Giáo Lý Hôn Nhân

Nguồn: http://giaophanmytho.net/ 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN PHẦN I

ƠN GỌI HÔN NHÂN

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

BÀI 1: ƠN GỌI HÔN NHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA

1. Hôn nhân là gì?

2. Nguồn gốc của hôn nhân

3. Tình yêu là yếu tố căn bản của hôn nhân

4. Mục đích của hôn nhân

5. Hạnh phúc đời hôn nhân

BÀI 2: HÔN NHÂN CÔNG GIÁO

1. Hôn nhân Công giáo là một bí tích

2. Đặc tính của hôn nhân Công giáo

3. Hiệu quả bí tích Hôn phối

BÀI 3: GIÁO LUẬT VỀ BÍ TÍCH HÔN PHỐI

1. Điều kiện cử hành bí tích Hôn phối

2. Các ngăn trở Hôn phối

3. Chuẩn ngăn trở

4. Sự ưng thuận kết hôn

5. Thể thức hôn phối

BÀI 4: HÔN NHÂN KHÁC TÔN GIÁO

1. Thế nào là hôn nhân khác tôn giáo?

2. Hậu quả của những cuộc hôn nhân khác tôn giáo

3. Giáo luật về Hôn nhân khác đạo

4. Tại sao Hội Thánh bận tâm và tỏ ra dè dặt?

5. Những thái độ sống

6. Kỳ vọng của Mẹ Hội Thánh

BÀI 5: CÁC THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ HÔN PHỐI

1. Các thủ tục và nghi lễ dân sự

2. Các thủ tục và nghi lễ tôn giáo

BÀI 6: SỐNG THỜI KỲ ĐÍNH HÔN

1. Những giai đoạn chuẩn bị

2. Đính hôn

3. Tại sao cần phải có thời kỳ đính hôn?

4. Sống thời kỳ đính hôn như thế nào?

BÀI 7: TÌNH YÊU VỢ CHỒNG

1. Đặc tính của tình yêu vợ chồng

2. Nhiệm vụ vợ chồng

BÀI 8: TÍNH DỤC VÀ HÔN NHÂN

1. Vấn đề tính dục

2. Vai trò của tính dục trong tình yêu vợ chồng.

3. Tính dục phục vụ cho tình yêu vợ chồng

4. Các nguyên tắc luân lý tính dục

BÀI 9: HOÀ HỢP VỢ CHỒNG: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NAM VÀ NỮ

1. Về thể xác

2. Về nhận thức

3. Về tình yêu

4. Về tôn giáo và luân lý

5. Về tâm lý

BÀI 10: HOÀ HỢP VỢ CHỒNG : TRIỂN NỞ TRONG TÌNH YÊU

1. Tôn trọng nhau

2. Hy sinh cho nhau

3. Đối thoại với nhau

4. Dành thời giờ cho nhau

5. Nói với nhau những lời âu yếm

6. Làm tròn bổn phận vợ chồng

7. Cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau

BÀI 11: HOÀ HỢP VỢ CHỒNG: GIẢI QUYẾT NHỮNG XUNG ĐỘT

1. Những nguyên nhân gây xung đột

2. Những nguyên tắc giúp giải quyết xung đột trong gia đình

BÀI 12: SỰ PHÂN LY VỢ CHỒNG

1. Những trường hợp Hội Thánh có thể tháo gỡ dây hôn phối

2. Ly thân

3. Vấn đề ly dị

4. Tái hôn sau khi li dị

GIÁO LÝ HÔN NHÂN PHẦN II

BÀI 13: GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA

1. Gia đình là Hội Thánh tại gia

2. Gia đình tham dự vào cuộc sống của Hội Thánh

3. Gia đình tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh

BÀI 14: LINH ĐẠO HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1. Mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh

2. Linh đạo Hôn nhân và Gia đình

3. Noi gương Thánh Gia

BÀI 15: CÁC BÍ TÍCH TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1. Hôn phối và Rửa tội

2. Hôn phối và Thêm sức

3. Hôn phối và Hoà giải

4. Hôn phối và Thánh Thể

5. Hôn phối và Truyền Chức thánh

6. Hôn phối và Xức dầu bệnh nhân

BÀI 16: CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH

1. Cầu nguyện là gì?

2. Phải cầu nguyện như thế nào?

3. Những nguồn mạch của cầu nguyện

4. Cầu nguyện trong gia đình

5. Nội dung một giờ kinh trong gia đình

BÀI 17: SINH CON CÓ TRÁCH NHIỆM

1. Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân

2. Cần phải sinh con một cách có trách nhiệm

3. Những tiêu chuẩn để quyết định điều hòa sinh sản

4. Vấn đề ngừa thai

5. Vấn đề phá thai

6. Những đôi vợ chồng vô sinh

BÀI 18: GIÁO DỤC CON CÁI

1. Quyền và bổn phận giáo dục con cái

2. Phải dạy từ lúc nào?

3. Phải dạy những gì?

4. Để việc giáo dục đạt kết quả tốt

BÀI 19: ĐẠO HIẾU

1. Với cha mẹ

2. Với họ hàng đôi bên

BÀI 20: NHỮNG NGÀY LỄ CỦA GIA ĐÌNH

1. Lễ Gia tiên

2. Dọn tất niên

3. Tưởng nhớ gia tiên dịp Tết Nguyên Đán

4. Lễ giao thừa

5. Lễ Minh niên

6. Lễ bổn mạng một người trong gia đình

7. Giáp năm ngày rửa tội

8. Thôi nôi hoặc sinh nhật

9. Giáp năm ngày cưới

10. Ma chay

11. Lễ giỗ

GIÁO LÝ HÔN NHÂN PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: THÔNG CÁO CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM VỀ VIỆC TÔN KÍNH TỔ TIÊN

I. Giáo hội Công Giáo đối với nền văn hóa và truyền thống các dân tộc

II. Thể thức áp dụng Huấn thị Plane compertum est

PHỤ LỤC 2: NGHI THỨC ĐÍNHHÔN

Cử hành tại nhà gái

PHỤ LỤC 3: NGHI THỨC VUQUI - TÂN HÔN

I. TẠI NHÀ GÁI (XUẤT GIÁ)

II. TẠI NHÀ TRAI (RƯỚC DÂU VỀ)

PHỤ LỤC 4: GIỜ KINH TỐITRONG GIA ĐÌNH

PHỤ LỤC 5: THỤ TINH NHÂN TẠO