71-80 Tích Mân Côi

71 : Chuỗi hạt Mân Côi với Công Đồng Vatican ll

Công Đồng vatican ll khai mạc ngày 11/10/1962, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiến Chúa. Từ xưa tới nay chưa có 1 công đồng nào đưa ra 1 Hiến Chương chính thức về Đức Mẹ. Nếu có, chỉ là xác định 1,2 điểm có liên quan đến Đức Mẹ, như công đồng Epheso, Florence, Trente, vv... Đây là lần đầu tiên Công Đồng Vatican 2 thảo ra Chương 8 đặc biệt, đưa vào Tín lý Giáo Hội nói về Đức Maria. Học thuyết này được trình bày trên khía cạnh lịch sử: Đức Mẹ là chóp đỉnh Cựu Ước, và khai sinh ra Tân Ước. Khái niệm Chương 8 về Đức Mẹ có 5 phần:

- Xác định vị trí Đức Maria trong Giáo Hội

- Địa vị Đức Mẹ trong Ngôi Hai nhập thể

- Tương quan giữa Đức Mẹ và Giáo Hội

- Bổn phận giáo dân đối với Đức Maria

- Đức Mẹ là niềm hy vọng cho dân Chúa

Ở đây chúng tôi chỉ trinh bày 1 điểm duy nhất là: Bổn phận người Kito hữu đối với Đức Maria. Đức Maria vừa là Đấng Trung Gian, vừa là Đấng Đồng Công cứu chuộc, vừa là Mẹ Hội Thánh, Mẹ nhân loại, thì bổn phận của người giáo hữu đối với Đức Maria là phải tôn kính đặc biệt, khác hẳn với sự tôn kính các thánh, vì Đức Maria là Nữ Vương các Thiên thần, và các thánh Nam Nữ, cho nên phải gọi là “biệt kính”, không phải là thờ phượng. Chúng ta chỉ thờ phương một Thiên Chúa Ba ngôi, tôn kính các thánh, và biệt kính Đức Maria.

Thánh Công Đồng dạy chúng ta hãy nhiệt thành phát huy lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi những việc thực hành đạo đức nhằm suy tôn Mẹ Thiên Chúa, như năng đọc kinh Mân Côi , cầu nguyện cùng Mẹ. Xin Mẹ là Đấng Trung Gian thần diệu cầu bàu cho chúng ta trước mặt Thiến Chúa. Vì Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất, dễ dàng nhất và hoàn hảo nhất. Trước khi bế mạc Công Đồng, ĐGH Phaolo Vl đã tuyên bố 1 quyết định quan trọng chính thức : “ Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ nhân loại “

Lời bàn : Việc Công đồng Vatican 2 đưa ra 1 chương 8 đặc biệt trong Hiến Chế Tín lý Giáo Hội nói về Đức Maria, là rất hợp tình hợp lý, là vì đã có rất nhiều phe phái nổi lên chống phá các tín điều về Đức Mẹ, cũng như họ chỉ coi Đức Mẹ là 1 người phụ nữ bình thường, mà Đức Chúa Jesu chỉ mượn cung lòng Mẹ, để sinh ra làm ngưòi. Chứ Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Đó là 1 luận điệu xuyên tạc, ngụy thuyết xúc phạm đến Đức Trinh Nữ Maria. Vậy chúng ta phải năng đọc kinh đền tạ Trái Tim Đức Mẹ vì những sự xúc phạm đó. Chính vì thế mà Công Đồng Epheso năm 431 đã long trọng tuyên bố: Đức Mẹ thật sự là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Vì Đức Chúa Jesu có 2 bản tính: Tính Đức chúa Trời và tính loài người ta. Cho nên Đức Mẹ là mẹ trọn vẹn Đức Chúa Jesu, mà ĐCJ có bản tính Đức Chúa Trời, thì Đức Mẹ cũng là Mẹ Đức Chúa Trời.

 

72 : Chuỗi hạt Mân Côi với thánh nữ Faustina

Thánh Nữ Faustina, ngưòi Ba Lan sinh ngày 25/8/1905, qua đời ngày 5/10/1938 tại Dòng Nữ tu Đức Bà thương xót ở Crakow. Đã đưọc tôn phong hiển thánh ngày 30/4/2000. Tiểu sử cúa Thánh nhân rất dài. Muồn biết rõ chi tiết cuộc đời thánh nhân thì phải đọc cuốn Nhật Ký “Diary, Divine Mercy in my Soul” thì mới thấy rõ được lòng thương xót Chúa Jesu đối với nhân loại như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ phác qua 1 chút truyện tích về thánh nhân để nói lên ý nghĩa “Chuỗi hạt lòng thương xót Chúa” như thế nào. Vào dòng năm 20 tuổi, chị làm những công việc rất tầm thường như làm bếp, trồng rau, giữ nhà. Cá tính đặc biệt của chị là khiêm nhường và vâng lời, nên ngày 22/5/1931 Chúa Jesu đã hiện ra với Chị để trao 1 thông điệp vĩ đại về lòng thương xót Chúa cho toàn thể nhân loại. Chúa đã trao cho chị nhiệm vụ làm Sứ Giả, công cụ và Trung Gian của lòng thương xót Chúa. Thông Điệp của lòng thương xót Chúa nói lên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta. Chúa đã cho chị thấy 1 thị kiến: Chúa hiện ra trong trang phục màu trắng, bàn tay mặt giơ lên cao để chúc lành, bàn tay trái ấp nơi con tim. Từ nơi đó xuất phát 2 luồng ánh sáng: 1 luồng đỏ và 1 luồng trắng. Chúa Jesu nói với Chị: “ Con hãy hoạ 1 bức hoạ giống như con đã thấy, kèm theo chữ: Lạy Chúa Jesu, con tin cậy nơi Chúa. Ta hứa linh hồn nào tôn sùng Ta qua Ảnh này, sẽ không bị hư mất”.

