Ca Đoàn Thánh Linh

Kính thưa Cộng Đoàn,

Xin quý ông bà anh chị em tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá tuần này. Nghi thức làm phép và rước lá ngoài tượng đài Lòng Chúa Thương Xót và bắt đầu lúc 1:30.

Các em thiếu nhi thuộc Ca Đoàn Thánh Linh có chuẩn bị lá cho cuộc rước lá, xin mọi người ủng hộ các em bằng việc đóng góp vào quỹ từ thiện Mùa Chay. Các em bỏ công sức để giúp người nghèo, vậy xin quý ông bà cùng góp chút vật chất với các em. 


Fr. Philip Lành Phan

Chaplain

Immaculate High School, Danbury

Notre Dame High School, Fairfield 

Administrator

The Holy Vietnamese Martyrs quasi-Parish at St. Augustine Cathedral, Bridgeport

Cell: 203-524-5354

Tháng 1

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 2

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 3

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 4

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 5

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 6

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 7

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 8

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 9

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 10

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 11

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  


Tháng 12

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL:  

-----------------------

Chúa Nhật ngày 

NL:  

ĐC:  

DL:  

KL: