Vần N

KINH NGỢI KHEN MAGNIFICAT

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi! Phận nữ tỳ hèn mọn – Ngài đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Ngài thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài! Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh. Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế.  Và nâng cao những kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa hằng độ trì Israel – tôi tớ của Ngài. Như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Và Chúa nhớ lại lòng thương xót. Dành cho tổ phụ Abraham. Và cho con cháu đến muôn đời!


KINH NHỜ MẸ ĐỀN TẠ CHÚA

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, Mẹ là Đấng được Chúa Ba ngôi quí yêu hơn hết mọi thụ tạo. Mẹ có dư đầy ơn phúc, vì Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân cao cả.

Chúng con xin hợp với Mẹ để tạ ơn Chúa vì những đặc ân cao cả ấy. Xin Mẹ bao phủ chúng con bằng những đặc ân của Mẹ, để chúng con xứng đáng đẹp lòng Chúa Toàn năng. Chúng con xin nhờ Mẹ để yêu mến, ca tụng và cảm tạ Chúa, vì những ơn Chúa đã ban cho Giáo hội, cho Tổ quốc, cho gia đình thân quyến chúng con. Cậy nhơ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Tân Khổ của Mẹ, xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi của chúng con, và của những người xúc phạm đến Chúa trên khắp thế giới.

Xin Mẹ ban cho chúng con ơn cấp hối và thực tâm cải thiện, để chúng con biết sống xứng đáng là người con thảo dấu yêu của Chúa và Mẹ, biết triệt để thi hành mệnh lệnh Mẹ ban.

Chúng con xin cùng với Mẹ dâng lên những tâm tình yêu mến chân thành để đền tạ thay cho hết thảy anh chị em chúng con đã trót nghe theo thần dữ, dám khởi ngụy với Thiên Chúa, từ chối sự hiện hữu của Ngài, bất tuân phục Thánh Ý Ngài, và không ngần ngại phạm tới Thánh Danh Ngài bằng bất cứ cách nào.

Chúng con cậy nhờ Mẹ nài xin Chúa nhân từ thương xót chúng con, để hết mọi anh chị em chúng con được nhận biết Cha chí Thánh, tìm về phụng sự mến yêu Ngài, ngõ hầu hoà bình chân chính trong tình bác aí Phúc âm được lan tràn trên khắp thế giới. Amen.


KINH NỮ VƯƠNG THIÊN QUỐC

Kinh nguyện sau đây đầy quyền năng và cũng như được Mẹ nhắc nhở đến các con của Mẹ nên thường xuyên đọc kinh nguyện này nhất là trong thời hiện đại của chúng ta vì bao nhiêu sự dữ bủa vây chúng ta cùng Giáo Hội nữa và các tiên tri giả mọc lên như cỏ lùng.

"Lạy Nữ Vương siêu vời Thiên Quốc, được tôn phong làm Nữ Vương các Thiên Thần, Mẹ đã lãnh nhận quyền lực và sứ mệnh từ Thiên Chúa để đập dập đầu Satan. Vì vậy, chúng con khiêm tốn khẩn cầu Mẹ, xin Mẹ sai Đạo Binh Thiên Đàng của Mẹ tới giúp đỡ chúng con, nhờ đó theo mệnh lệnh và bởi quyền thế Mẹ, các ngài có thể truy nã những thần dữ hỏa hào, giao chiến với chúng nó mọi nơi, đẩy lui những cuộc tấn công hỗn xược của chúng nó và quẳng chúng nó trở vào hố thẳm hoả ngục.

“Ai bằng Thiên Chúa, xin các Thánh Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần canh phòng và bảo vệ chúng con!

“Kính lạy Mẹ tốt lành từ ái, Mẹ luôn luôn bảo vệ lòng yêu mến và niềm hy vọng của chúng con! Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin sai các Thánh Thiên  Thần xuống để bảo vệ chúng con và xua đuổi thần dữ ma quỷ xa khỏi chúng con. Amen.

Ngợi khen Mẹ Chúa Vinh Quang Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lòng hân hoan chúng con dâng khúc ca vang chúc mừng. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Amen.

Đây là Kinh mà Đức Mẹ đã đọc cho sư huynh Louis Edouard Cestac 1868, vị Thánh sáng lập Dòng Tôi Tớ Đức Maria tại Pháp. Đức Mẹ dạy “Cầu nguyện là điều Thiên Chúa muốn.” Những lời van nài thường xuyên liên tục thì có uy lực mạnh mẽ hơn, khiến Mẹ tới ngay với các Thánh Thiên Thần. Mẹ sẽ tới với cơ binh các Thiên Thần để giúp đỡ và cứu vớt chúng ta và Giáo Hội.

Năm 1908, Đức Thánh Cha Pio X đã ban ân xá cho những ai đọc kinh này. Kinh nguyện này phải được quảng bá khắp nơi và phải được luôn luôn mỗi ngày. Một sự kiện kỳ dị là mang in lời kinh này lần thứ nhất , máy in bị nổ 3 lần.

“Tài liệu về Kinh quyền năng này trích từ sách Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm."


NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu.

Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên, cho được lãnh nhận những phép lành Hội Thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.

1. Thứ nhất thì ngắm: Ông thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ

Khi ông thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia bắn, cùng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ.

Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ đến và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy!

Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.

2. Thứ hai thì ngắm: Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Ai Cập

Khi Thiên Thần báo tin cho Đức Mẹ rằng vua Herode đi tìm giết Đức Chúa Giêsu, thì Đức Mẹ đem Con trốn sang nước Ai Cập. Mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.

3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà Đức Mẹ tìm kiếm Người 3 ngày

Khi Đức Mẹ đem con đi lễ đền thờ Giêrusalem mà khi về lạc mất con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi nữa mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu. Amen.

4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Khi Đức Mẹ theo Con đi chịu chết, thấy Con vác Thánh giá lên núi Calvariô nhiều lần ngã xuống đất, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống đau đớn trong lòng, như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh Giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu vậy. Amen.

5. Thứ năm thì ngắm: Đức Mẹ đứng kề Thánh Giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn

Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh Giá phán ra 7 lời, như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ 7 lời trọng ấy, như của châu báu cha trối cho con, mà giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

6. Thứ sáu thì ngắm: Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính

Khi ông Thánh Giuse cùng ông Thánh Nicôđêmô tháo đinh đem xác Đức Chúa Giêsu xuống, và phó ở tay Đức Mẹ, khi Đức Mẹ giơ hai tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con đâm thâu vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì đầm đìa những nước mắt Mẹ chảy xuống.

Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bấy giờ thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng đứt ruột ra vậy.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.

7. Thứ bảy thì ngắm: Môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới

Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn che ngoài cửa hang, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy. Vì khi trước còn xem thấy xác con thì còn đau đớn khốn cực dường ấy, song le bây giờ chẳng còn xem thấy xác con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thể nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện 1 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

Sau hết quỳ lên mà nguyện rằng:

Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp như lời ông Thánh Simêon nói mà Đức Mẹ nhớ vậy.

Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ 7 sự đau đớn Đức Mẹ cho nên, và xin Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi sa ngã phạm tội mất lòng Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, nhất là khi mong sinh thì được chịu các phép Bí tích và khỏi chết tươi, và được trông ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi những sự khốn khó hiểm nghèo về phần hồn phần xác.

Vậy chúng con chỉ một lòng trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ là Quan thày, là Chúa bầu, là Sao Mai dẫn đàng cho chúng con đang còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào nước Thiên Đàng chầu chực Đức Chúa Giêsu, cùng Rất Thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.