3 Ngày Cầu Cho Linh Hồn Mới Lìa Đời

Lawrence Nguyễn H Cường sưu tầm
(Good with your smartphone)

CẦU CHO LH MỚI LÌA ĐỜI


PHẦN 1

HDV: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.  


THÁNH CA 1

CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN _ Trần Ngọc Phan & Phương Linh

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con Ban xuống cho con hồng ân chan chứa Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. (tiếp Pk3)

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng yêu mến từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn. (trở về Đk)

 

KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. 

KINH VÌ DẤU

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen. 


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc, và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.  

 

LỜI NGUYỆN

HDV: Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con phó thác Linh Hồn __________, mà Cha đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Cha. Xin cho Linh Hồn __________ mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an, và được vào cõi trường sinh, mà Cha đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Cha.  

Xin Cha lấy lượng từ bi nhân hậu, tha thứ mọi lỗi lầm, mà Linh Hồn __________ đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Đáp: Amen.


THÁNH CA 2

(Mở link)

Ngày 1: HỠI NGƯỜI HÃY NHỚ; Ngày 2: CA TÌNH TRI ÂN; Ngày 3: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG (Hoặc chọn bài thích hợp)

 

LẦN HẠT MÂN CÔI (đọc mùa Thương) 

- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu; ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.  

- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn; ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.  

- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho đươc chịu mọi sự sỉ nhục băng lòng.  

- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá; ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.  

- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá; ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.  


- Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, cho Linh Hồn __________ được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ muôn đời. Amen.  


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. PHẦN II

Thánh Vịnh, Đáp Ca, Bài Đọc, Alleluia, Phúc Âm, và Lời Nguyện

... NGÀY THỨ HAI,... NGÀY THỨ BA  (Mở link)


NGÀY THỨ NHẤT


THÁNH VỊNH 130

Tiếng Kêu Từ Vực Thẳm  

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng! 

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 

Dám xin Ngài lắng tai để ý. 

Nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? 

Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. 

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, Israel cậy trông ở lời Người. 

Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 

Chính Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng! 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 


BÀI ĐỌC (1Cor 15:55-57)

(một người đọc) 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô,

Khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời 

Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. 

Ðây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. 

Đó Là Lời Chúa.  

Đáp: Tạ Ơn Chúa 


ĐÁP CA

(Mở link)

CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI (Mở link)


Câu xướng trước Phúc Âm

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời. Alleluia. 

(Nếu là mùa Chay, bỏ Alleluia) 

 

Phúc Âm (Lc 23:33-34,39-43)

(một người đọc) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 23, từ câu 33 đến câu 34, và từ câu 39 đến câu 43. 

Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 

Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: «Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm». Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.  

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người, «Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!» Nhưng tên kia mắng nó: «Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!» 

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: «Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!» 

Và Người nói với anh ta: «Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.» 

Đó là lời Chúa.  

Đáp: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa! 

 

LỜI NGUYỆN

HDV: Lạy Chúa Giêsu, Chúng con tụ họp nhau nơi đây, để cùng dâng lên TRÁI TIM ĐẦY TRÀN THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA lời cầu xin, và khẩn nài tha thiết cho Linh Hồn 

__________, vừa được Chúa gọi ra khỏi thế gian này. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót, mà Linh Hồn __________ đã trót lỗi phạm với Chúa và anh em, xin Chúa sớm đưa Linh Hồn __________ về hưởng hạnh phúc quê trời. 

Chúng con cầu xin Chúa.  

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu bao nhục mạ, chịu chết khổ hình thập giá vì phần rỗi của chúng con, xin Chúa giơ tay từ ái cứu Linh Hồn __________ khỏi chốn luyện hình, xin rủ lòng thương xót, để Linh Hồn __________ cũng được hiệp lời cùng các Thánh nam nữ, và các Thiên Thần, mà ca ngợi tôn vinh 

Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.. 