Đặc biệt Chúa đã ban cho chị 1 công thức để lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa. Ngày 13/9/1935 Chúa phán bảo chị: con hãy lấy chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ thánh Cha đễ dùng làm chuỗi hạt kính lòng thương xót của Cha. Thay vì đọc kinh Lạy Cha, thì đọc:” Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng Cha Mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của con yêu dấu Cha, là Đức Chúa Jesu, con yêu quý của Cha, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.” Thay vì đọc 10 kinh Kính Mừng, thì đọc:” Vỉ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Jesu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới” . Chúa Jesu cũng phán bảo chị: ai đọc chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, thì cứu được nhiều linh hồn khỏi sa hoả ngục, nhất là cho những người đang hấp hối, thì đưọc ơn dọn mình chết lành. Như vậy, chính Chúa Jesu đã truyền cho chị dùng chuỗi hạt Mân Côi của Mẹ thánh Chúa, làm phương tiện đọc kinh kính lòng thương xót Chúa. Điều đó rõ ràng là Chúa muốn kết hợp chuỗi hạt Mân Côi với chuỗi hạt kính lòng thương xót Chúa làm một, mà ta có thể gọi chung được là “Chuỗi hạt Mân Côi, lòng thương xót Chúa”

Vậy kể từ nay mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta nhớ rằng chúng ta cũng đang lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa. Thánh nữ Faustina rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Từ khi còn ở nhà cho đến khi vào tu viên năm 20 tuổi. Thánh nữ thường kết hợp chấu Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, để cầu nguyên cho những người tội lỗi ăn ăn trở lại, và cho thế giới được hoà bình

Lời bàn : Những thánh nhỏ bé thường lại là những vị thánh rất lớn. Bà thánh Teresa Hài Đồng Jesu, bà thánh Faustina, và còn rất nhiều vị thánh nhỏ bé khác, mà Chúa đã trao cho các bà những nhiệm vụ đặc biệt. Điều đó chứng tỏ Chúa Jesu thương yêu những người đơn sơ, nghèo khổ. Vì chính Chúa Jesu cũng đã sống đời khó khăn nghèo khổ. Như Chúa đã nói:” Con chim có tổ, con chồn có hang, mà con người không chỗ gối đầu”.Chúa chỉ yêu thương nhũng kẻ đơn sơ chất phác, và có 1 cuộc sống ngay lành. Không phải làm lớn, sang trọng, mà được rỗi linh hồn cả đâu. Chúa chỉ xét công và tội, nhiệm vụ được giao phó có hoàn thành hay không. Đó là triết lý cuộc sống ở thế gian là như vậy.

 

73 : Chuỗi hạt Mân Côi với Trung tâm hành hương Mễ Du (Nam Tư)

Lịch sử và điạ lý làng Medjugorge ở Nam Tư thì ai cũng biết, vì đây là nơi hành hương đứng thứ 3 thế giới hiện nay. Ngoại trừ Fatima, Lộ Đức thì phải kể Mễ Du là nơi mà ngày nay đã có rất nhiều người công giáo khắp 5 châu đến đây kính viếng Đức Mẹ. Có 1 điều rất lạ là Đức Mẹ đã hiện ra từ ngày 24/6/1981 cho đến nay mà vẫn chưa chấm dứt. Đó là 1 sự kiện vô cùng lạ lùng. Do đó mà nhiếu người đòi hỏi phải có sự công nhận của Hội Thánh. Sở dĩ Hội Thánh chưa mở cuộc điều tra là vì Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra. Khi nào chấm dứt cuộc hiện ra thì lúc bấy giờ Hội thánh mới cho mở cuộc điếu tra. Tuy nhiên với những sự kiện vô cùng lạ lùng như vậy, Hội thánh khôn ngoan cũng không phủ nhận và cũng chưa xác nhận, là vì Toà Giám Mục ở Mostar lên tiếng chống đối. Nhưng theo cha Laurentin, nhà thánh mẫu học, thì qủa quyết là sự kiên Medjugorge là có thật chắc chắn 100% . Các em có tên sau đây đã được Đức Mẹ hiện ra tại đồi Podbrdo:

- Jakov Colo, 10 tuổi.

- Ivan Dragicovic 16 tuỗi.

- Vida , 17 tuỗi.

- Ivica, 15 tuổi.

- Mirjana, 15 tuỗi. -

- Maria Pavlovic, 15 tuổi.

Khi hiện ra với các em, Đức Mẹ chỉ xưng danh: “Ta là Mẹ Thiên Chúa” và hứa ban hoà bình tự do cho nhân loại.. Hoà bình sẽ được ban cho nhân loại, với điều kiện người ta phải sống bằng đức tin, ăn chay sám hối cầu nguyện, và năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nếu đem so sánh với các lần hiện ra ở Fatima, Lộ Đức, thì sự hiện ra tai Medjugorge là hơn 1000 lần cho đến nay, mà vẫn chưa chấm dứt. Người ta đã đổ vế Medjugơrge hành hương quá đông đúc, cho đến nỗi đã biến làng này trước kia rất là nghèo nàn, nay đã trở thành 1 nơi thị tứ sầm uất phục vụ cho khách hành hương. Sự biến đổi của những người hành hương cũng thấy rõ. Trước kia họ sống khô khan nguội lạnh, thì nay trở thành đạo hạnh sốt sắng biết đọc kinh lần chuỗi Mân Côi.

