Kinh Nguyện Thánh Thể

KINH TRUYỀN GIÁO

       Lạy Chúa trong sự khôn ngoan vô cùng, Chúa đã muốn cho vương quốc của Chúa Kitô được thiết lập trên khắp thế gian và mọi người được cứu độ nhờ Ngài, xin ban cho Giáo hội thực sự trở thành dấu hiệu cứu độ mà Chúa dành cho tất cả và trở thành nguồn mạc khải và hoàn tất ý định tình yêu của Chúa.

      Lạy Chúa vô cùng toàn năng và là ánh sáng không bao giờ tàn lụi, xin nhân từ nhìn đến Giáo hội là bí tích kỳ diệu . Như Chúa đã tiền định từ thuở đời đời, xin Chúa tiếp tục công việc cứu độ con người trong bình an .Xin cho cả thế giới nhận biết được điều kì diệu này là người sa ngã chỗi dậy, người già cỗi được trẻ lại và mọi sự tìm lại được sự toàn hảo thuở ban đầu của Đấng là nguyên lý tất cả là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

       Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu Chúa đã tạo thành con người để họ luôn luôn ước ao tìm Chúa và khi tìm thấy Chúa thì được an nghỉ, chúng con nài xin Chúa ban cho tất cả mọi người sống giữa bao nhiêu hoàn cảnh nguy hại, khi nhận ra được những dấu hiệu của lòng thương xót Chúa, và thấy được bằng chứng là việc lành của những người tin Chúa, thì được vui mừng tuyên xưng một mình Chúa là Thiên Chúa thật và là cha chung của cả nhân loại.

       Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển, xin cho mỗi dân tộc trở thành phương tiện làm việc để phát triển sự kính trọng lẫn nhau và cho công lý nở hoa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen 


KINH KÍNH MÌNH THÁNH

      Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng / Máu Thánh rất châu báu vô cùng / bởi lòng Đức Mẹ Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra / đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con : / là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối / là bữa trọng trên hết các bữa ; / khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, / đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ làm của ăn. / Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, / cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật, / vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, / thì phải có đức tin cho được vững lòng. / Vậy chúng con phải thờ lạy Phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, / vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, / thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, / chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha / Đức Chúa Con / Đức Chúa Thánh Thần, / cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH DÂNG MÌNH CHO THÁNH TÂM

      Con kính lạy Trái tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu, đã tỏ ra lòng thương xót yêu dấu chúng con dường ấy, vì đã lo buồn đau đớn, mồ hôi máu chảy ra vì tội thiên hạ, lại trối để Mình cùng Máu Thánh nuôi lấy chúng con, tóm lại mọi ơn trọng xưa nay kể chẳng xiết. Thương ôi, có nhiều kẻ chẳng nhớ đến ơn trọng ấy, lại cả lòng bất nhân ngỗ nghịch cùng làm nhiều sự vô phép mất lòng Chúa con, thì lòng con thảm thiết đau đớn lắm. Từ này về sau, con quyết chí dốc lòng ở siêng năng thờ phượng kính mến Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hết lòng hết sức, cho được đền vì những sự bất nghĩa ấy, là khi con kính thờ chẳng nên, cùng khi con chịu lễ chẳng đáng. Vậy bây giờ con kính lạy ngợi khen phép cực trong Mình Thánh Máu Thánh, cùng kính lạy Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ngự trong ấy. Amen.


KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ MARIA

(Đọc vào các ngày Thứ bảy đầu tháng)

      Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Chúa Trời, và là Nữ Vương các thiên thần cùng cả và lòai người ta. Chúng con cám đội ơn Chúa Ba Ngôi cực thánh rất đáng thờ phượng cung kính; đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển.

      Chúng con tin tất cả các điều Hội Thánh dạy, tin về những sự cao sang, quyền phép lòng lành và nhân đức Đức Mẹ, nhất là chúng con tin kính Mẹ từ thuở dựng thai chẳng hề mắc tội tổ tông. Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời đồng trinh trong trắng.

      Mẹ là Đấng rất mực thánh thiện, và đã vượt trên cả lòai người cùng các thiên thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn, và hằng trung tín cùng ơn nghĩa Chúa. Mẹ đã đáng gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc lòai người, vị Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế.

      Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa. Sau hết Mẹ được phong quyền Nữ Vương trời đất : Mẹ là Hòang hậu, là Nữ Vương các thiên thần cùng tòan thể lòai người.

      Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng tòan năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta; cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khó, vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ, và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả những kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa.

      Ôi! lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu, xin đóai nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ, vì muôn ơn lành Mẹ cầu bầu cho tòan thể Hội Thánh cùng các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban.

      Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha cho các điều chúng con bội bạc cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ nay; nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước.

      Lạy Mẹ rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha cho lời nói hay các bài viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Mẹ tha thứ cho những tội bất kính tượng ảnh Mẹ, và những điều xỉ nhục bội bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

      Chớ gì chúng con được hợp cùng các thiên thần, các thánh và các người lành hằng ngợi khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng.

      Xin Mẹ đóai thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con, và làm cho chúng con đáng ngợi gọi và được nên con thật của Mẹ. Amen.


KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

      Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm xỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

      Song lẽ chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫng đàng chính thật, hoặc khinh dễ những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa Tội, mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm aí dịu dàng.

      Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đơn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh, những lời xỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm Thầy, những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các Thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sư vô phép mất lòng Chúa.

      Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ rày về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ Đức Tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường âý; lại hết sức ngăn ngừa, kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

      Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu , xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH CẦU CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ


Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể (câu nào cũng vậy)

Chúa Giêsu Thánh Thể  là Con Thiên Chúa hằng sống

Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa

Chúa Giêsu Thánh Thể  là Bánh Trường Sinh từ trời

Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử nhân lành

Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử hiến mình vì đàn chiên

Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian

Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Chữa Lành

Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung

Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng

Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn

Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn

Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng

 


Lời Nguyện Theo Kinh Thánh

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  đã bao lần Cha muốn tập họp chúng con lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà chúng con không chịu (Lc13:34).  Ước chi hôm nay chúng con nhận ra những gì đem lại bình an cho chúng con! (Lc19:42). Cha chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chúng con (Ga 10:11). Cha vẫn yêu thương chúng con là kẻ thuộc về Cha còn ở thế gian, và Cha yêu thương chúng con đến cùng (Ga13:1). Thiên Chúa Cha đã yêu mến Cha thế nào, thì Cha cũng yêu mến chúng con như vậy (Ga15:9).  Không ai có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúng con là bạn hữu của Cha, chúng con  hãy ở lại trong tình thương của Cha (Ga15:13-14). Ai ăn thịt và uống máu Cha, thì ở lại trong Cha, và Cha ở lại trong người ấy (Ga6:56). Nếu các con ở lại trong Cha và Lời Cha ở lại trong các con, thì muốn gì, các con cứ xin, các con sẽ được như ý (Ga15:7). Hỡi các con đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ cho các con nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Cha, và hãy học nơi Cha, vì Cha hiền hậu và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Cha thì êm ái, và gánh của Cha thì nhẹ nhàng." (Mt11:28-30). Cha sẽ không để chúng con mồ côi (Ga14:18). Cha muốn rằng Cha ở đâu, thì các con cũng ở đó với Cha (Ga17:24). Cha nói với các con những điều ấy, để trong Cha các con được bình an (Ga16:33). Cha sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng; và niềm vui của các con, không ai lấy mất được (Ga 16:22).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài. Amen.


Lời Nguyện Với Chúa Giêsu Thánh Thể

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đến với chúng con, dưới dạng tấm bánh bình thường.

Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.

Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người.

Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, và tan rất mau sau khi được nhận lãnh.

      Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự, giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa.

Xin cho chúng con biết cách, đến với con người hôm nay: đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người.

      Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. Và ước gì chúng con trở thành những Nhà Tạm di động, đem Chúa đến cho đồng bào và quê hương chúng con. Amen


KINH SÁNG DANH - GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


Sáng Danh Đức Chúa Cha

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Đức Chúa Cha, Thiên Chúa toàn năng,

Đấng đã có, hiện có và đang đến!  (Kh 4:8)

"Lạy Chúa Cha là Thiên Chúa chúng con,

Ngài xứng đáng lãnh nhận

vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn,

mọi loài liền có và được dựng nên."  (Kh 4:11)


"A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng con

lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn,

danh dự, uy quyền và sức mạnh,

đến muôn thuở muôn đời! A-men! " (Kh7:12)


"Lạy Chúa Cha là Thiên Chúa toàn năng,

sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!


Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,

đường lối Ngài quả chân thật công minh!

Lạy Thiên Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa?

Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?

Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.

Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan,

vì ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài." (Kh 15:3-4)

Sáng Danh Gia Vê Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, Thiên Chúa hằng hữu. Nguyện xin Danh Cha được tôn vinh khắp nơi, trên trời và dưới đất. Nguyện xin Danh Cha được tôn vinh trong đời sống chúng con. Amen.


Sáng Danh Đức Chúa Con

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

"Con Chiên Thiên Chúa đã hiến tế nay xứng đáng lãnh nhận

phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc." (Kh 5:12)


"Xin kính dâng Chiên Thiên Chúa đang ngự trong Thánh Thể

lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng

đến muôn thuở muôn đời! Amen!" (Kh 5:13)


"Ha-lê-lui-a!

Thiên Chúa con thờ là Đấng cứu độ,

Đấng vinh hiển uy quyền! (Kh 19:1)


"Nào hãy ca ngợi Thiên Chúa chúng ta,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa,

hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người! " (kh 19:5)


Sáng danh Đức Chúa Con, là Thiên Chúa tình yêu, nay đang ngự trong phép Thánh Thể.

Chúc tụng Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người, Đấng Cứu độ chúng con.

Xin cho Mình và Máu Thánh Chúa được hiển trị và yêu mến nơi tâm hồn chúng con. Amen.


Sáng Danh Đức Chúa Thánh Thần

Sáng Danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Đấng tạo tác muôn loài, là tình yêu Thiên Chúa Cha và Chúa Con

Hỡi Đấng Bảo Trợ, An ủi, xin Ngài ngự đến!

Đấng thanh tẩy, vạch tội xin thánh hóa chúng con nên sạch

Chúc tụng Ngôi Ba, Thần Khí Thiên Chúa

Đấng uy quyền, sáng láng!


Xin cho danh Ngài được cả sáng, tôn vinh, ca tụng như Ngôi Cha và Ngôi Con đến muôn đời. Amen.


 

KINH KÍNH MỪNG - CHẦU THÁNH THỂ


Kính Mừng Maria

      Như lời sứ thần Gabriel chúng con kính chào Mẹ: "Kính Mừng Maria". Xin Mẹ Maria, hiệp với chúng con trong giờ thánh này, để hết lòng tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Xưa Mẹ đã hiện diện với các thánh tông đồ trên căn phòng của lầu trên, thì xin Mẹ hôm nay cũng hiện diện với chúng con trong căn phòng này, để cùng chúng con sốt sắng cầu nguyện, xin Thánh Thần ngự đến, mang lửa yêu mến Chúa đốt cháy cõi lòng chúng con, và mở đôi mắt tâm linh của chúng con để chúng con thấy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa tình yêu đang hiện diện thật trước mắt chúng con. Và để chúng con cùng với Mẹ nói tiếng xin vâng, trước lời mời gọi của Chúa: "Các con không thể tỉnh thức nổi với Thầy một giờ sao?" Mt26:40.


Mẹ đầy ơn phúc

Mẹ đầy ơn phúc vì linh hồn Mẹ biết ca ngợi Thiên Chúa,

Là Đấng cứu độ,

Là Đấng Toàn năng làm bao điều cao cả,

Danh Chúa chí thánh, chi tôn,

Chúa xót thương kẻ kính sợ Chúa.

Xin Mẹ dạy chúng con, biết khiên nhường làm tôi tớ của Chúa Giêsu Thánh Thể,

để linh hồn chúng con biết ca ngợi Chúa Giêsu

Là Bánh hằng sống từ trời

Máu Ngài cứu độ muôn dân trên mặt đất

Và khi nghe Danh Giêsu

mọi đầu gối phải bái quỳ, ma quỷ khiếp kinh.

