như ngoài GX trổ tài.

Một lần nữa xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện và đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

**************************************************************************************************

- Thứ Sáu Tuần XVIII – Mùa Thường Niên - 8/11/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XIX–Mùa Thường Niên– Năm A - 8/13/2023

·        10:00 AM – Thánh Lễ tại: ST. JOHN the BAPTIST BYZANTINE Church - 100 Johns Dr, Trumbull, CT 06611  

-Thứ Ba – Đức Mẹ Lên Trời – Lễ Trọng – 8/15/2023

·        8:00 PM – Thánh Lễ

Chúc mừng bổn mạng Ca Đoàn Mông Triệu. Chúc các anh chị em Ca Đoàn Mông Triệu luôn hăng say phục vụ, luôn vui tươi và tràn đầy ơn Mẹ Maria.

Ý Lễ Trong Tuần:

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

LH Đa Minh

Maria Nguyễn Thị Xinh

Giuse Nguyễn Đức Thụ - Lễ Giỗ


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/08/03)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chúng con xin gửi tới quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em những chương trình sinh hoạt đặc biệt của GX trong những ngày tháng tới đây.

Picnic Giáo Xứ

Chúa Nhật ngày 13 tháng 8

tại ST. JOHN The BAPTIST BYZANTINE Church - 100 St Johns Dr, Trumbull, CT 06611

Như thông lệ, GX sẽ tổ chức một ngày picnic ngoài trời không ngoài mục đích là tạo cho mọi người trong GX cũng như bạn bè gần xa những giây phút thoải mái, hàn huyên tâm sự và cùng chia sẻ những món ăn Việt-Mỹ do chính mình nấu ra.

Chương trình picnic sẽ được bắt đầu với Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 10:00 AM

Ngoài những món ăn do GX phụ trách, quý Ông Bà Anh Chị Em vẫn có thể đóng góp những món ăn tự nấu hoặc hiện kim. Nhưng sự tham gia của quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em vẫn là quý nhất cho GX.

Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

Với sự hướng dẫn của Cha Quản Xứ Phan Xuân Lành, GX chúng ta cùng với các GX khác tổ chức chương trình Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót vào ngày 26 tháng 8 - tại National Shrine of The Devine Mercy – 2 Prospect Hill, Stockbridge, MA. 01262

Đức Giám Mục giáo phận Bridgeport – Đức Cha Frank Caggiano đã dành sự ưu ái đặc biệt cho giáo dân Việt Nam nói chung và GX chúng ta nói riêng, Ngài sẽ đến tham dự và chủ tế Thánh Lễ Đại Trào trong dịp này.  

GX xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ cùng  quý Ông Bà Anh Chị Em cố gắng tham dự chương trình Hành Hương với Đức Cha, nhất là để bày tỏ tình yêu và tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót của con dân Việt và cũng là để thể hiện lòng biết ơn tới sự ưu ái của Đức Cha.

GX sẽ mướn xe bus để phục vụ cho chuyến Hành Hương này, cước phí tượng trưng cho một người là $30 (thay vì $60). Vì số ghế có hạn, GX sẽ ưu tiên cho những ai ghi danh đặt ghế trước (first come first serve).

Xin liên lạc với Hội Đồng Mục Vụ để ghi danh đặt ghế.

Hội Ngộ Mùa Thu

Ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Gym

Hội Ngộ Mùa Thu là dịp gây quỹ lớn nhất trong năm của GX, tất cả những chi phí trong năm tới sẽ nhờ vào dịp này.

Quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em lại một lần nữa sẽ có một buổi tối đầy tình đồng hương, cùng với những đóng góp của các ca sĩ xa gần và những hương vị đặc sắc của từng món ăn do các đầu bếp tài giỏi trong cũng như ngoài GX trổ tài.

Một lần nữa xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em cùng đồng hành với Cha Quản Xứ và chúng con dâng lời cầu nguyện và đóng góp xây dựng cho GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

****************************************************************************************************************** 

 

 - Thứ Sáu Tuần XVII – Mùa Thường Niên - 8/04/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật –Chúa Hiển Dung – 8/06/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ Trong Tuần:

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

LH Nguyễn Thị Năm – Lễ Giỗ

LH Nguyễn Như – Lễ Giỗ

Đa Minh

Anna Đỗ Thị Vóc

Giuse Linh Mục Trần Ngọc Diệp

Giuse Nguyễn Văn Chương

Anne Nguyễn Thị Bích Huyền – Lễ Giỗ

Phêro Nguyễn Duy Định – Lễ Giỗ


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/07/27)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Ngoài những chương trình sinh hoạt thường lệ, Giáo Xứ (GX) chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm tòi và tổ chức những chương trình đặc biệt, khác lạ trong năm không ngoài mục đích là mang lại sự sống động trong GX và tạo thêm tình gắn bó giữa các giáo dân.