Năm 1983, có hơn 10.000 thanh niên đi chân không đến Medjugorge hành hương ăn chay cầu nguyện. Có nhiều người chưa biết chuỗi Mân Côi là gì, nay đã đeo chuỗi Mân Côi ở cổ, và lần hạt chung với nhau tại nhà thờ và tại gia đình. Theo 1 linh mục dòng chúa Cứu thế cho biết thì ngay trong công viên nhà thờ , có tượng Đức Mẹ Hoà bình được cung kính dựng lên giữa 1 vườn hoa đầy mầu sắc, ngưòi ta khắp 5 châu đã đến đứng, quỳ, chung quanh lần chuỗi Mân Côi rất sốt sắng. Thường thường cứ 5 giờ chiều mỗi ngày, người ta lại tụ tập đông đủ đế lần 2 chuỗi Mân Côi: 5 sự Vui và 5 sự Thương . Rồi 5 sư Mừng để kết thúc thánh lễ và tạ ơn. Nói tóm lại, bất cứ đi đâu, lên núi thánh, hay đi dự thánh lễ ở bất cứ đâu. Những người hành hương đều lần hạt kính Đức Mẹ. Và họ đã được nhìn thấy rất nhiều phép lạ ở đây…Đấy là những kết qủa hết sức tốt đẹp do chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ khi đến hành hương tại Medjugorge này.

Lời bàn : Có 1 sự rất lạ lùng là ở các nơi khác như Fatima,Lộ Đức, La vang thì Đức Mẹ chỉ hiện ra 1 thời gian rồi thôi. Còn ở Mễ du cho đến nay, Đức Mẹ đã hiện ra hơn 1000 lần, mà nay vẫn còn tiếp tục hiện ra. Có thể nói hiện nay Đức Mẹ đang cùng sống chung với nhân loại tại Mễ Du. Các vị thụ khải đã nói: Đức Mẹ hiện ra cho đến khi nào có 1 dấu chỉ xảy ra thì Đức Mẹ mới chấm dứt việc hiện ra. Vậy dấu chỉ đó là gì ? Đó là điềm báo 1 việc quan trọng sẽ xảy đến với nhân loại. Khi nào dấu chỉ xuất hiện, thì sẽ có điềm báo trước cho biết, để hết thảy chúng ta ngay từ bây giờ, ăn năn sám hối và lần hạt Mân Côi và cầu nguyện.

 

74 : Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Mẹ Guadalupe, Mexico

Ảnh Đức Mẹ Guadalupe hầu như được đặt khắp các nhà thờ ở Mỹ, ở Mễ, và hầu khắp các tư gia công giáo ở Hoa Kỳ, và Mễ tây Cơ. Là vì năm 1531, Đức Mẹ đã hiện ra với 1 người đàn ông đơn sơ chất phác tên là Juan Duego tại làng Guadalupe, cách thủ đô Mexico 3 dặm về phía bắc, truyền cho anh phải vế trình Đức Giám Mục xây cất tại đây 1 thánh đường để kính Mẹ . Đức Giám Mục không tin vì không có gì để chứng minh cụ thể là Đức Mẹ đã phán bảo như vậy. Juan trình lại với Đức Mẹ sự việc. Đức Mẹ bảo: Mẹ sẽ ban cho con 1 dấu chỉ để Đức Giám Mục tin. Tức là Đức Mẹ sẽ cho Juan 1 số lớn hoa hồng đang trong mùa đông để đem về cho Đức Giám Mục. Chính tay Đức Mẹ đã bó những đoá hoa hồng ấy, rồi đưa cho Juan đeo vào áo tilma để đem về cho Đức Giám Mục. Khi gặp Đức Giám Mục, Juan trình bày sự viêc, và cởi áo tilma, thì các hoa hồng đổ ra hàng đống trên sàn nhà. Ngay tức khắc trong áo tilma của Juan có hiện hình Đức Mẹ Chúa Kyto tuyệt đep. Tất cả đều quỳ xuống tôn kính ảnh Mẹ. Đang lúc bối rối, thì Juan cũng ngước mắt nhìn lên ảnh Đức Mẹ, thì giống hệt y như Đức Mẹ đã nói truyện với anh trước khi anh đem hoa hồng về. Đức Giám Mục đứng lên và ôm choàng lấy Juan, và xin lỗi anh về những sự nghi ngờ trước đây.

Sau đó tất cả mọi người đều tham dự cuộc rước ảnh Đức Mẹ về nhà thờ chính toà. Tất cả đoàn rước vừa đi vừa đọc kinh lần chuỗi Mân Côi. Đức Giám Mục và đoàn tuỳ tùng được hướng dẫn đến tận nơi để quan sát địa thế để xây cất 1 vương cung thánh đường kính Đức Mẹ tại đây. Sau 8 năm từ khi Đức Mẹ hiện ra, đã có 8 triệu người Mễ Aztecs trở lại đạo công giáo. Đức Mẹ Guadalupe đã ban xuống cho dân tộc này biết bao ơn lành. Juan Diego đã qua đời năm 1548, và đã được phong hiển thánh năm 2001 ngay tại Thủ Đô Mễ tây Cơ.