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Lạy Chúa Giêsu, trong tình yêu mến, chúng con cũng xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của chúng con, các linh hồn không còn người thân thích, những linh hồn đang 

bị lãng quên, những linh hồn đã cố tình từ chối tình yêu của Chúa. Xin vì LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, giải thoát các linh hồn ấy khỏi những đau đớn cực hình, và gọi họ về ủ ấp trong vòng tay yêu thương của Chúa trên Thiên Đàng. Chúng con cầu xin Chúa.  

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã phán: ”Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống”, Chúng con cầu xin Chúa, cho mỗi người chúng con thêm lòng tin tưởng, cậy trông vào Lời Chúa, để cho mỗi chọn lựa của chúng con trong đời sống, đều biết quy hướng về Chúa, và cuộc sống mai sau; xin cho chúng con biết sẵn sàng, và chuẩn bị cho ngôi nhà trên trời, bằng những việc bác ái, và sống yêu thương, phục vụ anh em. Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Lạy Cha là Đấng ban bình an và ban phát ơn chữa lành cho tâm hồn, qua lời bầu cử của Thánh bổn mạng __________, xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi cho Linh Hồn __________ đã trót phạm khi còn tại thế, vì sự yếu đuối của con người, và sớm đưa linh Linh Hồn __________ về nước Thiên Đàng. 

Chúng con cầu xin, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. 

Đáp: Amen. 


CÁC KINH NGUYỆN KẾT (Mở link)NGÀY THỨ HAI

THÁNH VỊNH 122

Ca khúc lên Đền

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: "Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA! " 

Và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. 

Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để danh CHÚA, họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel. Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít. Hãy nguyện chúc Giêrusalem được thái bình, rằng: "Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mãi an ninh." 

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: "Chúc thành đô an lạc." 

Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô. 

 

BÀI ĐỌC (Kn 3:1-9)

(một người đọc) 

Bài trích sách Khôn Ngoan

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. 

Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. 

Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. 

Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 

Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. Và Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn.  

Đó Là Lời Chúa.  

Đáp: Tạ Ơn Chúa 

 

ĐÁP CA

CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI (Mở link)


Câu xướng trước Phúc Âm

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời. Alleluia.

(Mùa Chay, bỏ Alleluia) 

 

PHÚC ÂM (Lc 12:35-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 35 đến câu 40. 

Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 

Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 

Đó là lời Chúa. 

Đáp: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa! 

 

LỜI NGUYỆN

HDV: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã mạc khải Người là: “Sự sống lại và là sự sống”. Hôm nay, chúng ta tu họp nhau trong giây phút này, để từ biệt người thân yêu của chúng ta đây, mới được Chúa gọi về, Chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện:  

HDV: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con: Hãy Xin thì sẽ được, tìm thì sẽ gặp, gõ thì sẽ mở. Vậy giờ đây, chúng con nguyện xin Chúa cho người thân yêu của chúng con, là Linh Hồn __________, đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian này, mau được hưởng ánh sáng ngàn thu. Chúng con cầu xin Chúa.  

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Chúng ta cùng cầu xin, cho Linh Hồn __________, sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương, đưa vào hưởng phúc quê trời. Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Chúng ta nguyện xin Chúa, ban ơn nâng đỡ, ủi an cho tất cả thân nhân, và bạn hữu của tang quyến. Xin Chúa xoa dịu nỗi nhớ thương, và phá tan mọi nghi nan buồn sầu đang vây kín tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin, cho các thân bằng quyến thuộc, và cả cộng đoàn hiện diện, được thêm vững tin vào Chúa là “Nguyên thủy và cùng đích” mọi loài. Chúng con cầu xin Chúa.  

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Lạy Cha là Đấng ban bình an và ơn chữa lành cho tâm hồn, qua lời bầu cử của Thánh bổn mạng __________, xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi cho Linh Hồn __________ đã trót phạm khi còn tại thế, vì sự yếu đuối của con người, và sớm đưa linh Linh Hồn __________ về nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Đáp: Amen. 