Chúng con xin gửi tới quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em những chương trình sinh hoạt đặc biệt của GX trong những ngày tháng tới đây.

Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

Ngày 26 tháng 8 - tại National Shrine of The Devine Mercy – 2 Prospect Hill, Stockbridge, MA. 01262

Với sự hướng dẫn của Cha Quản Xứ Phan Xuân Lành, GX chúng ta cùng với các GX khác tổ chức chương trình Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót.

Đức Giám Mục giáo phận Bridgeport – Đức Cha Frank Caggiano đã dành sự ưu ái đặc biệt cho giáo dân Việt Nam nói chung và GX chúng ta nói riêng, Ngài sẽ đến tham dự và chủ tế Thánh Lễ Đại Trào trong dịp này.   

GX xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ cùng  quý Ông Bà Anh Chị Em cố gắng tham dự chương trình Hành Hương với Đức Cha, nhất là để tỏ cho Ngài thấy sự sùng kính Đức Mẹ của con dân Việt và cũng là để tỏ lòng biết ơn tới sự ưu ái của Đức Cha.

Quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em có thể tự túc đi xe riêng hoặc cùng đi xe bus do GX đài thọ với cước phí tượng trưng là $30/người (thay vì $60).

Xin liên lạc với Hội Đồng Mục Vụ để lấy chỗ.

Picnic Giáo Xứ

Chúa Nhật ngày 13 tháng 8

tại ST. JOHN The BAPTIST BYZANTINE Church - 100 St Johns Dr, Trumbull, CT 06611

Như thông lệ, GX sẽ tổ chức một ngày picnic ngoài trời không ngoài mục đích là tạo cho mọi người trong GX cũng như bạn bè gần xa những giây phút thoải mái, hàn huyên tâm sự và cùng chia sẻ những món ăn Việt-Mỹ do chính mình nấu ra.

Chương trình picnic sẽ được bắt đầu với Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 10:00 AM

Ngoài những món ăn do GX phụ trách, quý Ông Bà Anh Chị Em vẫn có thể đóng góp những món ăn tự nấu hoặc hiện kim. Nhưng sự tham gia của quý Cha, Thầy, Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em là quý nhất.

Hội Ngộ Mùa Thu

Ngày 30 tháng 9 – tại Kolbe Gym

Hội Ngộ Mùa Thu là dịp gây quỹ lớn nhất trong năm của GX, tất cả những chi phí trong năm tới sẽ nhờ vào dịp này.

Quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em lại một lần nữa sẽ có một buổi tối đầy tình đồng hương, cùng thưởng thức hương vị đặc sắc của từng món ăn do các đầu bếp tài giỏi trong cũng như ngoài GX trổ tài.

GX xin kính mời quý Cha, Thầy, Sơ cùng quý Ông Bà Anh Chị Em đồng hành với Cha Quản Xứ dâng lời cầu nguyện và đóng góp xây dựng GX ngày một thêm phát triển và thánh thiện.

- Thứ Sáu Tuần XVI – Mùa Thường Niên - 7/28/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XVII – Mùa Thường Niên - Năm A - 7/30/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/07/21)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Quý phụ huynh có con em ghi danh đi trại hè TNTT, xin vui lòng đưa các em tới St. Monica đúng 9:30 AM - Thứ sáu - ngày 21 tháng 7 năm 2023.

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an, gìn giữ các em và quý phụ huynh trong kỳ trại này.

- Thứ Sáu Tuần XV – Mùa Thường Niên - 7/21/2023

·        Không có Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XVI – Mùa Thường Niên - Năm A - 7/23/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 Ý Lễ Trong Tuần:

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Phaolô Bùi Văn Hoàng – Lễ Giỗ

Đa Minh Phạm Văn Hanh

Maria Nguyễn Thị Đỗ - Lễ Giỗ

Maria Cao Thị Phê

Maria Nguyễn Thị Nguyên – Lễ Giỗ

Tôma Nguyễn Thâm- Lễ Giỗ

Matthew Nguyễn Tùng Linh – Lễ Giỗ


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa, 

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/07/13)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Mừng Bổn Mạng Phong trào Cursillo. Nguyện xin chúc các anh chị em Cursillista luôn là lời rao giảng của Chúa, loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống  thánh thiện,  gương mẫu trong gia đình, trong xã hội, trong môi trường sống của minh.

- Thứ Sáu Tuần XIV – Mùa Thường Niên - 7/14/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

 - Chúa Nhật Tuần XV – Mùa Thường Niên- Năm A- 7/16/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

 Ý Lễ Trong Tuần:

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Phaolô Bùi Văn Hoàng – Lễ Giỗ

Phêrô

Đa Minh Pham Văn Hanh

Catarina Trần Thị Kim Cương – Lễ Giỗ

Ông Ngô Đình Kiếm


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa, 

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/07/06)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Cáo Phó:

Cụ Ông Đa Minh Phạm Kim Tường là thân phụ của chị Hằng (Hoàng) đã được Chúa gọi về tại Việt Nam.
Xin ông bà và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh sớm được vào hưởng nhan thánh Chúa.

- Thứ Sáu Tuần XIII – Mùa Thường Niên - 7/7/2023

·        6:45 PM – Kinh Nguyện

·        7:00 PM – Thánh Lễ

 - Chúa Nhật Tuần XIV – Mùa Thường Niên- Năm A- 7/9/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 

GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/06/28)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:


- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ VII năm nay sẽ được diễn ra trong hai ngày 8-9 tháng 7 năm 2023 tại Đài Đức Mẹ La Vang New York.

Địa Điểm:

Đền Quốc Gia Đức Mẹ Bà Núi Cát Minh

70 Carmelite Drive

Middletown, NY 10940


- Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót lần thứ XI, thứ Bảy ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Địa Điểm:

National Shrine of the Divine Mercy

2 Prospect Hill

Stockbridge, MA 01262


- Thứ Sáu Tuần XII – Mùa Thường Niên - 6/30/2023


- Chúa Nhật Tuần XIII – Mùa Thường Niên- Năm A- 7/02/2023


Ý Lễ Trong Tuần:

 

Ơn bình an:

 

Ơn chữa lành:


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

 GXCTTDVN


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/06/21)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Mừng kỷ niệm 7 năm hồng ân linh mục của Cha quản xứ Philip Lành. Nguyện cầu cho Cha được dồi dào sức khỏe, tràn đầy thánh ân, luôn nhiệt thành trên mỗi bước đường sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó.

Mừng Bổn Mạng Ban Thánh Thư.  Xin Chúa ban thêm niềm tin, tinh thần hy sinh và lòng mến yêu lời Chúa cho các thành viên trong BTT, để họ biết dùng khả năng Chúa ban,  dấn thân trong sứ mạng cao cả mà Chúa đã trao cho họ, là công bố lời của Ngài đến với mọi người.

- Thứ Sáu Tuần XI – Mùa Thường Niên - 6/23/2023

· Không có Thánh Lễ

- Chúa Nhật Tuần XII – Mùa Thường Niên- Năm A- 6/25/2023

· 2:00 PM – Thánh Lễ

-----------

Ý Lễ Trong Tuần:

-----------

Ơn bình an:

-----------

Ơn chữa lành:


https://www.gxcttdvn.com/


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/06/14)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chúc mừng lễ Quan Thầy ĐLMTT. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa là Vua, thanh hóa và hướng dẫn các đoàn viên luôn cố gắng thực thi lời Chúa dạy, đem bác ai yêu thương phục vụ gia đình, Giáo Hội và xã hội

- Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa GiêSu- lễ trọng- 6/16/2023

·        6:45PM - Kinh Nguyện

·        7:00PM - Thánh Lễ Quan Thầy ĐLMTT

- Chúa Nhật Tuần XI – Mùa Thường Niên-Năm A - 6/18/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

Happy Father’s Day! Xin tình yêu và ân phúc Thiên Chúa nhân ái luôn đồng hành và nâng đỡ những người Cha trên toàn thế giới, đặc biệt là  người Cha kính yêu của từng người trong cộng đoàn chúng  ta. Xin Chúa giúp những người con biết chia sẻ những nhọc nhằn của Cha bằng cử chỉ yêu thương và tấm lòng hiếu thảo. 