Cho đến nay, theo nhiều sắc chỉ Toà Thánh thì Đức Mẹ tước hiệu Guadalupe, không những là bổn mạng của Nước Mễ tây Cơ, mà còn là bổn mạng của khắp vừng Bắc Mỹ. Người ta đã tổ chức rất nhiều cuộc rước long trọng đến các nước, và các Tiểu bang Hoa kỳ, để mọi người cung nghinh cầu khẩn cùng Đức Mẹ Guadalupe. Người dân Mể đặc biệt có lòng sùng kinh Đức Mẹ Guadalupe, cho nên mỗi khi quỳ đọc kinh trước tượng ảnh Đức Mẹ, thì họ đều quỳ gối, lần chuỗi Mân Côi, và đi giật lùi. Ngưòi Mễ có lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe, cho nên họ thường xuyên lần hạt kính Đức Mẹ. Chúng ta thường thấy người Mễ thường đeo chuỗi hạt ở cồ, treo trên xe, và nhất là chỗ công viên, cửa hàng, chợ búa, họ đều có vẽ ảnh Đức Mẹ Guadalupe.

Lời bàn : Theo như Giáo lý công giáo, thì Đức Mẹ nào cũng chỉ là 1 Đức Mẹ ,có các tước hiệu, tước phẩm, khác nhau. Thì dụ: Đức Mẹ Fatima thì cũng là Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Đức Mẹ Guadalupe, chỉ khác nhau các tước hiệu, tước phẩm mà thôi. Đức Mẹ hiện ra ở Fatima thì gọi là Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, thì gọi là Đức Mẹ Lộ Đức. Cho nên khi đọc các truyện tích về Đức Mẹ, ta chỉ nên nhớ các điạ danh để biết Đức Mẹ hiện ra ở đâu, mà cầu nguyên cho đúng với yêu cầu ở nơi ấy. Khi cầu nguyên cùng Đức Mẹ Lộ Đức, thì ta nhớ Đức Mẹ đã phán bảo: Ta là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tỗ tông. Khi cầu nguyện với Đức Me Fatima, thì nhớ Đức Mẹ đã truyền bảo phải thi hành 3 Mệnh Lệnh Fatima. Còn Đức Mẹ thì chỉ có 1 mà thôi.

 

75 : Chuỗi hạt Mân Côi với Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

Ngày 13 tháng 10 năm 1951, tại Fatima có quốc tế đại hội về Thông Đìệp Fatima. ĐGH Pio Xll đã cử Đức Hồng Y Frederic Tedeschini, đại diển Ngài đến tham dự Đại Hội và đọc diễn văn khai mạc. Thêm vào đó, có cuộc lữ hành toàn cầu để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, gồm 1 triệu khách hành hương đến tham dự. Trong dịp này Đại hội đã cho thành lập Tổng Hội Hiệp Sỉ Đức Mẹ Fatima. Mục đích chính là để tuyển chọn 1 số những thành phần ưu tú trong Giáo Hội tham gia vào tổ chức, gọi là Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, cũng giống như tổ chức “ Hiệp Sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm” của Cha Thánh Maximiliano Kolbe, người Ba Lan, đã hy sinh mạng sống mình để cứu 1 thanh niên sắp bị giết tại trại tù Đức quốc xã. Nhiệm vụ chính yếu của Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima là để truyền bá chương trình thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima mà ĐGH Pio Xll đã phổ biến cho toàn thế giới năm 1942, thánh hoá bản thân, làm cho người ta biết Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ. Các Hiệp Sĩ khi đọc kinh tuyên thệ tận hiến, phải cầm thánh giá mà tuyên thệ tận hiến với Đức Mẹ, trao phó hồn xác, của cải, của mình cho Đức Mẹ định đoạt. Đồng thời phải hy sinh hãm mình, hy sinh ngày giờ , hy sinh công việc làm ăn trong chốc lát, để đến sinh hoạt với các anh chi em Hiếp Sĩ Đức Mẹ, 1 năm khoảng chừng 6 lần, vào các dịp lễ trọng kính Đức Mẹ. Nhiệm vụ hằng ngày của 1 Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là phải đọc kinh 3 Mệnh Lệnh Fatima ( kinh ML/1, kinh ML/2, Kinh ML/3 (tức là lần hạt 50 ), rước lễ các ngày thứ 6, và thứ 7 đầu tháng, đền tạ Thánh Tâm Đức Chúa Jesu, và đền tạ Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ. Luôn luôn sống 1 cuộc sống đạo đức gương mẫu , được kể là người tốt trong cộng đồng, cộng đoàn.

Thực ra, nếu chúng ta có 1 chút ý chí và tinh thần hiệp sĩ tương đối vững mạnh, thì cũng rất dễ gia nhập Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Sở dĩ truyện tích chuỗi hạt Mân Côi có liên quan đến Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là vì trong chương trình thực hiện 3 ML/F, có ML/3 là lần chuỗi Mân Côi. Việc lần chuỗi Mân Côi 50 coi như bó buộc, vì đã có lời tuyên hứa như thế. Xin Đức Mẹ là Mẹ của các Hiệp Sĩ, ban ơn cho các anh chị đã tận hiến, được chu toàn phận sự mà Mẹ giao phó. Xin cho các anh chị ấy được vững mạnh trên con đường phục vụ cho Đức Mẹ trong tổ chức Tổng Hội Hiệp Sĩ Fatima.

Lời bàn : Hiện nay ta thấy ở Mỷ này có nhiều tổ chức Hiệp Sĩ, như: Hiệp Sĩ Columbus. Hiệp Sỉ Đức Mẹ Vô nhiễm ở Chicago, Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima xuất phát từ năm 1951 tại Fatima. Hiệp sĩ là nhửng ngưòi quyết tâm theo đuổi 1 chương trình,1 mục đích mà mình đã đề ra. Do đó Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima, là người quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Đức Mẹ giao phó, làm cho người ta biết Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ.