CÁC KINH NGUYỆN KẾT (Mở link)


NGÀY THỨ BA

THÁNH VỊNH 126 - Niềm vui và hy vọng

Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. 

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: "Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! " 

Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui. 

Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. 

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. 

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. 

 

BÀI ĐỌC (Kn 4:7-15)

(một người đọc) 

Bài trích sách Khôn Ngoan

Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ. 

Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương. Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác. 

Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. 

Người đời thấy thế mà không hiểu; họ không nghĩ được rằng đó chính là cách Người ban ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn, và viếng thăm các thánh của Người.

Đó Là Lời Chúa.   

Đáp: Tạ Ơn Chúa 

 

ĐÁP CA

CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI ((Mở link))


CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời. Alleluia. 

(Nếu là mùa Chay, bỏ Alleluia)


PHÚC ÂM (Gn 11:21-27)

(một người đọc) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Martha thưa Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. 

Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. 

Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. 

Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin vào Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” 

Martha thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian". 

Đó là lời Chúa. 

Đáp: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa! 

 

LỜI NGUYỆN

HDV: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin phó dâng Linh Hồn __________, mới được Chúa gọi về trong tay Chúa. Xin vì lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa tha thứ những yếu đuối, những sa ngã, những lỗi lầm mà Linh Hồn __________đã trót phạm khi còn sống ở trần gian. Xin Mẹ Maria đồng hành, và bầu cử cho Linh Hồn __________trước tòa Chúa, và xin Chúa mở lượng khoan hồng, đón nhận Linh Hồn __________vào chốn nghỉ ngơi muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Lạy Chúa Giêsu, như Chúa đã an ủi hai chị em Martha và 

Maria trước sự ra đi của người em Ladaro. Xin Chúa cũng thương an ủi, và nâng đỡ những người thân trong gia đình Linh Hồn __________mới qua đời, xin Chúa nâng đỡ, và ban thêm đức tin cho họ, trước sự đau buồn, và mất mát khi người thân ra đi; xin cho họ luôn vững một lòng tin tưởng nơi Chúa, nơi sự sống đời sau. Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Lạy Cha, chúng con xin dâng lên Cha, những hy sinh thầm lặng, và nhỏ bé của tất cả anh chị em chúng con hiện diện nơi đâ,y để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, cách đặc biệt cho Linh Hồn __________, mà chúng con xin Cha thương xót hôm nay. 

Chúng con xin hiệp cùng Máu Thánh Con Cha đã đổ ra cho nhân loại, để xin Cha rủ lòng xót thương trên Linh Hồn __________, xin cho Linh Hồn __________ sớm về hưởng hạnh phúc quê trời. Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

HDV: Lạy Cha là Đấng ban bình an và ơn chữa lành cho tâm hồn, qua lời bầu cử của Thánh bổn mạng __________, xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi cho Linh Hồn __________đã trót phạm khi còn tại thế, vì sự yếu đuối của con người, và sớm đưa linh Linh Hồn __________ về nước Thiên Đàng. 

Chúng con cầu xin, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Đáp: Amen. PHẦN KẾT


CÁC KINH NGUYỆN KẾT

 

KINH BỞI LỜI

Lạy Ðức Chúa Giêsu, xưa bởi lời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn __________ đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước Thiên Ðàng vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.


KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa đoái thương nhận lời và lắng nghe tiếng con cầu xin kêu van, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn __________ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn __________ cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.  

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen 

 

THÁNH CA 3

(Mở link)

Ngày 1: ĐI VỀ NHÀ CHÚA; Ngày 2: NGÀY VỀ; Ngày 3: TRONG GIAN TRUÂN) (Hoặc chọn bài thích hợp)


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con được mọi sự lành; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh, mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen. 

 

KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.


CÁC CÂU LẠY

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.  