Ý Lễ Trong Tuần:

 Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

LH Phêrô

Ông Ngô Đình Kiếm

Đaminh Phạm Quang Cận

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Phêrô Đạo Văn Tác

Michael Fred Pieper-ơn bình an

 

Ơn chữa lành:

Bill Wilson

Văn Đức Thắng

Lê Quang Toại


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/06/07)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Thứ Sáu Tuần IX – Mùa Thường Niên – 6/9/2023

·        6:45PM - Kinh Nguyện

·        7:00PM - Thánh Lễ

- Thứ Bảy 6/10/2023 – 3:00 PM tại St. Monica Hall
Giờ Tĩnh Tâm và Xưng Tội cho các em sẽ lãnh nhận Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu. Xin các phụ huynh vui lòng đưa con em mình tới đúng giờ.

- Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-Tô–Lễ trọng- 6/11/2023
Trong Thánh Lễ này sẽ có nghi thức ban Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu cho một số con em trong Giáo Xứ.

·        1:00 PM–Các em sẽ lãnh nhận Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu tập các nghi thức

·        2:00 PM–Thánh Lễ

Ý Lễ Trong Tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

LH Phêrô

Ông Ngô Đình Kiếm

Đaminh Phạm Quang Cận

Giuse Phạm Quang Thiện (lễ giỗ)

Phanxicô Xaviê

Phanxicô Xaviê Nguyễn Viết Lũy

Trần Văn Trang (mới qua đời)

Henry Huỳnh Quang Đức (mới qua đời)

Giuse Phạm Ngọc Cẩm

Catarina

Ơn bình an và sức khỏe của Ba


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/05/31)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Chúc mừng các em dưới đây vừa mới được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Cầu chúc các em luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và thêm sức mạnh cho các em trong đời sống.

·        Đỗ Trần Thiên Ân (con của ac Cường Châu)

·        Phạm Tâm Như Rosalyn (con của ac Thuấn Chi)

·        Trần Anh Thư (con của ac Thịnh Yên)

- Thứ Sáu Tuần VIII- Mùa Thường Niên – 6/2/2023

·        6:45PM - Kinh Nguyện

·        7:00PM - Thánh Lễ

- Chúa Nhật – Lễ Chúa Ba Ngôi - Lễ Trọng - 6/4/2023

·        2:00 PM – Thánh Lễ

Ý Lễ Trong Tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

LH Phêrô

Phêrô Nguyễn Hồng Phúc-(mới qua đời)

Maria Sylvia Nguyễn Mỹ Phương-(mới qua đời)

Ông Ngô Đình Kiếm

Đaminh Phạm Quang Cận


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/05/25)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Bổn Mạng, che chở và ban cho các em lòng yêu mến Chúa, tinh thần đơn sơ, trong trắng và tiếp tục phục vụ Hội Thánh bằng lời ca vui tươi, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa.

 - Thứ Sáu Tuần VII- Mùa Phục Sinh – 26/5/2023

·        6:45PM - Kinh Nguyện

·        7:00PM - Thánh Lễ

- Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Lễ Trọng - 21/5/2023

Kết thúc tháng Hoa Kính Đức Mẹ

·        2:00 PM – Thánh Lễ song ngữ

 Ý Lễ Trong Tuần: 

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

LH Phêrô

Phêrô Lê Văn Tiến

Phêrô Lê Văn Toan

Ông Ngô Đình Kiếm

Maria Nguyễn Thị Thìn (lễ giỗ)

Maria Nguyễn Thị Quỳ

Maria Nguyễn Thị Ngọ

Maria Vũ Thị Nhật (lễ giỗ)

Maria Nguyễn Thị Tý

Theresa Trần Thị Đức 

LH Đặng Thị Ty (mới qua đời)

Đaminh Phạm Quang Cận


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/05/17)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Thứ Năm Lễ Chúa Thăng Thiên- 18/5/2023

·        8:00 PM- Thánh Lễ trọng và buộc

- Thứ Sáu Tuần VI- Mùa Phục Sinh - 19/5/2023

·        6:45PM - Kinh Nguyện

·        7:00PM - Thánh Lễ

- Chúa Nhật VII- Mùa Phục Sinh - 21/5/2023

·        2:00 PM - Thánh Lễ chúc lành cho các em tốt nghiệp 


Ý Lễ Trong Tuần:

 

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

Maria Nguyễn Thị Sâm

Maria Nguyễn Thị Cậy

Maria Nguyễn Thị Ngoan

Vicente Nguyễn Văn Phương

Vicente Nguyễn Văn Chỉnh


GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/05/10)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã tặng ban cho Giáo Xứ chúng ta một ngày Chúa Nhật thật đẹp, chương trình crawfish festival đã diễn tiến thành công với tràn đầy sự ấm áp của tình đồng hương. Giáo xứ xin cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý Ông Bà và các Anh Chị Em đã đến tham dự cũng như vắng mặt.