 

76 : Chuỗi hạt Mân côi với Đạo Binh Xanh, và Đoàn Thiếu nhi Fatima.

Đạo binh xanh là 1 tổ chức thuần túy tôn giáo, được thành lập với mục đích truyền bá các Mệnh lệnh của Đức Mẹ tại Fatima, và khuyến khích các Kito hữu thuộc mọi thành phần thực thi lời Mẹ dạy, cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân Côi, và tôn sùng Trái Tim đau khổ của Đức Mẹ. Nhờ đó thế giời khỏi chiến tranh tàn phá, như lời Đức Mẹ đã hứa: Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Nước Nga sẽ trở lại. Danh từ Đạo binh xanh hiện nay, đã được thay đổi, danh xưng mới là : Tông đồ Fatima. Vì 1 ý nghĩa hết sức sâu sắc là : Đạo binh xanh là của Đức Mẹ, đối kháng với đạo binh đỏ là cộng sản. Để tránh sự hiểu lầm là đạo binh xanh là 1 đơn vị quân đội có trang bị vũ khi, chống với đơn vị quân đội đỏ (hồng quân). Chúng ta cũng nên tìm hiểu nguồn gốc đạo binh xanh. Năm 1947, Linh Mục Harold V.Colgan, cha sở họ đạo Plainfield, Hoa Kỳ, bị đau nặng phải vào bệnh viện. Bệnh tình hết sức nguy hiểm. Ngài khấn với Đức Mẹ: “ Nếu Mẹ cho con khỏi bệnh , con sẽ hứa với Đức Mẹ dâng cả cuộc đời còn lại của con, để truyền bá những mệnh lệnh của Mẹ tại Fatima, để cầu xin cho nước Nga trở lại.” Đức Mẹ đã nhận lời Ngài cầu khần, và cho Ngài được khỏi bệnh. Giữ lời hứa, Cha đã vận động thành lấp 1 tổ chức lấy tên là Đạo binh Xanh. Nhiều người gia nhập Tổ chức của Cha rất đông. 1 giáo hữu rất có khả năng tên là Haffert đã đứng ra cộng tác với cha, thiết lập trụ sở và 1 nhà nguyện tại Washington, New Jersey, và lập 1 nhà nguyện quốc tế tại Trung Tâm Fatima. Số hội viên xin gia nhập Phong trào lúc bấy giờ rất là đông , vì ai cũng có quyết tâm thực thi 3 Mệnh Lệnh Fatima, như Đức Mẹ đã dạy ở Fatima năm xưa, khi khi hiện ra với 3 thánh trẻ. Điều kiện để được gia nhập tổ chức đạo binh xanh là hằng ngày phải lần chuỗi Mân Côi 5 chục, sống đạo đức gương mẫu, thánh hoá bản thân và gia đình., rước lễ 5 ngày thứ 7 đầu tháng, như Đức Mẹ đã phán bảo khi hiện ra với 3 thánh trẻ.

Hiện nay tại nhiều giáo xứ, cộng đoàn, nhiều nơi cũng có tổ chức đạo binh xanh, có cờ hiệu thường mang tên là “ BLUE ARMY”. Ngoài đạo binh xanh ra, hiện nay cũng có nhiều nơi có 1 tổ chức khác nữa, cũng thưộc vế Đức Mẹ Fatima, gọi là “Thiếu Nhi Fatima”. Đoàn Thiếu Nhi Fatima là 1 tổ chức quy tụ 1 số các em từ 6,7 tuổi trở lên, để hướng dẫn các em có 1 đời sống đạo đức, năng lần chuỗi Mân Côi như Luxia, Phanxico và Jacinta năm xưa. Thường thường xứ đạo nào ở Los Angeles, đều có Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, và đoàn thiếu nhi Fatima.

Lời bàn : Nếu các phụ huynh học sinh ý thức sớm được là ngay từ bây gìờ phải cho các em gia nhập vào 1 trong 2 đoàn thể: Thiếu nhi Thánh Thể, hay là Thiếu Nhi Fatima, để các em được hướng dẫn chu đáo, có đức tin, biết yêu mến Thánh Thể, và yêu mến Đức Mẹ Fatima, để biết lần hạt Mân Côi càng sớm càng tốt. Sau này cha mẹ khỏi phải lo cho con cái mình. Vì dù sao khi con cái đã có đức tin khá rồi, thì sau này lớn lên, chúng nó vẫn còn đức tin. Không sợ chúng mất linh hồn.

 

77 : Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh tử đạo

Nói về chuỗi hạt Mân Côi với các thánh Tử Đạo thì thật là quá thừa trong loạt bài này. Là vì, thánh tử đạo nào mà chẳng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, trước khi ra pháp trường đễ bị chém, bị bắn, bị lăng trì, bị hoả thiêu. Nhưng mục đích chúng tôi nói lên để qúy độc giả thấy chuỗi Mân Côi có sức mạnh vạn năng là dường nào. Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh tử đạo được coi là những liều thuốc an thần, là sức mạnh làm cho các Ngài coi cái chết nhẹ hơn lông hồng .