Đáp: Thương xót Linh hồn __________ . 

Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.  

Đáp: Cầu cho Linh hồn __________. 

Lạy ông Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.  

Đáp: Cầu cho Linh hồn __________. 

Nữ Vương ban sự bình an.  

Đáp: Cầu cho Linh hồn __________. 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  

Đáp: Cầu cho Linh hồn __________. 

Thánh __________ bổn mạng.  

Đáp: Cầu cho Linh hồn __________. 

Các Thánh Thiên Thần và các Thánh bổn mạng.  

Đáp: Cầu cho Linh hồn __________. 

Giêsu Maria Giuse con mến yêu!  

Đáp: Xin cứu rỗi Linh hồn __________. 

 

THÁNH CA 4

(Mở link)

Ngày 1: TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH; Ngày 2: SỐNG GẦN MẸ, Ngày 3: CHÚA LÀ MỤC TỬ  (Hoặc chọn bài thích hợp)


KẾT THÚC

HDV: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.


======================

CÁC KINH HÁT


CA TÌNH TRI ÂN

ĐK: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con, là chén phần phúc con trông mong. Con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con, là chính cùng đích con trông mong. Nơi cánh tay Người vững một niềm tin.


Của lễ cậy trông  mp3  pdf

1. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em đã về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bến bờ yêu thương.

ĐK. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cậy trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tín trung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều.

2. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trần. Xin dâng lên Ngài này của lễ suối nguồn hồng ân. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người anh em được mãi sống đời quang vinh.CÁT BỤI HƯ VÔ _ Trầm Hương

1. Bao năm lo toan trong cuộc đời. Bao năm lênh đênh trên giòng đời. Nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô.

- Lạy Chúa nhân từ! Lạy Chúa nhân từ xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu.

Vì tháng năm qua, trần thế hão huyền nhận chìm con trong mê đắm phù hoa.


2. Hôm nao ra đi vĩnh biệt đời. Tâm tư an vui hay ngậm ngùi. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dự phần phúc lộc cho ta.

- Lạy Chúa nhân từ! Lạy Chúa nhân từ xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu.

Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu.


3. Trăm năm qua đi có là gì. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió, một cơn gió thoảng mà thôi tiễn đưa người xót phận đơn côi.

-Lạy Chúa nhân từ! Lạy Chúa nhân từ xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu.

Vì tháng năm qua, mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa Tình Yêu.


CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI

1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta.

ĐK. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

2. Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính  sợ người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.

3. Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.

4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái cháu chắt. Đối với những người trung thành với lời giao ước, và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.


CHÚA LÀ MỤC TỬ 

1. Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi, đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi. Cỏ tươi rợn đồng xa, con no thỏa không bao giờ thiếu nữa, suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy.

ÐK: Chúa chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi, sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi, đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì.

2. Chúa là mục tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới, vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn an lòng.

3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân, dầu Người tràn lan, và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.


CHÚA NHÂN TỪ _ Kim Long  mp3  pdf

ĐK. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

2. Rửa con nên trinh trong giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.

3. Ở ngay bên Thiên Nhan, con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ nhân khi Ngài tuyên án nhân loại.

4. Mẹ con cưu mang con trong nguồn mạch tội lỗi. Trót sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu.

5. Lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính. Sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời.

6. Vẩy nước cho con nên tinh sạch tựa bông tuyết. Chúa ơi con ước được nghe bao lời sung sướng hoan lạc.

7. Thịt xương Chúa đánh nát nay tràn trề vui sướng. Chúa ơi xin lánh mặt đi, xin đừng xem xét tội tình.


CHÚA Ở ĐÂU CON Ở ĐÓ _ Bạch Vân  mp3  pdf

1. Con sống tốt hôm nay để khi nhắm mắt xuôi tay. Con trở về bên Chúa được Ngài dủ tình xót thương. Như nến cháy tiêu hao dịu êm thắp sáng dương cao, luôn dạt dào trao hiến một đời cháy sáng triền miên.

