Bản Tin Hàng Tuần

Đăng trong tờ Bulletine Giáo Xứ Chánh Tòa Thánh Augustine

Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm B_2024-07-28

Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm B_2024-07-21

Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm B_2024-07-14

Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm B_2024-07-07

Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm B_2024-06-30

Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B_2024-06-23

Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm B_2024-06-16

Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm B_2024-06-09

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa_2024-06-02

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi_2024-05-26

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_2024-05-19

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên_2024-05-12

Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B_2024-05-05