NT Trao Mình Thánh Chúa cho Bệnh Nhân

NGHI THỨC TRAO MÌNH THÁNH CHÚA CHO BỆNH NHÂN


1. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.


2. Hát/Đọc Kinh Chúa Thánh Thần


3. TTV: “Tin tưởng vào lòng từ bi của Chúa, chúng ta chân thành xin Ngài tha thứ mọi lỗi lầm thiếu xót của chúng ta.”

Tất Cả: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.”


4. TTV: “Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh.”

Đáp: Amen.


5. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.

Đáp: Lạy Chúa vinh danh Chúa.

Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời, và ta s cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống.” Đó là lời Chúa.

Đáp: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.


6. TTV: “Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến yêu. Chúa đã trả bằng chính cái chết của Chúa để ở lại với chúng con mọi nơi mọi lúc. Con tin Chúa ngự thật trong bí tích Thánh Thể để dưỡng nuôi linh hồn con. Con sắp được rước Chúa ngự vào lòng con. Con ao ước được sống và chết trong lòng yêu mến Chúa. Amen.”

7. TTV: “Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Đức Chúa Cha ở trên trời lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy:

Tất cả: Lạy Cha chúng con ở trên trời…”


8. TTV nâng Mình Thánh Chúa và nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.”

Đáp: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

TTV trao Mình Thánh Chúa với lời: “Mình Thánh Chúa Kitô.”

(Người nhận Mình Thánh Chúa - Đáp: Amen.)


9. TTV: Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con nài xin Cha cho Mình Thánh Đức Giêsu Kitô mà người anh/chị em của chúng con vừa rước lấy nên phúc lộc muôn đời cho cả xác hồn. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu, Chúa chúng con.

Đáp: Amen.


KINH Ớ LINH HỒN CHÚA KITÔ

Ớ linh hồn Chúa Giêsu Kitô,

xin làm cho con nên Thánh.

Ớ mình Thánh Chúa Giêsu Kitô,

xin cứu lấy con cho rỗi.

Ớ máu Thánh Chúa Giêsu Kitô,

xin làm cho con say mến.

Ớ nước cạnh nương long Chúa Giêsu Kitô,

xin rửa con cho thanh sạch.

Ớ sự thương khó Chúa Giêsu Kitô,

xin làm cho con được bền vững.

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô,

xin nhậm lời con cầu nguyện.

Xin Chúa ẩn con nơi thương tích Chúa.

Xin Chúa chớ để con lìa khỏi Chúa.

Xin Chúa chữa con khỏi kẻ dữ thù.

Xin Chúa gọi con trong kỳ lâm tử.

Xin Chúa dạy con chạy đến cùng Chúa.

Hiệp cùng các Thánh mà ngợi khen Chúa.

Muôn muôn đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen.


10. (Tất cả:) “Lạy Đức Chúa Giêsu là đấng hằng có đời đời, Chúa đã ngự vào lòng con qua bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Con hết lòng thờ lạy và kính yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin cho con chỉ biết yêu mến và làm đẹp lòng Chúa với tất cả tâm tư, lời nói, hành vi và thái độ của con. Xin tha thứ mọi lỗi lầm và sự bất xứng của con, để từ nay con thuộc trọn về Chúa và làm sáng danh Chúa mà thôi. Xin cho con được sống trong sạch, khiêm nhường, bình an, và bền đỗ trên con đường Chúa đã định cho con. Con dốc lòng yêu mến Chúa trong mọi người và làm cho mọi người yêu mến và thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.”


11. TTV: “Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.”

TTV: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

TTV: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

TTV: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

TTV: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

TTV: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

TTV: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.

Đáp: Amen.


12. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.