ĐK. Lạy Chúa, con muốn Chúa ở đâu thì xin cho con ở đó trọn đời ở với Ngài thôi. Lạy Chúa, con muốn Chúa ở đâu thì xin cho con ở đó, vì Ngài Đấng Cứu Độ con.

2. Thiên Chúa rất thương ta tình yêu thắp sáng bao la, luôn quảng đại bác ái từ bi nhân hậu thứ tha. Con muốn sống tỏa hương tràn lan sức sống muôn phương, luôn làm rạng danh Chúa trở nên chứng tá tình thương.

3. Con phó thác tin yêu cậy trông Đấng Thánh cao siêu, xin dủ tình thương xót tẩy sạch những lầm lỗi xưa. Con phó thác kiên trung vào tình Chúa rất bao dung, xin Ngài hằng ưu ái dìu con thoát chốn trần ai.


CON XIN PHÓ THÁC _ Thành Tâm  mp3  pdf

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha! Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài! Vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha!

1. Bên Người con ẩn náu, an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa, con đâu phải sợ chi? Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

2. Con thành bia chế riễu, địch thù hả hê trêu. Đọa đầy thân cô thế, ai ai cũng cười chê. Dù thế, con vẫn trông cậy, vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha!

3.Như người mang án chết, bạn bè lánh ra xa. Xin Người thương giải phá âm mưu kẻ thù con. Lạy Chúa xin tỏ nhan Người, nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa, hãy mừng vui hiên ngang.


DÂNG MẸ _ Hoài Đức

ĐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư là Mẹ con.

1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn. Cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

2. Yêu thanh bần yêu vâng lời yêu khiết trinh. Và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

3. Con nguyện cầu con trung thành con quyết tâm. Mẹ nhận lấy cả tâm hồn con kính dâng lên. Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian.


ĐI VỀ NHÀ CHÚA

1. Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.

2. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đợi chờ.

3. Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn. Lạy Chúa đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn.

4. Đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Với triều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Đi về nhà Chúa con với triều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời.


HỠI NGƯỜI HÃY NHỚ

ĐK. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro.

1. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi. Một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu.

2. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp qua mau, nuối tiếc chi bóng sầu.

3. Ôi muôn sự đều hão huyền, giả trá và đảo điên. Một điều vững bền thiên thu: đức kính yêu Chúa Trời.

4. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tội lỗi nguyện lui xa Chúa sẽ thương hải hà.

5. Ôi trên đời nào ai người lòng không vương tội khiên. Dù người chính trực truân chuyên cũng mấy phen yếu hèn.

6. Ăn năn vì ngàn lỗi lầm, nguyện Chúa hãy rủ thương. Và đừng khép miệng con dân cất tiếng lên hát mừng.


ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG_Vinh Hạnh

ĐK: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái là Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đó chứa chan niềm vui

1. Nài xin tha thiết Thượng đế muôn tình lân ái Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn Cùng yêu anh em như CHúa mến yêu chúng con

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu diệt tan căm hờn chia rẽ oán hờn ghét ghen gìn giữ đúc ái yêu Chúa mến thương anh em.


KINH HÒA BÌNH

Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn ưu sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản than. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí. Ơn an bình.


NGÀY VỀ

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc.

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn, sống hoài giấc mơ triền miên.

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kỳ công.

3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa về, như dòng nước xuôi miền nam.

4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng. Đi khóc lóc u sầu, sẽ về giữa muôn lời ca.


NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

ĐK. Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài.

1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Ngài. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

2. Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang, nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.

3. Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời. Lòng Chúa đầy khoan dung hằng tha thứ ngàn lỗi lầm.

4. Này cõi lòng nhơ uế, tội ác che lấp tâm hồn. Cầu Chúa Trời khoan nhân, rửa cho tuyết trinh trắng ngần.


SỐNG GẦN MẸ

ÐK: Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi ! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi.