Đặc biệt, xin cám ơn quý Cha, Thầy và các Souers đã dành thời gian quý báu cùng đồng hành với chúng con.

Chương trình crawfish festival có được cũng là nhờ một số anh chị em đã tình nguyện bỏ rất nhiều ngày giờ để chuẩn bị trước cũng như sau, các anh chị em đã hăng say làm việc trong âm thầm và cũng không mong chờ một công trạng gì. Xin cám ơn tình thần bác ái của các anh chị.

Một lần nữa, HĐGX chúng con xin cảm tạ tất cả những cống hiến của từng người trong giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban bình an cho quý Cha, Thầy, Souers toàn thể quý Ông Bà và Anh Chị Em.

---------------------------

- Thứ Sáu Tuần V- Mùa Phục Sinh - 12/5/2023

·        6:45 PM - Kinh Nguyện

·        7:00 PM - Thánh Lễ

- Chúa Nhật VI- Mùa Phục Sinh - 14/5/2023

·        2:00 PM - Thánh Lễ

---------------------------

MỪNG NGÀY HIỀN MẪU

Nguyện xin Thánh Mẫu Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa ban muôn Hồng Ân xuống cho các Hiền Mẫu trong giáo xứ và trên toàn thế giới.

HAPPY MOTHER’S DAY!!

---------------------------

Ý LỄ TRONG TUẦN:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

Phêrô mới qua đời

Ông Ngô Đình Kiếm

Maria Nguyễn Thị Tân

Maria Nguyễn Thị Tý

Maria nguyễn Thị Minh

Anna Nguyễn Thị Phượng

Bà Cố Maria Trần Thị Đức

Maria Nguyễn Thị Sâm

Maria Nguyễn Thị Cậy

Vicente Nguyễn Văn Phương

Vicente Nguyễn Văn Chỉnh

Maria Đoàn Thị Viên


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,


GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/05/03)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:


Mừng Bổn Mạng Cha Quản Xứ Philip Phan X. Lành

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh quan thầy Philipphê ban nhiều ơn lành trên Cha, sức khoẻ và lòng hăng say phục vụ mà Chúa và Hội Thánh đã trao phó cho Cha.


- Thứ Sáu Tuần IV- MùaPhục Sinh - 5/5/2023

·        6:45PM - Kinh Nguyện

·        7:00PM - Thánh Lễ


- Chúa Nhật V- Mùa Phục Sinh - 7/5/2023


Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

·        1:30 PM- Rước Kiệu Đức Mẹ

·        2:00 PM - Thánh Lễ


Ý Lễ Trong Tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Antôn Pham Quốc Tịch

Catarina Trần Thị Hương

Phêrô Nguyễn Văn Hòa

Têresa Trần Thị Đức (HCBMCG và a.c. ThứcTuyết)

Phêrô mới qua đời


👇👇👇

+++ Lớp Việt Ngữ mãn khóa. Chúa Nhật tới đây 7/5/2023, mong quý phụ huynh đưa các em tới dự lễ và tiệc chia tay cuối năm học lúc 10:00AM


👇👇👇

***Xin Mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng tới thưởng thức và ủng hộ chương trình Crawfish và Karaoke do GXCTTĐ VN tổ chức vào Chúa Nhật này:

  ·        07/05/2023 - Tại khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa St. Augustine


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/04/26)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

-       Chương trình Tang Lễ cụ bà THÊRÊSA TRẦN THỊ ĐỨC
tại nhà quàn 1209 Post Road, Fairfield, CT 06824

Thứ Sáu - 28/04/2023

·       6:00 PM - Đọc kinh cầu nguyện

·       6:30 PM - Thánh Lễ phát tang

Thứ Bẩy – 29/08/2023

·      10:00 Am – Thánh Lễ an táng tại Nhà Thờ Chánh Toà St. Augustine

Xin lưu ý: Sẽ không có Thánh Lễ tối thứ Sáu thường lệ vào tuần này.