 

Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ

      Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ. Ôi diễm phúc cho Mẹ, được Thiên Chúa ở cùng vì thân xác tinh tuyền của Mẹ là bàn thờ cho Chúa ngự. Xin Mẹ giúp con, biết gìn giữ thân xác con, khỏi ra ô uế, để Chúa Giêsu Thánh Thể khi chúng con rước vào lòng tuôn đổ muôn ơn phúc và luôn ở cùng chúng con.


Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ

     Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ vì trong lòng Mẹ cưu mang Hài nhi Thánh Thể. Xin Mẹ cho con được cảm nghiệm như Mẹ là có Giêsu Thánh Thể trong lòng, để con cũng cảm thấy được diễm phúc hơn có mọi thứ trên đời. Cho con sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa.


Và Giêsu, Con lòng Mẹ gồm phúc lạ

      Và Giêsu, Con lòng Mẹ gồm phúc lạ, cũng như Giêsu Thánh Thể, Chúa lòng con, đầy phép lạ, đầy giàu sang, uy quyền.

      Chúa giàu sang nhưng con vẫn nghèo hèn vì lối sống người con hoang đàng đánh mất ơn nghĩa Chúa, sống như kẻ ăn xin, thiếu thốn, áo linh hồn tả tơi rách nát. Xin cho con mạnh dạn trở về sống trong sự giàu sang ân sủng của Chúa.

      Chúa Giêus trong lòng Mẹ đầy phép lạ khiến Gioan Tẩy Giả nhảy mừng, khiến nước hóa rượu ngon mang hạnh phúc đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana, nhưng Giêsu trong con chẳng làm phép lạ, bởi con chỉ muốn Chúa làm phép lạ cho mình, mà quên rằng Chúa Giêsu không thể làm phép lạ nơi quê hương của Chúa. Xin Mẹ cho con biết mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng con đến với người khác để Chúa Giêsu làm phép lạ nơi họ, để con được như Mẹ hằng ghi nhớ những điều ấy, và suy đi nghĩ lại ca tụng Chúa trong lòng.


Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

      Tạ ơn Thiên Chúa, đã cho chúng con có một người Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, để khi chúng con chạy đến với Mẹ, thì Mẹ dẫn chúng con tới Chúa. Chúng con biết rằng khi có Mẹ hiện diện, thì Thiên Chúa cũng hiện diện với chúng con. Khi chúng con nhờ Mẹ cầu bầu thì chúng con cũng biết rằng lời cầu bầu của Mẹ rất có quyền thế. Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Mẹ cách riêng gìn giữ, phù hộ cách riêng những linh mục con yêu dấu của Mẹ, xin cho các Ngài lòng yêu mến và quảng bá Thánh Thể mạnh mẽ.


Cầu cho chúng con là kẻ có tội

      Bởi một người nữ là Evà mà tội lỗi đã đi vào thế gian, nhưng cũng nhờ một người nữ là chính Mẹ mà chúng con được cứu khỏi mọi tội. Cám ơn Mẹ đã mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho nhân loại. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mọi tội lỗi, nhất là tội phạm đến Thánh Thể Chúa. Đặc biệt xin Mẹ cho những người không tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể được cảm nhận mạnh mẽ tình yêu của Chúa. Thế giới hộm nay cũng đang mang tâm trạng của Mẹ khi xưa: "Việc ấy xảy ra như thế nào được vì...", nhưng Mẹ đã thưa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền, và xin Mẹ cho thế giới hôm nay cũng biết xin vâng, xin tin vào Lời của Chúa truyền: Ta là bánh từ trời, ai ăn sẽ sống muôn đời (Ga 6:51).


Khi nay và trong giờ lâm tử

      Khi xưa và hôm nay Mẹ đã và đang sống, linh hồn Mẹ cũng đã và đang sống bởi Mẹ tin và để Lời Chúa được thể hiện trong đời sống của Mẹ. Xin cho chúng con hôm nay, và trong giờ phút cuối đời vẫn tin yêu Chúa, và trong giờ chết chúng con ước gì có sự hiện diện của Mẹ và được rước Thánh Thể hằng sống. Nguyện xin Mình và Máu Chúa Giêsu gìn giữ con khỏi chết đời đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài. Amen.