1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đến nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha, nỗi vui hoặc nỗi buồn, lòng con được thảnh thơi. Ðời con chứa chan bao tình âu yếm khi được sống bên Mẹ đêm ngày. Lòng con yên hàn vững tin tới khi về quê trời là cõi vui đời đời.

2. Lòng Mẹ thẳm sâu, cao vời khôn ví, dư đầy đức nhân hậu khoan hồng. Rạng đông tưng bừng ánh xuân, chứa chan mầu hy vọng, lời Mẹ đẹp gấp trăm. Ðược Mẹ ủi an, giữ gìn âu yếm, con còn ước mong gì trong lòng ? Phải chăng ước mong tới khi sống bên Mẹ trên trời, hưởng phúc vinh đời đời.


SỰ SỐNG THAY ĐỔI NHƯNG KHÔNG MẤT ĐI

1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm im giấc ngủ. Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt, nụ cười. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa. Chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. ĐK: Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. 

2. Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai. Nắng lên đồi thì đêm tắt thở. Mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa. Chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. 

3. Cuộc sống này ngày chưa tròn mà đêm đã lên. Lá thay mùa thời gian biến đổi. Như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã đến cội nguồn. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa. Hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. 

4. Sự sống này vào nấm mộ mà không mất đi. Chúa thương từng hạt bụi cây lá cỏ. Đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai theo đường trọn tình. Mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa. Được sống muôn đời cuộc sống hiển vinh. 

5. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương. Chỉ một điều hằng không biến đổi. Là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn. Nghe xôn xao trời lời ru êm ái. Thiên Chúa nhân từ chào đón người con.


TRONG GIAN TRUÂN

ÐK: Trong gian truân con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con.

1. Chúa xô con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân con.

2. Mắt con chan chứa giòng lệ thảm ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.

3. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn Người thương chan hòa sông núi cứu nguy con.


TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH

1. Từ chốn luyện hình u tối vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tín dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ÐK: Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ, Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

2. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường.

3. Thập giá xưa còn ghi dấu Mẹ hiến dâng Con Một mến yêu, chuộc tội cho gian trần sa đắm, này giờ đây xin Mẹ thương cứu vớt bao linh hồn.

4. Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn, chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương. Dìu về nơi thiên tòa cao sáng, cùng Mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời.


TỪ CHỐN TỐI TĂM

ĐK: Maria mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn, Con Mẹ xưa giáng trần, chịu chết để xóa tội cho muôn dân.

2. Cam chịu bao thương đau, mong đền muôn lỗi lầm. Để Chúa dẫn đưa về nơi Thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương. Mau dủ thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau.


TỪ VỰC SÂU 2

ÐK: Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi ! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi ? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.

2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền.

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-Diên trông cậy Chúa Trời.

4. Nơi Giavê tràn thánh ân, tràn ơn cứu thoát huyền linh. Giavê sẽ chuộc Ích-Diên, cứu cho thoát khỏi tội tình.


VÌ DANH CHÚA

ÐK: Vì danh Chúa nhân từ chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.

1. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong máng lừa đêm thâu giá băng. Vì Chúa đội mão gai trên đầu chịu đánh đòn tan nát tấm thân.

2. Vì Máu cực thánh Chúa tuôn tràn tha thứ tội khiên cho thế nhân. Vì Chúa chịu chết bao khổ hình chịu lưỡi đòng thâu qua trái tim.

3. Vì Chúa đã sống lại khải hoàn cùng lên trời ngự bên Chúa Cha. Vì Chúa dùng bánh thơm rượu lành ban phúc trường sinh cho thế gian.


XIN CHÚA NGHE LỜI 

Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn T. (anh em, chị em) qua chốn luyện hình. Xin vì công nghịêp Đức Nữ Đồng Trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau (3 lần).