Trong truyện tích các thánh tử đạo từ trước tới nay , không chỉ ở Việt Mam mà tại nhiều nước khác trên thế giới cũng vậy. Các thánh trước khi ra pháp trương đều 1 lòng chăm chú cầu xin Chúa ban sức mạnh, và lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, dâng cho Mẹ những giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế. Hầu hết các thánh : linh mục cũng như giáo dân, các đạo trưởng người ngoại quốc, cũng như các thày giảng, linh mục VN. các chủng sinh… Tất cả 1 lòng trông cậy vào Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi cho đến khi bị xử giảo, lăng trì, chém đứt đầu, đều cầm chuỗi hạt trong tay. Có thể nói là hầu hết 117 vị thánh tử đạo đều lần chuỗi Mân Côi trước khi chết.

Ở đây chúng tôi đặc biệt nêu cao gương sáng của 6 vị thánh tử đạo, đã rất can trường khi bị thiêu sống. Đối với các thánh tử đạo, thì khổ hình nào cũng ghê sợ, nhưng có lẽ hình phạt thiêu sống là 1 hình phạt nặng nhất. 6 vị thánh bị thiêu sống này chỉ là những giáo dân bình thường, không phải là đạo trưởng, tu sĩ gì hết. Đa số làm nghề đánh cá, và làm nghề thợ mộc. Đó là các thánh anh hùng sau đây:

- Đaminh Toại, ngư phủ

- Đaminh Huyên, ngư phủ

- Phero Đinh văn Dũng, ngư phủ

- Phero Đinh văn Thuần, ngư phủ

- Vinh Sơn Dương, viên chức xã ấp trong làng

- Phero Đa , thợ mộc

Do chiếu chỉ của Vua Tự Đức, các thánh anh hùng này đã bị thiêu sống vào ngày 5/6/1862. Trước sự chứng kiến của rất đông người. Các ông bước vào cũi tre và chờ đợi, tay cầm chuỗi hạt Mân Côi, cất tiếng cầu nguyện thật lớn, rồi can đảm bước lên dàn hoả thiêu, trong khi ngọn lửa phừng phực bốc cao. Trong ngọn lửa hoả thiêu, các Ngài đã tỏ ra hết sức bình tĩnh trong lời cầu nguyện, phó thác mình trong tay Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thật không có gương anh dũng nào sáng chói như gương 6 vì anh hùng tử đạo đã bị thiêu sống.

Cảm động trước cái chết hết sức đau thương của 6 vị anh hùnh tử đạo VN, và cái án phạt hết sức dã man của vua quan lúc bấy giờ. Xin đề tặng bài thơ sau đây, kinh dâng lên 6 vị thánh ( lấy chữ đầu tên của các Ngài ):

TOẠI NGUYỆN VINH DANH CHÚA TRÊN TRỜI.

HUYÊN NÁO TRẦN AI MẶC KỆ ĐỜI.

DŨNG CẢM ĐỨNG TRÊN NGỌN LỬA ĐỐT.

THUẦN THÀNH THÁN PHỤC CHÍ KHÔNG LỜI.

DƯƠNG GIAN LÀ CHỐN ĐẦY ĐAU KHỔ.

ĐA CHUÂN GẠT LỆ QUYẾT VUI TƯƠI.

CẢM MẾN THAY ANH HÙNG TỬ ĐẠO !

HUY HOÀNG THIÊN QUỐC CHÓI SÁNG NGỜI.

Lời bàn : Đã đành rằng hình phạt mà vua chúa thời bấy gìờ bày ra để trừng phạt những người theo đạo Chúa là hết sức dã man. Tại sao họ lại không áp dụng những phương pháp tương đối nhân đạo hơn 1 chút. Chẳng hạn đao phủ chém đứt đầu, vứa nhẹ nhàng vừa mau chết. Họ lại đem ra thiêu sống. Tội tình gì mà áp dụng nhửng hình phạt quá dã man như vậy. Đàng nào thị các Ngài cũng phải chết. Mà chết dã man như vậy là cái dây thòng lọng buộc vào cổ vua chúa và đời con đời cháu của họ sau này. Đáng lẽ VN ta không mất nước, nhưng vì đã quá dã man đối với người dân công giáo, và đối với các đạo trưởng người Pháp, cho nên ngưòi Pháp kiếm cớ để thôn tính VN .

 

78 : Chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Ngày 11/10/431, Công đồng Ephêso dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Celestino 1 đã long trọng tuyên bố tín điều “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”, đồng thời công đồng này cũng kết án Nestorius và tuyên bố: Đức Chúa Jesu có một Ngôi, là Ngôi Hai, và Đức Bà Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sau khi công bố Tín Điều cao trọng này của Đức Mẹ, thì toàn dân thành Epheso đã ăn mừng ngời khen và tổ chức rước kiệu rất trọng thể để tung hô vạn tuế tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Kể từ đó tước hiệu Theotokos (Mẹ Thiên Chúa) được toàn thể Giáo hội chấp nhận và tôn sùng. Do đó mà chúng ta thấy trong kinh Kính mừng, ở vế 2: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con… là lời xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Hằng ngày chúng ta lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, chúng ta phải đọc đi đọc lại, bao nhiêu kinh kính mừng, là bấy nhiêu lời xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Nếu chúng ta lần 1 chuỗi hạt Mân Côi 5 chục, thì chúng ta đọc 50 lần “ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời” Nếu chúng ta đọc đủ 1 tràng 4 chuỗi, thì chúng ta phải đọc tới 200 lời chúc tụng “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời..”. Xem ra như thề, hằng ngày chúng ta lần hạt 50. 100. 150. hay 200, thì chúng ta liên tục tung hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 50, 100, 150, 200 lần như vậy. Trong các tước phẩm tước hiệu cao qúy nhất của Đức Mẹ, thì không có tước phẩm nào cao quý cho bằng tước phẩm “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”. Thiên Chúa là Đấng cao sang quyền phép vô cùng, tạo dựng nên vũ trụ này, mà Đức Mẹ còn là Mẹ của Thiên Chúa, thì thử hỏi còn chức tước nào cao sang hơn nữa. Nói đến Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì hết rồi , còn gì cao sang quyền phép hơn nữa.! Vậy chuỗi hạt Mân Côi luôn luôn gắn liền với tước phẩm cao sang ấy, thì thử hỏi còn kinh nào cao trọng hơn và đẹp lòng Đức Mẹ hơn là kinh Kính Mừng ?

