Tuần Cửu Nhật

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH DÂNG ĐỨC MẸ GUADALUPE, MEXICO

(Đọc liên tiếp trong 9 ngày để xin Đức Mẹ Guadalupe bảo vệ thế giới, Châu Mỹ và các thai nhi)

Lạy Đức Nữ  Đồng Trinh Vô Nhiễm, Mẹ Hằng Cứu Giúp Guadalupe, Mẹ đã hiện ra trên núi Tepeyac để hòa giải Thiên Chúa và nhân loại.

Hôm nay chúng con xin Mẹ nài xin và cầu bầu với Con của Mẹ là Chúa Giêsu để Ngài giúp chúng con xây dựng một Tình Yêu Thánh Thiện giữa Thiên Chúa và nhân loại.

Mẹ đã in khắc hình ảnh Mẹ trên áo của Thánh Juan Diego, Mẹ đã sử dụng một dụng cụ khiêm nhường để đem ơn lành của Mẹ xuống cho thế giới. Lạy Mẹ thân yêu, xin Mẹ hãy in vào trái tim chúng con đức tính khiêm nhường và bản tính nhân loại. Xin Mẹ sử dụng chúng con để đưa tha nhân về với Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe là biểu tượng về người Mễ da đỏ, Mẹ đã biến đổi họ từ những người thờ ngẫu tượng để trở nên người Công giáo. Lạy Mẹ thân yêu, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con để cuộc sống chúng con trở nên biểu tượng của Tình Yêu Thánh Thiện. Nhờ đó, chúng con cải hóa những người chung quanh.

Lạy Mẹ Guadalupe, Mẹ đã tuyên xưng là Mẹ và là Đấng bảo vệ chúng con khi Mẹ hiện ra tại núi Tepeyac. Xin Mẹ hãy đưa chúng con vào ẩn náu trong Mẫu Tâm Vô Nhiễm Từ Ái của Mẹ. Xin Mẹ bảo vệ đức tin của chúng con.

Lạy Đức Mẹ Guadalupe, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA

(Đọc trong 9 ngày liên tiếp)

Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ đã hiện ra tại Fatima với ba trẻ mục đồng nhỏ bé. Mẹ đã tỏ lộ cho họ về những nguồn ơn lành lớn lao được dấu kín qua việc đọc Chuỗi Kinh Mân Côi.

Xin Mẹ linh hứng cho trái tim chúng con có một tình yêu chân thành dành cho sự sùng kính Chuỗi Kinh Mân Côi, để rồi chúng con suy niệm những Mầu Nhiệm của Chuỗi Kinh Mân Côi thì chúng con nhận ra sự cứu độ nằm trong Chuỗi Kinh Mân Côi.

Như thế chúng con có thể thu thập những hoa quả để xin ơn lành cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải và cho sự trở lại của nước Nga. Con cũng xin ơn lành cho con và gia đình con (xin ơn…) trong Tuần Cửu Nhật này, vì vinh quang của Chúa, vì vinh quang của Mẹ và phần ích linh hồn cho tất cả mọi người. Amen.TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

KINH MỞ ĐẦU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con, thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ. Nay chúng con sấp mình trước ảnh thánh Mẹ và rập tiếng xưng rằng: "Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ".

Chúng con hớn hở vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ. Chúng con hết lòng đội ơn Mẹ, vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con, và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa. Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành, hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan. Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con. Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ.

Lạy Mẹ, chúng con chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ, chẳng phải cho chúng con mà thôi, song cũng cầu xin cho gia đạo chúng con. Chúng con phú dâng gia đạo chúng con cho Mẹ gìn giữ phù hộ. Chúng con cũng khấn nguyện cho trong họ chúng con, là nơi Mẹ đã lập toà nhân ái Mẹ, cho ai nấy được hưởng nhờ ơn thánh Mẹ.