 

KINH LẠY CHA - CHẦU THÁNH THỂ

(Của Thánh Peter Eymard)


Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời

nay đang ngự trong thiên đàng của Bí tích Thánh Thể

xin dâng lên Cha ngự trên ngai tòa

ân sủng và tình thương, mọi lời chúc tụng

danh dự, uy quyền và vinh quang đến muôn đời!


Xin cho danh Cha cả sáng

được tôn vinh trước hết nơi chúng con,

qua thần khí của lòng khiêm nhường, vâng phục và bác ái của Cha.

Ước chi với tất cả sự khiêm tốn và nhiệt thành,

con làm cho mọi người biết đến Cha,

yêu Cha và tôn thờ Cha trong Bí tích Thánh Thể.


Xin cho Nước Cha trị đến,

nước mang tên Thánh Thể.

Xin chỉ mình Cha cai trị chúng con mãi mãi

để Cha được vinh quang hơn,

qua quyền năng của tình yêu Cha,

vinh hiển của các nhân đức Cha,

và ân sủng của ơn gọi tông đồ Thánh Thể trong đời sống con.

Xin ban cho chúng con hồng ân của tình yêu Cha

để chúng con có thể mở mang Vương quốc Thánh Thể

khắp mọi nơi và thực hiện nguyện ước của Cha:

"Ta đến để ném lửa trên khắp địa cầu,

và Ta ước mong điều gì, nếu không phải là mong cho địa cầu được cháy lên".

Ôi! giá chi chúng con có thể

làm người châm lửa trời cao ấy!

Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời

Xin ban cho chúng con được ơn tìm thấy niềm vui

khi chỉ muốn một mình Chúa,

ước ao một mình Chúa,

suy tưởng về một mình Chúa.

Xin ban cho chúng con ơn ấy bằng cách

chúng con biết từ bỏ chính mình

Xin cho chúng con được tìm thấy ánh sáng và sức sống

trong sự vâng phục thánh ý tốt lành và hoàn thiện của Cha

Ngài muốn gì, con muốn đó

Vì Ngài muốn, nên con muốn

Ngài muốn sao, con muốn vậy

Ngài muốn bao lâu, con muốn bấy lâu

xin gìn giữ tư tưởng và ước muốn của con

trong sạch vẹn tuyền từ nơi Chúa, cho Chúa và trong Chúa


Xin cho chúng con lương thực hàng ngày

Chúa chính  là Chúa Giêsu Thánh Thể của con

Chỉ có mình Chúa mới là

lương thực và trang phục của con,

là giàu sang và vinh quang của con

là thuốc chữa lành bệnh tật của con

là sự che chở của con trước mọi sự dữ

Chúa là tất cả mọi sự đối với con


Xin tha thứ những lỗi phạm của chúng con

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con

vì con ăn năn tất cả tội lỗi con

đang phơi bày ra trước mắt Chúa

Như chúng con tha thứ những người lỗi phạm tới chúng con

Những ai đã xúc phạm đến con trong mọi cách

với hết lòng con tha thứ cho họ

và ước muốn cho họ được ánh sáng của tình yêu Chúa


Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ

Lạy Chúa Giêsu xin giải thoát con

khỏi quỷ kiêu ngạo, ô uế, bất hòa và tự mãn.

Xin giải thoát con khỏi những bận tâm và lo lắng của đời sống

để với con tim trong sạch và tâm trí thư thái

con có thể vui tươi dành cuộc đời và tận hiến tất cả con người con

và tất cả những gì con có

để phục vụ Chúa là Chúa Giêsu Thánh Thể của con.


Ôi lạy Chúa Giêsu! con trông cậy nơi Ngài;

xin đừng để con bao giờ bị thao túng

vì chỉ có Chúa tốt lành

chỉ có Chúa quyền năng mạnh mẽ

chỉ có Chúa trường cửu

chỉ có Chúa xứng đáng được danh dự và vinh quang,

yêu mến và cảm tạ muôn đời. Amen.