Lời bàn : Trong nhiều truyện tích trên đây có người chỉ vì mỗi ngày đọc 1 kinh kính mừng, mà Đức Mẹ đã cứu cho khỏi mất linh hồn. Huống chi chúng ta vào Hội Mân Côi hằng ngày kính Đức Mẹ, bằng lần chuỗi Mân Côi, thì còn gì hạnh phúc bằng. Do đó chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội nào, mà không lần chuỗi Mân Côi. Đi xe, đi tàu, đi máy bay. Ngồi không cũng vô ích, cho nên lúc này là lúc cần lấy chuỗi Mân Côi ra đọc kinh. Xin Đức Mẹ gìn giữ chúng ta đi đường bằng an, đi đến nơi về đến chốn.

 

79 : Chuỗi hạt Mân Côi với tín điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời.

Ngày 1/11/1950. Đức Giáo Hoàng Pio Xll tuyên bố Sắc chỉ “ Munificentissimus Deus” tuyên bố Tín Điều Đức Mẹ Hồn xác lên Trời. Đây là 1 sự kiện vô cùng quan trọng. Vì trong các ngày lễ kinh Đức Mẹ trong 1 năm, thì lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là lễ long trọng nhất . Cả Giáo hội công giáo, cũng như Giáo Hội Đông Phương đều tổ chức rước kiệu rất long trọng. Riêng tại Roma thì ngày lễ này được ĐGH cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Sau đây là ý nghĩa Sắc chỉ Munificentissimus Deus: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đã hoàn tất nhiệm vụ ở trần thế, được Thiên Chúa cất rước cả hồn lẫn xác về hưởng vinh quang Thiên quốc, theo sự tin tưởng của các thánh Tông Đồ xưa. Mẹ đầy ơn phước hơn mọi người nữ, là Mẹ Thiên Chúa, Trinh Nữ tuyệt đối vô nhiễm nguyên tội, từ thuở đầu thai, thì phải được hưởng sự “ bất khả hư thối” thể xác trong mồ. Để tránh những sự kiện có thể tranh cãi không chính xác về việc Đức Mẹ hồn xác lên Trời, như: cách thức, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm như thế nào.

Đức Giáo Hoàng chỉ tuyên bố một sự kiện duy nhất là: “Cả hồn và xác Đức Mẹ được Thiên Chúa cho lên trời hưởng vinh quang”. Đó là tất cả sự giải thích về tín điều này. Theo truyền thuyết thì có 2 vấn đề được đặt ra như sau: Theo Giáo Hội Đông phương thì Đức Mẹ sau khi Đức Chúa Jesu chiụ đóng đinh chết trên thánh giá, thì Đức Mẹ được thánh Joan rước về nhà cư ngụ tại thành Epheso, nay thuộc lãnh thổ nước Thổ nhĩ kỳ, và Đức Mẹ cũng qua đời tại đấy năm Ngài 72 tuổi. Còn theo thánh truyền công giáo thì Đức Mẹ qua đời tại nhà Tiệc ly, nơi mà Đức Chúa Jesu đã lập Bí Tích Thánh Thể trước hôm Ngài chịu nạn. Và sau khi Chúa về trời rồi thì Đức Mẹ vẫn cư ngụ tại Jerusalem cho đến khi Ngài qua đời.

Khi đi hành hương chúng tôi đã đến nơi Đức Mẹ an nghỉ, và được rước cả hồn lẫn xác về Thiên Đàng. Theo tài liệu mà Đức Mẹ đã nói với chân Phước Agreda, thì 3 ngày trước khi Mẹ từ giã cõi đời, các Tông Đồ và Môn Đệ đã tề tựu tại Jerusalem để vĩnh biệt Đức Mẹ. Đức Mẹ yên ủi các Ngài và hứa sẽ bảo vệ Hội Thánh cho đến cùng. Ở đây chúng tôi không đề cập đến nội dung của Tín Điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, cho bằng sự liên quan mật thiết giữa Tín Điều và chuỗi hạt Mân Côi như thế nào? Trong 20 ngắm về chuỗi hạt Mân Côi, thì Mùa Mừng có 2 ngắm có liên quan đến Tín Điều Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Đó là ngắm tứ 4 “ Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ” Và ngắm thứ 5: “Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng” . Như vậy, khi lần chuỗi Mân Côi, mà chúng ta ngắm 5 sự Mừng, thì chúng ta nhắc đi nhắc lại 2 lần tín điều: Đức Mẹ Hồn xác lên Tròi.

Suy như vậy, chúng ta mới thấy rằng lần chuỗi Mân Côi, không những chỉ suy ngắm các sự màu nhiệm của Chúa Jesu và Đức Mẹ trong trọn cuốn sách Tân Ước, mà còn suy ngắm vế 4 Tín Điều mà Hội thánh đã định tín vế Đức Mẹ nữa .