Chúng con xin hiệp làm một cùng hết thảy những linh hồn nhân đức và các họ trong khắp thế gian, đang chúc tụng không khen tỏ lòng trung thành, tỏ tình biết ơn cùng lòng tin cậy xin Mẹ cứu giúp. Những kẻ ấy, những họ ấy cũng hiệp một ý cầu nguyện với chúng con và cho chúng con, thì chúng con cũng hiệp một lòng cầu nguyện với những kẻ ấy và cầu nguyện cho những kẻ ấy nữa.

Chúng con khấn xin Mẹ hằng cứu giúp chúng con và những kẻ chúng con đã phó dâng cho lòng Mẹ nhân lành, hầu cho sự hằng cứu giúp ấy nên như dấu thật chứng rằng: Ơn Chúa hằng chúc lành cho chúng con, và chúng con đã được ơn phước thật Chúa ban. Xin Mẹ ban ơn bền đỗ cho những kẻ đã vâng theo lời Con Mẹ kêu gọi. Những con hoang đàng, thì xin Mẹ ban ơn hối cải; hết thảy mọi người, thì xin cho được ơn soi sáng, được sức mạnh phần hồn, được giải phiền, được an ủi, được bình an và được cứu giúp. Ấy là bấy nhiêu ơn cần kíp cho phô kẻ ấy như Mẹ đã rõ.

Với những ý lành ấy, thì chúng con cũng xin hiệp ý lành riêng của những người có mặt đây, và mọi ý lành của những kẻ đã xin chúng con cầu nguyện cho. Chúng con xin cho quê hương chúng con, cho các nước được bình an hòa thuận, cho cả và Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các hàng Linh mục, cho các Đấng giảng đạo, cùng các kẻ lo việc mở mang nước Đức Chúa Trời.

Chúng con nguyện xin cách riêng cho những kẻ có tội, những người đang hấp hối và những linh hồn trong lửa Luyện hình.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ ban phép lành cho ngày giờ chúng con đang hội hiệp xung quanh Đức Mẹ đây. Chớ chi ngày giờ ấy được an ủi lòng Mẹ và bổ sức linh hồn chúng con, cùng sinh ích lợi cho phần rỗi chúng con và phần rỗi anh chị em chúng con nữa. Amen.

--------------

*** NGÀY THỨ NHẤT

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, sự đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ thì biết thích tình phỉ chí con là thế nào! Thấy chân dung Mẹ thì hằng làm cho linh hồn con sinh lòng cậy trông vững vàng và chí thiết khác nào con thảo cậy trông Mẹ lành vậy. Con thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con, cũng là Chúa Con đang ở trong tay Mẹ. Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chủ cả cầm quyền sinh tử mọi loài, là Đấng ban phát mọi sự lành và mọi ơn phước, mà Mẹ là Mẹ Người. Vậy Mẹ có đủ mọi quyền thế mà kêu xin Người và Người phải nhận lời Mẹ xin. Lại Người đã chứng thật Người không có lẽ từ chối sự gì và cũng không hề muốn chối sự gì với Mẹ. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ bầu chữa cho con thì rất đỗi thần thế phép tắc, nên con chạy đến cùng Mẹ và nài xin Mẹ nội tuần cửu nhật này ban cho con ơn này: ...

(Thinh lặng kể những ơn mình có ý xin)

Con tin thật Mẹ sẽ chuyển cầu cho con, nên con cả lòng tin cậy cầu xin với Mẹ.

- (Kinh Lạy Cha. - Kinh Kính Mừng. - Kinh Sáng Danh).

--------------

*** NGÀY THỨ HAI

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ đang ẵm vào lòng Mẹ đó thì chẳng những Mẹ nhìn đó là Con Đức Chúa Trời và Con Mẹ mà thôi đâu, mà lại Mẹ cũng nhìn đó là hết mọi người thế, vì bởi ý Chúa định và Mẹ đã nhận thì mọi người đã nên con thật Mẹ mà chớ. Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Can-va-ri-ô, ở đó Chúa Giêsu Con Mẹ đang hấp hối, đã xin Mẹ chịu lấy chúng con hết thảy làm con cái Mẹ và thay mặt Người. Vậy Chúa Giêsu xưa suy đến Thánh Giá khổ hình mình sẽ phải chịu mà run sợ thì chạy đến ẩn nương cạnh Mẹ, nhờ Mẹ phù trì an ủi. Chúa Giêsu đó là những linh hồn lâm lụy gian nan, đó là linh hồn con bởi đặng chức làm con Mẹ thì cũng đặng phép nhờ lòng Mẹ lân ái phù trì nên nay con đến kêu nài Mẹ cứu giúp con.

Lạy Mẹ là Mẹ con, con lấy lòng thật thà như con thơ ấu với Mẹ nhân từ mà đến tỏ cho Mẹ hay. Con đặng làm con Mẹ thì con cầm mình có phước lộc vô ngần và kể chi xiết lòng con thương mến Mẹ. Con cũng đến tỏ bày sự con muốn xin cùng Mẹ, con xin gì thì Mẹ đã biết rồi. Lạy Mẹ dấu yêu, xin Mẹ nhậm lời con khấn nguyện.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)

--------------

*** NGÀY THỨ BA

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, thật con ưa nhìn xem chân dung Mẹ rất tốt lành. Thấy chân dung Mẹ thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ. Con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước hiệu rất hiển vinh Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. Con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Ga-bi-ri-e là sứ thần Thiên Chúa, kính chào "Mẹ đầy ơn phước". Thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae làm cho con nhớ Mẹ là Đấng thống quản các đạo binh Thiên Quốc. Thấy Mẹ đang nắm lấy tay Vua cả trên hết các vua trong tay Mẹ. Các sự ấy cho con hay: Mẹ là "Bà có phước lạ hơn mọi người nữ". Mẹ là của quí hóa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới. Mẹ là loài thọ tạo vô song đã nên xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai ra đời. Mẹ là Đấng chẳng vương tì tích, là Đấng tinh tuyền chí Thánh, là công cuộc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã tạo dựng, là vực sâu chứa đựng sự trọn lành, Mẹ là Nữ Vương trên trời dưới đất.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen, con vui mừng mà tung hô thánh đức và các sự vinh hiển Mẹ. Mẹ cao sang khôn ví đã không làm cho con khiếp sợ, lại càng làm cho con thêm lòng cậy trông Mẹ hơn nữa, vì Chúa đã dựng nên Mẹ rất Thánh và rất cao quyền phép đỗi ấy, chẳng qua là để cho Mẹ lo phần rỗi chúng con. Mẹ vui mừng vì các ơn riêng Chúa ban cho Mẹ, chẳng qua là mừng, vì nhờ đó mà Mẹ dễ bề cứu giúp chúng con. Lạy Mẹ khôn sánh, xin nhờ quyền phép cao cả Mẹ, ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)

--------------

*** NGÀY THỨ TƯ

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung dịu dàng Mẹ tỏ nét vui cười an ủi lòng chúng con đang lưu lạc. Mẹ khác nào cây thánh trổ một đoá hoa trong sạch vẹn tuyền và thơm đủ mọi mùi nhân đức ấy là Giêsu con Mẹ. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con thì lòng chúng con càng đặng kính mến Người một cách êm ái dịu dàng hơn nữa. Con thấy nơi thượng đình Mẹ chiếu lòa vì sao sáng láng. Ấy chẳng phải Mẹ là "Sao Mai" mọc lên mà báo tin cho chúng con biết: ngày cứu rỗi và ngày cứu chuộc đã tỏ rạng và làm cho chúng con trông cậy sẽ đặng thấy ngày vinh phước đời đời chẳng hề chen lặn đó sao? Mẹ chẳng phải là "Ngôi Sao ngoài biển cả" làm cho thiên hạ đang lúc phải những cơn bão bùng dông tố tối tăm mù mịt được nức lòng trông cậy đó sao?