-       Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A - 30/04/2023 

·      2:00 PM - Thánh Lễ

 

Ý  Lễ Trong Tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Antôn Phạm Quốc Tịch

Gioan Baotixita Trần Văn Hợp

Anna Nguyễn Thị Thôi

Anna Nguyễn Thị Tuyết Hương

Maria Nguyễn Thị Quính (Lễ Giỗ)

Maria Lê Thị Hà

Gioan Lê Văn Đa

Gioan Lê Văn Luân

Têrêsa Trần Thị Đức

Antôn (Lễ Giỗ)

Ông Phan Tấn Quế
 

***Xin Mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng tới thưởng thức và ủng hộ chương trình Crawfish và Karaoke do GXCTTĐ VN tổ chức

Ngày 07/05/2023 - Tại khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa St. Augustine

Các thành viên trong HĐGX vẫn đang tiếp tục nhận order từ quý Ông Bà và Anh Chị Em.

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/04/19)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

-  Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh - 21/04/2023 

- Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm A - 23/04/2023


Ý Lễ Trong Tuần:

 

***Xin Mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng tới thưởng thức và ủng hộ chương trình Crawfish và Karaoke do GXCTTĐ VN tổ chức vào ngày:

07/05/2023 - Tại khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa St. Augustine

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/04/12)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – 14/04/2023

·        7:00PM - Thánh Lễ

- Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm A- Kính Lòng Chúa Thương Xót- 16/04/2023

·        2:00 PM - Thánh Lễ
Đọc Kinh LCTX và tiệc trà sau Thánh Lễ

Ý Lễ Trong Tuần:

 Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Antôn Pham Quốc Tịch

Ông Ngô Đình Kiếm

Tôma Trần Bá Tuyển & Gia Đình

Giuse

Tadeo Nguyễn Thái Hiệp

Maria Trần Thị Quyền

Trần Minh Tánh mới qua đời

Antôn Phạm Quốc Tịch –Cảm tạ ơn Chúa & binh an (G/Đ Sơn Hải)

GXCTTDVN - Thông Báo (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/04/05)

Kính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa những thông báo của Giáo Xứ:

- Chương Trình Tuần Thánh

·        Thứ Năm-Tuần Thánh 06/04/2023

 8:00 PM – Thánh Lễ Tiệc Ly tại Nhà Thờ St. Patrick’s

·        Thứ Sáu- Tuần Thánh 07/04/202

10:00 AM đi Đàng Thánh Giá với Đức Cha Frank J. Caggiano từ Nhà Thờ St. Mary tới Nhà Thờ Our Lady of Fatima

6:00 PM  Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu tại Nhà Thờ St. Augustine

·        Thứ Bẩy - Tuần Thánh 08/04/203

·        8:00 PM  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ St. Patrick’s

- Chúa Nhật- Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh- 09/04/2023

·        2:00 PM- Thánh Lễ

 Ý Lễ Trong Tuần:

Maria Nguyễn Thị Hòa

Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Lũy

Anton Phạm Quốc Tịch

Phaolô và Gioanbaotixita

Ông Ngô Đình Kiếm

Maria Martha Nguyễn Thị Phép (ac. KhanhVan)

Maria Nguyễn Thị Huệ (ac DungLiem- ac CườngKim)

Anna Đinh Thị NhịLịch Sinh Hoạt của các Hội Đoàn

Lớp Việt Ngữ           10:00 AM - 12:00 PM         St. Monica Hall

Đoàn Thiếu Nhi        12:30 PM - 1:30 PM            St. Monica Hall, lầu 3

HĐMV họp định kỳ  12:30 PM - 1:30 PM, CN 1    Phòng họp định kỳ

Hội Cursillo               12:30 PM - 1:30 PM, CN 2   Phòng họp định kỳ

Đoàn LMTT               12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Phòng họp định kỳ

Hội Các Bà Mẹ          12:30 PM - 1:30 PM, CN 3   Nhà nguyện


Kính chúc Cộng Đoàn được nhiều ân sủng và bình an trong Chúa,

GXCTTDVN


*** Lưu ý: Lớp Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể, PT Cursillo - NGHỈ LỄ PHỤC SINH (Ngày 9/4)

GXCTTDVN - Thông Báo Youth Mass (Nguồn: gxcttdvn_thongbao@googlegroups.com 2023/03/31)