Lời bàn : Khi lần chuỗi Mân Côi là chúng ta ôn lại tất cả nội dung cuốn Phúc Âm Tân Ước. Cao qúy thay! Không những thế, chúng ta còn đọc đi đọc lại, và suy ngắm 4 Tín Điều Đức Mẹ, thì thật là cao siêu, làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn tất cả các kinh khác mà ta đọc dâng lên cho Đức Mẹ. Cho nên khi hiện ra ở Lộ Đức, cũng như ở Fatima, Đức Mẹ đều nói các lời chúng con cầu nguyện dâng lên cho Mẹ, không lời kinh nào làm đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Vậy để làm đẹp lòng Đức Mẹ, thì thiết tưởng chúng ta nên hết thảy hãy gia nhập Hội Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là tốt nhất.

 

80 : Chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội

Ngày 8/12/1854, tại Đền thờ Thánh Phêro, trước mặt hàng ngàn giáo hữu, Đức Giáo Hoàng Pio lX trong suốt buổi thánh lễ đặc biệt, sau khi đọc Phúc Âm, đã tuyên đọc Sắc chỉ “ Ineffabilis Deus”. Trong sắc chỉ đó, Đức Thánh Cha đã định nghĩa Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội như sau: “ Ta tuyên bố, Ta phân định, và xác nhận rằng: giáo thuyết về Đức Trinh Nữ Maria, ngay từ lúc đầu tiên dựng thai trong lòng Mẹ, bởi 1 hồng ân và đặc ân Thiên Chúa cao cả. Vì công nghiệp của Chúa Kito, Đấng Cứu Thế nhân loại, gìn giữ cho Mẹ khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội, là một giáo thuyết do Chúa mạc khải. Vì thế, mọi giáo hữu phải vững vàng mãi mãi tin như vậy”. Sau khi tuyên bố Tín Điều này, thì cũng còn có nhiều phe phái chống đối. Cho mãi đến ngày 25/3/1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nước Pháp xác nhận “ Ta là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội”.

Vậy tại sao chúng tôi lại đưa vấn đề này ra để nói về sự liên quan dến chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Như chúng ta đã biết, khi hiện ra với Bernadetta tại hang Massabiele ở Lộ Đức, Đức Mẹ thường lần hạt Mân Côi chung với cô, trước khi Mẹ phán bảo bất cứ điều gì . Nhưng mãi đến lần hiện ra thứ 17, vào ngày lể Đức Mẹ truyền tin, thứ tư 25/3/1858 , Đức Mẹ mới nói rõ với cô: “Ta là Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông”. Có nghĩa là “Ta là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội”. Ngoài ra khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cũng nên suy nghĩ 1 vấn đề hết sức quan trọng như sau: Trong kinh Kính Mừng, có câu:…”Bà có phước lạ hơn mọi người nũ…”. Vậy nếu Đức Mẹ mắc tội tổ tông như chúng ta, thì đâu có còn phúc lạ hơn mọi người nữ nữa. Do đó, chính lời chào bà Isave là câu nói được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thấn, cho biết Đức Mẹ là người nữ đặc biệt, không hề vướng mắc tội tổ tông. Vậy khi lần chuỗi Mân Côi chúng ta hằng đọc: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Jesu con lòng bà gồm phúc lạ…” Đọc bao nhiêu kinh Kính mừng, là tuyên xưng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội bấy nhiêu lần. Ở đây chúng ta cũng cần phải khảo cứu thêm lý do nào mà Thiên Chúa đã phải ban cho Trinh Nữ Maria tước phẩm Vô Nhiễm Nguyên Tội:

1- Đức Maria là nữ tử duy nhất của Đức Chúa Cha, ví chính Mẹ đã tuyên nhận: “ Mẹ được xuất hiện từ Đấng Tối Cao, Mẹ được sinh ra trước hết mọi người” (Eccl 24,5)

2- Đức Mẹ là Mẹ chí áí của Ngôi Con. Vì Thiên Chúa là Đấng trong sạch vô cùng, cho nên chỉ có 1 người Mẹ không hề lây vướng tỳ ố, vết nhơ nào, mới xứng đáng làm Mẹ Ngôi Con, tức là Ngôi Hai Thiến Chúa nhập thể.

3- Đức Maria là bạn cực sạch rất yêu dấu của Ngôi Ba Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống lòng Đức Mẹ cốt để tác tạo thân xác thanh vẹn của Chúa Jesu, do thân xác thanh sạch của Mẹ Maria, như lời Tổng Lãnh Thiên Thần Gabiriel tuyên báo: “Thánh Linh sẽ ngự xuống trong lòng Trinh Nữ”. Như vậy, thân xác của Mẹ Maria phải thật sự trong sạch và vẹn toàn thì mới xứng đáng được Chúa Thánh Thần dùng để tác tạo thánh thể của Chúa Jesu.

Lời bàn : Khi ta lần chuỗi Mân Côi, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kính kính mừng và 1 kinh sáng danh, cùng suy ngắm 20 sự màu nhiệm trong Tân Ước, cuộc đời của Chúa Jesu, của Đức Mẹ, và các sự màu nhiệm trong đạo, các tín điều Đức Mẹ, thì hỏi còn có kinh nào cao trọng và sốt sắng đầy đủ ý nghĩa hơn khi ta lần chuỗi Mân Côi không? Do đó, khi ta thấy Đức Mẹ nói : Mẹ rất yêu thích những chuỗi hạt mà chúng con dâng lên cho Mẹ. Chúng ta không ngạc nhiên gì, vì 1 bản kinh rất đơn sơ, mà được nhiều ơn ích như vậy.