Lạy Mẹ rất đáng mến thương, Mẹ làm cho gánh bổn phận chúng con ra nhẹ nhàng, làm cho ách Chúa Giêsu Kitô ra êm ái là dường nào ? Nên một sự nhớ đến Mẹ thì đã làm cho con đặng vui vẻ trong lòng. Một sự kêu tên Mẹ đủ làm cho linh hồn con tư lự lại đặng bình an. Xin Mẹ để cho con lập đi lập lại lời này luôn: Ôi! Mẹ rất đáng mến thương, con thương mến Mẹ. Con nhờ Mẹ và hiệp với Mẹ mà thương mến Con Cực Thánh Mẹ. Ôi! Mẹ là sự trông cậy con, xin Mẹ nhậm lời con.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)

--------------

*** NGÀY THỨ NĂM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con thấy nơi chân dung Mẹ còn một vẻ khác càng thôi thúc con trông cậy lòng nhân từ Mẹ hơn: Là thấy tỏ ra Mẹ là "Mẹ sầu bi thống thiết", vì Giêsu Mẹ ẵm trên tay là Đấng chịu đóng đinh thiêng liêng trong lòng trước khi chịu đóng đinh thật trên thân xác. Người thấy trước các giống khổ hình mình sẽ chịu làm cho Người run lên sợ hãi. Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng Con mà sự ấy đã nên như khổ hình cho Mẹ cả đời. Bởi vậy con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất đỗi lớn lao, xưng Mẹ là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người. Tước ấy thật là chính đáng, Mẹ lại cao quyền lớn thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng.

Ôi! Maria, con xin hiệp với Mẹ mà thông phần khốn cực với Con Mẹ và hiệp với Con Mẹ mà thông phần khốn cực với Mẹ. Nỗi cảm tình này lại càng thêm ảo não hơn nữa vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá mà làm cho linh hồn Mẹ rất thương mến Chúa phải khổ hình khốn cực. Hôm nay con cậy vì các sự khốn cực Mẹ mà kêu xin cùng Mẹ. Xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con và đặng lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lánh. Lạy xin Mẹ khấn nhậm lời con khẩn cầu với Mẹ trong tuần cửu nhật này.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)

--------------

*** NGÀY THỨ SÁU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xem chân dung Mẹ rất ảo não động lòng thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Mẹ đã chịu khốn cực, và sự khốn cực ấy nặng nề lắm. Bởi Mẹ rất nhân lành và cũng là Mẹ chúng con nên sự khốn khó Mẹ đã chịu làm cho Mẹ động tình thương xót đến các cực nạn chúng con, vả lại Mẹ càng chịu cực vì chúng con thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn". Sự Mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy con thấy rõ ở nơi mắt Mẹ đang có dấu thương xót thiết tha vì Mẹ chẳng nhìn xem Con Cực Thánh Mẹ cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này. Ôi! một linh hồn đang phải gian truân mà gặp đặng một tấm lòng thiết ái biết thương xót đến mình thì nó lấy làm dịu dàng là ngần nào. Mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng mẹ mình cũng là một người mẹ quí trọng như Mẹ thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ.

Vậy lạy Mẹ hay cảm tình thương xót, nay con đến dưới chân Mẹ cho đặng lòng mạnh mẽ lại như xưa. Con tin chắc Mẹ chẳng từ bỏ con cái Mẹ. Xin Mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến Mẹ, xin Mẹ hãy nói ra một lời mà an ủi linh hồn con, và xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn con xin nài cùng Mẹ nhân từ lân mẫn bây giờ.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)

--------------

*** NGÀY THỨ BẢY

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay con chạy đến cùng Mẹ vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin và chính Mẹ là Đấng phải nhậm lời con. Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa mà ý Chúa muốn cho mọi ơn đều phải qua tay Mẹ. Thấy bức chân dung Mẹ thì con lại nhớ Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Mẹ sầu bi thống thiết mà cũng là Mẹ con nữa. Lạy Mẹ Chúa Giêsu, mọi công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa thì đều ở trong tay Mẹ phân phát chỉ định. Lạy Mẹ sầu bi, các sự khốn cực Mẹ hiệp với các sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã làm nên kho tàng mà cứu chuộc thiên hạ. Lạy Mẹ cả loài người, Mẹ đã lãnh lấy phần việc giúp đỡ chúng con. Thật con biết chắc, linh hồn nào đặng nhờ Mẹ bảo hộ thì chẳng có lẽ Chúa chê bỏ nó hay là nó phải hư mất đặng, và linh hồn nào hằng bền đỗ kêu xin Mẹ thì chắc đặng ơn Mẹ phù hộ chẳng sai.

Vậy con tin chắc thể ấy mà chạy đến cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho con đặng lòng trung ngãi làm tôi Mẹ, ấy là dấu thật đặng ơn bền đỗ và đặng rỗi. Lại xin Mẹ chuyển cầu cho con đặng ơn này là ơn con xin Mẹ lấy lòng lân ái ban cho con trong tuần cửu nhật này.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)

--------------

*** NGÀY THỨ TÁM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, một đôi khi nghe trong linh hồn con nổi cơn sợ sệt. Đã hay Mẹ có quyền thế lại có lòng nhân lành, nhưng khi con nghĩ đến phận hèn khốn khổ con thì con phải run sợ mà xét rằng: "Phận con mà dám chạy đến cùng Mẹ và kêu xin Mẹ xuống ơn lành thì thật là cả gan quá". Song thấy chân dung dịu dàng Mẹ thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Ớ con! Hãy trông cậy! Chớ thì Mẹ chẳng phải là Mẹ nhân lành hay thương xót sao? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, chỉ tìm gian nan mà cứu giúp. Chớ thì cái tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp chẳng có nghĩa tỏ rõ rằng: Mẹ phải đỡ vớt mọi nỗi gian truân sao?".

Maria! Mẹ ơi! Vậy nay con kêu đến lòng nhân từ Mẹ, con cả lòng cậy trông Mẹ nhân lành hay rộng lòng thương xót phù hộ con, cứu giúp con, an ủi con, ấy là chức phận Mẹ mà chớ.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)

--------------

*** NGÀY THỨ CHÍN

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay đã cuối tuần cửu nhật mà con hằng bữa chạy đến sấp mình dưới chân Mẹ. Hôm nay con kêu xin cùng Mẹ gắn bó thiết tha trông cậy hơn mọi lần khác. Con chắc chắn Mẹ đã nghe lời con cầu xin chẳng chút nghi nan. Mẹ đã ban cho con ơn con xin cùng Mẹ hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa. Nhân danh Con Mẹ, cậy vì các sự đau đớn Mẹ đã chịu, cậy vì lòng Mẹ lân ái hay thương xót và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ nhậm lời con. Hẳn thật cái tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp bảo con rằng: Con có phép mà gắn vó nài xin, con nên trông cậy, con phải trông cậy luôn, là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con mọi giờ mọi khắc trót đời con. Mỗi khi con túng ngặt, mỗi khi con lâm cơn nguy biến, mỗi khi gặp nỗi gian truân, Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.

Ôi! Mẹ dấu yêu! Con trông cậy Mẹ lắm đến đỗi từ bây giờ con xin cảm ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ vì các ơn lành Mẹ đã ban về trước. Cảm ơn Mẹ vì các ơn lành con trông cậy lòng Mẹ lân ái vô ngần sẽ ban về sau. Thật con sẽ kêu Mẹ cho đến giờ tắt hơi mà đợi ngày con được lên trời thương mến Mẹ, khen ngợi Mẹ và cảm ơn Mẹ đời đời chẳng cùng.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

(Mẫu Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ)

Lạy Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, lòng tràn ngập niềm tin tưởng sâu xa vào sự chuyển cầu đầy quyền phép và hữu hiệu mà Mẹ đã thương biểu lộ qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, chúng con khẩn cầu Mẹ xin cùng Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô, những hồng ân và đặc ân mà chúng con cầu xin, nếu điều đó có thể giúp chúng con lớn lên trong Tình Yêu Chúa và tha nhân. Amen! Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin.

Để có thể làm Tuần Cửu Nhật này theo đúng tinh thần của Thánh Nữ Catherine Labouret, chúng ta hãy xin cùng chị cho chúng ta có được một chút tấm lòng hiếu thảo đậm đà của chị đối với Đức Trinh Nữ Maria, và nhất là, noi gương chị, chúng ta cũng biết tin vào Tình Mẫu Tử của Mẹ đối với tất cả chúng ta.

Ngày Thứ 1: Mẹ hiện ra lần thứ nhất (từ ngày 18 đến 19/07/1830)

"Hãy đến nơi chân bàn thờ này, bên cạnh Chúa Giêsu, Con của Ta, các con sẽ tìm thấy ánh sáng và sức mạnh." Đức Maria lại nói với chúng ta về tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mẹ mời gọi chúng ta theo gót Chúa Kitô, hiểu biết điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Xin Mẹ Maria hãy dẫn đưa chúng con đến cùng Đức Giêsu Kitô. Xin Mẹ giúp chúng con sống đời chứng tá Tình Yêu giữa cuộc đời hôm nay. Kinh Lạy Cha  Kinh Kính Mừng  Kinh Sáng Danh. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...

Ngày Thứ 2: Mẹ hiện ra lần thứ hai (vào ngày 27/11/1830)

"Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ... Ngài cầm trên tay một hình tròn, trên có hình Thánh Giá nhỏ. Tôi đã nghe tiếng phán bảo: Hình tròn này tượng trưng cho toàn thể thế giới, và mỗi người cách riêng." Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới vì lòng yêu thương, ngõ hầu loài người sống nhờ vào tình thương đó. Xin Mẹ Maria dạy cho chúng con biết rằng: mọi người, không phân biệt ai, đều được kêu gọi vào làm dân Chúa. Kinh Lạy Cha  Kinh Kính Mừng  Kinh Sáng Danh. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...

Ngày Thứ 3: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Khi trao lại cho thế giới dấu chỉ mà Đức Maria mang đến, Thánh Nữ Catherine Labouret, đã hoàn tất sứ mạng là: làm cho cả thế giới biết Mẹ là Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cùng với Thánh Nữ Catherine Labouret, chúng con chiêm ngắm Mẹ Maria là Mẹ rất tinh tuyền của Thiên Chúa. Kinh Lạy Cha  Kinh Kính Mừng  Kinh Sáng Danh, Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...

Ngày Thứ 4: Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ

"Hãy cho đúc một Mẫu Ảnh theo kiểu này." Đức Maria được liên kết với Đức Giêsu vào công trình Cứu Độ. Mọi ân huệ đều đến bởi Đức Giêsu và bởi Người mà thôi, chỉ mình Người là Đấng Cứu Độ và là Trung Gian duy nhất. Xin Đức Maria nhậm lời chúng con cầu xin, và cũng không ngừng nhắc cho chúng con nhớ rằng: Con của Mẹ có thể làm được tất cả. Xin dạy chúng con biết xin những ân huệ luôn cần thiết cho chúng con. Kinh Lạy Cha  Kinh Kính Mừng  Kinh Sáng Danh. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...

Ngày Thứ 5: Chân Mẹ tựa trên quả cầu trắng, trên đó có một con rắn

Tội lỗi của loài người là khước từ tình yêu. Đó là sự bất công, bạo lực, tính ích kỷ, sự chà đạp những người nhỏ bé. Con rắn chính là biểu tượng cho tất cả những điều ấy! Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con chống trả sự dữ ấy đang ở trong chúng con và chung quanh chúng con. Xin giúp chúng con biết nói như Mẹ: Xin Vâng cùng Thiên Chúa. Kinh Lạy Cha  Kinh Kính Mừng  Kinh Sáng Danh. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...

Ngày Thứ 6: Tôi Đã Thấy Phía Sau Mẫu ảnh Có Chữ M, Ở Trên Có Hình Thánh Giá

Đây là điều mà mặt sau của Mẫu Ảnh giải thích: Con Thiên Chúa làm người cứu chuộc chúng ta nhờ cái chết trên Thập Giá và cuộc Phục Sinh của Người. Mẹ Maria có một chỗ đặc biệt kề bên Con của mình. Mẹ không rời khỏi Đức Giêsu mà Mẹ đã trao ban cho chúng ta và dẫn chúng ta đến với Người. Cùng với Đức Giêsu, Mẹ đã chịu đau khổ vì chúng ta.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Kinh Lạy Cha  Kinh Kính Mừng  Kinh Sáng Danh. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...

Ngày Thứ 7: Phía dưới là hai quả tim của Chúa Giêsu và Mẹ Maria

Trái Tim của Đức Giêsu có vòng gai chung quanh nhắc nhở chúng ta rằng: cuộc Thương Khó của Đức Giêsu chính là sự biểu lộ cao cả Tình Yêu Thiên Chúa. Trái Tim của Đức Maria gợi cho chúng ta ý nghĩ Mẹ luôn liên kết với Tình Yêu Cứu Chuộc này. Kinh Lạy Cha  Kinh Kính Mừng  Kinh Sáng Danh. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...

Ngày Thứ 8: Mười hai ngôi sao chung quanh

Các ngôi sao tượng trưng các Tông Đồ của Giáo Hội là chính chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, trong Giáo Hội lữ hành, xin Mẹ hãy giúp chúng con trở thành Tông Đồ và mang đến cho thế giới sứ điệp của Mẫu Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ, sứ điệp của Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Kinh Lạy Cha  Kinh Kính Mừng  Kinh Sáng Danh. Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...

Ngày Thứ 9: Mẫu Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ

(một "dấu chỉ" loan báo Tin Mừng, một sứ điệp cho đời sống chúng ta)

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, liên kết chặt chẽ với Đức Kitô. Mẹ trao ban Chúa cho chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến với Người.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của chúng con, xin cầu bầu cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, trong sự hiệp thông với các Tông Đồ, xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh cho thế giới hôm nay. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, xin giúp chúng con hiểu biết sứ điệp của Mẹ và đem vào thực hành trong đời sống chúng con. Kinh Lạy Cha  Kinh Kính Mừng  Kinh Sáng Danh.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lạy Mẹ Maria, trong ngày Lễ Hiện Xuống,
Mẹ đã tham dự vào ngày khai sinh của Giáo Hội,
Xin Mẹ giúp chúng con biết tham gia vào đời sống của Giáo Hội.
Xin giúp chúng con biết xây dựng một thế giới mới đầy tình huynh đệ.

Thiên Chúa cần đến trí thông minh của chúng con để hiểu rõ cuộc sống hơn
Thiên Chúa cần đến trái tim chúng con để yêu thương những người thân cận.
Thiên Chúa cần đôi bàn tay chúng con để phục vụ những ai cần giúp đỡ.
Thiên Chúa cần đôi chân chúng con để đến với những ai bị bỏ quên...


TUẦN CỬU NHẬT XIN ƠN LÀNH CỦA KHUÔN MẶT THÁNH ĐỨC MẸ MARIA

(Tuần Cửu Nhật này thường được bắt đầu từ ngày 4/7 đến ngày 12/7 hàng năm tức là vào dịp lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, nhưng chúng ta có thể đọc kinh sau đây trong bất cứ 9 ngày liên tiếp quanh năm)

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Chúa đã nói rằng Satan muốn cho thế giới thấy khuôn mặt kinh tởm của hắn. Nay chúng con xin cho thế giới thấy Khuôn Mặt Khả Kính của Đức Mẹ Maria.

Xin Chúa ban cho tất cả những ai mang hình ảnh của Mẹ Maria trong thời đại này thì sẽ được hồng ân hoán cải cho chính họ và những người mà họ gặp gỡ. Xin cho tất cả những ai nhìn thấy Khuôn Mặt Thánh của Mẹ thì nhận được ơn hoán cải trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này.

Xin Chúa cho những ai nhìn thấy Khuôn Mặt Thánh Mẹ thì nhận được ơn cứu độ. Xin Chúa cấm Satan không được bước vào trái tim và cuộc sống của những ai mang hình ảnh Khuôn Mặt Thánh Mẹ và những ai nhìn thấy Khuôn Mặt Thánh Mẹ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được an toàn trong cánh tay của Mẹ Maria. Lạy Chúa Giêsu, xin ban những ơn lành mà chúng con cầu xin vì tình yêu của Đức Mẹ Maria. Amen.

(Kinh nguyện đầy quyền năng sau đây, như được nhắc nhở đến các con cái của Mẹ, hãy thường xuyên đọc kinh nguyện này nhất là trong thời hiện đại vì bao nhiêu sự dữ đang hoành hành chung quanh chúng ta và chúng đang tấn công mạnh như trận bão ghê gớm vào Giáo Hội Công Giáo và cũng là Hội Thánh của Mẹ. Hãy truyền bá kinh nguyện này và cùng nhau siêng năng đọc và cầu nguyện luôn)

Lạy Nữ Vương siêu vời Thiên Quốc, được tôn phong làm Nữ Vương các Thiên Thần, Mẹ đã lãnh nhận quyền lực và sứ mệnh từ Thiên Chúa để đập dập đầu Satan. Vì vậy, chúng con khiêm tốn khẩn cầu Mẹ, xin Mẹ sai Đạo Binh Thiên Đàng của Mẹ tới giúp đỡ chúng con, nhờ đó theo mệnh lệnh và bởi quyền thế Mẹ, các ngài có thể truy nã những thần dữ hỏa hào, giao chiến với chúng nó mọi nơi, đẩy lui những cuộc tấn công hỗn xược của chúng nó và quẳng chúng nó trở vào hố thẳm hoả ngục.

“Ai bằng Thiên Chúa, xin các Thánh Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần canh phòng và bảo vệ chúng con!“Kính lạy Mẹ tốt lành từ ái, Mẹ luôn luôn bảo vệ lòng yêu mến và niềm hy vọng của chúng con! Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin sai các Thánh Thiên Thần xuống để bảo vệ chúng con và xua đuổi thần dữ ma quỷ xa khỏi chúng con. Amen

Đây là Kinh mà Đức Mẹ đã đọc cho Sư Huynh Louis Edouard Cestac 1868, vị Thánh sáng lập Dòng Tôi Tớ Đức Maria tại Pháp. Đức Mẹ dạy “Cầu nguyện là điều Thiên Chúa muốn.” những lời van nài khăng khăng và thường xuyên liên tục thì có uy lực mạnh mẽ hơn, khiến Mẹ tới ngay với các Thánh Thiên Thần. Mẹ sẽ tới với cơ binh các Thiên Thần để giúp đỡ và cứu vớt chúng ta và Giáo Hội.

Năm 1908, Đức Thánh Cha Pio X đã ban ân xá cho những ai đọc kinh này. Kinh nguyện này phải được quảng bá khắp nơi và phải được đọc luôn luôn mỗi ngày. Một sự kiện kỳ dị là mang in lời kinh này lần thứ nhất , máy in bị nổ 3 lần.